mari pantsar-kallio 26.3.2014: teolliset symbioosit ja menestyvä suomi

of 14 /14
Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014

Author: sitra-ekologinen-kestaevyys

Post on 05-Dec-2014

441 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali -teema-alueen johtajan Mari Pantsar-Kallion esitys Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi Teolliset Symbioosit Foorumissa Neste Oilin Porvoon jalostamossa 26.3.2014.

TRANSCRIPT

Page 1: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014

Page 2: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

2 Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 •

Luomme edellytyksiä resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle

Kestävän kaivostoiminnan verkosto edistää alan ekologista ja sosiaalista kestävyyttä sekä kestävää taloudellista kasvua.

Teollinen transformaatio hiilineutraaliin yhteiskuntaan vie Suomen teollisuutta kohti hiilineutraaliutta vähentäen yritysten kasvihuonepäästöjä.

Teolliset symbioosit luo uutta liiketoimintaa ja ajattelua hyödyntämällä yritysten ainekiertoja.

Resurssiviisaus vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä lisää samalla työpaikkoja ja hyvinvointia.

Resurssiviisas ja hiilineutraali

yhteiskunta

Page 3: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

© Sitra

Globaalit ympäristöhaasteet

Raaka-aineiden riittävyys

Teollistuminen

Ympäristön pilaantuminen

Ilmastonmuutos

Typen ja fosforin kierto

Maan käyttö

Kasvava väestömäärä

Tuotannon siirtyminen ”halvempiin maihin”

Globaali taloustilanne

Kasvava kulutus

Puhtaan veden riittävyys

Energian saatavuus

Kasvava energian tarve

Kehittyvien maiden nousu

Uusiutuvan energian markkinoille pääsyn esteet

Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 3

Page 4: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

© Sitra

1. "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne."

Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 4

Page 5: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

5 Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 •

Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta

Page 6: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

6 Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 •

2. Tarve teolliselle muutokselle Suomessa

Tarve innovatiivisille teollisille liiketoimintamalleille yritysten välillä, kaupallistamiselle sekä toimintaympäristön esteiden purkamiselle

Toimintaympäristön haasteet

Symbiooseja ja liiketoiminta- ekosysteemejä ei tunnisteta

Yritysyhteistyö yli toimialarajojen

Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen

Demonstraatioiden puute

Rahoitus

Yhteiskunnallinen tarve

Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen,

globaalilla markkinoilla toimivaa monipuolista

teollisuutta ja resurssien tehokkaampaa käyttöä.

Globaali liiketoiminta- mahdollisuus

Uusia sovellusmahdollisuuksia globaaliin liiketoimintaan.

Tarvitaan todennettuun kysyntään vastaavia liiketoimintaratkaisuja.

Page 7: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

Hyödyntämällä raaka-aineita järkevämmin suomalaiset yritykset voisivat säästää 7 mrd.

euroa vuodessa.

Parantamalla resurssitehokkuutta Euroopan BKT voisi kasvaa 240-380 mrd. euroa ja Eurooppaan

syntyisi 1,4 – 2,8 miljoonaa työpaikkaa

7 Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 •

Page 8: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

Tavoitellut tulokset

Mitä:

Avainalueella luomme teollisten symbioosien kansallisen toimintamallin, jossa yritykset kehittävät hyödyntämättömistä resursseista teollista yhteistyötä vähentääkseen kustannuksia ja saadakseen aikaan uutta liiketoimintaa.

Miten:

• Raivataan esteitä ja väärinkäsityksiä.

• Nostetaan esiin kansallisia ja paikallisia esikuvia.

• Luodaan toimialat ylittävä teollisten symbioosien muodostamisen toimintamalli.

• Tehdään resurssitehokkuudesta kilpailutekijä.

• Haetaan uusia ansainta- ja liiketoimintamalleja (liiketoimintatekosysteemejä) yritysten kanssa.

8 Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 •

Teolliset symbioosit

Teollisuuden ainekierrot tehostuvat

Yritykset luovat reurssitehokkaita ratkaisuja todennettuun kysyntään kestävästi ja

taloudellisesti kannattavasti.

Kansallinen toimintamalli

Toimivan teollisten symbioosien toimintamallin potentiaaliset

taloudelliset hyödyt ovat satoja miljoonia euroja vuodessa.

Toimintaympäristön muutos mahdollistavaksi

Esteiden poistaminen, teollisuuspolitiikka ja julkinen sektori tukemaan teollisten symbioosien etenemistä.

Page 9: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

Katse koko liiketoimintamalliin ja sen vaikutuksiin

BIOKAASUN

TUOTANTO

LAITOSSUUNNITTELU

Puhdistaminen

JAKELU

Kaato-paikka-

kaasu

Kaasu-käyttöiset jäteautot

KULJETUSYRITYKSET

Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 9

Page 10: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

© Sitra

10 Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 •

Page 11: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

© Sitra

Raaka-aineet Kulutus ”Jätteen” kierrätys Teollisuuden imu

Design Kierrätys Kierrätysmateriaalien

Prosessit (Lean) Osaaminen markkinat

Tahto

Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 11

Osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan Kierrätystä on katsottava kokonaisuutena !

Tuote

Page 12: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

© Sitra

Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 • 12

T

Tuote

Toimintaympäristö, regulaatio, kannusteet ympäri koko kiertoketjun

Page 13: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

1. Ajattelutavan muutos, osaaminen

2. Kasvua ja työllisyyttä tukeva energia- ja ilmastopolitiikka sekä

teollisuuspolitiikka ohjauskeinoineen

3. Ympäristölle haitallisten tukien poistaminen

4. Resurssiviisaus jalkautetaan koko yhteiskuntaan

5. Julkiset hankinnat strategisiksi työkaluiksi

6. Hyvä hallinto

7. Referenssialueet ja kohteet

8. Vihreää kasvua tukeva veropolitiikka

”Teollisuuspolitiikalla tulee ohjata yrityksiä ja organisaatioita teollisiin symbiooseihin ja suljettuihin

kiertoihin hyödyntämällä nykyistä paremmin toisten yritysten raaka-aineylijäämiä, jätteitä,

hukkaenergiaa ja tiloja, jolloin kannattavuus paranee, syntyy uusia innovaatioita ja uutta

liiketoimintaa. Levitetään Suomeen teollisten symbioosien toimintamalli.”

13 Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 26.03.2014 •

3. Kotimarkkinoiden luominen

Page 14: Mari Pantsar-Kallio 26.3.2014: Teolliset symbioosit ja menestyvä Suomi

sitra.fi

Facebook.com/SitraFund

@SitraFund

Kiitos!