marketbeat rynek magazynowy w polsce i po‚owa 2017 roku

Download MARKETBEAT Rynek magazynowy w Polsce I po‚owa 2017 roku

Post on 21-Jan-2018

89 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE I poowa 2017 roku
  2. 2. 1Cushman & Wakefield | Marketbeat - Rynek magazynowy w Polsce W pierwszym proczu 2017 roku obserwowalimy rekordow aktywno najemcw i deweloperw na rynku magazynowym w Polsce. Wielko nowo zrealizowanej powierzchni osigna 707 000 mkw., co stanowi wzrost o 9% w porwnaniu z pierwszym proczem 2016 roku. Cakowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyy 11 790 000 mkw., z czego 86% znajduje si na 5 gwnych rynkach magazynowych (Warszawa, Grny lsk, Pozna, Polska Centralna, Wrocaw). Popyt na powierzchnie magazynowe osign rekordowe 1 786 000 mkw., co stanowi 39-procentowy wzrost w porwnaniu z pierwszym proczem 2016 roku. Popyt netto nie uwzgldniajcy renegocjacji umw najmu stanowi 76% wolumenu transakcji najmu co oznacza wzrost o 14 pp. w porwnaniu z pierwszym proczem 2016 roku. Najwysz aktywno najemcw obserwowano w Polsce Centralnej, w okolicach Warszawy i na Grnym lsku. PODSUMOWANIE RYNKU W budowie pozostaje a 1 665 000 mkw. - z czego 77% jest zabezpieczone umowami najmu. Prawie poowa powierzchni (ok. 797 000 mkw.) powstaje w ramach inwestycji typu BTS (Build-to-Suit) . Pomimo znaczcej wielkoci nowej poday, stopa pustostanw pozostaa na zblionym poziomie w porwnaniu do stanu z czerwca 2016 r. (5,5%), osigajc 5,4% na koniec czerwca 2017 roku. Czynsze nominalne na najwikszych rynkach magazynowych nie ulegy zmianie i na koniec czerwca 2017 roku wynosiy od 2,40 do 3,60 euro/mkw./miesic. Czynsze efektywne uwzgldniajce zachty finansowe dla najemcw zawieray si w przedziale od 1,90 do 3,20 euro/mkw./miesic. Rozwj rynku magazynowego w Polsce (2008 2 kw. 2017 r.) rdo: Cushman & Wakefield 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 kw.II (mkw.) Zasoby (mkw.) Popyt brutto (mkw.) Wskanik pustostanw (%) 11,79 mln mkw. Cakowite zasoby rynku nowoczesnej powierzchni przemysowej i logistycznej w Polsce
  3. 3. 2Cushman & Wakefield | Marketbeat - Rynek magazynowy w Polsce Na koniec czerwca 2017 roku cakowite zasoby powierzchni magazynowej klasy A w Polsce wyniosy 11 791 000 mkw., notujc wzrost o 12% w skali roku. Rynek magazynowy wci rozwija si w dynamicznym tempie. W pierwszym proczu 2017 roku nowa poda wyniosa 707 000 mkw., 9% wicej w porwnaniu do wyniku odnotowanego w analogicznym okresie 2016 roku. Najwicej powierzchni ukoczono w regionie Bydgoszczy- Torunia (113 000 mkw.) i Poznania (112 000 mkw.) a take w Centralnej Polsce (91 000 mkw.), na Grnym lsku (85 000 mkw.) oraz w okolicach Warszawy (82 000 mkw.). Wrd 34 projektw oddanych do uytku w pierwszym proczu 2017 roku najwikszymi byy: kolejna faza P3 Bonie (47 000 mkw.), inwestycja BTS dla firmy Agata Meble w Prologis Park Piotrkw II (42 000 mkw.) a take dwa projekty BTS w regionie Bydgoszczy-Torunia dla firmy Kaufland (45 000 mkw.) oraz Carrefour (38 000 mkw.), dostarczone przez firm Panattoni. Pod koniec czerwca 2017 roku a 1 665 000 mkw. powierzchni magazynowej pozostawao w budowie to ponad dwukrotnie wicej ni przed rokiem. Wysoki popyt powoduje, e znaczna cze powierzchni absorbowana jest jeszcze przed zakoczeniem inwestycji. Na koniec czerwca 2017 roku, okoo 378 000 mkw. powierzchni w budowie pozostao niewynajte co stanowi 23% wolumenu inwestycji. Prawie 800 000 mkw. deweloperzy realizuj w ramach projektw typu BTS, co stanowi 48% wszystkich inwestycji. Najwysza aktywno deweloperska utrzymuje si w okolicach Warszawy (375 000 mkw.), w Szczecinie (293 000 mkw. - Amazon i Zalando), na Grnym lsku (282 000 mkw., - 135 000 mkw. dla Amazon) oraz w Centralnej Polsce (214 000 mkw.). Znaczn ilo powierzchni magazynowej powstaje w Poznaniu (129 000 mkw.) oraz w Polsce Zachodniej tu Panattoni realizuje dwa projekty BTS z przeznaczeniem dla H&M w Bolesawcu (60 000 mkw.) oraz Reuss Seifert w Nowej Soli (30 000 mkw.). Pod koniec czerwca 2017 roku najwicej powierzchni magazynowej realizowanej na zasadach spekulacyjnych znajdowao si w okolicach Warszawy (115 000 mkw.) oraz na Grnym lsku (65 000 mkw.). PODA Projekt Deweloper Powierzchnia (mkw.) Panattoni Park Grodzisk III Grodzisk Mazowiecki Panattoni 66 000 P3 Pozna P3 57 000 Panattoni Park Grodzisk II Panattoni 43 000 Panattoni Park Pruszkw II Panattoni 39 000 Hillwood Marki Hillwood 39 000 Goodman Pomorskie Centrum Logistyczne Goodman 37 000 Panattoni Park Sosnowiec IV Panattoni 36 000 SEGRO Logistics Park Strykw SEGRO 30 000 MLP Gliwice MLP 25 000 Poda w 1 po. 2017 roku (mkw.) Wybrane projekty w budowie, czerwiec 2017 r. 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 Powierzchnia dostpna Powierzchnia wynajta Powierzchnia w budowie, czerwiec 2017 (mkw.) rdo: Cushman & Wakefield rdo: Cushman & Wakefield rdo: Cushman & Wakefield 1,67 mln mkw. Powierzchnia w budowie na koniec II kw. 2017 roku. 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
  4. 4. 3Cushman & Wakefield | Marketbeat - Rynek magazynowy w Polsce Popyt na powierzchnie magazynowe osign rekordowe 1 786 000 mkw., co oznacza 39- procentowy wzrost w porwnaniu z pierwszym proczem poprzedniego roku. Zapotrzebowanie na nowoczesn powierzchni logistyczn i produkcyjn w Polsce ronie w dynamicznym tempie. W pierwszej poowie roku najwyszy popyt odnotowano w regionie Polski Centralnej (423 000 mkw.), cho zawarto tu jedynie 12 umw, z ktrych wikszo dotyczya duych transakcji typu BTS. Nieznacznie niszy wolumen transakcji najmu odnotowano na rynku Grnego lska (414 000 mkw.) oraz w regionie Warszawskim (367 000 mkw., w tym 333 000 mkw. w okolicach). Wzrost aktywnoci najemcw obserwuje si rwnie w Polsce Zachodniej (106,000 mkw.) oraz w Trjmiecie (84 000 mkw.). Rozwj inwestycji w infrastrukturze drogowej stwarza szans rozwoju rynku w nowych lokalizacjach jak Kielce, Biaystok m.in. w regionie wschodniej Polski. W strukturze najmu dominoway nowe umowy z udziaem 67% cakowitego popytu. Przeduenia wczeniej zawartych kontraktw stanowiy 24% wolumenu transakcji, a rozszerzenia powierzchni 9%. Na rynku najbardziej aktywne pozostaj firmy logistyczne oraz sieci handlowe z udziaem odpowiednio 32% i 20% w popycie cakowitym. Coraz wiksze zapotrzebowanie zgaszaj rwnie brane lekkiej produkcji (10%), e-commerce (9%), motoryzacyjna (7%) i AGD (6%). Spodziewamy si kontynuacji wysokiej aktywnoci najemcw powierzchni magazynowej w kolejnych miesicach. Wysokiemu popytowi sprzyja bdzie dobra koniunktura gospodarcza oraz dynamiczny rozwj sektora e-commerce w Polsce. POPYT Wybrane transakcje najmu zawarte w 1 po. 2017 roku Najemca Park Lokalizacja Pow. wynajta (mkw.) Typ transakcji Amazon Panattoni BTS (Sosnowiec) Grny lsk 135 000 Nowa umowa (BTS) BSH Panattoni BTS (d) Polska Centralna 79 000 Nowa umowa (BTS) H&M Panattoni BTS (Bolesawiec) Polska Zachodnia 60 000 Nowa umowa (BTS) Kuehne+Nagel P3 Piotrkw Polska Centralna 56 000 Nowa umowa OBI Panattoni BTS Park d II Polska Centralna 51 000 Nowa umowa (BTS) BMW BTS wiecko Polska Zachodnia 32 000 Nowa umowa (BTS) Arvato SEGRO Logistics Park Strykw Polska Centralna 30 000 Nowa umowa abka MLP Gliwice Grny lsk 25 000 Nowa umowa Electrolux MLP Pruszkw I Warszawa-Okolice 23 000 Odnowienie Popyt w regionach - 1 procze 2017 r. (mkw.) rdo: Cushman & Wakefield 1,79 mln mkw. Popyt cakowity w 1 proczu 2017 roku rdo: Cushman & Wakefield 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Popyt netto Renegocjacje 67% 24% Popyt netto Renegocjacje Popyt netto vs renegocjacje - 1 procze 2017 r. (%) rdo: Cushman & Wakefield
  5. 5. 4Cushman & Wakefield | Marketbeat - Rynek magazynowy w Polsce Pustostany Na koniec czerwca 2017 roku wskanik pustostanw wynis 5,4% (634 000 mkw.), podobnie jak przed rokiem kiedy by wyszy zaledwie o 0.1 pp. (5,5%) Pomimo rosncej skali poday, wysoki popyt na powierzchnie magazynow utrzymuje wskanik pustostanw na niskim, stabilnym poziomie oscylujcym w przedziale 5,4%-6,3% w trakcie ostatnich 12 miesicy. W relacji do stanu na koniec poprzedniego kwartau nieznaczne wzrosty wskanika odnotowano w regionie Poznania (8,3%) i Wrocawia (7,3%), natomiast po raz kolejny ulegy one obnieniu w Warszawie (6,9%) i jej okolicach (5,7%) oraz na Grnym lsku (3,7%), Najnisz dostpnoci powierzchni magazynowej wyrnia si region Polski Centralnej (0,3%) na tym rynku wci obserwujemy wyran przewag popytu nad poda. Rosnca aktywno deweloperska na mniejszych rynkach magazynowych przyczynia si do wzrostu iloci powierzchni niewynajtej w regionie Krakowa (38 000 mkw.), Szczecina (19 000 mkw.) i Lublina (18 000 mkw.). Czynsze najmu Czynsze najmu pozostay na stabilnym poziomie. Najwysze czynsze nominalne wci obowizuj w strefie miejskiej Warszawy (4,005,25 euro/mkw./ miesic) oraz w Krakowie (3,50-4,50 o/mkw./ miesic). Najnisze stawki moliwe s do uzyskania w Polsce Centralnej (2,403,60 euro/mkw./miesic) oraz na obrzeach Warszawy (2,50 3,60 euro/mkw./miesic). Nisze s stawki efektywne uwzgldniajce zachty finansowe dla najemcw zawieraj si w zakresie od 1,90 do 3,20 euro/mkw./miesic. Wysze stawki obowizuj w strefie miejskiej Warszawy (3,50-4,60 euro/mkw./miesic) i Krakowie (ok. 2,80- 3,60 euro/mkw./miesic). W ostatnich latach presja na wzrost stawek powodowana rosncym popytem kompensowana bya proporcjonalnym wzrostem poday. Na poszczeglnych rynkach charakteryzujcych si wysok konkurencj wrd deweloperw pozycja negocjacyjna najemcw jest wci silna jak np. w Poznaniu, Krakowie i poszczeglnych lokalizacjach okolic Warszawy. Z kolei na tych rynkach, gdzie dostpno powierzchni magazynowej jest ograniczona (np. d, Bielsko-Biaa) obserwuje si niewielk tendencj wzrostow czynszw. Deweloperzy s rwnie bardziej skonni do negocjacji czynszw w przypadku nowych inwestycji, w szczeglnoci gdy rozpoczynaj komercjalizacj nowych inwestycji jak rwnie w kocowej fazie jej realizacji. Do koca 2017 roku czynsze nie powinny ulec zmianie. W dalszej perspektywie presja na ich wzrost moe by jednak silniejsza, co wie si rosncymi kosztami inwestycyjnymi, pr

Recommended

View more >