metabolismus iii

of 14 /14

Author: farrell-foyle

Post on 03-Jan-2016

46 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metabolismus III. CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 16. Mgr. Radovan Sloup. čtvrtý ročník čtyřletého studia. Gymnázium Sušice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II. Metabolismus II. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Metabolismus III.Mgr. Radovan SloupGymnzium SuiceTento materil byl vytvoen v rmci projektu Gymnzium Suice Brna vzdlvn IICH- 4 Chemick reakce a dje , DUM . 16tvrt ronk tyletho studia

 • Metabolismus II.Metabolick reakce jsou sloit, vtinou vcestupov a podmnn ptomnost enzym biokatalyztor. ada z nich probh kontinuln (v kruhu), produkty jedn reakce se stvaj reaktanty reakce nsledn.Zkladnmi metabolickmi drhami jsou: Krebsv cyklus Glykolsa -oxidace proteosyntza

 • -oxidace - proces, pi nm dochz k postupn oxidacimastnch kyselin (etzec del ne 8 uhlk) a na acetyl-CoA, kter dle postupuje do Citrtovho cyklu. Je zdrojem energie (u savc pedevm pro srdce a jtra).Jejm opakem je syntza mastnch kyselin, kter se pouv k ukldn energie. M est krok.Metabolismus II.napi strukturn vzorec kyseliny palmitov: C15H31COOH

 • zpt na schmaMastn kyselina se zmn acyl-CoA-synthetasou na acyl-CoA (substituce hydroxylov skupiny za ~S-CoA). V cytosolu.Tato slouenina vstupuje do -oxidace. Tato substituce vyadujeenergii v podob ATP.-oxidacekrok 1

 • zpt na schma-oxidacekrok 2L-karnitin penese aktivovanou mastnou kyselinu z cytosolu do mitochondri, kde je oxidovna (tzv. beta-oxidace)obr. 1obr. 2

 • zpt na schma-oxidacekrok 3Dehydrogenace sloueniny v poloze - mezi druhm a tetmuhlkem vznikne dvojn vazba, piem dojde k hydrogenaci (redukci) molekuly FAD na FADH2.dehydroacylkoenzym A

 • zpt na schma-oxidacekrok 4Nsleduje adice vody na nov vzniklou dvojnou vazbu.

 • zpt na schma-oxidacekrok 5Dehydrogenace nov navzan hydroxylov skupiny (redukce molekuly NAD+ na NADH).

 • zpt na schma-oxidacekrok 6Za asti koenzymu A se od sloueniny odtp acetyl-CoA a nov vznikl oxoslouenina acyl-CoA (s o dva uhlky kratm zbytkem) postupuje zpt (dokud se vechny uhlky etzce mastn kyseliny takto neodtp).koenzym A~

 • -oxidace zpt na schmaNapi vzorcem acetylkoenzymA a acylkoenzymA, vysvtli,jak je mezi nimi rozdl.zbytkem je obecn zbytek kyselinyzbytek kyseliny octovcvien:

 • -oxidace zpt na schmaJak me probhnout oxidace v biochemii? K vysvtlen vyuij nkterou z fz oxidace.cvien:odnmn vodku, v nkterch ppadech postupn vnen kyslku do substrtu

 • METABOLISMUS III.Vytvoeno v rmci projektu Gymnzium Suice - Brna vzdlvn II

  Autor: Mgr. Radovan Sloup, Gymnzium SuicePedmt: Chemie (Chemick reakce a dje)Tda: tvrt ronk tyletho studiaOznaen: VY_32_INOVACE_Ch-4_16Datum vytvoen: z 2013

  Anotace a metodick poznmky oxidace je jednou ze zkladnch biochemickch drah. M est zkladnch krok. V jejm prbhu dochz k ad reakc, kter jsou umonny inky specifickch katalyztor enzym. Z toho dvodu je v vodu celkov schma procesu. Pokud najedete do oblasti ipky dl reakce, posunete se na konkrtn slide. Na nm je zmnn jej zkladn mechanismus a charakteristika vetn vzorc ltek. Tato prezentace poskytuje pehled o oxidaci. Bhem a v zvru prezentace jsou jednoduch cvien k orientaci v problematice metabolismu.

  Pouit materily:Honza, J.; Mareek, A.; Chemie pro tylet gymnzia (3.dl). Olomouc: DaTaPrint, 2000;ISBN 80-7182-057-1rsky, J. a kol.; Chemie pro 3. ronk gymnzi. Praha: SPN, 1986Obr.1: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Animal_mitochondrion_diagram_cs.svg staeno21.9.2013Obr.2: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mitochondria,_mammalian_lung_-_TEM_(2).jpg staeno 21.9.2013

  Ostatn obrzky a schmata jsou dlem autora prezentace.Ve je vytvoeno pomoc nstroj Power Point 2003, ChemSketch 11, Gimp 2, Malovn

  Materily jsou ureny pro bezplatn pouvn pro poteby vuky a vzdlvn na vech typech kol a kolskch zazen. Jakkoliv dal vyuit podlh autorskmu zkonu.

  ***zdraznit UNIVERZLNOST 1. zpsobu nzvoslov*zdraznit UNIVERZLNOST 1. zpsobu nzvoslov*zdraznit UNIVERZLNOST 1. zpsobu nzvoslov*zdraznit UNIVERZLNOST 1. zpsobu nzvoslov*zdraznit UNIVERZLNOST 1. zpsobu nzvoslov*zdraznit UNIVERZLNOST 1. zpsobu nzvoslov*zdraznit UNIVERZLNOST 1. zpsobu nzvoslov*zdraznit UNIVERZLNOST 1. zpsobu nzvoslov