make consumers’ life easier

Download Make consumers’ life easier

Post on 22-Nov-2014

467 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Loyator is electronic wallet for loyalty cards. A mobile application that makes consumers’ life easier.

TRANSCRIPT

  • 1. E-portfel kart lojalnociowych Za pomoc Loyatora mog oni przechowywa wybrane przez siebie karty rabato- we i lojalnociowe w telefonie. Numer karty z telefonu zostaje uyty przez kasjera podczas transakcji. Nie wymaga to posiadania plastikowej karty. Loyator umoli- wia przenoszenie ze sob wszystkich kart, znacznie odcia portfel, zapewnia bezpieczestwo danych przechowywanych w chmurze i skutecznie przyspiesza transakcje bez blokowania kolejki.

2. Wizja Istniej liczne programy lojalnociowe, z ktrych wikszo wymaga rozpychaj- cej portfel i zajmujcej stanowczo zbyt duo miejsca plastikowej karty. Dla osoby posiadajcej ich wiele frustrujce jest znalezienie waciwej, gdy stoi w kolejce przy sklepowej kasie. Producenci smartfonw od niedawna wprowadzaj w tych urzdzeniach moliwo patnoci zblieniowej. Takie rozwizania staj si coraz bardziej popularne. 3. Wizja 4. Mobilne rozwizanie problemu Loyator rozwizuje problem posiadania zbyt duej iloci kart rabatowych. Dziki innowacyjnoci mobilnej technologii, eby odchudzi portfel, wystarczy za- rejestrowa karty w aplikacji, a w sklepowej kasie pozwoli kasjerowi wprowadzi numer z wywietlacza telefonu. Nie trzeba nosi ze sob wszystkich kart, nie istniej adne ograniczenia ilociowe. Dane przechowywane s bezpiecznie w chmurze. 5. Mobilne rozwizanie problemu Nie nosisz wypchanego lastikiem portfela Waciw kart masz zawsze od rk Nie blokujesz kolejki do skleowej kasy 6. Analiza targetu Docelowa grupa odbiorcw jest bardzo szeroka. Obejmuje wszystkich posiadaczy smartfonw i urzdze mobilnych, ktrzy korzystaj z usug sieci handlowych i posiadaj lub s potencjalnie zainteresowani wyrobieniem rabatowych kart lojalnociowych. Aplikacja wymaga telefonu komrkowego na jednej z najpopular- niejszych obecnie platform: iOS, Android, a w przyszoci rwnie Blackberry. 7. Badania rynkowe Wrd grupy docelowej przeprowadzilimy badania rynkowe dotyczce posiadania i czstotliwoci korzystania z kart rabatowych, obsugiwania urzdzenia mobilnego i jego systemu operacyjnego oraz postrzegania ewentualnych wad i zalet systemw lojalnociowych. 8. Badania rynkowe 9. Badania rynkowe 10. Badania rynkowe 11. Duo do zaoferowania Loyator jest jedynym takim rozwizaniem w tej czci Europy. Jego atrakcyjno polega na atwoci dodawania kart; zwikszeniu zainteresowania promocjami; ograniczeniu kosztw zwizanych z gromadzeniem informacji; bezpieczestwie przechowywania danych; ograniczeniu produkcji plastikowych kart; moliwoci bezporedniego informowania konsumentw; 12. Intuicyjno W pierwszej kolejnoci Loyator powsta dla platformy iOs. Pniej dla Androida. Podstawowym problemem rozwizywanym przez aplikacj miao by moliwie szybkie, intuicyjne i proste w obsudze korzystanie z elektronicznej wersji kart rabatowych, zamiast obciajcego portfel plastiku. 13. Prostota W zwizku z szerok grup docelow najistotniejsze byo maksymalne uproszczenie korzystania z Loyatora, skrcenie drogi dostpu do konkretnej karty. Pobieranie, instalowanie oraz wykorzystanie aplikacji bez koniecznoci posiadania dostpu do internetu w sklepie, bez koniecznoci zakadania nowego konta i bez konieczno- ci uczenia si skomplikowanej obsugi, co w przypadku starszych uytkownikw mogo stanowi podstawowy argument przeciwko caej idei. 14. Rozwizanie Rozwizaniem bya decyzja o zastosowaniu systemowego GUI odrbnego dla wszystkich z obsugiwanych platform. Gwarantowao to szybkie i nieinwazyjne zapoznanie si z aplikacj, bez potrzeby analizowania interface od zera. Dziki znajomoci wasnego telefonu uytkownik byskawicznie rozpozna elementy funkcjonalne, podczas instalacji aplikacji. 15. Konto i funkcjonalnoci uytkownika Aplikacja dziaa zarwno w trybie online, jak i oine (z tego poziomu nie wszystkie funkcjonalnoci s dostpne). W momencie synchronizacji zapisanych kart z chmur automatycznie tworzone jest nowe konto, ktre przechowuje dane statystyczne, za- bezpiecza informacje o zarejestrowanych kartach i partnerach handlowych. 16. Konto i funkcjonalnoci uytkownika Wyklucza to moliwo korzystania z jednej karty przez kilka osb, ale jednoczenie zapewnia synchronizacj z kilkoma urzdzeniami tego samego uytkownika. Synchronizacj mona wykona rcznie, a dodatkowo dochodzi do niej automatycznie co 24h. W przypadku, gdy uytkownik akurat nie ma dostpu do sieci jest ona kolej- kowana. Cay proces ma miejsce w tle, nie obcia procesw i nie blokuje moliwoci korzystania z telefonu. Dziki takiemu rozwizaniu lista partnerw pozostaje zawsze aktualna, a uytkownik nie musi si martwi o wielokrotne wprowadzanie tych samych kart w kilku telefonach. 17. Wprowadzanie nowych kart do systemu Zgodnie z ide maksymalnego usability, samo wprowadzenie nowych kart moe odbywa si na dwa sposoby. Podstawowym sposobem jest skanowanie kodu kre- skowego karty za pomoc kamery wbudowanej w aparat. Przeprowadzilimy szereg testw na rnych urzdzeniach i rnych kodach kreskowych po to, aby ujednolici cay proces i maksymalnie dopracowa t funkcjonalno. Wystarczy kilka prostych klikni i karta zostaje dodana. Drugim rozwizaniem jest rczne wprowadzenie numeru karty za pomoc systemowego interface aplikacji. 18. Wprowadzanie nowych kart do systemu Niezalenie od wybranej drogi zaimplementowany algorytm rozpoznaje partnera handlowego ktrego karta zostaje dodana i automatycznie aktualizuje wizuali- zacj karty, o ile partner ten znajduje si w chmurze i spersonalizowa swoj kart. 19. Statystyki i personalizacja kart Konsumenci korzystaj tylko z frontendowej wersji aplikacji. Dla partnerw handlo- wych przygotowalimy specjalny backend, ktry umoliwia zaawansowan kontrol treci i analizowanie przepywu danych ich systemw lojalnociowych. Korzystanie z Loyatora powoduje zbieranie dokadnych danych statystycznych: informacje o czstotliwoci wykorzystania kart, analiz czasow, preferencje zakupowe i wiele innych informacji, nieistotnych z perspektywy uytkownika, jednak bardzo cennych i podanych przez sieci handlowe. Zakres informacji zaley od tego, czy uytkownicy korzystaj oine czy online. Z pozycji backendu moliwe jest rwnie personalizowanie wywietlanych wizualiza- cji kart, okrelenie dokadnych danych sklepu. 20. Branding aplikacji Ze wzgldu na mobilny charakter caego projektu istotne byo przygotowanie identykacji wizualnej i strony internetowej Loyatora w taki sposb, aby wygldaa ona rwnie atrakcyjnie w rnych rozdzielczociach ekranowych: od wywietlaczy smartfonw, po komputery stacjonarne i laptopy. Pierwsz obsugiwan platform by iOs. W zwizku z systemowym GUI aplikacji postanowilimy nawiza do tej stylistyki i od niej rozpocz poszukiwania. Efektem byo wykreowanie aktualnej identykacji wizualnej Loyatora, co automa- tycznie przeoyo si rwnie na projekt strony internetowej. 21. Logotyp i key-visual Szukalimy logotypu, ktry bdzie syntez opracowanych sw kluczowych: aplika- cja mobilna, karty lojalnociowe, uniwersalno. Podstawowe skojarzenia dotyczy- y kodw kreskowych, ktre s odwzorowaniem numerw kart wpisywanych, bd skanowanych w sklepowych kasach. Po stworzeniu logotypu naleao stworzy key-visual, ktry bdzie ilustrowa ide samej aplikacji. Utrzyma on opracowany styl i podkreli uniwersalno, rnorod- no i wieloplatformowo Lokatora. Jednoczenie pozostanie maksymalnie pro- stym i czytelnym dla wszystkich uytkownikw. 22. Strona internetowa: Responsive layout 23. Dostarczenie Wieloplatformowo Loyatora, rwnolege prace nad stron internetow, brandingiem i dodatkowymi elementami gracznymi, systematyczne dokadanie i projektowanie nowych funkcjonalnoci, spotkania biznesowe i prezentacje produktu od fazy testowej, a do ostatecznej wersji wszystko to wymagao wsppracy caego zespou. W powsta- wanie aplikacji zaangaowao si wiele osb. Projekt wci si rozwija i jest wietnym przykadem kompleksowej obsugi - cigle pracuje- my nad wprowadzaniem nowych elementw do Loyatora. 24. ul. Rzepiska 21 60-176 Pozna, Poland tel.: +48 61 630 9000 fax: +48 61 630 9001 www.redexerts.net 25. Wprowadzanie nowych kart do systemu Zgodnie z ide maksymalnego usability, samo wprowadzenie nowych kart moe odbywa si na dwa sposoby. Podstawowym sposobem jest skanowanie kodu kre- skowego karty za pomoc kamery wbudowanej w aparat. Przeprowadzilimy szereg testw na rnych urzdzeniach i rnych kodach kreskowych po to, aby ujednolici cay proces i maksymalnie dopracowa t funkcjonalno. Wystarczy kilka prostych klikni i karta zostaje dodana. Drugim rozwizaniem jest rczne wprowadzenie numeru karty za pomoc systemowego interface aplikacji.