materie,energie leven en bewustzijn - on the herkomst van de materie 2016 kort.pdf¢ ...

Download Materie,Energie Leven en Bewustzijn - On the herkomst van de materie 2016 kort.pdf¢  2016-09-27¢  ¢â‚¬¢

Post on 27-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • “Materie, Energie

  Leven en Bewustzijn”

 • Studeerde Natuurkunde, Geneeskunde,

  heeft zogenoemde gaven, heeft herinneringen aan

  andere levens, bestudeerde

  allerlei niet-wetenschappen zoals Astrologie

  Vragen op 13 jaar: waar komen de natuurkundige wetten vandaan, wat is leven, wat vorm het bewustzijn, is (bestaat) er een God?

  17 jaar Niet-materie

  (vanuit de Algemene Relativiteitstheorie)

  Fons Wils

 • haakte mettertijd volledig af met de academische

  graden en waarheden en gaat verder buiten categorie

  17 jaar Niet-materie

  63 jaar Oer(Stam)dimensies

  die een Acausale Oneindige Potentie vormen.

  Bron van:

  Gelijktijdigheid (het NU) & Non-lokaliteit (HIER)

  Materie, Energie, Dimensies, het Heelal

  Samenhang (Leven)

  Fons Wils

 • Kantelmomenten

  • 1995: samenwerking met L. Van Gerven &

  Prigogine: er bestaat geen wiskundige beschrijving voor het tijdsverloop

  • 1999: herhaalbare tgo eenmalige

  omkeerbare versus onomkeerbare

  2001: inzicht over de miskleun van Minkowski

  2003: ruimteverlopen

  2007: Gelijktijdigheid en non-lokaliteit

  2008: groeiend Model

  Vanaf 2010: verzwegen en verborgen experimenten

 • Kantelmomenten bis

  • Eind 2010: confrontatie met Walter Troost en gesprek over Black Light van Randell Mills, laatste experiment Leonard Mandel, …

  • Ontdekken van de Barrière van Newton

  2012: HHO

  2013: ontdekking nieuwe eigenschappen HHO

  2014: reactiekamer en magnetofotonen

  2015: uitlokken van bosonreacties: gestimuleerde omzetting van neutronen in protonen

 • De herkomst

  van de materie

  Een ontstaansmodel

  www.ontheorigin.com

 • • Wat is ENERGIE?

  • Hoe zet ze om in MATERIE?

  • Hoe wordt het gedrag van de materie bepaald?

  • Hoe reguleert energie het gedrag van de materie?

  • Welke rol speelt INFORMATIE en hoe wordt ze bijgehouden?

  • Hoe is LEVEN kunnen ontstaan?

  • Is TOEVAL de oorzaak of bestaat er een GOD?

  • Of geeft dit Model een andere uitweg?

 • Wanorde

  De wanorde van het totale heelal neemt onomkeerbaar toe (entropie).

  In geïsoleerde onderdelen van het heelal lijkt de entropie af te nemen (levende wezens).

  Prigogine: dissipatieve structuren of onverwachte orde in chaos.

 • Kosmologie!

  • Big Bang? Multiversum

  Problemen:

  juistheid 1/ 1050

  versneld uitdijen (donkere energie)

  horizonprobleem

  gammaflitsen, quasars

  onvindbare antimaterie

  • Draaisnelheid van sterrenstelsels vereist bestaan donkere materie.

 • De natuurkundige wetten bevatten ingrediënten waarvan we de herkomst niet kennen.

  Bijvoorbeeld: • de dimensies ruimte en tijd die het heelal vormen,

  • elementaire deeltjes die energie bevatten en die de stralende materie samenstellen (fotonen, elektronen, quarks,…= 4%).

  • Bovendien zijn er de krachten die de materie organiseren:

  – de zwaartekracht,

  – het elektromagnetisme, de zwakke wisselwerking

  – en de sterke wisselwerking.

  • We hebben ook nog donkere materie (neutrino’s,… = 23%)

  en donkere energie (= 73%).

  Deze ingrediënten zijn noodzakelijk om

  de natuurkundige wetten te beschrijven!

 • Doen we genoeg moeite

  om verbanden te zoeken?

  • Relativiteit toont een verband aan tussen ruimte en tijd waardoor de zwaartekracht iets beter begrepen kan worden. De relatie van andere krachten met ruimte en tijd blijft ongrijpbaar.

  • De Kwantumtheorie toont ons bijkomende maar zeer mysterieuze spelregels van de materie in ruimte en tijd.

  • Veld- en ijktheorieën brachten de krachten in kaart en leidden ons tot het experimenteerbare Standaardmodel.

  • De Stringtheorie en de Super Symmetrie leiden al 35 jaar niet tot diepere inzichten en ook niet tot experimenteerbare oplossingen…

  Laat ons de eigenschappen

  van de materie eens nader bekijken met

  het Standaardmodel!

 • Eerste generatie:

  u u u

  d d

  e

  e

  d

  up +2/3e

  down -1/3e

  e-neutrino

  elektron

  2 MeV

  5 MeV

  < 2,2 eV

  0,511 MeV- 1

  0

 • Vreemd:

  de 99% ontbrekende massa van een kerndeeltje

  wordt geleverd door Sterke Wisselwerking:

  u d d

  d uu

  neutron

  proton

  939,57

  MeV

  938,27

  MeV

  2 MeV + 5 MeV + 5 MeV

  + 2 MeV

  = 12 MeV

  = 9 MeV

 • Vreemder: de Zwakke Wisselwerking:

  u d d

  d u

  u

  neutron

  proton

  intermediair

  vectorboson

  939,57

  MeV

  938,27

  MeV

  80,3 GeV = 85x zwaarder dan

  neutron

  +

 • Omzetting van W¯̄̄̄ in lichtere deeltjes:

  e

  e

  e-neutrino

  elektron

  < 2,2 eV

  0,511 MeV samen 143.000x

  lichter dan W¯

  u d d

  d uu

  neutron

  proton

  939,57

  MeV

  938,27

  MeV

 • Sterke wisselwerking: werkt op quarks en op gluonen. Quarks

  worden hierdoor omgezet in

  neutronen, protonen en andere

  deeltjes. Deze kracht houdt

  protonen en neutronen samen in de

  kern.

  Elektro-Magn. kracht: werkt op geladen deeltjes en het veranderd

  hen niet. Deze kracht is

  verantwoordelijk voor het feit dat

  deeltjes met dezelfde lading elkaar

  wegduwen.

  Zwakke wisselwerking: werkt op quarks en op leptonen. Best

  gekende effect is de omzetting van

  een down quark in een up quark om

  een elektron en een anti-elektron-

  neutrino te maken.

  Zwaartekracht: werkt op alle deeltjes, inclusief fotonen.

 • Voorlopige conclusies van de

  natuurkundigen:

  • Ruimte en tijd en de wetten van de kwantum-mechanica

  zijn zoals het decor van een toneelstuk. De elementaire

  deeltjes zijn de acteurs en de Natuurkunde beschrijft wat

  ze doen. Een deur die we zien op het podium is geen

  echte deur totdat we er een acteur doorheen zien gaan.

  Ze zou nep kunnen zijn, gewoon een beschildering.

  • Het bestaan van deeltjes is onverklaarbaar net zoals het

  bestaan van het heelal dat is.

 • Wat doen we met die conclusies?

  Twee mogelijkheden:

  • Alles is per toeval ontstaan door evenwichtsverlies van het Niets (vacuümfluctuatie). De kans dat dit gebeurt, is onwaarschijnlijk klein:

  1 kans op 1050

  (= 1/ 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000).

  • Er bestaat een God die alles geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis (Intelligent Design). We hebben deze interventie nooit kunnen aantonen.

  Beide oplossingen zijn wetenschappelijk ontoereikend!

  Moeten we ons in allerlei kronkels wringen

  om deze intellectuele onmacht te verbergen?

 • Van wiskunde naar genese

  KwanOtaOeve → KwalitaOeve

  Natuurkunde

  We gaan van naar

  berekeningen de oorsprong

  en formules en de samenhang

 • Van kwantitatieve naar kwalitatieve

  Monocausaal → MulOcausaal

  Hokjesdenken Globale visie

  analytisch holistisch

 • Waaruit kan de “essentie”,

  opgebouwd geweest zijn?

  Het was een oerstof of

  ze bestond uit oerdimensies.

  • Een oerstof (Ylem) moet dimensionale eigenschappen gehad hebben om ruimte en tijd te kunnen creëren,

  of

  • oerdimensies moeten stoffelijke of tastbare eigenschappen gehad hebben om materie te kunnen creëren.

 • Hoe kunnen we ons dat voorstellen?

  • Wanneer we heen en weer wandelen dan kunnen we dat gebeuren op twee manieren beschouwen:

  – Ruimtelijk gezien kunnen we deze actie voortdurend herhalen dus is ze herhaalbaar.

  – In de tijd gezien is onze actie éénmalig.

  • Herhaalbaar betekent omkeerbaar, éénmalig betekent onomkeerbaar.

  • We verbinden het begrip omkeerbaar aan een reële dimensie en onomkeerbaar aan een imaginaire dimensie.

 • Wanneer we dit omzetten in wiskunde en verder uitwerken komen we tot de volgende conclusies:

  • 6 Stamdimensies zijn ontaard (uit elkaar gegaan)

  • De eerste verbrak de gelijktijdigheid en haar verloop was het tijdsverloop.

  • Het reële deel van de volgende 5 deed de ruimte ontstaan en het imaginaire deel ruimteverlopen.

  • Deze ruimteverlopen vormen de basis voor de energie van de materie.

 • Recombinaties worden gevormd:

  • Eerste orde: virtuele en reële fotonen

  • Tweede orde: elektronen, neutrino’s, gluonen

  • Derde orde: quarks

  Gravitatie, omkeerbaar tijdsverloop is omkeerbaar ruimteverloop.

  • Vierde orde: donkere materie

  • Vijfde orde: donkere energie

  Geen gravitatie, structuur voor de Kosmos.

 • +d’

  +x’

  +z’

  +y’

  +e’

  +t’

  -y’