lyntale digital samhandling

of 18 /18
www.steria.com 31/08/2012 Digital samhandling og nye kommunikasjonsvaner Dagens utfordringer morgendagens løsninger

Upload: hege-line

Post on 21-May-2015

470 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Lyntale digital samhandling

www.steria.com

31/08/2012

Digital samhandling og nye

kommunikasjonsvaner

Dagens utfordringer – morgendagens løsninger

Page 2: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Det er vanskelig å spå – særlig om fremtiden

Trykket i Dagens

Næringsliv i

1996.Forfatteren, en flittig

skribent og debattant ved

navn Leif Osvold.

Page 3: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Fremtiden er nå

Vi er i et modent, digitalt marked.

Vi ser en rivende utvikling innen digitale medier og en endring i folks

kommunikasjonsvaner.

Som mediekonsumenter og forbrukere har vi aldri vært mer digitale.

Sosiale medier er en aktiv bidragsyter til at vi bruker mer tid på

digitale flater enn noen gang før.

31/08/2012 3

Page 4: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Den digitale nåtiden

Mediene endres

Forandringer skjer raskt

Hypervekst for nye tjenester

Sosiale nettverk blir medier

Endrede tjenester og nye forretningsmodeller

Nye aktører

Nye medieteknologier

31/08/2012 4

Page 5: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Nye kommunikasjonsvaner

Med sammensmeltingen av mobile enheter, sosiale medier,

nettskyer (cloud-tjenester) og tradisjonelle kommunikasjonskanaler

forventer dagens brukere sømløshet - både med hensyn til tid, sted

og type informasjon som skal tilgjengeliggjøres.

Tjenestene må også virke på flest mulig mobile plattformer, enten

dette gjelder smarttelefoner eller nettbrett.

Radikal endring av forbrukernes adferd i forhold til søk, kjøp og bruk

av produkter og tjenester som følge av den teknologiske utviklingen.

31/08/2012 5

Page 6: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Utfordringer

En konsekvens av folks nye kommunikasjonsvaner er at virksomhetene blir tvunget til å endre tankesett og arbeidsmetodikk.

Samhandlingsløsninger innebærer en betydelig effektivisering av kommunikasjon og arbeidsprosesser i virksomheter.

Teknologien er her, men låses ofte fast i hierarkiske, stivbente og byråkratiske strukturer.

Hvordan skal vi få nye, mer brukervennlige, enklere tjenester og forretningsmodeller?

Hvor er det skoen trykker?

31/08/2012 6

Page 7: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Nye krav

Mange av dagens arbeidstakere er omringet av digitale

samhandlingsløsninger hver eneste dag (Messenger, Facebook, LinkedIn,

Flickr, Twitter, Instagram, YouTube, MySpace etc. etc. etc.)

Forventning om at disse løsningene er tilgjengelig på

arbeidsplassen også.

31/08/2012 7

Page 8: Lyntale digital samhandling

www.steria.com forts. Nye krav

Digital strategi tydelig definert og forankret på ledernivå.

31/08/2012 8

Page 9: Lyntale digital samhandling

www.steria.com forts. Nye krav

Operasjonalisering – sette den digitale strategien i handling.

31/08/2012 9

Page 10: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Hvordan lykkes med den digitale strategien?

En vellykket innføring av digitale samhandlingsløsninger handler om endringsarbeid.

Økt digital modenhet i norske bedrifter, men behov for en ytterligere profesjonalisering av markedet.

Nøkkelen til en effektiv digital satsning:

Helhetlig strategisk fokus

Synlig og aktiv støtte fra ledelsen

Mål, resultater og insentiver tilpasset den digitale arenaen

Markedsorientering (kontra produktorientering)

Organisering og samhandling

Fokus på innhold og brukeropplevelse

Spisskompetanse hos nøkkelressurser

31/08/2012 10

Page 11: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Moderniseringsprosjektet NAV

Eksempel: NAV - et av landets største moderniseringsprosjekter,

bytter ut hele sin it-plattform.

It-systemer som er gått ut på dato for flere generasjoner siden.

Mangelfulle IKT-løsninger er en hindring for utvikling av tjenestene

fra Arbeids- og velferdsetaten i tråd med målene for NAV-reformen.

Omfattende utskifting av grunnleggende infrastruktur.

Moderniseringsprosjektet skal bidra til bedre tjenester for brukerne

og mer effektive dager for saksbehandlerne.

Målet er å ende opp med moderne it-løsninger for uførepensjon,

sykepenger, selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av

vedtaksbehandling og integrering med sentrale

fellesskapsløsninger,

31/08/2012 11

Page 12: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Suksesshistoriene: RIMI

Rimi Pluss er en

nyttetjeneste som er utviklet

for å gi meningsfull

merverdi til kunden i alle

kontaktpunkt med Rimi.

Funksjonaliteten i Rimi Pluss

underbygger Rimis

merkevareløfte «raskt og

rimelig» ved å gjøre det

enklere og raskere å:

1) få tips til hva man skal

lage til middag,

2) planlegge innkjøpene

3) gjennomføre selve

handleturen.

Page 13: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Suksesshistoriene: NSB

Page 14: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Fellesnevner?

Skape helhetlige kundeopplevelser basert på brukerbehov.

31/08/2012 14

Page 15: Lyntale digital samhandling

www.steria.com

www.steria.com

31/08/2012

Dagens workshop-sesjon

Page 16: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Oppsummering Quest Back Wold Café 2012

30% mener det ikke er tydelig

definert hvem som eier mål og

aktiviteter i den digitale satsningen.

Nesten like mange mener

toppledelsen i liten grad er involvert

eller en aktiv pådriver i satsningen.

Over 40% av organisasjonene svarer

at de ikke bruker sosiale kanaler

for deling av kunnskap, informasjon

og erfaringer på arbeidsplassen.

31/08/2012 16

Page 17: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Hvordan møter din bedrift de nye utfordringene?

Hvilke utfordringer sett i forhold til digital samhandling møter du i din arbeidsdag?

Hva må til for at din bedrift skal omstille seg til den nye digitale virkeligheten?

Hvordan sette trykk bak gjennomføringen av digitale strategier?

Hvilke motivasjonsfaktorer mener du er viktige for å skape en endringskultur?

Bli med å forme morgendagens digitale løsninger - velkommen til bord 4!

31/08/2012 17

Page 18: Lyntale digital samhandling

www.steria.com Samhandling – bedriftens spydspiss