mikä kirjallisuuskatsaus?

of 50 /50
ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA _________________________________ OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011

Author: vuongtruc

Post on 14-Feb-2017

251 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ARI SALMINEN

  Mik kirjallisuuskatsaus?

  Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin

  VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA _________________________________

  OPETUSJULKAISUJA 62

  JULKISJOHTAMINEN 4

  VAASA 2011

 • III

  ESIPUHE

  On tiedossa, ett erityistieteille kirjoitettuja metoditutkimuksia on niukasti ja ett niit tarvittaisiin lis. Tll julkaisulla pyritn osaltaan vastaamaan thn tar-peeseen. Julkaisun aiheena on kirjallisuuskatsaus hallintotieteellisen tutkimuksen metodina. Raportti on kirjoitettu siin toivossa, ett se lisisi tietoisuutta kirjalli-suuskatsauksen merkityksest sek innostaisi ja rohkaisisi tutkijoita kyttmn metodia monipuolisesti sen vaativimmissakin muodoissa ja kyttyhteyksiss. Toivon, ett kandidaattitutkielman, pro gradun ja vitskirjan tekijt hytyvt nist tiedoista.

  Julkaisussa ppaino on kirjallisuuskatsauksen tyypeiss ja sovelluksissa alkaen kuvailevasta katsauksesta ja ptyen meta-analyysiin. Vaikka kirjallisuuskatsaus-ta esitelln yhden tieteenalan nkkulmasta, on selv, ett sen snnt ja kytn periaatteet soveltuvat muillekin aloille kuten organisaatio- ja johtamistutkimuk-seen.

  Aluksi pyritn mrittelemn, mist kirjallisuuskatsauksessa on kysymys. Tt tarkoitusta palvelee mys toisen osuuden kuvaus kirjallisuuskatsauksen tyypeist. Jatko-osuuksissa kirjallisuuskatsauksen luonnetta ja sislt selvitetn konkreet-tisen toteutuksen ja tutkimusesimerkkien avulla. Lopuksi kuvataan hallintotieteen alan kansainvlisi journaaleja kirjallisuuskatsauksen lhteen.

  Aineiston kerys- ja ksittelyvaiheessa hankkeen tutkimusavustajana toimi hall. yo Lauri Heiskanen. Esitn hnelle parhaat kiitokseni. Kiitn kollegoitani ksikir-joitukseen esittmist parannusehdotuksista. Toukokuu 2011 Ari Salminen

 • V

  Sisllys

  ESIPUHE ............................................................................................................. III

  1 JOHDANTO .................................................................................................... 11.1 Hallintoa koskeva tieteellinen tieto ....................................................... 11.2 Kirjallisuuskatsaus tieteellisen metodina ............................................ 3

  2 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TYYPIT .................................................... 62.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ............................................................... 62.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ....................................................... 92.3 Kvalitatiivinen meta-analyysi ............................................................. 122.4 Kvantitatiivinen meta-analyysi ........................................................... 14

  3 SYSTEMAATTISEN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN: HALLINTOKSITYS VERTAILUSSA .................. 163.1 Alkuvaiheet ja vertailu ........................................................................ 163.2 Tulosten yhteenveto ja tulkinnat ......................................................... 20

  4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN ESIMERKKEJ ..................................... 224.1 Hallinnon etiikan tutkimus Yhdysvalloissa ja Euroopassa:

  narratiivinen kirjallisuuskatsaus ......................................................... 224.2 Shkinen hallinto: metasynteesi ........................................................ 244.3 Muutosjohtaminen: kvantitatiivinen meta-analyysi ............................ 27

  5 KANSAINVLISET LEHDET HALLINTOTIETEELLISEN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN LHTEEN ........................................... 315.1 Lehdet ovat vain yksi valinta .............................................................. 315.2 Alan lehdet ja valintakriteerit ............................................................. 325.3 24 lehden luettelo ................................................................................ 34

  6 LOPUKSI ....................................................................................................... 38

  LHTEET ............................................................................................................ 41

  Kuviot

  Kuvio 1. Kirjallisuuskatsauksen tyypittely. ........................................................... 6Kuvio 2. Kirjallisuuskatsaus vaiheittain Finkin (2005: 54) mallia mukaillen. .... 11Kuvio 3. Shkisen hallinnon vaiheiden metasynteesi (Lee 2010: 229) ............. 26Kuvio 4. Meta-analyysin vaiheet Lowen, Kroeckin ja Sivasubramaniamin

  tutkimuksessa (1996). ........................................................................... 29Kuvio 5. Kirjallisuuskatsauksen tyyppien ryhmittely ......................................... 38

 • VI

  Taulukot

  Taulukko 1. Hallintoksityksen kehitys vertailututkimuksessa .......................... 17

 • 1 JOHDANTO

  Raportin keskeisen tarkoituksena on kuvata kirjallisuuskatsausta metodologisin perustein ja esimerkein hallintotieteellisess tutkimuksessa. Mist kirjallisuuskat-sauksessa on perimmiltn kysymys? Yleisen luonnehdinnan mukaan kirjalli-suuskatsaus on metodi ja tutkimustekniikka, jossa tutkitaan tehty tutkimusta. Sen avulla tehdn tutkimusta tutkimuksesta, eli kootaan tutkimuksien tuloksia, jot-ka ovat perustana uusille tutkimustuloksille. Thn tarvitaan menetelmllisi oh-jeita ja pelisntj.

  Mink tahansa metodin katsotaan ennen kaikkea palvelevan tieteellist tutkimus-ta. Tss osuudessa esitetn aluksi muutama nkkohta hallintoa koskevasta tieteellisest tiedosta. Tmn jlkeen kirjallisuuskatsaus kuvataan ja mritelln alustavasti tieteellisen metodina.

  1.1 Hallintoa koskeva tieteellinen tieto

  Tieteelliseen tutkimukseen kuuluu keskeisen kysymyksen tieteellisen metodin arviointi. Thn on monia perusteita. Metodia edellytetn, koska perimmiltn tutkimus on jrjestelmllist ja jrkiperist tiedonhankintaa. Tieteellisen tutki-muksen jrjestelmllisyys ja jrkiperisyys toteutuvat vain siten, ett tiede kytt tieteellist menetelm. Tutkimuksessa on noudatettava tieteelliseen tyhn kuu-luvia periaatteita menetelmn tulee ohjata tutkimusta. (Niiniluoto 1997: 60; Haaparanta & Niiniluoto 1986: 1112.)

  Metodi koostuu niist operaatioista, joiden avulla tutkija tuottaa havaintoja sek niist snnist, joiden avulla havaintoja muokataan ja tulkitaan. Tarkasti mri-telty metodi ja metodisnnt vhentvt omiin ennakkoluuloihin perustuvaa to-distelua tai epmriseen intuitioon perustuvaa analyysi, jotka eivt ole tieteen tunnuspiirteit eivtk siten tieteess hyvksyttvi (vrt. Alasuutari 2001: 82).

  Kirjallisuuskatsauksen, kuten mink tahansa muun metodin on tytettv tieteen metodille asetettavat yleiset vaatimukset, joita ovat muun muassa julkisuus, kriit-tisyys, itsekorjaavuus ja objektiivisuus. Tieteellisten tulosten tulee olla julkisia ja tiedeyhteisn taholta kriittisesti arvioitavissa. Itsekorjaavuudella tarkoitetaan sit, ett tutkimuksen virheet ja puutteellisuudet voidaan poistaa uusilla tutkimuksilla. Tutkimuskohteen ominaisuudet ovat tutkijan mielipiteit tai muista auktoriteeteis-ta riippumattomia. (Haaparanta & Niiniluoto 1986: 1216.)

 • 2 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  Hallintotieteellisess tutkimuksessa perimmiset kysymykset koskevat ontologi-sia, episteemisi ja metodologisia lhtkohtia ja sitoumuksia. Ontologiassa kysy-tn, mit hallinto perimmiltn on ja mik konstituoi hallinnon. Epistemologinen kysymys koskee sit, mit tietoa hallinnosta on saatavissa. Millaista hallintoa koskeva tieto on, tieteellist vai tulkinnallista? Metodologialle j kysymys meto-din jrkevyydest eli toisin sanoen, mik on jrkev tapa hankkia hallintoa koske-vaa tietoa. Nihin sitoumuksiin liittyvt suuret kysymykset nousevat esiin, vaik-kakaan niihin tss yhteydess ei voida antaa vastausta.

  Minklainen tiede hallintotiede on perimmiltn? Kuvataanko sen piiriss hallin-non taitoja, osaamista, professiota vai soveltavaa tutkimusta? Mik on tieteenalan piiriss teorian ja kytnnn vlinen suhde? Onko hallintotieteen metodologia riittvn kehittynytt? Tarvitaanko tieteenalalla monitieteist otetta ja nykyist integroidumpaa tutkimusparadigmaa?

  Yksi keskeinen ulottuvuus hallintoa koskevaan tietoon on hallinnon muutoksen suhde alan tieteelliseen tutkimukseen. Pitkll aikavlill hallinnon muutoksen teemat antavat viitteit relevantille tieteelliselle tutkimukselle. Hallintotieteen tutkimusfokus on laaja ja monipuolinen. Siihen kuuluvat muutamat ikuisuusky-symykset, kuten kysymykset toiminnan tehokkaasta organisoinnista, rationaali-sesta ptksenteosta ja hyvst johtamisesta sek kansalaisiin kohdistuvasta pal-velusta (palvelemisesta). Pit mys kysy, millaisella tiedonintressill tutkimusta tehdn, ts. tutkitaanko muutoksen mahdollisuutta hallintorakenteissa, kansalais-ten etujen toteutumista vai hallinnon ilmiiden kontrollia ja ennustamista.

  Public Administration Review -lehden artikkelissa Perry ja Kraemer (1986) tuo-vat esiin, ett hallintotieteiden suurin ongelma on fragmentoitunut tutkimus ja siit seuraava kumulatiivisuuden (kasautuvuuden, yhteisvaikutuksen) puute. Mys Streib ja Roch (2005) ottavat kumulatiivisuuden tarpeen esille, viitaten juu-ri Perryn ja Kraemerin tutkimukseen. Kantavana ajatuksena on, ett hallintotie-teiss on arvokas tietopohja, jota yhteen kokoamalla tutkimusta voitaisiin kehitt eteenpin. Kirjoittajien mielest tietopohjan olemassaolo mahdollistaa sen, ett soveltavaa tutkimusta on kytettviss. Kumulatiivisuuden edistmiseksi olisi trke, ett tutkijat loisivat yhteenvetoja tietyist avainkysymyksist. Nin toi-mien katsottaisiin ikn kuin taaksepin tulevaisuuden nimiss. Birmingham (2000: 2526) tarjoaa thn avuksi kirjallisuuskatsausta. Mikli tutkija jtt pe-rehtymtt siihen mit on aiemmin tehty omalla tieteenalalla, on suhteellisen vai-kea saada aikaan uutta teoriaa ja ksitteist.

  Hallintotieteellisen alan metodologiaa tutkivissa artikkeleissa kysymys mitatta-vuudesta ja sen trkeydest nousee esille. Tm selittyy sill, ett kvantitatiivista tutkimusta toivotaan lis. (Wright ym. 2011.) Toisaalta Lan ja Anders (2000)

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 3

  kuitenkin huomauttavat, ett kiista laadullisen ja mrllisen tutkimuksen vlill on hieman kyseenalainen, koska molemmat nyttisivt olevan hyvin edustettuina hallintotieteiss. Heidn mukaansa trkemp olisi keskustella siit, miten laa-dukkaasti metodeja on kytetty tutkimuksissa.

  Jotkut tutkijat ovat esittneet nkemyksen, jonka mukaan hallintotieteellisen tut-kimuksen retoriikka korostaa kvantitatiivista otetta, mutta kytnnn tutkimus nojaa kvalitatiivisiin metodeihin. Raadschelders ja Lee (2011: 23) ovat tuoreessa tutkimuksessaan kuitenkin havainneet, ett kvantitatiivisen ja empiirisen tutki-muksen mr on selvsti lisntynyt 2000-luvulla verrattuna aiempiin vuosi-kymmeniin. Toisena haasteena on viel se, ett laadullisen tutkimuksen mritel-mt ovat julkishallintotieteess usein laajoja, eik ksitteiden sisllst vallitse tytt yksimielisyytt. Tm aiheuttaa ongelmia metodologisessa uskottavuudessa ja tsmllisyydess (vrt. Gabrielian ym. 2008: 141142, 161).

  1.2 Kirjallisuuskatsaus tieteellisen metodina

  Miksi kirjallisuuskatsaus?

  Perusteluja katsauksen tekemiselle on useita. Yhten esimerkkin on Baumeiste-rin ja Learyn (1997: 312) esitys kirjallisuuskatsauksen syist. Ensinnkin, kirjal-lisuuskatsauksen kunnianhimoisena tavoitteena on kehitt olemassa olevaa teori-aa sek rakentaa mys uutta teoriaa. Toiseksi, sen avulla voidaan arvioida teoriaa. Kolmanneksi, kirjallisuuskatsaus rakentaa kokonaiskuvaa tietyst asiakokonai-suudesta. Neljnneksi, katsauksella pyritn tunnistamaan ongelmia ja viidennek-si, kirjallisuuskatsaus tarjoaa mahdollisuuden kuvata tietyn teorian kehityst his-toriallisesti.

  Bearfield ja Eller (2008: 6364) kuvaavat kirjallisuuskatsausta kahden lhesty-mistavan kautta. Intellektuaalinen historia on ensimminen tapa antaa katsauksel-le tietyt puitteet. Tss on kyse siit, ett katsauksessa pidttydytn oman tie-teenalan alueella ja pyritn antamaan tmn alueen tutkijoiden tuottamasta ai-neistosta kehityskuva. Esimerkkin voidaan kytt Van Wartin (2003) tutkimus-ta julkisjohtamisen teorioista. Tutkimuksessa hn kuvaa johtajuuden teorioiden ja sen tutkimuksen kehityst 61 vuoden ajalta, joten kyse on hyvin laajasta kuvasta.

  Toinen poikkitieteellisempi tapa jsent katsausta on ideoiden historia. Tss tavassa tutkimusongelman ideaa pyritn kuvamaan siten, ett sen kehitys esite-tn vlittmtt tieteenalojen rajoista. Nin saadaan esiin poikkeavuudet ja yh-tenevisyydet. (Bearfield & Eller 2008: 64.) Erinomaisena esimerkkin voidaan

 • 4 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  mainita Spicerin (2004) tutkimus valtiosta ksitteen, eli miten valtion ksite on mielletty eri ajanjaksoina ja miten se on vaikuttanut eritoten reinventing govern-ment -suuntauksesta kirjoittaviin hallintotieteilijihin.

  Hallintotieteellisess tutkimuksessa kirjallisuuskatsauksia on tehty suhteellisen vhn. Alan johtavassa lehdess, Public Administration Reviewss, katsauksia on 1970-luvun puolivlist 1980-luvun puoleenvliin ollut vain kuusi kappaletta. Tm ei kuitenkaan tarkoita, ett kirjallisuuskatsaus olisi kyttkelvoton hallinto-tieteiss ja siksi jnyt kytettyjen metodien joukossa vhemmlle huomiolle. Kyse on enemmnkin siit, ett kirjallisuuskatsaus on suorituksena tyls ja vaa-tiva. Hallintotieteiss kumulatiivisuus on vhemmlle jnyt ominaisuus, jonka saavuttamiseen ei riit tutkimusten lyh linkittely. Kumulatiivisuuden saavutta-miseksi on kytettv kirjallisuuskatsausta ja meta-analyysi. (Perry & Kraemer 1986.)

  Hallintotieteiden piirist on silti lydettviss useita meta-analyysiin perustuvia tutkimuksia. Mainittakoon tss yhteydess Hodgen (1998) tutkimus julkisen sektorin palveluiden tilausmalleista sek Robertsonin ja Seneviraten (1995) tut-kimus, jossa on hydynnetty meta-analyysia verrattaessa julkisen sektorin suunni-teltujen organisaatiomuutosten lopputuloksia yksityiseen sektoriin.

  Alustavat mritelmt

  Hallintotieteellisen metodina ja tutkimustekniikkana kirjallisuuskatsaus kuuluu kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen metodien yhdistelmn (ns. mixed method). Kun kirjallisuuskatsauksessa siirrytn kuvailevasta katsauksesta tilastollismatemaatti-seen meta-analyysiin, siirrytn samalla tiukempiin metodisiin ehtoihin ja kuvai-levasta laadullisesta otteesta mrlliseen selittvn otteeseen.

  Millaisesta metodista kirjallisuuskatsauksessa on tarkemmin kysymys? Alussa viitattiin siihen, ett kirjallisuuskatsaus on metodi ja tutkimustekniikka, jossa tut-kitaan tehty tutkimusta. Sen avulla tehdn tutkimusta tutkimuksesta eli koo-taan tutkimuksien tuloksia, jotka ovat perustana uusille tutkimustuloksille. Kun kirjallisuuskatsauksessa kiinnitetn huomiota kytettyjen lhteiden keskiniseen yhteyteen ja tekniikkaan, jolla siteeratut tulokset on hankittu, puhutaan systemaat-tisesta kirjallisuuskatsauksesta. Tllainen katsaus edellytt Metsmuurosen (2009: 31) mukaan samanlaista tarkkaa tutkijanotetta kuin muukin tieteellinen tutkimusty.

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 5

  Finkin (2005: 3) mritelmn mukaan tutkimuskirjallisuuteen perustuva kirjalli-suuskatsaus on systemaattinen, tsmllinen ja toistettavissa oleva menetelm, jolla tunnistettaan, arvioidaan ja tiivistetn tutkijoiden, tiedemiesten ja kytn-nn asiantuntijoiden valmiina oleva ja julkaistu tutkimusaineisto. Katsaus perus-tuu alkuperisest korkealaatuisesta tutkimustyst tehtyihin johtoptksiin.

  Huomionarvoista on tss yhteydess mys se, mit kirjallisuuskatsaus ei ole. Se ei ole selityksin siivitetty lhdeluettelo eik myskn kirja-arvostelu. Luettelot, jotka sisltvt lyhyit tiivistelmi jonkin aihealueen kirjoista ja artikkeleista, eivt sisll kriittist tarkastelua, mik usein liitetn kirjallisuuskatsauksen vaa-timuksiin. Vaikka kirja-arvostelut sisltisivt kriittisi arvioita, ne analysoivat yleens kerrallaan vain yhden teoksen. (Bearfield & Eller 2008: 62.)

  Itse termin osalta kirjallisuuskatsauksen mrittely vaatii tsmennyst. Suomen-kielisen termin kirjallisuuskatsaus (review, literature review, research literature review) on osittain harhaanjohtava. Kysymys ei ole niinkn katsauksesta, jolla arkikieless tarkoitetaan lyhytt tai tiivist vilkaisua tai yhteenvetoa ilman ana-lyyttista tai muutoin perusteellista otetta. Termill review viitataan kuitenkin katsauksen lisksi arviointiin, joka tehdn uudelleen tai kriittisesti. Lisksi ter-mill voidaan tarkoittaa selontekoa, arvostelua, tarkistusta ja jopa historiikkia.

 • 6 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  2 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TYYPIT

  Mitk ovat kirjallisuuskatsauksen tyypit ja miten ne mritelln metodikirjalli-suuden perusteella? Kirjallisuuskatsaus on usein ymmrretty suhteellisen kapeas-ti. Tosiasiassa se pit sislln useita tyyppej. Seuraavassa pyritn osoittamaan kirjallisuuskatsauksen metodinen monipuolisuus ja menetelmlliset erityispiirteet.

  Vaikka muunkinlaisia jaotteluja esiintyy (vrt. Green ym. 2006; Evans 2008; Cro-nin ym. 2008), on kirjallisuuskatsauksen esittely jaettu kolmeen perustyyppiin kuvion 1 mukaisesti. Aluksi kydn lpi kuvaileva kirjallisuuskatsaus, sen jl-keen systemaattinen katsaus ja lopuksi meta-analyysi sek kvalitatiivisena ett kvantitatiivisena tyyppin.

  Kuvio 1. Kirjallisuuskatsauksen tyypittely.

  2.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

  Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi yleisimmin kytetyist kirjallisuuskatsauk-sen perustyypeist. Sit voi luonnehtia yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja ja tarkko-ja sntj. Kytetyt aineistot ovat laajoja ja aineiston valintaa eivt rajaa metodi-set snnt. Tutkittava ilmi pystytn kuitenkin kuvaamaan laaja-alaisesti ja tarvittaessa luokittelemaan tutkittavan ilmin ominaisuuksia. Tutkimuskysymyk-set ovat vljempi kuin systemaattisessa katsauksessa tai meta-analyysiss. Ku-vaileva katsaus joskus nimityksen on traditionaalinen kirjallisuuskatsaus toimii itsenisen metodina, mutta sen katsotaan mys tarjoavan uusia tutkittavia ilmiit systemaattista kirjallisuuskatsausta varten.

  Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta erottuu kaksi hieman erilaista orientaatiota, joita ovat narratiivinen ja integroiva katsaus. Erityisesti integroivalla kirjallisuus-katsauksella on useita yhtymkohtia systemaattiseen katsaukseen.

  Kuvailevakirjallisuuskatsaus

  Systemaattinenkirjallisuuskatsaus

  Metaanalyysi

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 7

  Narratiivinen

  Metodisesti kevyin kirjallisuuskatsauksen muoto on narratiivinen kirjallisuuskat-saus. Sen avulla pystytn antamaan laaja kuva ksiteltvst aiheesta, tai kuvail-la ksiteltvn aiheen historiaa ja kehityskulkua. Freeman (1984: 7, 10) toteaa, ett narratiivisella otteella jrjestetn ikn kuin tapahtumien maisemaa, toisin sanoen, epyhtenist tietoa jrjestetn jatkuvaksi tapahtumaksi. Tss tehtvs-s narratiivinen katsaus pyrkii lopputulokseen joka on samalla helppolukuinen.

  Todettakoon, ett narratiivisesta katsauksesta erotetaan joskus kolme toteuttamis-tapaa: toimituksellinen, kommentoiva ja yleiskatsaus. Toimituksellisissa katsauk-sissa on kyse siit, ett julkaisun ptoimittaja tai vieraileva kirjoittaja suorittaa lyhyehkn kirjallisuuskatsauksen, joka tukee artikkelissa tai lehdess ksiteltv teemaa. Tss on huomioitava, ett lpikyty aineisto on suppea, mahdollisesti vain alle kymmenen lhdett. Kommentoivat katsaukset taas ovat keskustelua herttvi eik niiden tekijlle kirjallisuuskatsaus ole tiukka metodi. Tehty syn-teesi saattaa muodostua puolueelliseksi. Niden katsausten ideana onkin hertt keskustelua, jolloin kyseess on usein kirjoittajan itsens tuoma panos eik niin-kn se, ett katsaus olisi objektiivinen ja puhuisi omasta puolestaan.

  Laajin toteuttamistapa on yleiskatsaus. Puhuttaessa narratiivisesta kirjallisuuskat-sauksesta tarkoitetaan yleens juuri narratiivista yleiskatsausta. Kyse on edellisi toteuttamistapoja laajemmasta prosessista, jonka tarkoituksena on tiivist aiem-min tehtyj tutkimuksia. Tmn kirjallisuuskatsauksen analyysin muoto on kuvai-leva synteesi, jonka yhteenveto on tehty ytimekksti ja johdonmukaisesti. (Vrt. Evans 2008: 144.) Lhtkohtaisesti narratiivisen kirjallisuuskatsauksen kautta hankittu tutkimusaineisto ei ole kynyt lpi erityisen systemaattista seulaa. Silti tll otteella on mahdollista pty johtoptksiin, joiden luonne on kirjallisuus-katsausten mukainen synteesi. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen luonne on jos-kus jopa kriittinen, vaikkei kriittisyys kuulu katsauksen oletusarvoon, kuten Green, Johnson ja Adams (2006: 103) ovat todenneet.

  Kuvailevana tutkimustekniikkana narratiivinen katsaus auttaa ajantasaistamaan tutkimustietoa, muttei tarjoa varsinaista analyyttisint tulosta. Narratiivista katsa-usta on kytetty paljon mm. opetuksen alalla. Sen avulla on mahdollista tuottaa opiskelijoille ajankohtaista tietoa, johon ei aina muun tieteellisen kirjallisuuden avulla pystyt. Kirjoittajat (vrt. Green ym. 2006: 104) arvelevat kuitenkin, ett tietynlaisen johdattelevuuden ja puolueellisuuden vuoksi narratiivisen kirjalli-suuskatsauksen hyty poliittishallinnollisen ptksenteon tukena saattaa olla rajallinen.

 • 8 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  Joskus narratiivisen katsauksen kohdalla keskustellaan siit, mik on sen rooli osana systemaattista kirjallisuuskatsausta. Jonesin (2004: 9596) mukaan narra-tiivista otetta tulisi hydynt enemmn systemaattisen katsauksen piiriss, mutta tm ei onnistu ellei narratiivista katsausta kehitet tekniikkana.

  Integroiva

  Integroivaa kirjallisuuskatsausta kytetn, kun halutaan kuvata tutkittavaa ilmi-it mahdollisimman monipuolisesti. Integroiva kirjallisuuskatsaus on hyv tapa tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta. Lisksi se auttaa kirjallisuuden tarkaste-lussa, kriittisess arvioinnissa ja syntetisoinnissa. (Torraco 2005: 356.) Verrattuna systemaattisen katsaukseen integroiva katsaus tarjoaa selvsti laajemman kuvan aihetta ksittelevst kirjallisuudesta (Evans 2008: 137). Integroiva katsaus ei siten ole yht valikoiva eik se seulo tutkimusaineistoa yht tarkasti kuin syste-maattinen katsaus. Tll tavoin tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta on mah-dollista kert huomattavasti isompi otos. Integroiva ote sallii erilaisin metodisin lhtkohdin tehdyt tutkimukset analyysin pohjaksi. Whittemoren (2008: 149) mukaan kirjallisuuden tyypit ja niiss olevat perspektiivit voivat olla tutkimusai-neistossa huomattavasti vaihtelevammat ja laajemmat kuin systemaattisessa kat-sauksessa.

  Integroiva kirjallisuuskatsaus on sijoitettavissa osaksi systemaattista kokonaisuut-ta narratiivisin maustein. Integroiva katsaus eroaa narratiivisesta katsauksesta kuitenkin siten, ett kriittisen tarkastelun voidaan oleellisesti katsoa kuuluvan siihen. Kyse on mys metodisesta vaatimuksesta, sill kriittisen arvioinnin avulla trkein tutkimusmateriaali on mahdollista tiivist katsauksen perustaksi. (Bir-mingham 2000: 3334.)

  Myskn vaiheittain kuvattuna integroiva kirjallisuuskatsaus ei juurikaan eroa systemaattisesta katsauksesta. Tlt osin se on osa systemaattista kirjallisuuskat-sausta. Cooper (1989: 15) tiivist nm vaiheet viiteen kohtaan seuraavasti: tut-kimusongelman asettelu, aineiston hankkiminen, arviointi, analyysi sek tulkinta ja tulosten esittminen. Integroiva kirjallisuuskatsaus on ernlainen yhdysside narratiivisen ja systemaattisen katsauksen vlill.

  Yhten mainitsemisen arvoisena esimerkkin integroivasta kirjallisuuskatsaukses-ta on Bonaccion ja Dalalin (2006) hallintotieteellinen tutkimus asiantuntijaneu-vonnasta ja ptksenteosta. Tutkimuksessa oletetaan, ett ptksentekijt tu-keutuvat usein ulkopuolisen tahon neuvoihin ja vain harvoin tekevt ptksi ilman niit. Itse kirjallisuuskatsaukseen he ovat valikoineet tutkimuksia, jotka kartoittavat neuvojen antamista ja niiden vastaanottamista ksittelev tutkimus-

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 9

  aluetta. Nin ollen Bonaccio ja Dalal pyrkivt kartoittamaan ptksenteon sosi-aalista kontekstia. Perustellessaan tekemns tutkimuksen tarvetta he esittvt, ettei kyseisen alueen tutkimuslytj ole tarpeeksi integroitu.

  2.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  Mrittely

  Toinen kirjallisuuskatsauksen perustyyppi on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tiivistelm tietyn aihepiirin aiempien tutki-musten olennaisesta sisllst. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella kartoite-taan keskustelua ja seulotaan esiin tieteellisten tulosten kannalta mielenkiintoisia ja trkeit tutkimuksia (Petticrew 2001: 98; Kallio 2006: 19).

  Joskus systemaattinen kirjallisuuskatsaus tulkitaan tekniikaksi, joka tukee muita metodeja ja lhinn rakentaa tutkimuksessa vain ns. alkuasetelmaa (esim. tutki-muksen johdanto-osaa). Silti metodin itseniseen luonteeseen viittaavat monet tukijat kuten Fink (2005), Brent (1986), Bruce (1994) Cronin, Ryan ja Coughlan (2008). Kuten Bruce toteaa, kirjallisuuskatsaus kantaa omien jalkojensa varassa loppuun saakka.

  Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkija ky lpi runsaasti tutkimusmate-riaalia tiiviiss muodossa pyrkien asettamaan tutkimuksen sek historialliseen ett oman tieteenalansa kontekstiin. Samalla tutkijan on helpompi perustella, miksi juuri hnen tutkimuksensa on merkittv. (Bearfield & Eller 2008: 6172.) Kallio (2006: 26) mrittelee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen nin: lhdeaineis-ton tarkastelun systemaattisuuden ideologian varaan rakentuva yhteiskunnallinen lhestymistapa, jolla tavoitellaan yleiskatsauksellisuutta liittyen ongelmaan, ai-hepiiriin tai diskurssiin.

  Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tehokas tapa testata hypoteeseja, esitt tutkimusten tuloksia tiiviiss muodossa sek arvioida niiden johdonmukaisuutta. Se voi paljastaa aikaisemmassa tutkimuksessa esiintyvt puutteet eli tuoda esiin uusia tutkimustarpeita. Laaja-alaisuus ei ole kuitenkaan arvo sinns, sill mys laaja ty voi olla lhdevalinnoiltaan yksipuolinen. Kuten Petticrew (2001: 99101) toteaa, kirjallisuuskatsauksen tekemisess on trke ensinnkin, vastata selken kysymykseen, toiseksi, vhent tutkimusten valintaan ja sisllyttmi-seen liittyv harhaa, kolmanneksi, arvioida valittujen tutkimusten laatua ja nel-jnneksi, referoida tutkimuksia objektiivisesti.

 • 10 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  Kirjallisuuskatsaus tarjoaa ohjeet tiedon etsimist ja arviointia varten. Mys tulos-ten yhteenvetoa ja yhdistely on ohjeistettu. Katsaukselle pyritn systemaatti-suuden avulla luomaan kriteerej, jotka tuovat tutkimukselle tieteellist uskotta-vuutta. (Dixon-Woods ym. 2007.) Yksi trke ulottuvuus systemaattisen kirjalli-suuskatsauksen kytss on nyttn perustuva (evidence based) ptksenteko, jolla tarkoitetaan tutkitun tiedon tuomista ptksenteon tueksi ja sit varten. Nyttn perustuva ptksenteko on parhaimman toimintatavan eli tehokkaim-man ja tuloksellisimman toimintamallin etsimist. Nin ollen se on kytkksiss best practices ja benchmarking -malleihin, tavoitteenaan lyt tutkimuksen keinoin parhaimmat toimintatavat. (Metsmuuronen 2005: 578.) Tarve saada tie-toa ptksentekoon yhdess tiedon mrn nopean kasvun kanssa asettaa hyvt perusteet systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hydyntmiselle.

  Finkin malli

  Finkin (2005: 35) systemaattista kirjallisuuskatsausta selventv malli tarjoaa seitsenvaiheisen jaottelun katsauksen tekoprosessista. Mallin piirteet kuvataan kuviossa 2.

  Ensimmiseksi asetetaan tutkimuskysymys. Tmn jlkeen on edess kirjallisuu-den ja tietokantojen valinta. Kolmannessa vaiheessa valitaan hakutermit, jotka voivat olla sanoja tai fraaseja. Hakutermien huolellisella valinnalla pyritn ra-jaamaan hakutuloksia siten, ett jljelle jv materiaali vastaisi tutkimuskysy-myst.

  Seuraavat vaiheet koskevat seulontaa. Neljnness vaiheessa hakutuloksia karsi-taan kytnnn seulan kautta. Tll tarkoitetaan esimerkiksi sit, mitk kielet ja vuodet kelpuutetaan rajaaviksi kriteereiksi. Tmn jlkeen hakutuloksia seulotaan metodologisessa mieless. Pmrn on arvioida artikkeleiden ja tutkimusten tieteellist laatua, eli valikoida katsaukseen laadukkain mahdollinen materiaali.

  Kuudes vaihe on itse katsauksen tekeminen. Luotettava ja ptev katsaus vaatii standardoidun muodon, jonka mukaan artikkeleista kertn tietoa. Mikli avusta-jia kytetn, heidt on hyv kouluttaa huolella tehtvn. Valvomalla prosessin kulkua tutkimuksen luotettavuus ei krsi.

  Viimeisen vaiheena on tulosten syntetisointi. Kuten kuvio 2 esitt, thn vai-heeseen kuuluu useita toimenpiteit. Mys synteesi tarjoaa useamman vaihtoeh-don kuvailevasta katsauksesta meta-analyysiin. Baumeister ja Leary (1997) totea-vat, ett juuri tss vaiheessa monet eponnistuvat, eli tutkimusten integrointi j liian pinnalliseksi kuvailuksi.

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 11

  Kuvio 2. Kirjallisuuskatsaus vaiheittain Finkin (2005: 54) mallia mukaillen.

  Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on selkesti erotettavissa omaksi kokonaisuu-dekseen tarkan ja mahdollisesti mys ankaran seulomisen takia. Seulonnassa jo-kainen tutkimus kydn huolellisesti lpi noudattaen katsaukselle asetettuja kri-teereit. Metodin huolellinen kytt tuo uskottavuutta tutkimukselle. Lisksi me-todin tiukalla hydyntmisell varmistetaan, ett tutkimuksen perustaksi kootut lhteet sisltvt vaatimuksen keskinisest loogisuudesta siten, etteivt lhdeai-neistot ole vieraita toisilleen. (Metsmuuronen 2005: 579; Green ym. 2006: 105.)

  Tutkimuskysymyksenasettaminen

  BibliografiantietokantojenjaWWWsivustojenvalinta

  Hakutermienvalinta

  KytnnnseulanasettaminenEsim.sislt;ajanjakso;kieli

  MetodologisenseulanasettaminenEsim.tutkimussuunnitelma;otanta,tiedonkeruu

  KatsauksensuorittaminenProsessintestaus;tekijidenkoulutus;itsekatsaus

  SynteesintekeminentuloksistaTmnhetkisentiedonraportointi;tutkimustarpeen

  osoittaminen;lydstenselittminen;tutkimuksenlaadunkuvaus

  KuvailevakatsausTulostenlaadullinensynteesi

  MetaanalyysiTulostentilastollinenkombinaatio

  Asiantuntijanarvio

  tietokannoistajahakutermeist

  LaaduntarkkailuLuotettavuudenjatarkkuudenvarmistaminen

 • 12 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  2.3 Kvalitatiivinen meta-analyysi Kolmas kirjallisuuskatsauksen perustyyppi on meta-analyysi. Meta-analyysi jae-taan kahteen perussuuntaukseen, jotka ovat kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen me-ta-analyysi. Aluksi ksitelln kvalitatiivista meta-analyysi. Se sislt puoles-taan kaksi orientaatiota, joita ovat metasynteesi ja metayhteenveto. Ne eroavat jossain mrin toisistaan. Meta-yhteenvetoon verrattuna metasynteesi on tulkitse-vampi ja kuvailevampi analyysin muoto. Vastaavasti meta-yhteenvedossa koros-tuu matemaattisempi ja mrllisempi ote, ja se muistuttaa enemmn kvantitatii-vista meta-analyysi, jota kuvataan myhemmin. Metasynteesi

  Laadullinen metasynteesi on erittin lhell systemaattista kirjallisuuskatsausta ja metodina melko nuori sen juuret juontavat 1980-luvulle. Hermeneuttisena l-hestymistapana metasynteesi pyrkii ymmrtmn ja selittmn tutkittavia ilmi-it. Metasynteesiss on ideana yhdist samaa aihetta tarkastelevat tutkimukset, jotta niiden nyanssit, olettamukset ja tekstimiljt voidaan paljastaa. Niit tar-kastellaan posin yhtlisyyksien ja erojen valossa pyrkimll siihen, ett itse aihealueesta rakentuu vakuuttava kokonaiskuva. (Vrt. Walsh & Downe 2005: 204205.) Synteesin tekij siis pyrkii suorittamaan tulkinnan alkuperisten tulkin-tojen pohjalta, eli toisten tutkijoiden tutkimustuloksista (Zimmer 2006: 312).

  Laadullisen metasynteesin toteuttamiseen lytyy monia tapoja. Evansin (2008: 144145) mukaan metasynteesi voidaan tukea mm. seuraavilla lhestymistavoil-la: narratiivinen katsaus, meta-etnografia, grounded theory ja sisllnanalyysi. Metasynteesi etenee Walshin ja Downen mukaan (2004: 206209) seuraavasti:

  aihealueen rajaaminen, kuten tutkimuskysymys/ongelma ja tavoitteet, relevanttien tekstien lytminen, kuten aineiston laaja-alainen haku, pts siit, mit otetaan mukaan, tutkimusten arviointi, analyyttinen tekniikka, kuten vertailu/kontrastiharjoitteet (yhtlisyyksien

  ja erojen etsiminen) ja ns. vastavuoroinen knns, synteesi.

  Metasynteesiss valittuja tekstej luetaan huolella ja niist nostetaan esiin avain-metaforia, fraaseja, ideoita ja ksitteit, joita vertaillaan keskenn. Ryhmittelyn avulla ksitteist tiivistetn entist tiukempaan nippuun. Pyrkimyksen on ver-tailun avulla saada aikaan ksiteluokitteluja sek lyt tutkimusten tuloksista

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 13

  tarvittavaa yhtenisyytt. Kun luokittelut on riittvsti tiivistetty, suoritetaan ma-teriaalille vastavuoroinen knns (reciprocal translation) yhtenistmll tutki-mustulokset. (Vrt. Walsh & Downe 2005: 208209.)

  Vastavuoroisessa knnksess on yksinkertaisesti kysymys tulkitsevasta syntee-sist. Synteesi rakennetaan siten, ett yht tutkimusta verrataan toiseen ja etsi-tn yhtenisi piirteit tutkimus tutkimukselta. Muuntamiseen kytetn metafo-ria. Tutkimuksista lydetyt ksitteet knnetn yhdeksi samaa tarkoittavaksi k-sitteeksi. Tutkimuksista etsitn samankaltaisuuksia, jotka niputetaan yhden laa-jan ksitteen alle. Tt ei tehd vkisin, koska tulosten eroavuudet johtavat joskus mys tysin uuden ksitteen lytymiseen. Kyse on kielellisest tiivistmisest, toisin sanoen, tulosten kieli yhtenistetn niin pitklle kuin mahdollista. Tiivistys edellytt tutkimustulosten fraasien, metaforien ja ksitteiden keskinist vertai-lua. (Vrt. mys Noblit & Hare 1988: 38-39.) Metasynteesin sovellusta kuvataan neljnnen osuuden shkist hallintoa ksittelevn tutkimuksen yhteydess.

  Metayhteenveto

  Metasynteesi ja metayhteenvetoa ei pid sekoittaa keskenn, koska kyse on kahdesta erilaisesta tavasta tiivist tutkittavaa materiaalia. Siin miss metasyn-teesi keskittyy tulkintaan, ottaa metayhteenveto askeleen lhemms kvantitatiivis-ta meta-analyysi, pysyen kuitenkin enemmn laadullisena metodina. Laadulli-sessa metayhteenvedossa laadullinen tutkimus tiivistetn kvantitatiivisilla mene-telmill.

  Metayhteenveto sislt nelj vaihetta, jotka ovat seulominen, ryhmittely, tiivis-tminen ja efektikokojen laskenta. Ennen laskentavaiheita pyritn tiivistmll ja karsimalla saamaan aikaiseksi hyvin tiivistettyj lauseita, jotka ovat tutkimuson-gelman kannalta kuvaavia ja trkeit. Laskennallinen vaihe antaa metayhteenve-dolle kvantitatiivisen puolen. (Sandelowski ym. 2007: 103.)

  Metayhteenvedon idea tulee ymmrretyksi tarkastelemalla kahta metodiin liitty-v kysymyst, joita ovat yleisyyden efektikoko ja voimakkuuden efektikoko. Molemmilla on oma sisltns ja laskemistapansa, joita kuvataan lyhyesti ja yk-sinkertaistetusti seuraavassa.

  Aluksi yleisyyden efektikoko (frequency effect size) lasketaan jakamalla tutki-musraportit, joissa tiivistetty lause esiintyy, tutkimusraporttien kokonaismrll. Nin pystytn ilmaisemaan, ovatko tutkijat saaneet samanlaisia tutkimustuloksia. Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia, mikli prosentti on korkea eli yhteisi lauseita sisltvi raportteja on suuri mr raporttien kokonaismrst. Toisessa

 • 14 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  vaiheessa lasketaan voimakkuuden efektikoko (intensity effect size). Tarkoituk-sena on laskea jokaisen tutkimusraportin voimakkuus siten, ett raportissa esiin-tyneet tiivistetyt lauseet jaetaan kaikkien tiivistettyjen lauseiden mrll. Tutki-musraportti on sit keskeisempi suhteessa varsinaiseen tutkimusongelmaan, mit suurempi sen voimakkuus on efektikooltaan. (Virtanen & Salanter 2007: 7475.)

  2.4 Kvantitatiivinen meta-analyysi

  Kun puhutaan meta-analyysist, tarkoitetaan useimmiten juuri kvantitatiivista meta-analyysi. Se on metodisesti vaativin kirjallisuuskatsauksen tyyppi. Meta-analyysi on tutkimusmenetelm, jossa kvantitatiivisia tutkimuksia yhdistetn ja yleistetn tilastotieteen menetelmin. Sen avulla tehdn ptelmi jo olemassa olevien tutkimusten olennaisesta sisllst sek yhdenmukaistetaan tutkimustu-loksia. Metodilla luodaan mys tutkimusaiheesta parempia yleistyksi suhteessa yksittisiin tutkimuksiin. Meta-analyysin johtoajatuksena pidetn eri menetelmin toteutettujen perustutkimusten tulosten kvantitatiivista synteesi. Yhdistelemll useita tutkimuksia toisiinsa niiss havaittu tietynlainen suunta voidaan todeta ti-lastollisesti merkitsevksi. (Kallio 2006: 19; Metsmuuronen 2009: 483.)

  Meta-analyysin ehdottomana vahvuutena on se, ett suuresta aineistosta pystytn antamaan numeerisia tuloksia. Nin vakuututaan, ett mys tutkimustulosten us-kottavuus paranee. Vaatimuksena tietysti on, ett analyysiin koottavat tutkimukset ovat samantyyppisi. (Green ym. 2006: 104105.) Metodi soveltuu parhaiten tut-kimustilanteisiin, joissa kytss on lukuisia mutta tuloksiltaan ristiriitaisia tutki-muksia. Meta-analyysin kyttkelpoisuus riippuu kytetyist aineistoista. Aineis-ton valintakriteerit tulee asettaa siten, ett niiden avulla vain korkeatasoiset tutki-mukset valikoituvat mukaan. Onnistuakseen meta-analyysi vaatii tekijltn tilas-totieteellisi valmiuksia. Tutkijat ovat kehittneet meta-analyysia varten tilastotie-teellisi kaavoja.

  Meta-analyysill voidaan tyst eteenpin tutkimuksia, jotka ksittelevt kahden tarkkaan mritellyn muuttujan vlist suhdetta. Tutkijan tehtvn on mritell sek riippuva muuttuja eli selitettv muuttuja, ett riippumaton eli selittv muuttuja. Tutkimusaineistona kytetyist tutkimuksista kirjataan yls tutkimustu-loksiin mahdollisesti vaikuttavat tutkimuksen ominaispiirteet. (Bowen 2008: 708.) Tmn jlkeen tarkastellaan tutkimusaineistoon valittujen muuttujien riip-puvuuden voimakkuutta ja suuntaa. Muuttujia valittaessa on aiheellista kert runsaasti aineistoja koskevaa tietoa, koska karsiminen on tutkimusprosessin my-hemmiss vaiheissa helpompaa kuin aineiston uudelleen tystminen.

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 15

  Meta-analyysi ei ole luotettava, ellei tutkimuksen otos ole riittvn suuri. Tutki-jalla tulee olla selket kriteerit meta-analyysiss kytettyjen tutkimusten sisllyt-tmiseen ja poisrajaamiseen. Bowenin (2008: 719) mukaan tutkimusmenetelmn kuuluu kahdeksan askelta. Ensimmisess vaiheessa hahmotellaan kahden valitun muuttujan vlinen suhde, jonka jlkeen kertn aihetta ksittelev tutkimusai-neisto. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan koodauslomake ja neljnness tut-kimusten ominaispiirteet kirjataan siihen. Tmn jlkeen arvioidaan edellisess vaiheessa kootun aineistonkeryksen luotettavuutta. Kuudennessa vaiheessa yk-sittisille tutkimuksille lasketaan efektikoko, joka kertoo kuinka suuri yhteys, selitys tai ero ryhmien vlill on. Tmn jlkeen saadut tulokset analysoidaan tilastollisin menetelmin ja raportoidaan.

  Tutkimusmenetelmn meta-analyysi sopii parhaiten luonnontieteisiin ja teknisiin tieteisiin, joissa tutkittavat ilmit ovat periaatteessa luonteeltaan yhteismitallisia sek pysyvi ja joissa tutkijan omalla tulkinnalla on vhemmn merkityst. Sovel-lettaessa meta-analyyttist tutkimusmenetelm yhteiskunta- ja hallintotieteelli-siss tutkimuksissa sen rajoitteet tulevat vastaan: ongelmat liittyvt esimerkiksi kysymyksiin erilaisista mitta-asteikoista, tulkinnoista sek ilmiiden ajallisesta ja paikallisesta luonteesta. (Kallio 2006: 20.) On sanottu, ett meta-analyysi tekniikkana viehtt sen takia, ett se antaa vastauksen huolimatta siit, onko tutkimukset yhdistetty tarkoituksenmukaisella tavalla vai ei. Suhteutettuna tulos-ten evidenssiin meta-analyysi on kirjallisuuskatsausten parhaimmistoa juuri laa-juutensa ja tarkkojen metodisten prosessien vuoksi. (Petticrew 2001: 100; Green ym. 2006: 105.)

  Hallintotieteellisen meta-analyysin kytst mainittakoon Trottierin, Van Wartin ja Wangin (2008) tutkimus johtajuudesta valtionhallinnon organisaatioissa. Tss analyysiss on perustana kokonaisvaltaisen johtamisen malli, jossa testataan sek mallin mritelmn kattavuutta ett sen vaikuttavuutta alaisten tyytyvisyyteen. Vertailun kohteeksi otetaan transformaalinen johtajuus ja transaktionaalinen joh-taminen. Nit johtamismalleja koskeva kvantitatiivinen meta-analyysi kuvataan neljnness osuudessa.

 • 16 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  3 SYSTEMAATTISEN KIRJALLISUUS-KATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN: HALLINTO-KSITYS VERTAILUSSA

  Miten metodin kuvauksesta pstn metodin kyttn? Yksi vaihtoehto on tehd kirjallisuuskatsaus. Tss osuudessa toteutetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus hallintotieteellisell artikkeliaineistolla. Seuraan systemaattisen kirjallisuuskatsa-uksen vaiheita ja sovellan niit hallintoksityksen kehityst kuvaavaan vertailu-tutkimuksen artikkeliaineistoon. Operaatio edellytt, ett

  mritelln varsinainen tutkimusongelma

  tsmennetn hakutermit

  valitaan aikavli

  rajaudutaan siihen doktriiniin, jonka piirist tutkimukset valittiin

  analysoidaan tutkimusaineisto ja niiden laatu sek

  tehdn kuvaileva tulosten synteesi.

  3.1 Alkuvaiheet ja vertailu

  Tutkimusasetelman alkuperinen lhtkohta (tyhypoteesi) oli rajata alue koske-maan hyv hallintoa (hyvn hallinnon periaatteet ja arvot; eettinen johtaminen yms.). Esitutkimus kuitenkin osoitti rajauksen riittmttmksi, sill valittu hal-lintotieteellinen keskustelu ei osunut riittvsti hyvn hallinnon teemoihin. Tst syyst tutkimusteemaa jouduttiin laajentamaan koskemaan hallintoksityst ja sen kehittymist (ko. tutkimukseen perustuvat huomiot mm. hallinnosta, johtamisesta tai organisointiperiaatteesta).

  Hakutermein kytettiin seuraavaa kahta ksiteparia: comparative governance/ comparative research sek public administration/administrative science. Aineiston haulle asetettiin alunperin kolme kriteeri. Ensinnkin tutkimusten tuli olla artik-kelin muodossa ja painottua keskeisiin hallintotieteellisiin aikakausijulkaisuihin. Toiseksi haussa edellytettiin, ett artikkeleissa ksitelln tutkimustuloksia eik niinkn tutkimusaiheiden tai vastaavien esittely. Kolmas kriteeri koski artikke-lien julkaisuvuotta. Sen haarukaksi asetettiin aluksi 19402010. Seulonnan jl-keen ensimminen mukaan tullut artikkeli oli kuitenkin vasta 1970-luvulta, joten varsinainen aikavli lyheni huomattavasti. Aikavliksi muodostui 35 vuotta.

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 17

  Artikkeliaineistona kytettiin Vaasan yliopiston julkisjohtamisen laitokseen viime vuosikymmenien aikana koottua vertailevien artikkelien kokoelmaa sek EBS-CO-tietokantaa. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa yksi trkeimmist kri-teereist on teoriasuuntaan liittyv rajaus, joka ksiteltvss katsauksessa koh-distui vertailevan tutkimuksen perinteeseen. Vertailumetodin kytt ei tutkimuk-sissa edellytetty tiukimmalla tavalla vaan artikkeli hyvksyttiin ksiteltvien joukkoon, mikli se ksitteli vertailua. Hallintovertailulla tarkoitetaan teoreettis-ten mallien, ilmiiden ja maiden (hallinnollisten jrjestelmien) vertailua. Vertailu kohdistuu yhteen, kahteen, kolmeen tai useampaan maahan.

  Katsauksessa kytiin lpi kaikkiaan 257 artikkelia. Eri vaiheiden jlkeen erittin tiukan seulan lpisi vain 16 artikkelia. Tmn mahdollisti se, ett artikkelimas-sasta poistettiin useita artikkeliryhmi kuten yhden tapauksen vertailut; yleisku-vaukset ja yleiskatsaukset, joissa ei ksitelty selke tutkimusongelmaa; puhtaasti ksitteelliset tyt, joista oli vaikea lyt selkeit tutkimustuloksia sek keske-nn selvsti pllekkiset aiheet. Lopullinen katsaukseen valikoitunut aineisto on kuvattu taulukossa 1. Myhem-mn tulkinnan perustaksi taulukkoon on koottu artikkelin kirjoittaja ja artikkelin nimi sek lehti ja numero. Lisksi taulukossa on artikkelin teema sek varsinainen aihepiiri eli kuvaus siit, mit ksityst hallinnosta artikkeli edustaa. Viimeisess sarakkeessa on lyhyt maininta artikkelin metodisesta asetelmasta.

  Taulukko 1. Hallintoksityksen kehitys vertailututkimuksessa

  Artikkeli Teema Ksitys

  hallinnosta Huomio vertailu-

  asetelmaan ja metodiin

  Jreisat, Synthesis and Relevance in Comparative Public Administration, Public Administration Re-view 35: 6, 663-671, 1975

  Hallintovertailun menneisyys, nykyisyys ja tule-vaisuus

  Uudessa julkishallin-nossa korostuvat tehokkuus ja manageri-aalinen rationaalisuus

  Keskustelua metodologiasta

  Rainey, Backoff & Levine, Comparing Public and Pri-vate Organizations, Public Administration Review 36: 2, 233-244, 1976

  Julkisen ja yksityisen sekto-rin erot

  Tehokkuus markkinoi-den kautta: kilpailu ja julkisen ja yksityisen sekoittuminen

  Tarkastelussa julkinen ja yksityi-nen sektori

 • 18 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  Artikkeli Teema Ksitys hallinnosta

  Huomio vertailu-

  asetelmaan ja metodiin

  Derlien, Observations on the State of Comparative Administration Research in Europe, Governance: An International Journal of Policy and Administration 5: 3, 279-311, 1992

  Tarkastelu hallin-tovertailun tuot-tamasta tutkimuk-sesta Euroopassa 1980-luvulta lhtien

  Siirtyminen markkina-orientoituneeseen julki-seen sektoriin: yksityis-tminen, manageria-lismi ja hajauttaminen

  Vertailevien tutki-musten analysointi kolmen ulottuvuu-den kautta

  Thynne, The Incorporated Company as an Instrument of Government, Gover-nance: An International Journal of Policy and Ad-ministration 7: 1, 59-82, 1994

  Osakeyhtiiden julkisuus ja vastuullisuus

  New Public Manage-ment: kohti markkinoi-ta, johtamisvaltiota, tulosorientaatiota; hybridisoituminen

  Nelj maata tarkas-telun kohteena (Iso-Britannia, Uusi-Seelanti, Singapore ja Saksa)

  Frederickson, Comparing the Reinventing Govern-ment Movement with the New Public Administration, Public Administration Re-view 56: 3, 263- 270, 1996

  Reinventing Governmentin ja New Public Administrationin vertailu

  Reinventing Govern-ment: relevanssi, res-ponsiivinen ja valtuut-tava

  Vertailtavina kaksi hallinnon uudis-tusdoktriinia

  Anechiarico, Administrative Culture and Civil Society, Administration & Society 30: 1, 13-24, 1998

  Tilaaja-tuottaja- ulottuvuus; yh-teiskunnalliset velvoitteet

  Responsiivinen ja vastuullinen

  Kaksi maata (Yhdysvallat ja Hollanti)

  Odgen & Wilson, Bridging Quality Gaps, Public Man-agement 2: 4, 525-546, 2000

  Best value -malli tarkastelussa

  Vhemmn kilpailua ja enemmn sisist yh-teistyt; best value malli: lpinkyvyys, tilivelvollisuus, omista-juus ja jatkuva kehit-tminen; benchmarking muutosten apuna

  Becnhmarking-menetelm vertai-levana tykaluna

  Pollitt, Clarifying Conver-gence, Public Management Review 4: 1, 471-492, 2002

  Konvergenssin avaaminen ksit-teen

  New Public Manage-ment: siirtyminen markkina-ajattelua ja toimintaa kohti

  Erilaisten teoreet-tisten lhestymis-tapojen ptevyyk-sien tarkastelu

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 19

  Artikkeli Teema Ksitys hallinnosta

  Huomio vertailu-

  asetelmaan ja metodiin

  Magd & Curry, Benchmark-ing: achieving best value in public-sector organisations, Benchmarking: An Interna-tional Journal 10: 3, 261-285, 2003

  Best value mallin tavoittei-den saavutetta-vuus: onko benchmarking kyttkelpoinen julkisella sektoril-la

  Jotta benchmarking olisi hydyllinen ty-kalu julkiselle sektoril-le, pitisi sill edist jatkuvaa itsens kehit-tmist, kyet oppi-maan muilta ja sitoutua suorittamaan uudistuk-sia

  Bechmarking ja-best value -mallit esimerkkitapausten valossa

  Considine & Lewis, Bureau-cracy, Network, or Enter-prise?, Public Administra-tion Review 63: 2, 131-140, 2003

  Markkina-, ver-kosto- ja sekata-lousmallien vai-kutus virkamies-ten orientaatioon

  Vanha byrokraattinen ja prosessimainen or-ganisaatiomalli joutuu toimimaan uusien hyb-ridiorganisaatioiden kanssa, joiden perustat ovat verkosto- ja yri-tysmalleissa

  Neljn maan virkamieskunnan vertailu (Australia, Britannia, Hollanti ja Uusi-Seelanti)

  Pina & Torres, Reshaping Public Sector Accounting, Canadian Journal of Admin-istrative Sciences 20: 4, 334-350, 2003

  Julkisen sektorin taloushallinto

  New Public Manage-ment: vastuu suoritepe-rusteisen tilinpidon ja markkinaorientoitunei-den johtamistyylien kautta

  Vertailussa 16 EU:hun kuuluvaa OECD-maata

  Wong & Welch, Does E-Government Promote Ac-countability?, An Interna-tional Journal of Policy, Administration, and Institu-tions 17: 2, 275-297, 2004

  Internet-sivujen avoimuus ja tili-velvollisuus

  Tilivelvollisuus ja tehokkuus toimivan shkisen hallinnon kautta

  14 valtion vertailu osana empiirist tutkimusta

  Hood & Lodge, Competen-cy, Bureaucracy, and Public Management Reform, An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 17: 3, 313-333, 2004

  Johtavien virka-miesten kompe-tenssikehyksen kehittyminen

  Kompetenssi vaatimus-ten tulisi olla respon-siivisempia suhteessa julkisen sektorin te-hokkuutta hakeviin muutoksiin

  Virkamiesten kompetenssit kol-messa maassa (Britannia, USA ja Saksa)

  Hansen & Lauridsen, The Institutional Context of Market Ideology, Public Administration 82: 2, 491-524, 2004

  Markkinaideolo-gia julkiselle sektorille

  Markkinaideologian hegemonia

  Organisaation ylin johto (toimitusjoh-tajat) 14:sta OECD-maasta

 • 20 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  Artikkeli Teema Ksitys hallinnosta

  Huomio vertailu-

  asetelmaan ja metodiin

  Samaratunge, Alam & Teicher, The New Public Management reforms in Asia, International Review of Administrative Sciences 74: 1, 25-46, 2008

  Etel- ja Kaak-kois-Aasian mai-den hallintore-formien eponnis-tumiseen vaikut-tavat tekijt

  New Public Manage-ment: tehokkuus ja vaikuttavuus saavute-taan yksityisen sektorin johtamistekniikoiden ja markkinamekanismien avulla

  New Public Mana-gementin aloitteet neljss maassa (Singapore, Ma-lesiassa, Sri Lanka ja Bangladesh)

  Zhao & Peters, The State of the State, Public Adminis-tration Review 69: Special issue, 122-128, 2009

  Mill selittyy kahden maan hallinnon saman-laiset tilivelvolli-suusongelmat?

  Kun yksityisen ja julki-sen raja-aidat madaltu-vat, tilivelvollisuus nousee esille

  Kaksi maata (Yhdysvallat ja Kiina)

  Monfrandini, Accountability in the new public sector, International Review of Public Sector Management 23: 7, 632-646, 2010

  New Public Management ja vastuullisuus

  New Public Manage-ment -reformien vaiku-tukset julkisen sektorin tilivelvollisuuteen

  Kaksi maata (Italia ja Ruotsi)

  3.2 Tulosten yhteenveto ja tulkinnat

  Mitk ovat hallintoksityst koskevan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tu-lokset ja miten niit voidaan tulkita? Ensimminen huomio on se, ett aineisto on suhteellisen kattava ja monipuolinen mm. siit syyst, ett ksiteltyjen tutkimus-ten empiirinen vertailu ulottuu moniin maihin. Katsaus sislt alan johtavat leh-det. Nin ollen tutkimusaineiston pitisi olla laadukasta ja luotettavaa.

  Toinen perushuomio on se, ett hallintoksitys muodostuu valitulta ajanjaksolta siten, ett tutkimuksissa nytt olevan tietty toistuvuus ja osin mys temaattinen yhtenisyys. Artikkeleiden sisllss toistuu kaksi piirrett: kysymys responsiivi-suuden ja tehokkuuden vaatimuksesta sek kysymys kilpailun ja markkinaohjau-tuvuuden vaikutuksesta. Yhtenisyytt selitt osin mys se, ett tarkasteluun valittiin suhteellisen vlj teema tarkan tutkimusongelman sijasta.

  Tutkimuskeskustelun kumulatiivisuus ei sen sijaan ole erityisen voimakas, mutta mielestni riittv. Yhden tutkimusalueen kuvaaminen systematisoi ja strukturoi kirjallisuuskatsausta. Kriittinen kysymys on kuitenkin se, onko hallintovertailu paras tutkimusalue hallintoksityksen muutoksen selvittmiseksi. On selv, ett

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 21

  tehdyll rajauksella useita hallintotieteellisen tutkimuksen avainartikkeleita ji tarkastelun ulkopuolelle.

  Vaikka aineistossa esiintyy pllekkisyytt ja osittain tulosten ristiriitaisuutta, tuovat eri vuosikymmenet hieman erilaisia aiheita esille. Tt voidaan pit yhte-n trken huomiona tulosten tulkinnassa. Aineistosta erottuu kolme ajankohtaa tulkinnan perustaksi.

  Tutkimusaineisto 1970-luvulta vuosituhannen vaihteeseen kattaa hallintotieteel-list keskustelua hallinnon tehokkuudesta, rationaalisuudesta ja vastuullisuudesta; toisin sanoen aiheista, jotka ovat perinteisi tai ikuisia hallintotieteellisi kysy-myksi. Tmn jlkeen aiheet alkavat vhitellen muuttua siten, ett 2000-luvun alkuvuosina vertailijat keskustelivat hallinnon uusista tykaluista (benchmarkin-gista) sek uudesta organisoitumisesta, kuten hybridiorganisaatioista. Keskeiseksi teemaksi alkoi samalla nousta uusi johtaminen ja New Public Managementin vaikutukset. Kolmanteen ajankohtaan eli vuoteen 2010 tultaessa aiheet kattoivat osin jo uusia teemoja kuten New Public Managementiin kohdistuvat arviot ja ky-symykset sek julkisen hallinnon tilivelvollisuus.

  Mit tst j kteen ja mik on lopullinen synteesi? Aineisto antaa mahdollisuu-den useisiin tulkintoihin. Yksi jatkosynteesi edellyttv tutkimustulos on seuraa-va. Laadullinen yhteenveto hallintoksityksen muutoksesta kiteytyy kolmeen lytn, joita ovat vastuu ja tilivelvollisuus, uudet organisaatiomuodot ja NPM.

 • 22 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN ESIMERKKEJ

  Mit hyty kirjallisuuskatsauksesta on hallintotieteelle ja miksi siihen pitisi ryhty? Ensinnkin, kirjallisuuskatsaus tarjoaa mahdollisuuden ksitell ja tiivis-t laajoja aineistoja tuottaen uutta tietoa hallintotieteelle trkeist kysymyksist. Toiseksi, kirjallisuuskatsaus palvelee tieteenalan tuntemusta. Se tavallaan pakot-taa tutkijan perehtymn oman alansa keskusteluun pitkll aikavlill ja lyt-mn omalle tieteenalalle perustellun sislln. Tm vahvistaa hallintotieteilijn identiteetti muiden alojen tutkijoiden joukossa.

  Raporttiin on valittu esimerkkej kirjallisuuskatsauksen kytst, jotka on poimit-tu tehdyist tutkimuksista. Ne kuvataan tiiviisti korostaen katsauksen vaiheita ja saatuja tuloksia. Esimerkit ovat suuntaa-antavia eivtk tarjoa suoranaisia metodi-sia ohjeita siihen, miten ko. kirjallisuuskatsaus pitisi tehd. Ne kuvaavat ao. tut-kijan omia ratkaisuja kyseisiss tilanteissa.

  Ensimminen tutkimusalue ksittelee hallinnon etiikkaa Yhdysvalloissa ja Euroo-passa narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tll otteella voidaan paljastaa tutkimusperinteen eroja. Toinen tutkimus kuvaa shkist hallintoa metasynteesin avulla. Synteesi selvent tutkimuskohteen ymmrtmiseen kytettyj ksitteit ja mallintamista. Kolmantena aiheena on muutosjohtajuus. Meta-analyyttinen ote on selvsti kvantitatiivinen ja kuvaa mitattavuuden haastetta hallintotieteellisess tutkimuksessa.

  4.1 Hallinnon etiikan tutkimus Yhdysvalloissa ja Euroopassa: narratiivinen kirjallisuuskatsaus

  Lawton ja Doig (2005) suorittivat narratiiviseen kirjallisuuskatsaukseen perustu-van tutkimuksen julkisen sektorin etiikan tutkimuksesta Euroopassa. Tutkimus mukailee asetelmiltaan Menzelin (2005) aiemmin tekem tutkimusta, jonka koh-teena oli Euroopan sijasta Yhdysvallat. Vaikka Lawtonin ja Doigin artikkeli on julkaistu ennen Menzelin artikkelia, on Menzel julkaissut osan tst tutkimuksesta jo aiemmin.

  Katsaukselle asetetut raamit eli selvitettvt alueet ovat kummassakin tutkimuk-sessa tysin identtiset: 1) Mik on ollut ensisijainen fokus julkisen sektorin eetti-syyden tutkimuksessa? Mitk ovat olleet tutkimuskysymykset? 2) Miten hyvin empiirinen tutkimus vaikuttaa etiikan teoriaan ja miten hyvin etiikan teoria empii-riseen tutkimukseen? 3) Ovatko tutkimuslydt kumulatiivisia? Onko edistyst

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 23

  tapahtunut tietopohjan rakentumisen suhteen? 4) Onko havaittavissa uusia tutki-mussuuntia ja onko olemassa laiminlytyj tutkimusalueita?

  Menzel kvi katsauksessaan lpi kymmenen Yhdysvalloissa julkaistavaa, hallin-totieteellist lehte vuosilta 19992004, kun taas Lawton ja Doig kyttivt lhtei-nn kuutta Euroopassa ilmestyv lehte aikavlilt 19992003. Lawtonin ja Doigin tutkimus eroaa Menzelin tutkimuksesta siin, ett he eivt pidttytyneet puhtaasti hallintotieteellisiss lehdiss vaan ottivat poikkitieteellisemmn katsan-non aineistonsa keruuseen. Tm johtuu siit, ett Lawton ja Doig ovat ottaneet tarkasteluunsa mukaan korruption, joka tarjoaa maanlheisemmn kehyksen, kun taas eettinen hallinto tuo teoreettisemman nkkulman. Menzelin kerm aineis-to oli laajuudeltaan hieman yli sata artikkelia, kun taas Lawton ja Doig saivat ka-saan selvsti alle sata artikkelia. Huomionarvoista on, ett Menzelin aikavli on vuoden pidempi ja ett hn on kyttnyt useampaa julkaisua lhteenn. Tst syyst kyseiset luvut eivt ole vertailukelpoisia.

  Nm edell mainitut tekijt rajaavat kumpikin katsausta ja analyysi. Vljn me-todisen lhestymistapansa vuoksi molemmat tutkimukset sopivat hyvin narratiivi-siksi katsauksiksi. Mys integroitu kirjallisuuskatsaus voisi olla mahdollinen, mutta koska metodologinen tarkkuus ei ole kovin valikoiva, on syyt pidttyty narratiivisessa katsauksessa.

  Artikkelit poikkeavat rakenteeltaan toisistaan siten, ett Lawton ja Doig tarkaste-levat havaintojaan kahden ulottuvuuden kautta eli julkisen palvelun etiikan ja korruption tutkimuksen nkkulmista. Nm aihealueet on edelleen jaettu tar-kempiin teemoihin. Menzel puolestaan tarkastelee artikkeliaineistoa viiden toi-siinsa kytkksiss olevan teeman kautta, joita ovat eettinen ptksenteko ja mo-raalinen kehitys, eettiset lait ja stelevt virastot, organisatorinen suoriutuminen, eettinen johtaminen ja eettinen ymprist.

  Millaisia johtoptksi Lawton ja Doig tekevt laajan artikkelimateriaalin perus-teella? Heidn mielestn eettisen hallinnon eurooppalainen tutkimus keskittyy ksitteen avaamisen ja sen kontekstin kartoittamiseen. Itse teorian rakentelua on toistaiseksi niukalti, samoin kuin empiirist tutkimusta. Tutkimukset ovat usein lyhyit tilannekuvauksia ja laadukkaita pitkittistutkimuksia on vhn. Myskn kumulatiivisuus ei viel vakuuta tutkijoita. Sen tulkitaan olevan lhinn orastaval-la tasolla ja oman tieteenalan tietopohjakin on nin ollen alkeellinen. Lawton ja Doig eivt kuitenkaan ne tulevaisuutta synkkn, sill eettisen hallinnon tutki-mus on kasvava alue hallintotieteiss ja muutosta on ilmassa.

  Siin miss eurooppalainen tutkimus on hajanaista ja vhemmn kumulatiivista, on keskustelu eettisest hallinnosta Yhdysvalloissa keskittynyt voimakkaasti kah-

 • 24 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  den lehden ymprille. Nm lehdet ovat Public Integrity ja Public Administration Review. Verrattuna Eurooppaan, Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset painottuvat empiirisesti. Menzelin havaintojen mukaan eettisen hallinnon tietopohjan kehit-tyminen omalla tieteenalalla on hyvss vauhdissa, mutta viel enemmn vaadi-taan. Hn huomauttaakin, ett Eurooppa on tullut keskusteluun mukaan ja alan tutkimuksen tietopohja laajenee. Kuten Euroopassa, mys Yhdysvalloissa tutki-joiden toivotaan tarttuvan ns. isoihin kysymyksiin ja siten irtautuvan turhista kah-leista. Eurooppalaisen tutkimuksen koetaan liiaksi keskittyneen New Public Ma-nagementin kysymyksiin. Cooperia mukaillen Menzel ottaa esille globaalin etii-kan mahdollisuuden ja amerikkalaisen keskustelun mukaantulon siihen.

  Lawton ja Doig ovat Menzelin kanssa samoilla linjoilla eettisen hallinnon tutki-muksen suunnasta. Kirjoittajien mielest tutkimuksen laatu paranee seuraavin toimenpitein ja suosituksin: a) teoria ja empiria saatetaan yhteen, b) rakennetaan kumulatiivista tietopohjaa ja c) toteutetaan tsmllisempi tapaustutkimuksia ja pitkittistutkimuksia.

  4.2 Shkinen hallinto: metasynteesi

  Metasynteesin esimerkki lytyy Leen (2010) tutkimusartikkelista, jonka teemana on shkinen hallinto. Leen fokus kohdistuu erilaisten shkisten hallintomallien tarkasteluun. Aikavli on kymmenen vuotta. Hn on kiinnittnyt huomiota siihen, miten nit malleja esitelln kirjallisuudessa. Lee on havainnut, ett metaforat, joita mallit kyttvt, ovat hieman erilaisia ja vaikeuttavat siten erilaisten tutki-mustulosten ymmrtmist ja shkisen hallinnon kehittmist. Metasynteesin tavoitteena on luoda yhteninen kuva tehdyst tutkimuksesta.

  Ensimmiset vaiheet

  Metasynteesi etenee aiemmin kuvatun Walshin ja Downen esittelemn seitsen-vaiheisen prosessin mukaan. Leen tutkimuksen ongelmaksi on nostettu shkisen hallinnon vaiheisiin liittyvt metaforat ja niiden tarkastelu sek pyrkimys muo-dostaa niden avulla yhteninen ksitteist.

  Tutkimusta varten aineistoa on haettu ensimmiseksi shkisist tietokannoista hakusanalla e-government ja sit tukien sanoilla stage ja model. Haussa ky-tettyj tietokantoja oli kaksikymment ja ensimmisen vaiheen jlkeen artikkelei-ta oli yhteens 416. Tmn jlkeen materiaalia on seulottu kielen (englanninkieli-set valittiin mukaan) ja osuvuuden suhteen. Osa tutkimusasetelmalle hydyttmi

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 25

  tekstej karsiutui pois ja jljelle ji 156 artikkelia. Jljelle jnytt tutkimusmate-riaalia on tmn jlkeen haravoitu berrypicking tekniikalla. Tekniikassa on kyse siit, ett tiedonhaku ei ole klassisen mallin mukainen lineaarinen prosessi, vaan tietoa lytyy vhitellen ja hakuja korjataan siihen suuntaan, mist tietoa lytyy. Sill pyritn lytmn suurempia tiedon ryhmi.

  Tarvittavan tiedon hankkiminen on rinnastettavissa marjanpoimintaan, jossa koko ajan pyritn siirtymn isomman esiintymn luo. (Bates 1989.) Leen tutkimuk-sessa berrypicking -tekniikkaa on hydynnetty erityisesti analysoitaessa viitta-uksia muihin tutkimuksiin. Nin on voitu seurata viittausten ketjua, joka on muo-dostunut, kun tutkijat ovat viitanneet edellisiin malleihin. Viittausketjun kautta mukaan on valikoitunut uusia tutkimustuloksia shkisen hallinnon kehitysmal-leista. Niden vaiheiden seurauksena kaksitoista kehitysmallia nousi esiin.

  Walshin ja Downen mallin mukainen arvioiva vaihe on sivuutettu. Tt selitt se, ett arvioiva vaihe on trkempi silloin, kun kumulatiivisuus on merkittvm-mss roolissa. Koska shkinen hallinto on ilmin suhteellisen uusi ja Leen tutkimus keskittyy mallien etsimiseen, tutkimusaineiston tsmllisyys ei tss mieless ole ollut kaikkein trkein kriteeri. Trkeimpn kriteerin on pidetty sit, ett tutkimuksista saadaan esiin shkisen hallinnon malleja.

  Analyysi

  Kun shkisen hallinnon mallit analysoitiin, niist pystyttiin tunnistamaan kym-menen karkeaa kehitystasoa. Tm vaatii tarkkuutta, jotta jokaisen mallin alle lydettiin kehitysvaiheisiin sopivia ominaisuuksia. Leen tutkimuksessa vertailu suoritettiin kyttmll kolmen asiantuntijan ryhm, jotka hydynsivt semant-tista (viittausten ja merkitysten) vertailua siten, ett malleja vertailtiin kymme-neen teksteist ilmenneeseen vaiheeseen. Leen metasynteesin yhteenveto on esi-tetty kuviossa 3.

  Kuten Leen esityksest ilmenee, tarkasteltavat tasot on tiivistetty kymmenest tasosta viiteen ja ulottuvuudet kahteen perusnkkulmaan. Ensimminen on kan-salaiset ja heidn palveleminen (citizen/service perspective) ja toinen on opera-tionaaliset ominaisuudet ja teknologia (operation/technology perspective).

  Valikoituneita ksitteit ja tasoja verrattiin toisiinsa ja viel suhteessa kahteen edell mainittuun ulottuvuuteen. Nin pyrittiin selvittmn, lytyyk tutkimuk-sista ksitteit ja ominaisuuksia, jotka ovat yhdistettviss valittuihin metaforiin kuvion 3 mukaisesti. Samalla mys eroavuudet tulevat ilmi, koska ksitteet asete-taan jommankumman ulottuvuuden alle.

 • 26 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  Kuviossa ksitteet vuorovaikutus (interaction) ja transaktio (transaction) sijoittu-vat kansalaisten ja niiden palvelemisen alle, kun taas integraatio (integration) ja muutos (transformation) kuuluu operationaalisen ja teknologisen ominaisuuden alle. Tll tavoin vastavuoroisessa knnksess ksitteit luokiteltiin ja verrattiin shkisen hallinnon eri malleihin.

  Analyysin viimeinen vaihe koostuu metaforien tarkastelusta. Asiantuntijoita pyy-dettiin muodostamaan metaforia ulottuvuuksien ja ksitteiden taakse. Nit taus-talla olevia metaforia muodostui yhteens viisi. Metaforat kuvaavat shkisen hallinnon suuria kehitysvaiheita, joiden sislle eri ulottuvuudet ja ksitteet sijoit-tuvat. Shkisen hallinnon kehitysvaiheet ovat esillepano (presenting), omaksu-minen (assimilating), uudistuminen (reforming), muodonmuutos (morphing) ja itse shkinen hallinto (e-governance).

  Prosessin vaiheiden avulla tutkimuksessa tiivistettiin kehitysvaiheet viiteen ja ksitteet kahdeksaan kohtaan. Ne sijoittuvat kahden ulottuvuuden alle. Kaiken kaikkiaan Leen metasynteesi voidaan hydynt shkisen hallinnon tutkimuk-sessa, koska tulokset tarjoavat vlineit ja tietopohjan (body of knowledge) sek teoreettiselle tutkimukselle ett kytnnn kehitystylle.

  Kuvio 3. Shkisen hallinnon vaiheiden metasynteesi (Lee 2010: 229)

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 27

  4.3 Muutosjohtaminen: kvantitatiivinen meta-analyysi

  Lhtasetelma

  Seuraavassa perehdytn yhteen transformaalisen ja transaktionaalisen johtamisen vaikuttavuuskorrelaatioista tehtyyn tutkimukseen (Lowe ym. 1996: 386), jossa on sovellettu kvantitatiivista meta-analyysi. Tutkimusaineisto kuvaa johtamisen rakenteita ja tutkimuksessa hydynnetn multifactor leadership questionnaire (MLQ) kysely.

  Transformaalinen johtaminen on muutosjohtamista, jossa johtaja motivoi ja inspi-roi alaisia sisisten motivaatiotekijiden avulla. Transaktionaalinen johtaminen perustuu puolestaan vaihtoon, jossa johtaja lupaa alaiselle palkkion tehdyst tys-t. Nin ollen jlkimminen johtamistapa painottuu enemmn ulkoisiin motivaa-tiotekijihin. Edellinen tapa on enemmn johtajuutta ja jlkimminen enemmn johtamista. (Seeck 2008: 332.)

  Meta-analyysi varten on useita tilastollisia menetelmi. Katsauksessa kytettiin Hunter ja Schmidt -metodia, joka on yksi kytetyimmist metodeista johtajuutta ja organisaatiokyttytymist ksittelevss meta-analyyttisess tutkimuksessa. Suosiota selitt ainakin se, ett metodi ottaa huomioon populaatioiden efektiko-kojen tutkimuskohtaisen vaihtelevuuden, mik on erityisen trke onnistuneessa meta-analyysiss. Analyysin vaiheet on kuvattu tarkemmin kuviossa 4.

  Vaiheet

  Alkuvaiheessa rajattiin johtamisen sislt ja asetettiin tutkimuksen hypoteesit. Lowen, Kroeckin ja Sivasubramaniamin tutkimuksessa (1996: 396398) johta-juuteen on valittu viisi kokonaisuutta, jotka ovat karisma, intellektuaalinen stimu-laatio, individualisoitu harkinta, ehdollinen palkitseminen ja esimerkill johtami-nen. Nm muodostavat meta-analyysin luokat. Kun tutkimusongelma on asetettu ja aineiston puitteet ovat selvill, tutkijat asettivat varsinaiset hypoteesit:

  1. Transformaalinen johtajuus on yleisemp yksityisiss ja transaktionaali-nen yleisemp julkisissa organisaatioissa.

  2. Organisaatiotyyppi vaikuttaa sek tehokkuuteen ett transformaalisen ja transaktionaalisen johtamisen suhteeseen. Transformaalisen johtamisen suhde vaikuttavuuteen on voimakkaampi yksityisiss organisaatioissa.

  3. Transformaalinen johtajuus on sit yleisemp, mit ylemmlle organisaa-tiotasolle siirrytn.

 • 28 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  4. Transformaalisen ja transaktionaalisen johtajuuden ja vaikuttavuuden suh-teeseen vaikuttaa johtajan asema organisaatiossa. Transformaalisen joh-tamisen ja vaikuttavuuden suhde on suurempi johtamishierarkian ylps-s.

  5. Sill on merkityst, mit kriteerist hydynnetn kun johtamistyyppien ja vaikuttavuuden suhdetta mitataan. Olettamuksen mukaan alaisten ksi-tykset tehokkuudesta muodostavat vahvemman perustan kuin organisaati-on tehokkuusmittarit.

  Tmn jlkeen tutkimukselle valittiin tarkemmat kriteerit. Nin toimien kerttyj tutkimuksia pystytn karsimaan ja vain oleellinen seuloutuu mukaan. MLQ:n laatua arvioitiin seuraavilla kriteereill: ensinnkin, MLQ:n tulee mitata vaikutta-vuutta alaisen nkkulmasta, toiseksi, raportoinnin perustana on johtajuuden mit-tayksikk/mittakaava, joka koskee vaikuttavuutta, kolmanneksi, osoitetaan joh-tamistyylin ja vaikuttavuuden vlill oleva korrelaatio esimerkiksi Pearsonin kor-relaatiokertoimen avulla ja neljnneksi, todennetaan, ett arvioinnin kohteena on todellinen johtaja eik johtajan ideaalityyppi tai hypoteettinen johtaja.

  Jatkovaiheet koskivat tiedonhakua ja datan ksittely. Hakutilanteessa hyvksyt-tiin mukaan mys julkaisemattomat tutkimukset. Toimenpiteell pyrittiin vltt-mn ns. pytlaatikko-ongelma (file drawer problem), mik merkitsisi, ett vain merkittvt ja suuren luokan tutkimustulokset julkaistaan ja ns. pienen efek-tikoon tulokset jvt tutkijoiden pytlaatikoihin.

  Tutkimukseen valikoitunut kirjallisuus kytiin lpi, data seulottiin ja koodattiin. Tutkimusaineiston koodauksella pyritn lytmn paras tulos, joka on mitatta-vissa ja joka soveltuu juuri alaisen nkkulman tarkasteluun. Koodausta rajaavat valitut hypoteesit, joista kaksi ensimmist koskivat yksityisen ja julkisen eroa, kaksi seuraavaa johtajuuden tasojen vaikutusta ja viimeinen alaisten mielipidett tehokkuudesta suhteessa organisaatiotason mittareihin. (Lowe ym. 1996: 399402.)

  Koodauksen ja luokittelun jlkeen tehtiin itse analyysi. Yksi huomio koskee tut-kimuksen ensimmist hypoteesia, joka viittaa julkisen ja yksityisen sektorin joh-tajuuden eroihin. Keskiarvot laskettiin punnitsemalla otosten keskiarvon ja otos-ten kokojen vaihtelua kummankin alaryhmn eli yksityisen ja julkisen organisaa-tion kohdalla. Keskihajonnat laskettiin jokaisen viiden luokan osalta. Vertailu yksityisen ja julkisen vlill suoritetaan MLQ:n skaalan kohdalla kytten tilas-tollista z-testi. Nin syntyy tilastollinen kuva siit, miten riippumattomat otokset eroavat toisistaan. Z-testin avulla pyritn vastaavasti osoittamaan erojen merkit-sevyys.

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 29

  Kuvio 4. Meta-analyysin vaiheet Lowen, Kroeckin ja Sivasubramaniamin tutki-muksessa (1996).

  Loppua kohden suoritetaan luotettavuuteen liittyvt laskelmat. Ksiteltvss tutkimuksessa ensimmiset operaatiot on kohdistettu korrelaatioihin, koska kaikki tutkimukset eivt ole tarjonneet luotettavuuteen liittyv tietoa. Luotettavuuden kannalta on trke, ett korrelaatioihin liittyvt korjaukset suoritetaan. Seuraava askel on rakentaa luottamusvlit ja Bayes-luottamusvlit niin luokille kokonai-suudessaan kuin mys alaryhmille. Mittareiden tehtvn on osoittaa, ovatko me-ta-analyysin kautta tuotetut efektikoot tarkkoja ja merkityksellisi. (Lowe ym. 1996: 401403.)

  Meta-analyysin tulokset

  Lowen, Kroeckin ja Sivasubramaniamin meta-analyysi tuotti mielenkiintoisia tuloksia. Ensimmisen hypoteesin perusteella julkisen ja yksityisen organisaation johtamisen eroaa silt osin, ett yksityisi organisaatioita johtavat ovat taipuvam-pia transformaaliseen johtamiseen. Lisksi oletettiin, ett julkisissa organisaati-

  Tutkimusongelma

  Hypoteesit

  Kriteerit

  Haku

  Koodaaminen

  Analyysi

  Tulostenesittminenja

  kirjallinenanalyysi

  Testitjakeskihajonnat

  Aineistonluotettavuuteen liittyvtoperaatiot

 • 30 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  oissa transaktionaalinen johtaminen olisi yleisemp. MLQ:lla tuotettu tutkimus-tieto osoitti nm vitteet vriksi. Julkisen sektorin johtajilla oli enemmn trans-formaaliselle johtajalle tyypillisi ominaisuuksia. Erot olivat riittvn merkittvt, jotta kyseinen johtopts pystyttiin tekemn. Tt kuvaa hyvin yhden johtajuu-den ominaisuuden eli karisman keskiarvot. Julkisissa organisaatioissa ne olivat 2.61 ja yksityisiss 2.37.

  Tutkimuksessa selvitettiin, millaiset johtamistavat selittvt vaikuttavuutta. Toisin sanoen, mitk ominaisuudet katsotaan liittyvn parempaan vaikuttavuuteen. Me-ta-analyysin avulla tutkijat osoittivat, ett transformaalinen johtajuus parantaa vaikuttavuutta. Hieman poikkeava tulos on lisksi se, ett tmnkaltaista johta-juutta ilmenee enemmn julkisissa kuin yksityisiss organisaatioissa.

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 31

  5 KANSAINVLISET LEHDET HALLINTO-TIETEELLISEN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN LHTEEN

  5.1 Lehdet ovat vain yksi valinta

  Kirjallisuuskatsauksen tekijlle yksi keskeisimmist lhdeaineistoista ovat alan johtavat kansainvliset lehdet, koska niiden kyttn liittyy paljon mahdollisuuk-sia. Kirjallisuuskatsauksen kohdalla termill kirjallisuus tarkoitetaan laajasti kirjallista lhdeaineistoa, kuten kirjallisuutta, tieteellist tutkimusta tai esimerkik-si ammattikirjallisuutta. Hallintoa tutkittaessa kirjallisuuskatsauksen kirjallisuus on suhteellisen monipuolista kuten jljempn osoitetaan.

  Tieteelliset lehdet ovat vain yksi perusteltavissa oleva kirjallinen aineisto kirjalli-suuskatsauksille. Tutkimusmateriaaliksi kelpaavat lisksi 1) tieteelliset monogra-fiat ja muu tutkimuskirjallisuus, 2) julkisyhteisjen (ministerit, virastot, kunnat yms.) selvitykset, 3) kansainvlisten organisaatioiden (YK, OECD, EU) raportit ja tieteellisten jrjestjen (IIAS, IASIA, ASPA) julkaisut sek 4) muiden asian-tuntijaorganisaatioiden (tutkimuslaitokset, think tankit yms.) tutkimukset ja sel-vitykset.

  Julkisyhteisjen tarjoama tutkimus on yleens tehty ammattitutkijoiden toimesta ja nin ollen se on luotettavaa. Se eroaa akateemisesta tutkimuksesta siin, ett julkisyhteist ovat kiinnostuneita tuloksista ja seuraamuksista eivtk niinkn teoreettisesta keskustelusta. Asiantuntijaorganisaatioiden tuottamaa materiaalia kytettess kannattaa perehty siihen, minklaisesta laitoksesta on kyse, sill erilaiset think tankit tuottavat materiaalia mys asiakkailleen. Tst syyst ra-portit saattavat olla joskus hieman vrittyneit tai painottuneita. Joidenkin tut-kimuslaitosten tutkimuspoliittisten linjausten taustalla ovat intressiryhmt kuten elinkeinoelm tai palkansaajat. (Vrt. Bearfield & Eller 2008: 6768.)

  Tieteellisten artikkelien ja konferenssipaperien kyttkelpoisuus piilee niiden ajantasaisuudessa eli niist on yleens parhaiten saatavissa ajankohtaista tietoa. Monografiat voivat puolestaan olla pitkn ja vaativan tekoprosessinsa vuoksi hieman jljess aikaansa. Vitskirjat ovat kuitenkin arvioinnin lpikyneit jul-kaisuja, joten ne ovat luotettavia lhteit, ja tarjoavat usein hyvn kokoelman uu-sia lhteit hydynnettvksi omaan tutkimukseen.

  Tutkimukseen otettavan lhdemateriaalin rajaus on tutkimuksen kannalta oleelli-nen kysymys. Tutkija voi tutkimusongelman vaatimalla tavalla muodostaa kom-

 • 32 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  binaatioita eli eri teokset ja journaalien artikkelit sopivat hyvin saman katsauksen alle, mikli siit on etua tutkimusongelman ksittelyss.

  Aineiston kermisess oleellinen kysymys koskee mys tutkimuksen kytnnn toteuttamista, ts., mist artikkeleita kannattaa lhte etsimn. Eduskunnan kirjas-to, yliopistojen tiedekirjastot sek muut erikoiskirjastot tarjoavat laadukkaita tie-tokantoja, joista oman alan materiaalia pystyy etsimn. Nihin tietokantoihin on sisllytetty kokonaisia lehtien vuosikertoja. Kirjastojen palvelut saattavat kuiten-kin olla maksullisia eli monet tietokannoista tarjoavat ilmaiseksi ainoastaan viite-tiedot ja abstraktit. Perinteinen tyskentely kirjastossa ei siten ole viel tysin historiaa.

  Hallintotieteellist materiaalia sisltvist tietokannoista mainittakoon mm. EBS-CO, JSTOR, Sage Premier ja Wiley online library. Nist kannoista on lydett-viss monet trkeimmt hallintotieteelliset julkaisut. Lehti on mahdollista selata numeroittain, mutta mys sanahaulla niist voi helposti lyt etsimns. Kirjalli-suuden suhteen Ebrary on suositeltava tietokanta, sill se sislt kokonaisia kir-joja elektronisessa muodossa.

  Internet on toimiva tykalu lhteiden haussa, mutta sen avulla lytyvn materi-aaliin on syyt suhtautua kriittisesti. Kaikki shkisesti julkaistu materiaali ei ole varmennettua tietoa. Suomessa julkisyhteisjen raportit ja tutkimukset julkaistaan asianomaisen yksikn www-sivuilla ja samoin toimivat keskeiset kansainvliset organisaatiot. Suomalaisten julkisyhteisjen, kuten Tilastokeskuksen, sivuilta lytyy paljon laadukasta ja varmennettua tietoa.

  5.2 Alan lehdet ja valintakriteerit

  Mit selkemmin journaalit ovat osoitettavissa, sit selkempi on tutkimusalueen profiili tieteen ja sit paremmin tietty hallinnon teemaa tai ongelmaa koskevaa tieteellist keskustelua on lydettviss ja hydynnettviss. Se, miten laajasti tiedepiireiss siteeratut lehdet ovat lydettviss ja koottavissa tutkimustyt var-ten, osoittaa epsuorasti mys tieteenalan kehittyneisyytt ja itsenisyytt. Valinta on silti aina viime kdess tutkijan ja perustuu tieteenalan mritykseen sek tie-tysti siihen, mist tutkimusaiheesta ja -ongelmasta on kysymys. Valintakriteereit on useita ja lopulliseen valintaan edetn vaiheittain.

  Hallintotieteen kohdalla trke valintakriteeri on se, miten hallintotieteen ytimeen kuuluvat lehdet lydetn. Esimerkiksi kansainvlisen Hallintotieteiden Instituu-tin (IIAS) lehtiluettelossa on maittain ja maanosittain lueteltu yli sata lehte.

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 33

  Lehtien rajaaminen on helpointa journaalien alan mukaan. Yksi kansainvlisesti kytetty luokittelu on julkisen sektorin lehdet. Tll kriteerill mukaan tulevat lukuisat julkisen sektorin lehdet ja ns. policy ja public policy -alkuiset lehdet, joista ainakin 1020 lehte on lhell hallintotieteen teemoja. Nit ei pid unoh-taa, mutta rajausta kytettess lehtien lukumr j suureksi ja teemoiltaan osin hajanaiseksi.

  Yksi rajaus koskee lhitieteit, kuten management-alkuisia tai yleisen organisaa-tioteorian lehti, joita on kymmenittin ja joista monilla on selv yhteys hallinto-tieteeseen. Nist voidaan mainita Organization Studies, Human Relations, Eval-uation sek Journal of Public-Private Partnerships.

  Ns. yleishallintotieteen lehdet jvt jljelle. Niden kohdalla on tehtv karsin-taa, sill tiettyjen tutkimuskohteiden tai -aiheiden mukaiset lehdet jvt ulkopuo-lelle. Tllaisia ovat julkisen talouden lehdet kuten Public Finance Quarterly, Pub-lic Budgeting and Financial Management sek Public Money and Management. Terveydenhuollon hallintoon ja johtamiseen keskittyvi lehti ovat Health Care Management Review, Social Choice and Welfare ja Leadership in Health Servic-es.

  Lehtien rajauksen lisksi tutkijan on tehtv mys kielivalinta, koska englannin-kieliset lehdet valikoituvat usein enemmistn mukaan. Tm johtuu siit, ett huomattava osa lehdist julkaistaan Yhdysvalloissa, mik puolestaan ohjaa leh-diss julkaistujen artikkelien valintaa. Suomalaisen tutkijan on silti aina jrkev tutustua suomalaisiin alan tieteellisiin lehtiin kuten Hallinnon Tutkimukseen ja Kunnallistieteelliseen Aikakauskirjaan. Lisksi tutkijan kannattaa perehty poh-joismaisiin lehtiin, kuten Nordisk Administrativ Tidskriftiin ja Scandinavian Poli-tical Studies -lehteen.

  Mikli tutkijan kielivalinta keskittyy kotimaisten kielten lisksi vain englannin-kielisiin lehtiin, jvt monet trket espanjan-, saksan- ja ranskankieliset hallin-totieteen lehdet tarkastelun ulkopuolelle. Eri maissa ilmestyy kymmeni alan leh-ti joko ko. maan kielell tai englanninkielisin. Yhten esimerkkin mainitta-koon vaikkapa Asian Review of Public Administration, joka on Aasian ja Tyy-nenmeren alueen hallintotieteellinen julkaisu. Muista lehdist voidaan lisksi mainita die Verwaltung, joka on saksankielinen hallinto-oikeuden ja hallintotie-teiden journaali sek ranskankielinen oikeuden, politiikan ja hallinnon teemoja ksittelev lehti La Revue Administrative.

  Muilla kielill julkaistun materiaalin kytt tieteellisess tutkimuksessa ei pid unohtaa, sill niiss esitettyjen tulosten kautta kuva tutkittavista ilmiist tai me-

 • 34 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  todiikasta on todennkisesti monipuolisempi kuin pitytymll ns. valtavirran lehdiss.

  Lopullinen valinta koskee 24 kansainvlist lehte, joista suurin osa on ja on ollut kolmenkymmenen siteeratuimman lehden joukossa hallintotieteen (Public Ad-ministration) alalla, jotkut jo pidemmn aikaa. Tst kertoo Social Sciences Cita-tion Report vuodelta 2009. Lehdet ovat ilmestyneet keskimrin 2030 vuotta. Alan johtava lehti on seitsemn vuosikymment ilmestynyt Public Administration Review.

  5.3 24 lehden luettelo

  Lehtien parhaimmisto

  Lehden korkea vaikuttavuuskerroin (impact factor) kertoo sen ominaisuudesta laadukkaana lehten sek siit, miten paljon lehden artikkeleihin on tiettyn ajan-jaksona viitattu. Niiden suhteellisen korkeat kertoimet kertovat lehtien suosiosta ja siit, ett niihin tarjotaan tiedeyhteisn taholta runsaasti artikkeleita julkaista-vaksi.

  Seuraavan lehtiluettelon noin kymmenen ensimmist lehte kuuluvat yleishallin-totieteen ytimeen. Seuraavat painottuvat jossain mrin julkisen johtamisen tee-moihin ja loput erityisteemoihin (filosofia, kehityskysymykset yms.) Toinen ky-symys on silti se, millainen tutkimusstrategia on eri lehdill. Jotkut keskittyvt kansallisiin ja paikallisiin aiheisiin, jotkut globaaleihin ja vertaileviin aiheisiin. Sislt jakavat mys painotukset kvantitatiivisiin tai kvalitatiivisiin otteisiin.

  Lehtien sisllllinen anti on tieteenalan pteemojen mukainen: kysymykset or-ganisaatioista, johtamisesta, henkilsthallinnosta, hallinnasta, shkisest hallin-nosta, etiikasta, policy-teemoista, teoriasta ja metodologista, julkisesta taloudesta yms. (Vrt. esim. Raadschelders & Lee 2011). Tarkemmat kuvaukset lehtien pro-fiileista, missioista ja toimintapolitiikasta ovat saatavissa ko. lehtien kotisivuilta.

  Oheisessa listauksessa on ilmoitettu lehden nimi ja virallinen lyhenne (joissain tapauksissa julkaisumaa), lehden numeromr vuodessa sek pelkistetty kuvaus lehden profiilista. Luettelo on seuraava:

  Public Administration Review (PAR); Yhdysvallat; 6 nroa; julkinen sektori, hallinto ja johtaminen; laaja-alainen hallintotieteellinen keskustelu.

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 35

  Journal of Public Administration Research and Theory (JPART); Yhdysvallat; 4 nroa; hallinto, johtaminen ja policy-tutkimus ja niiden yhteydet.

  Administration & Society (AAS); Yhdysvallat; 8 nroa; julkinen hallinto ja palveluorgani-saatiot (human service).

  American Review of Public Administration (ARPA); Yhdysvallat; 6 nroa; laaja kirjo jul-kisen hallinnon kysymyksi.

  Administrative Theory & Practice (ATP); Yhdysvallat; 4 nroa; kriittiset, normatiiviset ja teoreettiset julkisen hallinnon tarkastelut.

  Public Administration Quarterly (PAQ); Yhdysvallat; 4 nroa; laaja-alainen eri hallinnon alat ksittv journaali.

  International Review of Administrative Sciences (IRAS); 4 nroa; julkinen johtaminen ja julkinen hallinto kansainvlisest ja vertailevasta nkkulmasta; dialogi teorian ja ky-tnnn vlill.

  International Journal of Public Administration (IJPA); 14 nroa; julkinen hallinto ja joh-taminen; globaali orientaatio.

  Public Policy and Administration (PPA); Iso-Britannia; 4 nroa; politiikkaa ja hallintoa koskevat aiheet.

  Administrative Science Quarterly (ASQ); Yhdysvallat; 4 nroa; laaja-alainen, tieteiden- vlinen organisaatiotutkimuksen teoriaa ja kytnt ksittelev lehti.

  Public Administration. An international quarterly covering public administration throughout the world (PA); 4 nroa; julkisen politiikan, hallinnon ja johtamisen vertailut.

  Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions; 4 nroa; sek vertailevia ja kansainvlisi ett teoreettisia ja kytnnllisi nkkulmia valtion organisoitumiseen, politiikkaan ja hallintoon.

  Journal of Public Management & Social Policy (JPMSP); Yhdysvallat; 2 nroa; hallin-nontutkimus ja politiikan tutkimus ja nihin liittyvt tutkimusalueet.

  International Journal of Public Sector Management (IJPSM); 6 nroa; julkisen johtamisen tehokkuus ja vaikuttavuus.

  International Public Management Journal (IPMJ); 4 nroa; organisaatiotutkimuksen em-piria ja teoria; julkisen hallinnon teorian yhteydet organisaatiotutkimukseen.

 • 36 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  International Journal of Public Sector Performance Management (IJPSPM); 4 nroa; tulosjohtaminen (performance management) julkisen sektorin johtamisteknologiat.

  Public Management Review (PMR); 8 nroa; julkinen johtaminen, tieteidenvlisyys, pal-velujohtaminen, johtamisteoria.

  Review of Public Personnel Administration (ROPPA); Yhdysvallat; 4 nroa; julkisen sek-torin henkilstjohtaminen (Human Resource Management).

  Philosophy & Public Affairs; Yhdysvallat; 4 nroa; filosofisia, ml. etiikkaan liittyvi, n-kkulmia oikeudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin ongelmiin.

  Public Integrity (PI); Yhdysvallat; 4 nroa; julkisen toiminnan ja hallinnon etiikka.

  Local Governance Studies; 6 nroa; paikallishallinto, policy-teemat, johtaminen.

  Public Administration and Development (PAD); 5 nroa; julkisen hallinnon ja johtamisen kytnnt kehittyviss maissa.

  Canadian Public Administration (Administration Publique du Canada); Kanada; 4 nroa; posin Kanadan hallintoa ksittelevi teemoja.

  Australian Journal of Public Administration (AJPA); Austraalia; 5 nroa; hallinto, johta-minen ja policy making kytkeytyen Australian hallintoon.

  Lopputoteamus

  Lopuksi voidaan todeta, ett lehtiluettelot eivt saisi rajoittaa tutkimustyt vaan paremminkin luoda uusia mahdollisuuksia. Mikn luettelo ei ole tydellinen eik tysin oikea ei tsskn yhteydess esitetty. Mys muiden lehtien lukeminen on tutkimusaineistoa kerttess tarpeellista ja hydyllist, kun pyrkimyksen on muodostaa riittvn ehj kuva tutkitusta aiheesta. Hallintoa ja johtamista koskevat ongelmat ovat yh useammin joko tieteiden vlisi tai jopa monitieteisi. Siksi laaja-alainen lukeneisuus on paikallaan. Monitieteinen tarkastelu onnistuu kuiten-kin parhaiten, kun tutkija on hyvin perill omasta tieteenalastaan ja sen riittvn syvllisest ymmrtmisest.

  Tutkimuksen edistymisen kannalta tutkijalle on trke tiet, mitk lehdet ovat trkeit ja lukemisen arvoisia omalla tieteenalalla. Lukemalla tutkija perehtyy syvllisemmin oman tieteenalansa keskusteluun ja vahvistaa samalla tutkijan identiteettin oman alansa edustajana.

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 37

  Kirjallisuuskatsausta tekevlle on hyty siit, ett lehtien tavoite ja tarkoitus on suhteellisen yhteninen. Parhaimmillaan teoreettinen nkkulma, ksitteist ja metodologia ovat samansuuntaisia ja vertailukelpoisia.

  Lehdet tarjoavat parhaassa tapauksessa vuosikymmenien mittaisen laajan arkiston edellisten vuosien numeroista, jolloin ajallinen ja systemaattinen tarkastelu tulee mahdolliseksi. Esimerkiksi meta-analyysin tekijlle tm on oikeastaan vlttm-tn ehto ja edellytys.

 • 38 Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja

  6 LOPUKSI

  Edell on tarkasteltu kirjallisuuskatsausta hallintotieteen metodina ja tutkimus-tekniikkana. Millaisiin johtoptksiin on aihetta? Todettakoon viel kerran, ettei tehtvn ollut koota metodiopasta, vaan ymmrt kirjallisuuskatsauksen luon-netta ja vaihtoehtoisia toteuttamistapoja tieteellisen tiedon siirrossa ja ksittelyss. On silti selv, ett metodin onnistunut kytt edellytt perehtymist keskeiseen kirjallisuuteen, johon on viitattu edell. Aiheesta ovat kirjoittaneet mm. Cooper (1998), Hart (1998), Birmingham (2000), Fink (2005), Kallio (2006), Johansson ym. (2007) ja Yang ja Miller (2008).

  Metodin mrittelyn lisksi edell on kuvattu kirjallisuuskatsauksen perustyypit, yksi konkreettinen sovellus systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, kolme esi-merkki kirjallisuuskatsauksen kytst sek kansainvlisten lehtien luettelo kir-jallisuuskatsauksen lhdeaineistona. Edell ksitellyt kirjallisuuskatsauksen tyypit ryhmitelln viel kuviossa 5.

  Kuvio 5. Kirjallisuuskatsauksen tyyppien ryhmittely

  Kuvio viittaa ainakin siihen, ett tutkijalla on mahdollisuus valita itselleen sopiva lhestymistapa, perehty katsaustyyppiin ja sen yleisiin metodologisiin vaatimuk-siin. Kuten edell on osoitettu, meta-analyysin kohdalla on useita alatyyppej ja hyvi vaihtoehtoja. Aiemmin esitetyt kirjallisuuskatsauksen sovellukset antavat listietoa siit, miten katsaus on kytnnss toteutettu.

  Kirjallisuuskatsaus

  Systemaattinen

  IntegroivaNarratiivinen

  Kuvaileva Metaanalyysi

  Kvalitatiivinen

  MetayhteenvetoMetasynteesi

  Kvantitatiivinen

 • Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 39

  Metodia koskevat huomiot

  Sovellusalueena on edell kytetty hallintotieteellist tutkimusta ja sen edellytt-mi metodisia kysymyksi. Vaikka tarkkaa analyysi kirjallisuuskatsauksen ky-tst hallintotieteellisess tutkimuksessa ei tss yhteydess ole tehty, nytt silt, ett metodi on toistaiseksi ollut vain vhisess kytss sek Suomessa ett kansainvlisesti. Selityst tlle on vaikea lyt, sill kirjallisuuskatsaus tarjoaa erinomaisia aineksia tutkijoille oman alansa tieteellisen tutkimukseen perehtymi-sess laaja-alaisesti ja systemaattisesti. Kuten edell on todettu, metodi tarjoaa tutkijalle tavan rakentaa omaa identiteettin tieteenalansa tutkijana.

  Ksitykseni mukaan kirjallisuuskat