metode de cercetare-handbal

Download Metode de Cercetare-handbal

Post on 12-Nov-2015

121 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metode de Cercetare-handbal

TRANSCRIPT

2. 1.Metodele de cercetareDirectia de baza a cercetarii a constituit-onvatareaunor elemente si procedeedinjocul de handbal prin jocuri de miscare, adaptate la particularitatile psiho-motriceale vrstei elevilor din ciclul primar (10-11 ani).n cercetare au fost folosite mai multe metode, care au constituit caile derezolvarea obiectivelor propuse. Aceste metode au fost urmatoarele:.analizateoretica si generalizarea datelor literaturii de specialitate;.analizadocumentelor de planificare, evidenta si control din cadrul disciplinei"Educatia fizica" la clasele primare;.observatiapedagogica;.metodaanchetei tip chestionar;.experimentulpedagogic;.metodeletestariiindicilor dezvoltarii somatice, pregatirii fizicesifunctionale;.metodacomparativa;.metodestatistico-matematice.Analiza teoreticasi generalizarea datelor literaturii de specialitatePentru a putea face o analiza de ansamblu asupra tezei am selectionatlucrarilecare trateaza acest subiect, materializate n peste 270 de titluri, din autoriromnisi straini, toate constituind bibliografia selectiva a lucrarii. Documentarea acuprinsatt lucrari de specialitate, ctsi din alte domenii: psihologie, fiziologie,sociologie, teoriasi metodica jocurilor sportive, teoriasi metodica predariihandbaluluila clasele primareetc., largindu-se n acest fel suportulstiintific allucrarii.La acest capitol au fost analizate izvoarele literare privind organizareasidesfasurareaeducatiei fizice n ciclul primar, au fost scoase n evidenta diferiteaspecteteoretico-metodice de organizare a acestui proces. Au fost remarcate noicaide ameliorare a educatiei fizice cu elevii claselor primare. Din datele literaturii125

despecialitate a rezultat ca n Romnia s-au ntreprins si se ntreprind n continuarecercetaricare au scop perfectionarea procesului instructiv-educativ la disciplinaeducatiefizica (T. Badiu, 1994).Autorii care trateaza acest subiect n lucrarile lor nu mentioneaza practic,caresunt modurile de rezolvare, pentru a mbunatati procesul instructiv si educativ,pentruca acesta sa fie mai eficient n comparatie cu metodele clasice de instruire.Analiza documentelor de planificare evidentasi control din cadrul disciplinei,,EducatieFizica" la clasele primareNe-au interesat documentele care dezvaluie activitatea cadrelor didactice cuelevii, planul cadru de nvatamnt, programa de educatie fizica pentru clasele I -IV, esalonarea anuala a unitatilor de nvatare, distribuirea lectiilor pe unitati denvatare, planurile calendaristice semestriale, proiectarea unitatilor de nvatare,proiectelede lectie, sistemele de actionare si codificarea lor, metodologia evaluarii.n paralel ne-am documentat asupra posibilitatilor de adaptare aelementelor, procedeelorsi mijloacelor specifice jocului de handbalsitransformareaacestora n jocuri dinamice accesibile, adaptate particularitatilormotrice, somatice, psihologice, fiziologice ale elevilor din ciclul primar. Deasemeneaam analizat 14 planuri calendaristice, 12 anexe cu sisteme de actionare,50 de proiecte didactice.Pentruaadapta jocurile la particularitatile specificevrsteine-au interesat rezultatele obtinute de catre elevi n Sistemul National deEvaluare.n acelasi timp ne-au interesatsi temelesi dezbaterile de la orele deeducatiecivica, n special cele referitoare la comportament, autocunoastere,apreciereavalorilor in colectivitate. Compararea rezultatelor obtinute, prindocumentareabibliografica si analiza documentelor scolare, ne-a oferit o imaginedeansamblu asupra modului de desfasurare a muncii instructiv-educative la lectiiledeeducatie fizica si sport n clasele la nivelul carora se desfasoara cercetarea.Am observat ca nu exista n totalitate o concordanta ntreprogramare,planificaresi activitatea practica concreta.126

Din aceasta cauza am considerat caestenecesar sa prezint n anexa lucrariimetodologiade elaborare a documentelor de planificare si o planificare anualasisemestriala.Cunostintele noi le-am asociat cu alte categorii de informatii, provenite dinabordareaconcreta a colectivitatii scolare, din procesul de antrenament etc.Metoda observatiein literatura pedagogica se subliniaza ca observatia consta n nregistrareadatelorsi a constatarilor ce ne intereseaza, asa cum se prezinta, n modul lornaturalde manifestare, fara intentia de a le modifica, cercetatorul asteptnd ca elesase produca pentru a le putea surprinde (C. Meyers,E. Blesh, 1962; M. Epuran,1970, 1980;A. Gagea, 1979; G. Chirita, 1983; M. serban, 1987; A. Gugiuman, E.Zetu si colab.1993;I.Nicola, 1993; T. Badiu, 1994; C. I. Coman, 1996).ncercetareanoastra, am folosit observatia directa asupra comportamentului elevilorsia conduitei lor n timpul desfasurarii jocurilor dinamice cu elemente din handbal.Observatia s-a desfasuratnanulscolar 2001-2002 au fost supuseobservatiilorpedagogice 36 de lectii la Liceul teoretic ,, Onisifor Ghibu " dinOradea. Din cele observaterezultacaelevii se integreaza n lectie, au conduitacorespunzatoaresi participa cu mult interes si entuziasm la jocurile nou create, cadealtfel si n alte situatii, daca sunt solicitati.Metoda anchetei tip chestionarn prezent, cunoastereasi aprecierea persoanei, indiferent de domeniu ncarese implica, intra n preocuparile unui numar tot mai mare de teoreticieni sipracticieni, fara sa fi ajuns la un sistem de evaluare unanim acceptat (M. Barrow,R. McGreer, 1970; A. Nicu 1979; A. Dragnea, 1984; Ct. suteu, V. Farcas, 1982;M. serban, 1987; T. Badiu, 1993).Aceasta metoda a fost aplicata la mai multe categorii de persoane ncepndcuprofesorii de educatie fizica, care predau la clasele a IV-a, si la elevii cuprinsi n127

acesteclase. Am folosit att chestionarul cu ntrebari nchise pentruprofesori,acestiaalegnd raspunsul dorit, ct si chestionarul cu ntrebari deschise (lasndlibertatetotala n raspunsuri celui chestionat). Numit n literatura de specialitate"Chestionar de opinii" (S. Chelcea, 1975; A. Dragnea, 1984; A. Gugiuman, E. Zetusicolab. 1993; T. Badiu, 1993, 1996; C. I. Coman, 1996), acesta ajuta laobtinenereade date de ordin subiectiv, care nu pot fi operate direct. Cu ajutorul luis-a ncercatsacunoasca opiniile cadrelor didactice despre nivelul de utilizare ajocurilorde miscare, n general si a celor cu elemente din handbal, n lectia deeducatiefizica, despre comportamentul si manifestarile elevilor n timpul jocuriloretc. Chestionarele adresate au ncercatsascoata n evidenta aspectele legate deinfluenteleexercitate de introducerea si practicarea jocurilor de miscare cuelementedin handbal n clasele primare , despre impactul si atitudinea lor, fata dejocurilefolosite n lectii, despre dorintele si aspiratiile lor legate de disciplina"Educatie fizica".n toate cazurile, chestionarele ntocmite au respectat cerintele formulate nliteraturade specialitate, pedagogica si psihologica. Orientndu-ne dupa modelelestabilite, chestionarele noastre au cuprins o scurta introducere, prin care amexplicatclar ce anume urmareste cercetarea initiata si s-a cautat ca printr-o formastrictpedagogicasa se trezeasca interesulsi simpatia persoanei careia ne-amadresat. n textul introductiv am dat informatii privind obiectivele cercetarii, moduldeformulare a raspunsurilorsi valoarea acestora n analiza noastra asupraprocesuluiinstructiv-educativ n cadrul lectiei de educatie fizica. Pentru profesoris-a preferat raspunsul anonim.Prin aceasta forma de introducere s-aurmaritobtinereacolaborarii la cercetare a celor investigati. Au fost chestionati 93profesoricu o vechime n nvatamnt de cel putin 5 ani, avnd diferite grade depregatireprofesionala.Experimentul pedagogicExperimentul pedagogic necesita crearea unei situatii noi, prin introducereauneimodificari n desfasurarea actiunii educationale cu scopul verificarii ipotezei128

carea declansat aceste inovatii. n acest scop am formatunlot experimental dineleviiclaselor a IV-a, mpartit n mod egal ntr-o grupa experimentala (baieti+fete)sio grupa martor (baieti+fete). Variabila independenta, utilizata la grupaexperimentala, a constituit-o introducerea, n cadrul planificarilor tematice, aelementelordin handbal sub forma de jocuri de miscare. Experimentul s-adesfasuratpe durata a doiani scolari, 2000-2002 si a fost divizat n expeimentpedagogicde constatare si experiment pedagogic de baza. Att n experimentulpedagogicde constatare, ct si n cel de baza au fost cuprinsi grupe de elevi aiclaselora IV-a de la Liceul teoretic Onisifor Ghibu dinOradea.Metodele testarii indicilor dezvoltarii somatice,pregatiriifizicesi functionalen decursul evolutiei sale, omul a simtit ntotdeauna nevoia de apreciere siautoapeciere, se spune, de altfel, "ca omul nu nceteaza niciodata sa-i evalueze peceilalti, sa-i compare si sa se compare n raport cu acestia, sa-i valorizeze n raportcuevenimentele" (T. Badiu, 1993, 1996; I. Nicola, 1996; C. Filip si colab., 1999,2001). Sa ne amintimcea spus Secenov (citat de V. C. Ciocrlan, 1973) "estefirescca oamenii sa-si cunoasca limitele, ca sa se poata ajuta n efortul lor decooperare".Masurarea n conditii standard,aesantionului stabilit de noi, cu ajutorulunorbaterii de teste, a avut ca scop constatareasi apoi evidentierea evolutieiparametrilorantropometrici, motrici, fiziologici esentiali la copiii din ciclul primar,subraport practic. n plan antropometric s-au masurat talia, greutateasielasticitateatoracica (diferenta dintre perimetrul toracelui n inspiratie profunda sinexpiratie fortata).DEZVOLTAREA SOMATICTalia- naltimea n stnd.Talia constituie principalul indicator al cresteriisomaticesi asa cum este cunoscut, acest indice este conditionat genetic. naltimeaafost masurata cu taliometrul n pozitia stnd (fara ncaltaminte) cu calciele,feselesi omoplatii atingnd tija taliometrului.129

Greutatea.Spre deosebire de talie, acest indiceestecontrolabil si poate fiinfluentatntr-o proportie considerabila de catre o serie de factori exogeni. Printreacestifactori se evidentiaza alimentatia rationala, regimul de viata, la care seadaugasi factori educativi.Greutatea a fost verificata cu cntarul medicinal.Perimetrul toracic n exp