mikÄ on tiimi?

17
MIKÄ ON TIIMI?

Upload: montana

Post on 18-Jan-2016

56 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

MIKÄ ON TIIMI?. MITÄ TEHTÄVIÄ VARTEN TIIMI PERUSTETAAN?. MITEN TIIMIN JÄSENET VALITAAN JA KUKA HEIDÄT VALITSEE?. KUINKA MONTA JÄSENTÄ TIIMIIN KUULUU?. MITEN JA KUKA TIIMIÄ JOHTAA?. MIKÄ ON TIIMIN PÄÄMÄÄRÄ?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: MIKÄ ON TIIMI?

MIKÄ ON TIIMI?

Page 2: MIKÄ ON TIIMI?

MITÄ TEHTÄVIÄ VARTEN TIIMI PERUSTETAAN?

Page 3: MIKÄ ON TIIMI?

MITEN TIIMIN JÄSENET VALITAAN JA KUKA HEIDÄT VALITSEE?

Page 4: MIKÄ ON TIIMI?

KUINKA MONTA JÄSENTÄ TIIMIIN KUULUU?

Page 5: MIKÄ ON TIIMI?

MITEN JA KUKA TIIMIÄ JOHTAA?

Page 6: MIKÄ ON TIIMI?

MIKÄ ON TIIMIN PÄÄMÄÄRÄ?

• Yhteinen ja mielekäs päämäärää vaikuttaa tiimin

suuntaviivoihin.

• Tiimissä on erityisen tärkeää päämäärän työstäminen yhdessä.

• Tiimin jäsenet tietävät, että heillä on jokaisen tuki takanaan, jos otetaan riskejä, jotka liittyvät päämäärään.

Page 7: MIKÄ ON TIIMI?

MITKÄ OVAT TIIMIN TAVOITTEET?

• Toimivissa tiimeissä päämäärä muunnetaan konkreettisiksi, tavoiteltaviksi tavoitteiksi.

• Yhdessä esteiden voittaminen luo yhteishenkeä ja yhdenvertaistaa tiimin jäseniä.

• Tavoitteiden saavuttaminen lisää motivaatiota ja onnistumisen tunne auttaa vahvistamaan tiimimäistä käyttäytymistä.

Page 8: MIKÄ ON TIIMI?

MITKÄ OVAT TIIMIN TYÖSKENTELYTAVAT?

• Tiimi ei voi saavuttaa päämääriään ilman yhteisiä työskentelytapoja, joihin liittyvät myös normit ja arvot, jotka ohjaavat toimintaa.

• Toiminta heijastaa tiimin arvoja sekä ilmentää tiimin

kulttuuria.

• Tiimit ovat nopeampia reagoimaan tilanteisiin ja haasteisiin sekä ovat paljon joustavampia kuin yksilöt?

Page 9: MIKÄ ON TIIMI?

MIKÄ ON YHTEISVASTUUMME?

 • Yleensä yhteisvastuullisuus syntyy huomaamatta tiimin työskennellessä

yhdessä.

• Toimiva tiimi vastaa suorituksistaan tiiminä. • Tiimin jäsenet tarvitsevat toisiaan, jotta tuloksia syntyy.

• Tiimin vetäjän tulisi pyrkiä kasvattamaan yksilöiden välistä ja koko tiimiin sitoutumista ja itseluottamusta.

• Myönteinen ja rakentava kannustus lisäävät luottamusta.

Page 10: MIKÄ ON TIIMI?

MIKÄ SAA MEIDÄT SITOUTUMAAN?

• Toimivan tiimityön onnistumisen kannalta sitoutuminen on yksi kriittisistä tekijöistä.

• Pelkkä johdon sitouttaminen ei riitä, vaikka se onkin yksi keskeisimmistä tekijöistä tiimityön toimivuudessa

• Sitoutumisella tarkoitetaan täyden vastuun tuntemista sekä energistä ja innostunutta suhtautumista työhön.

Page 11: MIKÄ ON TIIMI?

• Vapaaehtoisesti täytyy haluta tehdä parhaansa yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.

• Kunnianhimoisuuteen pyrkivä tiimi on usein kiinteä, koska kaikki tiimin jäsenet pyrkivät samaan tavoitteeseen ja ovat tunneperäisesti sitoutuneita siihen.

• Kiinteillä tiimillä usein myös työ- ja vapaa-aika sekoittuvat keskenään.

Page 12: MIKÄ ON TIIMI?

• Huipputiimien sitoutuminen eroaa tiimityöstä siinä, että jokainen on paneutunut auttamaan aidosti toisiaan saavuttamaan henkilökohtaiset ja ammatilliset tavoitteensa.

• Sitoutuminen ei jää pelkästään organisaation sisälle vaan ulottuu kaikkialle elämään.

• Jäsenten sitoutumisen ansioista päämäärät muuttuvat selvemmiksi, samalla suoritukset tulevat tärkeämmiksi ja työskentelytavat tehostuvat.

Page 13: MIKÄ ON TIIMI?

• Jokaisella tiimin jäsenellä on selvä ajatus siitä, että yhden epäonnistuminen on kaikkien epäonnistuminen.

• Tämä ajatus saa kantamaan huolta toisesta ja hänen henkilökohtaisesta kasvustaan.

Page 14: MIKÄ ON TIIMI?

• Työryhmä onkin yksi parhaista yksilösuorituksen muodoista, eikä sen tarkoituksenakaan ole tavoitella kollektiivisia suorituksia.

• Tiimivaihtoehtoa valitessa kuitenkin pyritään tiimityöskentelyä parantavaan suoritukseen. Tällöin on kuitenkin sitouduttava ristiriitojen mahdollisuuksiin, yhteisiin työtuloksiin, päämäärään ja tavoitteisiin.

• Ryhmät, jotka eivät ota näitä riskejä ja kutsuvat itseään tiimiksi ovat käyrän osoittamia valetiimejä.

• Potentiaaliset tiimit puolestaan lähtevät kipuamaan käyrällä ylöspäin kohdaten edellä mainittuja riskejä. Riskien yllättäessä ne voivat jäädä jumiin ja pahimmassa tapauksessa hylätä tiimin perusasioiden noudattamisen. Suoritukset voivat kuitenkin pelastaa potentiaalisen tiimin, jolloin siitä kehittyy todellinen tiimi.

• Todellisen tiimin suoritukset yltävät käyrällä selvästi korkeammalle kuin potentiaalisen tiimin.

• Huipputiimi on korkeimmalla kohdalla käyrää ja sen vuoksi se on hyvä esimerkki ja tavoite todellisille ja potentiaalisille tiimeille.

Page 15: MIKÄ ON TIIMI?
Page 16: MIKÄ ON TIIMI?

LUOTTAMUSPULA

PELKO RISTIRIIDOISTA

SITOUTUMISEN PUUTE

VASTUUN VÄLTTÄMINEN

EI HUOMIOTA TULOKSIIN

Page 17: MIKÄ ON TIIMI?

RAKENNA LUOTTAMUS

HALLITSE KONFLIKTIT

SITOUTA

INNOSTA VASTUUSEEN

HUOMIO TULOKSIIN

MITEN?