metabolismus bÍlkovin ii anabolismus

of 15 /15
METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus RNDr. Jitka Šedivá

Upload: chaney-abbott

Post on 01-Jan-2016

83 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus. RNDr. Jitka Šedivá. Proteosyntéza. SYNTÉZA BÍLKOVIN Významný děj v buňkách Bílkoviny se syntetizují z aminokyselin Pořadí AK je zakódováno v pořadí nukleotidů v DNA transkripce translace - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

METABOLISMUS BÍLKOVIN IIAnabolismus

RNDr. Jitka Šedivá

Page 2: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Proteosyntéza

SYNTÉZA BÍLKOVIN Významný děj v buňkách Bílkoviny se syntetizují z aminokyselin Pořadí AK je zakódováno v pořadí

nukleotidů v DNA transkripce translace

DNA → mRNA → protein

Page 3: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Nukleové kyseliny

DNA – dvoušroubovice – součástí jádra buňky

mRNA – mediátorová (messenger = posel) – je lineární, přenos informace

rRNA – ribozomová – součást ribozomů

tRNA – transferová (transfer = přenos) – přenáší AK na místo syntézy – tvar jetelového listu

Page 4: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

t-RNA

Page 5: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Transkripce

Přepis genetické informace z pořadí nukleotidů v DNA do pořadí nukleotidů v mRNA

Probíhá na principu komplementarity A = U C ≡ G

Děj probíhá v jádřeDNA se rozplétá, přepis z – vlákna DNA RNA-polymeráza = katalyzátor syntézy

Page 6: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Transkripce - schéma

Page 7: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Translace

Překlad genetické informace z pořadí nukleotidů v mRNA do pořadí AK v bílkovinném řetězci

Děj probíhá v ribozomech Spojení antikodonu tRNA s kodonem

na mRNA

Page 8: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Stavba ribozomu

http://old.mendelu.cz/%7Eagro/af/genetika/vsg2/expres4/translace.htm

Page 9: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Před translací

1. Aktivace aminokyseliny

2. Reakce aktivní AK s tRNA (specifita)

3. tRNA přenáší AK na ribozomy

4. Má triplet bazí - antikodon

(CAU – valin)

Page 10: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Translace

1. Zahájení - iniciační kodon AUG

2. Translace, elongace

3. Vznik peptidických vazeb

4. Odpojení tRNA

5. Ukončení - stoptriplet UAG

6. Za 1 minutu se spojí 1000 AK

Page 11: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Genetický kód

http://old.mendelu.cz/%7Eagro/af/genetika/vsg2/expres4/genkod.htm

Page 12: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Translace – schéma I

Page 13: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Translace – schéma II

Page 14: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Lokalizace proteosyntézy

Jádro Syntéza pre-mRNA Syntéza mRNA Jaderné póry Cytoplazma Ribozomy Bílkovina Aktivní bílkovina

http://bunka-2.navajo.cz/

Page 15: METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus

Opakování

1. Charakterizujte nukleové kyseliny.2. Vysvětlete proces transkripce.3. Co je komplementarita bazí?4. Vysvětlete proces translace.5. Jakou vazbou se váže AK s tRNA?6. Jak se pozná začátek a konec genu?7. Co je kodon a antikodon?8. Co znamená 3´-konec a 5´-konec?