m6 pengurusan kewangan

Author: jasmine-tan

Post on 02-Mar-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 M6 Pengurusan Kewangan

  1/9

  RBT 3122Pengurusan Keselamtan

  Bengkel

  Tajuk 6: PengurusanKewangan

 • 7/26/2019 M6 Pengurusan Kewangan

  2/9

  Pengurusan Kewangan

  Sumber kewangan

  Perancangan perbelanjaan

  Bidang tugas guru

  Pematuhan prsedur perbelanjaan Perlehan

  Stk dan in!entri

 • 7/26/2019 M6 Pengurusan Kewangan

  3/9

  Sumber kewangan

  3 punca kewangan seklah bleh didapati daripada sumber iaitu:

  Kerajaan

  Pelajar "ibu bapa

  #rang$wam

 • 7/26/2019 M6 Pengurusan Kewangan

  4/9

  %elalui derma serta pungutan &andibenarkan leh Pengarah Pendidikan

  untuk menambah tabungan sekla

  Bantuan atau peruntukan &ang diberileh kerajaan

  Peruntukan berdasarkan mata pelajarBiasiswa Kecil Persekutuan) Biasiswa

  daripada Bank"*a&asan) *uran Peperidan lain+lain

  ,iterima daripada &uran pengajian &

  diba&ar leh setiap pelajar

  Keraja

  an

  Pelajar " ibubapa

  #rang$wam

 • 7/26/2019 M6 Pengurusan Kewangan

  5/9

  Kesimpulann&a wang &ang diterimleh seklah bleh diklasi-kasika

  kepada 3 kumpulan:Klasifkasi Punca / sumber

  Kumpulan .angKerajaan

  Peruntukan dan bantuan daripakerajaan

  Kumpulan .ang

  Suwa

  ,erma rang ramai " penjaga)

  &uran majalah seklah) hasil sekantin dan lain+lain

  Kumpulan .ang$srama

  *uran makanan) *uran khasmakanan) Bantuan makanan dalain+lain

 • 7/26/2019 M6 Pengurusan Kewangan

  6/9

  /umlah peruntukan per kapita baPrgram Teknikal dan 0kasinal

  %ala&sia seperti berikut: Kemahiran idup R%( serang pelajsetahun

  4ukisanKejuruteraan

  R%65( serang pelajsetahun

  TeknlgiKejuruteraan

  R%65( serang pelajsetahun

  Reka ipta R%65( serang pelajsetahun

  Teknlgi %aklumat R%65( serang pelajsetahun

 • 7/26/2019 M6 Pengurusan Kewangan

  7/9

  Perancangan dan Perbelanja

  8uru mesti jelas bidang tugas guru

  8uru mesti mengetahui dasar+dasar membuaperancangan perbelanjaan

  8uru perlu mengetahui prsedur+prsedur &aperlu dilalui untuk membuat bajet kewanganseklah

 • 7/26/2019 M6 Pengurusan Kewangan

  8/9

  Bidang tugas guru

  Menyelia dan mengawal rekod kewangan- mencatat wang keluar dan masuk

  Menyenaraikan senarai keperluan

  -jangka masa pendek: keperluan semasa) alatan dan bahanpengajaran 9gerudi) tukul

  -jangka masa panjang: harga tetap 9perabt) tambahan rua

  kurikulum

  Mendapatkan kelulusan

  - pihak bertanggungjawab 9guru besar dapatkan sumber kuntuk membeli

  keperluan

 • 7/26/2019 M6 Pengurusan Kewangan

  9/9

  Prsedur Perbelanjaan

  Dasar Membuat Perancangan Perbelanjaan