mikä ihmeen so me

24
Mikä ihmeen SoMe? Sosiaalisen median perusteet- työpaja

Upload: kamielon

Post on 01-Dec-2014

514 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Sosiaalisen median perusteita Itä-Suomen yliopiston kirjaston väelle.

TRANSCRIPT

Page 1: Mikä ihmeen so me

Mikä ihmeen SoMe?Sosiaalisen median perusteet- työpaja

Page 2: Mikä ihmeen so me

Mieti aluksi: Minkälaisia kokemuksia sinulla on sosiaalisesta

mediasta? Oletko hyödyntänyt sosiaalista mediaa omassa

työssäsi? Mikä sinua erityisesti kiinnostaa?

Page 3: Mikä ihmeen so me

Mitä on sosiaalinen media? 1/2

Viestintää ja uusien medioiden hyödyntämistä siten, että vastaanottaja voi osallistua tietoverkoissa tapahtuvaa sosiaalista toimintaa

syntyy yleensä vapaasti hyödynnettävillä alustoilla, joiden ylläpitäjät eivät ohjaa julkaisutoimintaa

Sosiaalinen media on lisännyt tiedon ja kulttuurin määrää netissä räjähdysmäisesti

Informaation vastaanottajasta tulee tuottaja (produser)

Page 4: Mikä ihmeen so me

Mitä on sosiaalinen media? 2/2

http://www.slideshare.net/hponka/kirjastoista-sosiaalisenmedianosallistamisagentteja

Page 5: Mikä ihmeen so me

Mihin sitä on käytetty? Tietolähteenä (Wikit, blogit, yhteisölliset

kirjanmerkit…) Opiskelukanavana (Moodle, wikit, blogit:

oppimispäiväkirja, tiedonjakaminen) Tiedonrakentelun tukena (yhteiset dokumentit) Viestintävälineenä ryhmäyttäjänä

Page 6: Mikä ihmeen so me

Mitä hyötyä siitä on? Viestintä helpottuu ja monipuolistuu Matala kynnys Mahdollistaa nopean tiedon luonnin ja jakamisen

nykypäivän puskaradio Tehostaa vuorovaikutusta Mahdollistaa yhteisöllisen työskentelyn: tiedon

työstäminen, jakaminen, prosessimallinen työskentely

Työskentelyn läpinäkyvyys Helpottaa aikataulutusta Osa nykyisten ja erityisesti tulevaisuuden

asiakkaiden arkipäivää

Page 7: Mikä ihmeen so me

Mitä kannattaa muistaa?

Tietoturvao Tutustu käyttöehtoihino salasanat o mitä tietoa jakaa ja kenestä (näkyvyysrajoitukset)

Sosiaalisen median palvelut ovat kaupallisiao Tiedot ulkopuolisen toimijan palvelimella, jopa

ulkopuolisen toimijan omistuksessao Ne saattavat loppua tai muuttua maksullisiksi

Page 8: Mikä ihmeen so me

Verkkoyhteisöt 1/3 Tunnetuimpia ja käytetyimpiä sosiaalisen median palveluja Verkkoyhteisöstä käytetään seuraavia nimityksiä:

o verkkoyhteisöpalveluo yhteisöpalveluo Internetyhteisöpalvelu (Lähde: Sosiaalisen median sanasto)

2000-luvun ilmiö: uusi tapa yhteydenpitoon ihmisten välillä Ensimmäiset käyttäjät olivat opiskelijoita ja alakulttuurien

edustajia Myös musiikintekijät ottivat pian verkkoyhteisömaailman

omakseeno markkinoinnin helppous ja nopeuso edullisuuso suora palaute käyttäjiltä

Page 9: Mikä ihmeen so me

Verkkoyhteisöt 2/3 Verkkoyhteisöt voidaan ominaisuuksiensa ja toimintojensa perusteella

jakaa kolmeen kategoriaan: a) Yleiset verkkoyhteisöt:

o Kuka tahansa voi liittyä jäseneksi, luoda oman profiilin, kutsua ystäviä, liittyä kiinnostaviin ryhmiin, perustaa omia ryhmiä jne.

o Vapaa-ajan käyttöön profiloituneet verkkoyhteisöt, esimerkiksi IRC-galleria, Facebook, Habbo Hotel, last.fm, MySpace, Second Life (UEF)

o Ammatilliset verkkoyhteisöt, esimerkiksi LinkedIn, ResearchGate.

b) Sisällön mukaan profiloituvat verkkoyhteisöto Näihin verkkoyhteisöihin liitytään esimerkiksi oman ammatin, harrastuksen tai

muun mielenkiinnon mukaan.o Harrastusyhteisöjä, esimerkiksi kotikokki.net, Neulomo, Kestovaippainfo, 

Digikuvaus, Koulukaverit …o Vertaisverkot, esimerkiksi Napster, Bittorrento Mikroblogit, esimerkiksi Twitter, joskin mikroblogin ominaisuuksia on jo muissakin

yhteisöpalveluissa (esim. Moodle).o Alueyhteisöt

c) Verkkoyhteisöpalveluto Palvelujen avulla voi luoda omia verkkoyhteisöjä ja toimintaympäristöjä (esim.

Moodle)

Page 10: Mikä ihmeen so me

Verkkoyhteisöt 3/3 Yhteistä verkkoyhteisöille:

o Palveluun rekisteröidytään.o Henkilöä edustaa käyttäjäprofiili.o Profiileihin liitetään faktoja, tietoa kiinnostuksista ja

yhteyksistä toisiin ihmisiin.o Yhteisö muodostuu yksittäisten käyttäjäprofiilien

yhdistelmistä.o Ystävä-/yhteyslistat profiilin yhteydessä.o Ryhmät ja keskustelut.o Jaetut kiinnostuksen kohteet ja muut johdetut yhteydet.o Asiasanat (tagit) ovat olennainen osa verkkoyhteisöjä, ja

niistä on hyötyä sekä käyttäjälle että hänen kontakteilleen. Ihmisellä on tunne johonkin yhteisöön kuulumisesta

Page 11: Mikä ihmeen so me

Verkkoyhteisöjen etuja Asiakkaat alkavat olla tottuneita käyttäjiä, kynnys

mennä esimerkiksi Facebookiin on pieni Tehokasta viestintä kaikille tai tietylle ryhmälle Kannattaa käyttää tapahtumien ja seminaarien

verkkofoorumina: voidaan jakaa materiaalia sekä antaa osallistujille mahdollisuus keskustella => dokumentointi

Organisaation “ilmainen” markkinointikanava

Page 12: Mikä ihmeen so me

Verkkoyhteisöt: Facebook

Miljardi aktiivista käyttäjää Suomalaiskäyttäjiä on 2,2 miljoonaa. Kaikkien Facebook-käyttäjien keskimääräinen ikä on 22

vuotta varteenotettavin tiedotuskanava netissä ja

sosiaalisessa mediassa   kaupallinen palvelu, jolla kaupallisen palvelun riskit

(katoaa, muuttuu maksulliseksi, toiminta muuttuu jotenkin muuten)

Tietoturva puhuttaa: amerikkalainen palvelu, jossa pätee amerikkalainen lainsäädäntöo https://www.facebook.com/kysykirjastonhoitajalta.fragabibliotekariean o https

://www.facebook.com/pages/Oulun-kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto/106043574874

Page 13: Mikä ihmeen so me

Verkkoyhteisöt: Twitter Twitter on verkkopalvelu, jossa on mikroblogin ja

verkkoyhteisöpalvelun ominaisuuksia. Käyttäjä

o voi lähettää lyhyitä blogimerkintöjä, "tviittejä" (englanniksi tweet), palvelun verkkosivustolle selaimella tai matkapuhelimella. Merkinnät tulevat näkyviin käyttäjän palvelussa luomaan profiiliin.

o Muiden käyttäjien tekemät blogimerkinnät voi nähdä palvelun verkkosivulla, tai niistä voi saada tiedon tekstiviestinä, verkkosyötteenä tai muiden sovellusten avulla (sosiaalisen median sanasto)

o https://twitter.com/VantaanKirjastoo https://twitter.com/Entresselibraryo https://twitter.com/kirjastotfi

Page 14: Mikä ihmeen so me

Lisää verkkoyhteisöjä Google+

o Facebookin kaltaineno Ei kavereita vaan piirejä

LinkedIn (ammatillinen)o Verkostoitumispalveluo Asiantuntijahakemisto, jossa mukana sekä suomalaisia

että kansaivälisiä asiantuntijoitao Työnhakuryhmä: http://www.linkedin.com/groups/JobiJobi

Yammer (ammatillinen)o Mikroblogipalveluo Uefin kanava: https://www.yammer.com/uef.fi/

Page 15: Mikä ihmeen so me

Blogi 1/2 Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan ylläpitämä

päiväkirja, sivusto, uutisympäristö, portfolio tai tiedotuspalsta, jota lukijat voivat yleensä kommentoida.

Blogi voi olla kaikille avoin tai rajattu tietyn joukkion nähtäväksi

Vinkkejä blogikirjoittamiseen:o kirjoita paljono julkaise useino ole henkilökohtaineno puhu samaa kieltä lukijoiden kanssao kuuntele yleisöäsi. (http

://apusana.fi/2012/sisaltomarkkinointi/viisi-asiaa-jotka-markkinointipaallikko-voi-oppia-muotibloggaajalta/)

Page 16: Mikä ihmeen so me

Blogi 2/2 Blogit rakennetaan jollekin alustalle (Wordpress,

Blogger) Tyypillisesti uusin merkintä ylimmäisenä Helsingin yliopisto t.e.r.k.k.o-blogi. Lapin kirjastojen blogi:

http://kirjavakirjasto.wordpress.com Kuvitteellinen kirjasto:

http://loykkionkirjastossatapahtuu.wordpress.com Somevälineiden opetusta kirjastolaisille:

http://www.23asiaa.net

Page 17: Mikä ihmeen so me

Wiki Wiki on verkkosivusto tai -materiaali Wikillä tuotetaan sisältöjä yhdessä helposti ja nopeasti Välikädet puuttuvat, wikin käyttäjät luovat itse sisällön

Talkoistaminen (crowdsourcing) Wikillä voi tehdä ja muokata yhdessä aineistoja - se mahdollistaa

yhteisöllisyyden tiedon rakentelusta ja koonnista tiedon jakoon (esim. avoin tietosanakirja).

Wiki voi olla yhteinen työskentelyalue: wikissä on tiedot tallessa samassa paikassa, ja niitä voi muokata jatkuvasti (esim. raportit, suunnitelmat).

Wikiin tuotetun materiaalin historia ja muutokset ovat helposti nähtävissä

Wikipedia tieteellisen tiedon lähteenä:o "Wikipedian kaltaisessa editoriaalisessa prosessissa hyväksytään se, että ei ole

yhtä totuutta, vaan totuus on sen hetken paras kollektiivi ymmärrys asiasta." (Teemu Arina, SK 44/2011)

o http://wiki.kirjastot.fio http://fi.wikibooks.org/

Page 18: Mikä ihmeen so me

Videopalvelut 1/2 Lyhyitä videoita voi ja kannattaa käyttää

oppimistilanteissa, palvelujen markkinoinnissa sekä ohjeiden rakentelussa

Videoita voi tallentaa esim. AC:lla, kännykällä, kameralla, erilaisilla ruudunkaappausohjelmilla

Videoiden editointia varten netti on pullollaan erilaisia helppokäyttöisiä työkaluja o Yliopistollakin on hankittu joitain lisenssejä

editointiohjelmiin, apua voi kysyä Oppituvasta

Page 19: Mikä ihmeen so me

Videopalvelut 2/2 YouTube on sisällönjakopalvelu, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden

julkaista videoita ja katsella muiden julkaisemia videoita Mahdollisuus perustaa kanava, jota käyttäjät voivat seurata

o Itä-Suomen yliopistoo University of Ouluo PKAMKo Savonia-AMK: Kykykaappario Tampere University of Technologyo Kirjastoalan kanavia: http://www.youtube.com/user/kirjasto1KTAMKo Jaakko Sannemann: http://www.youtube.com/user/sannejao Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto: 

http://www.youtube.com/user/SAMKkirjasto Vimeo on ilmainen videonjulkaisupalvelu

o Kirjasto on jokamiehen oikeus! –Kirjastokaistan video Vimeossa AdobeConnect on helppokäyttöinen verkkokokousjärjestelmä, jolla voi

tallentaa esimerkiksi luentojao Linkin voi julkaista vaikkapa verkkosivulla tai sähköpostilla

Page 20: Mikä ihmeen so me

Kuvapalvelut Verkossa pitää miettiä sekä kuvan fyysisiä mittoja että

tiedostokokoa suuri kuva hidastaa tiedoston latautumista (erityisesti mobiilikäyttäjät kärsivät)

Korkeintaan 550 pikselin kuva (resoluutio 72 ppi)  mahtuu yleensä leveytensä puolesta sivulle kuin sivulle (Tarkista kuitenkin aina useammalla koneella ja näytöllä, miltä verkkokuvasi näyttävät)

Kuvan käsittely ja jakamineno Kaksi työskentelypolkua:

• Muokkaa ensin kuvat verkkoa varten, ja vie sitten kuvapankkiin (esim. muokkaa Sumo Paintissa > jaa Picasassa).

• Vie ensin kuvat kuvapankkiin, ja muokkaa sitten palvelussa sopiviksi (esim. jaa Flickrissa & muokkaa Picnikissa).

Kuvankäsittelyohjelmia ja -työkaluja verkossao SumoPaint - voi asentaa myös koneelleo Picnik (myös Flickr-työkalun yhteydessä)

Kuvapankkejao Flickr (Yahoo)o Picasa (Google)o Photobucket

Page 21: Mikä ihmeen so me

Hyödyllisiä työkaluja 1/2

Etherpad-muistio on avoimen lähdekoodin webpohjainen tekstieditori, jossa käyttäjät voivat työskennellä reaaliaikaisesti yhdessä. Käyttäjien tekemät tekstimuokkaukset ovat välittömästi kaikkien dokumenttia käyttävien nähtävissä, mikä mahdollistaa uuden ja tuottavan tavan työstää tekstidokumenttia yhdessä.

Doodle netin maksuton aikataulutuspalvelu (suomalainen versio on Sumpli.com)

Corkboard.me ilmainen virtuaalinen ilmoitustauluo Toimii samalla idealla kuin etherpad

Sosiaaliset kirjanmerkit kulkevat mukanasi aina — tarvitset vain Internet-yhteyden. Näitä kirjanmerkkejä voit myös helposti jakaa ystäville, kollegoille ja opiskelijoille.o Deliciouso Diigo

RSS-syöteo Verkkosyötteiden avulla voit kerätä tietoa yhteen paikkaano voit luokitella syötteitä ja jakaa niitä muille

Page 22: Mikä ihmeen so me

Hyödyllisiä työkaluja 2/2

Dropbox on tiedostonhallintapalvelu ja "verkkovarasto".o Tiedostot ovat aina saatavilla.o Palvelu soveltuu myös varmuuskopiointiin.o Voit jakaa tiedoston tai alikansion toisen käyttäjän kanssa.

QR-koodin avulla voi jakaa kätevästi tietoa erityisesti mobiililaitteiden avulla

Prezio Voi tehdä toiminnallisia esityksiäo Esityksen voi laatia yhdessä muiden kanssa ja jakaa helposti verkossao Viestintäkyselyn tulokset: http

://prezi.com/3omg3tspcwvj/kirjaston-viestintakysely-410-11102012/ Slideshare

o Mahdollistaa diaesitysten jakamisen verkossao http://www.slideshare.net/pohpi/artikkelitietokannat o http://www.slideshare.net/jaakkokeskari/meidan-kirjasto-sosiaaliseen-

mediaan-ja-heti

Page 23: Mikä ihmeen so me

Sosiaalinen media kirjastoissa

Yleiset kirjastot (vrt. julkinen tieteellinen kirjasto) turvaavat kansalaisten sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisen tarjoamalla mahdollisuudet päästä tiedon ja kulttuurin lähteille

Sosiaalisen median avulla kirjastot voivat tarjota uusia palveluita sekä toimia ”osallistamisagentteina” (Harto Pönkä)

Kuraattori on henkilö, joka valikoi ja poimii monien mahdollisuuksien joukosta juuri tietyn kokoelman tiettyä tarkoitusta varten (Tuula Aalto, YLE) onko tässä kirjastojen tehtävä/mahdollisuus? aktiiviseen kansalaisuuteen.

Page 24: Mikä ihmeen so me

Kysymyksiä? Kommentteja?

Kiitos!