mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

of 9 /9
Tasa-arvotyö uudistuvissa rakenteissa Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa Tasa-arvopäivät 12-13.10.2016 Siv Sandberg Åbo Akademi

Author: thl

Post on 11-Feb-2017

157 views

Category:

News & Politics


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

Tasa-arvotyö uudistuvissa rakenteissaMikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

Tasa-arvopäivät 12-13.10.2016Siv SandbergÅbo Akademi

Page 2: Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

01.05.2023

2Siv Sandberg 2016| [email protected]

Kuntien kokonaisvastuu terveyspalveluista (harvinaisuus!)

Pienet kunnat Kuntayhtymät ja muut

yhteistyökuviot

Nykytila: Kuntakeskeinen malli

Page 3: Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

01.05.2023

3Siv Sandberg 2016| [email protected]

Viisi painopisteen muutosta

Kunnat maakunnat Hajanainen ja tuntematon maakuntataso

yhtenäinen ja demokraattisesti valittu maakuntataso

Paikallinen rahoitus ja ohjaus kansallinen rahoitus ja ohjaus

Julkinen sektori yksityinen sektori Hallinto kansalainen

Page 4: Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

01.05.2023

4Siv Sandberg 2016| [email protected]

Samat kunnat, sama vaalijärjestelmä – mutta vähemmän tehtäviä, rahaa, henkilökuntaa

Samat maakuntarajat kuin tänään – mutta kaikki muu on uuttaa: virallinen asema, maakuntavaalit, tehtävät, rahoitus

Kunnat maakunnat

Page 5: Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

01.05.2023

5Siv Sandberg 2016| [email protected]

Välillinen maakuntataso (maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, pelastuslaitokset, ELY-keskukset) ja sen päätöksenteko on tuntematon suurelle yleisölle

Uudistus luo mahdollisuudet läpinäkyvämpään ja demokraattisempaan päätöksentekoon

Hajanainen ja tuntematon maakuntataso yhtenäinen ja demokraattisesti valittu maakuntataso

Page 6: Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

01.05.2023

6Siv Sandberg 2016| [email protected]

Paikallinen rahoitus ja ohjaus kansallinen rahoitus ja ohjaus

Terveydenhuollon rahoitus valtiolle

Kansallinen ohjaus Paikallisten ja alueellisten

päättäjien mahdollisuus vaikuttaa sote-rahoituksen määrään rajoitettu

Page 7: Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

01.05.2023

7Siv Sandberg 2016| [email protected]

Tuotantojärjestelmän muutos

Tilaaja- ja tuottajaroolien erottaminen toisistaan

Toimintojen yhtiöittäminen

Valinnanvapaus julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin tuottajien välillä

Julkinen sektori yksityinen sektori

Page 8: Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

01.05.2023

8Siv Sandberg 2016| [email protected]

Valinnanvapaus Digitalisaatio ja

itsepalveluyhteiskunta Kunnan uusi rooli Katvealueet

Hallinto kansalainen

Page 9: Mikä muuttuu rakenteissa: sote- ja maakuntauudistus pähkinänkuoressa

01.05.2023

9Siv Sandberg 2016| [email protected]

Kiitos! Tack!