mathias klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

of 38 /38
SKYDDET AV FOTOGRAFIER

Upload: fotosekretariatet

Post on 18-Dec-2014

17.919 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mathias Klangs presentation vid seminarium om Creative Commons-licenser och fotosamlingar den 9 juni 2010. Seminariet arrangerades av Fotosekretariatet, Nordiska museet, i samarbete med Stockholms stadsmuseum och Wikimedia Sverige. Se mer av Mathias Klang: http://www.slideshare.net/klang

TRANSCRIPT

Page 1: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

SKYDDET AVFOTOGRAFIER

Presenter
Presentation Notes
Kodak No. 2 Brownie, Model C by Oldtasty cc by nc sa
Page 2: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

HISTORISK LAPPTÄCKE

Presenter
Presentation Notes
line by Bright Tal cc by nc sa
Page 3: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Stat

ute

of A

nne

1710

Wheras printers, booksellers, and other persons, have of late frequently taken the liberty of printing... books, and other

writings, without the consent of the authors... to their very great detriment, and too often to the ruin of them and their

families: For preventing therefore such practices for the future, and for the encouragement of learned men to

compose and write useful books…

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 4: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Stat

ute

of A

nne

1710

Tryc

kfri

hets

-För

ordn

ing

1810

”varje skrift vareförfattarens eller desslaglige rättsinnehavaresegendom” (evigt skydd?)

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 5: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Stat

ute

of A

nne

1710

Tryc

kfri

hets

-För

ordn

ing

1810

Förb

udm

ot o

ffen

tligt

uppf

öran

de18

55

Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utanägarens tillstånd, av svensktdramatiskt, eller förskådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid.

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 6: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Stat

ute

of A

nne

1710

Tryc

kfri

hets

-För

ordn

ing

1810

Förb

udm

ot o

ffen

tligt

uppf

öran

de18

55

Äga

nder

ättt

ill S

krift

1877

Lagen den 10 augusti 1877 omäganderätt till skrift: ”skrift, evadden först blifvit offentliggjordeller förfinnes endast ihandskrift” Skyddstid: livstidsamt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död.

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 7: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Rätt

atte

fter

bild

ako

nstv

erk

1897 Lagen den 28 maj 1897

angående rätt att efterbildakonstverk

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 8: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Bern

konv

enti

onen

1886

Internationell harmonisering. Behandlautländska skapare som inhemska

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 9: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Rätt

attå

terg

iva

foto

graf

isk

bild

1897

Efte

rbild

ning

avor

igin

ella

kons

tver

k18

97

Lagen (1897:46) angående rätt attåtergiva fotografisk bild5 års skydd från bildensutgivande.

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 10: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Lage

nde

n 30

maj

1919

om

rätt

till l

itter

ära

och

mus

ikal

iska

verk

, om

rätt

till v

erk

avbi

ldan

deko

nsts

amto

mrä

tttil

l fot

ogra

fiska

bild

er. 1

919

Skyddstid harmoniseras(sänktes och höjdes) 30 årefter död: Men skyddstidenför fotografier förlängdes till 15 år.

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 11: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Upp

hovs

rätt

slag

en19

60

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 12: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Stat

ute

of A

nne

1710

Tryc

kfri

hets

-För

ordn

ing

1810

Förb

udm

ot o

ffen

tligt

uppf

öran

de18

55

Äga

nder

ättt

ill S

krift

1877

Rätt

atte

fter

bild

ako

nstv

erk

1897

Bern

konv

entio

nen

1886

Rätt

attå

terg

iva

foto

graf

isk

bild

1897

Efte

rbild

ning

avor

igin

ella

kons

tver

k18

97

Lage

nde

n 30

maj

1919

om

rätt

till l

itter

ära

och

mus

ikal

iska

verk

, om

rätt

till v

erk

avbi

ldan

deko

nsts

amto

mrä

tttil

l fot

ogra

fiska

bild

er. 1

919

Upp

hovs

rätt

slag

en19

60

Presenter
Presentation Notes
Historiken är en hopplock av flera källor men mycket intressant är Katarina Renman Claesson Kort om upphovsrätt & Karl-Erik Tallmo Copyright History & Slowfox 1710: Statute of Anne 1810: Svensk upphovsrätt i Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. ”varje skrift vare författarens eller dess laglige rättsinnehavares egendom” (1§ 8 mom) en obegränsad skydd? 1855: Förordning angånde förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, av svenskt dramatiskt, eller för skådeplatsen författat arbete. Skyddstiden begränsad till författarens livstid. (SOU 1956:25) 1877: Lagen den 10 augusti 1877 om äganderätt till skrift: ”skrift, evad den först blifvit offentliggjord eller förfinnes endast i handskrift” Skyddstid: livstid samt 50 år efter författarens död, dramatiskt eller musikaliskt-dramatiskt verk 5 år efter död. 1897: Lagen den 28 maj 1897 angående rätt att efterbilda konstverk 1886: Bernkonventionen 1897: Lagen (1897:46) angående rätt att återgiva fotografisk bild 5 års skydd fråb bildens utgivande. 1897: Skyddet för efterbildning av originella konstverk 1908??: Sverige inträder Bernekonventionen 1919: Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk, om rätt till verk av bildande konst samt om rätt till fotografiska bilder. Skyddstid: Harmoniserades (sänktes och höjdes) 30 år efter död: Men skyddstiden för fotografier förlängdes till 15 år. 1960: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960: Fotografier utanför upphovsrätt men skyddstiden förländes till 25 år 1994: Fotolagen upphör och fotografier kommer in i Upphovsrättslagen.
Page 13: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

1994 FOTOLAGENRIP

Presenter
Presentation Notes
display 2 by LongView cc by nc sa
Page 14: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

FOTOLAGEN

15 § Rätten till fotografisk bild gäller, där ej annat följer av vad iandra och tredje styckena sägs, intill utgången av tjugufemte åretefter det år, då bilden framställdes.

För fotografisk bild, som äger konstnärligt eller vetenskapligtvärde, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då fotografen avled.

Presenter
Presentation Notes
helli.(sh).ell `๑´ by Hadi Fooladi cc by nc sa
Page 15: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

SKYDDSTID FOTO

Presenter
Presentation Notes
RIMG6930 by mydogcallzero cc by nc sa
Page 16: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

1/7 - 1994

BILDER/VERK

Presenter
Presentation Notes
De fotografiska bilder som vid övergången till upphovsrättslagen den 1 juli 1994 fortfarande var skyddade av den tidigare gällande skyddstiden om 25 år, omfattades helt plötsligt av den längre skyddstiden om 50 år. De fotografiska bilder där fotorätten upphört, det vill säga foton tagna tidigare än 1 juli 1969, fick däremot inte förnyat skydd. För fotografiska verk gällde redan en skyddstid på 50 år från fotografens dödsår enligt gamla fotolagen. Den förblev oförändrad i upphovsrättslagen.
Page 17: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

1/7 - 19941/7 1969

25 År

SKYDD FÖR BILDER 25 ÅR

Fotolagen: SkyddstidBilder 25 år

från bilden togs

Presenter
Presentation Notes
De fotografiska bilder som vid övergången till upphovsrättslagen den 1 juli 1994 fortfarande var skyddade av den tidigare gällande skyddstiden om 25 år, omfattades helt plötsligt av den längre skyddstiden om 50 år. De fotografiska bilder där fotorätten upphört, det vill säga foton tagna tidigare än 1 juli 1969, fick däremot inte förnyat skydd. För fotografiska verk gällde redan en skyddstid på 50 år från fotografens dödsår enligt gamla fotolagen. Den förblev oförändrad i upphovsrättslagen.
Page 18: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

1/7 - 19941/7 1969

25 År

Bilder tagna före 1/7 1969 INGEN ändring

Fotolagen: SkyddstidBilder 25 år

från bilden togs

Presenter
Presentation Notes
De fotografiska bilder som vid övergången till upphovsrättslagen den 1 juli 1994 fortfarande var skyddade av den tidigare gällande skyddstiden om 25 år, omfattades helt plötsligt av den längre skyddstiden om 50 år. De fotografiska bilder där fotorätten upphört, det vill säga foton tagna tidigare än 1 juli 1969, fick däremot inte förnyat skydd. För fotografiska verk gällde redan en skyddstid på 50 år från fotografens dödsår enligt gamla fotolagen. Den förblev oförändrad i upphovsrättslagen.
Page 19: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

1/7 - 19941/7 1969

25 År

Bilder tagna efter 1/7 1969…

Fotolagen: SkyddstidBilder 25 år

från bilden togs

Presenter
Presentation Notes
De fotografiska bilder som vid övergången till upphovsrättslagen den 1 juli 1994 fortfarande var skyddade av den tidigare gällande skyddstiden om 25 år, omfattades helt plötsligt av den längre skyddstiden om 50 år. De fotografiska bilder där fotorätten upphört, det vill säga foton tagna tidigare än 1 juli 1969, fick däremot inte förnyat skydd. För fotografiska verk gällde redan en skyddstid på 50 år från fotografens dödsår enligt gamla fotolagen. Den förblev oförändrad i upphovsrättslagen.
Page 20: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

1/7 - 19941/7 1969

25 År

+50

Bilder tagna efter 1/7 1969, skyddstid + 50 år

Fotolagen: SkyddstidBilder 25 år

från bilden togs

Presenter
Presentation Notes
De fotografiska bilder som vid övergången till upphovsrättslagen den 1 juli 1994 fortfarande var skyddade av den tidigare gällande skyddstiden om 25 år, omfattades helt plötsligt av den längre skyddstiden om 50 år. De fotografiska bilder där fotorätten upphört, det vill säga foton tagna tidigare än 1 juli 1969, fick däremot inte förnyat skydd. För fotografiska verk gällde redan en skyddstid på 50 år från fotografens dödsår enligt gamla fotolagen. Den förblev oförändrad i upphovsrättslagen.
Page 21: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Ingen RETROKTIV ändring

Presenter
Presentation Notes
Boring is Beautiful from Bright Tal cc by nc sa
Page 22: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

MEN NU…DEN SVÅRABITEN…

Presenter
Presentation Notes
Eden WEEE man statue by Ruth Flickr cc by nc sa
Page 23: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

1/7 - 19941/7 1969

25 År

+50

Fotografiska VERKskydd 50 år

FotografenDör

1/7 1944

Presenter
Presentation Notes
De fotografiska bilder som vid övergången till upphovsrättslagen den 1 juli 1994 fortfarande var skyddade av den tidigare gällande skyddstiden om 25 år, omfattades helt plötsligt av den längre skyddstiden om 50 år. De fotografiska bilder där fotorätten upphört, det vill säga foton tagna tidigare än 1 juli 1969, fick däremot inte förnyat skydd. För fotografiska verk gällde redan en skyddstid på 50 år från fotografens dödsår enligt gamla fotolagen. Den förblev oförändrad i upphovsrättslagen.
Page 24: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

RETROAKTIV ändring 1996 skyddstid för VERK 70 år

Presenter
Presentation Notes
3rd February 2005 by Paul Watson cc by nc sa Lag (1995:1273) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. År 1996: Den nya skyddstiden för fotografiska verk blev då 70 år från upphovsmannens dödsår. Naturligtvis fanns det i samband med lagändringen 1996 ett antal fotografiska verk där skyddstiden om 50 år efter fotografens dödsår hade passerat och det upphovsrättsliga skyddet upphört att gälla. Men genom övergångsbestämmelserna fick alla fotografiska verk, där 70 år från fotografens dödsår ännu inte hade passerats, förnyat skydd. Därför är alla de foton som räknas som fotografiska verk skyddade om fotografen dog 1935 eller senare. Likaså är alla fotografiska bilder som framställts för mindre än 50 år sedan skyddade av lagen.
Page 25: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

1/7 - 1996

1/7 1969

25 År

+50

Fotografiska VERKskydd 70 år

idag9/6 - 2010

FotografenDör

1/7 1926

Presenter
Presentation Notes
De fotografiska bilder som vid övergången till upphovsrättslagen den 1 juli 1994 fortfarande var skyddade av den tidigare gällande skyddstiden om 25 år, omfattades helt plötsligt av den längre skyddstiden om 50 år. De fotografiska bilder där fotorätten upphört, det vill säga foton tagna tidigare än 1 juli 1969, fick däremot inte förnyat skydd. För fotografiska verk gällde redan en skyddstid på 50 år från fotografens dödsår enligt gamla fotolagen. Den förblev oförändrad i upphovsrättslagen.
Page 26: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

KonfliktDÖDSÅR mellan

1926 - 1946

Presenter
Presentation Notes
"OK cara, lo ammetto, ci siamo fatti un po' prendere la mano con questa storia del Viagra..." by ecatoncheires cc by nc sa
Page 27: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

IDAG…

Presenter
Presentation Notes
They're All Mine by Zen Cupcake cc by nc sa
Page 28: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Fotografiska VERK & BILDER

idag9/6 - 2010

Fotografendör

1940Bilden

framställs 1960

Presenter
Presentation Notes
De fotografiska bilder som vid övergången till upphovsrättslagen den 1 juli 1994 fortfarande var skyddade av den tidigare gällande skyddstiden om 25 år, omfattades helt plötsligt av den längre skyddstiden om 50 år. De fotografiska bilder där fotorätten upphört, det vill säga foton tagna tidigare än 1 juli 1969, fick däremot inte förnyat skydd. För fotografiska verk gällde redan en skyddstid på 50 år från fotografens dödsår enligt gamla fotolagen. Den förblev oförändrad i upphovsrättslagen.
Page 29: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

1/7 - 19941/7 1969

25 År

+50

BILDER & VERK FÖRE 1994

Presenter
Presentation Notes
De fotografiska bilder som vid övergången till upphovsrättslagen den 1 juli 1994 fortfarande var skyddade av den tidigare gällande skyddstiden om 25 år, omfattades helt plötsligt av den längre skyddstiden om 50 år. De fotografiska bilder där fotorätten upphört, det vill säga foton tagna tidigare än 1 juli 1969, fick däremot inte förnyat skydd. För fotografiska verk gällde redan en skyddstid på 50 år från fotografens dödsår enligt gamla fotolagen. Den förblev oförändrad i upphovsrättslagen.
Page 30: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

BILDER

Presenter
Presentation Notes
The Delivery Man by _marmota cc by nc sa
Page 31: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

“…återfinns i semester- ellerfamiljealbum, dvs. bilder somvem som helst har tagit”

Presenter
Presentation Notes
Time halted by paulwb cc by nc sa Svenska Fotografers Förbund http://www.sfoto.se/sff_start/kopasaljabilder_lagratt.asp
Page 32: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

“exempelvis pressfoto och annatreportagefoto, reklam- och

annat kommersiellt foto, passfoto och annan enklare

porträttfotografering.”

Presenter
Presentation Notes
Resplendent Face of Mooki by Chuckumentary cc by nc sa Nytt juridiskt arkiv II, 1961, sida 108.
Page 33: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Amatörfotografier

Bilder som tagits i stor hast

Återger en aktuell händelse

Presenter
Presentation Notes
Rani peeking from the roof from Dey cc by nc sa Nordell, Per Jonas. Rätten till det visuella. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 1997
Page 34: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt
Presenter
Presentation Notes
Henry Olsson ger två exempel på fotografisk bild. Hindenbergkatastrofen 1937 & mordet på John F. Kennedy. Bild via Wikimedia English: The Zeppelin LZ 129 Hindenburg catching fire on May 6, 1937 at Lakehurst Naval Air Station in New Jersey. Datum 6 maj 1937(1937-05-06) Källa http://www.lakehurst.navy.mil/nlweb/images/1213d.gif
Page 35: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

VERK

Presenter
Presentation Notes
Pentecost by WadeB cc by nc sa
Page 36: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

“…fotografiska verk skapas i första hand avprofessionella fotografer. För att ett fotografividare ska kallas för fotografiskt verk krävs detatt två fotografer oberoende av varandra vidungefär samma tidpunkt inte har skapat likadanafotografier. Om det har skett är fotografierna intefotografiska verk, utan istället fotografiskabilder.”

Presenter
Presentation Notes
Svenska Fotografers Förbund http://www.sfoto.se/sff_start/kopasaljabilder_lagratt.asp
Page 37: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Tack!

Presenter
Presentation Notes
Two of a Kind by Ali A cc by nc sa
Page 38: Mathias Klang om bild kontra verk, fotografi och upphovsrätt

Info om bilder och licenser

• Alla bilder kommer från www.flickr.com (om ej annat anges)

• I notes delen av presentationen (dvs under varje bild) finns bildensnamn, fotografens namn & licensvillkor

• Licensen som används till bilderna är Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika (om ej annat anges)

• Denna presentation är som helhet licensierad under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

• Presentationen kan laddas ner från www.slideshare.net/klang

• Mer information till licensen finns www.creativecommons.org/