metoda elementului finit (mef) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. metoda...

of 54 /54
Curs MEF A. Pascu 1 • Pentru structurile mecanice, m`rimile cu semnifica\ie fizic` specific` care sunt urm`rite la nivelul nodurilor sunt deplas`rile nodurilor (u,v,w,rx,ry,rz - corespunz`- toare gradelor de libertate) - de aici denumirea de metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial: F u u = Valoarea deplas`rii F = Valoarea [nc`rc`rii ( a sarcinii) (Truss 1D)

Upload: others

Post on 02-Nov-2019

68 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu1

• Pentru structurile mecanice, m`rimile cu semnifica\iefizic` specific` care sunt urm`rite la nivelul nodurilorsunt deplas`rile nodurilor (u,v,w,rx,ry,rz - corespunz`-toare gradelor de libertate) - de aici denumirea demetoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast`abordare.

Metoda Elementului Finit (MEF)Metoda Elementului Finit (MEF)

Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

F

u

• u = Valoarea deplas`rii

• F = Valoarea [nc`rc`rii ( a sarcinii)

(Truss 1D)

Page 2: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu2

Lungimea L, aria sec\iunii A ]i modulul de elasticitate E al ma-terialului vor caracteriza integral comportarea elastic` a barei -rigiditatea k = E*A / L

Pentru cazul concret prezentat :F= k * u

Ipoteze:

Elementul Bar` 1D (Truss 1D)

• elementul de bar` are un comportament linear (se aplic` legea luiHooke)• sec\iunea transversal` “A” este constant` de-a lungul barei• [nc`rcarea este dat` de for\e dirijate [n lungul barei ]i aplicate [ncapete• Sistemul de coordonate local (x,y) se suprapune peste sistemul decoordonate global (x,y)• bara nu suport` for\e ]i deplas`ri transversale: v1 = v2 = 0

∧ ∧

Page 3: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu3

Pasul 1 Abstractizarea

Se consider` bara ca un element cu dou` noduri:

1 2k

L

x

1u 2u

xF2xF1

Not`: Sistemul local ]i global fiind suprapuse, x ]i x sunt identice,iar pentru a simplifica scrierea se va utiliza numai o nota\ie

Page 4: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu4

Pasul 2 - Se stabile]te o func\ie pentru deplas`ri

Se consider` o func\ie linear`

)(xuu =

xaau 21 +=

Func\ia trebuie s` fie continu` pe domeniul corespunz`torelementului ]i s` asigure compatibilitatea interelemente.Se aleg, de obicei func\ii polinomiale.

Num`rul de coeficien\i = 2 = num`rul de gradede libertate ( d.o.f) al elementului.

Scris sub form` matricial`:

[ ]

=2

11aa

xu

Page 5: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu5

12221

121

)()()0()0(

uLauLaaLuuaau

+==⋅+==⋅+=

Se identific` constantele ]i1a 2a

Luua 12

2−

=11 ua =se ob\ine:

Substitutind [napoi [n :

Rezult` : xLuuuu

+= 121

xaau 21 +=

Page 6: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu6

Sub form` matricial`:

LxN

LxN =−= 21 1 ]i

:Unde

sunt denumite func\ii

de form`, indic@nd legea de varia\ie asumat` pentru

deplas`ri la nivelul elementului

care se poate scrie sub forma:

[ ]uu

NNu

uu

Lx

Lxu

=

−=

2

121

2

11

[ ]{ }iNu δ=1

Page 7: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu7

1 2

N1

L

1 2

N2

L

N1 = 1 N2 = 0 la nodul 1

N1 = 0 N2 = 1 la nodul 2

N1 + N2 = 1

Func\iile de form`

Page 8: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu8

Pasul 3 - Se definesc rela\iile constitutive func\ie dem`rimile discrete

Rela\ia deforma\ii specifice deplas`ri devine:

Luu

dxdu 12 −==ε care se scrie sub form`

matricial` ca:

Not`: consecin\` a legii de varia\ie lineare pentru deplas`ri,deforma\ia specific` este constant` pe [ntregul element.

−=

2

111uu

LLε { } [ ]{ }iB δε =2

Page 9: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu9

Rela\ia constitutiv` pentru starea de tensiuni (legea lui Hooke)este: εσ E=

Not`: [ntruc@t deforma\ia specific` este constant` pe [ntregulelement ]i tensiunea σ este constant` pe [ntregul element

Ea se scrie sub form` matricial` ca:

{ } [ ][ ]{ }iBD δσ = [n acest caz particular matricile {σ}]i [D] au c@te un singur termen

[ ]S este denumit` si matricea tensiunilorelementului (element stress matrix)

Exprimat` func\ie de deplas`rile din noduri:

[ ]{ }iBE δσ = 3

Page 10: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu10

Pasul 4: Se deduce expresia matricei de rigiditate

FFFF

x

x

=−=

2

1

For\a de trac\iune din bar` este F = A σ

Din condi\ii de echilibru:

Sub form` matricial` se scrie:

σ

=

11

2

1 Ax

x

FF

Utiliz@nd expresia lui σ func\ie dedeplas`rile nodale (3), se ob\ine:

=

2

1

2

1

11

uu

FF

x

x

L

1

L

1-EA

Page 11: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu11

−=

2

1

2

1

1111uu

FF

x

x

L

EA

L

EA=k rigiditatea bareise noteaz`:

se ob\ine rela\ia for\e-deplas`ri sub forma specific`:

−=

2

1

2

1

uu

kkkk

FF

x

x [ ]

=

2

1

2

1

uu

FF

K4

[K]- matricea de rigiditate a elementuluiNot`: Pentru simplificarea nota\ilor s-a renun\at la indicele x

Page 12: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu12

• Matricea este simetric`

• Termenii diagonalei principale sunt pozitivi

• Matricea este singular`

EA

L222

FkFu ==

Rezolvarea pentrudeplas`ri

• Pentru a putea solu\iona sistemul de ecua\ii ce leag`for\ele de deplas`ri sunt necesare condi\ii suplimentare,respectiv condi\iile limit`.

{n acest caz u1 = 0

Rezult`:

Page 13: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu13

Calculul tensiunilor

−=

2

111uu

LLEσ

Conform se scrie:3

AEAL

LE 22 FF==σ

Important: formularea prezentat` permite generalizarea

Page 14: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu14

{n formularea matriceal` pentru elementul finit, termeniicare compun matricea de rigiditate pot fi interpreta\i cafiind coeficien\i de influen\` care leag` for\ele nodale dedeplas`rile nodale ale structurii:

[ ]{ } { }FK =δ

=

2

1

2

1

2221

1211

FF

uu

kkkk

Conform defini\iei, valoarea unui coeficient de influen\` derigiditate kij este valoarea for\ei din nodul “i” pe care o induceo deplasare egal` cu unitatea [n nodul “j”, deplas`rile [ncelelalte noduri fiind 0 (blocate), elementul r`m@n@nd [nechilibru.

Page 15: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu15

E2, A2, L22

22

L

AEk =2

E3, A3, L33

33

L

AEk =3

E4, A4, L44

44

L

AEk =4

E1, A1, L11

11

L

AEk =1

O structur` mai complex`,alc`tuit` din bare solicitateuniaxial

1 2 3 4F3 F5

F2

Page 16: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu16

1 2 3 4

21 3 4 5

4 Elemente

5 Noduri

For\e, deplas`riF1u1

k1 k4k3k2

Pentru fiecare element se poate scrie o rela\ie de tipul

indicii 1 ]i 2 corespunz@nd nodurilor elementului[ ]

=

2

1

2

1

uu

FF

K

Coresponden\a dintre numerotarea global` ]i cealocal` a nodurilor este prezentat` [n tabelul urm`tor

Element 1 2 3 4Nr nodlocal

1 2 1 2 1 2 1 2

Nr. nodglobal

1 2 2 3 3 4 4 5

Abstractizarea:

Page 17: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu17

Rela\ia for\e - deplas`ri care trebuie stabilit`pentru aceast` structur` va fi de forma:

=

5

4

3

2

1

555453

4544

232221

151211

5

4

3

2

1

...............

...............

............

uuuuu

kkkkk

kkkkkk

FFFFF

Page 18: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu18

Construirea matricei [K] - matricea de rigiditate a structurii.O prim` abordare este cea direct`, bazat` pe metodacoeficien\ilor de influen\`:

u=1

21 3 4 5k1 k4k3k2

0 0 0 0

F=k1³1

k11 = k1

k12= k13 = k14 = k15= 0

21 3 4 5k1 k4k3k2

0 0 0 0u=1

F = (k1 + k2) ³1

k22 = k1 + k2

k21= -k1 k23 = -k2

k24= k25 = 0

k32 = - k2 k34 = -k321 3 4 5k1 k4k3k2

0 0 0 0u=1

F = - k2 ³1

........

k33= k2 + k3

k31= k35 = 0

Page 19: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu19

{n final rezult`:

[ ]

−−+−

−+−−+−

=

44

4433

3322

2211

11

00000

0000000

kkkkkk

kkkkkkkk

kk

K

Page 20: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu20

O alt` abordare:asamblarea matricii de rigiditate a structurii

Se scrie matricea fiec`rui element, expandat` larangul matricei [ntregului sistem:

=

12

11

1

12

11

0000000000000000001100011

000

uu

FF

k

Indicele superior pentru F ]i u se refer` la num`rul elementului

Page 21: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu21

−−

=

00

0

0000000000001100011000000

00

0

22

21

22

2

21

uu

FF

k

−−=

0

00

0000001100011000000000000

0

00

32

313

32

31

uu

FF k

Page 22: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu22

−−

=

42

41

4

42

41

000

1100011000000000000000000

000

uu

FF

k

Pentru asamblare se [nsumeaz` matricile elemetelor]i se impun condi\iile necesare pentru echilibru ]icompatibilitate :

Page 23: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu23

Echibrul for\elor:

111

21212

2 332 1

43412

452

00 00000

000 00

FFFFFFF FFFFFF

+ + + =

Page 24: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu24

−−

+

−−+

+

−−

+

=

42

41

432

313

22

21

2

12

11

1

5

4

3

2

1

000

1100011000000000000000000

0

00

0000001100011000000000000

00

0

0000000000001100011000000

000

0000000000000000001100011

uuu

u

uuu

u

FFFFF

kk

kk

rezult`:

Page 25: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu25

Pentru compatibilitate - asigurarea continuit`\ii structurii:

441

32

331

22

221

12

uuu

uuu

uuu

==

==

== Corespunz`tor nota\iei globale anodurilor:

524

111

uu

uu

=

=

Vectorul deplas`rilor:

5

4

3

2

1

uuuuu

devine acela]i pentru to\i termenii

Page 26: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu26

{n final:

−−+−

−+−−+−

=

5

4

3

2

1

44

4433

3322

2211

11

5

4

3

2

1

00000

0000000

uuuuu

kkkkkk

kkkkkkkk

kk

FFFFF

[ ]K matricea de rigiditate a sistemului

Page 27: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu27

• Ob\inerea solu\iei c`utate pentru deplas`ri implic`rezolvarea sistemului de ecua\ii liniare.

• Sub aceast` form` sistemul nu poate fi rezolvat[ntruc@t matricea de rigiditate este singular`.

• Se elimin` din sistem r@ndul corespunz`tor condi\iei lalimit`, iar din matricea de rigiditate coloana corespunz`toare.

• Se solu\ioneaz` sistemul pentru deplas`ri

• Se calculeaz` apoi for\elele necunoscute,utiliz@nd forma ini\ial` a matricei de rigiditate

•Trebuie aplicate condi\iile la limit` :

[n problema analizat` [n nodul 1 deplasarea este 0.

•Se calculeaz` tensiunile din elemente

Page 28: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu28

θxFu 11

ˆ,ˆ

ux ˆ,ˆ

xFu 22ˆ,ˆ

v,yy

x

L1

2

Elementul Bar` 2D (Truss 2D)

(x, y) sistemul de coordonate global

Acelea]i ipoteze ca ]i [n cazul elementului unidimensional

sistemul de coordonate local)ˆ,ˆ( yx

Page 29: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu29

θ

2

1

x,u

y

x

L

1u

2u

σ

σ

Varia\ia deplas`rilor ]i a tensiunii [n elementul bar`

Page 30: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu30

θ

x

xFu 22 ,

yv,y

ux,

L1

2

F1y

v1

F2y

v2

xFu 11 ,

For\ele ]i deplas`rile [n sistemul decoordonate global

Page 31: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu31

5

Prin expandarea matricei de rigiditate [K] la dimensiunile 4 x 4ecua\ia elementului finit devine:

=

2

2

1

1

2

2

1

1

vˆvˆ

0000010100000101

ˆˆˆˆ

u

u

FFFF

y

x

y

x

L

AE

[ ]K

^

Ecua\ia pentru elementul bar`, exprimat` [n sistemul decoordonate local ( ), dedus` anterior, este:

−=

2

1

2

1

ˆˆ

1111

ˆˆ

uu

FF

x

x

L

EA

21 v,v ˆˆ,ˆ,ˆ,21 yy FF sunt egale cu 0Se reaminte]te c`

4

{ } [ ]{ }δˆˆ KF =

Page 32: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu32

x

j

y

i

i

j

y

x

d

Transformarea de coordonate pentru un vector [n plan

jˆiˆjid yxyx dddd +=+=

θ

Page 33: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu33

=

y

x

y

x

d

d

d

d

θθθθ

cossinsincos

ˆˆ

θSθC

sincos

==

=

y

x

y

x

d

d

d

d

CSSC

ˆˆ

cu:

[ ]

=CSSC

T

unde:

Matricea de transformare(matrice ortogonal` ]iantisimetric`)

Page 34: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu34

Pentru a aplica transformarea simultan la ambele nodurimatricea de transformare va expanda la rangul dublu: 4 x 4

[ ]

−=

CSSC

CSSC

T

0000

0000

Matricea este ortogonala ]i antisimetric`

Page 35: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu35

Obiectivul este stabilirea matricei derigiditate global`:

{ } [ ]{ }

{ } { }

=

=

=

2

2

1

1

2

2

1

1

v

vu

u

FFFF

F

y

x

y

x

KF

δ

δ 6

Page 36: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu36

Rela\ia dintre deplas`rile din noduri exprimate [ncoordonate locale ]i cele [n coordonate globale este:

7{ } [ ]{ }δδ T

u

u

CSSC

CSSC

u

u

=

−=

ˆv

v

0000

0000

vˆvˆ

2

2

1

1

2

2

1

1

Similar pentru for\e:

{ } [ ]{ }FTF =ˆ { } [ ] { }FTF ˆ1−= 8

Page 37: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu37

{ } [ ] [ ][ ]{ }δTKTF ˆ1−=matricea de transformare [T] fiind ortogonal`:

[ ] [ ]{ } [ ] [ ][ ]{ }δTKTF T

TTT

ˆ

1

=

=−

[ ]K9[ ] [ ] [ ][ ]TKTK T ˆ=

Din rela\iile ... rezult`:5 8

Page 38: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu38

[ ]

−−−−

−−−−

=

22

22

22

22

SCSSCSCSCCSCSCSSCSCSCCSC

KL

AE

Matricea de rigiditate c`utat` este:

Un rezultat similar se poate ob\ine si prinmetoda direct`, a coeficien\ilor de influen\`

Page 39: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu39

Calculul tensiunilor

Conform se scrie: [ ]

−=

2

1

ˆˆ

11uu

L

Eσ3

{ } [ ] { }δδ *ˆ T=

Rela\ia dintre deplas`rile exprimate [n sistemul decoordonate local ]i cel global se poate scrie ca:

=

2

2

1

1

2

1

v

v00

00ˆˆ

u

u

SCSC

uu

Page 40: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu40

[ ] { }

[ ] [ ]

[ ] [ ]SCSCLES

SCSC

LES

S

−−=′

−=′

′=

0000

11

δσ

Dac` se eviden\iaz` matricea tensiunilor S, rezult`:

Page 41: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu41

Exemplu

A = 4 x 10-4 m2

E = 210 GPaL = 2 mθ = 60o

u1 = 0.25 mmv1 = 0.0 mmu2 = 0.50 mmv2 = 0.75 mm

x

y

x

2

60o

1

Not`: valorile deplas`rilor u ]i v satisfaccondi\ia deform`rii axiale a barei

Page 42: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu42

[ ]

{ }

⋅⋅

=

=

−−

⋅=′

mm

mm

u

u

mmNS

3

3

3

2

2

1

1

29

1075.01050.00.01025.0

v

v

23

21

23

21

2/10210

δ

MPamN

32.81/10132.8

1075.01050.00.01025.0

23

21

23

21

210210

27

3

3

3

9

=

⋅=

⋅⋅

−−

⋅=

σσ

σ

Page 43: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu43

45o

45o

1 m

1 m

3

41

2

3

21

Exemplu :Structur` cu 3 bare

Page 44: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu44

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

��

��

��

��

��

��

ElementNode local 1

Node local 2

L (mm)

A (mm2) θ C S C2 S2 CS

1 1 2 1000 200 90 0 1 0 1 02 1 3 1000 200 45 0.7071 0.7071 0.5 0.5 0.53 1 4 1410 200 0 1 0 1 0 0

Nr. node global

��

����

��

����

��

��

����

��

����

��

��

����

��

����

��

����

��

��

����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Modulul de elasticitate pentru toate elementeleE = 2 105 MPa

Datele numerice pentru exemplu

Page 45: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu45

[ ]

−⋅=

101000001010

0000

)1000()200()102( 5

)1(K

[ ]( )

−−−−

−−−−

⋅=

5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0

1414)200()102( 5

)2(K

[ ]

⋅=

0000010100000101

)1000()200()102( 5

)3(K

Page 46: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu46

[ ] +

=

000000000000000000000000000000000000kkkk

0000kkkk

0000kkkk

0000kkkk

K)1(

44)1(

43)1(

42)1(

41

)1(34

)1(33

)1(32

)1(31

)1(24

)1(23

)1(22

)1(21

)1(14

)1(13

)1(12

)1(11

Page 47: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu47

+

000000000000000000kk00kk

00kk00kk000000000000000000kk00kk

00kk00kk

)2(44

)2(43

)2(42

)2(41

)2(34

)2(33

)2(32

)2(31

)2(24

)2(23

)2(22

)2(21

)2(14

)2(13

)2(12

)2(11

Page 48: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu48

)3(44

)3(43

)3(42

)3(41

)3(34

)3(33

)3(32

)3(31

)3(24

)3(23

)3(22

)3(21

)3(14

)3(13

)3(12

)3(11

kk0000kk

kk0000kk00000000000000000000000000000000

kk0000kk

kk0000kk

Page 49: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu49

[ ]

−−−−−

−−−−−−

=

000000000100000100354.0354.000354.0354.000354.0354.000354.0354.0000010100000000000354.0354.010354.1354.001354.0354.000354.0354.1

)40000(K

De comentat: de ce coloanele 3 ]i 8 din matricea derigiditate sunt nule

Page 50: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu50

Utilizarea principiului lucrului mecanic virtual pentruformularea matricei de rigiditate.

O structur` liniar-elastic` este [n stare de echilibru staticdac` lucrul mecanic virtual al for\elor exterioare esteegal cu energia de deformare pentru ori ce deplasarevirtual` compatibil` cu leg`turile sistemului.

Pentru elementul de bara solicitat axial, lucrulmecanic al for\elor exterioare ( for\e ceac\ioneaz` [n noduri este:

iixx uFuFuFW ˆˆˆˆˆˆ2211 ∆⋅=∆⋅+∆⋅=∆ ∑

Scris sub form` matricial`

Page 51: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu51

{ } { } { } { }FFW Tii δδ ∆=∆⋅=∆

Nota: Pentru simplificare s-a renun\at la utilizarea nota\ieispecifice sistemului de coordonate local

Lucrul mecanic virtual al tensiunilor este:

dVdVWVol

T

Voli ⋅∆=∆⋅=∆ ∫∫ σεεσ

Tin@nd cont de exprimarea deforma\iilor specifice func\ie dedeplas`ri , care se scrie ]i sub forma:

{ } { } [ ]TTi

T Bδε =2

Page 52: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu52

[ ] dVBWVol

TTii ⋅∆=∆ ∫ σδrespectiv

[ ]{ }iBE δσ =

|in@nd cont ]i de expresia tensiunilor func\ie dedeplas`rile nodale, exprimat` de :

rezult` :

[ ] [ ]{ } dVBEBWVol

iTT

ii ⋅∆=∆ ∫ δδ

[ ] [ ] { }iVol

TTii dVBEBW δδ ⋅∆=∆ ∫

Page 53: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu53

rezult`:Din egalitatea iWW ∆=∆

[ ]K

{ } { } [ ] [ ] { }iVol

TTi

Ti dVBEBF δδδ ⋅∆=∆ ∫

{ } [ ]{ }iKF δ=

Pentru elementul bara 1D, cu [ ]

−=

LLB 11

[ ] [ ]

−=

−= ∫ 11

11111

0 L

AE Adx11-

LE

L

1L

K

Page 54: Metoda Elementului Finit (MEF) · metoda deplas`rilor , consacrat` pentru aceast` abordare. Metoda Elementului Finit (MEF) Elementul de bar` cu sec\iune constant`, solicitat uniaxial:

Curs MEF A. Pascu54

[ ] [ ] [ ][ ]dVBDBKVol

T∫=

Expresia pentru matricea de rigiditate a elementului sepoate generaliza ]i pentru stari de [nc`rcare maicomplexe. {n acest caz [n vor apare mai multecomponente, iar pentru legatura [ntre tensiuni ]i deplas`rise folose]te rela\ia

Matricea de rigiditate se calculeaz` astfel:

{ }ε

{ } [ ][ ]{ }iBD δσ =

10