mariabeukske beuningen - parochie lumen christi · pastor munsterhuis zal voorgaan in deze mooie...

of 18 /18
MARIABEUKSKE BEUNINGEN Periode 28 sept. 2019 t/m 18 okt. 2019. Jaargang 35. Nr 13.

Upload: others

Post on 04-Mar-2021

14 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

MARIABEUKSKE

BEUNINGEN

Periode 28 sept. 2019 t/m 18 okt. 2019.

Jaargang 35. Nr 13.

Page 2: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-2-

Vieringen en intenties 28 sept. t/m 4 okt. 2019.

Zondag 29 september 11.00 uur: Communieviering.

Viering in de tent.

Voorganger pastor Schraven.

Dames/herenkoor, themakoor.

Mandy Berning, Lonneke Geers.

Collectant: H.Rolink.

Intenties: Johan Koehorst, Johan Sanderink.

Woensdag 2 oktober 08.30 uur:

Eucharistieviering.

Jasmijn Wildemors, Jan Hoonberg.

Intentie: Bernard en Miny Veldscholten.

Vieringen en intenties 5 okt. t/m 11 okt. 2019.

Zondag 6 oktober 09.00 uur:

Communieviering.

Dames/herenkoor.

Maud Zanderink, Maarten Hoonberg.

Collectanten: H.Kleisman, A.Sanderink.

Jaargebed: Jan Zanderink, fam.Brookhuis-Bloemen,

Theresia Steunebrink-oude Ophuis.

Intenties: pastoor van Burgsteden, Johan Steunebrink, Hennie en Truus

Hampsink-Broenink, Bernard Heerink, Jacob Lucassen.

Vieringen en intenties 12 okt.. t/m 18 okt. 2019.

Zaterdag 12 oktober 18.00 uur:

Oogstdankviering.

Voorganger pastor Munsterhuis.

Dames/herenkoor, themakoor.

Hanne Olde Dubbelink, Berend Geers.

Collectanten: B.Groener, G.Smellink.

Jaargebed: Trui Oude Nijeweme-Ensink op Reimer, Johnny Visschedijk.

Intenties: Herman Oude Nijeweme, ouders Oude Nijeweme-Sleiderink,

ouders Roesthuis-Grote Beverborg, Johan Sanderink, Bets Loman,

Johan Koehorst, Hennie Steunebrink vd Denekamperstraat.

De tweede collecte is voor de kosten van de Oogstdankviering.

Page 3: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-3-

Pastor praat.

Vrijdagavond 6 september. We zitten in de auto onderweg van Hengelo naar

Ootmarsum, waar ik – zoals dat heet – gepresenteerd zal worden aan u, de

parochianen van Lumen Christi.

We, dat zijn mijn man en ik, mijn vader die we al eerder hebben opgehaald en

die een kopje soep heeft meegegeten, onze middelste zoon die thuis kwam

toen de soep net op tafel stond en onze oudste zoon die we zojuist van het

station hebben opgehaald en die nu een paar broodjes eet in de auto. De

jongste kan er jammer genoeg niet bij zijn; hij is onderweg na een week

zeilkamp met zijn klas.

We zijn in letterlijk zin onderweg. En we zijn in figuurlijke zin onderweg,

gaandeweg gaan wij onze weg in het leven. Daarover zal de lezing vanavond

gaan. Over de Emmausgangers, de leerlingen van Jezus die na zijn dood vol

verdriet en wanhoop onderweg zijn naar Emmaus. Als mensen die met elkaar

de vreugde en de gebrokenheid van het leven delen. En die, ondanks alles, de

moed en de hoop nooit verliezen, die blijven zoeken en ogen, oren en hart

open houden voor wat zich aandient. Zo wil ik graag met u optrekken, in het

geloof en het vertrouwen dat God met ons meeloopt en ons wil doen léven.

Als we de kerk binnenlopen, valt me als eerste op dat de koster de kaarsen

heeft aangestoken bij Simon en Judas. Een warme gloed kleurt de stenen van

de kerk. Warm is ook de sfeer tijdens de vesperviering, waarin vicaris

Cornelissen voorgaat. De liederen die het koor zo mooi zingt, het hartelijk

welkom door de secretaris van het parochiebestuur, de zelf geformuleerde

voorbeden uit de verschillende geloofsgemeenschappen, de symbolen die

mijn nieuwe collega’s mij als welkom aanreiken – het Licht, het Woord, het

Zout - …………hartverwarmend. Dat is ook de kennismaking met velen van

u na de viering.

Na een gezellige “nazit” zijn we weer onderweg naar huis. Ik ben “vol” van

alles wat gezegd is en van iedereen die ik ontmoet heb. Het is vermoeiend én

het geeft energie!

Thuis ligt de jongste zoon op de bank. Als we binnenkomen weet hij zich

overeind te zetten en ons een kort, maar enthousiast verslag te geven van de

afgelopen week. Er zijn van die dagen en momenten in ons leven, waarop de

woorden die God spreekt in het scheppingsverhaal – “Hij zag dat het goed

was, zeer goed”- voor mij tot leven komen.

Ik wens u en mij onderweg in het leven veel van deze momenten toe.

José van den Bosch, PW

Page 4: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-4-

Oogstdankviering.

Graag willen we iedereen uitnodigen voor de jaarlijkse oogstdankviering die

gehouden wordt op zaterdag 12 oktober om 18.00 uur.

Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin

we danken voor de oogst.

Vele vrijwillig(st)ers hebben voor deze gelegenheid de kerk, landkruisen en

Mariakapelletje weer prachtig versierd. De kinderen gaan op school ook weer

iets leuks maken.

Het thema- en dames/herenkoor zullen tijdens de viering garant staan voor

passende liederen.

Na afloop van de viering is er nog ruimschoots de gelegenheid, om onder het

genot van een kop koffie of thee na te praten en de fraai versierde kerk te

bewonderen. Achterin de kerk zal tevens een kleine expositie zijn van foto’s

van oogsten uit vroegere tijden.

En het is zeker de moeite waard om tijdens dit weekend ook even bij de

landkruisen en het Mariakapelletje te gaan kijken.

Op zondag 13 oktober is in combinatie met het oogstdankfeest weer een

mooie wandeling uitgezet. Het thema van de wandeling is: ”oude tijden

herleven”.

Je kunt kiezen uit 5, 10 of 15 km. De 5 km is ook erg leuk om met kinderen te

lopen. Bij de 10 en 15 km wordt er gewandeld over prachtige stukken, die

normaal niet toegankelijk zijn.

Zeker de moeite waard!

Werkgroep oogstdankviering

12.5 jubileum Diaken Jan Kerkhof Jonkman, In de vakantieperiode heeft Diaken Jan Kerkhof Jonkman zijn 12,5 jarig

jubileum gevierd voor het feit dat hij 12,5 jaar in dienst was bij Lumen Christi

en zijn rechtsvoorganger.

Door de afwezigheid tijdens vakantie en de vakantieperiode in zijn algemeen

is het er niet van gekomen om Jan te feliciteren met deze mijlpaal en wensen

wij hem alsnog met terugwerkende kracht maar niet minder welgemeend vele

fijne jaren toe binnen Lumen Christi.

Page 5: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-5-

Locatie nieuws

Kerkberichten niet meer in Tubantia

We hebben bericht ontvangen van het parochiebestuur dat de kerkberichten

niet meer in de krant (Tubantia) verschijnen. “De reden voor deze stap is het

gestaag afgenomen gebruik van deze service en het feit dat kerken en

kerkgemeenschappen zelf digitale agenda's hebben die informeren over

diensten”, aldus de redactie van de Tubantia. De kerkberichten zullen nog wel

in de weekbladen komen te staan.

Jaarlijkse locatieavond

De jaarlijkse locatieavond vindt plaats op donderdag 24 oktober om 20.00 uur

in café/restaurant “Sterrebos”. Naast de vaste onderdelen: notulen vorige

vergadering, financiën, etc. zal uitvaartverzorger Kienhuis uit Denekamp

komen vertellen over wat er komt kijken bij een uitvaart/crematie. Wat moet er

geregeld worden bij overlijden, welke kosten komen hierbij kijken, welke

mogelijkheden zijn er. Een onderwerp waar we meestal niet graag over

spreken, maar het is wel iets dat bij het leven hoort. Een interessante avond.

Noteer deze datum alvast in je agenda.

De locatieraad

Page 6: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-6-

Prachtige collecte-opbrengst voor de Voedselbank.

De oecumenische oogstdankdienst die op 1 september plaatsvond op Erve

Rolink in het Lutterzand mag in meerdere opzichten als een geslaagde viering

beschouwd worden. Er kwamen bijna driehonderd mensen naar de prachtige

locatie van de familie Rolink toe. Zij vierden als leden van de verschillende

kerken en parochies samen hun dank voor de oogst.

Het thema van de dienst was: ‘Land van melk en honing’. Een bijbelse

uitdrukking die verwijst naar een land waar het leven goed is. In de dienst

sprak pastor Ingrid Schraven niet alleen over de dank voor de oogst en het

goede leven, maar ook over de zorg voor de schepping en onze

verantwoordelijkheid daarvoor.

Tijdens de oogstdankdienst werd er gecollecteerd voor de Voedselbank. De

collecte

bracht het prachtige bedrag van € 589,66 op.

Na de dienst kon iedereen genieten van koffie en brood met een gebakken ei.

De leden van de familie Rolink gaven uitleg over hun melkveebedrijf.

De viering werd voorbereid door leden van LTO Losser, Zij-Actief en de

kerken van Beuningen, De Lutte en Losser. Diverse sponsoren (o.a. voor het

brood en de eieren) droegen bij aan de realisatie van de dienst.

Page 7: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-7-

Parochiële Caritas Instelling Oost Nederland PCI Helpt

Telefoon 06-22 68 98 67

website: www.caritaslumenchristi.nlEmail: [email protected]

of: [email protected]

Locatieraad. Liesbeth ten Dam, tel: 0541-354719, [email protected]

Ria Scholten, tel: 0541-351534, [email protected]

MirandaNoltenWesterhof,tel:0541352405

[email protected]

Jan Oude Nijeweme tel:0541-353568 [email protected]

Bezoek-pastor Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te

ontvangen van een pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen

secretariaat, ook in het geval van overlijden, tel. ...... of bij het secretariaat

van LUMEN CHRISTI dat elke werkdag tussen 09.00 – 11.30 uur

bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51 (de pastores bezoeken zowel thuis

als in het ziekenhuis).

Ziekenzalving – ziekenzegening Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u contact

opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag

tussen 09.00 uur en 11.30 uur tel. 0541-353551).

Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI : Openingstijden secretariaat : maandag t/m vrijdag 09.00-11.30 uur.

Tel. : 0541- 35 35 51

Email : [email protected]

Website : www.lumenchristi.nl

Page 8: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-8-

Pastoraal team Th.H.P. Munsterhuis.

Van der Heijdenstraat 1

7591 VL Denekamp

tel:06-53 16 35 63

[email protected]

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken.

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen

tel.: 06-57 64 52 45

Email: [email protected] I.A.P. Schraven, pastoraal werkster. Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal

Tel: 06-22 92 46 57

Email: [email protected]

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster

Hofkamp 231

7582 GS Losser

Tel: 06-30 95 86 89

Email: [email protected]

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster

Rachminofstraat 18, 7588 DH Hengelo

Tel: 06 – 13 64 67 17

Email: [email protected]

Bij overlijden graag contact opnemen met :

Uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende

uitvaartcoördinator.b.g.g. Mevr.IJland tel. : 35 32 70

Opening parochiesecretariaat : woensdag 09.00-10.00 uur.

donderdag 18.30-19.30 uur

Adres : Beuningerstraat 75, tel. :35 13 39

Bank : NL 47 RABO 011 07 01 429

Kopij inleveren voor 10 oktober 2019.

Email : [email protected]

Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568,

Marja Beld, tel. 0620528901.

Page 9: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-9-

Page 10: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-10-

Page 11: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-11-

Page 12: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-12-

Page 13: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-13-

Page 14: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-14-

Page 15: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-15-

Page 16: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-16-

Page 17: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-17-

Page 18: MARIABEUKSKE BEUNINGEN - Parochie Lumen Christi · Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben

-18-