macarons _ bếp của tui

of 17 /17
THÁNG 7 17 Mad about macaronsTp 7Kiu Thy Sĩ Posted on Tháng Bảy 17, 2015 by Khéo Tay Hay Làm Category Archives: Macarons Và đây là công thức kiểu Thụy Sĩ, mình sưu tầm ở blog này. Bạn cũng phải nấu và đo nhiệt độ nhưng đơn giản hơn kiểu Ý. Mình mới làm thử 1 lần, bánh có vỏ hơi dày lại dễ vỡ, mặt bánh thô không được sáng bóng, ra chân không đẹp lắm mặc dù tỉ lệ đường/trứng xem ra cũng khá ổn Nguyên liệu: Lòng trắng trứng 105gr Đường cát 110g Đường xay 90g (mình làm đường loại thường) Bột hạnh nhân 140g Cách làm: Bật sẵn lò nhiệt độ 135 độ C Cách làm phần khô (bột hạnh nhân, đường xay) tương tự các kiểu khác. Chỉ có phần lòng trắng trứng là hơi khác biệt. Cho lòng trắng trứng vào thố sạch với đường cát, chưng cách thủy trên 1 nồi nước riu riu, đáy thố ko được chạm vào nước, nên cách xa khoảng 2.5cm. Dùng cây whisk trộn cho tới khi đường tan và hỗn hợp đạt 45 độ C thì đem ra đánh bông. Máy Kitchen Aid đánh tốc độ 6 (mediumhight) từ 58 p cho tới khi bông cứng. Trộn từng 1/2 phần bột hạnh nhân/ đường xay vào meringue tương tự các kiểu khác, hong khô mặt bánh 30p rồi nướng từ 1215p Tìm kiếm Tìm kiếm Danh mc Bánh bông lan Bánh biscuit Bánh lạnh Bánh mì Bánh mì VN Bánh trung thu Chocolate Croissant Danish pastry Les Petits Gâteaux Macarons Nguyên vật liệu Puff pastry Sauce Sách nấu ăn Sữa Soup Tản mạn Tea Cake Trứng Bài viếtmi Bánh Black Forest Bánh bông lan cuộn trứng muối Mad about macaronsTập 7Kiểu Thụy Sĩ Mad about macaronsTập 6 Ispahan Macarons Mad about macaronsTập 5Kiểu Ý BếpCa Tui Dành cho các bn thích nu ăn & thích hcnu ăn Trang chGii thiu

Author: steven-galford

Post on 17-Feb-2016

19 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bếp của tui - Các loại bánh

TRANSCRIPT

 • THNG717 MadaboutmacaronsTp7KiuThyS

  PostedonThngBy17,2015byKhoTayHayLm

  CategoryArchives:Macarons

  VylcngthckiuThyS,mnhsutmblogny.Bncngphinuvonhitnhngnginhnkiu.Mnhmilmth1ln,bnhcvhidylidv,mtbnhthkhngcsngbng,rachnkhngplmmcdtlng/trngxemracngkhn

  Nguynliu:

  Lngtrngtrng105grngct110gngxay90g(mnhlmngloithng)Bthnhnhn140g

  Cchlm:

  Btsnlnhit135CCchlmphnkh(bthnhnhn,ngxay)tngtcckiukhc.Chcphnlngtrngtrnglhikhcbit.Cholngtrngtrngvothschvingct,chngcchthytrn1nincriuriu,ythkocchmvonc,nncchxakhong2.5cm.Dngcywhisktrnchotikhingtanvhnhpt45Cthemranhbng.MyKitchenAidnhtc6(mediumhight)t58pchotikhibngcng.Trntng1/2phnbthnhnhn/ngxayvomeringuetngtcckiukhc,hongkhmtbnh30prinngt1215p

  Tmkim

  Tmkim

  Danhmc

  Bnhbnglan

  Bnhbiscuit

  Bnhlnh

  Bnhm

  BnhmVN

  Bnhtrungthu

  Chocolate

  Croissant

  Danishpastry

  LesPetitsGteaux

  Macarons

  Nguynvtliu

  Puffpastry

  Sauce

  Schnun

  Sa

  Soup

  Tnmn

  TeaCake

  Trng

  Bivitmi

  BnhBlackForest

  Bnhbnglancuntrngmui

  MadaboutmacaronsTp7KiuThyS

  MadaboutmacaronsTp6IspahanMacarons

  MadaboutmacaronsTp5Kiu

  BpCaTuiDnhchoccbnthchnun&thchhcnun

  Trangch Giithiu

 • THNG715 MadaboutmacaronsTp6IspahanMacarons

  PostedonThngBy15,2015byKhoTayHayLm

  Macaronsnhnkembmn&caramen

  FiledunderMacaronsandtaggedmacarons|1Phnhi

  Ispahanmacaronthnthnh

  MnhcnphinbngccabcPierreHermvrtntngcvhnhthclnnidung.GnyVN,timMOFcngcbnnhngchkhgingvhnhthccnnidungthhibuchccreamcheesevtriraspberry,bnhmacaronsncngkhngngoncldocngthcnhiungvnngquchn.

  Phnnhncabnhnylcmtqutrnhtmtinghincucabcycthgilmttrongnhngloibnhmacaronsignaturecabc.Bnthnmnhcngchmiccanmthlmy1ln,cncclnsaumnhchlmnhnrosebuttercreamncngrtngon^^.

  Lutr

  ThngBy2015

  ThngNm2014

  ThngT2014

  ThngBa2014

  ThngMt2014

  ThngMiHai2013

  ThngMiMt2013

 • Phinbngcplunglinhvngon

  PhinbnqunMOFhngpbngvhngngon

 • THNG714 MadaboutmacaronsTp5KiuPostedonThngBy14,2015byKhoTayHayLm

  Phinbnnhmnhchapnhngyummy^^

  Phnbnhmacarons:xemTp5vylphnnhncho72cibnh3.5cm(ngoithbnhcabctohnnhiu,[email protected]@.Bnhtonhtmnhlml5cm,ngknhti10cmthphinnsaochabithehe)

  Thchphcbnt:Raspberryjelly

  420graspberry35gngct2lgelatine2gmil

  Xaynhuynraspberryvingct,lcquarylcbht.emnu1/4lngpureevaxayt45C.Lgelatinengmnc15pchomm,vtrochovopureeangnng,chotipphnpureecnlivokhuyu.Chohnhpraady4mmngui1girichovotng2gi.emctjellythnhmingvung1.5cmricttrongtng.

  Nhnkemtrivivhoahng(lycheeandroseganache)

  410gchocolatetrng400gtrivihp60gwhippingcream3gtinhduhoahngloilmbnh

  Trivihpvtronc,emxaynhuynchorac240gpuree.Chocolatetrngbmnhuynchngcchthyvinincnngriuriu.Nusiwhippingcreamvpureetrivichotttng1/3lngnyvochocolatetrng.Thmtinhduhoahngrichoraaystmtganachebngwrapperrichovotlnhganachecli.

  Phnjellychovogianhnbnh,trangtrtriraspberrytixungquanh.

  Bnhmacaronsaukhinngcttlnhqua1mmingon.Vbnhnyctricytivcjellynnkinhnghimcamnhkhinonthmichonhnvosantonhn,tricystivkhngchynclmnhnbnh.

  FiledunderMacaronsandtaggedmacarons|libnhlun

  ylcngthckiucachefPierreHerm.Mnhthchnhtcngthcnynhtvnnhvxcsutthnhcngkhcao.Bnhrachnp,mtbnhcphnvngvnghnkiuPhpnncthlmbnhtongknh5cmvyntmlmIspahanMacaron.ScbiringvIspahanMacaronvmnhrtntngviphinbngc.

  Theo di

  Follow Bp CaTuiGet every new post deliveredto your Inbox.

  Join 34 other followers

  Enteryouremailaddress

 • MacaronsnhnkemruBailey

  Enteryouremailaddress

  Signmeup

  Build a website with WordPress.com

 • Chnginlmacaronsnhnmto

  Chocolatemacarons,bnhrachnvchnhixe,cngigilxevy^^

  IspahanMacarons

  Nguynliu:

  PhnA:

  300gbthnhnhn300gngxay110glngtrng5gphmmu

  PhnB:

 • 300gngct75gncsui(vng,ncsuinhabn,khngphincphngtn^^,mnhsdngncungtinhkhitVnhHochchathquancsui)110glngtrng

  Cchlm:

  Bthnhnhnryvcnringchochnhxcriemrychungvingxay.QuyumuvolngtrngcaphnArichovogiatbthnhnhn&ngxay,nguynkhngkhuygc.(*)Nungctvincsuivilavachosi.Khingsi,dngcthmnclnhlauthnhni.Khinhitt115CthbtunhlngtrngtrngcaphnBvitccaochotikhicsoftpeak.Saukhincngt118C,lngtrngsoftpeakthchoncngvolngtrngnhtipthm1phttccaosaugimxungmediumnhthm2pht.Schkhngninhthnoltnhngkinhnghimcamnhlhnhpcngphicng,dovsngbng.Vylbnxongphnmeringuekiu.(**)imeringuenguicn50CthtrnmeringuevohnhpcaphnAchotikhihnhpsngbng(glossy).

  Hnhchptsch

  Nnbnhngknh3.5cm,thnhkhaybnhxungbncltkhnvhongkhchng30p.Btlnhit180C.(***)Nngbnhtrong12pht,mcal2ln:sau8pht(lthiimmchnbnhscnuchn)vsau10pht.Saukhibnhchn,ligiynncbnhrakhikhayngui.Tcgicholnuvntiptcbnhtrnkhay,vkhaycnnngnnbnhstiptcbnng.Saukhibnhngui,ltngabnhln1tmgiynnkhcvbmnhn.

  (*)Nubndngbthnhnhnngoinhploisuperfinegrindvchcchnlemnsiumnkhnghaohtgc

 • THNG714 MadaboutmacaronsTp4KiuPhpLaduree

  PostedonThngBy14,2015byKhoTayHayLm

  tronglcrythbncthchcncnbthnhnhnring,cnngxayringrirychung2emnvinhau.Lngtrngsaukhitchtrngchovt,bcwrapper,dngdaomviltrnmtwrapperchovngnmttlnh1tunlttnht

  (**)TcgidngmynhtrngKitchenAid.Mynyc10leveltcnntmhiutccaol810cngcntyvolnglngtrngbnchovoth.ThcaKitchenAidrttonnnulnguyncngthcnychcn.Mnhthngchlm1/3cngthcnnxistandmixercaPhilips,chc3leveltc.Phnnachncngvothcamixer,myPhilipsxi2cykhcnnhiukhetrnghnlmyKitchenAiddng1lngphinndchncng.MnhchacanhcvnyviKitchenAidmcdbitlemncv

  Vcanhmencngvnhtrngnycckkh,bnphilmquenvicibplnhbn.Trngttrcnghayngcliukhngnnhngmnhthltrngtsoftpeaktrcvbncthchomynhtrngvtcthpnhtvnhcmchngincngt118C.Ngclinuncngtimtrngchat,bnkhngthtiptcncngtrnl,ngstiptctngnhit,cnnhcrathttnhitvngsnhanhchngdoqunhlisaomrtvtrngcna.Vtrcaqueonhitcngphich,khngnnquengynivynilunnnghnskhngochnhxc.Nudngbphngngoithnhitbpcthhintrnlchobniuchnh,vdbpchotial2000(ie200C),bncth1000(i.e1ooC)rinuncngvttsthyllnbaonhiuthnnbnhunhtrng.Nuc1ngilmthphicstandmixer,nu2ngilmthcvstthn,chcnphihpmingilo1th^^.

  (***)Nhit180ClkhcaosovicccngthckiuPhp.MnhlmvilSanaky50L,lKitchmatevchnhit165C.

  FiledunderMacaronsandtaggedmacarons|libnhlun

  CngthccachefPhilippeAndrieutrongschdylmbnhngtcaLadure.TimbnhnythqunitingtriTyt1862vcunschnycngkhnviccmnbnhngt.Schdnhhn1chngchomacaronslmtheokiuPhpnhngmnhchatngthqua.ylthnhquhmnay,thtslchavalmvbnhcrachnrtcaophtth3tronglnhngtiphtth8thbtuxpchn,mtbnhhithrpkhnglngmntrathemncngkhngbttmtvnkhnnnckhnngcaolmnhsthnghimlilnna^^

  Cthlmnhchianhcngthcgcnnchnhxckhngtuyti,xitrngtichacaged5ngy,bthnhnhnryvirylithavcngthccngvitkhngcnklmnhccschchchuynvmacarons

 • Bnhrachnchacaovmtbnhhivnglnchkhngphnggilcdome.Mtsngilithchracbnhcdomecnmnhthkhngthch.Mnhthchbnhrachncao,thnghocxemtt,mtbnhphngvsng

  bng.

  Nguynliu:

  275gbthnhnhn250gngxay6lngtrngtrng+1/2lngtrngtrng(mnhthcholngbngghnlkiuny ,nubnmunlmthnth1trngg60gsc35glngtrng)210gngctmutythch

  Cchlm:

  Chobthnhnhnvngxayvofoodprocessorxaymnriry.Mnhbquabcnyvkhngcfoodprocessorvnutrnchung2thrimirythtlhnhnhnngskhchnhxcvbthnhnhnsbhaohttrongqutrnhry.nh6lngtrngtrngchonibt(gingnhbtxbnggitnguynvnfrothy).,cho1/3lngngctvonhchotanng,chotip1/3lngngnhthm1pht,chont1/3ngcnlinhthm1pht.Dngcyphinhnhngfoldbthnhnhnngxayvomeringue.Schkhngnircchialnghnhpnyfoldhaykhng.Mnhchialm3ln.Chomuvonuthch.nh1/2lngtrngtrngcnlichonibt,foldnhnhngvohnhphnhplngbt.Schcngkhngcptivribbon(nghalnhiubtxungthbtchyxplpgingnhdyn)haymtnhthnoltiunylmkhngicschdunghchng?Bnynitingquri,aiquamtcmduchitahehehe.Dsaothmnhvntheobiribbonnhnghithiuvinhtfoldnnlcnnbnhchibckhnglantt.

 • THNG713 MadaboutmacaronsTp3KiuPhp

  PostedonThngBy13,2015byKhoTayHayLm

  Nnbtrakhayltgiynnngknh34cm,pnhkhayxungbnmacaronlanu.Btsnlnhit150Cibnhkhmtrinngkhong15pht.Mnhhongbnhtrcqutmyhn20p

  Cughichzuizuicachefcuibi:Restassured:crackedornot,yourmacaronswillbejustasdelicious.Withexperience,youwillsucceedandhavebeautiful,smoothmacarons

  FiledunderMacaronsandtaggedmacarons|libnhlun

  Blueberrymacarons,bnhcvginmngbnngoivbntrongdonhngkhngdnhrng

  Lil1cngthckiuPhp,domtngintScotland,sngParisvcyyumacaronstimclmracnvvitschvn,JillColonna.CunschMadaboutmacaronscacyvitrtchuonhngmnhcngphilmtilnth3mithnhcng.Scbireviewvschmacaronssau.Cngthcnysdngtngsovicngthccatp2vmnhthchiuy^^

  Nguynliu:

  Lngtrngtrng50grngct30gngxay80g(mnhlmnghiuSIScaSingaporemuaCngDungrtn)Bthnhnhn60g

  Cchlm:

  Btsnlnhit160CBthnhnhnryrimicn,trnchungvingxayry.nhnilngtrngtrngtccaochotikhichpcong,do,sngbng.Chomuvolcgnt.Chotonblngtrngvohnhpbthnhnhn&ngxay,trnu(nguynvnmixwell).SchcngghirnoneedtofoldthemixtureCngonmacaronnagenghalbnsdngmingnhatrngloichlngbnhkemvnginlcoquacolihnhpchonracribbon.Khnglmcngonnyqu5p.Nulmqunhiu,hnhpblng,bnhschyxplp,momkhinn,lcnngsbntmthockhngrachn.Ngclinulmqut,hnhpsbc,khinnbnhslichp.Nhnglntrc,khnghiucphidoloingxayhaykhngmmnhkhngcchnomacaronnage5pmmeringueracribbon,10pmitaycngkhngtlunvttnhinlnngrabnhb360kiu .iukdiuxyrakhimnhthayloingxaykhcthchcnlmchng1prilemntribbontmn.Bnsphitcmnhnnhthnolnthngquakinhnghimring.Khinnbnhbnsthyhnhplanchynhnh,gomhnghnhtrnrtp,mtbnhbngmnvmaukh.Nntrnhnhptrong1cithauybngcthcostythau.Nnbnhrammltgiynn,thnhkhaybnhxungbnchobtkhnilnmtbnhriemhongkh(mnhmmtrcqutmychng1520plkhmt).Nuthymtbnhbbtkhnilnbncthdngtaynhnhngtiuditnkhimtbnhchakh.emnng14pht.Thigiannngcngtykchcbnhbnlm,mnhthnghaylmbnhngknh4cm

 • Mnhquytnhkhngphamu,bnhmcriqutlusterdust(loidngvtrangtrfondant)lnbnhnhthny.Dngcqutmubttrctiplnbnh,khngphabtmuvirubnhnyknccckiunha.TmtrnFacebookcahngPetalLusterDustmuabtmuny.

 • THNG713 MadaboutmacaronsTp1Ccimch

  PostedonThngBy13,2015byKhoTayHayLm

  Bnhmacaronsnhnkemchanhvraspberrycreamcheese

  FiledunderMacaronsandtaggedmacarons|libnhlun

  Mtlncbnngnghipcamnhlngicngthchlmbnhbolmacaronkhlmlmvkumnhlmthxem.LcmnhcngchaquantmnhiunbnhTynnkhngbitemnyrasao.SauphthintimSavourycbnthmnhcngmuavnth.Thttnhthmacaronvimnhkhngphilloveatfirstsightvbnhkhngtvcngvtimlmkhngtnnmnhcngbquakhnglmth.SaunyTVchiuMasterChefvthyemnlixuthinnh1hungthnvkh,thsinhnolmcthucccgimkhokhtnhnhgicaonnmnhmibcngtmhiu,vlmth.TtnhinlthtbingaytvnggixevicccngthccaMr.GuG,cctuytchiu,ccbkpvcshuynbkhilmbnhnychnghnnhlvnthitithmmthaykhro.

  Tuyrabnhkhngtnhngnthlithykhhay.Bnhnyccilrtxinhvimuscvphnnhnthcvvnlachnnnmnhcngquantmtiemnnhiuhn.MnhthtbiviemncchclnnndpiPhpchi,mnhccngsutmbnhngoncctimnitingtiParisnthviquyttmphichinhphcbngcemny.Saukhivthmacaroncamnhvnmangnhiumuschnxuimphnxuilchnh

  Tnhc,mnhtmc2cunschMacaronscaPierreHermvMadAboutMacaroncaJillCollonatrong1chuyniBangkokvthnhtrnhmadaboutmacaronscamnhmitiptctigichccngc4nmkinhnghimhh.

  C3cchlmmeringuechobnhny:

  KiuItaly:nuncngchovolngtrngtrngnhbng.ylkiulmkhphctpvphingthicanhchoncngtnhitchunvlngtrngcngnhtinhngylilkiumbothnhcngcaonht.Mnhthnhcnglnlmth1tuycngc1semkhngpnhhoahuv99%thnhcngcclnsau,bnhnrtn.KiuPhp:chnginltrnccthlivinhaunghequaccknginnhngtlthtbilvcngcao.Mnhthnhcnglnlmth5.Kiunychoravbnhmngmnnhtang.

 • KiuThyS:trunghagia2kiutrnbngcchnulngtrngtrngcchthyvingctchotanngriminhbng.Kiunymnhthvthnhcngngaylnutuynhinbnhracvcngnkhngngonlm,cthldotlng/hnhnhn.Scnthmthigiannghincuvthnghim

  Ccch:

  Bncnphicnhitkonhitlnng.NulmkiuItaly/ThyS,bncncthmnhitkoncnglcnu.Bthnhnhn:phirychomn,dngtaykhautrongrychobtrtxung.Ccphnhthnhnhnqutobndnhlilmbnhkhc(nhoperacake).Mnhmuati4cirychovny.CahngLen59BYersincbnrylicctha,chobthnhnhnquarynyrtsngnhngbnhskhngmnplm.Bthnhnhnryxongrimicnchochnhxc.Chunbxongphnkhrimiinhlngtrngtrngvlmngay,khngmeringuechiquluMmnng:dotrcmnhsdngmmsnencsncalnngnhngmnhccmgiclkhaynhmnngsnhndohpnhitthnkhayen.BncthtmtrnFacebookcahngtnMuffinShopchuynbndngclmbnh,hcnhntlmkhaynhmtheokchthcbnyucu.Nhmnhtkhay4030thnhmdyl160Kci,nhmmngl70K.utlmkhaynhmdynhabn^^

  Lmsaochobnhtrnucngkchthc:nubnlmmingychngvitrmcithchckhngcnhnhtrnvsntrngiynhngmilmthinmutemplatera,ltdigiynnnnbnhchou.Nhnhng,kholokotmgiyratrckhihongkhbnh(vlcbnhangt,nultaylmbnhbngthvnckhnnghnhptiuchnhchomtbnhphngtrli).MuincsnyhocbnGooglethmtkhamacarontemplate.Gnythtrngcxuthintmthmthnkmacaronsiliconmatvmnhhhngimuangay2tm.Huqul,khnghiuxutxtumtmsiliconmnhchovolnngch130Ccnghibcongvanhkhinchobnhngoibabmo.Phnnatmsiliconkhngphiinsnnhngvngtrnmnhnnbnhchodmlccvngtrncgnilnchng1mm.iunylmchobnhsaukhinnrasrtkhkhngbcncignikiavkhinngbnhrachnsblncnlmTnaltmsiliconnngbnhnylmchobnhrtluchnmcdrachnpmnhdtngthigiannngthm2phtvnkhngn.Mnhcnphitmhiuthmcthxicemny.Ttnhtlchngtacsingnnginmacarontemplateramxi,nngvigiynnlOK.

 • THNG713 MadaboutmacaronsTp2

  KiuPhp

  Cncnhmacaronsiliconmat,nngcngrachnnhngbncthygiaphnmtbnhvchnbnhc1cilntrngkkkhng?Vhuquthmkhchncaemnlbnhnngkhngchnhchc

  Lnng:phnnycckquantrngvnubnkhngquennhitlcamnhthnothmacaronsthnhmacawrong.Bnhnymilnnng1khay,latrn&divichquttnnhittthn.Nnkhayrnhgialhocrnhthphnbnhkhngbhpmtlmmumtp.MnhnnglSanaky50L,lKitchmateuc.ngxay:trcmnhvndngngxaythngcaVNvvnn.TuynhinvskiuPhpnngnymnhut1bchngxncaSingaporehiuSIS(CngDungcbn),ngmcnhngmnhyuemy.Hnhpmeringuetrnvingnyrtdchu,choraribbontuytvi,clvtlbtbptrntrongngnhthnoy.

  Lngtrngtrng:trngtitchlngxongchovochnbcwrapperngnmttlnht57ngy.Tuytikhngcltlngvlngtrng.Mnhdng4cichnchochuyntchtrng.ptrngchovochn1>trngralngbntaycholngtrngltxungchn2>cholngvochn3,lngtrngvochn4.Lnltlmtngtrngnhvychoanton.Trngnobblngthbqua1bn,thaychnmilmli.Trngganglnhsdtchhn,lngsnchctckhnngbbhn.Khilmphiemlngtrngtrngrangoichohtlnh,nhitphng.Muthcphm:chnmugelhocmubt,khngdngmuncDngc:schkhngcdnhnc,chtbdu.Khnglmnicnhiuhincvdgn1nicanhangnuhaymncangsibchi.Bn:bnlnhntcckquantrng.Bnphiolngnvlchnhxctheocngthckhngcdudi,dhaythiu.Bnhnycngihibnmtstptrung,thnhkhn,thnhtmcao Nucccyutchiphikhinbnbphntmnhinthoirorc,trcon,thigiangpgp,tmtrngkhngthoimithngmlralm^^Ngoiracnccschpnhnthtbivlmli.Ttcccschvchdymnnyucnhngcnhboiloinhbnsckhnngthtbi,lmvilnmitblahblahblah.ThmchcnccngthcxiccciBBBmacaron(mnhttnBBBlbbungbt)hehehe.

  FiledunderMacarons|libnhlun

 • KiuPhpPostedonThngBy13,2015byKhoTayHayLm

  CngthcvbnhnymnhmiihcSavory,kiuPhp.Khnghiusaotronglpc4nhmvnhmcamnhmtbnhbbbungbt.Cgiolmliln2,[email protected]@Bnhnyvmngnhngnkhngt.uimldonngnhitthpnnbnhcthphamultmkhngsmtbnhbhpnu,mulnkhngti

  Nguynliu:

  Lngtrngtrng50grngct50gngxay95g(cdnxingthngmuaCngDungnhngmnhlmngxnhiuSIScaSingaporertn)Bthnhnhn50g

  Cchlm:

  Btsnlnhit130CBthnhnhnryrimicn,trnchungvingxayry.nhnilngtrngtrngtccaovingctchotikhichpcong,do,sngbng

  Meringuenhxongchpcngnhngdo,vncongu,mttrngsngbng

  Chobthnhnhn&ngxaytrnvolngtrngmiln1lng=1/3,trnuvlmtipchotikhiht

 • bt.Phamukhuny.Xemvideocchtrnbty.cchdngcyphisaukhifoldthqutqutlnhnhpvicichonracribbon.1cngthckhc,mnhsnithmvcngongilmacaronnagedngtmchlngbnhkemcohnhpmeringuechonracribbon.Nnbnhrammltgiynn,thnhkhaybnhxungbnchobtkhnilnmtbnh,hongkh(mnhmmtrcqutmychng10plkhmt).emnng12phtchobnhngknh3cm.Kimtraxembnhchnbngcchdngudaonhnkhubnhln,nuthybnhlckhigiynnlOK.

  Savorythdylmnhnraspberrycreamcheese.Loinhnnythccdlmvnnnhncngrtpvcreamdo.Tuynhincmnhncamnhlcreamcheesequbochobnhmacaronqungtnnmnhthykhnghplm.Dsaothcngglicngthcthamkho:

  Creamcheese100grngxay10gRaspberrytixaynhuynnuchocc30g(khngdngchaisinhtbnngoiloiphancvtltricytrongrtt,tonlnc)

  nhmmcreamcheesevingxayritrnraspberryvlxong^^

  NhnkembchtheoschPierreHerm:

  Chocolatetrng50gWhippingcream50gLbchti2gTinhdubch5ml,chonhiuhntythch(nguyngclcremedementhemmnhkobitVNcbnko)Bthnhnhn20g

  Cchlm:

  Lbchxtnh,nusiwhippingcream,nhcrakhibpcholvo,khngynplramithm10p(khngqu10pvlulsbmickhngthmcntisaokhngynpthschkhnggiithch),lcquarynubnkhngmunltrongkem.Xaynhuynlsaukhilcquarynuthchlnhuynmntrongkem.Chocolatetrngchngcchthynincriuriucholng.Cho1/3lngwhippingcreamvochocolatetrnuritiptc.Trntiptinhdubch,bthnhnhnlxong.

  Chachykhikembva:unchychocolatetrngrtkh,bnchnnnincchng3540C.yllnumnhlmkemnyvnincti80Cnnchocolatebnuchyqu,khichowhippingcreamvothchintngtchb.Cngcthlwhippingcreamcnchovottritrnuhnna.Mnhchachybng1mungcafebtbptrnuriquycchthyhnhpny1tchobtchn.Chotkemvtlnhchodorinnnhn.Cchchachynykhngcngbilm.ngralphinhlihnhpganachebvavi1twhippingcreamlnh.Cchlmganachevachngchocolatelngvaunsiwhippingcreamcngkhngnlm,chcn1trong2thnngl.Tl1:1cngcvkhngn,mnhsphinghincuthmvnyvnhnmacaronngoikembthnghaysdngwhitechocolateganache.

  Lbchtikhngchonhiumibchumchthoangthongnnkhngccngc.Bncthttrngemnynuthchlmbnhtri.TmtrnFacebookcahngtnCygingbchMintccloi,mnhmuacyvtrngchuchng2thnglcthvtlraphphchri^^CahngVeggy58LThnhTnidinIdecafhocsiuthGianttrongCrescentmallcngcbnlbchtinhngbchto,xilmbnhhnghtchcphiphamojitoung

 • FiledunderMacaronsandtaggedmacarons|1Phnhi

  BpCaTui Tomtwebsiteminphhoc1blogviWordPress.com.TheMatalaTheme.