long wedding dress

5
BỘ SƯU TẬP ÁO CƯỚI 2012 TAYTRONGTAY.NET CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG PHI VŨ 212/A41 Nguyễn Trãi, P. NCT, Quận 1, Tp. HCM. Điện thoại: 08. 39254995 Website: http://www.taytrongtay.net E-mail: [email protected] 16/10/2012

Upload: thoa-vo

Post on 07-Mar-2016

224 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

season 2012

TRANSCRIPT

Page 1: Long wedding dress

BỘ SƯU TẬP ÁO CƯỚI 2012

TAYTRONGTAY.NET

CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG PHI VŨ212/A41 Nguyễn Trãi, P. NCT, Quận 1, Tp. HCM.Điện thoại: 08. 39254995Website: http://www.taytrongtay.netE-mail: [email protected]

16/10/2012

Page 2: Long wedding dress

Mã số: AD0112

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Mã số: AD0312

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Mã số: AD0512

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Mã số: AD0612

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Page 2/3

Công ty TNHH TM DV Quà tặng Phi VũĐiện thoại: 08. 39254995E-mail: [email protected]

Page 3: Long wedding dress

Mã số: AD0712

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Mã số: AD0812

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Mã số: AD0912

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Mã số: AD1212

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Page 3/3

Công ty TNHH TM DV Quà tặng Phi VũĐiện thoại: 08. 39254995E-mail: [email protected]

Page 4: Long wedding dress

BỘ SƯU TẬP ÁO CƯỚI 2012

TAYTRONGTAY.NET

CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG PHI VŨ212/A41 Nguyễn Trãi, P. NCT, Quận 1, Tp. HCM.Điện thoại: 08. 39254995Website: http://www.taytrongtay.netE-mail: [email protected]

16/10/2012

Page 5: Long wedding dress

Page 2/2

Công ty TNHH TM DV Quà tặng Phi VũĐiện thoại: 08. 39254995E-mail: [email protected]