maailma haltuun

of 12 /12
| Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Upload: phila

Post on 23-Feb-2016

87 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille. Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla. Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta : 2. asteen ammatilliset opinnot 1-5 vuotta Alempi korkeakoulututkinto 3-4 vuotta (kandidaatti) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Maailma haltuun

|

Maailma haltuunTutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Page 2: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

•Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta:

•2. asteen ammatilliset opinnot 1-5 vuotta

•Alempi korkeakoulututkinto 3-4 vuotta (kandidaatti)

•Ylempi korkeakoulututkinto 1-2 vuotta (maisteri)

•Jatko-opinnot 2-4 vuotta (lisensiaatti/tohtori)

•Koulutusjärjestelmät ovat erilaisia!

Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla

2

Page 3: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

Mitä tutkinto-opiskelijaksi pyrkiminen vaatii?

•Päävastuu järjestelyistä on opiskelijalla itsellään•Apua tiedonhakuun opolta / CIMOsta•Opiskelija ottaa sen jälkeen itse selvää

•Selvitä omat motiivisi maailmalle lähtöön

•Mikä on itsellesi sopivin vaihtoehto?

•Järjestelyt vaativat omatoimisuutta, aikaa ja vaivaa

•Varaa vähintään vuosi selvittelyyn ja hakuprosessiin•Vertaile oppilaitoksia ja niiden tarjontaa•Millaiseen työhön tutkinto antaa valmiuksia? •Arvioi kielitaitosi / tee kielikoe•Selvitä kustannukset sekä opiskelun rahoitus

3

Page 4: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

•Hakukäytännöt ovat maa- ja oppilaitoskohtaisia!

•Yhteishaku vai suoraan oppilaitokseen lähetettävä hakemus?

•Hakuajat vaihtelevat, tarkista ajoissa

•Milloin mahdolliset kokeet järjestetään?

•Mitä todistuksia tarvitset ja tarvitseeko niitä käännättää?

•Mitä muita vaatimuksia on?

•Varmista suoraan oppilaitoksesta!

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

4

Page 5: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

Pääsyvaatimukset korkeakouluopintoihin

•Oppilaitosten pääsyvaatimukset vaihtelevat aloittain

•Yleensä vähintään ylioppilastodistus ja lukion päättötodistus

•Suoritetut kurssit, niiden määrä ja arvosanat?

•Kielitaitoon liittyvät vaatimukset?

•Pääsykokeet, ennakkotehtävät ym.?

•Suositukset, motivaatiokirjeet, työkokemus ym.?

•Varmista suoraan oppilaitoksesta!

5

Page 6: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

Kustannukset ja rahoitus

•Lukukausimaksut •Vaihtelevat maasta, oppilaitoksesta, alasta ja

opetuskielestä riippuen

•Opiskeluun liittyvät muut kustannukset (esim. kirjat)

•Elinkustannukset•Asuminen ja ruoka•Terveydenhuolto•Vakuutukset•Matkat

•Kelan opintotuki pääasiallinen rahoitusmuoto

•Apurahoja on hyvin vähän perustutkinto-opiskelijoille

6

Page 7: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

Kelan opintotuki ulkomaille

•Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta

•Ulkomaisen oppilaitoksen tulee olla julkisen valvonnan alainen

•Opintojen tulee olla päätoimisia ja niiden tulee vastata Suomessa tuettavia opintoja

•Opinnot tähtäävät koko tutkinnon suorittamiseen

•Lisätietoja Kelasta www.kela.fi

7

Page 8: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

Tutkintojen vastaavuus ja tunnustaminen

•Akateeminen tunnustaminen•tarkoittaa jatko-opinto-oikeuden saamista ulkomaisen

tutkinnon perusteella tai opintojen hyväksilukemista•tunnustamisesta vastaa oppilaitos, johon haet

opiskelijaksi

•Ammatillinen tunnustaminen•päätös ulkomaisen tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta

ammattiin tai tehtävään•säännellyt ammatit kuten esim. lääkäri, luokanopettaja

ja sosiaalityöntekijä•tunnustamisesta Suomessa vastaa Opetushallitus tai muu

viranomainen alasta riippuen

•Lisätietoja Opetushallituksestawww.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

8

Page 9: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

Käytännön järjestelyt

•Oleskelulupa, viisumi ym. luvat?

•Sosiaaliturva ja terveydenhuolto

•Pankki- ja muut raha-asiat sekä vakuutukset

•Viralliset paperit ja niiden käännökset

•Verotus ja mahdollisen työskentelyn tai apurahojen vaikutus opintotukeen

•Asunnon etsintä ja muuttojärjestelyt

•Muuttoilmoitus maistraattiin ja Kelaan ennen lähtöä

•Katso Maailmalle lähtijän muistilista

9

Page 10: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

Maakohtaista tietoa opiskelusta

•Maakohtaista neuvontaa korkeakouluopinnoista:

• CampusFrance• Saksan suurlähetystö• Japanin suurlähetystö• Viro-instituutti• Italian kulttuuri-instituut

ti• Yhdysvallat ja Kanada:

Fulbright Center• Pohjoismaat: Haloo

Pohjola

• Maakohtaista tietoa CIMOn Maatieto.net –palvelussa

• Maatieto.netin Suuntana-oppaissa tietoa mm. •hausta korkeakouluihin•koulutusjärjestelmistä ja•käytännön järjestelyistä

10

Page 11: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

•Tietoa ulkomailla opiskelusta ja harjoittelusta sekä muunlaisen kansainvälisen kokemuksen hankkimisesta

•Nuorten kokemuksia maailmalla

•Ajankohtaisia hakuaikoja ja tapahtumia

•CIMOn neuvontapalveluista usein kysyttyjä kysymyksiä. Voit kysyä myös itse!

•Maailmalle.net Facebookissa http://www.facebook.com/maailmallenet

Maailmalle.net-palvelu

11

Page 12: Maailma haltuun

|Maailma haltuun: Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille 2011

CIMOn neuvontapalvelut

•Sähköpostineuvonta• [email protected]

•Puhelinneuvonta• 020 690 501 (pvm/mpm)• ti-ke 13-16 ja to 13-17

•Tietosilta-neuvontapiste• Hakaniemenranta 6,

Helsinki• ti-ke 13-16 ja to 13-17

12