lx& tari jiu 2036 :rkou

of 16 /16
AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 2036 :RKOU<ABJI% 23 MA|IS 2016 • VOL. XXXVI, NO 2036 • LUNDI, 23 MAI 2016 • MONDAY, MAY 23, 2016 նոր սՊԱռնԱԼիքներ եւրոՊԱկԱն քԱՂԱքներու դէՄ Իտալիոյ ոստիկանութիւնը ապաստան հայ- ցող երեք փախստականներ ձերբակալած է՝ անոնց բջիջային հեռախօսներէն, կարգ մը եւ- րոպական երկիրներու մէջ ահաբեկչական գոր- ծողութիւններու հաւանական թիրախներ բա- ցայայտելէ ետք: Ոստիկանութիւնը գրաւած է անոնց հեռախօսները եւ ժամանակաւորապէս կալանքի ենթարկած է կասկածեալները, երբ անոնք Իտալիոյ առեւտրային կեդրոններէն մէկը կը նկարէին: Աղբիւրը նաեւ կը նշէ, կալանաւոր- ներէն 2-ը աֆղան էին, իսկ 1-ը փաքիստանցի: Հռոմի Պապի այցին օրակարգը յստակացաւ Հռոմի Սրբազան Քահա- նայապետ Ֆրանչիսկոս Պապի Հայաստանի Հան- րապետութիւն այցը պիտի մեկնարկէ Յունիս 24-ին, հաղորդած է ՀՀ նախա- գահի մամուլի ծառայու- թիւնը: Այցի ծիրէն ներս Երե- ւանի «Զուարթնոց» մի- ջազգային օդակայանին մէջ տեղի պիտի ունենայ պաշտօնական դիմաւոր- ման արարողութիւն, որմէ ետք Պապը պիտի մեկնի Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին. Մայր Տաճարին մէջ տեղի պիտի ունենայ բարի գալուստի` «Հրաշափառ»-ի արա- րողութիւնը: Նոյն օրը երեկոյեան Սրբազան Քահանայապետը ՀՀ նախագահի նստավայրին հանդիպում պիտի ունենայ նախագահ Սերժ Սարգսեանի, ապա` ՀՀ իշխանութիւն- ներու, հասարակութեան եւ դիւանագիտական անձնա- կազմի ներկայացուցիչներու հետ: Այցի առաջին օրը պիտի ամփոփուի Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինի մէջ կայանալիք Ֆրանչիսկոս Պապի եւ Գա- րեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հանդիպումով: Յունիս 25-ի առաւօտեան Սրբազան Քահանայա- պետը պիտի այցելէ Ծիծեռնակաբերդ` Հայոց Ցեղաս- պանութեան զոհերու յուշահամալիր եւ թանգարան: Հռոմի Պապ Ֆրանչիսկոս այնուհետեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին հետ պիտի մեկնի Գիւմրի, ուր սուրբ եւ անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի Վարդանանց հրապարակին վրայ: Գիւմրիի մէջ Հռոմի Պապը նաեւ պիտի այցելէ Անա- րատ յղութեան Հայ քոյրերու միաբանութեան «Տիրա- մայր Հայաստանի» կուսատուն, Հայաստանեայց Առա- քելական Ս. Եկեղեցւոյ Շիրակի թեմի առաջնորդանիստ Եօթ Վէրք Ս. Աստուածածին եկեղեցի եւ Սրբոց Նահա- տակաց Հայ Կաթողիկէ Մայր Տաճար: Նոյն օրը երեկոյ- եան Երեւանի մէջ` Հանրապետութեան հրապարակին վրայ, տեղի պիտի ունենայ ընդհանրական արարողու- թիւն եւ Խաղաղութեան Աղօթք: Յունիս 26-ին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինի մէջ Պապը հանդիպում պիտի ունենայ Հայ Կաթողիկէ եպիսկոպոս- ներու հետ, պիտի մասնակցի Ս. Պատարագի արարո- ղութեան եւ ընդհանրական ճաշկերոյթի` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկե- ղեցւոյ արքեպիսկոպոսներու եւ եպիսկոպոսներու, Հայ Կաթողիկէ արքեպիսկոպոսներու եւ եպիսկոպոսներու ու պապական պատուիրակութեան հետ: Ապա Ֆրանչիսկոս Պապը հանդիպում պիտի ունենայ Հայ Եկեղեցւոյ պատուիրակներու եւ բարերարներու հետ: Հռոմի Սրբազան Քահանայապետ Ֆրանչիսկոս Պապը եւ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը պիտի ստորագրեն Համատեղ յայտարարութիւն: Հով- ւապետերը նաեւ աղօթք պիտի մատուցանեն Խոր Վիրապի վանքին մէջ: Նոյն օրը Հռոմի Սրբազան Քահանայապետ Ֆրան- չիսկոս Պապը Երեւանէն պիտի մեկնի Հռոմ: Հայաստանի եւ Ֆրանսայի Ագ նախարարները քննարկած են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Հայաստանի արտաքին գործող նախա- րար Էդուարդ Նալպանտեան Փարիզի մէջ քննարկած է Արցախի հիմնախնդիրը Ֆրանսայի իր պաշտօնակից Ժան-Մարք Էյ- րոյի հետ: «էդուարդ Նալպանտեանը գործընկերոջը ներկայացուցած է Լեռնային Ղարաբաղի դէմ Ատրպէյճանի յարձակողական գործո- ղութիւններու հետեւանքով ստեղծուած իրավիճակը, կարեւորած է ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահ երկիրներուն հետ միասին հետեւողական ջանքերը` Ապրիլի սկիզբը տեղի ունեցածը բացառելու եւ հիմ- նախնդիրը բացառապէս խաղաղ ճանա- պարհով հանգուցալուծելու ուղղութեամբ: «Զրուցակիցները համակարծիք էին, որ ուժի կիրառումը անընդունելի է, եւ բանակ- ցային ճանապարհով կարգաւորումը այլ- ընտրանք չունի: Անոնք ընդգծեցին ղարա- բաղեան հակամարտութեան գօտիին մէջ 1994-1995 թուականներու զինադադարի հաստատման եւ ատոր ամրապնդման մա- սին եռակողմ անժամկէտ համաձայնագիր- ներու կարեւորութիւնը եւ անոնց լիակա- տար իրականացման անհրաժեշտութիւնը: Այս ծիրէն ներս երկուստեք ընդգծուեցաւ հրադադարի խախտումներու եւ միջադէպե- րու հետաքննութեան մեքանիզմի ստեղծ- ման եւ հակամարտութեան գօտիին մէջ ԵԱՀԿ Գործող նախագահի Անձնական ներ- կայացուցիչի կազմի կարողութիւններու ընդլայնման հրատապութիւնը», – ըսուած է ՀՀ ԱԳՆ հաղորդագրութեան մէջ: էդուարդ Նալպանտեան վերահաստա- տած է, որ երբ համապատասխան պայման- ներ ստեղծուին, Հայաստանը պիտի շարու- նակէ Մինսքի խումբի համանախագահ երկիրներուն հետ համատեղ աշխատանքը` ուղղուած հիմնախնդրի` բանակցութիւննե- րու միջոցով հանգուցալուծման: ԱննԱխընԹԱց ներկԱյԱցՄԱն ԱռիԹով եւ ԲոԼորին փԱփԱքին ընդԱռԱջեԼով «ԱնՊիտԱն ուրուԱկԱններ»-ը 4- րդ ԱնգԱՄ ըԼԼԱԼով կը ներկԱյԱցուի կիրԱկի` ՄԱյիս 29, 2016 երեկոյեԱն ԺԱՄը 7-ին տոՄսերը ԱՊԱՀովեԼու ՀԱՄԱր ՀեռԱձԱյնեԼ՝ Թ.Մ.Մ. (514) 747-6680 ԼՂՀ ՊԲ. « Ատրպէյճանը երեկոյեան սկսած է արկակոծել Մարտակերտի եւ Թալիշի ուղղութեամբ» Ուրբաթ՝ 13 Մայիս 2016- ին, ժամը 17:00-էն սկսեալ, ղարաբաղա-ատրպէյճա- նական հակամարտ զօրքե- րու շփման գիծի ամբողջ երկարութեամբ հակառա- կորդը սկսած է տարբեր տրամաչափի ականանե- տերէ արկակոծման ենթար- կել ՊԲ մարտական յենակէ- տերը: Յատկապէս առաջ- նային գիծի հիւսիսարեւել- եան (Մարտակերտ) եւ հիւ- սիսային (Թալիշ) ուղղու- թիւններով արձանագրուած են բուռնի կրակոցներ, որոնց ընթացքին հակառա- կորդը 82 միլիմեթրանոց ականանետերէ արձակած է 116 արկ: Յատկանշական է, որ հա- կառակորդը, իր սովորու- թեան համաձայն, շտապած է սահմանագիծին վրայ իրադրութիւնը ապակայու- նացնելու իր քայլերը բարդել ղարաբաղեան կողմին վրայ, ինչ որ իրականութեան չի համապատասխաներ: ԼՂՀ ՊՆ մամուլի ծառա- յութենէն կը յայտնեն, թէ ՊԲ առաջապահ զօրամասերը հիմնականօրէն կը պահպա- նեն կրակի դադրեցման պայմանաւորուածութիւնը եւ պատասխան գործողու- թիւններու կը դիմեն միայն խիստ անհրաժեշտութեան պարագային` թիրախ ընտ- րելով բացառապէս հակա- ռակորդին կրակակէտերը:

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

27 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J

LX& TARI JIU 2036 :RKOU<ABJI% 23 MA|IS 2016

• VOL. XXXVI, NO 2036 • LUNDI, 23 MAI 2016 • MONDAY, MAY 23, 2016

նոր սՊԱռնԱԼիքներ եւրոՊԱկԱնքԱՂԱքներու դէՄ

Իտալիոյ ոստիկանութիւնը ապաստան հայ-ց ո ղ ե ր ե ք փ ա խ ս տ ա կ ա ն ն ե ր ձ ե ր բ ա կ ա լ ա ծ է ՝անոնց բջիջային հեռախօսներէն, կարգ մը եւ-րոպական երկիրներու մէջ ահաբեկչական գոր-ծողութիւններու հաւանական թիրախներ բա-ցայայտելէ ետք: Ոստիկանութիւնը գրաւած էանոնց հեռախօսները եւ ժամանակաւորապէսկալանքի ենթարկած է կասկածեալները, երբանոնք Իտալիոյ առեւտրային կեդրոններէն մէկըկը նկարէին: Աղբիւրը նաեւ կը նշէ, կալանաւոր-ներէն 2-ը աֆղան էին, իսկ 1-ը փաքիստանցի:

Հռոմի Պապի այցինօրակարգը յստակացաւ

Հռոմի Սրբազան Քահա-ն ա յ ա պ ե տ Ֆ ր ա ն չ ի ս կ ո սՊապի Հայաստանի Հան-րապետութիւն այցը պիտիմեկնարկէ Յունիս 24-ին,հ ա ղ ո ր դ ա ծ է Հ Հ ն ա խ ա -գ ա հ ի մ ա մ ո ւ լ ի ծ ա ռ ա յ ո ւ -թիւնը:

Ա յ ց ի ծ ի ր է ն ն ե ր ս Ե ր ե -ւ ա ն ի « Զ ո ւ ա ր թ ն ո ց » մ ի -ջ ա զ գ ա յ ի ն օ դ ա կ ա յ ա ն ի նմէջ տեղի պիտի ունենայպ ա շ տ օ ն ա կ ա ն դ ի մ ա ւ ո ր -ման արարողութիւն, որմէե տ ք Պ ա պ ը պ ի տ ի մ ե կ ն իՄայր Աթոռ Ս. Էջմիածին. Մայր Տաճարին մէջ տեղիպիտի ունենայ բարի գալուստի` «Հրաշափառ»-ի արա-րողութիւնը:

Նոյն օրը երեկոյեան Սրբազան Քահանայապետը ՀՀնախագահի նստավայրին հանդիպում պիտի ունենայնախագահ Սերժ Սարգսեանի, ապա` ՀՀ իշխանութիւն-ներու, հասարակութեան եւ դիւանագիտական անձնա-կազմի ներկայացուցիչներու հետ:

Այցի առաջին օրը պիտի ամփոփուի Մայր Աթոռ Ս.Էջմիածինի մէջ կայանալիք Ֆրանչիսկոս Պապի եւ Գա-րեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հանդիպումով:

Յունիս 25-ի առաւօտեան Սրբազան Քահանայա-պետը պիտի այցելէ Ծիծեռնակաբերդ` Հայոց Ցեղաս-պանութեան զոհերու յուշահամալիր եւ թանգարան:Հռոմի Պապ Ֆրանչիսկոս այնուհետեւ Ամենայն ՀայոցԿաթողիկոսին հետ պիտի մեկնի Գիւմրի, ուր սուրբ եւա ն մ ա հ Պ ա տ ա ր ա գ պ ի տ ի մ ա տ ո ւ ց ո ւ ի Վ ա ր դ ա ն ա ն ցհրապարակին վրայ:

Գիւմրիի մէջ Հռոմի Պապը նաեւ պիտի այցելէ Անա-րատ յղութեան Հայ քոյրերու միաբանութեան «Տիրա-մայր Հայաստանի» կուսատուն, Հայաստանեայց Առա-քելական Ս. Եկեղեցւոյ Շիրակի թեմի առաջնորդանիստԵօթ Վէրք Ս. Աստուածածին եկեղեցի եւ Սրբոց Նահա-տակաց Հայ Կաթողիկէ Մայր Տաճար: Նոյն օրը երեկոյ-եան Երեւանի մէջ` Հանրապետութեան հրապարակինվրայ, տեղի պիտի ունենայ ընդհանրական արարողու-թիւն եւ Խաղաղութեան Աղօթք:

Յունիս 26-ին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինի մէջ Պապըհանդիպում պիտի ունենայ Հայ Կաթողիկէ եպիսկոպոս-ներու հետ, պիտի մասնակցի Ս. Պատարագի արարո-ղութեան եւ ընդհանրական ճաշկերոյթի` Ամենայն ՀայոցԿաթողիկոսի, Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկե-ղեցւոյ արքեպիսկոպոսներու եւ եպիսկոպոսներու, ՀայԿաթողիկէ արքեպիսկոպոսներու եւ եպիսկոպոսներուու պապական պատուիրակութեան հետ:

Ապա Ֆրանչիսկոս Պապը հանդիպում պիտի ունենայՀայ Եկեղեցւոյ պատուիրակներու եւ բարերարներուհետ:

Հ ռ ո մ ի Ս ր բ ա զ ա ն Ք ա հ ա ն ա յ ա պ ե տ Ֆ ր ա ն չ ի ս կ ո սՊապը եւ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսըպիտի ստորագրեն Համատեղ յայտարարութիւն: Հով-ւ ա պ ե տ ե ր ը ն ա ե ւ ա ղ օ թ ք պ ի տ ի մ ա տ ո ւ ց ա ն ե ն Խ ո րՎիրապի վանքին մէջ:

Նոյն օրը Հռոմի Սրբազան Քահանայապետ Ֆրան-չիսկոս Պապը Երեւանէն պիտի մեկնի Հռոմ:

Հայաստանի եւ Ֆրանսայի Ագ նախարարները քննարկած են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը

Հայաստանի արտաքին գործող նախա-րար Էդուարդ Նալպանտեան Փարիզի մէջք ն ն ա ր կ ա ծ է Ա ր ց ա խ ի հ ի մ ն ա խ ն դ ի ր ըՖրանսայի իր պաշտօնակից Ժան-Մարք Էյ-րոյի հետ:

«էդուարդ Նալպանտեանը գործընկերոջըներկայացուցած է Լեռնային Ղարաբաղիդէմ Ատրպէյճանի յարձակողական գործո-ղ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ հ ե տ ե ւ ա ն ք ո վ ս տ ե ղ ծ ո ւ ա ծիրավիճակը, կարեւորած է ԵԱՀԿ Մինսքիխումբի համանախագահ երկիրներուն հետմիասին հետեւողական ջանքերը` Ապրիլիսկիզբը տեղի ունեցածը բացառելու եւ հիմ-ն ա խ ն դ ի ր ը բ ա ց ա ռ ա պ է ս խ ա ղ ա ղ ճ ա ն ա -պարհով հանգուցալուծելու ուղղութեամբ:

«Զրուցակիցները համակարծիք էին, որուժի կիրառումը անընդունելի է, եւ բանակ-ցային ճանապարհով կարգաւորումը այ լ -ընտրանք չունի: Անոնք ընդգծեցին ղարա-բաղեան հակամարտութեան գօտիին մէջ1994-1995 թուականներու զինադադարիհաստատման եւ ատոր ամրապնդման մա-սին եռակողմ անժամկէտ համաձայնագիր-ներու կարեւորութիւնը եւ անոնց լիակա-տար իրականացման անհրաժեշտութիւնը:Այս ծիրէն ներս երկուստեք ընդգծուեցաւհրադադարի խախտումներու եւ միջադէպե-րու հետաքննութեան մեքանիզմի ստեղծ-

մ ա ն ե ւ հ ա կ ա մ ա ր տ ո ւ թ ե ա ն գ օ տ ի ի ն մ է ջԵԱՀԿ Գործող նախագահի Անձնական ներ-կ ա յ ա ց ո ւ ց ի չ ի կ ա զ մ ի կ ա ր ո ղ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւընդլայնման հրատապութիւնը», – ըսուած էՀՀ ԱԳՆ հաղորդագրութեան մէջ:

էդուարդ Նալպանտեան վերահաստա-տած է, որ երբ համապատասխան պայման-ներ ստեղծուին, Հայաստանը պիտի շարու-ն ա կ է Մ ի ն ս ք ի խ ո ւ մ բ ի հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հերկիրներուն հետ համատեղ աշխատանքը`ուղղուած հիմնախնդրի` բանակցութիւննե-րու միջոցով հանգուցալուծման:

ԱննԱխընԹԱց ներկԱյԱցՄԱն ԱռիԹով եւ ԲոԼորին փԱփԱքին ընդԱռԱջեԼով «ԱնՊիտԱն ուրուԱկԱններ»-ը 4-րդ ԱնգԱՄ ըԼԼԱԼով կը ներկԱյԱցուի

կիրԱկի` ՄԱյիս 29, 2016 երեկոյեԱն ԺԱՄը 7-ինտոՄսերը ԱՊԱՀովեԼու ՀԱՄԱր ՀեռԱձԱյնեԼ՝ Թ.Մ.Մ. (514) 747-6680

ԼՂՀ ՊԲ. «Ատրպէյճանը երեկոյեան սկսած էարկակոծել Մարտակերտի եւ Թալիշի ուղղութեամբ»

Ուրբաթ՝ 13 Մայիս 2016-ին, ժամը 17:00-էն սկսեալ,ղ ա ր ա բ ա ղ ա - ա տ ր պ է յ ճ ա -նական հակամարտ զօրքե-ր ո ւ շ փ մ ա ն գ ի ծ ի ա մ բ ո ղ ջե ր կ ա ր ո ւ թ ե ա մ բ հ ա կ ա ռ ա -կ ո ր դ ը ս կ ս ա ծ է տ ա ր բ ե րտ ր ա մ ա չ ա փ ի ա կ ա ն ա ն ե -տերէ արկակոծման ենթար-կել ՊԲ մարտական յենակէ-տ ե ր ը : Յ ա տ կ ա պ է ս ա ռ ա ջ -նային գիծի  հիւսիսարեւել-եան (Մարտակերտ) եւ հիւ-ս ի ս ա յ ի ն ( Թ ա լ ի շ ) ո ւ ղ ղ ո ւ -թիւններով արձանագրուածե ն բ ո ւ ռ ն ի կ ր ա կ ո ց ն ե ր ,որոնց ընթացքին հակառա-կ ո ր դ ը 8 2 մ ի լ ի մ ե թ ր ա ն ո ցականանետերէ արձակած է116 արկ:

Յատկանշական է, որ հա-կ ա ռ ա կ ո ր դ ը , ի ր ս ո վ ո ր ո ւ -թեան համաձայն, շտապած

է ս ա հ մ ա ն ա գ ի ծ ի ն վ ր ա յիրադրութիւնը ապակայու-նացնելու իր քայլերը բարդելղարաբաղեան կողմին վրայ,ի ն չ ո ր ի ր ա կ ա ն ո ւ թ ե ա ն չ իհամապատասխաներ:

ԼՂՀ ՊՆ մամու լի ծառա-յութենէն կը յայտնեն, թէ ՊԲառաջապահ զօրամասերը

հիմնականօրէն կը պահպա-ն ե ն կ ր ա կ ի դ ա դ ր ե ց մ ա նպայմանաւորուածութիւնըեւ պատասխան գործողու-թիւններու կը դիմեն միայնխիստ անհրաժեշտութեանպարագային` թիրախ ընտ-րելով բացառապէս հակա-ռակորդին կրակակէտերը:

<abajaj;rj

Hebdomadaire ArménienArmenian Weekly ISSN 0382-9251

Publié par /Published by

Le Centre de Publication Tékéyan825 rue Manoogian, Saint-Laurent,

Québec H4N 1Z5

Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162e-mail: [email protected]

PM40015549R10945

TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699

2 • ABAKA • LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016

Canada2nd Class $80 (QC & ON)

1ère classe/first class $90

U.S.A. 1st class (US)$90

Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120

Per issue $1.75

Dépôt légal: Bibliothèque du Québec

ABAKA

Patas.anatou .mbagir^

AU:TIS PAGGAL:AN

’anouzoumn;rou%

nouiratououjiunn;rou ;u

gras;n;aki patas.anatou^

SALBI MARKOS:AN

Joronjo\i patas.anatou^

MATAJ B& MAMOUR:AN

“We acknowledge the financial

support of the Government of

Canada through the Canada

Periodical Fund (CPF) for our

publishing activities.”

Հայերէնի արխիւացմանկեդրոն

Դամասկոսի համալսարանի Լե-զուներու բարձրագոյն ուսումնա-րանէն ներս մայիս 8-ին բացուած է«Լեզուներու արխիւացման կեդրոն»եւ փաստավաւերագրական նիւթե-րու սրահ:

Կեդրոնի բացումը կատարած էԴ ա մ ա ս կ ո ս ի հ ա մ ա լ ս ա ր ա ն ի ն ա -խ ա գ ա հ մ ո հ ա մ ա տ Հ ա ս ս ա ն ա լՔուրտին, որ իր խօսքին մէջ գնա-հ ա տ ա ծ է լ ե զ ո ւ ն ե ր ո ւ դ ա ս ա ւ ա ն -դումը եւ քաղաքակրթութիւններուփոխյարաբերութիւնները: Համալ-ս ա ր ա ն ի ն ա խ ա գ ա հ ը ն ա ե ւ հ ա ս -տատած է, որ սուրիական համալ-ս ա ր ա ն ն ե ր է ն ն ե ր ս ի ր տ ե ս ա կ ո վառաջինն է լեզուներու արխիւաց-ման կեդրոնը, որ հնարաւորութիւնկու տայ արխիւացնել շարք մը լե-զ ո ւ ն ե ր , ո ր ո ն ք կ ’ օ գ տ ա գ ո ր ծ ո ւ ի նՍուրիոյ մէջ:

Բ ա ց մ ա ն հ ա ն դ ի ս ո ւ թ ե ա ն ժ ա -մ ա ն ա կ կ ե դ ր ո ն ի հ ա յ ո ց լ ե զ ո ւ իբաժինի պատասխանատու ՆորաԱ ր ի ս ե ա ն ն շ ա ծ է , ո ր լ ե զ ո ւ ն ե ր ո ւարխիւացման կեդրոնը՝ լեզուներըպ ա հ պ ա ն ե լ ո վ ե ւ գ ի տ ա կ ա ն օ ր է նարխիւացնելով ՝ հնարաւորութիւնկ ո ւ տ ա յ Ս ո ւ ր ի ո յ մ է ջ պ ա հ պ ա ն ե լպատմամշակութային ժառանգու-թիւնը` ընդգրկելով լեզուն, պատմու-թիւնը, բանաւոր հեքիաթները, եր-գերը եւ այլն:

Սերժ Սարգսեան. «Շուշին ազատագրածազատամարտիկներուն զաւակները կրկնեցինիրենց հայրերուն սխրանքը»

ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսեանի ր ո ւ ղ ե ր ձ ը յ ղ ա ծ յ ա ղ թ ա ն ա կ ի ե ւխաղաղութեան տօնի առթիւ:

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմիտ ե ղ ե կ ա տ ո ւ ո ւ թ ե ա ն ե ւ հ ա ս ա ր ա -կայնութեան հետ կապերու վարչու-թեան փոխանցմամբ` ուղերձին մէջ,մասնաւորապէս, կը նշուի.

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,Սրտանց շնորհաւորում եմ ձեզ

Յաղթանակի եւ խաղաղութեան տօ-նի առթիւ:

մեր ժողովրդի համար ԵրկրորդՀ ա մ ա շ խ ա ր հ ա յ ի ն պ ա տ ե ր ա զ մ ըդարձաւ իսկապէս Հայրենական մեծպատերազմ: Բազում հայորդիներկռուեցին իրենց հայրենիքի ազա-տ ո ւ թ ե ա ն ե ւ լ ո ւ ս ա ւ ո ր ա պ ա գ ա յ իհ ա մ ա ր : Պ ա յ ք ա ր ե ց ի ն բ ո լ ո ր ճ ա -կ ա տ ն ե ր ո ւ մ , մ ա ր տ ի դ ա շ տ ո ւ մ ե ւթիկունքում: Այսօր մենք յարգանքիեւ երախտագիտութեան տուրք ենքմատուցում մեր հերոս նախնիներիպայծառ յիշատակին, ովքեր հարիւրհ ա զ ա ր ն ե ր ո վ ը ն կ ա ն չ ա ր ի ք ի դ է մպ ա յ ք ա ր ո ւ մ : Ն ա ե ւ յ ա ր գ ա ն ք ի ե ւե ր ա խ տ ա գ ի տ ո ւ թ ե ա ն տ ո ւ ր ք ե ն քմատուցում աւաղ արդէն փոքրաթիւայն վեթերաններին, ովքեր այսօր էլմեր կողքին են:

Սա ոչ միայն ռազմական յաղթա-նակի, այլեւ խաղաղութեան տօն է:Խորհրդային միութեան միւս ժողո-վուրդների հետ միասին մենք շատթանկ գին վճարեցինք այդ յաղթա-նակի համար` վաստակելով խաղա-ղութիւն : Ա յդ խաղաղութիւնը մեզպատմական հնարաւորութիւն տը-

ւեց որպէս ազգ կրկին ոտքի կանգ-նելու տնտեսապէս, մշակութապէսեւ քաղաքականապէս: Եւ մենք գի-տենք այդ խաղաղութեան գինը:

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,մայիսի 9-ը մեզ համար վերաի-

մաստաւորուեց եւ վերարժեւորուեց1992 թուականին Շուշիի ազատա-գըրմամբ: Արցախի դարաւոր մշա-կութային կենտրոնը, որ աւանդա-բար լոյս, կրթութիւն, գիտութիւն եւարուեստ էր սփռել իր շուրջը, վե-ր ա ծ ո ւ ե լ է ր շ ո ւ ր ջ բ ո լ ո ր ը մ ա հ ո ւաւեր սփռող հրէշաւոր կրակակէտի:Շուշիի ազատագրումը մեր կեանքիեւ մահուան հարցն էր, եւ մենք նոյնմայիսի 9-ին կրկնեցինք մեր հայրե-րի ու պապերի սխրանքը` բեկելովպատերազմի ընթացքը:

Ա յ դ օ ր ո ւ ա ն ի ց 2 4 տ ա ր ի ա ն ց `անցեալ ամիս, արդէն Շուշին ազա-տագրած ազատամարտիկների զա-ւակները կրկնեցին իրենց հայրերիսխրանքը: Եւ նրանք դա արեցին ոչթ է ֆ ի դ ա յ ա կ ա ն ջ ո կ ա տ ն ե ր ի , ա յ լարդէն կայացած կանոնաւոր բանա-կի կազմում: Նրանք ապացուցեցին,որ հայ ժողովրդի իւրաքանչիւր նորս ե ր ո ւ ն դ պ ա տ ր ա ս տ է ն ո ր ո վ ի ե ւաւելի վստահօրէն պաշտպանելուի ր ա ն վ տ ա ն գ ո ւ թ ի ւ ն ը , խ ա ղ ա ղ ո ւ -թիւնը եւ իրաւունքները:

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,Շ ն ո ր հ ա ւ ո ր ո ւ մ ե մ բ ո լ ո ր ի ս ա յ ս

մեծ տօնի առթիւ: մաղթում եմ խա-ղ ա ղ ե ր կ ի ն ք ե ւ բ ա ր ե բ ե ր ա շ խ ա -տանք:

Բակօ Սահակեան. «Այսօր հպարտութեամբ կրնանք ըսել,որ ունինք մեծագոյն յաղթանակ մը եւս. ատիկա մերերիտասարդ սերունդն է»

ԼՂՀ նախագահ Բակօ Սահակեան շնորհաւորականուղերձ յղած է Յաղթանակի տօնին, Լեռնային Ղարա-բաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակինեւ Շուշիի ազատագրման օրուան առթիւ:

Ուղերձին մէջ կը նշուի.

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,Հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախեան ազա-

տամարտի թանկագի՛ն վեթերաններ, Պաշտպանու-թեան բանակի յարգարժա՛ն գեներալներ, սպաներ, զին-ւորներ,

Հանրապետութեան իշխանութիւնների եւ անձամբիմ անունից ի սրտէ շնորհաւորում եմ ձեզ Յաղթանակիտ օ ն ի , Լ ե ռ ն ա յ ի ն Ղ ա ր ա բ ա ղ ի Հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ ե ա նպաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի ազատագրմանօրուայ առթիւ. տօն, որն իր մէջ ամփոփում է մեր ժո-ղովրդի յաղթանակները` դառնալով հերոսութեան ուսխրանքի, անձնուիրութեան ու հայրենասիրութեանխորհրդանիշ, տօն, որը փառաւորելով մեր անցեալը,լուսաւորում է ապագան, ուղենիշ հանդիսանում սե-րունդների համար, սովորեցնում, թէ ինչպէս պէտք էապրել ու արարել , սիրել հայրենիքը եւ պաշտպանելայն:

Այս տօնական օրը մենք մեծարում եւ գլուխ ենք խո-նարհում մեր հերոս պապերի ու հայրերի առջեւ, ովքերԽորհրդային միութեան միւս ժողովուրդների հետ ձեռքձեռքի յաղթանակ տարան Հայրենական մեծ պատե-րազմում:

Գլուխ ենք խոնարհում Արցախեան ազատամարտումյաղթանակ կերտած քաջ հայորդիների առջեւ, ովքերպաշտպանեցին սեփական հողի վրայ ազատ ու անկախապրելու մեր ժողովրդի իրաւունքը:

Այսօր հպարտութեամբ կարող ենք ասել, որ ունենքմեծագոյն մի յաղթանակ եւս. դա մեր երիտասարդ սե-րունդն է, մեր նորօրեայ հերոսները, ովքեր պատուով են

շարունակում իրենց նախնիների աւանդոյթները` մար-տի դաշտում հիւսելով նոր առասպելներ ու լեգենդներ:Պաշտպանութեան  բանակի մեր անձնուրաց զինուոր-ներն ամուր են կանգնած իրենց դիրքերում եւ անառիկեն պահում Արցախի Հանրապետութեան սահմանները:

Թանկագի՛ն հայրենակիցներ,մ ե ր բ ո լ ո ր ա յ ս յ ա ղ թ ա ն ա կ ն ե ր ը մ ի ա ս ն ո ւ թ ե ա ն ,

վտանգի մէջ յայտնուած հայրենիքը պաշտպանելուգաղափարի շուրջ համախմբուածութեան յաղթանակնէ: Վստահ եմ, որ այս ոգին միշտ կ’ուղեկցի մեր ժո-ղովրդին, եւ մենք կ՛տօնենք դեռ շատ յաղթանակներ:Դա է մեր նահատակների յիշատակը միշտ վառ պա-հելու լաւագոյն միջոցը: Դա է յարատեւելու միակ ճիշդուղին: Դա է մեր միակ ճանապարհը:

մէկ անգամ եւս շնորհաւորում եմ բոլորիս փառա-պանծ Եռատօնի առթիւ եւ մաղթում խաղաղութիւն եւնորանոր յաջողութիւններ մեր երկրին ու ժողովրդին:

Կը փափաքինք ձեզ տեղեակ պահել «ՍարօՄանուկեան Ֆոնտ»ի այս տարուան յատկացումիմասին: Անմահացնելու համար իր յիշատակը,ընտանիքը հաստատեց իր անունով բարեսի-րական ֆոնտ մը, որուն հասոյթը ժամանակ առժամանակ կը յատկացուի բարեսիրական ծրագը-րի մը: Այսու կը տեղեկացնենք թէ այս տարուանյատկացումը կատարուեցաւ Հայաստանի 28 ըն-տանիքներու , որոնց օրապահիկը ապահովողհ ա յ ր ը կ ա մ ա ւ ո ր կ ե ր պ ո վ մ ի ա ց ա ւ հ ա յ կ ա կ ա նբ ա ն ա կ ի ն , պ ա շ տ պ ա ն ե լ ո ւ հ ա մ ա ր Ա ր ց ա խ ը ՝նախայարձակ Ատրպէյճանցի բանակին դէմ, որպատահեցաւ այս տարուայ Ապրիլ 2-4 օրերուն:

Այս 28 հերոսները իրենց բոլոր նախապատ-ւութիւնները մէկդի դրած, բանակին միացան մերհայրենիքը պաշտպանելու համար: Անոնք կռուե-ցան խրամատներու մէջ եւ ապահով կերպով վե-րադարձան տուն : Ա յս տարուան բարերարու-թեան նպատակն էր երախտագիտութիւն յայտ-նել անոնց եւ ցոյց տալ որ Սփիւռքը կը գնահատէանոնց անձնուիրութիւնը:

Անցեալ տարուան նման, Օթթաուայէն Պրն.Անթուան Թերճանեան կամաւոր կերպով օգնեցմեզի որ իրագործուէր մեր փափաքը: Ան ապա-հովեց օգնութիւնը տեղական Ոչ-Կառավարա-կան Կազմակերպութեան մը (NGO) եւ Պաշտպա-նութեան Նախարարութեան գործակցութիւնը ուկարողացաւ գտնել այս զինուորները:

Որպէս յարգանք, կամաւորներուն անունները,ինչպէս նաեւ որոշ անհատներու եւ ընտանիք-ներու անունները ու յատկացուած գումարներըվերապահուած է եւ յարակից լուսանկարին մէջ

որոշ զինուորականներու դէմքեր ծածկուած են:Յատկացումները կատարուեցան Մայիս 8-ին

եւ խմբային լուսանկար մը առնուեցաւ այս առի-թով:

Սարօն Ազգասէր Գանատահայ երիտասարդմ ը ն է ր : Ա ն վ ս տ ա հ ա բ ա ր պ ի տ ի գ ն ա հ ա տ է րժեստը այս մեծահոգի մարդկանց, որոնք իրենցկեանքը վտանգեցին մեր ՀԱՅՐեՆԻՔին պաշտ-պանութեան համար:

*****************Նախորդ տարիներու յատկացումները.Արմէն Քէպէք Վարժարան (Գրադարանի գրքե-

րու գնման համար),Մոնթրէալի երեխաներու Հիւանդանոց (Րոք-

ս ա ն ա Ք ի պ զ ի ի մ ե ծ ա դ ի ր ն կ ա ր ի ն , բ ժ շ կ ա կ ա նգործիքներու, նուիրահաւաքի քարտերու եւ դրա-մական նուէրներու համար),

Հայաստանի մէջ հարիւրաւոր ծառատնկումի

համար (Armenia Tree Project),Ն ո ւ ի ր ա տ ո ւ ո ւ թ ի ւ ն Հ ա յ ա ս տ ա ն ի խ ո ւ մ բ մ ը

երաժիշտներու,«երեխաներու Իղձի Ֆոնտ»ին,

Թէքէեան Կեդրոնի լուսաւորուած ցուցանա-կին,

Արցախի հողերուն դրուած պայթուցիկներումաքրագործումին ի նպաստ,

Նիւթական օժանդակութիւն զոհուած զին-ւորներու երեք ընտանիքներու:

Այս բարերարութիւնները կարելի կը դառնանշնորհիւ «Սարօ Մանուկեան Ֆոնտ»ին: Ձեր առա-տաձեռնութիւնը որպէս հունտ կը ծառայէ այսբարեգործութեանց: Մեր անկեղծ շնորհակալու-թիւնները կը յայտենք:

Արթօ, Անի, Արէն եւ Լոռի ՄԱնուկեԱն

LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016 • ABAKA • 3

ՀԱղորդԱգրութիւն

ՄոնթրէԱԼի թէՔէեԱն ՄՇԱկութԱՅին ՄիութեԱնՍԱրօ ՄԱնուկեԱն ՖոնՏ

2016-ի ԲԱրերԱրութիւն

Գերմանացի մտաւորականներուկոչը Մերքելին՝ Ճանչնալ ՀայոցՑեղասպանութիւնը

Գերմանացի մտաւորա-կանները, որոնց մէջ` թրքա-կ ա ն ծ ա գ ո ւ մ ո ւ ն ե ց ո ղ բ ե -մադրիչ Ֆաթիհ Աքըն, բացն ա մ ա կ ո վ մ ը դ ի մ ա ծ ե նԳ ե ր մ ա ն ի ո յ վ ա ր չ ա պ ե տԱնկելա Մերքելին  եւ Պուն-տեսթակին` Հայոց Ցեղաս-պ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ը ճ ա ն չ ն ա լ ո ւկոչ ընելով Յունիս 2-ին ըն-դունուելիք բանաձեւով, կըյայտնէ Tert.am-ը:

Բ ա ց ն ա մ ա կ ը հ ր ա պ ա -ր ա կ ո ւ ա ծ է D i e Z e i t գ ե ր -մ ա ն ա կ ա ն պ ա ր բ ե ր ա կ ա -նին մէջ: Նամակին մէջ գեր-մանացի մտաւորականները կոչ կ՛ընեն «յստակ դիրքորոշում ցոյց տալուՅունիս 2-ին եւ հայ ժողովուրդին դէմ իրականացուած յանցագոր-ծութիւնը կոչելու իր անունով` Ցեղասպանութիւն»:

«Պատկերացուցէք, որ դուք կ’ապրիք Գերմանիոյ մէջ, ուր Հոլոքոս-թը կը ժխտուի, միթէ՞ ատիկա չէր դիտուեր որպէս յանցագործութեանշարունակութիւն»,- կը գրեն մտաւորականները:

«Կոչ կ’ընենք հետեւելու հիմնարար եւրոպական արժէքներուն եւյստակութիւն մտցնելու ձեր բառերուն մէջ :   Հայոց Ցեղասպանու-թեան  հերքումը ներկայ պահուն կը ծառայէ որպէս նոր բռնութիւն-ներու հիմք: Հայերը ահաբեկիչ կ’անուանէին 1915-ին, անոնց ունեց-ւածքը առգրաւեցին, իսկ այժմ` 2015-ին, Թուրքիոյ մէջ սպաննուած ենա ւ ե լ ի ք ա ն 5 0 0 0 ք ի ւ ր տ բ ն ա կ ի չ ն ե ր , ո ր ո ն ք ե ւ ս ա հ ա բ ե կ ի չ կ ’ ա ն -ւանուէին: Այս ամէնը տեղի կ’ունենայ, քանի որ  Թուրքիան շարունա-կաբար կը մերժէ առերեսուիլ իր պատմութեան եւ անցեալին, ինչպէսնաեւ այսօրուայ գործողութիւնները որեւէ պատասխանի չեն արժա-նանար միջազգային հանրութեան կողմէ»,- կ’ըսուի մտաւորականնե-րու նամակին մէջ` ընդգծուելով, որ աւելի քան 100 տարի Պունտես-թակը եւ անոր նախորդ կառոյցները լուռ մնացած են Հայոց Ցեղաս-պանութեան հարցով:

Աւարտին յիշենք, որ Յունիս 2-ին Պունտեսթակ մէջ պիտի քննար-կըուի Հայոց Ցեղասպանութեան հարցը:

Հաարեց. «Շառլ Ազնաւուրի ընտանիքըհրեաները փրկած է նացիստներէն»

Շառլ Ազնաւուրի ընտանիքը երկ-րորդ Համաշխարհային պատերազ-մի տարիներուն իրենց տան մէջ պա-հած է հրեաներ: Ատոր մասին աշ-խարհահռչակ երգիչը պատմած է իրնոր գիրքին մէջ: Ազնաւուրի կեանքըլայնօրէն քննարկուած է , սակայնմինչեւ հիմա ան շատ քիչ բան ըսածէ իր եւ իր ընտանիքի մարդասիրա-կան էջին մասին, ըստ armradio.am-ի՝կը գրէ «Հաարեց» թերթը:

Անոր որոշումը եղած է գերմանա-կան գրաւման տարիներուն փրկելհրեաներ, հայ դասալիքներ եւ դի-մադրութեան շարժման գործիչներ`ա պ ա ս տ ա ն տ ա լ ո վ ա ն ո ն ց ի ր ե ն ցտան մէջ:

Գիրքը նախ եւ առաջ պատմու-թիւնն է   մէկ այլ ցեղասպանութենէփրկուածներու մասին, որոնք մեծվտանգի դիմելով իրենք իրենց պար-տ ա ւ ո ր ո ւ ա ծ զ գ ա ց ա ծ ե ն փ ր կ ե լ ո ւմիւս ցեղասպանութենէն տուժած-

ները` կը գրէ իսրայէլական թերթը:Նշենք, որ իր նախորդ երեք գիր-

քերուն մէջ Ազնաւուր այս փրկուած-ներուն մասին շատ քիչ բան գրած է:Հիմա երգիչը կը հպարտանայ, որ իրընտանիքը նման գեղեցիկ եւ մար-դասիրական քայլ կատարած է: Աննաեւ նշած է, որ ոչինչ իրեն այդքանկ՛երջանկացնէ, որքան այն փաստը,ո ր ի ր ս ի ր ե լ ի ծ ն ո ղ ն ե ր ը մ ա ր դ ո ցկեանքեր փրկած են:

Ի դէպ` հրէական Հո լոքոսթի եւայդ ցեղասպանութեան զոհերունհ ա ր ց ե ր ո վ զ բ ա ղ ո ղ Ռ ա ո ւ լ Վ ա լ ե ն -պերգի միջազգային հիմնադրամըայսօր կոչ ըրած է անհատներու եւկազմակերպութիւններու ՝ ներկա-յացնելու համապատասխան վկա-յ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ե ւ ա յ լ ա պ ա ց ո յ ց ն ե րերկրորդ Համաշխարհային պատե-ր ա զ մ ի տ ա ր ի ն ե ր ո ւ ն Ա զ ն ա ւ ո ւ ր իընտանիքի մարդասիրական գոր-ծունէութեան մասին:

Էդուարդ Նալպանտեան եւ Հարլեմ Տէզիրքննարկած են ԼՂ հակամարտութեանկարգաւորման հարցը

Աշխատանքային այցով Փարիզ գտնուող Հայաստանի արտաքին գործոցնախարար Էդուարդ Նալպանտեան հանդիպած է Ֆրանսայի՝ եւրոպականհ ա ր ց ե ր ո վ պ ե տ ա կ ա ն ք ա ր տ ո ւ ղ ա ր Հ ա ր լ ե մ Տ է զ ի ր ի հ ե տ : Ա յ ս մ ա ս ի նկ ը   տ ե ղ ե կ ա ց ն ե ն Հ Հ ա ր տ ա ք ի ն գ ո ր ծ ո ց ն ա խ ա ր ա ր ո ւ թ ե ա ն մ ա մ ո ւ լ ի ,տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապի վարչութենէն:

Հանդիպման ընթացքին կողմերը անդրադարձած են ղարաբաղեանհակամարտութեան գօտիի իրավիճակի կայունացման եւ խաղաղ գոր-ծընթացը վերականգնելուն ուղղուած քայլերուն: Այս ծիրէն ներս զրուցա-կ ի ց ն ե ր ը ը ն դ գ ծ ա ծ ե ն , ո ր ե ռ ա ն ա խ ա գ ա հ ե ր կ ի ր ն ե ր ո ւ ն կ ո ղ մ է ա ռ ա -ջարկուող Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի ղեկավարներու մակարդակով

Շար. էջ 13

4 • ABAKA • LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016

ԵԱՀԿ Մինսքի խումբիհամանախագահները. «Ժամանակնէ, որ նախագահները հանդիպին»

ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի հա-մանախագահներ Իկոր Փո-փով, Ճէյմս Ուորլիք եւ ՓիեռԷ ն տ ր ի ւ տ ա ր ա ծ ա ծ ե ն յ ա յ -տ ա ր ա ր ո ւ թ ի ւ ն մ ը , ո ւ ր կ ընշեն, թէ ինչպէս առաջ, այն-պ է ս ա լ ա յ ժ մ ա մ բ ո ղ ջ ա պ է սհ ա ւ ա տ ա ր ի մ կ ը մ ն ա ն ղ ա -ր ա բ ա ղ ե ա ն հ ա կ ա մ ա ր տ ո ւ -թեան միջնորդական ջանքե-րուն, կը հաղորդէ «Արցախ-փրէս»-ը:

Սահմանագիծի երկայնքովվերջին ժամանակներուն բռնութեան դէպքերու եւ տիրող լարուածութիւնըթօթափելու ծիրին մէջ, ըստ համանախագահներուն, ժամանակն է, որՀայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահները հանդիպին:

«Մեր երկիրներու (Ռուսիա, Ֆրանսա եւ ԱՄՆ) արտաքին գործոց նախա-րարները պատրաստ են նպաստելու այդ հանդիպման կայացումին յաջորդշաբաթ, Վիեննայի մէջ: Անոնց հիմնական խնդիրը պիտի ըլլայ զինադա-դարի պահպանման ամրապնդումը եւ վստահութիւն ձեռք բերելու ուղիներփնտռելը, որ պիտի վերականգնէ բանակցային գործընթացը` հիմնախնդրիլուծման հիմնարար սկզբունքներուն շուրջ:

«Բանակցութիւններուն մէջ ոչ մէկ յաջողութիւն կրնար ըլ լալ շարու-նակուող բռնութիւններու պարագային եւ աւելին, խաղաղութիւն չի կրնարըլլալ առանց բանակցութիւններու: Մենք կը պնդենք, որ չի կրնար ըլլալ հա-կ ա մ ա ր տ ո ւ թ ե ա ն լ ո ւ ծ ո ւ մ ռ ա զ մ ա կ ա ն ճ ա ն ա պ ա ր հ ո վ » , - ը ս ո ւ ա ծ է հ ա -մանախագահներուն յայտարարութեան մէջ:

Թուրքիոյ մէջ Կարօ Փայլանի դէմբռնութիւնը դատապարտող նամակյանձնուած է թուրքիոյ խորհրդարանինախագահին

Թուրքիո յ մարդու իրաւունքներու միու -թեան Իսթանպուլի գրասենեակը խորհրդա-րանի մէջ Կարօ Փայ լանի դէմ յարձակումըդ ա տ ա պ ա ր տ ո ղ ն ա մ ա կ ո ւ ղ ա ր կ ա ծ է խ ո ր -հըրդարանի նախագահին:

Թ ր ք ա կ ա ն E t h a կ ա յ ք ի փ ո խ ա ն ց մ ա մ բ `Թուրքիոյ մարդու իրաւունքներու միութեանԻ ս թ ա ն պ ո ւ լ ի գ ր ա ս ե ն ե ա կ ի ն ա մ ա կ ի մ է ջնշուած է, թէ խիստ կը դատապարտեն հայինքնութեան համար Կարօ Փայլանին թիրա-խաւորելն ու բռնութեան ենթարկելը:

Նամակի մէջ շեշտուած է, որ Մայիս 2-ինԹուրքիոյ խորհրդարանի մէջ  իշխող կուսակ-ցութեան պատգամաւորներու յարձակումները հայ եւ քիւրտ պատգա-մաւորներու վրայ ոչ միայն բռնութիւն էին, այլ նաեւ յանցանք` ատելութիւնեւ ռասիզմի հողի վրայ: “Հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլանի դէմ ֆիզի-քական յարձակման ժամանակ միեւնոյն ժամանակ վիրաւորած են անորհայ ինքնութիւնը` զինք անուանելով “Հայու վիժուածք”:

“Իբրեւ մարդու իրաւունքներու պաշտպաններ, մենք կոչ կ’ընենք ձեզիիրականացնել ձեր պարտականութիւնները` դատապարտել տեղի ունեցա-ծը եւ թոյլ չտալ յետագային նման յարձակումներ”,-նշուած է նամակի մէջ:

Արցախի Հանրապետութեան մէջՄ ա յ ի ս 9 - ի ա ռ ա ւ օ տ ե ա ն մե կ ն ա ր -կ ե ց ի ն Հ ա յ ր ե ն ա կ ա ն մե ծ պ ա տ ե -րազմի յաղթանակի 71- րդ տարե-դ ա ր ձ ի ն , Լ ե ռ ն ա յ ի ն Ղ ա ր ա բ ա ղ իՀանրապետութեան պաշտպանու-թ ե ա ն բ ա ն ա կ ի կ ա զ մ ա ւ ո ր մ ա ն ե ւՇ ո ւ շ ի ի ա զ ա տ ա գ ր մ ա ն օ ր ո ւ ա ննուիրուած տօնական ձեռնարկնե-րը:

Ի ն չ պ է ս Ս տ ե փ ա ն ա կ ե ր տ է ն կ ըհ ա ղ ո ր դ է « Ա ր մ է ն փ ր է ս » - ի թ ղ թ ա -կիցը, ՀՀ եւ ԼՂՀ բարձրաստիճանպաշտօնեաները` Արցախի նախա-գահ Բակօ Սահակեան, ՀՀ վարչա-պ ե տ Յ ո վ ի կ Ա բ ր ա հ ա մ ե ա ն , Հ ա յԱռաքելական Եկեղեցւոյ Արցախիթ ե մի ա ռ ա ջ ն ո ր դ Պ ա ր գ ե ւ ա ր ք ե -պ ի ս կ ո պ ո ս Մ ա ր տ ի ր ո ս ե ա ն , Լ Ղ Հնախկին նախագահ Արկադի Ղու-կ ա ս ե ա ն , Լ Ղ Հ Ա զ գ ա յ ի ն ժ ո ղ ո վ իԱշոտ Ղուլեան, Արցախի կառավա-րութեան ղեկավար Արայիկ Յարու-թիւնեան, ՀՀ եւ ԼՂՀ ԱԺ պատգա-մաւորներն ու շարք մը հասարա-կ ա կ ա ն , ք ա ղ ա ք ա կ ա ն գ ո ր ծ ի չ ն ե րառաւօտեան Ստեփանակերտի Վե-

րածնունդի հրապարակէն քաղա-քացիներու հետ երթով շարժուեցանդէպի յուշահամալիր, ուր ծաղիկներո ւ ծ ա ղ կ ե պ ս ա կ ն ե ր դ ր ի ն Հ ա յ ր ե -նական մեծ պատերազմին եւ Շու-շիի ազատագրութեան ժամանակզ ո հ ո ւ ա ծ ա զ ա տ ա մ ա ր տ ի կ ն ե ր ո ւյ ի շ ա տ ա կ ը յ ա ւ ե ր ժ ա ց ն ո ղ յ ո ւ շ ա ր -ձանին:

Քաղաքային յուշահամալիրին մէջզ ի ն ո ւ ո ր ա կ ա ն ն ո ւ ա գ ա խ ո ւ մ բ ինուագակցութեամբ ԼՂՀ ՊԲ Պատ-ւո յ պահակախումբի մասնակցու -թեամբ տեղի ունեցաւ հանդիսաւորք ա յ լ ե ր թ : Ա յ ն ո ւ հ ե տ ե ւ Հ Հ ե ւ Լ Ղ Հբարձրաստիճան պաշտօնեաներըայցե լեցին յուշահամալիրի հարե-ւանութեամբ գտնուող Արցախեանգ ո յ ա մ ա ր տ ի ն զ ո հ ո ւ ա ծ ա զ ա տ ա -մ ա ր տ ի կ ն ե ր ո ւ ե ղ բ ա յ ր ա կ ա ն գ ե -ր ե զ մ ա ն ա տ ո ւ ն , ծ ա ղ ի կ ն ե ր դ ր ի նա ն ո ն ց շ ի ր ի մն ե ր ո ւ ն ` յ ա ր գ ա ն ք իտուրք մատուցանելով ազատամար-տիկներու յիշատակին:

Այնուհետեւ ՀՀ եւ ԼՂՀ բարձրաս-տիճան պաշտօնեաները ուղեւոր-ւեցան Շուշի:

Նախագահ Սարգսեան յարգանքիեւ երախտագիտութեան տուրքմատուցանեց Հայրենիքի համարիրենց կեանքը զոհաբերածզինուորներուն յիշատակին

Երկուշաբթի՝ 9 Մայիս 2016-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան նա-խագահ Սերժ Սարգսեանն Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետայցելեց Երեւանի «Յաղթանակ» զբօսայգի եւ պատերազմի վեթերաններու,ՀՀ Զու բարձրաստիճան սպայակազմի, պետական բարձրաստիճան պաշ-տօնատար անձերու,  ազատամարտիկներու հասարակական կազմակեր-պութիւններու, Հայաստանի մէջ հաւատարմագրուած դիւանագիտականանձնակազմերու ներկայացուցիչներու ուղեկցութեամբ ծաղկեպսակ դրաւԱնյայտ զինուորի գերեզմանին: Հայրենական մեծ պատերազմին տարածյաղթանակի եւ Շուշիի ազատագրման տարեդարձներու առիթով Հան-րապետութեան նախագահը յարգանքի ու երախտագիտութեան տուրք մա-տուցանեց հայրենիքի պաշտպանութեան եւ խաղաղութեան համար իրենցկեանքը զոհաբերած հերոսներու յիշատակին, կը հաղորդէ ՀՀ նախագահիմամլոյ վարչութիւնը:

Սերժ Սարգսեան ձեռնարկի մասնակիցներուն հետ դիտեց ՀՀ զինուածուժերու, ՌԴ սահմանապահ ծառայութեան, պատուոյ պահակախումբիստորաբաժանումներու, Վ. Սարգսեանի անուան ռազմական հիմնարկիուսանողներու եւ Մ. Մելքոնեանի անուան ռազմամարզական վարժարանիսաներու հանդիսաւոր քայլերթը:

Հանրապետութեան նախագահը այնուհետեւ այցելեց զբօսայգին մէջՅաղթանակի եւ խաղաղութեան տօնի առիթով աւանդաբար կազմա-կերպուող դաշտային խոհանոց եւ շնորհաւորեց զինուորական վրանայինճաշի սեղանի շուրջ հաւաքուած վեթերանները, ճաշեց ու զրուցեց անոնցհետ` վեթերաններուն հետաքրքրող հարցերուն շուրջ:

ՀՀ եւ ԼՂՀ բարձրաստիճանպաշտօնեաներումասնակցութեամբ Արցախի մէջմեկնարկած են եռատօնիձեռնարկները

LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016 • ABAKA • 5

«ԱՐԵՒ»Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄԵգիպտոսի մայրաքաղաք Գահի-

րէի մօտ, Նուպար փաշայի հիմնադ-րած Հելիոպոլիս քաղաքում գտնը-ւող «Կոկանեան» համալիրի սրա-հում ապրիլի 27-ին կայացաւ Ռամ-կ ա վ ա ր Ա զ ա տ ա կ ա ն Կ ո ւ ս ա կ ց ո ւ -թ ե ա ն « Ա ր ե ւ » օ ր ա թ ե ր թ ի ( ա յ ժ մշաբաթաթերթ) 100-ամեակի եզրա-փակիչ հանդիսութիւնը, մասնակ-ցութեամբ թերթի պատասխանա-տու մարմինների, հին ու նոր աշ-խատակիցների եւ ընթերցողների,որոնց մէջ աչքի էր զարնում երի-տասարդների խանդավառ ներկա-յութիւնը:

Ներկայ էին Հայ եկեղեցու Եգիպ-տոսի, Սուտանի, Եթովպիայի, Հա-րավափրիկեան Հանրապետութեանհ ո գ ե ւ ո ր ա ռ ա ջ ն ո ր դ Ա շ ո տ ե պ ս .Մ ն ա ց ա կ ա ն ե ա ն ը , Ե գ ի պ տ ո ս ո ւ մ ,Սուտանում, Եթովպիայում եւ Հա-ր ա ւ ա յ ի ն Ա փ ր ի կ ա յ ի Հ ա ն ր ա պ ե -տութիւնում եւ Իսրայէլում ՀՀ դես-պան Արմէն Մելքոնեանը, Հայ ազ-գային հիմնադրամի «Արեւ»ի վար-չութեան ղեկավարները, ՌԱԿ-ի եւՀ.Բ.Ը.Միութեան տարբեր վարչու-թիւնների պատասխանատուները,«Յուսաբեր» եւ «Ջահակիր» թերթե-րի խմբագիրները:

1 9 1 5 թ . ի ն Վ ա հ ա ն Թ է ք է ե ա ն իխմբագրապետութեամբ սկիզբ առածթերթի 100-ամեակը իսկական տօն

է ՝ ա յ ժ մ խ ի ս տ ն օ ս ր ա ց ա ծ ե գ ի պ -տահայ գաղութի համար, որ , սա-կայն, իր եկեղեցիներով, կրթականհաստատութիւններով, մամու լով ,ազգային-կուսակցական եւ ազգա-յին-մշակութային-բարեգործականհ ա ս տ ա տ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո վ հ ա ր ո ւ ս տ ,աւանդոյթներով լեցուն, իր կազմա-կերպուածութեամբ օրինակելի հա-մայնք է կազմում:

Օ ր ո ւ ա յ հ ա ն դ ի ս ա վ ա ր ն է ր Ա ն իՊօղոսեան-Թաշճեանը, որ ձեռնհա-սօրէն ընթացք տուեց հանդիսու -թեանը, որն սկսուեց Ամենայն Հա-յոց Հայրապետ Գարեգին Բ.-ի կոն-դ ա կ ի ը ն թ ե ր ց մ ա մ բ , ա պ ա շ ա ր ո ւ -նակուեց ՀՀ դեսպանի ողջոյնի խօս-քով, ՀՀ Սփիւռքի նախարարի, Հա-յաստանի ժուռնալիստների միու -թեան նախագահի, «Արեւ»ի նախ-կին գ լխաւոր խմբագիրներից Եր-ւանդ Ազատեանի եւ Աւետիս Եա-փ ո ւ ճ ե ա ն ի ո ղ ջ ո յ ն ի ն ա մ ա կ ն ե ր իընթերցմամբ: Հանդիսավարուհինմինչ այդ ներկայացրել էր 100-ամ-եայ թերթի հարուստ պատմու-թեանգլխաւոր դրուագները, անդրադար-ձ ե լ յ ա ջ ո ր դ ա կ ա ն խ մ բ ա գ ի ր ն ե ր ի ,գլխաւոր աշխատակիցների, խնա-մակալ մարմինների ներկայացու-ց ի չ ն ե ր ի ն , ո ր ո ն ք , մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ ,ստեղծել են եգիպտահայ կարեւորգաղութի վերջին 100 տարուայ պատ-

մութիւնը:««Արեւ»ի պատմական դերի մա-

ս ի ն խ օ ս ե ց օ ր ո ւ ա յ գ լ խ ա ւ ո ր բ ա -ն ա խ օ ս ը ՝ Հ ա յ ա ս տ ա ն ի ց հ ր ա ւ ի ր -ւած «Ազգ» թերթի խմբագիր ՅակոբԱւետիքեանը: Վերջինս շեշտեց ազ-գային եւ կուսակցական կեանքում,հայապահպանութեան, հայրենասի-րական ոգու դրսեւորման եւ, վեր-ջ ա պ է ս , Ե գ ի պ տ ո ս ի ա ս պ ն ջ ա կ ա նպետութեան հաւատարիմ քաղա-քացիներ պատրաստելու գործում«Արեւ»ի կատարած դերը: Իր խօսքիաւարտին նա Հայաստանի ժուռնա-

լիստների միութեան «Հաւատարիմմ ա ս ն ա գ ի տ ո ւ թ ե ա ն ը » շ ք ա ն շ ա ն ըյանձնեց «Արեւ»ի երկար տարիներիանփոխարինելի աշխատակից տի-կին Ալիս Տեփոյեանին, ներկաներիորոտընդոստ ծափահարութիւններիներքոյ : Նոյն խանդավառութեամբընդունուեց Տիկին Տեփոյեանի նորլոյս տեսած ժողովածուի գինեձօնիարարողութիւնը:

Ա յ ն ո ւ հ ե տ ե ւ ս կ ս ո ւ ե ց ի ս կ ա կ ա նտօնախմբութիւնը:

Թղթակից

Թոմաս Տէ Վաալ. «Ատրպէյճանը փորձեցստուգել հայերուն մարտունակութիւնը`խախտելով զինադադարը»

Ապրիլ 2-ին զինադադարի խախտմ ա նամենահաւանական պատճառը այն էր, որԱ տ ր պ է յ ճ ա ն ը ո ւ զ ե ց ս տ ո ւ գ ե լ հ ա յ ե ր ո ւ նմարտունակութիւնը եւ ըստ այդմ անոնցստիպել բանակցիլ աւելի տկար դիրքերէ:Ա յ ս մ ա ս ի ն , Լ ե ռ ն ա յ ի ն Ղ ա ր ա բ ա ղ ի հ ա -կ ա մ ա ր տ ո ւ թ ե ա ն ի ր ա ն դ ա ր ա դ ա ր ձ ի նմէջ «Politico Europe» պարբերականին մէջկը գրէ Քարնեկի հիմնադրամի փորձագէտԹոմաս տէ Վաալը:

Վ ե ր ջ ի ն ի ս դ ի տ ա ր կ ո ւ մ ո վ , ղ ա ր ա բ ա ղ -եան հակամարտութեան շուրջ այժմ Հա-յաստանն ու Ատրպէյճանը երկու կամ երեքքայ լ հեռու են Պոսնիական ոճով հակա-մարտութեան բռնկումէն, որ կրնայ վնա-սակար ըլլալ աւելի լայն տարածաշրջանիհամար:

«1994 թուականին կնքուած հրադա-դարը պէտք է ըլ լար խաղաղութեան հա-մաձայնագիրի նախերգանքը, բայց անի-կա այդպէս ալ իրականութիւն չդարձաւ:Հրադադարը լարուած իրավիճակի մէջ էրվերջին քանի մը տարիներուն: Ատրպէյ-ճանը այդ ընթացքին կառուցեց ծանր զի-նատեսակի իր պահեստը, իսկ ռազմականհռետորաբանութիւնը ալ աւե լի լարուե-ցաւ, քան 1990-ականներուն:

Վերջնականապէս հրադադարը խախ-տեցաւ Ապրիլ 2-ին: Ամենահաւանականպ ա տ ճ ա ռ ն ե ր է ն կ ր ն ա յ ը լ լ ա լ ա յ ն , ո րԱտրպէյճանը ցանկացաւ ստուգել հայե-ր ո ւ ն մ ա ր տ ո ւ ն ա կ ո ւ թ ի ւ ն ը ե ւ ը ս տ ա յ դ մա ն ո ն ց ս տ ի պ ե լ բ ա ն ա կ ց ի լ ա ւ ե լ ի տ կ ա րդիրքերէն: Բայց մարդկային գինը աւելիս ո ւ ղ ա ր ժ ե ց ` մ օ տ 2 0 0 հ ո գ ի » , - գ ր ա ծ էփորձագէտը:

Անոր կարծիքով Ապրիլ 5-ին Մոսկուայիմէջ ձեռք բերուած բանաւոր հրադադարըչ ա փ ա զ ա ն ց փ խ ր ո ւ ն է ե ւ ա մ է ն պ ա հ ո ւկողմերը կրնան ներքաշուիլ աւելի լայնա-ծաւալ պատերազմի մէջ, քան 1991-1994թուականներուն էր:

Ըստ Վաալի, իր մտահոգութիւններումասին կը յայտնէ նաեւ Վրաստանը, ուրկ՝ապրին մեծ թիւով հայկական եւ ատըր-

պ է յ ճ ա ն ա կ ա ն հ ա մ ա յ ն ք ն ե ր , ի ս կ մ ի ւ սկ ո ղ մ է ն ա լ կ ա յ Պ ա ք ո ւ - Թ ի ֆ լ ի ս - Ճ է յ հ ա նքարիւղամուղի հանգամանքը:

Փորձագէտին գնահատականով՝ Ապրիլ5-ին Ռուսաստանի միջնորդութեամբ ըն-դունուած հրադադարի բանաւոր համա-ձայնութենէն բացի մինչ այս պահը Ռու-ս ա ս տ ա ն ը ք ի չ բ ա ն ը ր ա ծ է հ ա կ ա մ ա ր -տութեան յետագայ յարձակումը կանխելուհամար:

« Ա յ ս հ ա ւ ա ս ա ր ա կ շ ռ ո ղ խ ա ղ ը կ ընշանակէ, որ Ռուսաստանը անկարող էՂարաբաղի շուրջ օրակարգ ձեւաւորե լ :Հետեւաբար տարածուած կարծիքը այնմասին, որ եթէ իրերու դրութիւնը աւելիվատանայ, «Ռուսիան պիտի կարգաւորէզայն» , տեղին չէ :   Ասիկա նաեւ մարտա-հ ր ա ւ է ր է Ա Մ Ն - ի ե ւ Ֆ ր ա ն ս ա յ ի հ ա մ ա ր ,որոնցմէ ոչ մէկը բաւարար ջանքեր գոր-ծ ա դ ր ա ծ է հ ա ւ ա ս ա ր ա կ շ ռ ո ւ ա ծ մ ի ջ ա զ -գային ծրագիր առաջարկելու համար», -եզրափակած է տէ Վաալը:

Բակօ Սահակեան եւ ՌոպերթՔոչարեան քննարկած ենԱտրպէյճանի գործողութիւններունհետեւանքները

Չորեքշաբթի՝ 11 Մայիսին տեղի ունեցած է Արցախի Հան-րապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի եւ Հայաս-տ ա ն ի ն ա խ կ ի ն ն ա խ ա գ ա հ Ռ ո պ ե ր թ Ք ո չ ա ր ե ա ն ի հ ա ն դ ի -պումը, որուն ընթացքին քննարկուած են ղարաբաղեան-ա տ ր պ է յ ճ ա ն ա կ ա ն ս ա հ մ ա ն ի ն վ ր ա յ 2 - 5 Ա պ ր ի լ ի ն հ ա կ ա -ռակորդին կողմէ սանձազերծուած լայնածաւալ պատերազ-մական գործողութիւններուն եւ անոնց հետեւանքներունվերաբերող հարցեր:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմիտեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութենէն յայտնած են, որնախագահ Սահակեան ընդգծած է, որ մեր յաղթանակներըխարսխուած են Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնու-թեան վրայ` կարեւոր նկատելով քաղաքական ուժերուն կող-մէ ցուցաբերուած միասնականութիւնը եւ գործուն քայլերը`Արցախին սատարելու գծով:

Ճէյմս Ուորլիք . «Ղարաբաղեանհակամարտութիւնը չի կրնար կարգաւորուիլռազմական ճանապարհով»

Ղ ա ր ա բ ա ղ ե ա ն հ ա կ ա մ ա ր տ ո ւ թ ե ա ն կ ո ղ մ ե ր ը պ է տ ք էխստօրէն հետեւին հրադադարի մասին համաձայնագիրին`հակամարտութեան համապարփակ խաղաղ կարագաւորումապահովելու համար: Այս մասին haqqin.az-ին ըսած է ԵԱՀԿՄինսքի խումբի ամերիկացի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիք:

«Սա ԱՄՆ դիրքորոշումն է որպէս ԵԱՀԿ Մինսք խումբի հա-մանախագահ երկիրի: Ղարաբաղեան հակամարտութիւնը չիկրնար կարգաւորուիլ ռազմական ճանապարհով»,- ըսած էհամանախագահը:

ՎԱրդգէս գուրուեԱՆ

Արցախեան քառօրեայ պատերազմէն անմի-ջապէս ետք, Երեւան կը գտնուէի ՌամկավարԱ զ ա տ ա կ ա ն Կ ո ւ ս ա կ ց ո ւ թ ե ա ն մ է կ հ ա մ ա գ ո ւ -մարին մասնակցելու։ Երբ Համաժողովի պաշտօ-նական աշխատանքները աւարտած էին, տեղիունեցաւ պաշտօնական ճաշկերոյթ-խրախճան-քը, մասնակցութեամբ Հայաստանէն, Արցախէնեւ Սփիւռքէն ժամանած պատգամաւորներու ։Արցախեան քառօրեայ պատերազմին զոհուածնահատակներու արժանի յարգանքը պահ մըլռութեամբ եւ յուզիչ ելոյթներով մատուցանելէնե տ ք , ա զ գ ա յ ն ա կ ա ն ո գ ե շ ո ւ ն չ ե ր գ ե ր ը կ ը կ է -տադրէինք Կուսակցութեան պանծացումի մաղ-թանքներով, մեր նորօրեայ հերոսներուն եւ նա-հատակներուն հանդէպ պատշաճ կենացներով եւբաժակաճառերով։ Մթնոլորտը շատ «տաք» էր,խանդավառ եւ ուրախ։

Առաւօտեան փոքր ժամերուն, քանի մը ընկեր-ներով պանդոկ պիտի վերադառնայինք։ Որոշե-ցինք քալել։ Օդը շատ նպաստաւոր էր, տրամադ-րութիւնները՝ բարձր, գլուխները՝ տաք։ «Հոտա-ռութեամբ» քանի մը փողոց քալելէն ետք, երեքպատանի-երիտասարդներու հանդիպեցանք եւորպէսզի սխալ ուղղութեամբ չքալէինք, Օփերայիշէնքին կամ Արմենիա Հրապարակին ճամբանհարցուցինք։ Քանի մը փողոց եւս քալելէն ետք,երբ տղաքը տեսան որ կը տատամսէինք, «մենքգալիս ենք ձեզ հետ» ըսին եւ սկսան մեզի հետքալել։ Երբ իրենց ով ըլլալը հարցուցի, ըսին որբանակայիններ են։ Զարմանալով զարմացայ ... ։

Արտաքնապէս հազիւ 16-17 տարեկանի երե-ւոյթ ունեցող այս փոքրակազմ տղաքը ուրեմն 18տարեկան էին եւ երբ հարցուցի որ ու՞ր էին Ար-ցախի քառօրեայ պատերազմի ժամանակ, «ճա-կատու՛մ, խրամատներու՛մ» եղաւ իրենց պարզ՝բայց շեշտակի պատասխանը։ Իրենց պատաս-խ ա ն ե լ ո ւ ո ճ ի ն մ է ջ զ գ ա ց ի ն ք հ պ ա ր տ ա ն ք ըՀայրենիքի պաշտպանը ըլլալու պատիւին։ Պահըշատ յուզիչ էր։ Ուրեմն այս պատանիները հոնէ ի ն , կ ե ն ա ց ե ւ մ ա հ ո ւ ա ն գ ո ւ պ ա ր ի ն մ է ջ մ ե րոխերիմ եւ մահասփիւռ թշնամիին դէմ։

Մեր այս պաշտելի «տղերք»ը պատմեցին մեզիթէ ինչպէ՞ս կռիւի այդ առաջին օրուան տաք պա-հերուն մինչ իրենք մէկ կողմէն ազերի շուներըկամ վարձկան հրոսակները կը «սատկացնէին»,առաջին գիծի զինուորներուն փամփուշտներըսպառած են. . . ։ «Փամփուշտ ուզում էինք, մեզասում էին սպասէք մի քիչ էլ։ Շտապ փամփուշտուզում էինք, ասում էին վտանգաւոր ա, մի քիչ էլդիմացէք։» Եւ այսպէս մեր նորօրեայ հերոսները«խրամատներում» ստիպուած էին «սպասել եւդիմանալ» մինչեւ որ փամփուշտները հասնէին,փամփուշտներ՝ որոնք հոն պէտք էր եղած ըլլա-յին, որը սակայն չկային։ Փամփուշտներ, որոնքշտապ պէտք էր հասնէին, սակայն չհասան, քա-նի որ մեծերուն համար «վտանգաւոր» էր առա-ջին գիծերուն խրամատները հասնիլը։

«Մեր շուրջ մեր ընկերները խփւում էին, ընկ-նում, մենք կրակում էինք» ըսին տղաքը։ Եթէ,ըսին, բաւարար փամփուշտ եւ նռնակ ունենա-յինք, տասնեակներով աւելի թուրք կը խփէինք։Փ ա մ փ ո ւ շ տ ն ե ր ը ո ր վ ե ր ջ ա ց ա ծ ե ն , տ ղ ա ք ըստիպուած եղած են զէնքի կոթերով կռուիլ եւնահատակուիլ։ «Մենք կռւում էինք մեր Հայրե-նիքը, մեր տունը պաշտպանելու։ Գիտէինք որեթէ թուրքերը մեզմէ անցնէին, մեր մայրերը պի-տի լացացնէին, մեր քոյրերը պիտի լացացնէին։Ո՞նց կրնայինք թողնել այդ։ Սատկացնելու էինք։»

Ս ա ր ս ա փ ե լ ի է ր ։ Ո ւ ր ե մ ն , 2 5 տ ա ր ի պ ա տ ե -րազմական վիճակի մէջ ըլ լալ, մանաւանդ վեր-ջ ի ն ա մ ի ս ն ե ր ո ւ ն օ ր է օ ր զ ի ն ա դ ա դ ա ր ը ա ւ ե լ իուժգնութեամբ խախտուէր, եւ մեր առաջին գի-ծերուն վրայ եղող զինուորները բաւարար փամ-փուշտ չունենային Հայրենիքը պաշտպանելու։Ըստ այս հերոսներուն, եթէ ըսին, մենք բաւարարփամփուշտ ունենայինք, այդքան զոհ չէինք տարեւ թուրքերը չէին կրնար այդ գիծերը գրաւել։

Ե ւ ա յ ս ս ք ա ն չ ե լ ի տ ղ ա ք ը ք ա ն ի մ ը ա ն գ ա մ«Բանամերա» պողոտային վրայ յանկարծականկը պոռային «Ո՞վ ես դուն, - Հա՛յ եմ ես, Ի՞նչ կ՚ու-տես դուն, - Օձի գլուխ, - Ի՞նչ կը խմես դուն, -Թուրքի արիւն, - Վա՜յ մայրիկ ճան վա՜յ, հազարանգամ թուրքին վա՜յ։»

Եւ այսպէս, խօսելով, խնդալով եւ երգելով հա-սանք Արմենիա Հրապարակը։ Տղաքը ըսին որմէկ օր եւս արձակուրդ ունին եւ միւս օրը բանակպիտի վերադառնան։ Երբ հարցուցի «Ու՞ր պիտիերթաք», « մեր փոստերը» ըսին, այսինքն, առա-ջին գիծի խրամատները։

Նախքան մեր բաժանումը, խնդրեցի որ առա-ջարկած փոքր նուէրս ընդունին եւ յաջորդ օրըընկերներով ճաշարան երթան եւ լաւ «քէյֆ» մըընեն։ «Չմոռնաք մեր կենացն ալ խմելու» ըսի,կէս կատակ, կէս շիտակ։ «Ցաւդ տանեմ, ոնցչենք խմեր» եղաւ իրենց պատասխանը։

Եւ հիմա, արդեօք այդ տղաքը ո՞ղջ են։ Արդեօքայս տղաքը բաւարար փամփուշտ ունի՞ն։

Եւ հիմա, հարիւր եւ աւելի կտրիճներ եւս նա-հատակուեցան մեր Հայրենիքին սուրբ հողը աւե-լի եւս սրբացնելով։

Ե ւ հ ի մ ա , Յ ա ր դ գ ո ղ ի Ա ս տ ղ ա բ ո յ լ ի հ ա մ ա ս -տեղութեան վրայ հարիւր աստղեր եւս աւելցան,Վահագնի Մեհեաններուն մէջ փառաբանուելուԳեղեցկութեան Աստղիկ Աստուածուհիին նա-ժիշտներուն կողմէ։

Եւ հիմա, «Անահիտի Ծիծերն ի վեր» հարիւրկտրիճներ անմահութեան նեկտարով կը սնանինվերէն պաշտպանելու Հողը մեր Հայրենական։

Եւ հիմա, Նոր Վահագներ կը ծնին ամէն օր,վիշապասպան հերոսները մեր սրբազան, որոնքկ՚երթան սատկեցնելու, «օձի գլուխները ուտե-լու» եւ անոնց «արիւնը խմելու»։

Վա՜յ քեզ թուրք, հազար վա՜յ քու իժածնունդմայրերուն։

Եւ հիմա, Աստուածները մեր Հեթանոս, Արա-րատի գագաթին վրայ, աներեւոյթ Մեհեաններէնշանթաբուռ մարտիկներով կը պատրաստուինշանթահարել թշնամիները մեր մահասփիւռ։

Թող Արամազդն ու Անահիտը, թող Վահագն ուԱստղիկը պահապանը ըլլան մեր կտրիճներուն։Թող Վահագնի Բազուկը խեղդէ Թուրք Վիշապըայդ ահաւոր։ Թող գեհենի կրակները մոխրացնենՍադայէլին իժերը այդ թունաւոր։

Փոքր Մըհերները արթուն կը հսկեն։ Մե՛նք, թոռներն ու ծոռները Թորգոմայ Մեծ

Տան, Կա՛նք, Պիտի Լինե՛նք, ու դեռ Շատանա՛նք։ Մե ՛նք, Հայկեան Նետով պիտի խոցենք սեւ

սիրտը մեր Ոսոխին։Մե՛նք, Նիւքարի ժառանգորդներս, Մե՛նք, Տիգ-

րան Մեծի Զինուորներս, Մե՛նք, Անդրանիկներու,Եկարեաններու, Գէորգ Չաւուշներու, Եաղուպ-եաններու Հետեւորդներս, պարտութիւն Չե՛նքճանչնար։

Մե՛նք, Ճակատագրուած ենք Յաղթելու։ Արցախը Մե՛րն է։ Յաղթանակը Մե՛րն է։

6 • ABAKA • LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016

Մեր Տղերքը

Միթէ՞ շատ քալեր ենք Տէր Զօրիճամբաներուն վրայ եւ այն պատճա-ռով յոգներ ու զզուեր ենք արդէնքալելէն:

Ա ր դ ե օ ՞ ք շ ա տ ե ն ք պ ա հ ա ն ջ ե րհարիւր տարիներու ընթացքին եւարդէն մաշեր է մեր ձայնը:

Իսկապէ՞ս շատ եղաւ տասը հա-զար հոգի Հարիւրամեակի բողոքինա ռ թ ի ւ ե ւ բ ա ւ ա ր ա ր ՝ մ ե ր խ ի ղ ճ իխայթը հանդարտեցնելու համար:

Ու՞ր էին Գանատացի քառասունհազար հայերը ՀարիւրմէկամեակիՄայիս 8-ին:

Ա հ . . . գ ի տ ե մ . . . « Մ ա յ ր ե ր ո ւ Օ ր »էր...: Մեր մայրերը չէին կրնար սպա-սել չորս կամ հինգ ժամ ունենալուհ ա մ ա ր ի ր ե ն ց զ ա ւ ա կ ն ե ր ո ւ ն ե ւթոռնիկներու այցելութիւնը, նուէր-ները, գուրգուրանքը: Մեր, փառքԱստուծոյ ողջ մայրերը, 2016 Մայիս8-ին կը դառնան աւելի սուրբ քան1915-ի զոհուած մայրերը..., եւ յատ-կապէս՝ ճիշդ այդ 4 կամ 5 ժամերուընթացքին:

Ա ւ ա ղ . . . : Թ ե ր ե ւ ս պ է տ ք է ր ձ ե րներկայութիւնը՝ հայորդինե’ր:

Ու՞ր էին հազարաւոր նոր հասածսուրիահայերը, որոնց համար լմանգաղութը կազմակերպուեցաւ իրենցդպրոցներով, եկեղեցիներով, ակումբ-ներով:

Ահ... գիտեմ... դժուար է երթեւեկիհարցը:

Ամէն մարդու համար ալ ընդհան-

րապէս օդը ցուրտ էր. . . : Այս ցուր-տին ալ քայլարշաւ կ’ըլլա՞յ:

Աւա՜ղ... թերեւս պէտք էր բոլորիսջերմութիւնը:

Անձնապէս երբեք չեմ աշխատածքաղաքական գետնի վրայ: Պարզա-պէս մշակութային գործիչ մըն եմ:Բայց կեանքը ինքը քաղաքականու-թիւն է:

Երբ ժամանակը կու գայ արտա-յայտուելու իբր ազգ, անընդունելիկը գտնեմ այսպիսի տկարութիւններմեզի նման ժողովուրդի մը համար:

Կը բաւէ՛ այ լեւս մեղադրելէ մերկազմակերպութիւններու ղեկավար-ներուն:

Ամէն մէկ անհատ պարտաւոր է,հ ա ւ ա ն ա բ ա ր զ ր կ ո ւ ե լ ո վ ի ր հ ա ն -գիստէն, օժանդակութիւն բերելու եւմ ա ս ն ա կ ց ե լ ո ւ ա յ լ մ ի ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւկատարած գործունէութեան, մա-նաւանդ երբ ան կը կատարուի տե-ղական (օտար) քաղաքական մա-կարդակի վրայ:

Ու՞ր էին բոլոր անոնք որոնք կըքարոզեն միասնականութիւն, երբօ ր ի ն ա կ ե լ ի ձ ե ւ ո վ կ ը կ ա զ մ ա կ ե ր -պըուի այսպիսի ցոյց մը: Ու՞ր բոլորանոնք, որոնք facebook-ներու վրայկը ողբան Արցախի մեր մարտիկ-ներուն մասին, կամ կը հպարտա-նան անոնցմով:

Ահ. . . գիտեմ. . . :Ա յս մէկ ցոյցն ալմիայն հայերուն համար չէր...:

Այս մէկ ցոյցը բոլոր Ցեղասպանու-

թիւններու վերաբերեալ էր: Այո՛, այսմէկ ցոյցը մարդկութեան մասին էր:

Աւա՜ղ. . . : Մոռցեր ենք թէ մարդ-կութեան մաս կը կազմենք: Այդքա՞նխորունկ են մեր վէրքերը:

Աւաղ եւ ուշադրութիւ՛ն: Ցեղաս-պանը կը շարունակէ ոչնչացնել մեզ:

Հարիւր տարիներ պահանջեցինքոր աշխարհը մեր կողքին կանգնի:Մայիս 8-ին ներկայ էին մեզի պէսուրիշներ, մեզի նման ուրիշ ազգե-

րու ներկայացուցիչ խումբեր: Հոնէին նաեւ պետական անձնաւորու-թիւններ:

Անցեալ տարուայ տասը հազարըպէտք էր քսան հազար ը լ լար այստարի:

“Marche pour l’humanité et pourl a p r e v e n t i o n d e s g e n o c i d e s ” կ ըպատկանէր բոլորիս, բոլորի՛ս:

ՆԱՆսի իսսԱ ԹորոսեԱՆ

ԱզԱտ բեմ

ՆԵՐԿԱՅ-ԲԱՑԱԿԱՅ

EDITORIAL ECRIT EN ANGLAIS PAR EDMOND Y. AZADIAN ET PUBLIE DANS THE ARMENIANMIRROR-SPECTATOR EN DATE DU 5 MAI 2016

Visiter l’Arménie juste après l’agres-sion azérie des quatre premiers joursd’avril a été une expérience triste etl’est encore, tout à la fois provocanteet décourageante.

Les pertes humaines sont tant dou-loureuses qu’inattendues. L’Arménies’est longtemps bercée en pensantqu’elle possédait les armes les plusavancées ; pendant ce temps les pétro-dollars azéris ont acheté des armestrès sophistiquées russes et israé-liennes. Au cours de la récente guerre-éclair, les drones israéliens se sontavérés être les plus meurtriers.

Puisque ces drones pouvaient êtreguidés à distance, à partir de bases enIsraël, les forces azéries n’avaient pasbesoin d’être formées pour les utiliser.Le Prof. Israel W. Charny, un spécialis-te du génocide, a écrit sur un blog, « lasemaine dernière, des rapports indi-quent qu’un drone israélien entre lesmains de l’Azerbaïdjan – l’un de nostrès gros client d’armes – a été respon-sable de la mort de six Arméniensdans l’enclave du Haut-Karabagh… J’aihonte. »

Mais qui donnerait de l’importanceà l’appel d’un humanitaire face àl’achat de machines meurtrières del’ordre de plusieurs millions dedollars ?

Ainsi, l’un des facteurs qui ressortostensiblement dans la récente guerre,c’est l’implication israélienne dans ceconflit, en dépit de la relation de vic-times de génocide entre l’Arménie etIsraël.

L’autre facteur est la duplicitérusse. En effet, Moscou a vendu lesarmes les plus modernes àl’Azerbaïdjan, tout en clamant quel’Arménie était son alliée stratégique.Les sentiments anti-russes sont forts àErévan et il y a même eu des manifes-tations devant l’ambassade de Russie.Le silence de Moscou a coïncidé avecla visite du ministre de la DéfenseSergueï Choïgou à Bakou, ce qui a aug-menté la colère en Arménie. Puis lavisite du ministre des Affaires étran-gères Sergueï Lavrov à Erévan a aggra-vé la situation.

Les spéculations ont été nom-breuses autour du voyage de Lavrovqui mettrait en œuvre les Principes deKazan ou de Madrid, principes quidemandent, dans les deux cas, que leKarabagh cède cinq régions en échan-ge de promesses imprécises.

Le silence du gouvernement armé-nien durant la visite de Lavrov a ajoutédu carburant à ces spéculations,jusqu’à ce qu’il ait été annoncé queLavrov n’avait pas apporté de nou-velles demandes. Il n’était à Erévanqu’afin d’encourager les négociationsqui jusqu’ici n’ont conduit nulle part.Le gouvernement arménien a préciséque les négociations ne pouvaient sepoursuivre tant que les soldats azéristiraient sur la ligne de contact duKarabagh et même vers l’Arménie.

Soudain, il est apparu que lesArméniens se battaient avec des armesobsolètes datant des années 1980, àcontre-courant des armes plus moder-ne de l’Azerbaïdjan. Cette révélation aégalement attisé les flammes contreles bonzes de l’armée, dont les géné-raux ont enflé leurs comptes ban-caires, développé des entreprises etconstruit des palais. Pour calmer lacolère, le président a rétrogradé troisgénéraux clés considérés comme res-ponsables de l’insuffisance des achatsd’armes.

Malgré la disparité des armements,l’esprit de combat est élevé du côtéarménien. L’Azerbaïdjan a subi de trèslourdes pertes, ce qui va certainementaider à atténuer la rhétorique belli-queuse de M. Aliev pendant un certaintemps.

« Leurs gains purement militairessont inconsistants », a commentél’analyste de la BBC Anatoly Karlin,« et ont été atteint au coût des pertesbeaucoup plus élevées dans le person-nel et l’équipement que la pire desarmées, l’armée du Karabagh est beau-coup plus motivée et qualifiée. Cela aété accompli sans renforts del’Arménie à proprement parlé. Toutespoir d’une guerre-éclair ont étédéçus. »

Les bénévoles et les vétérans armé-niens se déplacent vers le front afind’aider à la consolidation des forces. Ily a une ferveur patriotique ainsi quel’espoir de retour à la maison.Bien que l’Azerbaïdjan ait appris àgrands frais ce que les diplomates ontpréconisé tout le long - qu’il n’y a pasde solution militaire au conflit - le gou-vernement de Bakou veut poursuivreses provocations, dans l’espoir de voirdiminuer la résilience de la partiearménienne.

Compte tenu de l’équilibre militairedans la région, la Turquie etl’Azerbaïdjan peuvent s’abstenir d’uneguerre tous azimuts contre l’Arménie,mais sont convaincus qu’une guerred’usure peut payer à long terme.

En bombardant constamment laprovince de Tavoush en Arménie, ilsont fait fuir la population frontalière.Les Turcs et les Azéris ont l’intentionde rendre l’Arménie inhabitable en yinstaurant une hostilité constante.Cette approche peut être viable si lasituation en Arménie ne s’améliore pasde façon spectaculaire. Combien detemps le patriotisme peut-il survivrealors que les anciens combattants del’armée retournent chez eux pour unevie de misère, avec un chômage élevé,une disparité des niveaux de vie et uneinjustice rampante dans l’applicationdes lois ?

Nous devons être conscients que leflux migratoire n’a pas diminué et amême atteint un point critique.La diaspora se mobilise. Elle s’alarmemême que les soldats arméniens aientà défendre les frontières avec desarmes primitives. Les organismes etles individus contribuent généreuse-ment. Mais dès qu’un certain calmetemporaire est rétabli, cette prise deconscience et cette mobilisation

Suite à la page 8

LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016 • ABAKA • 7

S E C T I O N F R A N Ç A I S E

LUNDI 23 MAI 2016

Le Karabagh, dernière frontièrede l’histoire arménienne

Programme gratuit sur le génocidearménien au Centre éducatif surl’Holocauste et le GénocideLe Centre éducatif sur l’Holocausteet le Génocide Sainte-Elizabeth duNew Jersey propose, le 10 mai, unprogramme gratuit, « Du génocidearménien à l’Holocauste : Se souve-nir pour l’avenir » en présenced’experts sur le génocide arménien,le Professeur Michael Berenbaum del’Université juive américaine à LosAngeles et le Professeur RichardHovannisian de l’Université deCalifornie à Los Angeles.

Une projection du film primé sur le génocide arménien, « 1915 - The Movie, »et une période de questions avec le scénariste et réalisateur Garin Hovannisiansuivront.

Etats-Unis : Le statut final duKarabagh sera résolu dans lecontexte d’un règlement global

Mark Toner, porte-parole adjoint duDépartement d’Etat américain, a décla-ré que les Etats-Unis demandaient ins-tamment aux parties impliquées dansles négociations du conflit du Haut-Karabagh à parvenir à un règlement.Mark Toner commentait le projet deloi concernant la reconnaissance parl’Arménie de l’indépendance de laRépublique du Haut-Karabagh qui seradébattu au Parlement arménien.

« Les Etats-Unis, ainsi que le restede la communauté internationale, nereconnaissent pas le Haut-Karabagh, »a déclaré Toner. « Le statut final duHaut-Karabagh ne sera résolu que dansle cadre d’un règlement global, desorte que nous exhortons les parties àvenir à la table des négociations debonne foi en vue de parvenir à unrèglement qui permet d’atteindre ces

objectifs. »Le représentant du Département

d’Etat américain a ajouté que lesgrands principes défendu par les Etats-Unis sont le non-usage de la force,l’autodétermination et l’intégrité terri-toriale.

« Mais nous avons aussi dit quetout cela doit être mis au point dansle cadre du Groupe de Minsk del’OSCE, » a ajouté Mark Toner.

Elif Shafak dans The Guardian : « Il estdifficile d’être arménien en Turquie »

La Turquie n’est pas simplementpolitisée. Elle est maintenant amère-ment divisée entre deux planètes: ceuxqui soutiennent et continueront desoutenir le président Recep TayyipErdo an et ceux qui sont, pour unefoule de raisons, contre lui.

« Erdo an est le politicien qui divisele plus dans l’histoire politique moder-ne de la Turquie, » a écrit la célèbreécrivain turque Elif Shafak, dans unarticle publié dans le quotidien britan-nique The Guardian.

Elle a écrit qu’au milieu de l’agita-tion politique de cette semaine enTurquie, aboutissant à l’annonce duPremier ministre de se désister, OscarWilde a fait l’objet d’un débat houleux

au parlement turc. Un membre duParti démocratique des peuples pro-kurdes (HDP) a dit vouloir citer OscarWilde. Un député du parti AKP aupouvoir s’est opposé à l’idée de citer

Suite à la page 8

Le Karabagh dernière...Suite de la page 7

disparaissent et la population est deretour à la triste réalité de la vie.L’Arménie est en guerre et nousn’avons pas le luxe de pouvoir faire dela politique pour son destin. Il y a cer-tainement la corruption du gouverne-ment, mais un changement de régimeau milieu de la guerre ne peut que pro-fiter à l’ennemi, certainement pas à lapopulation arménienne. Même le plusfervent critique du régime actuel, l’ex-président Levon Ter-Petrosian, adonné son soutien à l’administrationqu’il a si souvent qualifiée de « klepto-cratie », jusqu’à ce que nous atteignonsdes eaux calmes qui nous permettrontde régler nos comptes.Nous avons perdu notre royaumed’Ani, au XIe siècle à cause de nos que-relles internes. De même, le royaumede Cilicie a été envahie par lesMamelouks en 1375, parce qu’il étaitaffaibli par des querelles princières ou

même avec les forces ennemies endépit des opposants internes.Les leçons de l’histoire sont trop durespour être ignorées. Le sang est verséaux frontières du Karabagh et del’Arménie, et il ne peut y avoir decause plus forte ou plus noble que dese tenir coude à coude avec les soldatsarméniens, comme M. Erdogan prometde se tenir coude à coude avec sesfrères azéris.En dépit des douloureuses pertes de laguerre, le Karabagh survit et la résolu-tion arménienne a une fois de plus dis-suadé l’ennemi. L’analyste de la BBCconclut son article ainsi : « Maintenantque le brouillard de la guerre s’estéclairci, il est devenu clair que lesAzéris n’ont pas réussi à conserver levillage de Talish. Quelle débâcle. »Rallions-nous autour du Karabaghjusqu’à la victoire finale, jusqu’à cequ’une paix permanente est instaurée.Le Karabagh est la dernière frontièrede l’histoire arménienne.

Traduction N.P.

8 • ABAKA • LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016

Elif Shafak...Suite de la page 7

quelqu’un qui n’était ni musulman, niturc. Pourtant, un autre membre del’AKP a confondu l’auteur irlandaisavec les Oscars !

Alors qu’ils débattaient de Wilde, lesdéputés ont échangé des coups. Aucours d’une discussion de lesdépouiller de leur immunité - unemodification délibérée qui pourraitconduire à l’incarcération des députéskurdes - Garo Paylan, député armé-nien, a été expulsé, reçu des coups depoing et soumis à un discours de hainepar plusieurs membres de l’AKP.

Paylan a déclaré : « Ce qu’ils ne peu-vent digérer est qu’une personne d’ori-gine arménienne révèle leurs men-songes et se tient debout. »

« Il est difficile d’être un Arménienen Turquie. Ou un Kurde, ou un Alevi,ou un gay ou un Juif, ou une femme,ou quelqu’un qui n’est tout simplementpas d’accord avec ce qui se passe dansle pays », a écrit Shafak. « La diversitéest étouffée. La liberté d’expressionest abandonnée. C’est l’idéologie de lasimilitude qui domine, façonnée par lenationalisme turc, l’islamisme etl’autoritarisme. »

Se référant à la démission de M.Davutoglu, E. Shafak a écritqu’Erdo an veut transformer la Turquie

en un régime présidentiel avec lemonopole du pouvoir. Elle écrit quel’opposition est fragmentée, disperséeet démoralisée dans le pays. LaTurquie arrive en tête des pays exi-geant la suppression du contenu deTwitter.

« Tout va très vite en Turquie. NousTurcs vivons avec un sentimentde « Et maintenant ? », sachant quechaque jour, quelque chose de nou-veau se produit. Les éléments cen-traux de démocratie, soit la séparationdes pouvoirs, la primauté du droit, laliberté d’expression, sont brisés », a-t-elle écrit.

Elle identifie trois dangers majeurs :un monopole absolutiste du pouvoir;l’effondrement total du processus depaix turco-kurde, et la perte de lalaïcité.

« Dans le passé, nous avions unesolide tradition d’humour noir. La poli-tique a toujours été rude, mais il étaitpermis de rire des politiciens. Plusmaintenant. Des recherches récentesmontrent que seule la moitié de lapopulation de la Turquie pense qu’ilest correct de critiquer le gouverne-ment publiquement. Quand AngelaMerkel permet à des comédiens alle-mands d’être poursuivis par Erdo an,c’est un message clair aux démocratesde Turquie : « Vous êtes seuls », adéclaré Elif Shafak.

Possible reconnaissance du génocide par le Bundestag

Albert Weiler, député allemandreprésentant l’Union démocrate-chré-tienne au Bundestag, a dit attendre unedécision positive du chef du corpslégislatif de son pays sur la reconnais-sance du génocide arménien.

Prenant la parole lors d’une réunionavec des étudiants et des professeursde l’Université d’Etat d’Erévan, AlbertWeiler, député et président du Forumgermano-arménien, a noté que le projetde résolution reconnaissant la tragédiecomme un crime de génocide sera àl’ordre du jour du Parlement allemandle 2 juin prochain.

« Oui, la résolution sur la reconnaissance du génocide sera soumise au votelors de la session plénière du Bundestag, le 2 juin, et je crois que nous allonsobtenir une majorité de votes pour cet approbation, » a-t-il noté.M. Weiler a ajouté que les différentes factions politiques du Bundestag allemandsont en train de négocier la mesure.

Le mot « génocide » sera inscrit dans la résolution, qui abordera également laquestion de la responsabilité de l’Empire allemand. De plus, une clause distincteindiquera l’appui de l’Allemagne à la normalisation des relations entre l’Arménieet la Turquie, » a-t-il ajouté.

Interrogé quant à savoir si l’influence turque n’aura pas de poids enAllemagne, M. Weiler a admis que ce pays avait déjà réagi à leurs efforts. LaTurquie a mis en garde le Bundestag allemand sur le point de reconnaître ladéportation et l’extermination des Arméniens par la Turquie comme un génoci-de.

« Il est remarquable, cependant, que les deux parties de la coalition, l’Uniondémocrate-chrétienne et l’Union sociale chrétienne, ainsi que l’opposition duParti Vert, ont annoncé leur décision. Ainsi, l’adoption est importante pour moiaussi, » a-t-il conclu.

Production industrielle arménienneen croissance grâce aux métaux,cognac et tabac

La croissance de la production industrielle de l’Arménie est principalementdue aux métaux, cognac et tabac. Selon les données officielles, le volume phy-sique de la production industrielle de l’Arménie a augmenté de 8,9%, de janvier àmars, sur une base annuelle.

L’Union économique eurasienne des pays partenaires de l’Arménie (Russie,Biélorussie, Kazakhstan et Kirghizistan), a cependant enregistré des indicateursnégatifs dans ce domaine.

Cette évolution positive en Arménie est principalement due à la croissance àdeux chiffres dans l’extraction de minerais métalliques, ainsi que l’alcool et letabac.

Mais une baisse de 21,6% a été enregistrée dans la production de métaux debase. Néanmoins, il y a des nouvelles optimistes pour l’Arménie, et cette fois parrapport à un autre produit exporté : la production de cognac a augmenté de50,9% au premier trimestre de l’année en cours.

Les dirigeants arméniens-américainscontre l’agression azerbaïdjanaise

Les présidents des comitéscentraux de l’Est et del’Ouest des Etats-Unis de laFédération révolutionnairearménienne, le Dr HaygOshagan et Daron Der-Khacha-dourian, se sontjoints au président de l’ANCARaffi Hamparian et à la direc-trice des relations gouverne-mentales Kate Nahapetianlors d’une réunion avecl’ambassadeur James Warlick, représentant du Département d’Etat américainaux pourparlers pour le Haut-Karabagh du Groupe de Minsk de l’OSCE.

La réunion, tenue à la suite de l’offensive azerbaïdjanaise du 2 avril, a permisaux dirigeants arméno-américains de réaffirmer avec force leurs appels à unecondamnation des Etats-Unis sur les attaques de Bakou, les atrocités et lesmenaces de reprise de la guerre. Ils ont également exigé une solide enquête surles violations flagrantes des droits humains contre les citoyens et soldatsd’Artzakh, et ont pressé le Département d’Etat à mettre fin à son silence sur lamenace publique du ministre de la Défense d’Azerbaïdjan Zakir Hassanov debombarder la population civile de Stepanakert, capitale du Karabagh.

La délégation arménienne d’Amérique a exprimé sa déception concernantl’absence du gouvernement des Etats-Unis pour surmonter l’obstruction del’Azerbaïdjan à la mise en œuvre des propositions Royce-Engel, mesures demaintien de la paix visant à assurer la reddition de comptes et de dissuader unregain de violence. Ces propositions, soutenues par plus de 90 représentants desEtats-Unis sur une base bipartisane, appellent à un accord sur le non-déploie-ment des tireurs d’élite, des armes lourdes, ou de nouvelles armes, l’ajoutd’observateurs de l’OSCE, et le déploiement de systèmes de localisation de tirs lelong de la ligne de contact et peut-être aussi les frontières arméno-azerbaïdja-naises internationales.

Au cours de la réunion de quatre-vingt-dix minutes, ils ont souligné que lacommunauté arméno-américaine, dans les semaines qui ont suivi l’attaqued’Aliev, a redoublé sa volonté de soutenir et de renforcer le Haut-Karabagh, ensoulignant que les Arméniens du monde entier sont unis dans leur appui à lasécurité et l’indépendance de l’Artzakh dans ses frontières actuelles. La déléga-tion a rejeté avec force l’idée qu’il pourrait y avoir des négociations tenues sousla menace d’attaques répétées de l’Azerbaïdjan. Une suspension des hostilités del’Azerbaïdjan et une paix durable le long de la ligne de contact devrait précédertoute discussion significative. De plus, toute négociation, pour survivre, doitinclure la pleine participation de la République du Haut-Karabagh.

BY EDMOND Y. AZADIAN

The title of this column is borrowedfrom Russian writer Mikhail Lermon-tov’s novel, which takes place in theCaucasus. However, the hero of ourtime, Garo Paylan, has nothing in com-mon with Lermontov’s protagonist,Pechorin, who is a self-doubtingByronic figure.

Incidentally, many Russian writershave been fascinated by the Caucasus,if not necessarily by the people livingthere. In addition to Lermontov, LeoTolstoy’s novel, Haji Murad, is aboutChechnya. But more notorious is Ale-xander Pushkin’s characterization ofthe Armenians in his Erzurum mem-oirs, predating Admiral Mark Bristol,stationed in Istanbul as US High Com-missioner, undoing in his reports whatUS Ambassador to the Ottoman Em-pire Henry Morgenthau had beendocumenting about the ArmenianGenocide.

Now, out of the blue, an Armenianhero has emerged in Turkey, in manyways contradicting the typical IstanbulArmenian, who through brutal experi-ence has learned to be extremely cau-tious and conservative in word anddeed. For Istanbul Armenians, forexample, traditional Armenian politi-cal parties are toxic entities and theyrefuse to go near them.

Following the experience of theGenocide, their characters have beenshaped by Kemalist rule, during whichhistory textbooks spewed venomagainst Armenians. That character hasalso survived the punitive Wealth Taxperiod, the September 6 pogroms andconstant police surveillance.Therefore, to survive or to live morecomfortably, they have to sidesteptheir ethnic identity.

Garo Paylan shatters that mold asjournalist Hrant Dink did before him,at his own peril. Ever since enteringthe Turkish parliament as part of theHDP party, Paylan has waged an unre-lenting battle for human rights andArmenian rights. To be fair, all threeethnic Armenian members ofParliament, in the ranks of differentpolitical parties, have been uncompro-mising on Armenian issues.

One of Paylan’s battles was aboutthe seizure of St. Giragos ArmenianChurch in the city of Sur, inDiyarbakir. He asked the prime minis-ter the reason for the “immediateexpropriation” of a total of “6,300pieces of property.” He also requestedclarification as to “whether the deci-sion to expropriate them affects theArmenian, Assyrian and ChaldeanChurches.”

The reasons behind this inquirywere many. In a very short period, St.Giragos, after its renovation, had

become an attractive and inspirationalsymbol for hidden Armenians inTurkey, who began to reclaim theirroots. But in the broader picture, thegovernment seems to entertain asecret plan of resettlement. AsDiyarbakir has become a hotbed ofKurdish activism, President RecepTayyip Erdogan has launched a whole-sale war of extermination and resettle-ment. Many Syrian refugees have beenbrought to the area.

Prominent Turkish historian TanerAkçam is quoted in the New YorkTimes as stating, “Solving ethnic andreligious strife through demographicengineering is a policy of the Turkishgovernment that goes back well over acentury. The latest developments inSur need to be viewed through thisframework.”

Also, Erdogan seems to havelearned Lenin’s strategy in reverse;one step forward and two steps back-wards. After returning some of theconfiscated properties to theArmenian community to gain kudosfrom the European Union, suddenlythe policy has been reversed to confis-cate other properties.

The next episode in Paylan’s cru-sade took place in the TurkishParliament on April 21, where hewaved pictures of 15 Armenian mem-bers of the Ottoman Parliament whowere murdered in 1915. And then, heasked the government to retrieve theirremains and give them proper burials,befitting their status.

While this act of defiance was tak-ing place in full view of the cameras,the vicar of the Armenian Patriarchate,Bishop Aram Atesian, was peevishlyreading Erdogan’s duplicitous state-ment at the church about “our com-mon pain,” reaffirming the official poli-cy of the government that ifArmenians were killed during WorldWar I, Turkey also suffered, thereforewe are quits, as if Armenians wereresponsible for the casualties of war.

The last spectacle took place onMay 2, in the Parliament again, whenPaylan was attacked by AKP partymembers. The scene was awful.Erdogan’s partisans, dressed in suitsand ties, emerged out of their chairslike wild animals to attack Paylan,while another member of the

Cont’d on page 10

LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016 • ABAKA • 9

E N G L I S H S E C T I O N

MONDAY MAY 23, 2016

A Hero of Our Time

Armenian Prime Minister: Armeniawill Recognize NKR Independencewhen Time Comes

Prime Minister of Armenia HovikAprahamian participated in the pre-sentation of Millennium DevelopmentGoals progress report. During thebriefing he said Armenia will recognizethe independence of NagornoKarabakh, when the time comes.

Referring to the situation inKarabakh, the Prime Minister said it isstable.

Hovik Aprahamian visited NagornoKarabakh on May 8-9 and participatedin the Victory Day events.

Lavrov to take part in meetingof Armenian and Azerbaijani presidents

Russian FM Sergey Lavrov plans totake part in the meeting of theArmenian and Azerbaijani presidentstogether with the U.S. and French FMs,TASS reports.

“The meeting of the Armenian andAzerbaijani presidents is scheduled tobe held in Vienna next week. The for-eign ministers of the OSCE MinskGroup co-chairing countries – Russia,U.S. and France – also plan to take partin it,” she said.

Karabakh FM: International communityshould neutralize Azerbaijan’s destructive policy

The efforts of the international com-munity should first of all be directed atneutralizing Azerbaijan’s destructivepolicy.

Minister of Foreign Affairs of theNagorno-Karabakh Republic(NKR/Artsakh) Karen Mirzoyan toldthe aforementioned to journalistsTuesday after the meeting with the EUSpecial Representative for the SouthCaucasus and the Crisis in Georgia, Herbert Salber.

Responding to the question on the role of the EU in the solution of theKarabakh conflict, the FM noted that their position on this was repeatedlyvoiced. It is specifically manifested by the support to the efforts of the OSCEMinsk Group. Besides, EU stated about its readiness to take measures towardsthe creation and strengthening of a climate of confidence between the sides.

“The efforts of the international community should first of all be directed atthe neutralization of Azerbaijan’s destructive policy. And only after this we canspeak of the measures taken in the direction of confidence-building,” Mirzoyansaid.

EU representative condemns atrocities in KarabakhAll atrocities need to be condemned, and those who are guilty need to face trial,EU special representative for the South Caucasus and the crisis in Georgia, Mr.Herbert Salber, told the media Tuesday in Yerevan.Asked on why he was evading to visit Nagorno-Karabakh, he said that he actuallywould like to, but principles of cooperative security, with which he stays in line,imply that there must be an agreement in place to make this happen.Asked about violence of Azerbaijani armed forces against elderly civilians inKarabakh, he answered: “On this we have accusations from several sides. It isvery difficult for us as the European Union, and also for other international orga-nizations, to make an assessment on this. There’s one thing that is clear. We con-demn all these atrocities that were committed. We would very much welcome ifthere were possibilities for investigations, in order to punish those who areguilty”.

The statue of Heydar Aliyev, thelate President of Azerbaijan, was van-dalized in downtown Baku, the capitalcity of the country.

RFE/RL reported about the afore-said, once the respective photographswere posted on the Internet.

Someone wrote “Long live the stat-ues of slaves,” in Azerbaijani and inEnglish, on the pedestal of the statue,which is located in a crowded area andnearby numerous institutions.

Nothing is known so far about thepersons behind this act. But judgingfrom the fact that, aside from the saidwriting, there is also the symbol of theanarchists, it can be assumed that theleftist forces, which have recentlyappeared, are involved.

The day for this vandalism was notaccidental either, since it is on that

day that the Azerbaijani elite markedthe 93rd birth anniversary of the“father of the [Azerbaijani] people,”and which is long celebrated in thecountry as the “festival of flowers.” Tonote, the writing on the statue impliesthis.

A Hero of our...Cont’d from page 9

pro-Kurdish HDP Party, to whichPaylan belongs, shouted, “You don’tbelong in these lands. You haveusurped and destroyed the civiliza-tions of the Greeks, Armenians andAssyrians. You may kill me but I haveto tell the truth.”

What they could not do on April 24,they did on May 2, with gusto. Thescene had to be captioned: “Turkishdemocracy in action.”

The fight broke out in a parliamen-tary committee approving a draft legis-lation to lift the immunity of the HDPparliamentarians. In addition to thecaption under the brawl in the parlia-ment, it is worth adding the StateDepartment comment to highlight theabsurdity and irony of US policy.According to the US State Departmentspokesman John Kirby: “well, again, asa parliamentary democracy, Turkeyhas well established democratic proce-dures in place that will determine whohas immunity and what circumstancesthat can be lifted and how it is going tobe — how it’s going to be lifted.”

After German Chancellor AngelaMerkel kowtowed to Erdogan, bribinghim with six billion euros to take backSyrian refugees and resume accessionnegotiations with the European Union,it seems it is now Foggy Bottom’s turnto bow before the Turkish tyrants.

The attack on Paylan was a burst ofethnic hatred.

“It is crystal clear that they weretargeting me,” said Paylan after the

brawl. “Many MPs attacked me in aplanned manner. I was targeted andgot kicked and punched around 100times in 20-30 seconds. Afterwards,they spoke racist words and hatespeech against me. At this point, wecan talk about the fact that I amArmenian, because the speeches arehate speeches directly related to myArmenian identity. What they can’tdigest is this: A person of Armenianidentity reveals their lies and standsupright. They want to see Armeniansobeying them. I, as an Armenian,putting up a fight for rights, have beentargeted and subjected to a lynchingattempt.”

Garo Paylan, Selahattin Demirtasand the entire HDP Parliamentary fac-tion symbolize the hurdle to Erdogan’sbrutal march towards absolute power.Therefore, he has been engaged in atwo-pronged battle; the first one is acampaign of atrocious proportionsagainst the Kurdish population,through mass murder and mass reset-tlement. The other dimension of hispolicy is legislative action to deny par-liamentary immunity for any legislatorwho is deemed to have defied hisauthority.

On May 9, Amberin Zaman, arespected journalist in the West,wrote, “In recent months, Washingtonhas been bending over backwards toaccommodate Turkey. … Washingtonhas said little if anything about thegross human rights violations opposi-tion lawmakers insist were committedby Turkish security forces as theyflush out PKK militants embedded inneighborhoods in the mainly Kurdish

towns and cities in southeast Turkey.”This carnage repeats the scenario of

Rwanda where genocide was beingperpetrated and President Clintonlooked the other way, only to apolo-gize to the victims’ families in Kigaliafter he was out of office. It looks likeMr. Obama will be on the same trail ofpolitical expediency.

On his way to absolute power, Mr.Erdogan ousted even his staunchestally, Prime Minister Ahmed Davutoglu.Referring to that political maneuver,Metin Guncan writers: “There was alsothe resignation of Prime MinisterAhmet Davutoglu, who Mustafa Akyoldescribes as ending up being a ‘slightnuisance’ for Erdogan’s bid forabsolute power.” Akyol writes, “Theonly way Davutoglu ‘betrayed’ Erdo-gan was that he tried to be relativelymoderate and less authoritarian.”

Incidentally, Davutoglu was thearchitect of Ankara’s Syria policy,which has become an absolutedebacle.

Now that the next prime ministerdesignate has become Erdogan’s son-in-law, Berat Albayrak, the stage is setfor a dynastic sultanate.

The next stage of Erdogan’s marchto power is the reshaping of the parlia-ment, which will lift the immunity ofthe opposition members to put them injails and take over the vacated seatsby his own party members. EyyupDoru, the HDP representative inEurope, warned that this move couldlead to a civil war. The move will denythe representation of Kurds,Armenians, Assyrians, Yazidis, Alevisand other Christians in the parliament

— a representation which was hailedin the EU as Turkey’s “democraticprogress.”

“The plenary session will handle theissue on the 16th of June. If passed, 46(out of 59) HDP deputies will losetheir immunity and will be imprisoned.If this happens, the already intenseconflict in the Kurdish region ofTurkey will further escalate into a civilwar that will cause the displacementof millions,” Doru warned.

Erdogan has extended the conceptof terrorism to include academics,journalists, independent statesmen, inshort, whoever opposes his ascen-dance to the throne of the sultan.

In an obvious violation of its ownvalues, the US Administration is buy-ing Erdogan’s version of “terrorists”and depending on “Turkey’s owndemocratic procedures” to see thepurges carried out in Ankara.

The West created a monster andnow is forced to play by its brutalrules.

Paylan, Demirtas and their col-leagues are ready to face punitive mea-sures. That is the price they are willingto pay for their beliefs. It may soundironic that after being openly attackedin the parliament, jail could be a saferplace for Paylan. Had Hrant Dink beenjailed, perhaps he would be alivetoday.

Garo will stand tall in prison andout of prison like Nelson Mandela did.

He will stand tall for the 15Armenian parliamentarians in theOttoman era. He will stand tall for allthe dead and the living because hetruly is the hero of our time.

10 • ABAKA • LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016

Heydar Aliyev statue vandalized in downtown Baku

Erdogan brings action against head ofmedia concern Axel Springer AG

The Turkish President Recep TayyipErdogan has brought an action againstMathias Depfner, the head of one ofthe largest media companies inGermany Axel Springer AG, forexpressed words of support to theGerman satirist Ian Bemerman whohad cited an insulting poem about theTurkish President on ZDF TV channel , reports Deutsche Welle.

The Turkish government required to impose a ban on Depfner, after he saidhe was laughing at jokes about Erdogan. In case the ban is applied, it will notallow Depfner to make any statements about Bemerman. In addition, Erdoganalso plans to file a lawsuit to the Superior Court if the ban is not satisfied, saidthe lawyer of the Turkish president Ralph Hecker.

On April 10 the Turkish government requested the Ministry of Foreign Affairsof Germany to initiate a criminal case against the TV host Jan Bemerman . Afterthat, the Justice Minister of Germany Heiko Maas replied that the issue ofwhether Bemerman’s poem is a satire or a slander will be considered in a preju-dicial inquiry. He noted that the trial against Bemerman will be held in any case.

Bemerman cited the poem on March 31 at Neo Magazin Royale show onGerman TV channel ZDF. In his satire, the author accused the Turkish leader ofoppressing Kurds and Christians , as well as closing opposition newspapers.

OSCE to conduct monitoring on Karabakh-Azerbaijan Line of Contact

In accordance with the arrangement reached with the authorities of theNagorno-Karabakh Republic (NKR/Artsakh), the Organization for Security andCooperation in Europe (OSCE) Mission will conduct a reinforced monitoring ofthe Line of Contact between the armed forces of Nagorno-Karabakh andAzerbaijan. The monitoring will be held on Wednesday, in the northwesterndirection of Talish village of the NKR Martakert Region.

From the positions of the NKR Defense Army, the monitoring will be conduct-ed by Ambassador Andrzej Kasprzyk, Personal Representative to OSCEChairperson-in-Office (CiO), and Office staff member Peter Svedberg (Sweden)as well as OSCE CiO Representative Thomas Lenk (Germany).

The NKR authorities have expressed their readiness to assist in conductingthe monitoring and to ensure the safety of the OSCE Mission members.

Turkish prosecution drops charges againstkiller of Russian Su-24 fighter jet pilot

Charges on willful homicide have been dropped against Alparslan Çelik, whowas detained in Turkey for illegal weapons bearing. The prosecution droppedthe charges against Çelik due to insufficient evidence, DHA Turkish news agencyreports. The decision was based on the testimonies of Çelik, according to whichhe allegedly told his soldiers not to fire at the pilot. Alparslan Çelik, who killedthe pilot of Russia Su-24 fighter jet, was detained in one of the restaurants in Tur-key’s Izmir city in March. Çelik had entered the restaurant together with 13 otherterrorists. One of the visitors called the police. The security guards arrived at thescene and detained them. Another lawsuit was instituted against Çelik upon thecomplaint from the Russian side on charges of killing the pilot of the RussianSu-24 jet. Prior to that, Çelik stated that exactly he had killed the Russian pilot.

LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016 • ABAKA • 11

Նշելի մենահամերգ մը1 Մ ա յ ի ս 2 0 1 6 թ ո ւ ա կ ա ն ի Պ . Մ . Մ ի ո ւ թ ե ա ն Ա ր ա մ Խ ա չ ա տ ո ւ ր ե ա ն

համերգասրահին մէջ երաժշտասէր ներկաները վայելքը ունեցան 2-րդ ան-գամ ունկնդրելու տաղանդաւոր եւ խոստմնալից երիտասարդ դաշնա-կահար Արթուն Միսքճեանի համերգը՝ շատ լաւ պատրաստուած յայ -տագրով մը:

Յայտագիր մը՝ որը պիտի սկսէր ունկնդիրները տարիներու հոլովոյթովտանիլ, երաժշտութեան դասականէն մինչեւ վիպականը վերջանալով երեքանմահ հայ յօրինողներու զգացական գործերով:

Մենահամերգի առաջին կտորն էր Domenico Scarlatti-ի D Majeur K 119դաշնակի հազուադէպ լսուած Sonat-ը զոր նուագուեցաւ տպաւորիչ մեկ-նաբանութեամբ:

Հոս Փակագիծ մը բանալով յիշենք թէ D. Scarlatti-ի ունի մօտ 550 սօ-նաթներ որոնց մեծ մասը իր կեանքի վերջին տարիներուն Սպանիա կե-ցութեան շրջանին Սպանական Ժողովրդական երաժշտութեան եւ անոնցկշռոյթին ազդեցութեամբ է որ յօրինած է:

Յաջորդին լսեցինք J. S. Bach-ի երկու հատորներէ բաղկացած ClavecinBien Tempéré-ի 2-րդ գիրքին 5-րդ Prélude et Fugue-ը (F Sharp mineurBWV. 859 յօրինումը որուն կշռոյթն ու բազմաձայնութիւնը ճշգրտօրէն ար-տայայտելով նուագեց երիտասարդ դաշնակահարը:

Համերգը շարունակուեցաւ L.V. Beethoven-ի 600 հսկայ գործերէն բաղ-կացած զգլխիչ մեղեդիներու ովկէանին մէջ անոր վիպական գիծը ամենա-հարազատ կերպով ցոլացնող sonate-ներէն թիւ 27 opus 90 դաշնակիsonate՝ովը:

Արթուն Միսքճեան հոս եւս մնաց Beethoven-ի երաժշտական յօրին-ւածքին խիստ հաւատարիմ:

Շատ տեղին դասաւորումով մը յայտագրին մէջ իր տեղը գրաւած էրԱւստրիացի դասական երաժշտութեան վիպական վարպետը՝ Franz Schu-bert իր թիւ 13 A Majeur D 664 sonateով:

Ինչպէս իր բոլոր յօրինումներուն մէջ Franz Schubert հոս եւս մեղեդինա զ ա տ օ ր է ն կ ’ ե ր գ է ր « կ ա ր ծ է ք խ ե լ ա կ ո ր ո յ ս » ( D . H a n d m a n n L a r o u s s e )Schubert ի հոգեկան այս խռովքը իր սքանչելի մեկնաբանութեամբ զգաց ուփոխանցեց ամէնալաւ կերպով սիրելի տաղանդաշատ դաշնակահարը:

Յետ միջնարարին ունկնդրեցինք Frédéric F7 Chopin ի op. 30 4. Ma-zurka-ները: (do mineur, si mineur, Re bimol, do dieze mineur):

Այս Mazurka-ները փոլոնական ժողովրդական ոճին ու նրբութեան հետերկխօսութիւն մը կը կազմեն:

«André Coeuroy»Արդարեւ, Արթուն Միսքճեան այս որակումը իր նուագով արժանապէս

արդարացուց:Ռուս դասական յօրինողներէն մեծանուն Sergée Rachmanioff իր Op.

23թիւ 5 Alla MarciaPré lude ով փոթորկաշունչ մուտք գործեց Արթունի մատներով վե-

րապրելով ու տպաւորելով մեզ բոլորս: Անսայթաք նուագ մըն էր որ լսե-ցինք:

Այս Prélude ը իր փոթորկալից մուտքէն վերջ կ’ընդմիջուէր մեղեդիականսքանչելի բաժինով մը վերադառնալով իր սկիզբի ուժգնութեան:

Երբ կարգը եկաւ երեք հայ մեծանուն յօրինողներու, զգալի եղաւ ներ-կաներուն գոհունակութիւնը:

Առաջինն էր Արամ Խաչատուրեանի «Գայանէ» թատերապարէն (Ballet)

օրօրը:Ի ն չ պ է ս ո ր ա ն ո ւ ն է ն ա լ կ ա ր ե լ ի է ե ն թ ա դ ր ե լ , մ ե ղ մ ա ն ո յ շ , հ ա ն դ ա ր -

տեցուցիչ նուագ մըն էր որը հանգամանօրէն փոխանցուեցաւ ունկնդիրին:Յ ա ջ ո ր դ ն է ր մ ե ծ ա ն ո ւ ն Կ ո մ ի տ ա ս ի վ ե ց ( 6 ) հ ա յ կ ա կ ա ն պ ա ր ե ր է ն

ամենածանօթը: «Էրանգի»ն ուր զգալի եղաւ պարողներու ոտնախաղերը:3րդ եւ վերջին կտորն էր Սայաթ Նովայի «Քանի Վուր Ջան» իմ» զգայուն

եղանակով Առնօ Պապաճանեանի յօրինումը «Elegy»ն:Այս մէկը Առնօ Պապաճանեան, ինչպէս որ կը գիտցուի դաշնակի փո-

խագրած է ի յիշատակ Արամ Խաչատուրեանի:Այս յուզիչ ընդհանուր խանդավառ ծափողջոյներու իբր պատասխան

կրկին նուագուեցաւ իբր «Bise»:Համերգի վերջաւորութեան ներկայ երաժշտասէրներ բուռն ծափա-

հարութեամբ թարգման եղան իրենց գնահատանքին՝ երիտասարդ կարողդաշնակահարին՝ ուր կար նաեւ բաժին մը իր ուսուցչին James Parkerի եւUniversity of Toronto-ի ուսուցման մակարդակին:

«Հայ Մշակոյթի Բարեկամներ» Յանձնախումբի անունով իր շնորհա-ւորութեան արտայայտութիւն նուիրուեցաւ գեղեցիկ ծաղկեփունջ մը:

Ապա սուրճի սպասարկութեան սեղանին շուրջ եղան շնորհաւորական ուգնահատական արտայայտութիւններ թէ’ արժէքաւոր դաշնակահարին թէիր ծնողքին որոնք հեռատես մօտեցումով եկած էին հաստատուիլ TorontoԱրթուն Միսքճեանի ընտրած ուղիին մէջ աւելի լաւ ընթանալու նպատակինհամար:

Մենք եւս սրտանց անգամ մը եւս կը շնորհաւորենք Արթուն Միսքճեանըու կը մաղթենք յարատեւ եւ յարաճուն յաջողութիւններ:

ԱրԱյ ԷլԱկԷօզ2 Մայիս 2016

Artun Miskciyan�

Պոլսահայ երեսփոխան Կարօ Փայլանին զօրակցութեան համար«Ես Կարօ եմ» կարգախօսով ցոյց եւ գնացք Երեւանի մէջ

11 Մայիսին , Երեւանի ՀանրապետութեանՀ ր ա պ ա ր ա կ է ն ը ն թ ա ց ք ա ռ ա ւ « Ե ս Կ ա ր օ ե մ »խ ո ր ա գ ր ե ա լ ց ո յ ց գ ն ա ց ք ը դ է պ ի Մ Ա Կ - ի ե ր ե -ւանեան գրասենեակ՝ի պաշտպանութիւն Թուր-քիոյ Խոհրդարանի հայ երեսփոխան Կարօ Փայ-լանի: Ցուցարարները կը կրէին պաստառներ «ԵսԿարօ Փայլանն եմ», «Ամէն հայ կը սիրէ քեզ ուկ’աջակցի քեզ Կարօ», «Վերջ՝ ֆաշիզմ»ին գրու-թիւններով:

Ցո յցի կազմակերպիչներէն Մարկ Յովհան-նիսեան նշեց որ իրենց հիմնական նպատակն էբարձրաձայնել, չլռել, որովհետեւ Յովհաննիսեաննշեց որ իրենց հիմնական նպատակն է բարձրա-ձայնել , չ լռել , որովհետեւ յաճախ նմանօրինակպարագաներու բոլորը կը լռեն: «Մեծ ակնկա-լութիւններ չունինք միջազգային կազմակերպու-թիւններէն: Ծայրայեղական թուրքերու կողմէհնչած են յայտարարութիւններ այն մասին թէԿարօն պէտք է արժանացնել Տինքի ճակատագ-ր ի ն , բ ա յ ց մ ե ն ք պ ի տ ի չ թ ո ղ ո ւ ն ք , ո ր ա տ ի կ ատեղի ունենայ: մենք հարիւր տարի առաջուայհայերը չենք, փոխուած ենք: Մենք պէտք է լու-ծենք մեր հարցերը», ըսաւ ան:

Մասնակիցները ՄԱԿ-ի հայաստանեան գրա-սենեակի պէտք է յանձնէին նամակ մը, որուն մէջկոչ կ’ուղղէին երեսփոխան Կարօ Փայլանի ապա-հովութիւնը եւ տարբեր երկիրներու ներկայա-ցուցիչներէ կազմուած յանձնախումբով զբաղիլդէպքի հետաքննութեամբ: Սակայն ՄԱԿ-ի հա-

յաստանեան գրասենեակի մէջ երթի մասնակից-ները «ընդունուեցան» միայն ապահովութեանաշխատակիցներու կողմէ: Արդարեւ , սկիզբէնցոյցի կազմակերպիչներուն մօտեցաւ ապահո-վութեան աշխատակիցներէն մէկը եւ ըսաւ որնամակը կրնան յանձնել իրեն:

Բայց եւ այնպէս կազմակերպիչները նշեցին որի ր ե ն ք ն ա մ ա կ ը պ ի տ ի յ ա ն ձ ն ե ն մ ի ա յ ն հ ա ս ա -րակութեան հետ կապերու բաժնի աշխատակից-ներուն կամ ՄԱԿ-ի գրասենեակի ոեւէ պատաս-խանատուի: Երկրորդ անգամ նամակը ստանա-լու համար մօտեցաւ գրասենեակի ապահովու-թեան պետը եւ կազմակերպիչները, թիւրիմա-

ցութեամբ, նամակը անոր յանձնեցին: Անդրա-դառնալով տեղի ունեցածին, ցոյցի կազմակեր-պիչները պահանջեցին որ իրենց մօտենայ ՄԱԿ-իաշխատակիցներէն մէկը եւ բացատրէ թէ ին-չ ո ՞ ւ մ ի ա յ ն ա պ ա հ ո վ ա կ ա ն ի պ ա տ ա ս խ ա ն ա -տուները կապ կը հաստատեն իրենց հետ: Մինչայդ կազմակերպիչներէն Հայկանոյշ Ալո յեանիհեռաձայնեց գրասենեակի անվտանգութեան մէկայլ աշխատակիցը, ըսելով որ անհանգստանալուկարիք չկայ եւ թէ նամակը արդէն փոխանցուածէ ք ա ր տ ո ւ ղ ա ր ո ւ թ ե ա ն գ ր ա ս ե ն ե ա կ : Ա ն ն ա ե ւխոստացաւ ապագային գրաւոր պատասխանտալ նամակին:

«Ուրեմն ՄԱԿ-ի հայաստանեան գրասենեակիմէջ միայն անվտանգութեան աշխատակիցներըկ’աշխատին, քանի որ ո’չ մէկը բարեհաճեցաւգալ ու մեր պահանջը լսել: Նմանօրինակ անյար-գալիր վերաբերմունքի համար մենք պիտի դի-մենք ՄԱԿ-ի կեդրոնական գրասենեակ», ըսաւԱլոյեան:

Ես անհանգիստ եմ եւ ինչպէս բոլորը, ես ալկարեւոր կը նկատեմ այս նախաձեռնութիւնը:ՄԱԿ-էն որեւէ ակնկալութիւն չունիմ: Իմ ակնկա-լութիւնը այս բողոքի ձայնն է, որուն միջոցաւ կըտարածուի մեր մտահոգութիւնը եւ Կարօն կըգիտնայ որ զինքը կը պաշտպանեմ Հայաստանիմ է ջ » , ը ս ա ւ ց ո յ ց ի մ ա ս ն ա կ ի ց , Ե ր ե ւ ա ն ի ա ւ ա -գանիի «Բարեւ Երեւան» խմբակցութեան անդամԱնահիտ Բախշեան:

12 • ABAKA • LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016

ՀՀ կառավարութեան նիստէն առաջ Հինգշաբ-թի` Մայիս 12-ին, վարչապետ Յովիկ Աբրահամ-եան հանդէս եկած է յայտարարութեամբ, ուրանդրադարձած է կառավարութեան յառաջիկայընելիքներուն:

Յ ա յ տ ա ր ա ր ո ւ թ ե ա ն մ է ջ , մ ա ս ն ա ւ ո ր ա պ է ս ,կ’ըսուի.

«Քառօրեայ պատերազմը ստիպեց բո լորիսվերաիմաստաւորել մեր կատարած աշխատանքըեւ մէկ անգամ եւս անդրադառնալ Հանրապե-տութեան նախագահի փետրուարի 12-ի ելոյթին:

«Արդեօք մենք զարգանում ենք, արդեօք պայ-քարում ենք կոռուպցիայի դէմ, արդեօք ունենքմարտունակ բանակ: Պատասխանը` այո: Բայցարդեօք այդ ամէնը բաւարար է, որպէսզի մենքդիմակայենք նորանոր մարտահրաւէրների: Կար-ծում եմ բոլորի կարծիքը կ’արտայայտեմ, եթէասեմ` ոչ:

«Մենք պէտք է աւելի արդիւնաւէտ պետութիւնդառնանք` կրկնապատկելով, եռապատկելով մերջանքերը: Այո, մեր ռեսուրսները սահմանափակեն, բայց իմ խորին համոզմամբ ռեսուրսներիպակասը կարող է փոխհատուցուել երկու գոր-ծօնով` առաջինը արդիւնաւէտ մոդելների կիրա-ռումն է, իսկ երկրորդը` դրանց կեանքի կոչելուարագութիւնը:

« Ա զ գ ա յ ի ն ժ ո ղ ո վ ո ւ մ հ ա ր ց ո ւ պ ա տ ա ս խ ա ն իժամանակ ես նշեցի, որ պատրաստւում ենք նա-խաձեռնել քննարկումների շարք` ներգրաւելովպատգամաւորների, այդ թւում` ընդդիմադիր թե-ւից, ինչպէս նաեւ հասարակութեան այլ կարողուժերի: Եւ խօսքը միայն քննարկումների մասինչէ: Լուծումները, որոշումները, որոնց մենք կըհանգենք պէտք է արագ կեանքի կոչուեն:

« Ի ս կ հ ա ր ց ե ր ը , ո ր ո ն ք պ ա տ ր ա ս տ ւ ո ւ մ ե ն քդարձնել քննարկման առարկայ` բազմապիսի են:Դրանց մէջ են թէ՛ տնտեսութեան զարգացումը,թէ՛ առողջապահութեան եւ կրթական ոլորտներիարատների դէմ պայքարը եւ թէ՛ բազում այլ հար-ցեր:

«Այս ամսուայ 14-ից մենք սկսում ենք պար-բերական շաբաթական քննարկումներ: Քանի որհ ն ա ր ա ւ ո ր չ ի լ ի ն ի բ ո լ ո ր ց ա ն կ ա ց ո ղ ն ե ր ի ններգրաւել այդ գործընթացում, ուստի, խնդրումե մ բ ո լ ո ր ն ր ա ն ց , ո ր ո ն ք ո ւ ն ե ն ա ռ ա ջ ա ր կ ո ւ -թիւններ, դրանք համառօտ ներկայացնել կառա-վարութեան աշխատակազմի ղեկավար-նախա-րար Դաւիթ Յարութիւնեանին: Նրա է լեկտրօ-

ն ա յ ի ն փ ո ս տ ի հ ա ս ց է ն կ ա յ կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ թ ե ա նպաշտօնական կայքում:

« Հ ա ր կ ե մ հ ա մ ա ր ո ւ մ ն շ ե լ , ո ր Հ ա յ ա ս տ ա ն իզարգացման ուղիների վերաբերեալ կան ուշագ-րաւ հետազօտութիւններ նաեւ Սփիւռքում: Դրավառ օրինակն է Կիւ լպէնկեանի հիմնադրամիկ ո ղ մ ի ց վ ե ր ջ ե ր ս հ ր ա պ ա ր ա կ ո ւ ա ծ « Հ ա յ ե ր ը2015-ին» զեկոյցը: Նման հետազօտութիւններըեւս պէտք է դառնան խորը ուսումնասիրութեանառարկայ:

«Քննարկումներն, անշուշտ, ինքնանպատակչեն: Իւրաքանչիւր քննարկման արդիւնք կարճժամկէտում վերածուելու է կոնկրէտ գործողու-թիւնների, կառավարութեան որոշումների կամօրէնսդրական նախաձեռնութիւնների:

« Ս ա կ ա յ ն մ ի ն չ ե ւ ն շ ո ւ ա ծ ք ն ն ա ր կ ո ւ մ ն ե ր իմեկնարկը արդէն իսկ վեր են հանուել մի շարքտեսանելի խնդիրներ եւ մշակուել դրանց լուծմանուղիները, որոնց վերաբերեալ ցանկանում եմայսօր հնչեցնել որոշ մօտեցումներ:

«Առաջինը: Թէեւ մենք ունենք հաստատուածբիւջէ, սակայն պէտք է անցնենք խնայողութեանա ռ ա ւ ե լ խ ի ս տ ռ ե ժ ի մ ի : Պ է տ ք է ձ ե ւ ա ւ ո ր ե ն քառաւել քիչ ծախսատար պետական կառավար-ման ապարատ:

«Պէտք է կրճատենք այն ծախսերը, որոնք չու-նեն էական ազդեցութիւն իրական արդիւնքիվրայ: Դրանց շրջանակը փոքր չէ` գործուղում-ները, ներկայացուցչական ծախսերը, վերանո-րոգումները, ծառայողական մեքենաները եւ այլն:Որոշ քայլեր մենք կը ձեռնարկենք արդէն այսօր:

Ա յ ս կ ա պ ա կ ց ո ւ թ ե ա մ բ յ ա ն ձ ն ա ր ա ր ո ւ մ ե մ ֆ ի -նանսների նախարարութեանը եւ կառավարու-թ ե ա ն ա շ խ ա տ ա կ ա զ մ ի ն մ ի ն չ ե ւ կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ -թեան յաջորդ նիստը ներկայացնելու լրացուցիչա ռ ա ջ ա ր կ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր : Ի ս կ մ ի ջ ո ց ն ե ր ը , ո ր ո ն քկ’առաջանան այդ խնայողութիւններից, կ’ուղ-ղըւեն առաջնահերթ խնդիրների լուծմանը:

«Երկրորդ: Պետական կառավարման ապա-րատը պէտք է դառնայ աւելի կոմպակտ: Դա, իհարկէ, մէկ օրուայ խնդիր չէ, սակայն մենք օպ-տիմալացման նպատակով պէտք է մինչեւ 2017թուականի բիւջէտային քննարկումների մեկ-նարկը ունենանք մանրամասն վերլուծութիւն:Խօսքը ոչ միայն նախարարութիւնների աշխա-տակազմերի մասին է, այլ նաեւ տարբեր ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, առընթեր մարմինների, առանձ-նացուած ստորաբաժանումների: Ակնկալում եմպետական մարմինների սթափ եւ նշուած հան-գամանքներով պայմանաւորուած իրատեսականեւ էական առաջարկութիւններ:

« Ո ր պ է ս զ ի ա յ դ ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր ը կ ր ե ն հ ա -մատարած եւ համակարգուած բնոյթ, առաջար-կում եմ փոխվարչապետին ներկայացնել վար-չապետի որոշման նախագիծ` իր ղեկավարու-թ ե ա մ բ հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ա շ խ ա տ ա ն ք ա յ ի նխումբ ձեւաւորելու մասին:

«Կարծում եմ, որ այս մօտեցումը կ’որդեգրեննաեւ իշխանութեան այ լ ճիւղերի մեր գործըն-կերները»:

Յովիկ Աբրահամեան.«Մենք պէտք է աւելի արդիւնաւէտ պետութիւնդառնանք` կրկնապատկելով, եռապատկելով մեր ջանքերը»

RINF պարբերականի լրագրողը. «Հայերու ոգին աւելի բարձր է եւպատճառարկութիւնը՝ հզօր. անոնք իրենց հողը կը պաշտպանեն»

Լ ե ռ ն ա յ ի ն Ղ ա ր ա բ ա ղ ի մ ա ս ի նպատմական ակնարկի համար դուքկրնաք ուսումնասիրել անցեալը եւա պ ա ց ո յ ց ն ե ր գ տ ն ե լ , ո ր հ ա յ ե ր ըայստեղ կ’ապրէին դեռ 4-րդ դարէն:

Ա յ ս պ է ս կ ը ս կ ս ի ի ր յ օ դ ո ւ ա ծ ըRINF պարբերականի լրագրողը, որապրիլեան իրադարձութիւններէնետք այցելած էր Ղարաբաղ:

«Այս տարածաշրջանին մէջ միշտգ ե ր ի շ խ ո ղ ե ղ ա ծ է հ ա յ կ ա կ ա նժ ա ռ ա ն գ ո ւ թ ի ւ ն ը : Ա տ ր պ է յ ճ ա ն ըն ո ր ա ս տ ե ղ ծ պ ե տ ո ւ թ ի ւ ն է , ո ր ո ւ նԽՍՀՄ ստեղծման սկիզբը կցուեցաւՂարաբաղը` գերազանցապէս բնիկհ ա յ ե ր ո վ բ ն ա կ ե ց ո ւ ա ծ » , - կ ը գ ր էհեղինակը՝ ըստ News.am-ի:

Անցնելով քառօրեայ պատերազ-մին հետքերով` լրագրողը կը հան-դ ի պ ի ա տ ր պ է յ ճ ա ն ա կ ա ն յ ա ր ձ ա -կումներէն առաւել տուժած Թալիշիգ ի ւ ղ ա պ ե տ Վ ի լ է ն Պ ե տ ր ո ս ե ա ն իհետ, որ զրոյցի ընթացքին կը նշէ,որ իրավիճակը բոլորովին այլ պիտիըլ լար, եթէ չը լ լա յին Ատրպէյճանիհակահայկական քարոզչութիւնն ույարձակման կոչերը: «Ոչ մէկ վատբան տեղի կ’ունենար, ոչ  մէկ պա-տերազմ կ’ըլլար»,- նշած է Պետրոս-

եանը:Յօդուածագիրը դիտել կու տայ,

ո ր ե ր կ ո ւ կ ո ղ մ է ն ա լ մ ա ր դ ի կ ը ն -դամէնը արիւնոտ իրադարձութիւն-ներու մասնակիցներն են, որ իրենքչեն կազմակերպած, սակայն ստիպ-ւած են մաս կազմել ` լքելով իրենցտուները, կորսնցնելով հարազատ-ները եւ սեփական կեանքը:

«Այդուհանդերձ, խնդիրը լուծելուընթացքին առաւել կարեւոր է չմոռ-նալ, որ այս տարածաշրջանին մէջհիմա, ինչպէս նախապէս, կ’ապրինգերազանցապէս հայեր: Անոնք կըխնամեն իրենց հողը, բոլոր հասունտղամարդիկ անցած են Ղարաբաղ-եան առաջին պատերազմի մէջէն,իսկ առաւել երիտասարդները պատ-րաստ են կա՛մ համալրել հայրենիքիպաշտպաններու շարքերը կա՛մ ալարդէն դիրքերու վրայ են: Այս մար-դիկ վաստակած են այս հողին վրայապրելու իրաւունքը: Այստեղ բոլո-րը` թէ՛ կանայք, թէ՛ երեխաները, լիեն հայրենասիրութեամբ եւ պատ-րաստ են անհրաժեշտութեան պա-ր ա գ ա յ ի ն մ ե ռ ն ի լ հ ա յ ր ե ն ի հ ո ղ ի նհամար:  Եւ ասիկա պաթոս չէ, այլփ ա ս տ ի ա ր ձ ա ն ա գ ր ո ւ մ : Ե ր բ ե ս

բարձրացած էի դիրքեր, այնտեղ`կրակագծի վրայ, ես զինուորներունարդէն ըսի առանց պաթոսի. «Ձեզոչ ոք կը յաղթէ: Դուք կը յաղթէք»:Ե ս պ ա ր զ ա պ է ս տ ե ս ա յ ա տ ի կ ա ,ա մ բ ո ղ ջ հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ ի ւ ն ը մ է կբռունցք էր»,- կը գրէ հեղինակը եւհարց կու տայ. «իսկ ո՞րն է ատրպէյ-ճանցիներուն խթանը»:

Հեղինակին խօսքով` որքան ալլրատուամիջոցներու եւ հասարա-

կական ցանցերու միջոցով ազգայ-նական տրամադրութիւններ քարո-զեն, ատրպէյճանցի զինուորներունայդ հողերը պէտք չեն:

« Մ ե ն ք ո ւ ժ ե ղ ե ն ք » , - կ ’ ը ս է հ ա յզինուորներէն մէկը եւ ան ճիշդ է .ա ն ո ն ց ո գ ի ն ա ւ ե լ ի բ ա ր ձ ր է ե ւպատճառարկութիւնը` հզօր: Անոնքկը պաշտպանեն իրենց հողը, իրենցընտանիքները եւ ժողովուրդը:

« Ո ր ո ՞ ւ ն պ է տ ք է ր ա յ դ պ ա տ ե -րազմը, որ սկսաւ այդքան անսպա-ս ե լ ի օ ր է ն ո ւ վ ե ր ջ ա ց ա ւ ա յ դ ք ա նա ր ա գ » , - կ ը ն շ է հ ե ղ ի ն ա կ ը ե ւ կ ըշարունակէ՝ ըսե լով , թէ Նու լընտիԱտրպէյճան կատարած այցէն ետքՂարաբաղեան հակամարտութեաննոր բռնկում կ’ակնկալուէր: Բայց եւա յ ն պ է ս , չ ն ա յ ա ծ Ղ ա ր ա բ ա ղ ե ա նհակամարտութիւնը շաղկապուած էհամաշխարհային քաղաքականու-թեան ու կը   կառավարուի ովկիա-նոսի միւս կողմէն, քիչ հաւանականէ, որ ռազմական գործողութիւններըվ ե ր ս կ ս ե լ ո ւ հ ր ա հ ա ն գ ը Ո ւ ա շ ի ն կ -թ ը ն է ն տ ր ո ւ է ր : Հ ա կ ա ռ ա կ ը , գ ո ր -ծ ո ղ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ ն ա ն ս պ ա ս ե լ ի ո ւ -թ ի ւ ն ը , ա ն ա ր դ ի ւ ն ա ւ է տ ո ւ թ ի ւ ն ն

Շար. էջ 14

LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016 • ABAKA • 13

Նախագահ Էրտողան գերմանական «Սփրինկէր»Մէտիա Հոլտինկի դէմ ալ դատ բացաւ

Նախագահ Էրտողան, գերման հաղորդավար Եան Պէմէրմանի դէմբացուած դատէն ետք, դատ բացաւ նաեւ «Աքսէլ Սփրինկէր» եւրոպականմեծագոյն մէտիա հոլտինկի ղեկավար Մաթիաս Տէօպֆնէրի դէմ:

Դատը բացուեցաւ այն զօրակցական ելոյթի պատճառով, զոր ՄաթիասՏէօպֆնէր ունեցած էր Եան Պէմէրմանի համար: Տէօպֆնէր «բաց նամակ»ուղարկած էր լրագրողին ու իր աջակցութիւնը յայտնած էր, նշելով որՊէմէրմանի կողմէ Էրտողանին նուիրուած բանաստեղծութիւնը «յաջողածգործ» էր : Ան աւե լցուցած էր թէ պատրաստ է միանալու բանաստեղ-ծութեան մէջ հնչած «բոլոր ձեւակերպումներուն ու վիրաւորանքներուն»:

Էրտողանի փաստաբան Ռալֆ Հէքէր յայտնեց որ եթէ Քէօլնի շրջանայինդատարանը մերժէ դատը բանալու այս դիմումը, ինք խորհուրդ պիտի տայոր Թուրքիոյ Նախագահը դատը փոխադրէ աելի բարձր ատեանի դա-տարան: Ինչպէս ծանօթ է Պէմէրման 13 Ապրիլին բանտարկուած էր այսգործով:

Փոքրիկ Լեռնային ՂարաբաղըՀարաւային Կովկասի մէջ կըպայքարի իր անկախութեանհամար. Tageblatt

Փոքրիկ Լեռնային Ղարաբաղը իր150 հազար բնակչութեամբ Հարա-ւային Կովկասի մէջ կը պայքարի իրա ն կ ա խ ո ւ թ ե ա ն հ ա մ ա ր : Ա տ ր պ է յ -ճանի հետ պատերազմը, որ սառեց-ւած կը համարուէր, Ապրիլին սրե-ցաւ ռազմական գործողութիւններըամէնէն լայնածաւալն էին 1994-էնետք: Այս մասին ըստ News.am-ի կըգրէ գերմանական Tageblatt պար-բերականը՝ անդրադառնալով Ապ-րիլին ծաւալած մարտական գործո-ղութիւններուն:

« Ա յ ն տ ե ղ կ ր ա կ ո ց ն ե ր կ ը հ ն չ ե նարդէն աւելի քան քառորդ դարէ իվ ե ր Ա շ խ ա ր հ ի կ ո ղ մ է գ ր ե թ է մ ո ռ -ց ը ո ւ ա ծ ա յ ս հ ա կ ա մ ա ր տ ո ւ թ ի ւ ն ըԱ պ ր ի լ ի ս կ ի զ բ ը դ ա ր ձ ե ա լ պ ա տ ե -րազմի վերածուեցաւ՝ որքան յան-կարծակի, նոյնքան ալ կարճատեւ:Ք ա ռ օ ր ե ա յ պ ա տ ե ր ա զ մ է ն ե տ ք 2կ ո ղ մ ե ր ը մ ի ա ս ի ն պ ա շ տ օ ն ա պ է սյայտնած են 110 զոհի մասին». կըգրէ յօդուածագիրը, որ այցելած էրԼեռնային Ղադաբաղ տեղւոյն վրայիրավիճակին ծանօթանալու:

«Յետագային եւս անկախ մնալուե ւ մ ի ջ ա զ գ ա յ ն օ ր է ն ճ ա ն չ ց ո ւ ե լ ո ւհ ա մ ա ր , Լ ե ռ ն ա յ ի ն Ղ ա ր ա բ ա ղ ըպ է տ ք է ո չ մ ի ա յ ն խ ր ա մ ա տ ն ե ր ո ւմ է ջ պ ա յ ք ա ր ի , ա յ լ ն ա ե ւ ն ա խ ա -րարներու , խորհրդարաններու եւնախագահներու մակարդակով», կըշարունակէ հեղինակը եւ կը յիշեցնէԵւրոպական խորհրդարանի պատ-գամաւոր Ֆրանք Էնկըլի ելոյթը, որնշած էր , թէ այս թեմայով վերջինքննարկումները ԵՄ խորհրդարա-նին մէջ շատ դրական էին , աւե լիլ ա ւ , ք ա ն ա ռ ա ջ « Ա տ ր պ է յ ճ ա ն ըարդէն այլ լո յսի տակ կ’երեւի Պա-քուն մերժեց ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի

հաշտութեան առաջարկները: Ատի-կ ա ի ր հ ե տ ե ւ ա ն ք ն ե ր ը ո ւ ն ե ց ա ւ .ա շ խ ա ր հ ը հ ի մ ա ա ւ ե լ ի շ ա տ ի րհայեացքը ուղղած է Լեռնային Ղա-րաբաղին», ըսած էր պատգամաւորՖրանք Էնկըլը:

Հեղինակը կը մէջբերէ նաեւ ԼՂՀնախագահ Բակօ Սահակեանին, որաւելի առաջ այս կապակցութեամբը ս ա ծ է ր . « կ ը խ օ ս ի ն մ ե ր մ ա ս ի ն ,բայց չեն ուզեր խօսիլ մեզի հետ: Այդմ է կ ը ո չ մ է կ բ ա ն ի չ ի կ ր ն ա ր յ ա ն -գեցնել»:

Հ ե ղ ի ն ա կ ը ե ղ ա ծ է դ ի ր ք ե ր ե ւզ ր ո ւ ց ա ծ հ ա յ զ ի ն ո ւ ո ր ն ե ր ո ւ հ ե տ :(Ղարաբաղի դիրքերէն գրեթէ 400մ ե թ ր ա յ դ կ ո ղ մ ի ր ե ն ց խ ր ա մ ա տ -ն ե ր ո ւ ն մ է ջ ն ս տ ա ծ ե ն ա տ ր պ է յ -ճանցի զինուորները: Դիտակէտէնյստակ կ’երեւին բաժանարար գի-ծ ե ր ը : Դ ի ր ք ի ն պ ա տ ա ս խ ա ն ա տ ո ւԹեւոս Յարութիւնեանը լրագրող-ն ե ր ո ւ ն կ ’ ը ս է . « մ ե ն ք զ ի ն ո ւ ո ր ն ե րենք, մենք պիտի պաշտպանենք մերհայրենիքը մինչեւ արեան վերջինկաթիլը»:

«Վերադառնա՞նք մեր ընտանիք-ն ե ր ո ւ մ օ տ : Մ ի ա յ ն ե ր բ ա յ ս տ ե ղընելիք չենք ունենար», կ’ըսէ զին-ւորներէն Ալեն Մինասեանը:

« Բ ն ա կ ա ն մ ա ր դ ի կ կ ը յ ո գ ն ի նշ ա ր ո ւ ն ա կ ո ւ ո ղ ա ր տ ա կ ա ր գ ի ր ա -վիճակէն,- կը գրէ հեղինակը,- բայցքաղաքական որոշումներ կայացող-ն ե ր ը ա յ լ կ ե ր պ կ ը մ տ ա ծ ե ն : Զ ի ն -ւորները գիտեն, որ խաղաղութիւնգտնելը իրենց առաջադրանքը չէ :Ատիկա ձգած են քաղաքական գոր-ծ ի չ ն ե ր ո ւ ն : Ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ըսակայն տասնամեակներ շարունակկը սայթաքի խաղաղութիւն գտնելուճամբաներուն վրայ»:

Զախարովան թուրքիոյիշխանութիւններուն կը յիշեցնէՕսմանեան կայսրութեանճակատագիրին մասին

«Արմէնփրէս» կը հաղորդէ, որՌ ո ւ ս ի ո յ ա ր տ ա ք ի ն գ ո ր ծ ո ց ն ա -խարարութեան բանբեր ՄարիաԶ ա խ ա ր ո վ ա ն 4 Մ ա յ ի ս ի ն « Ի զ -վեսթիա» օրաթերթին մէջ հրա-պարակուած հարցազրոյցին մէջյայտնած է , որ Թուրքիոյ իշխա-նութիւնները կ ’երազեն Օսման-ե ա ն կ ա յ ս ր ո ւ թ ի ւ ն ը վ ե ր ա կ ա ն գ -նելու մասին, սակայն կը մոռնանայդ կայսրութեան ճակատագիրը:

«Այնպիսի տպաւորութիւն կայ,ո ր ա ն ( Թ ո ւ ր ք ի ո յ կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ -թիւնը) կ’ուզէ վերականգնել Օս-մանեան կայսրութեան երբեմնի որոշ հզօրութիւնը: Յամենայն դէպս, անորարդի քաղաքականութեան բոլոր բաղադրիչները ինքնին այդպիսի պատ-կեր կը ստեղծեն: Ի՛նչ վախճան ունեցաւ Օսմանեան կայսրութիւնը, գիտենքբոլորս», ըսած է Զախարովա:

Դիւանագէտը նշած է, որ Ռուսիան բոլոր միջոցներով կը փորձէր բա-նակցութիւններու սեղանին շուրջ կարգաւորել Անգարայի հետ տարա-կարծութիւնները, սակայն ամէն ինչ խոչընդոտողները Թուրքիոյ ներկայ իշ-խանութիւններն են, որոնց Մոսկուան «կը հանդուրժէր շատ երկար ատեն»:«Ինչ ոլորտի ալ նայիք` Խրիմ, Սուրիա, գաղթականներ, ահաբեկչութիւն,ազգային հարց եւ այ լն, ամէնուրեք մենք կը տեսնենք Թուրքիոյ ղեկա-վարութեան բացարձակ քանդիչ դերը», ըսած է ան:

Զախարովա յայտնած է, որ պէտք չկայ մօտիկ ապագային Անգարայիդիրքորոշման փոփոխութեան գծով յո յս տածել , որովհետեւ Թուրքիոյիշխանութիւնները «կացութիւնը կը սրեն»:

Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու իր կարգին «Ժազիրա»-ինհետ հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտարարած է, որ հակառակ ռուսական«Սու-24» օդանաւի միջադէպին` Թուրքիան եւ Ռուսիան շրջանի կարեւո-րագոյն երկիրները կը նկատուին եւ իրարու կարիքը ունին:

«Մեր վարքագիծը կը մնայ նոյնը: Մենք մեր բոլոր յայտարարութիւն-ներուն մէջ ասիկա նշած ենք: Ռուսիան ու Թուրքիան պատմութեան մէջմիշտ դրացիներ եղած են: Այժմ եւս մենք շրջանի երկու կարեւոր երկիրներըկը նկատուինք: Թուրքիան` Ռուսիոյ, Ռուսիան ալ Թուրքիոյ կարիքը ունի:Մենք մեր օդային սահմանները պաշտպանելու իրաւունք ունինք: Սակայնօդանաւի վար առնուելուն դէպքը Ռուսիան իբրեւ իր դէմ կատարուած քայլընդունեց: Այդ օդանաւը խախտած էր մեր օդային սահմանը: Յոյսով ենք`պիտի հասկնան ասիկա: Մենք կ’ուզենք Ռուսիոյ հետ նախկինին նմանշարունակել յարաբերութիւնները», յայտարարած է Տաւութօղլու:

Էդուարդ Նալպանտեան եւ Հարլեմ Տէզիր...Շար. էջ 3-էն

հանդիպման գլխաւոր նպատակն է 1994-ի համաձայնագիրով հաստատ-ւ ա ծ զ ի ն ա դ ա դ ա ր ի ա մ ր ա պ ն դ ո ւ մ ը , բ ա ն ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ վ ե ր ս կ ս մ ա ննպատակով բարենպաստ պայմաններու ստեղծման համար վստահութեանամրապնդման միջոցներու ներդրումը:

Նախարար Նալպանտեան եւ պետական քարտուղար Տէզիր քննարկածեն Հայաստան-Եւրոպական միութիւն յարաբերութիւնները, ինչպէս նաեւ`ՀՀ եւ ԵՄ միջեւ նոր իրաւական հիմք ձեւաւորելու շուրջ ընթացող բանակ-ցային գործընթացը:

Նախարար Նալպանտեան կարեւոր համարած է առկայ ձեռքբերում-ներուն հիման վրայ մուտքի արտօնագրային վարչաձեւի ազատականաց-ման շուրջ երկխօսութեան մեկնարկը, ԵՄ տարբեր ոլորտային ծրագիր-ներու մէջ Հայաստանի մասնակցութիւնը:

Հանդիպման ընթացքին մտքեր փոխանակուած են միջազգային եւ տա-րածաշրջանային օրակարգի շարք մը հրատապ հարցերու շուրջ:

14 • ABAKA • LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016

Մարդու Իրաւունքներու Միութեան Յանձնախումբը պահանջեց որԽորհրդարանը քննարկէ Կարօ Փայլանի վրայ կատարուած յարձակումըԿարօ Փայլանի վրայ կատարուած յարձակումը Հայերը նախատելու յանցագործութիւն կը նշանակէ

Ատրպէյճանցիին Յաղթած ՄարզիկըԻր Հասոյթը Պիտի ՓոխանցէԱրցախի Բանակին

Խառն մենամարտերու Octagon F ight ing Sensat ion-8 մրցաշարքինատրպէյճանցի մարզիկին յաղթած Ալպերթ Ղազարեանը յաղթանակինհամար ստացած գումարը պիտի փոխանցէ Պաշտպանութեան բանակին:

Այդ նպատակով` մօտ օրերս ան իր մարզիչին հետ պիտի մեկնի Լեռնա-յին Ղարաբաղի Հանրապետութիւն:

Լրագրողներուն հետ հանդիպման ժամանակ մարզիկը անդրադարձած էնաեւ անոր հասցէին հնչող քննադատութեան` նշելով, որ մրցակիցին միջ-նամատ ցոյց չէ տուած:

Մարտի տեսագրութիւնը դիտելէ ետք շատերը կը համարէին, որ հայմարզիկը միջնամատը ցոյց տուած է, եւ կը քննադատէին զայն:

Հայ մարզիկը, սակայն, կ՛ընդգծէ, որ ատիկա ոչ մարզական պահուածքէ, եւ ինք նման բան չ՛ըներ:

«Բոլորը մտածում էին, որ ես միջնամատ եմ ցոյց տուել, բայց եթէ ուշա-դիր նայէք, կը տեսնէք, որ այդպիսի բան չի եղել: Ես մարզական շատ լաւդաստիարակութիւն եմ ստացել, ինքս մարզում եմ եւ նման բան չէի անի»,-ըսած է ան, կը գրէ Armtimes.com-ը:

Յաղթանակին առնչութեամբ Ալպերթ Ղազարեանը որպէս նուէր մե-քենայ ստացած է Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտէի նա-խագահ Գագիկ Ծառուկեանէն:

Պարտութիւնը ատրպէյճանցիները շատ ցաւալի ընդունած են եւ իրենցմ ա ր զ ի կ է ն հ ր ա ժ ա ր ա ծ ե ն : Ա տ ր պ է յ ճ ա ն ա կ ա ն լ ր ա տ ո ւ ա մ ի ջ ո ց ն ե ր ը կ ըպնդեն, որ Ալպերթ Ղազարեանին պարտուած Ռուսլան Մուրաթազովըատրպէյճանցի չէ, ղազախ է, պարզապէս պատանի տարիքին ատրպէյ-ճանական անձնագիր ստացած է:

Այս տեսակէտը հերքած է «Արմֆայթինգ» ֆետերասիոյնի նախագահ, Ալ-պերթ Ղազարեանի մարզիչ Հայկ Ղուկասեանը:

« Ե թ է ն ա լ ի ն է ր ղ ա զ ա խ , ա պ ա ի ն չ ո ՞ ւ պ է տ ք է ա ն հ ա ն գ ս տ ա ն ա յ ի ն :Եթէ քաղաքացի է ուրեմն ատրպէյճանցի է», -ըսած է ան` աւելցնելով, որատրպէյճանցիները շատ վրդովուած են պարտութեան պատճառով:

Ինչպէս կը նշէ Ղուկասեանը, Ատրպէյճանի իշխանութիւնները նաեւ սահ-մանափակած են Ռուսլան Մուրաթազովի մուտքը Ատրպէյճան:

Գերման երեսփոխաններ վստահ ենոր Խորհրդարանը 2 Յունիսին պիտիճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը

Գերմանիոյ Խորհրդարանին մէջյ ա ռ ա ջ ի կ ա յ 2 Յ ո ւ ն ի ս ի ն ք ո ւ է ա ր -կութեան պիտի ներկայացուի ՀայոցՑ ե ղ ա ս պ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ը ճ ա ն չ ն ա լ ո ւմասին բանաձեւը եւ գերման երես-փոխաններ վստահ են որ բանաձեւըպիտի ընդունուի:

Թ ո ւ ր ք ծ ա գ ո ւ մ ո վ ե ր ե ս փ ո խ ա նՃէմ Էօզտէմիրէն բացի, ուրիշ երես-փոխաններ եւս իրենց տեսակէտ-ն ե ր ը փ ո խ ա ն ց ե ց ի ն մ ա մ ո ւ լ ի ն :Այսպէս «Ընկերվար Ժողովրդավա-րական» կուսակցութեան խորհրդա-րանական խմբակի նախագահ Թո-մաս Օպէրման յայտարարութիւններըրաւ մամուլին ու համոզում յայտ-ն ե ց ո ր դ ա շ ն ա յ ի ն Խ ո ր հ ր դ ա ր ա ն ըպիտի ճանչնայ Հայոց Ցեղասպա-նութիւնը:

Ը ս տ Օ պ է ր մ ա ն ի , 2 Յ ո ւ ն ի ս ի նԽորհրդարանը Ցեղասպանութիւնպիտի որակէ Ա. Աշխարհամարտիօ ր ե ր ո ւ ն հ ա յ ե ր ո ւ զ ա ն գ ո ւ ա ծ ա յ ի նկոտորածներն ու տեղահանութիւն-ները:

Այս զարգացումներու լոյսին տակԹուրքիա ազդարարութիւններ ուղ-ղ ե ց Գ ե ր մ ա ն ի ո յ Խ ո ր հ ր դ ա ր ա ն ի ն :

Գերմանիոյ մօտ Թուրքիոյ դեսպանՀիւսէ յին Աւնի Քարսլըօղլու , հար-ց ա զ ր ո յ ց տ ա լ ո վ « Ռ ա յ ն ի խ փ ո ս թ »պարբերականին, ըսաւ հետեւեալը.«Պատմական իրադարձութիւններում ա ս ի ն դ ա տ ո ղ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ը ն ե լ ըազգային խորհրդարաններու կամպետութեան սահմաններուն մէջ չէ:«Ցեղասպանութիւն»ը իրաւականհասկացութիւն է, որ սահմանուած էԺընեւի ուխտագրով: Քաղաքականգործիչներու պարագային պէտք չէբ ա ց ա ռ ե լ ո ր ա ն ո ն ք կ ը կ ո ղ մ ն ո -րոշուին քաղաքական կամ կրօնա-կան շարժառիթներով»:

Դ ե ս պ ա ն ը ը ս ա ւ ո ր ե թ է Գ ե ր -մ ա ն ի ա չ ը ն դ ո ւ ն ի ա յ ս բ ա ն ա ձ ե ւ ը ,նպաստած պիտի ըլլայ Հայաստանիո ւ Թ ո ւ ր ք ի ո յ մ ի ջ ե ւ յ ա ր ա բ ե ր ո ւ -թիւններու բարելաւման: Հիւսէ յինԱ ւ ն ի Ք ա ր ս լ ը օ ղ լ ո ւ ը ն դ գ ծ ե ց ո րպէտք է զօրակցիլ որ հայ եւ թուրքժողովուրդները վերաիմաստաւորենպ ա տ մ ո ւ թ ե ա ն ա յ դ ո ղ բ ե ր գ ա կ ա նէ ջ ը , յ ի շ ե ց ն ե լ ո վ ն ա ե ւ պ ա տ մ ա -բաններու համատեղ յանձնաժողովմը հիմնելու մասին Անգարայի առա-ջարկը:

RINF պարպերականի...Շար. էջ 12-էն

ու արագ հանդարտեցումը կը վկա-յ ե ն , ո ր ա ն ո ն ք ա ն ժ ա մ ա ն ա կ է ի ն :Հայ քաղաքական գործիչները ներ-կայացուցին այն վարկածը, որ Էր-տողանի համար (Պաքուն միշտ իրգործողութիւնները կը համակարգէԱնգարայի հետ), ատիկա Փութինիհետ ուղիղ երկխօսութիւն հարթելուլ ա ւ հ ն ա ր ա ւ ո ր ո ւ թ ի ւ ն է ր : Ա յ ն , ո րԷրտողանը իր գործողութիւններունմէջ նենգ եւ կոշտ է` բոլորին յայտնիփաստ է: Իսկ բուն Ղարաբաղի մէջ

շատեր կը կարծեն, որ Իլհամ Ալիեւըա յ ս հ ա կ ա մ ա ր տ ո ւ թ ի ւ ն ը ս ա ն ձ ա -զերծած է երկրին մէջ ստեղծուածտ ն տ ե ս ա կ ա ն բ ա ր դ ի ր ա վ ի ճ ա կ ի նպատճառով, որպէսզի շեղէ ժողո-վուրդին ուշադրութիւնը:

Ա մ է ն պ ա ր ա գ ա յ ի ա տ ի կ ա կ ա -տ ա ր ո ւ ե ց ա ւ , ո ւ ա յ դ ք ա ռ օ ր ե ա յպ ա տ ե ր ա զ մ ը ո չ մ է կ հ ա մ ա շ խ ա ր -հային խնդիր լուծեց ու բացի այդ`անժամանակ էր: Անկախ անկէ, թէի ն չ ն պ ա տ ա կ կ ը հ ե տ ա պ ն դ է ի նքառօրեայ պատերազմը սկսողները`երկու կողմէն ալ մեծ թիւով զոհերեղան:

Վերջին օրերու ընթացքին քաղա-քական օրակարգի վրայ է Հէ-Տէ-Փէկուսակցութեան Իսթանպուլի Երես-փոխան Կարօ Փայլան, որուն վրայինչպէս յայտնի է , Խորհրդարանիժողովի ընթացքին յարձակում գոր-ծած էր Ա-Գէ-Փէ-ցիներու ,մասնա-ւ ո ր ա բ ա ր Ա - Գ է - Փ է Ի ս թ ա ն պ ո ւ լ իերեսփոխան Մէհմէտ Մէթինէրի եւՍահմանադրական Յանձնախումբիանդամներուն կողմէ:

Այդ յարձակումի ընթացքին երես-փոխանները ուղղակի թիրախ ցոյցտուած էին Կարօ Փայլանը եւ անորհ ա յ ը լ լ ա լ ո ւ մ ա ս ի ն կ ա տ ա ր ո ւ ա ծակնարկութիւնները ունեցած էիննախատական եւ ցեղապաշտականարտայայտութիւններ:

Հրանդ Գասպարեան «Թարաֆ»թերթի մէջ կը տեղեկացնէ որ այսյարձակումը այժմ քննարկումի նիւթդարձած է նաեւ Մարդու Իրաւունք-ն ե ր ո ւ Մ ի ո ւ թ ե ա ն Ց ե ղ ա պ ա շ տ ո ւ -թեան Դէմ Պայքարի Յանձնախում-բին կողմէ: Յանձնախումբը հարցըյղած է Խորհրդարան եւ պահանջած

է որ լայն քննարկումի ենթարկուիո ւ ղ ղ ա կ ի ց ե ղ ա պ ա շ տ ա կ ա ն ն կ ա -տումներով կատարուած այս յար-ձակումը:

Յանձնախումբը իր դիմումնագը-րին մէջ կը նշէ որ Իշխանութիւն-ները հիմա ամէն ճիգ կը վատնենորպէսզի Հէ-Տէ-Փէն քաղաքականկեանքէ դուրս վտարեն եւ այդ կու-սակցութեան երեսփոխաններն ալպ ա տ ի ժ ի ե ն թ ա ր կ ո ւ ի ն : Ա յ ս ն պ ա -տ ա կ ո վ է ո ր յ ա ր ձ ա կ ո ւ մ մ ը ն ա լկատարուած է Կարօ Փայլանի վրայ:Բայց Կարօ Փայլանի վրայ կատար-ւած յարձակումը միայն ֆիզիքականհ ա ր ո ւ ա ծ ի հ ա ն գ ա մ ա ն ք չ ո ւ ն ի ,ատիկա միաժամանակ ցեղապաշ-տական յանցագործութիւն է: Յար-ձակման ընթացքին յստակ կերպովն ա խ ա տ ո ւ ա ծ է Կ ա ր օ Փ ա յ լ ա ն իհայկական ինքնութիւնը, նախայար-ձակները «Հայու Լաճ» կամ «Ասա-լա-ի Աշկերտ» պոռացած են ԿարօՓ ա յ լ ա ն ի հ ա ս ց է ի ն : Ա յ ս պ է ս ո ’ չմիայն խանգարուած է երեսփոխան-ներու օրէնսդրական աշխատանքը,

այլ նաեւ գրգռութիւն կատարուած էո ր պ է ս զ ի ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ ի ն մ է կ մ ա ս ըժողովուրդին ուրիշ մէկ մասին դէմթշնամութիւն կիրարկէ:

Յանձնախումբին դիմումնագրինմէջ ամէնէն կարեւոր կէտն ալ կըվերաբերի Կարօ Փայլանի կեանքի

ապահովութեան կապակցութեամբկատարուած ակնարկութիւններու:Այս յարձակումը օրէնքներու բացա-յայտ խախտում կը նշանակէ: Ասոնքկը յիշեցնեն Հրանդ Տինքի եւ ՍեւակՊ ա լ ը ք ճ ը ի դ է մ գ ո ր ծ ո ւ ա ծ յ ա ր ձ ա -կումները: Հրանդ Տինք սպաննուե-ցաւ իր թերթին խմբագրատան առ-ջ ե ւ , ի ս կ Ս ե ւ ա կ Պ ա լ ը ք ճ ը ս պ ա ն -ն ը ո ւ ե ց ա ւ Պ ա թ մ ա ն ի մ է ջ զ ի ն ո ւ ո -րական ծառայութիւն կատարելուընթացքին: Հիմա Կարօ Փայ լանիվրայ կատարուած այս յարձակումնալ կրնայ գետին պատրաստել անորկեանքի ապահովութեան դէմ վտան-գի մը:

Յանձնախումբը իր դիմումնագը-րին մէջ յիշեցուց նաեւ Միջազգայինհամաձայնութիւնները, որուն ան-դ ա մ ա կ ց ա ծ է Թ ո ւ ր ք ի ա : Ո ւ ս տ իյանձնախումբը պահանջեց որ Թուր-ք ի ո յ Խ ո ր հ ր դ ա ր ա ն ի Ն ա խ ա գ ա հ ըհրապարակաւ յա յտարարէ թէ կըպախարակէ այս յարձակումը եւ դէմէ ա մ է ն տ ե ս ա կ ց ե ղ ա պ ա շ տ ա կ ա նյարձակումներու:

LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016 • ABAKA • 15

ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ ԴՈՒՌ ՇՈՒՇԻ

Դուն, ա՛լ հեռուն տանջուած երազ մը չես, Շո՜ւշիԿը շողան աչքերուդ մէջ հպարտութեան ճառագայթներԿովկասի մարգարիտ, Արցախի սիրտը յաղթականՀոգեւոր մայր, վեհանիստ բերդաքաղաքԿրկին հայացար լուսաւորուեցարԹող շողան աչքերուդ մէջ ուրախութեան ճառագայթներ…Մեր նախնիները այստեղ կը ննջենՄարտիկները հպարտ կը շնչենՀրեշտակներ պահապան, կը շրջին բոցեղէն հոգիներով․․․Հերոսներ արի պարեցէ՛ք ,կրկին ոտքի կանգնեցէքԼեռներ ՝ մայրաբար շիրիմները քաջազուններուն դուք օրօրեցէքԹող Ճախրեն խրոխտ, անառիկ ամրոց աշտարակներէն․․․Ապագայատեսիլ երթով շնչէ պատմութեան գոհար ՇուշիԱւերակներէն երկինք խոյացած վերակենդանացածԴիւցազուններու ձեռագիր մատեան բերդաքաղաքԹիկունքիդ մայր հայաստանն է ամրակուռ բազուկներովՍէգ լեռներէդ կանչէ՛ քոյրերդ , մայրական տաք գիրկՇուշի տար մեզ՝ Նախիջեւան, Վան, Անի, Տիգրանակերտ…Դուն ալ հեռու երազ մը չես ՇուշիՀասցուր մեզ Սասնա երկիր ու ԿիլիկիաՈր միասին պարենք արծիւներու սէգ պարըԴարերէն եկած դարերուն գացող լիալոյս հոգիի պարըԱմրոց անառիկ՝ թող որոտան յաղթերգի թնդանօթներդՄայր տաճար Ղազանչեցոց ղօղանջեն զանգերդ․․․Դուն ալ հեռու երազ մը չես ՇուշիՅաղթական դուռ ես դէպի նոր ճամբայ

Մարիանա Պէրթիզլեան-Ղազարեան

ՀՀ ՊՆ. «20-ամեայ զինուորը զոհուած էԵԱՀԿ դիտարկումէն անմիջապէս յետոյ»

ԼՂՀ ՊԲ հիւսիսային ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկունմէջ Մայիս 11-ի երեկոյեան հակառակորդին կողմէ արձակուած կրակոցէն20-ամեայ Արմէն Հրայրի Մարտիրոսեանը զոհուած է ԵԱՀԿ դիտարկումէնանմիջապէս յետոյ: Այս մասին հաղորդագրութիւն տարածած է ՀՀ պաշտ-պանութեան նախարարութիւնը:

«Յատկանշական է, որ դէպքը տեղի ունեցած է ԵԱՀԿ առաքելութեանկողմէն նոյն օրը ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանին մէջ իրականացուած դիտար-կումէն ընդամէնը ժամեր անց, որ կը վկայէ, թէ ատրպէյճանական կողմըկ’արհամարէ ԼՂ խնդիրի կարգաւորման ուղղուած միջնորդական ջանքերըեւ հերթական անգամ կը փաստէ միջադէպերու հետաքննութեան մեքե-նականութիւններու շուտափոյթ ներդրման անհրաժեշտութիւնը»,- ըսուածէ հաղորդագրութեան մէջ:

Արցախի պաշտպանութեան բանակինինքնաշարժներ նուիրաբերուած են

«Պէյզ Մեթլս» փակ բաժնետի-ր ա կ ա ն ը ն կ ե ր ո ւ թ ե ա ն ղ ե կ ա վ ա -րութեան կողմէ ԼՂՀ պաշտպանու-թեան բանակին նուիրաբերուած«Վազ» մակնիշի 10 ինքնաշարժ:

Լ Ղ Հ վ ա ր չ ա պ ե տ Ա ր ա յ ի կ Յ ա -ր ո ւ թ ի ւ ն ե ա ն Ա ր ց ա խ ի ա մ բ ո ղ ջժողովուրդին անունէն իր խորինշ ն ո ր հ ա կ ա լ ո ւ թ ի ւ ն ը յ ա յ տ ն ա ծ է«Պէյզ Մեթլս» ՓԲԸ ղեկավարութեան` նման օժանդակութեան համար:

Լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին «Վալ լեքս» խումբի ընկերու-թիւններու նախագահ Վալերի Մէջլումեան ըսած է. «ինչպէս համայն հա-յութիւնը, այնպէս էլ մեր կոլեկտիւը, ցուցաբերել է միասնականութիւն`պատրաստ աջակցելու ԼՂՀ պաշտպանութեան բանակին: Իւրաքանչիւրաշխատակից իր ներդրումն է բերել` կամովին իր աշխատավարձից մաս-նաբաժին յատկացնելով այդ նպատակին: Մեր աջակցութիւնը լինելու է շա-րունակական», կը հաղորդէ «Արցախփրէս»-ը:

16 • ABAKA • LUNDI 23 MAI 2016 - MONDAY MAY 23, 2016