miesięcznik znak, numer 691 (grudzień 2013)

Download Miesięcznik Znak, numer 691 (grudzień 2013)

Post on 18-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Miesięcznik Znak, numer 691 (grudzień 2013) Różne wizje końca stały się tak stałym i powtarzalnym elementem naszej kultury, że trudno wierzyć w ich ostateczność, wziąć je dosłownie, bez cudzysłowu. Szczególnie dziś – w widmowym świecie trwającym po końcu historii. A jeśli wszystko jeszcze przed nami, to której z obecnych w chrześcijaństwie wizji końca świata zawierzyć? Wokół której budować naszą duchowość? Debaty: Kryzys Europy (Timothy Garton Ash) Czy przestaliśmy wierzyć w Europę? Zapomnieliśmy, po co stworzyliśmy Unię? Wiele na to wskazuje. Brak nam już sił potrzebnych do tego, by natchnąć projekt europejski nową energią. Co dalej? Nie wiemy. Spójrzmy jednak w przeszłość i postarajmy się zrozumieć, do czego Unia była nam potrzebna, kiedy dopiero powstawała. Ponadto: Wiara społecznie zaangażowana (Wygnański, Sadłoń)

TRANSCRIPT

 • indeks 383

  716

  cena 19,90 z | vat 5%(w prenumeracie: 13z)

  nr 691 grudzie (12) 2012 nakad 2100 egz.

  TimoTHy GarTon asH: Esej o kryzysie Europy

  WyGnaski: Spoeczestwo obywatelskie w Kociele

  sTulecie urodzin JerzeGo TuroWicza

  Boscy komedianci Bartosz Szydowski o duchowoci w teatrze

  czy wierzymy w koniec wiata?

  Apokalipsa dzi: Hryniewicz, Woniak, Mikoejko i inni

 • 2FOT. SHUTT

  ERSTOCK

  , ANATOMICA/ACTION PRESS/EAST NEW

  S, ARC

  HIW

  UM JERZEGO TURO

  WICZA

  , NA OK

  ADCE SHUTT

  ERSTOCK

  STAE RUBRYKI60 JzefaHennelowa: Coraz bliej albo Coraz mniej88 Albert Gorzkowski: Filolog czyta Bibli126 Jerzy Illg: Mj przyjaciel wiersz

  TEMAT MIESICA: TEN OSTATNI KONIEC WIATA

  Rne wizje koca stay si tak staym i powtarzalnym elementem naszej kultury, e trudno wierzy w ich ostateczno, wzi je dosownie, bez cudzysowu. Ktrej z tych wizji zawierzy? Wok ktrej budowa nasz duchowo?

  8 Czeka nas wielkie zdumienie, Z ks. Wacawem Hryniewiczem rozmawia Justyna Siemienowicz

  16 Koca wiata nie bdzie, Z ks. Robertem J. Woniakiem rozmawia Tomasz Poniko

  22 Jezus zapomniany: prorok apokaliptycznego Krlestwa, Dariusz Kot

  29 Kalendarze Dni Ostatnich, Katarzyna Tempczyk

  34 Piknik na skraju Apokalipsy, Zbigniew Mikoejko

  DEBATYEuropa przechodzi kryzys, nie tylko ekonomiczny, lecz take mentalny, kryzys europejskiej wiadomoci. Dlaczego tak si stao i co dalej z Uni? Timothy Garton Ash przypomina burzliw histori zjednoczenia Europy i szuka odpowiedzi

  40 Kryzys Europy, Timothy Garton Ash

  58 Nieoczywisto wcielenia, Marzena Zdanowska

  52 By dobrym w czynieniu dobra, Z Kub Wygnaskim rozmawia Marzena Zdanowska

  58 Kocielny trzeci sektor w statystykach, ks. Wojciech Sado SAC

  IDEEOpinie na temat kryzysu wiary powtarzane s nader czsto i atwo mona przej nad nimi do porzdku dziennego. Jaki ma to wpyw na ksztat i kierunek teatralnego dyskursu, a jaki na moliwoci budowania w teatrze poczucia wsplnotowoci?

  64 Ewangelia i msza w teatrze, Tadeusz Korna

  70 Dramat krzyowy, Dariusz Kosiski

  74 Boscy komedianci, Z Bartoszem Szydowskim rozmawiaj Agnieszka Goawska i Justyna Siemienowicz

  80 Permanentna inwigilacja, Z Bartomiejem Dobroczyskim rozmawia Olga Drenda

  LKZSpucizna i rozlego zainteresowa Jerzego Turowicza budz podziw. Z okazji stulecia urodzin redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego piszemy o tym, jakim by czowiekiem, katolikiem i dziennikarzem

  92 Powszechny znaczy katolicki, Janusz Poniewierski

  97 Sprawa katolicyzmu, Jerzy Turowicz

  102 Szczegy prawie bez wagi, Anna Mateja

  110 Tygodnik, Szef i polityka, Witold Bere, Krzysztof Burnetko, Joanna Podsadecka

  114 Nowy humanizm, nowa humanistyka, Aleksandra Konarzewska

  118 Libera i unijny szerpa, Pawe So

  121 Rekonstrukcja christianitas, Cezary Kocielniak

  122 Poszukiwany: Jezus Chrystus, Krzysztof Woodko

  124 Sztuka zaczyna si od patrzenia, Piotr Kosiewski

  GRUDZIE 2012 nr 691

  90 Stulecie urodzin Jerzego Turowicza

  40

  6

  Kryzys Europy

  Ten ostatni koniec wiata

 • 3Wgrudniowym numerze miesicznika Znak poruszamy temat mioci. Czynimy to jednak nie wprost, podchodzc do niego od mniej oczywistych stron. Tylko pozornie pytanie okoniec wiata, ktre stawiamy wTemacie Miesica, jest zt kwesti niezwizane. Wrd chrzecijan pojawiaj si nieraz interpretacje zducha manichejskie: wprawdzie to, co stworzy Bg, byo dobre, ale czowiek za spraw grzechu pierworodnego sprowadzi na wiat zo. Pniejsze losy wiata s wic histori upadku, nieuchronn wdrwk ku kocowi, ktry dokona si, czy to za spraw kosmicznej zagady, czy te katastrofy, a jej sprawcami stan si sami ludzie. Jednak czy wtakim wiecie jest jeszcze miejsce na mio? Na t mio, ktr objawi Chrystus mio zwyciajc wszelkie zo, podnoszc zupadku, ocalajc czowieka? Ponowne przyjcie Chrystusa nie ma na celu potpienia wiata, jego bolesnego zakoczenia, lecz odnow. Koca wiata nie bdzie mwi zgodnie o. Wacaw Hryniewicz iks. Robert Woniak.

  Chrzecijastwo jest religi mioci wcielonej, bardzo konkretnej to katechizmowa oczywisto, ktr nieraz powtarzamy tak czsto, e a zapominamy, co ona wpraktyce oznacza. Zazwyczaj skupiamy si na szukaniu odpowiedzi odsaniajcych egzystencjalny wymiar tego pytania. Wtym miesicu pragniemy jednak zaprosi Pastwa do refleksji nad zaangaowaniem ludzi wierzcych. Czy wiara spoecznie zaangaowana jest realizacj chrzecijaskiej prawdy oWcieleniu? Czy wdziaaniach nakierowanych na pomoc innym, wangaowaniu si na rzecz wsplnego dobra naley widzie jedynie poyteczne hobby, czy te jak pisze Marzena Zdanowska wartykule Nieoczywisto wcielenia: wszczerym byciu przy innym czowieku tworzy si przestrze na to, co nas przekracza?

  Zrbmy wnaszym yciu wicej miejsca na to, co nas przekracza; na to, co wkracza wnasze ycie jako zaskakujcy inieoczywisty dar tego chcielibymy yczy Pastwu isamym sobie na czas wit inadchodzcy rok.

  PS: Ju dzi pragn Pastwu zapowiedzie zmian, ktr przyniesie noworoczny numer miesicznika Znak. Nie sposb bdzie j przeoczy, jako e nowo dotyczy bdzie okadki. Zmiana wynika zwsuchiwania si wgosy naszych czytelnikw oraz zrefleksji nad tym, jak oywia ipowraca do tego, co najbardziej wartociowe wdugiej tradycji pisma. ywi nadziej, e nasz propozycj przyjmiecie Pastwo zzadowoleniem.

  DOMINIKA KOZOWSKA

  Omiocinieoczywistej

  ul. Tadeusza Kociuszki 37, 30-105 Krakw tel. (12) 61 99 530, fax (12) 61 99 502

  www.miesiecznik.znak.com.pl e-mail: miesiecznik@znak.com.pl

  redakcja: Marta Duch-Dyngosz, Dominika Kozowska (redaktor naczelna),

  Janusz Poniewierski, Adam Puchejda, Justyna Siemienowicz, Marcin Sikorski, Krystyna Strczek, Karol Tarnowski,

  Magdalena Wojaczek (sekretarz redakcji), Henryk Woniakowski, Marzena Zdanowskazesp: Wojciech Bonowicz, Bohdan Cywiski,

  Tomasz Fiakowski, Tadeusz Gadacz, Jarosaw Gowin, Stanisaw Grygiel, ks. Micha Heller, Jzefa Hennelowa,

  Wacaw Hryniewicz OMI, Piotr Kodkowski, ks. Jan Kracik, Janina Ochojska-Okoska,

  bp Grzegorz Ry, Marek Skwarnicki, Wadysaw Strewski, Stefan Wilkanowicz,

  Jacek Woniakowskiwsppraca: Paulina Bulska, Agnieszka

  Goawska, Jacek Maj, Elbieta Kot, Cezary Kocielniak, Jolanta Prochowicz, Miosz Puczydowski, Szymon Szczch

  opieka artystyczna: Wadysaw Buchner

  projekt graficzny pisma:Marek Zalejski/Studio Q

  produkcja: Beata Czarkowska, Barbara Gsiorowska, Urszula Horecka,

  druk: Drukarnia Colonel, Krakw, ul. Dbrowskiego 16

  reklama: Marcin Sikorski, tel. (12) 61 99 500, e-mail: sikorski@znak.com.pl

  prenumerata: Joanna Dylg, tel. (12) 61 99 569, e-mail: dylag@znak.com.pl

  Redakcja nie zwraca tekstw niezamwionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania iskracania. Redakcja nie odpowiada zatre

  zamieszczanych ogosze. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiaw publicystycznych bez

  zgody wydawcy jest zabronione.

  Dofinansowano zerodkw Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego wramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa. Rozwj czasopism kulturalnych

 • ZNAK 122012

  6temat miesica

  Wspczesna wizja koca wiata | FOT. SHUTTERSTOCK

  Ten ostatnikoniec wi ata

 • 7122012 ZNAK

  Wacaw Hryniewicz OMI Czeka nas wielkie zdumienie

  Ks. Robert J. Woniak Koca wiata nie bdzie

  Dariusz Kot Jezus zapomniany: prorok apokaliptycznego Krlestwa

  Katarzyna Tempczyk Kalendarze Dni Ostatnich

  Zbigniew Mikoejko Piknik na skraju Apokalipsy

  Rne wizje koca stay si tak staym i powtarzalnym elementem naszej kultury, e trudno wierzy w ich ostateczno, wzi je dosownie, bez cudzysowu. Szczeglnie dzi w widmowym wiecie trwajcym po kocu historii. A jeli wszystko jeszcze przed nami, to ktrej z obecnych w chrzecijastwie wizji koca wiata zawierzy? Wok ktrej budowa nasz duchowo?

  Ten ostatnikoniec wi ata

 • TEMAT MIESICA

  ZNAK 122012

  8

  Czeka nas wielkie zdumienieApokalipsa to niezwyka ksiga nadziei, na mio Bosk! Tylko nie nauczylimy si jej czyta!

  Jaki bdzie koniec wiata?Ajaki by pocztek? Bg rozproszy ciemnoci, przezwy-ciy chaos izaprowadzi porzdek tak e wKsidze Rodzaju mg pochwali samego siebie, przyznajc, e wszystko, co uczyni, byo bardzo dobre (Rdz 1, 31). Jeli dobre (tob), to rwnie pikne (podobne znaczenie ma greckie kals). Jest to obrazowanie zaczerpnite zBiblii, ale wkwestii pocztku wiata ten religijny, metafo-ryczny jzyk zbiega si niekiedy zjzykiem wspczesnej nauki ijej narracj oWielkim Wybuchu. Icho wPimie witym zaraz po opisie stworzenia mowa jest oupadku pierwszych ludzi, to jednak same pocztki s przedsta-wione jako dobre ipikne. Myl, e koniec wiata moe je tylko wtej wspaniaoci przewyszy.

  Anie bdzie ich odwrotnoci? Powszechne intuicje skaniaj raczej do patrzenia na koniec wiata jako na jego schyek.Myl, e nie, bo ludzkie dzieje jednak cigle dojrze-waj, pomimo wszelkich zahamowa izapaci. Oschyku moemy mwi raczej wodniesieniu do wiata fizycz-nego wUkadzie Sonecznym. Jeli Wielki Wybuch datuje si na 14 mld lat, to mamy przed sob jeszcze troch czasu, bo ok. 7-8 mld, a Soce si wypali, stopi doszcztnie powierzchni naszej planety istanie si czarnym karem. Cho oczywicie moe by itak, e wczeniej sami sobie urzdzimy apokalips izdmuch-

  niemy si zpowierzchni Ziemi. Nie sposb jednak tego przewidzie.

  Dla mnie jako teologa wana jest paralela pocztku ikoca. Myl, e interpretacje pocztkw musz rzu-towa na interpretacje koca. Ato, co jest nam dostpne wobu przypadkach, to obrazy, metafory. Nie wolno ich interpretowa dosownie tak wodniesieniu do pocztku, jak ido koca wiata, bo to naraa na mieszno ikom-promituje wiar.

  Dlaczego? Wprzeciwiestwie do poetyckiej ioszczdnej mimo wszystko wizji pocztkw biblijne opisy koca wiata s znacznie bardziej rozrozbudowane isz