mfc-l2750dw mfc-l2732dw mfc-l2752dw internetu mfc …

of 225 /225
Korisnički priručnik na internetu DCP-L2512D DCP-L2537DW DCP-L2532DW DCP-L2552DN MFC-L2712DN MFC-L2712DW MFC-L2732DW MFC-L2750DW MFC-L2752DW © 2018 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Author: others

Post on 07-Nov-2021

18 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

© 2018 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridrana.
Sadraj
Prije upotrebe ureaja tvrtke Brother ................................................................................................. 1 Definicije napomena....................................................................................................................................... 2 Zaštitni znaci .................................................................................................................................................. 3 Vana napomena ........................................................................................................................................... 4
Uvod u ureaj tvrtke Brother ............................................................................................................... 5 Pregled upravljake ploe .............................................................................................................................. 6 Pregled upravljake ploe ............................................................................................................................ 11 Pregled dodirnog LCD zaslona .................................................................................................................... 12 Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom ...................................................................................................... 15 Pregled zaslona s postavkama ................................................................................................................... 17 Pristup uslunim programima tvrtke Brother (Windows®) ............................................................................ 18
Deinstalirajte upravljake programe i softver tvrtke Brother (Windows®)........................................... 20
Rukovanje papirom............................................................................................................................. 21 Stavite papir ................................................................................................................................................. 22
Dokument stavite u automatski ulaga dokumenata (AUD)............................................................... 38 Dokumente stavite na staklo skenera ................................................................................................ 39
Rješavanje problema .......................................................................................................................... 42 Poruke o pogrešci i odravanju.................................................................................................................... 43 Poruke o pogreškama kada se koristi znaajka Brother Web Connect ....................................................... 51 Zastoji dokumenata...................................................................................................................................... 53
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a ................................................................................ 54 Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument........................................................................ 55 Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u AUD-u ............................................................ 56
Zastoji papira................................................................................................................................................ 57 Papir je zaglavljen u ladici za papir .................................................................................................... 58 Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir ....................................................................................... 60 Papir je zaglavljen u stranjem dijelu ureaja .................................................................................... 61 Papir je zaglavljen unutar ureaja ...................................................................................................... 63 Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje........................................................................... 65
Problemi s ispisivanjem................................................................................................................................ 67 Poboljšajte kvalitetu ispisa ........................................................................................................................... 70 Problemi s telefonom i faksom..................................................................................................................... 75
Mreni problemi............................................................................................................................................ 82
Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print ........................................................................................... 92 Problemi sa znaajkom AirPrint ................................................................................................................... 93 Ostali problemi ............................................................................................................................................. 94 Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova........................................................................................... 96
Prenesite faksove na drugi faks ureaj .............................................................................................. 97 Prenesite faksove na raunalo ........................................................................................................... 98 Prenesite izvještaj dnevnika faksova na drugi faks ureaj ............................................................... 100
Informacije o ureaju.................................................................................................................................. 101 Provjerite serijski broj ....................................................................................................................... 102 Provjerite inaicu programske opreme............................................................................................. 103 Pregled funkcija resetiranja .............................................................................................................. 104 Resetirajte vaš ureaj Brother.......................................................................................................... 106
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela.................................................................................................... 129 Zapakirajte i prevezite ureaj tvrtke Brother .............................................................................................. 130
Dodatak .............................................................................................................................................. 206 Specifikacije ............................................................................................................................................... 207 Kako unijeti tekst u ureaj tvrtke Brother ................................................................................................... 215 Potrošni materijal ....................................................................................................................................... 218 Informacije o recikliranom papiru ............................................................................................................... 220 Brojevi tvrtke Brother.................................................................................................................................. 221
Poetna stranica > Sadraj
Prije upotrebe ureaja tvrtke Brother
• Definicije napomena
• Zaštitni znaci
• Vana napomena
Definicije napomena U ovom korisnikom priruniku upotrebljavamo sljedee simbole i oznake:
UPOZORENJE UPOZORENJE ukazuje na moguu opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzroiti smrt ili opasne ozljede.
OPREZ OPREZ ukazuje na moguu opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzroiti manje ili blae ozljede.
VANO VANO ukazuje na moguu opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzroiti ošteenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA NAPOMENA navodi radno okruenje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogui strujni udar.
Ikone opasnosti od poara upozoravaju na mogui poar.
Ikone o vruoj površini upozoravaju da ne dirate vrue dijelove ureaja.
Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.
Podebljano Podebljani stil identificira gumbe na upravljakoj ploi ureaja ili na zaslonu raunala.
Kurziv Kurziv istie vane stvari ili vas upuuje na vezanu temu.
Courier New Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u ureaja.
Srodne informacije
2
Poetna stranica > Prije upotrebe ureaja tvrtke Brother > Zaštitni znaci
Zaštitni znaci BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Excel, OneNote i OneDrive su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Amerikim Dravama i/ili drugim zemljama. Apple, Mac, Safari, AirPrint, logotip AirPrint, iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Amerikim Dravama i drugim zemljama. macOS je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. App Store oznake je usluge tvrtke Apple Inc. Nuance i PaperPort zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih pridruenih tvrtki u Sjedinjenim Amerikim Dravama i/ili drugim zemljama. PostScript i PostScript 3 su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Dravama i/ili drugim zemljama.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Direct registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance®. WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup i logotip Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi- Fi Alliance®. Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.
Mopria® i logotip Mopria® registrirani su zaštitni znaci i oznake usluge udruge Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim dravama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena. Mozilla i Firefox registrirani su zaštitni znaci fondacije Mozilla Foundation. Intel je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Amerikim Dravama i/ili drugim zemljama. Evernote i logotip Evernote Elephant zaštitni su znaci tvrtke Evernote Corporation i upotrebljavaju se pod licencom.
Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Brother Industries, Ltd. takve znakove upotrebljava pod licencom. WordPerfect je registrirani zaštitni znak tvrtke Corel Corporation i/ili njezinih podrunica u Kanadi, Sjedinjenim Amerikim Dravama i/ili drugim zemljama. Svaka tvrtka iji se naziv softvera spominje u ovom priruniku sadrava licencni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasniki program. Bilo koji trgovaki naziv i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajuih tvrtki.
Srodne informacije
3
Vana napomena • Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise
o beinoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate. • Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
• Windows® 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows®
10 Education i Windows® 10 Enterprise.
• Windows Server® 2008 u ovom dokumentu predstavlja Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2. • U ovome korisnikom priruniku upotrebljavaju se LCD poruke ureaja MFC-L2750DW, osim ako nije
drugaije navedeno. • U ovome korisnikom priruniku upotrebljavaju se ilustracije ureaja MFC-L2750DW, osim ako nije drugaije
navedeno. • Zasloni u ovom korisnikom priruniku slue samo za ilustraciju, njihov stvarni sadraj moe biti razliit.
• Ako nije drukije navedeno, snimke zaslona u ovom priruniku snimljene su u sustavima Windows® 7 i macOS v10.10.5. Izgled zaslona vašeg raunala moe se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
• Sadraj ovoga prirunika i specifikacije ovoga proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave. • Ovo je dokumentacija za MFC i DCP modele. • U zemljama s izvoznim ogranienjima nisu dostupne sve znaajke.
Srodne informacije
4
Uvod u ureaj tvrtke Brother
• Pregled upravljake ploe
• Pregled upravljake ploe
• Pregled zaslona s postavkama
5
Poetna stranica > Uvod u ureaj tvrtke Brother > Pregled upravljake ploe
Pregled upravljake ploe
MFC-L2712DN/MFC-L2712DW
4
3
1. Senzorski gumbi Pohranite i ponovno birajte osam brojeva faksa i telefona. Za pristup pohranjenim senzorskim brojevima faksa i telefona 1 – 4, pritisnite senzorski gumb dodijeljen tome broju. Za pristup pohranjenim senzorskim brojevima faksa i telefona 5 – 8 drite Shift (Promjena) dok pritišete gumb.
2. Funkcijski gumbi
Redial/Pause (Ponovi/Pauza) Pritisnite za biranje posljednje biranog broja. Ovaj gumb ujedno umee pauzu kod programiranja brojeva brzog biranja ili kod runog biranja broja.
Tel/R Pritisnite Tel/R za telefonski razgovor nakon podizanja slušalice vanjskog telefona tijekom F/T brzog dvostrukog zvona. Kada se spojite na PBX, upotrijebite ovaj gumb kako biste pristupili vanjskoj liniji, opozvali operatera ili prenijeli poziv na drugi telefon.
WiFi (za beine modele) Pritisnite gumb WiFi i pokrenite instalacijski program za beinu mreu na raunalu. Pridravajte se uputa na zaslonu kako biste podesili beinu vezu izmeu ureaja i mree. Kada je ukljuena lampica WiFi, ureaj tvrtke Brother povezan je s beinom pristupnom tokom. Kada lampica WiFi treperi, nema beine veze ili se ureaj pokušava povezati s beinom pristupnom tokom.
Resolution (Rezolucija) (samo za odreene modele) Pritisnite kako biste promijenili rezoluciju faksa.
2 in 1(ID) Copy (2 u 1 (ID) kopiranje) Pritisnite kako biste na jednu stranicu kopirali obje strane osobne iskaznice.
2-Sided (Dvostrano) Pritisnite kako biste kopirali na obje strane lista papira.
6
Options (Opcije) Pritisnite za pristup privremenim postavkama za faksiranje, skeniranje ili kopiranje.
3. Zaslon s tekuim kristalima (LCD) Prikazuje poruke koje vam pomau da podesite i upotrebljavate ureaj. Ako je ureaj u nainu primanja Faks, na LCD-u je prikazano:
b
a
Samo faks 01/01 12:00

100% Auto Slag. kopija:01
c. Vrsta kopije d. Broj kopija e. Kvaliteta f. Kontrast g. Omjer kopije
4. Gumbi naina rada
FAX (FAKS) Pritisnite da ureaj prijee u nain rada za faksiranje.
SCAN (SKENIRANJE) Pritisnite kako biste ureaj prebacili u nain rada za skeniranje.
COPY (KOPIRANJE) Pritisnite da ureaj prijee u nain rada za kopiranje.
5 6
Clear (Izbriši) Pritisnite kako biste izbrisali unesene podatke ili otkazali trenutanu postavku.
7
OK (U redu) Pritisnite za pohranu postavki ureaja.
d ili c Pritisnite kako biste pomicali unatrag ili unaprijed kroz odabire u izborniku.
a ili b • Pritisnite kako biste pomicali kroz izbornike i opcije. • Pritisnite kako biste promijenili rezoluciju u nainu primanja Faks.
Pritisnite za pristup brojevima brzog biranja.
6. Brojanik • Upotrebljavajte za biranje brojeva faksa i telefona. • Upotrebljavajte kao tipkovnicu za unos teksta ili znakova.
7. Ukljuivanje/iskljuivanje napajanja
• Ukljuite ureaj tako da pritisnete .
• Iskljuite ureaj na nain da pritisnete i zadrite . LCD prikazuje poruku [Iskljucivanje] i ostaje ukljuen nekoliko sekundi, a zatim se iskljuuje. Ako su povezani vanjski telefon ili TGA, uvijek su dostupni.
8. Stop/Exit (Stop/Izlaz) • Pritisnite kako biste zaustavili radnju. • Pritisnite za izlaz iz izbornika.
9. Start • Pritisnite kako biste pokrenuli slanje faksova. • Pritisnite kako biste pokrenuli kopiranje. • Pritisnite kako biste pokrenuli skeniranje dokumenata.
DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN
MFC-L2690W
8
• Iskljuite ureaj na nain da pritisnete i zadrite . LCD prikazuje poruku [Iskljucivanje] i ostaje ukljuen nekoliko sekundi, a zatim se iskljuuje.
2. Funkcijski gumbi
Copy/Scan Options (Mogunosti kopiranja/skeniranja) Pritisnite za pristup privremenim postavkama za skeniranje ili kopiranje.
WiFi (za beine modele) Pritisnite gumb WiFi i pokrenite instalacijski program za beinu mreu na raunalu. Pridravajte se uputa na zaslonu kako biste podesili beinu vezu izmeu ureaja i mree. Kada je ukljuena lampica WiFi, ureaj tvrtke Brother povezan je s beinom pristupnom tokom. Kada lampica WiFi treperi, nema beine veze ili se ureaj pokušava povezati s beinom pristupnom tokom.
Scan (Skeniranje) Pritisnite kako biste ureaj prebacili u nain rada za skeniranje.
2 in 1(ID) Copy (2 u 1 (ID) kopiranje) Pritisnite kako biste na jednu stranicu kopirali obje strane osobne iskaznice.
2-Sided (Dvostrano) (samo za odreene modele) Pritisnite kako biste kopirali na obje strane lista papira.

cde 100% Auto Slag. kopija:01
a. Vrsta kopije b. Broj kopija c. Kvaliteta d. Kontrast e. Omjer kopije
MFC-L2690W
Clear (Izbriši) • Pritisnite kako biste izbrisali unesene podatke.
9
OK (U redu) Pritisnite za pohranu postavki ureaja.
a ili b Pritisnite kako biste pomicali kroz izbornike i opcije.
5. Stop/Exit (Stop/Izlaz) • Pritisnite kako biste zaustavili radnju. • Pritisnite za izlaz iz izbornika.
6. Start • Pritisnite kako biste pokrenuli kopiranje. • Pritisnite kako biste pokrenuli skeniranje dokumenata.
Srodne informacije
10
Poetna stranica > Uvod u ureaj tvrtke Brother > Pregled upravljake ploe
Pregled upravljake ploe
Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
2 3 6541
1. Komunikacija kratkog dometa (NFC) (MFC-L2750DW/MFC-L2752DW) Ako Android™ ureaj podrava znaajku NFC, moete ispisivati dokumente s ureaja ili skenirati dokument na ureaj dodirivanjem simbola NFC na upravljakoj ploi.
2. Dodirni zaslon s tekuim kristalima (LCD) Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.
3. Gumbi izbornika
(Poetni zaslon)
(Prekini)
Pritisnite kako biste prekinuli radnju. 4. Brojanik (numeriki gumbi)
Pritisnite brojeve na dodirnoj ploi kako biste birali brojeve telefona ili faksa i unijeli broj kopija. 5. Led pokazatelj napajanja
LED e zasvijetliti ovisno o statusu napajanja ureaja.
6. Napajanje ukljueno/iskljueno
• Ukljuite ureaj tako da pritisnete .
• Iskljuite ureaj na nain da pritisnete i zadrite . Dodirni LCD zaslon prikazuje [Iskljucivanje] i ostaje ukljuen nekoliko sekundi, a zatim se iskljuuje. Ako su povezani vanjski telefon ili TGA, uvijek su dostupni.
Srodne informacije
11
Poetna stranica > Uvod u ureaj tvrtke Brother > Pregled dodirnog LCD zaslona
Pregled dodirnog LCD zaslona
Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
Kada je prikazan poetni zaslon, pritisnite d ili c kako bi se prikazali drugi poetni zasloni. Poetni zaslon prikazuje status ureaja dok je ureaj u stanju pripravnosti. Kada se prikae, taj zaslon oznauje da je ureaj spreman za primanje sljedee naredbe. Dostupne znaajke razlikovat e se ovisno o modelu.
1 2
3456
1. Datum i vrijeme Prikazuje datum i vrijeme koji su podešeni na ureaju.
2. Naini rada
• [Web] Pritisnite kako biste ureaj tvrtke Brother povezali s internetskim servisom.
• [Aplikacije] Pritisnite kako biste ureaj tvrtke Brother povezali s uslugom Brother Apps.
3. Toner
Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku [Toner].
Kada je toner pri kraju upotrebe ili postoji problem, na ikoni tonera prikazat e se ikona o pogrešci .
12
4. [Postavke] Pritisnite za pristup izborniku [Postavke]. Ako su ukljuene znaajke zakljuavanja funkcija ili zakljuavanja postavki, na LCD-u e se pojaviti ikona lokota . Ureaj morate otkljuati kako biste upotrebljavali postavke.
5. ili (Stanje beine veze za beine modele) Pritisnite za konfiguriranje postavki beine mree. Ako se koristite beinom vezom, pokazatelj s etiri razine na poetnom zaslonu prikazuje trenutanu jainu signala beine mree.
0 Max
Beini LAN onemoguen
6. [Precaci] Pritisnite kako biste izradili preace za esto izvršavane radnje, poput slanja faksa, izrade kopija, skeniranja i upotrebe aplikacije Web Connect.
• Dostupna su tri zaslona s preacima s etiri preaca na svakom zaslonu s preacima. Dostupno je ukupno 12 preaca.
• Kako bi se prikazali ostali zasloni s preacima, pritisnite d ili c.
Pohranjeni faks(ovi)
Broj primljenih faksova u memoriju pojavit e se na vrhu zaslona.
Pritisnite , zatim pritisnite [Da] za ispis faksova.
Ikona upozorenja
13
Ikona upozorenja pojavljuje se u sluaju poruke o pogrešci ili odravanju. Pritisnite podruje poruke kako
biste je pregledali, zatim pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.
NAPOMENA • Ovaj proizvod prihvaa font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Srodne informacije
14
Poetna stranica > Uvod u ureaj tvrtke Brother > Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom
Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom
Srodni modeli: MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
Prstom pritisnite LCD kako biste njime rukovali. Za prikaz svih opcija te za pristup njima pritisnite d c ili a b na LCD-u kako biste kroz njih pomicali. Koraci navedeni u nastavku objašnjavaju kako navigirati kroz mijenjanje postavke ureaja. U ovom primjeru postavka osvjetljenja pozadine LCD-a promijenjena je iz [Svjetlo] u [Sred].
VANO
LCD NE pritišite oštrim predmetom, poput olovke ili stylus pisala. Mogao bi oštetiti ureaj.
NAPOMENA LCD NE dodirujte odmah nakon što ste ukopali kabel napajanja ili ukljuili ureaj. U protivnom biste mogli prouzroiti pogrešku.
1. Pritisnite ([Postavke]).
2. Pritisnite [Sve postavke]. 3. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [Opce postavke], zatim pritisnite [Opce postavke].
4. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [LCD postavke], zatim pritisnite [LCD postavke].
5. Pritisnite [Poz. svjetlo].
16
Poetna stranica > Uvod u ureaj tvrtke Brother > Pregled zaslona s postavkama
Pregled zaslona s postavkama
Izbornik postavki koristite za pristup svim postavkama Brotherova ureaja.
1. Toner • Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. • Pritisnite za pristup izborniku [Toner].
2. Postavka ladice Pritisnite za promjenu postavki veliine papira i vrste papira.
3. Eko nain rada Pritisnite za pristup izborniku [Eko nacin].
4. Mrea • Pritisnite za podešavanje mrene veze. • Pokazatelj s etiri razine na zaslonu prikazuje jainu trenutanoga beinog signala ako upotrebljavate
beinu vezu. 5. Wi-Fi Direct
Pritisnite za postavljanje mrene veze Wi-Fi Direct™. 6. Sve postavke
Pritisnite za pristup izborniku sa svim postavkama ureaja.
Srodne informacije
17
Poetna stranica > Uvod u ureaj tvrtke Brother > Pristup uslunim programima tvrtke Brother (Windows®)
Pristup uslunim programima tvrtke Brother (Windows®) Brother Utilities pokreta je aplikacija koja prua prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na raunalu. 1. Napravite jedno od sljedeeg:
• (Windows® 7)
• (Windows® 8)
Dodirnite ili kliknite (Brother Utilities) na zaslonu Start ili na radnoj površini.
• (Windows® 8.1)
Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona Start i kliknite (ako se koristite ureajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona Start prema gore kako bi se prikazao zaslon Aplikacije).
Kada se pojavi zaslon Aplikacije, dodirnite ili kliknite (Brother Utilities).
• (Windows® 10)
3. Odaberite radnju koju elite izvršiti.
18
• Deinstalirajte upravljake programe i softver tvrtke Brother (Windows®)
19
Poetna stranica > Uvod u ureaj tvrtke Brother > Pristup uslunim programima tvrtke Brother (Windows®) > Deinstalirajte upravljake programe i softver tvrtke Brother (Windows®)
Deinstalirajte upravljake programe i softver tvrtke Brother (Windows®) 1. Napravite jedno od sljedeeg:
• (Windows® 7)
• (Windows® 8)
Dodirnite ili kliknite (Brother Utilities) na zaslonu Start ili na radnoj površini.
• (Windows® 8.1)
Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona Start i kliknite (ako se koristite ureajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona Start prema gore kako bi se prikazao zaslon Aplikacije).
Kada se pojavi zaslon Aplikacije, dodirnite ili kliknite (Brother Utilities).
• (Windows® 10)
Kliknite > Brother > Brother Utilities.
2. Kliknite na padajui popis i odaberite naziv modela (ako ve nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite Alati, zatim kliknite Deinstalacija. Pridravajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljake programe.
Srodne informacije
20
• Upotreba posebnog papira
Stavite papir
• Papir stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ga
22
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Stavite papir > Stavite papir i ispisujte pomou ladice za papir
Stavite papir i ispisujte pomou ladice za papir
• Stavite papir u ladicu za papir
23
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Stavite papir > Stavite papir i ispisujte pomou ladice za papir > Stavite papir u ladicu za papir
Stavite papir u ladicu za papir
• Ako je postavka provjere veliine postavljena na ukljueno, a izvukli ste ladicu za papir iz ureaja, na LCD- u e se prikazati upit elite li promijeniti veliinu i vrstu papira. Po potrebi promijenite veliinu i vrstu papira pratei upute na LCD-u.
• Kada u ladicu stavite drugu veliinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veliine papira i vrste papira na ureaju ili na raunalu.
1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz ureaja.
2. Vodilice za papir pritisnite i gurnite tako da odgovaraju papiru. Kako biste gurnuli vodilice za papir, pritisnite zelene poluge za otpuštanje.
3. Dobro sloite papir. 4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisuje okrenuta prema dolje. 5. Pazite da je koliina papira ispod oznake za maksimalnu koliinu papira (b b b).
Ako prepunite ladicu za papir, doi e do zastoja papira.
6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u ureaj.
24
7. Izvucite dodatni dra kako biste sprijeili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice.
Srodne informacije
25
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Stavite papir > Papir stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ga
Papir stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ga
• Obini, tanki i reciklirani papir te papir za dokumente stavite u otvor za runo ulaganje te ih ispišite
• Debeli papir i naljepnice stavite u otvor za runo ulaganje te ih ispišite
• Naljepnice stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ih
26
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Stavite papir > Papir stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ga > Obini, tanki i reciklirani papir te papir za dokumente stavite u otvor za runo ulaganje te ih ispišite
Obini, tanki i reciklirani papir te papir za dokumente stavite u otvor za runo ulaganje te ih ispišite
Kada u ladicu stavite drugu veliinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veliine papira na ureaju ili na raunalu.
1. Podignite dra za sprjeavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za ispisane papire okrenute licem prema dolje.
2. Otvorite poklopac otvora za runo ulaganje.
3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za runo ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.
4. Objema rukama stavite jedan cijeli list papira u otvor za runo ulaganje tako da prednji rub papira dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je ureaj povukao papir, pustite ga.
27
• Papir stavite u otvor za runo ulaganje s površinom koja e se ispisivati okrenutom prema gore. • Pazite da je papir ravan i u pravilnom poloaju u otvoru za runo ulaganje. Ako nije, papir se moda
nee pravilno uloiti u ureaj, što e rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira. • Kako biste uklonili manji ispis iz izlazne ladice, objema rukama podignite poklopac skenera.
• Iako je poklopac skenera podignut, još se uvijek moete koristiti ureajem. Kako biste zatvorili poklopac skenera, pritisnite ga objema rukama prema dolje.
5. Pošaljite ispisni zadatak na ureaj.
Prije slanja ispisnog zadatka s raunala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.
6. Kada ispisana stranica izae iz ureaja, stavite sljedei list papira u otvor za runo ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju elite ispisati.
Srodne informacije
• Papir stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ga
28
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Stavite papir > Papir stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ga > Debeli papir i naljepnice stavite u otvor za runo ulaganje te ih ispišite
Debeli papir i naljepnice stavite u otvor za runo ulaganje te ih ispišite
Kada u ladicu stavite drugu veliinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veliine papira na ureaju ili na raunalu.
1. Otvorite stranji poklopac ureaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).
im stavite papir u otvor za runo ulaganje papira, ureaj e automatski ukljuiti nain rada za runo ulaganje.
2. Otvorite otvor za runo ulaganje na prednjem dijelu ureaja.
3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za runo ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.
4. Objema rukama stavite jedan cijeli list papira u otvor za runo ulaganje tako da prednji rub papira dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je ureaj povukao papir, pustite ga.
• Papir stavite u otvor za runo ulaganje s površinom koja e se ispisivati okrenutom prema gore. • Potpuno izvucite papir ako ga morate ponovno staviti u otvor za runo ulaganje. • Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za runo ulaganje jer biste mogli prouzroiti
zastoj. • Pazite da je papir ravan i u pravilnom poloaju u otvoru za runo ulaganje. Ako nije, papir se moda
nee pravilno uloiti u ureaj, što e rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
29
5. Pošaljite ispisni zadatak na ureaj.
Prije slanja ispisnog zadatka s raunala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.
6. Nakon što ispisana stranica izie na stranjoj strani ureaja, umetnite sljedei list papira u otvor za runo ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju elite ispisati.
7. Zatvorite stranji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom poloaju.
Srodne informacije
• Papir stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ga
30
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Stavite papir > Papir stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ga > Naljepnice stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ih
Naljepnice stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ih
Kada u ladicu stavite drugu veliinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veliine papira na ureaju ili na raunalu.
1. Otvorite stranji poklopac ureaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).
im stavite papir u otvor za runo ulaganje papira, ureaj e automatski ukljuiti nain rada za runo ulaganje.
2. Dvije zelene poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na nain prikazan na ilustraciji.
3. Otvorite otvor za runo ulaganje na prednjem dijelu ureaja.
4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za runo ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.
5. Objema rukama stavite jednu kuvertu u otvor za runo ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je ureaj povukao kuvertu, pustite je.
31
• Kuvertu stavite u otvor za runo ulaganje s površinom koja e se ispisivati okrenutom prema gore. • Potpuno izvucite kuvertu prilikom ponovnog stavljanja kuverte u otvor za runo ulaganje. • Nemojte istodobno stavljati više kuverti u otvor za runo ulaganje jer biste mogli prouzroiti zastoj. • Pazite da je kuverta ravna i u pravilnom poloaju u otvoru za runo ulaganje. Ako nije, kuverta se
moda nee pravilno uloiti, što e rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
6. Pošaljite ispisni zadatak u ureaj.
Prije slanja ispisnog zadatka na raunalo promijenite ispisne preference u dijaloškom okviru Ispis.
Postavke Opcije za kuverte
Vrsta medija Koverte Kov. Debele Kov. Tanke
7. Kada ispisana kuverta izie iz ureaja, stavite sljedeu kuvertu. Ponovite postupak za svaku kuvertu koju elite ispisati.
8. Kada završite s ispisivanjem, dvije zelene poluge koje ste prilagodili u prijašnjem koraku vratite u njihove poetne poloaje.
9. Zatvorite stranji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom poloaju.
Srodne informacije
• Papir stavite u otvor za runo ulaganje i ispišite ga
32
Postavke papira
• Promijenite postavku za provjeru veliine papira
33
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Postavke papira > Promijenite veliinu i vrstu papira
Promijenite veliinu i vrstu papira Kada stavite drugu veliinu i vrstu papira u ladicu, morat ete istodobno promijeniti na LCD-u postavke veliine i vrste papira. >> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW >> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW
1. Pritisnite Menu (Izbornik). 2. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [Opce postavke], zatim pritisnite OK (U redu). 3. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [Post. ladice], zatim pritisnite OK (U redu). 4. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [Vrsta papira], zatim pritisnite OK (U redu). 5. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [Tanki papir], [Obicni papir], [Debeli papir] ili
[Recikl. papir], zatim pritisnite OK (U redu). 6. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [Vel. papira], zatim pritisnite OK (U redu). 7. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [A4], [Letter], [Legal], [Executive], [A5], [A5(dugi
rub)], [A6], [Meksicki Legal], [Indijski Legal] ili [Folio], zatim pritisnite OK (U redu). 8. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Vrsta papira].
2. Pritisnite a ili b kako bi se prikazale opcije [Tanak], [Obicni papir], [Debeli], [Deblji] ili [Recikl. papir], zatim pritisnite eljenu opciju.
Vrsta papira moe se razlikovati ovisno o modelu.
3. Pritisnite [Vel. papira]. 4. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [A4], [Letter], [A5], [A5(dugi rub)], [A6],
[Executive], [Legal], [Meksicki Legal], [Indijski Legal] ili [Folio], zatim pritisnite eljenu opciju.
5. Pritisnite .
Srodne informacije
• Postavke papira
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Postavke papira > Promijenite postavku za provjeru veliine papira
Promijenite postavku za provjeru veliine papira Kada ukljuite postavku ureaja Check Size (Provjeri veliinu), nakon uklanjanja ladice s papirom ureaj e vas porukom upitati jeste li promijenili veliinu i vrstu papira.
Ova je postavka zadano ukljuena. >> DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW >> MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW
1. Pritisnite Menu (Izbornik). 2. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [Opce postavke], zatim pritisnite OK (U redu). 3. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [Post. ladice], zatim pritisnite OK (U redu). 4. Pritisnite a ili b kako bi se prikazala opcija [Provjeri velicinu], zatim pritisnite OK (U redu). 5. Pritisnite a ili b kako biste odabrali opcije [Uklj] ili [Isklj], zatim pritisnite OK (U redu). 6. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Provjeri velicinu].
2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .
Srodne informacije
• Postavke papira
Preporueni ispisni medij Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporuujemo upotrebu papira navedenog u tablici.
Vrsta papira Stavka
Xerox Business 80 g/m2
Naljepnice Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte Antalis River serija (DL)
Srodne informacije
• Rukovanje papirom
Stavite dokumente Moete slati faks, izraivati kopije te skenirati iz automatskog ulagaa dokumenata (AUD) i sa stakla skenera.
• Dokument stavite u automatski ulaga dokumenata (AUD)
• Dokumente stavite na staklo skenera
37
Dokument stavite u automatski ulaga dokumenata (AUD)
Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
AUD upotrebljavajte za kopiranje ili skeniranje dokumenata standardne veliine od više stranica.
• AUD moe drati do 50 stranica i ulagati svaki list pojedinano.
• Koristite standardni papir od 80 g/m2. • Potpuno osušite dokumente s korištenim korektorom ili pisane tintom.
VANO
• NE stavljajte debele dokumente na staklo skenera. Ako to uinite, AUD se moe zaglaviti. • NE koristite papir koji je uvijen, naboran, savijen, poderan, zaklaman, spojen spajalicom, premazan
ljepilom ili na kojem se nalazi traka. • NE koristite karton, novine ili tkaninu. • NE povlaite dokument dok se uvlai kako ne bi došlo do ošteenja ureaja dok koristite AUD.
Podrane veliine dokumenata
1. Otvorite preklopni nosa za izlaz dokumenata na AUD-u.
2. Dobro rastresite stranice. 3. Slaite stranice dokumenta i postavite ih u AUD licem prema gore i s gornjim rubom naprijed, pratei upute
na ilustraciji.
Srodne informacije
• Stavite dokumente
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Stavite dokumente > Dokumente stavite na staklo skenera
Dokumente stavite na staklo skenera Staklo skenera upotrebljavajte za faksiranje, kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice.
Podrane veliine dokumenata
Da biste upotrebljavali staklo skenera, AUD mora biti prazan.
1. Podignite poklopac za dokument. 2. Stavite dokument na staklo skenera licem okrenutim prema dolje.
3. Kut stranice poravnajte s gornjim lijevim kutom stakla skenera.
4. Zatvorite poklopac za dokument. Ako je dokument knjiga ili je debeo, njeno pritisnite poklopac za dokumente.
Srodne informacije
• Stavite dokumente
39
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Podruja koja se ne mogu skenirati ni ispisati
Podruja koja se ne mogu skenirati ni ispisati Mjere u tablici prikazuju najvea podruja od rubova koja se ne mogu skenirati ni ispisati kod naješe korištenih vrsta papira. Ova podruja mogu se razlikovati ovisno o veliini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.
1
3
Nemojte pokušati skenirati, kopirati ili ispisati u sljedea podruja; vaša izlazna vrijednost nee se odraavati u tim podrujima.
Korištenje Veliina dokumenta Vrh (1) Dno (3)
Lijevo (2) Desno (4)
A4 3 mm (AUD) 1 mm (Staklo skenera) 3 mm
Kopiraj 1 Letter, Legal 3 mm 4 mm
A4 3 mm 3 mm
Skeniranje Letter 3 mm 3 mm
A4 3 mm 3 mm
Legal 3 mm 3 mm
Print (Ispiši) Letter, Legal 4,2 mm 4,2 mm
A4 4,2 mm 4,2 mm
Srodne informacije
• Rukovanje papirom
1 1 u 1 kopija i kopija u 100% veliine dokumenta
40
Poetna stranica > Rukovanje papirom > Upotreba posebnog papira
Upotreba posebnog papira Uvijek testirajte primjerke papira prije kupovine kako biste osigurali eljeni uinak. • NEMOJTE upotrebljavati inkjet papir jer bi mogao prouzroiti zastoj papira ili oštetiti ureaj. • Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zguvan,
takav papir moe prikazati slabiji uinak. uvajte papir u originalnom pakiranju i drite ga zatvorenog. Drite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne suneve svjetlosti i topline.
VANO
Pojedine vrste papira nee se pokazati kao dobre i mogu prouzroiti štetu na ureaju. NEMOJTE upotrebljavati papir: • koji ima visoku teksturu • koji je iznimno gladak i sjajan • koji je naboran ili iskrivljen • koji je prevuen bakrom ili ima kemijski premaz • koji je ošteen, naboran ili savijen • koji premašuje u ovom priruniku preporuene specifikacije teine • s tabulatorima i spajalicama • sa zaglavljima koja imaju boje niskih temperatura ili termografiju • koji je iz više dijelova ili s indigom • koji je namijenjen za inkjet ispisivanje. Ako upotrebljavate bilo koju od gore navedenih vrsta papira, moete oštetiti ureaj. Ovakvo ošteenje nije pokriveno nijednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.
Srodne informacije
• Rukovanje papirom
Poetna stranica > Rješavanje problema
Rješavanje problema Koristite se ovim dijelom kako biste riješili tipine probleme s kojima se moete susresti tijekom upotrebe ureaja tvrtke Brother. Veinu problema moete sami riješiti.
VANO
Za tehniku pomo morate kontaktirati s Brotherovom slubom za korisnike ili lokalnim prodavaem Brotherovih proizvoda. Upotrebom potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother moe se utjecati na kvalitetu ispisa, radni uinak hardvera i pouzdanost ureaja. (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Kako biste sprijeili gubitak primljenih faks podataka u memoriji ureaja, prenesite podatke na drugi faks ureaj ili raunalo prije nego iskljuite ureaj.
Ako trebate dodatnu pomo, idite na Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.
Prvo provjerite sljedee: • Kabel napajanja ureaja pravilno je spojen i ureaj je ukljuen. uu Kratki korisniki prirunik • Uklonjeni su svi zaštitni materijali. uu Kratki korisniki prirunik • Papir je pravilno stavljen u ladicu za papir. • Kabeli suelja vrsto su spojeni na ureaj i raunalo ili je beina veza podešena na ureaju i raunalu. • Poruke o pogrešci i odravanju Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, odredite što je problem i uu Srodne informacije
Srodne informacije
• Poruke o pogrešci i odravanju • Poruke o pogreškama kada se koristi znaajka Brother Web Connect • Zastoji dokumenata • Zastoji papira • Problemi s ispisivanjem • Poboljšajte kvalitetu ispisa • Problemi s telefonom i faksom • Mreni problemi • Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print • Problemi sa znaajkom AirPrint • Ostali problemi • Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova • Informacije o ureaju
DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW
Poruka o pogrešci Uzrok Radnja 2-str. onemog. Stranji poklopac ureaja nije u
potpunosti zatvoren. Zatvorite stranji poklopac ureaja tako da se uglavi u zatvoreni poloaj.
Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.
vrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u ureaj.
Bubanj ! Koronska ica na jedinici bubnja mora se oistiti.
Oistite koronsku icu na jedinici bubnja.
Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.
Toner stavite u jedinicu bubnja. Zatim ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u ureaj.
Dok. zaglav. Dokument nije pravilno umetnut ili uloen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.
Uklonite zaglavljeni papir iz jedinice AUD-a. Oistite svu prljavštinu i komadie papira s putanje papira u jedinici AUD-a. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Is. nije mog. XX Ureaj ima mehaniki problem. • (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Kako biste sprijeili gubitak primljenih faks podataka u memoriji ureaja, prenesite podatke na drugi faks ureaj ili raunalo prije nego iskljuite ureaj.
• Pritisnite i drite kako biste iskljuili ureaj, priekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno ukljuite.
• Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom slubom za korisnike.
Iskljucen Druga osoba ili faks ureaj druge osobe prekinuli su poziv.
Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks. Ako se pozivi stalno prekidaju, a upotrebljavate sustav VoIP (prijenos
glasa preko internetskog protokola), pokušajte promijeniti kompatibilnost na Osnovno (za VoIP).
Kom. pogr. Loša kvaliteta telefonske linije prouzroila je komunikacijsku pogrešku.
Ponovno pošaljite faks ili poveite ureaj s drugom telefonskom linijom. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s telefonskom tvrtkom i zatraite da provjere telefonsku liniju.
Kraj bubnja usk. Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe. Kupite novu jedinicu bubnja prije nego dobijete poruku Zamijeni bubanj.
Nema ID-a poz. Nema povijesti dolaznih poziva. Niste primili pozive ili se niste pretplatili za uslugu ID pozivatelja u vašoj telefonskoj tvrtki.
Ako elite upotrebljavati znaajku ID pozivatelja, nazovite svoju telefonsku tvrtku.
Nema memorije Memorija ureaja je puna. Ako je u tijeku slanje ili kopiranje faksa Napravite jedno od sljedeeg: • Pritisnite Start za slanje ili
kopiranje skeniranih stranica. • Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) i
priekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, zatim ponovno pokušajte.
• Ispišite faksove koji se nalaze u memoriji.
• Izbrišite podatke iz memorije. Kako biste dobili dodatnu memoriju, moete iskljuiti znaajku primanja u memoriju.
Ako je u tijeku ispisivanje Napravite jedno od sljedeeg: • Smanjite razluivost. • Izbrišite faksove iz memorije.
Nema odg./zauzeto Broj koji ste birali ne odgovara ili je zauzet.
Provjerite broj i pokušajte ponovno.
Nema papira U ureaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.
• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veliinu.
• Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veliinu.
• Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.
Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u ureaj. Ako se problem ne ukloni, zamijenite toner novim.
Nepod. velicine Papir u ladici nije ispravne veliine. Stavite ispravnu veliinu papira u ladicu i postavite veliinu papira u ladici.
44
Poruka o pogrešci Uzrok Radnja Pog. vel. DX Veliina papira koja je odreena u
upravljakom programu pisaa i postavka veliine papira ureaja nisu dostupne za automatsko dvostrano ispisivanje.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz). Odaberite veliinu papira koju podrava dvostrano ispisivanje. Veliina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Papir u ladici nije ispravne veliine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.
Stavite ispravnu veliinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veliinu papira. Veliina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Pogr. tonera. Vratite crni (BK) toner. Vratite toner.
Toner nije pravilno umetnut. Izvucite sklop jedinice bubnja i tonera, izvadite toner i ponovno ga stavite u jedinicu bubnja. Vratite sklop jedinice bubnja i tonera u ureaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom slubom za korisnike ili lokalnim prodavaem Brotherovih proizvoda.
Pokrov otvor. Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.
Otvorite prednji poklopac ureaja, zatim ga vrstim pokretom zatvorite.
Poklopac grijaa nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stranjoj strani ureaja kada ste ukljuili napajanje.
Zatvorite poklopac grijaa koji se nalazi ispod stranjeg poklopca ureaja.
Poklopac AUD-a nije u potpunosti zatvoren.
Zatvorite poklopac AUD-a. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite Stop/Exit (Stop/ Izlaz).
Pricekajte Temperatura u ureaju je previsoka. Ureaj e pauzirati trenutani ispisni zadatak i prebaciti se u nain rada hlaenja. Tijekom naina rada hlaenja ut ete kako radi ventilator, a na LCD-u e biti prikazano Pricekajte.
Priekajte dok ureaj ne završi s hlaenjem. Pazite da ventilacijski otvori na ureaju nisu zaprijeeni. Kada se ureaj ohladio, nastavit e s ispisivanjem. Ako se ventilator ne vrti, na nekoliko minuta iskopajte ureaj iz utinice i ponovno ga ukopajte.
Rucno ulaganje Kao izvor papira u upravljakom programu pisaa odabrano je Runo, ali u otvoru za runo ulaganje nema papira.
Papir stavite u otvor za runo ulaganje.
Samodijagnost. Temperatura jedinice grijaa ne raste na odreenu temperaturu u odreenom razdoblju.
• (MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Kako biste sprijeili gubitak primljenih faks podataka u memoriji ureaja, prenesite podatke na drugi faks ureaj ili raunalo prije nego iskljuite ureaj.
• Pritisnite i drite kako biste iskljuili ureaj, priekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno ukljuite. Ostavite ureaj ukljuen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
Jedinica grijaa je prevrua.
45
Poruka o pogrešci Uzrok Radnja
Kako biste sprijeili gubitak primljenih faks podataka u memoriji ureaja, prenesite podatke na drugi faks ureaj ili raunalo prije nego iskljuite ureaj.
• Pritisnite i drite pritisnutim kako biste iskljuili ureaj i zatim ga ponovno ukljuite.
• Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom slubom za korisnike.
Toner nisko. Ako se na LCD zaslonu prikae ova poruka, i dalje moete ispisivati. Toner pri kraju je upotrebe.
Odmah naruite novi toner kako bi zamjenski toner bio dostupan kada se na LCD-u prikae poruka Zamijeni toner..
Toner pri kraju Toner došao je do kraja upotrebe. Ureaj e prestati sa svim radnjama ispisivanja.
Zamijenite toner novim.
Zagl lad Papir je zaglavljen u naznaenoj ladici za papir.
Potpuno izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir. Ladicu za papir vrstim pokretom vratite u ureaj.
Zagl. 2-str. Papir je zaglavljen u ladici za papir za dvostrano ispisivanje.
Potpuno izvucite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje, otvorite stranji poklopac i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite stranji poklopac, zatim vrstim pokretom vratite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje u ureaj.
Zagl. iznutra Papir je zaglavljen unutar ureaja. Otvorite prednji poklopac, zatim uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Izvucite sav zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite Start.
Zagl. straga Papir je zaglavljen na stranjoj strani ureaja.
Otvorite poklopac grijaa i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijaa. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite Start.
Zamijeni bubanj Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja. Niste resetirali broja jedinice bubnja pri umetanju novog bubnja.
Zamijenite jedinicu bubnja. Resetirajte broja jedinice bubnja.
Zamijeni toner. Toner došao je do kraja upotrebe. Ureaj e prestati sa svim radnjama ispisivanja. Dok memorija bude dostupna, faksovi e se pohranjivati u memoriju.
Zamijenite toner novim.
MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
Poruka o pogrešci Uzrok Radnja Bubanj! Koronska ica na jedinici bubnja mora
se oistiti. Oistite koronsku icu na jedinici bubnja.
46
Poruka o pogrešci Uzrok Radnja
Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.
Toner stavite u jedinicu bubnja. Zatim ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u ureaj.
Dok. zaglav. Dokument nije pravilno umetnut ili uloen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.
Uklonite zaglavljeni papir iz jedinice AUD-a. Oistite svu prljavštinu i komadie papira s putanje papira u jedinici AUD-a.
Pritisnite .
Greška tonera Vratite toner.
Toner nije pravilno umetnut. Izvucite sklop jedinice bubnja i tonera, izvadite toner i ponovno ga stavite u jedinicu bubnja. Vratite sklop jedinice bubnja i tonera u ureaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom slubom za korisnike ili lokalnim prodavaem Brotherovih proizvoda.
Hladjenje Temperatura u ureaju je previsoka. Ureaj e pauzirati trenutani ispisni zadatak i prebaciti se u nain rada hlaenja. Tijekom naina rada hlaenja ut ete kako radi ventilator, a na LCD-u e biti prikazano Hladjenje.
Priekajte dok ureaj ne završi s hlaenjem. Pazite da ventilacijski otvori na ureaju nisu zaprijeeni. Kada se ureaj ohladio, nastavit e s ispisivanjem. Ako se ventilator ne vrti, na nekoliko minuta iskopajte ureaj iz utinice i ponovno ga ukopajte.
Inicij. dodir. zasl. nije uspjela
Pritisnuli ste dodirni zaslon prije nego je dovršen postupak pokretanja prilikom ukljuivanja.
Uvjerite se da ništa niste stavili na dodirni zaslon i da ga ništa ne dodiruje.
Prljavština bi se mogla zadravati izmeu donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira.
Umetnite komadi krutog papira izmeu donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomiite prema naprijed i natrag kako biste izvukli prljavštinu.
Iskljucen Druga osoba ili faks ureaj druge osobe prekinuli su poziv.
Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks. Ako se pozivi stalno prekidaju, a upotrebljavate sustav VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola), pokušajte promijeniti kompatibilnost na Osnovno (za VoIP).
Ispis nije moguc XX Ureaj ima mehaniki problem. • Pritisnite i drite kako biste iskljuili ureaj, priekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno ukljuite.
• Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom slubom za korisnike.
47
Poruka o pogrešci Uzrok Radnja Kom. pogr. Loša kvaliteta telefonske linije
prouzroila je komunikacijsku pogrešku.
Ponovno pošaljite faks ili poveite ureaj s drugom telefonskom linijom. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s telefonskom tvrtkom i zatraite da provjere telefonsku liniju.
Kraj bubnja usk. Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe. Kupite novu jedinicu bubnja prije nego dobijete poruku Zamijenite bubanj.
Nema ID-a poz. Nema povijesti dolaznih poziva. Niste primili pozive ili se niste pretplatili za uslugu ID pozivatelja u vašoj telefonskoj tvrtki.
Ako elite upotrebljavati znaajku ID pozivatelja, nazovite svoju telefonsku tvrtku.
Nema memorije Memorija ureaja je puna. Ako je u tijeku slanje ili kopiranje faksa Napravite jedno od sljedeeg:
• Pritisnite ili Odustani i priekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, a zatim ponovno pokušajte.
• Pritisnite Pošalji odmah kako biste poslali dosad skenirane stranice.
• Izbrišite podatke iz memorije. Kako biste dobili dodatnu memoriju, moete iskljuiti znaajku primanja u memoriju.
• Ispišite faksove koji se nalaze u memoriji.
Ako je u tijeku ispisivanje Napravite jedno od sljedeeg: • Smanjite razluivost. • Izbrišite faksove iz memorije.
Nema odg./zauzeto Broj koji ste birali ne odgovara ili je zauzet.
Provjerite broj i pokušajte ponovno.
Nema papira U ureaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.
• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veliinu.
• Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veliinu.
• Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.
Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u ureaj. Ako se problem ne ukloni, zamijenite toner novim.
Nepod. velicine Papir u ladici nije ispravne veliine. Stavite ispravnu veliinu papira u ladicu i postavite veliinu papira u ladici.
Ogran. prekor. Dosegnuto je ogranienje ispisivanja koje je postavljeno znaajkom Secure Function Lock 3.0.
Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zakljuavanja funkcija.
48
Poruka o pogrešci Uzrok Radnja Onemoguci 2-strano Stranji poklopac ureaja nije u
potpunosti zatvoren. Zatvorite stranji poklopac ureaja tako da se uglavi u zatvoreni poloaj.
Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.
vrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u ureaj.
Pogr. vel. 2-strano Veliina papira koja je odreena u upravljakom programu pisaa i postavka veliine papira ureaja nisu dostupne za automatsko dvostrano ispisivanje.
Pritisnite . Odaberite veliinu papira koju podrava dvostrano ispisivanje. Veliina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Papir u ladici nije ispravne veliine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.
Stavite ispravnu veliinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veliinu papira. Veliina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Pokrov je otv. Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.
Otvorite prednji poklopac ureaja, zatim ga vrstim pokretom zatvorite.
Poklopac grijaa nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stranjoj strani ureaja kada ste ukljuili napajanje.
Zatvorite poklopac grijaa koji se nalazi ispod stranjeg poklopca ureaja.
Poklopac AUD-a nije u potpunosti zatvoren.
Zatvorite poklopac AUD-a. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite .
Pristup odbijen Funkcija koju elite upotrebljavati ograniena je znaajkom Secure Function Lock 3.0.
Kontaktirajte s administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zakljuavanja funkcija.
Puni ispis pod. Memorija ureaja je puna. Pritisnite i izbrišite prethodno pohranjene zaštiene ispisne podatke.
Rucno ulaganje Kao izvor papira u upravljakom programu pisaa odabrano je Runo, ali u otvoru za runo ulaganje nema papira.
Papir stavite u otvor za runo ulaganje.
Samodijagnostika Temperatura jedinice grijaa ne raste na odreenu temperaturu u odreenom razdoblju.
Pritisnite i drite kako biste iskljuili ureaj, priekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno ukljuite. Ostavite ureaj ukljuen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
Jedinica grijaa je prevrua.
Pritisnite . Upotrebljavajte odgovarajuu veliinu papira za dvostrano skeniranje.
Sken. nije moguce XX Ureaj ima mehaniki problem. • Pritisnite i drite pritisnutim kako biste iskljuili ureaj i zatim ga ponovno ukljuite.
• Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom slubom za korisnike.
Toner nisko. Ako se na LCD zaslonu prikae ova poruka, i dalje moete ispisivati. Toner pri kraju je upotrebe.
Odmah naruite novi toner kako bi zamjenski toner bio dostupan kada se
49
na LCD-u prikae poruka Zamijenite toner.
Toner pri kraju Toner je došao do kraja upotrebe. Zamijenite toner novim.
Zagl. 2-str. Papir je zaglavljen u ladici za papir za dvostrano ispisivanje.
Potpuno izvucite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje, otvorite stranji poklopac i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite stranji poklopac, zatim vrstim pokretom vratite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje u ureaj.
Zagl. iznutra Papir je zaglavljen unutar ureaja. Otvorite prednji poklopac, zatim uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Izvucite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.
Zagl. ladica Papir je zaglavljen u naznaenoj ladici za papir.
Potpuno izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir. Ladicu za papir vrstim pokretom vratite u ureaj.
Zagl. straga Papir je zaglavljen na stranjoj strani ureaja.
Otvorite poklopac grijaa i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijaa. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite Pon. pok..
Zamijenite bubanj Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.
Zamijenite jedinicu bubnja.
Broja jedinice bubnja nije se resetirao prilikom umetanja novog bubnja.
Resetirajte broja jedinice bubnja.
Zamijenite toner Toner došao je do kraja upotrebe. Ureaj e prestati sa svim radnjama ispisivanja. Dok memorija bude dostupna, faksovi e se pohranjivati u memoriju.
Zamijenite toner novim.
50
Poetna stranica > Rješavanje problema > Poruke o pogreškama kada se koristi znaajka Brother Web Connect
Poruke o pogreškama kada se koristi znaajka Brother Web Connect Ako doe do pogreške, ureaj tvrtke Brother prikazat e poruku o pogrešci. U tablici su prikazane naješe poruke o pogreškama. Veinu pogrešaka moete sami riješiti. Ako nakon itanja ove tablice i dalje trebate pomo, u centru za rješenja tvrtke Brother pronai ete najnovije savjete za rješavanje problema. Idite u centar za rješenja tvrtke Brother Solutions na stranici support.brother.com.
Pogreška veze
Poruke o pogrešci Uzrok Radnja Pogreska povez. 02 Mrezna veza neuspjela. Provjerite da je mrezna veza dobra.
Ureaj nije povezan s mreom. • Provjerite je li mrena veza dobra. • Ako se pritisne gumb Web nedugo
nakon što se ukljui ureaj, moda se još nije uspostavila mrena veza. Priekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 03 Povez. s posluz. nije uspjelo. Provjerite post. mreze.
• Postavke mree ili posluitelja nisu tone.
• Postoji problem s mreom ili posluiteljem.
• Provjerite jesu li postavke mree tone ili priekajte i pokušajte ponovno kasnije.
• Ako se pritisne gumb Web nedugo nakon što se ukljui ureaj, moda se još nije uspostavila mrena veza. Priekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 07 Povez. s posluz. nije uspjelo. Pogr. dat. i vrij.
Postavke datuma i vremena nisu tone.
Tono postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od ureaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvornike vrijednosti.
Pogreška provjere autentinosti
Poruke o pogrešci Uzrok Radnja Pogreska autenticnosti 01 Nepravilni PIN kod. Unesi pravilan PIN.
PIN koji ste unijeli za pristup raunu nije toan. PIN je etveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji rauna na ureaju.
Unesite toan PIN.
Pogreska autenticnosti 02 ID nepravilan ili istekao ili se ovaj privremeni ID vec koristi. Unesite ispravan ili pon. izdajte privr. On vrijedi 24h nakon izdavanja.
Privremeni ID koji ste unijeli nije toan.
Unesite toan privremeni ID.
Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.
Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID- om registrirajte raun na ureaju.
Pogreska autenticnosti 03 Zaslonsko ime vec je registrirano. Unesi drugo zaslonsko ime.
Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz ve je registriran za drugog korisnika usluge.
Unesite drugi naziv za prikaz.
Pogreška posluitelja
Poruke o pogrešci Uzrok Radnja Pogreska posluzitelja 01 Istekla je valjanost ili nisu valjani
podaci ureaja za provjeru Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste
Poruke o pogrešci Uzrok Radnja Autentifikacija neuspjela. Ucinite sljedece: 1. Idite na http://bwc.brother.com kako biste dobili novi privremeni ID. 2. Pritisnite U REDU i upisite novi privremeni ID u sljedecem zaslonu.
autentinosti (potrebni su za pristup usluzi).
dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte raun na ureaju.
Pogreska posluzitelja 03 Slanje nije uspjelo. Nepodrzana datoteka ili osteceni podaci. Provjeri podatke.
Datoteka koju pokušavate prenijeti moda ima jedan od sljedeih problema: • Datoteka prelazi ogranienje
usluge u pogledu piksela, veliine datoteke itd.
• Vrsta datoteke nije podrana. • Datoteka je ošteena.
Datoteka se ne moe koristiti: • Provjerite ogranienja veliine ili
formata za uslugu. • Spremite datoteku kao drugu
vrstu. • Ako moete, nabavite novu,
neošteenu verziju datoteke.
Pogreska posluzitelja 13 Usluga je privremeno nedostupna. Pokusaj kasnije.
Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne moe koristiti.
Priekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s raunala kako biste provjerili je li nedostupna.
Pogreška preaca
Poruke o pogrešci Uzrok Radnja Pogreska precaca 02 Racun nije valjan. Registrirajte racun i napravite precac nakon brisanja ovog precaca.
Preac se ne moe koristiti jer je raun izbrisan nakon registracije preaca.
Izbrišite preac, a zatim ponovno registrirajte raun i preac.
Srodne informacije
• Rješavanje problema
Zastoji dokumenata
Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
• Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u AUD-u
53
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a
Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio. 2. Otvorite poklopac AUD-a. 3. Zaglavljeni dokument povucite ulijevo i izvucite van. Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve ostatke
ili komadie papira kako biste izbjegli budue zastoje.
4. Zatvorite poklopac AUD-a. 5. Napravite jedno od sljedeeg:
• (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument
Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio. 2. Podignite poklopac za dokument. 3. Zaglavljeni dokument povucite udesno i izvucite van. Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve
ostatke ili komadie papira kako biste izbjegli budue zastoje.
4. Zatvorite poklopac za dokument. 5. Napravite jedno od sljedeeg:
• (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Srodni modeli: DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW/MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW
1. Podignite poklopac za dokument. 2. Umetnite komadi krutog papira, poput kartona, u AUD kako biste progurali bilo koji komadi papira.
3. Zatvorite poklopac za dokument. 4. Napravite jedno od sljedeeg:
• (DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW) Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Poetna stranica > Rješavanje problema > Zastoji papira
Zastoji papira Kada dodajete novi papir, uvijek izvadite preostali papir iz ladice za papir i dodajte ga u novu hrpu uz izravnavanje hrpe. Ovo e sprijeiti da se više listova papira odjednom uvue u ureaj i da doe do zastoja papira.
• Papir je zaglavljen u ladici za papir
• Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir
• Papir je zaglavljen u stranjem dijelu ureaja
• Papir je zaglavljen unutar ureaja
• Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje
57
Poetna stranica > Rješavanje problema > Zastoji papira > Papir je zaglavljen u ladici za papir
Papir je zaglavljen u ladici za papir Ako se na upravljakoj ploi ureaja ili u uslunom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedee upute: 1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz ureaja.
2. Polako izvucite zaglavljeni papir.
Povlaenje zaglavljenog papira objema rukama prema dolje olakšava uklanjanje papira.
3. Dobro sloite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veliini papira.
4. Pazite da je koliina papira ispod oznake za maksimalnu koliinu papira (b b b).
5. Ladicu za papir vrstim pokretom vratite u ureaj.
58
Poetna stranica > Rješavanje problema > Zastoji papira > Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir
Papir je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir U sluaju da se papir zaglavi u ladici za izlaz papira, pratite sljedee upute: 1. Objema rukama otvorite skener.
2. Uklonite papir.
3. Skener gurnite objema rukama prema dolje kako biste ga zatvorili.
Srodne informacije
• Zastoji papira
Poetna stranica > Rješavanje problema > Zastoji papira > Papir je zaglavljen u stranjem dijelu ureaja
Papir je zaglavljen u stranjem dijelu ureaja Ako se na upravljakoj ploi ureaja ili u uslunom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja papira na stranjem dijelu (pozadina) ureaja, pratite sljedee upute: 1. Neka ureaj ostane ukljuen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vrue dijelove unutar ureaja. 2. Otvorite stranji poklopac.
3. Prema sebi povucite plave ploice na lijevoj i desnoj strani kako biste otpustili poklopac grijaa.
UPOZORENJE VRUA POVRŠINA Unutrašnji dijelovi bit e vrlo vrui. Ne dirajte te dijelove dok se ureaj ne ohladi.
Ako su zelene poluge za kuverte unutar stranjeg poklopca povuene prema dolje u poloaj za kuvertu, podignite ih u poetni poloaj prije nego što povuete zelene ploice prema dolje.
4. Objema rukama paljivo izvucite zaglavljeni papir iz jedinice grijaa.
61
5. Zatvorite poklopac grijaa.
Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite zelene poluge za kuverte prema dolje u poloaj za kuvertu prije nego zatvorite stranji poklopac.
6. Zatvorite stranji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni poloaj.
Srodne informacije
• Zastoji papira
Poetna stranica > Rješavanje problema > Zastoji papira > Papir je zaglavljen unutar ureaja
Papir je zaglavljen unutar ureaja Ako se na upravljakoj ploi ureaja ili u uslunom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ureaju, pratite sljedee upute: 1. Neka ureaj ostane ukljuen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vrue dijelove unutar ureaja. 2. Otvorite prednji poklopac.
3. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja.
UPOZORENJE VRUA POVRŠINA Unutrašnji dijelovi ureaja bit e vrlo vrui. Nemojte ih dodirivati dok se ureaj ne ohladi.
4. Polako izvucite zaglavljeni papir.
5. Umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u ureaj.
63
64
Poetna stranica > Rješavanje problema > Zastoji papira > Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje
Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje Ako se na upravljakoj ploi ili u uslunom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za dvostrano ispisivanje, pratite sljedee upute: 1. Neka ureaj ostane ukljuen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vrue dijelove unutar ureaja. 2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz ureaja.
3. Potpuno izvucite ladicu za dvostrano ispisivanje na stranjem dijelu ureaja.
4. Izvucite zaglavljeni papir iz ureaja ili iz ladice za dvostrano ispisivanje.
5. Uklonite papir koji se moda zaglavio ispod ureaja zbog statikog elektriciteta.
65
6. Ako se papir nije zaglavio u ladici za dvostrano ispisivanje, otvorite stranji poklopac.
UPOZORENJE VRUA POVRŠINA Unutrašnji dijelovi ureaja bit e vrlo vrui. Nemojte ih dodirivati dok se ureaj ne ohladi.
7. Objema rukama paljivo izvucite zaglavljeni papir iz stranjeg dijela ureaja.
8. Zatvorite stranji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni poloaj. 9. vrstim pokretom vratite ladicu za dvostrano ispisivanje u stranji dio ureaja. 10. Ladicu za papir vrstim pokretom vratite u prednji dio ureaja.
Srodne informacije
• Zastoji papira
Problemi s ispisivanjem
Poteškoe Prijedlozi
Nema ispisa. Provjerite da ureaj nije u nainu rada bez napajanja. Ako je ureaj postavljen u nain rada bez napajanja, pritisnite na upravljakoj ploi, a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa.
Provjerite je li instaliran i odabran ispravan upravljaki program pisaa.
Provjerite prikazuje li program Status Monitor ili upravljaka ploa ureaja status pogreške.
Provjerite je li ureaj umreen:
• Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2
Kliknite (Start) >Ureaji i pisai . Desnim klikom miša kliknite Brother XXX-XXXX, zatim kliknite Pogledajte što se ispisuje. U traci izbornika kliknite Pisa. Uvjerite se da nije odabrano Koristi pisa izvanmreno.
• Windows Server® 2008
Kliknite (Start) >Upravljaka ploa > Hardver i zvuk > Pisai. Desnom tipkom miša kliknite Brother XXX-XXXX. Uvjerite se da nije prikazana opcija Koristi pisa u mrei. Ako je prikazana, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljaki program.
• Windows® 8 i Windows Server® 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite Postavke > Upravljaka ploa. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz ureaja i pisaa. Desnom tipkom miša kliknite Brother XXX-XXXX. Kliknite Pogledajte što se ispisuje. Ako se pojave opcije upravljakog programa pisaa, odaberite svoj upravljaki program pisaa. U traci izbornika kliknite Pisa i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisa izvanmreno.
• Windows® 10 i Windows Server® 2016
Kliknite > Sustav Windows > Upravljaka ploa. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz ureaja i pisaa. Desnom tipkom miša kliknite Brother XXX- XXXX. Kliknite Pogledajte što se ispisuje. Ako se pojave opcije upravljakog programa pisaa, odaberite svoj upravljaki program pisaa. U traci izbornika kliknite Pisa i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisa izvanmreno.
• Windows Server® 2012 R2 Kliknite Upravljaka ploa na zaslonu Start. U grupi Hardver kliknite Prikaz ureaja i pisaa. Desnom tipkom miša kliknite Brother XXX-XXXX. Kliknite Pogledajte što se ispisuje. Ako se pojave opcije upravljakog programa pisaa, odaberite svoj upravljaki program pisaa. U traci izbornika kliknite Pisa i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisa izvanmreno.
• Mac
67
Kliknite izbornik System Preferences (Preference sustava), zatim odaberite opciju Printers & Scanners (Pisai i skeneri). Kada je ureaj izvan mree, izbrišite ga gumbom , zatim ga dodajte
koristei gumb .
Ureaj ne ispisuje ili je prestao s ispisivanjem. Otkaite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije ureaja. Ispis je moda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
Zaglavlje i podnoje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.
Postoji podruje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omoguili.
Ureaj neoekivano ispisuje ili ispisuje smee. Otkaite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije ureaja. Ispis je moda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s ureajem.
Provjerite je li upravljaki program Brotherovog pisaa odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Ureaj ispravno ispisuje nekoliko prvih stranica, a onda na nekim stranicama nedostaje tekst.
Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s ureajem.
Ureaj ne prima sve podatke poslane s raunala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel suelja.
Ureaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljakog programa pisaa postavljena na dvostrano ispisivanje i ureaj podrava automatsko dvostrano ispisivanje.
Provjerite postavku veliine papira u upravljakom programu pisaa. Odaberite papir formata A4 teine od 60 do 105 g/m2.
Brzina ispisivanja je premala. Pokušajte promijeniti postavku upravljakog programa pisaa. Najviša rezolucija zahtijeva duu obradu podataka te due vrijeme slanja i ispisivanja.
Ako ste omoguili tihi nain rada, onemoguite tihi nain rada u upravljakom programu pisaa ili u odgovarajuoj postavci u izborniku ureaja.
Ureaj ne ulae papir. Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomae da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
Smanjite koliinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
(Za modele s utorom za runo umetanje) Uvjerite se da Runo nije odabrana za Izvor papira u upravljakom programu pisaa.
Oistite valjke za sakupljanje papira.
Ureaj ne ulae papir iz otvora za runo ulaganje. (Za modele s utorom za runo umetanje)
Objema rukama vrstim pokretom stavite jedan list papira u otvor za runo ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke dok ga ureaj ne uzme i još više povue.
Stavite samo jedan list papira u otvor za runo ulaganje.
Uvjerite se da je Runo odabrano kao vrijednost postavke Izvor papira u upravljakom programu pisaa.
Ureaj ne ulae kuverte. (Za modele s utorom za runo umetanje) Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za runo ulaganje. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veliine koju
68
upotrebljavate. Ovo se obino vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.
Srodne informacije
• Rješavanje problema
69
Poetna stranica > Rješavanje problema > Poboljšajte kvalitetu ispisa
Poboljšajte kvalitetu ispisa Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u ureaju. Provjerite prikljuke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U sluaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.
VANO
1. Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlaemo upotrebu preporuenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li toner i jedinica bubnja pravilno postavljeni.
Primjeri loše kvalitete ispisa Preporuka
ABCDEFGH
abcdefghijk
A B C D a b c d e 0 1 2 3 4
CDEF
cdefg
Blijed ispis
• Ako se na ureaju prikae status za zamjenu tonera, umetnite novi toner.
• Provjerite okoliš ureaja. Uvjeti poput vlanosti, visokih temperatura i tako dalje, mogu dovesti do pogreške na ispisu.
• Ako je cjelokupna stranica presvijetla, vjerojatno je ukljuena znaajka uštede tonera. Iskljuite nain rada uštede tonera u postavkama izbornika na ureaju ili u upravljakom programu pisaa.
• Oistite jedinicu bubnja. • Oistite koronsku icu na jedinici bubnja. • Zamijenite toner novim. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
ABCDEFGH
abcdefghijk
A B C D a b c d e 0 1 2 3 4
Siva pozadina
• Provjerite okoliš ureaja. Uvjeti poput visokih temperatura i vlanosti mogu pojaati sjenanje pozadine.
• Oistite jedinicu bubnja. • Zamijenite toner novim. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
Dvostruke slike
• Provjerite okoliš ureaja. Uvjeti poput niske vlanosti i niskih temperatura mogu prouzroiti ovaj problem u kvaliteti ispisa.
• Odaberite odgovarajuu vrstu medija u upravljakom programu pisaa.
• Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stranjeg poklopca postavljene u gornji poloaj. Povlaite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave.
70
• Oistite jedinicu bubnja. • Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Zamijenite toner novim. • Jedinica grijaa vjerojatno je zaprljana.
Obratite se Brotherovoj slubi za korisnike.
ABCDEFGH
abcdefghijk
A B C D a b c d e 0 1 2 3 4
Mrljice tonera
• Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljakom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate.
• Oistite jedinicu bubnja. • Moda je ošteen toner.
Zamijenite toner novim. • Moda je ošteena jedinica bubnja.
Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Jedinica grijaa vjerojatno je zaprljana.
Obratite se Brotherovoj slubi za korisnike.
Zrnati ispis
• Odaberite nain rada Debeli papir u upravljakom programu pisaa ili upotrijebite tanji papir od onog koji trenutano upotrebljavate.
• Odaberite odgovarajuu vrstu medija u postavci izbornika.
• Provjerite okoliš ureaja. Uvjeti poput visoke vlanosti mogu prouzroiti zrnati ispis.
• Moda je ošteena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
Sve crno
• Oistite koronsku icu u jedinici bubnja. • Moda je ošteena jedinica bubnja.
Zamijenite jedinicu bubnja novom.
ABCDEFGH
abcdefghijk
A B C D a b c d e 0 1 2 3 4
Bijele crte preko papira
• Odaberite odgovarajuu vrstu medija u postavci izbornika.
• Problem moe nestati sam od sebe. Ispišite više praznih stranica kako biste riješili ovaj problem, pogotovo ako se ureajem niste dugo koristili.
• Oistite jedinicu bubnja. • Moda je ošteena jedinica bubnja.
Zamijenite jedinicu bubnja novom.
ABCDEFGH
abcdefghijk
A B C D a b c d e 0 1 2 3 4
Crte preko papira
Zamijenite jedinicu bubnja novom.
• Provjerite okoliš ureaja. Uvjeti poput visoke vlanosti i visokih temperatura mogu prouzroiti ovaj problem u kvaliteti ispisa.
• Oistite jedinicu bubnja. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko
stranica, zamijenite jedinicu bubnja novom.
Bijele mrlje na crnom tekstu i grafici u intervalima od 94 mm
Crne mrlje u intervalima od 94 mm
• Napravite 10 - 15 kopija praznih, bijelih stranica papira. Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja praznih stranica, na jedinici bubnja moda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice koja se zalijepila na bubanj. Oistite jedinicu bubnja. uu Srodne informacije:Oistite jedinicu bubnja s pomou funkcije Drum Dot Print
• Moda je ošteena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
ABCDEFGH
abcdefghijk
A B C D a b c d e 0 1 2 3 4
Oznake crnog tonera preko stranice
• Ako upotrebljavate listove s naljepnicama za laserske pisae, ljepilo s listova moglo bi se ponekad zalijepiti za površinu bubnja. Oistite jedinicu bubnja. uu Srodne informacije:Oistite jedinicu bubnja s pomou funkcije Drum Dot Print
• Ako ste upotrebljavali papir sa spojnicama, moda se oštetila jedinica bubnja.
• Ako se raspakirana jedinica bubnja izloi izravnoj sunevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.
• Oistite jedinicu bubnja. • Moda je ošteen toner.
Zamijenite toner novim. • Moda je ošteena jedinica bubnja.
Zamijenite jedinicu bubnja novom.
ABCDEFGH
abcdefghijk
A B C D a b c d e 0 1 2 3 4
• Oistite koronsku icu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene ploice. Pobrinite se da je zelena ploica na jedinici bubnja u poetnom poloaju.
• Moda je ošteen toner. Zamijenite toner novim.
• Moda je ošteena jedinica bubnja.
72
Primjeri loše kvalitete ispisa Preporuka
Crne crte od vrha prema dnu stranice Ispisane stranice imaju mrlje od tonera od vrha prema
dnu stranice
Obratite se Brotherovoj slubi za korisnike.
ABCDEFGH abcdefghijk
A B C D a b c d e 0 1 2 3 4
Bijele crte od vrha prema dnu papira
• Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u ureaju ili oko tonera i jedinice bubnja.
• Moda je ošteen toner. Zamijenite toner novim.
• Moda je ošteena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
ABCDEFGH
abcdefghijk
Ukoso ispisana slika
• Dokument pravilno postavite u AUD ili na staklo skenera ako se ukošenje dogaa samo pri izradi kopija.
• Provjerite jesu li papir ili drugi ispisni medij pravilno stavljeni u ladicu za papir i da vodilice papira nisu previše stegnute ili labave u odnosu na hrpu papira.
• Pravilno postavite vodilice papira. • Moda u ladici za papir ima previše papira. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Provjerite ima li unutar ureaja odvojenih predmeta,
poput poderanog papira. • Ako se problem javlja samo tijekom automatskog
dvostranog ispisivanja, pogledajte ima li poderanog papira u ladici za dvostrano ispisivanje. Provjerite je li ladica za dvostrano ispisivanje do kraja umetnuta i je li stranji poklopac zatvoren do kraja.
Uvijena ili valovita slika
• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Visoke temperature ili vlanost mogu prouzroiti uvijanje papira.
• Ako se ureajem esto ne koristite, papir je moda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno sloite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir.
• Otvorite stranji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) kako biste omoguili da ispisani papir izie na izlaznu ladicu za ispisane papire okrenute licem prema gore.
• Kad ne budete upotrebljavali naš preporueni ispisni medij, odaberite nain rada Smanjenje savijanja papira u upravljakom programu pisaa.
B DEFGH
abc efghijk
A C D b c d e 1 3 4
Naboran ili zguvan ispis
• Provjerite je li papir pravilno stavljen. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Preokrenite papir u ladici ili ga zarotirajte za 180° u
ulaznoj ladici.
Loše fiksiranje
• Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stranjeg poklopca postavljene u gornji poloaj. Povlaite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave.
73
• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljakom prog