manager mlm nr 1

Download Manager MLM Nr 1

Post on 09-Jul-2015

469 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pierwszy numer kwartalnika Manager MLM po rebrandingu, a w nim:- Ring Numeru DIC vs GoldSolution- Przedwyborcza gorczka czyli "Czego nigdy si od politykw nie dowiesz?"- Allegro kontra MLM - jak radzi sobie z plag sprzeday internetowej?- Ranking Numeru- Blogi branowe- Donald Tusk- jak utrzyma wadz?

TRANSCRIPT

www.rankingmlm.com Wydanie pierwsze, padziernik 2011 Cena 19,90 PLNWywiad z kandydatk doSejmu RP Krystyn WrblewskOzaletachsamodzielnegoprowadzenia biznesu,kondycjipolskiegoMultiLevel Marketingu,dziaalnocipublicznej i charytatywnej oraz o wejciu do polityki rozmawiamyzKrystynWrblewsk, kandydujcdoSejmuzpoparciem Platformy Obywatelskiej.wywiad na str. 27Wedug badania sprawdzajcego zgodno pracyzwyksztaceniemiukoczonym kierunkiem studiw, w przypadku pierwszej pracy zgodnie z oglnym proflem studiw pracowaoniespena30%absolwentw. Wikszo z nas wykonuje prac niezgodnie ze swoim gwnym wyksztaceniem.JelikomuzWasprzyjdziedogowy zapytao narodzinySzewczukTeam`u, tochybapozostanietopytaniebezodpo-wiedzi.SzewczukTeam,tosamozwacza druyna,ktrejprzewodziMagdalena Szewczuk.Zrodziasijakonaturalnie i nie wiadomo kiedy.dokoczenie na str.35 dokoczenie na str. 13Wpyw kariery zawodowej na kondycj psychofzyczn.Szewczuk Team- pracuj w zespoleRing numeru:D.I.C. Holding kontra GoldSolutionczytaj na str. 14DorotaGudaniecodzawszebyaosob przedsibiorcz.Dlategobardzodobrze radziasobiewmarketinguwielopozio-mowym.Dzisiajjunierozbudowuje struktury.Urodzenieniepenosprawnego dziecka zadecydowao o tym, e powicia sijemuiinnymosobom,ktreznalazy siwtaktrudnympooeniu.Kiedy MLM pomg jej osign dochd pasywny iwyrobiwsobiesiorazdeterminacj, dzikiktrejmogasprostaaktualnemu wyzwaniu.dokoczenie na str. 33MLM - pomoc dla niepenosprawnychJestemywiadkaminiesamowitych zmianwnaszejbrany.wiatidziedo przodu.To,cowczorajsisprawdzao, jutro moe by ju przeytkiem. Sposoby dystrybucji zmieniaj si w coraz szybszym tempie.Gdybyniecigezmianyoraz udoskonalanie,niebyobyMLM.Firmy dziaajcewmarketingubezporednim powstaydzikizmianom,ktrenastay wsystemachdotarciadoklienta. Portale aukcyjnetakie,jakAllegrospdzajsen zpowiekniektrymdyrektoromoraz prezesom frm MLM. Czsto przeszkadza tolideromorazdystrybutorom,ktrzy rozprowadzajswojeproduktywsposb bezporedni.dokoczenie na str. 25Allegro kontra MLMKiedy, jak kiedy, ale w czasach kryzysu czyli obecnieskuteczny,sprawny,zaradnyijed-noczenieopanowany,potrafcyzachowa zimn krew i stoicki spokj, przywdca moe sta si osob, a nawet osobowoci.dokoczenie na str. 28Midzy przywdc, a tyranem.Utrzyma wadz rzecz o Donaldzie TuskuZdobyciewadzyniejesttaktrudne,jakjejutrzymanieisprawowanie.Dotyczy to zarwno polityki, jak i biznesu. W polityce jest chyba nawet troch trudniej, bo nie wszystkie decyzje zle od aktorw wystpujcych na scenie. Raz na cztery lata wprzypadkuwyborwparlamentarnychtowidownia,obserwatorzyczy,jak kto woli, elektorat decyduje o tym, co dalej. Oczywicie decyzja ta w sporej mierze zaley od jakoci i poziomu gry, ktra toczy si na politycznej arenie oraz od tego, co z tej sceny dociera do widowni. Fakt pozostaje jednak faktem, e ostatecznie o tym, dokoczenie na str. 6ktobdziegradalejiwjakiejrolizostanieobsadzonydecydujwyborcy.Przed nimikolejnysprawdzianzdemokracji.Ju9.padziernikaodbdsiwyborydo Sejmu i Senatu. Po raz pierwszy w pokomunistycznej historii Polski partia rzdzca maszansnautrzymaniewadzy.Niejesttooczywiciejeszczeprzesdzone,ale wiele na to wskazuje. Na naszych amach nie bdziemy, doradza ani sugerowa na kogonaleyoddagos.Przedstawimyzatosylwetkosoby,ktrawnajwikszym chyba stopniu przyczynia si i wci przyczynia do sukcesu swojego ugrupowania. Zaprezentujemy drog tego czowieka do jego dzisiejszej pozycji i statusu.3Drodzy Czytelnicy!Zgodnie z obietnic dostarczamy Wam kolejnych wrae i na bieco wprowadzamy nowoci, zarwno na portalu, jak i w gazecie. We wrzeniu uruchomilimy bardzo nowoczesne forum, cospowodowaodynamicznyprzyrostliczbynowychuytkownikwserwisuAtodopiero pocztek, jeszcze wiele nowoczesnych rozwiza przed nami. Obecnie znajdujemy si w fazie rebrandingunaszychmediw.GazetajuzmienianazwnaManagerMLM,niebawem stanie si tak rwnie z naszym serwisem gwnym. Sam Ranking MLM jednak nie zniknie, stanie si czci wikszego, medialnego projektu o nazwie Manager MLM. Zapraszam Was wszystkich do wsplnego tworzenia portalu i gazety. Jeli poszukujecie informacji na dany temat, macie pytania bd sugestie dotyczce serwisu internetowego czy kwartalnika, zachcam do pisanianaadres:biuro@rankingmlm.pl.ChtniebdziemyzWamikorespondowaoraz dostosowywa portal i gazet do Waszych potrzeb.Szczeglnieserdeczniezapraszamdoaktywnegouczestnictwawnaszychkonkursach.Nazwycizcwczekajcennetabletyoraz nagrody ksikowe, ktre zdecydowanie uatwi Wam prowadzenie biznesu. Do tej pory Wasz udzia w konkursach by imponujcy. Od pocztku roku rozdalimy ju ponad dwiecie nagrd, w tym iPady, tablety, fachowe publikacje z zakresu wiedzy o MLM i ksiki autorstwawybitnychprzedstawicielibrany,ktrzycieszsiwiatowrenom.Podkoniecwakacjirozstrzygnityzostanasz ranking na najpopularniejszy blog, a ju niebawem zakoczy si konkurs na rekomendacje. Rozwizanie ju 1 padziernika! Kolejny konkurs potrwa do koca padziernika to zabawa w pisanie, w ktrej nagrod jest udzia w warsztatach dziennikarskich, jakie dla 10najlepszychautorwpoprowadzisamredaktornaczelnynaszejgazety!Zwycizcomdotychczasowychkonkurswserdecznie gratuluj, a uczestnikom tych jeszcze trwajcych ycz oczywicie powodzenia!Obserwujcie nas kadego dnia, gdy codziennie na portalu ukazuj si interesujce artykuy i wywiady, z ktrych kady moe czerpa wiedzpotrzebnwdanymmomenciedorozbudowybiznesuczyterozwijaniawasnychumiejtnoci.Nawizujemywcinowe kontaktyzkolejnymifrmamiMLMwPolsceicaejEuropie.Jakwiecie,naszportalmaapiwersjijzykowych,copozwalanam docieradoprzedstawicielibranyMLMdziaajcychnacaymstarymkontynencie.TakeWaszafrmamoeipowinnaznale u nas swoje stae miejsce. Dlatego jeli nie jestecie jeszcze u nas obecni, to jak najszybciej skontaktujcie si z nami i razem rozpocznijmy wspln przygod w biznesie MLM!Szanowna brano MLM!ZapraszamWasdolekturypierwszegonumerukwartalnikaManagerMLM.Wnumerze znajdziecieinteresujcytekstPiotraJaboskiego,ktryjestprbodpowiedzinapytanie kim jest lider. Poznacie te sekrety toczcej si wanie kampanii wyborczej obserwowanej zza kulis przez Wojtka Grada. Waszej uwadze polecam stae rubryki, midzy innymi Ring Tomka Nawrota,wktrymzetrsizesobdwiefrmy:D.I.C.HoldingiGoldSolution.Jakzawsze sporo miejsca powicamy kobietom polskiego MLM-u. Dlatego polecam Wam artyku Alicji Bednarczyk o dziaalnoci przyjacielsko-biznesowej grupy aktywnych, modych pa skupionych wSzewczukTeam.Otym,jakkorzystazokazjibiznesowych,jakrwnieotym,eokazje takiezdarzajsiniemalcodzienniepiszewswoimartykuleMLM2012JacekDudzic. ZkoleiKrystynaCzapskapowiciaswjtekstkwestiiwpywukarieryiyciazawodowego nakondycjpsychofzycznczowieka.NanaszychamachzagociponownietakeDaniel Kubach,ktrypodzielisiswojcenn,biznesowwiedzwdrugiejjuczcipublikacji pt.Zarabiajdzikisprzeday.Wnumerzeniezabrakotaketekstweksperckich,zktrychszczeglniepolecamartykuRadosawa TadajewskiegootymczynaleyinwestowawakcjeczyobligacjeoraztekstMaciejaKarsznipt.Jakzwokawrozpoczciuinwestycji niszczy Twoje marzenia? Ciekawymi spostrzeeniami na temat prowadzenia biznesu na innym kontynencie podzieli si z Wami Martyna Cherubin, ktra przygotowaa tekst o bardzo intrygujcym tytule Biznes w rytmie Tanga czyli jak to si robi w Argentynie? Na koniec jeszcze jedna rekomendacja dotyczca tematu przywdztwa. Polecam traktujcy miedzy innymi o tym zagadnieniu artyku Agnieszki Jdraszczyk pt. Przywdca kontra stara bieda, w ktrym autorka podaje przykady na to, jak lider moe si zachowa, jeli zastana przez niego rzeczywisto nie spenia jego wasnych oczekiwa. Liczc na to, e niniejszym numerem gazety uda nam si choby w czci speni Wasze oczekiwania, ycz przyjemnej i przydatnej lektury.Sowo od redaktora naczelnegoJoanna Bromboszcz dyrektor zarzdzajcyMarek uszczkiredaktor naczelnyKwartalnik Manager MLM wpisany do rejestru dziennikw i czasopism pod pozycj Pr 2387 wydaje firma Ranking MLM z siedzib w miejscowoci Ldziny 43-143, ul. Soneczna 16, NIP 646-265-56-78Powstawanie pisma nadzoruje Joanna Bromboszcz, dyrektor zarzdzajcy. Za merytoryczn stron pisma odpowiada Marek uszczki, redaktor naczelny.Skadredakcji:DanielKubach,Marekuszczki,TomekNawrot.Gocinniepublikuj:WojciechGrad,PiotrJaboski,Bernard Jastrzbski, Agnieszka Jdraszczyk, Joanna Szabliska, Adam Ubertowski, Tomasz Kopera, Anna Hajduk, Alicja Bednarczyk, Ilona Piotrowska, Jacek Dudzic, Krystyna Czapska, Maciej Karsznia, Martyna Cherubin, Radosaw Tadajewski.Skad i amanie: Marcin Wrona/Internet Business Partner Sp. z o.o.Dystrybucja: Ranking-MLMAutor zdjcia na okadce: Paulina ZomerRad Programow kwartalnika tworz: Bernard Jastrzbski, Daniel Kubach, Kamila Moliska, Piotr Jaboski, Jacek Dudzic, Adam Ubertowski.Sowo od wydawcynewsSeminariumSztukaInwestowaniawhoteluGobiewskiwKarpaczuMonamieczasipienidzetaktezudowadnialiorganizatorzyseminarium Sztuka Inwestowania, ktre odbyo si w dniach 17-18.09.2011r. w hotelu Gobiewski wKarpaczu.Wtrakciezajsuchaczepoznawalitajnikifunkcjonowaniaprogramu GoldSolutioninnowacyjnegoinowatorskiegosystemuinwestycyjnego.Celem seminariumbyoprzekazanieistotnychinformacjinatematwiadomegoiprzyno-szcego wymierne korzyci mechanizmu lokowania kapitau, ktry rni si od wielu znanych i powszechnie stosowanych strategii. Suchacze dowiedzieli si take tego, co wyraone zostao w hale promujcym spk GoldSolution: Przyjemno z inwestycji. Udzia w seminarium nie oznacza koniecznoci wstpienia do programu, jest jedynie spotkaniem informacyjnym, dziki ktremu uczestniczy maj okazj poszerzy swoje horyzonty i wzbogaci wiedz na temat metod i sposobw nowoczesnego prowadze-nia wasnych inwestycji. Dodatkow atrakcj seminarium jest moliwo skorzystania zpenejgamyusugdostpnychwluksusowymhoteluGobiewskiwKarpaczu: ftness clubu, basenu, krgielni oraz klubu nocnego. Kolejne takie spotkanie odbdzie si w padzierniku.W dniach 8-11 wrzenia 2011 r. obchodzona bya VII rocznica powstania marki FM GROUP.ZtejokazjiwPortugaliiodbyosimidzynarodoweszkoleniemotywa-cyjne.SpotkaniezorganizowanowkompleksieekskluzywnychhoteliCSSalgados. Centralnym punktem programu bya uroczysta gala z okazji VII rocznicy powstania FM GROUP , ktra odbya si w hotelu CS Salgados Grande nad basenami. W jej trak-cie wrczone zostay statuetki Orchidei. Wanym punktem b

Recommended

View more >