maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

27
Työssäjaksaminen T i e t o y h t e i s k u n t a Oivallus M U U T O S Nuotiton työ Diginatiivit Z-sukupolvi X-sukupolvi Työn muutos Y-sukupolvi Nuoret työelämässä Johtaminen Tulevaisuus Oppiminen Oppiminen I n n o v a t i i v i s u u s Koulutus Asiantuntijuus S o m e Teknologia JOHTAMINEN 2020 Osaaminen VISIO

Upload: ville-manninen

Post on 24-May-2015

208 views

Category:

Education


0 download

DESCRIPTION

Maailma muuttuu -koulutus muutoksessa. Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilöstöpäivä.

TRANSCRIPT

Page 1: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Työssäjaksaminen

Tietoyhteiskunta

Oivallus

M U U T O SNuotiton työ

DiginatiivitZ-sukupolvi

X-sukupolvi

Työn

muu

tosY-sukupolvi

Nuo

ret t

yöel

ämäs

JohtaminenTule

vais

uus

Opp

imin

en

OppiminenInnovatiivisuus

Koulutus

Asiantuntijuus

Some

TeknologiaJOHTAMINEN 2020

Osa

amin

en

VISIO

Page 2: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

45 vuoden työuraVa

lmist

umin

en

vuo

nna

2013

2020

2030

Eläk

keel

le

vuon

na 2

058

2040

2050

Page 3: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Maailman muutos

Page 4: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Millainen on se maailma, jota kohti menemme?

Page 5: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

KS 18.3.2013

Page 6: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Vesterinen, AIPA-päivät 7.6.2012

Page 7: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

KS 17.3.2013

”Päivittäin opettajat toistavat, kuinka tilanne Espanjassa on toivoton, emme tule ikinä saamaan töitä ja kuinka kannattaisi muuttaa ulkomaille, kun vielä voimme. Se on ahdistavaa” Maria Rezola, 21

Page 8: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Maailma, jossa lapsemme aikanaan elävät, muuttuu neljä kertaa

nopeampaa vauhtia kuin koulumme.

Willard Dagget

Page 9: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Tiedon muutos

Page 10: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Ihmiskunnan tietomäärän arvioidaan kaksinkertaistuvan joka viides vuosi.

Matti Koiranen

Page 11: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Koko totuus ei synny pelkästä tiedosta…

Taidot =

Miten ollaan tekemisissä tiedon

kanssa? +

Miten ollaan tekemisissä muiden ihmisten kanssa?

Page 12: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Työn muutos

Page 13: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Tietoyhteiskunnassa ansaintalogiikka

perustuu innovaatioihin.

Kairisto-Mertanen & Räsänen 2012, KAMKin Innovaatio-pedagogiikkakoulutus

Page 14: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Anssi Tuulenmäki ja Liisa Valikangas, 2011

Page 15: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Asiantuntijoiden mukaan tarve tuon kaltaisille

osaajille on selvä, koska olemme matkalla monikerroksisten

elämysten ja palvelujen yhteiskuntaan, jossa

perinteiset osaamisen raja-aidat hämärtyvät.

http://ekonomi.qcpublisher.com/archives/1

Page 16: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Esimerkiksi…Tulevaisuuden työelämässä

menestyy joustavasti uusiin

tehtäviin mukautuva

moniosaaja, joka hallitsee useamman kielen ja ymmärtää monikulttuuristen työyhteisöjen erot.

– Koulutusjärjestelmän pitäisi antaa laaja tietopohja, jonka

avulla työntekijät pystyvät siirtymään vaivattomasti uusiin

tehtäviin ja sopeutumaan siihen, että työelämässä on käynnissä jatkuva muutos.

Ekonomi 1/2012Etlan tutkimusjohtaja Asplund

– Nuoria koulutetaan liikaa tiettyyn lohkoon, josta on

vaikea siirtyä muihin tehtäviin. Koulutus johtaakin

umpikujaan.

Page 17: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013
Page 18: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013
Page 19: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Opetuksen muutos?

Page 20: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

”College is a place where a professor’s lecture notes go straight to students´ lecture note, without passing through the brains of either”

Mark Twain

Page 21: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Kumpi oli ensin?

Työelämä muuttui ja tarvitaan uudenlaisia osaajia?

Vai osaajat muuttuivat, tarvitaan uudenlaista työelämää?

Page 22: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Avainkompetenssit EU:ssa 1/2

• Äidinkielen hallinta. • Kommunikaatio vieraalla kielellä• Matematiikan osaaminen ja

perusosaaminen tieteessä ja teknologiassa• Digitaalinen kompetenssi sekä

informaation työstämisessä että sosiaalisessa mediassa

Page 23: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Avainkompetenssit EU:ssa 2/2

• Oppimaan oppiminen; ajattelun hallinta• Sosiaalisen pääoman rakentamisen

taidot • Kyky panna ideat toimeen, yrittäjyys• Kulttuuritietoisuus ja ilmaisukyky,

kulttuurinen sivistyneisyys

Page 24: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

Millaista tulevaisuutta uskallamme odottaa?

Page 25: Maailma muuttuu – koulutus muutoksessa 20.03.2013

The Atlantic, 20.1.2012