mi dossier el meu dossier o meu dossier nire dosierra my ... · my dossier. tree-bee 5 any curs d...

of 8 /8
M I D O S S I E R E L M E U D O S S I E R O M E U D O S S I E R N I R E D O S I E R R A M Y D O S S I E R M O N D O S S I E R M I D O S S I E R E L M E U D O S S I E R O M E U D O S S I E R N I R E D O S I E R R A M Y D O S S I E R M O N D O S S I E R GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Upload: others

Post on 06-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: MI DOSSIER EL MEU DOSSIER O MEU DOSSIER NIRE DOSIERRA MY ... · My Dossier. tree-bee 5 any curs d on vedon ve? en quina qué és? llengua? WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEAR WHERE IS IT

MI DOSSIEREL MEU DOSSIERO MEU DOSSIERNIRE DOSIERRAMY DOSSIERMON DOSSIER

MI DOSSIEREL MEU DOSSIERO MEU DOSSIERNIRE DOSIERRAMY DOSSIERMON DOSSIER

GOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE UNIVERSIDADES

Page 2: MI DOSSIER EL MEU DOSSIER O MEU DOSSIER NIRE DOSIERRA MY ... · My Dossier. tree-bee 5 any curs d on vedon ve? en quina qué és? llengua? WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEAR WHERE IS IT

El Consell d’EuropaEl Consell d’Europa és una organització intergovernamental amb seu permanent a Estrasburg (França). La seua missió prioritària és promoure la unitat del continent i garantir la dignitat dels ciutadans i les ciutadanes d’Europa, assegurant el respecte pels nostres valors fonamentals: la democràcia, els drets humans i l’estat de dret.Entre els seus objectius principals es troba el de promoure una identitat cultural europea i desenvolupar l’enteniment mutu entre els pobles de cultures diferents. En este context, el Consell d’Europa coordina la introducció d’un Portfolio europeu de les llengües per a donar suport i reconéixer l’aprenentatge d’idiomes i les experiències interculturals en tots els àmbits.

Contacte:Departament de Política LingüísticaDirecció General IVConsell d’Europa. Estrasburg, Françawww.culture.coe.int/portfolio

© 2020 SEPIE, Espanya

Este Dossier és part del Portfolio europeu de les llengües (PEL), expedit pel:SEPIE, Ministeri d’Universitats. Espanya.http://www.sepie.es

Council of EuropeThe Council of Europe is an intergovernmental organisation with its permanent headquarters in Strasbourg, France. Its primary goal is to promote the unity of the continent and guarantee the dignity of the citizens of Europe by ensuring respect for our fundamental values: democracy, human rights and the rule of law.One of its main aims is to promote awareness of a European cultural identity and to develop mutual understanding among people of different cultures. In this context the Council of Europe is coordinating the introduction of a European Language Portfolio to support and give recognition to language learning and intercultural experiences at all levels.

Contact:Language Policy DivisionDirectorate General IVCouncil of Europe, Strasbourg, Francehttp://www.coe.int/portfolio

© 2020 SEPIE, Spain

This Dossier is part of the European Language Portfolio (ELP) issued by: SEPIE, Ministry of Universities. Spain.http://www.sepie.es

Portfolio europeu de les llengües per a l’Ensenyament Primari(Edat 8-12 ) : Model acreditat núm. 51.2003

Concedit a:

GOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE UNIVERSIDADES

Coeditat amb:

Edita: ©

Page 3: MI DOSSIER EL MEU DOSSIER O MEU DOSSIER NIRE DOSIERRA MY ... · My Dossier. tree-bee 5 any curs d on vedon ve? en quina qué és? llengua? WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEAR WHERE IS IT

3

ESTE ES EL TEU DOSSIEREL MEU DOSSIER forma part del meu portfolio europeu de les llengüesper a guardar-hi els materials i treballs que fas a les classes de llengües i

els objectes que trobes en moltes llengües

també hi trobaràs LA MEUA BIOGRAFIA LINGUISTICA i EL MEUPASSAPORT DE LLENGUES.

El meu dossier. My Dossier

Page 4: MI DOSSIER EL MEU DOSSIER O MEU DOSSIER NIRE DOSIERRA MY ... · My Dossier. tree-bee 5 any curs d on vedon ve? en quina qué és? llengua? WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEAR WHERE IS IT

4

HE DECIDIT GUARDAR-HI /I HAVE DECIDED TO KEEP…

any cursen quinallengua?què és?

Faig una llista de les coses que hi vull guardar.dibuixos, pòsters, envasos, cintes d àudio i vídeo, deures, projectes.

WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEARd on ve?WHERE IS IT FROM? IN WHICH

LANGUAGES?

El meu dossier. My Dossier

Page 5: MI DOSSIER EL MEU DOSSIER O MEU DOSSIER NIRE DOSIERRA MY ... · My Dossier. tree-bee 5 any curs d on vedon ve? en quina qué és? llengua? WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEAR WHERE IS IT

tree-bee

5

any cursen quinallengua?qu és?

WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEARddon veon ve?WHERE IS IT FROM?

IN WHICHLANGUAGES?

El meu dossier. My Dossier

Page 6: MI DOSSIER EL MEU DOSSIER O MEU DOSSIER NIRE DOSIERRA MY ... · My Dossier. tree-bee 5 any curs d on vedon ve? en quina qué és? llengua? WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEAR WHERE IS IT

6

RECORDS DE LLENGUES I CULTURES /RECORDS DE LLENGUES I CULTURES /SOUVENIRS OF LANGUAGES AND

CULTURESAcí apegue fotos de personatges, postals, monuments de llocs, comunitats i païsoson es parla una altra llengua. També hi pose objectes que tinc de viatges, com arabitllets de transport, entrades, monedes, menús, fullets, etiquetes...

El meu dossier. My Dossier

Page 7: MI DOSSIER EL MEU DOSSIER O MEU DOSSIER NIRE DOSIERRA MY ... · My Dossier. tree-bee 5 any curs d on vedon ve? en quina qué és? llengua? WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEAR WHERE IS IT

COMPARE... /I COMPARE…

festes horarismaneres

de s

saludar

77

El meu dossier. My Dossier

Page 8: MI DOSSIER EL MEU DOSSIER O MEU DOSSIER NIRE DOSIERRA MY ... · My Dossier. tree-bee 5 any curs d on vedon ve? en quina qué és? llengua? WHAT IS IT? YEAR SCHOOL YEAR WHERE IS IT