mikko uusitalo lean six sigma konsepti - miksi six sigma tarvitsee leania _____ 56 3.1.4 lean six...

Download MIKKO UUSITALO LEAN SIX SIGMA KONSEPTI - Miksi Six Sigma tarvitsee Leania _____ 56 3.1.4 Lean Six Sigma

Post on 02-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MIKKO UUSITALO

LEAN SIX SIGMA KONSEPTI

Diplomity

Tarkastaja Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyvksytty Automaatio-, kone- ja materiaali-

tekniikan tiedekuntaneuvoston ko-kouksessa 4. huhtikuuta 2012

i

TIIVISTELM

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Konetekniikan koulutusohjelma MIKKO UUSITALO: Lean six sigma konsepti Diplomity, 66 sivua Marraskuu 2012 Paine: Tuotantotekniikka Tarkastaja: Paul H. Andersson Avainsanat: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma

Vuosien saatossa on kehitetty useita tykaluja ja filosofioita laadun parantamiseen ja yleisemminkin prosessin parantamiseen. Kytetyimpien filosofioiden joukkoon on jo pitkn kuulunut Lean ja Six Sixma. Niden pohjalta on kehitetty Lean Six Sigma. Siin pyritn yhdistmn molempien hyvt ominaisuudet niin, ett kummankin heikkoudet korvataan toisen tykaluilla. Lean on Toyotalla tunnetuksi tehty tuotannon kehittmismenetelm. Lean on filosofia, jolla pyritn organisoimaan yrityksen kaikki toiminnot. Leanin tavoite on poistaa pro-sessista kaikki turha, hukka. Hukkaa esiintyy kaikessa toiminnassa, niin tehtaan lattialla kuin toimistossa. Leanin mukaan hukkia on seitsemn erilaista. Niden lisksi esitetn useasti Toyotan kahdeksas hukka. Tavoite on keskitty vain siihen, mik tuottaa asiak-kaalle lisarvoa. Kaikki arvoa tuottamaton ty on hukkaa, ja siit tulee pst eroon. Toinen hyvin tunnettu laatujohtamisen tykalu on Six Sigma. Six Sigma on kattava ja joustava tilastollinen menetelm, jolla pyritn pienentmn vaihtelua. Tavoite on kuu-si sigmaa, joka tarkoittaa 3,4 vikamahdollisuutta miljoonaa mahdollisuutta kohti. Lean Six Sigma yhdist nm kaksi ajatusmallia. Prosessista poistetaan hajontaa sa-malla kun siit poistetaan hukkaa. Six Sigmassa keskitytn vaihtelun minimoimiseen ja Lean keskittyy hukan poistamiseen. Termin Six Sigma kuvaa erittin suorituskykyisen prosessin kyky tuottaa huippulaatua. Kun hajonta on pieni, on prosessi paremmin hal-littavissa. Tyn tavoitteena oli selvitt Lean Six Sigman olemus. Ty tehtiin kirjallisuustutki-muksena.

ii

SISLLYSLUETTELO

TIIVISTELM ____________________________________________________ I

SISLLYSLUETTELO ____________________________________________ II

JOHDANTO ____________________________________________________ 1

1. LEAN ______________________________________________________ 2

1.1.1 Toyota __________________________________________________________ 4

1.2 JOHTAMISJRJESTELM ___________________________________________ 5

1.2.1 Henkilst _______________________________________________________ 5

1.2.2 Tehokas toimitusketju ______________________________________________ 7

1.3 ARVOKETJUAJATTELU _____________________________________________ 7

1.4 JATKUVA PARANTAMINEN _________________________________________ 8

1.4.1 PDCA- ympyr ____________________________________________________ 9

1.4.2 A3-menetelm ___________________________________________________ 10

1.4.3 Kaizen _________________________________________________________ 12

1.5 JUST-IN-TIME ____________________________________________________ 14

1.6 HUKAT __________________________________________________________ 15

1.6.1 Ylituotanto ______________________________________________________ 15

1.6.2 Yliprosessointi ___________________________________________________ 16

1.6.3 Kuljetukset ______________________________________________________ 16

1.6.4 Liike ___________________________________________________________ 17

1.6.5 Odottelu ________________________________________________________ 18

1.6.6 Varasto _________________________________________________________ 18

1.6.7 Viallinen tuote ___________________________________________________ 19

1.6.8 Henkilstn luovuuden kyttmttmyys (Toyotan kahdeksas hukka) ________ 19

1.7 TYKALUT ______________________________________________________ 20

1.7.1 5S _____________________________________________________________ 20

1.7.2 Kanban ja imuohjaus ______________________________________________ 22

1.7.3 Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito ______________________________ 23

1.7.4 Visuaalinen ohjaus ________________________________________________ 24

1.7.5 Poka-Yoke ______________________________________________________ 24

1.7.6 Nopea asetuksenvaihto _____________________________________________ 24

1.7.7 Pienet erkoot ____________________________________________________ 25

1.8 CASE ____________________________________________________________ 25

2. SIX SIGMA ________________________________________________ 27

iii

2.1 DMAIC ___________________________________________________________ 28

2.1.1 Define (Mrittelyvaihe) ___________________________________________ 29

2.1.2 Measurement (Mittaus) ____________________________________________ 30

2.1.3 Analysis (Analysointi) _____________________________________________ 31

2.1.4 Improvement (Parannus ja optimointi) ________________________________ 31

2.1.5 Control (Ohjaus ja valvonta) ________________________________________ 31

2.2 TYKALUT ______________________________________________________ 31

2.2.1 Asiakkaan ni ___________________________________________________ 32

2.2.2 Saanto __________________________________________________________ 33

2.2.3 Syy-seurauskaaviot _______________________________________________ 34

2.2.4 Tilastolliset menetelmt ____________________________________________ 35

2.2.5 Mittausjrjestelmn analysointi ______________________________________ 37

2.2.6 Graafiset analyysit ________________________________________________ 38

2.2.7 Multi-Vari kortit __________________________________________________ 40

2.2.8 Korrelaatio ja regressio ____________________________________________ 41

2.2.9 Koesuunnittelu ___________________________________________________ 41

2.2.10 Vika- ja vaikutusanalyysi _________________________________________ 42

2.2.11 Ohjauskortit (SPC) ______________________________________________ 43

2.3 SIX SIGMA ROOLIT _______________________________________________ 44

2.3.1 Black Belt _______________________________________________________ 44

2.3.2 Master Black Belt _________________________________________________ 45

2.3.3 Green Belt ______________________________________________________ 45

2.3.4 Six Sigma johtoryhm (Six sigma Steering Committee) __________________ 45

2.3.5 Sponsori (Sponsor tai Champion) ____________________________________ 46

2.3.6 Kyttnottojohtaja (Implementation Leader) ___________________________ 47

2.3.7 Valmentaja (Coach) _______________________________________________ 47

2.3.8 Ryhmnjohtaja (Team Leader)_______________________________________ 48

2.3.9 Ryhmnjsen (Team Member) _______________________________________ 49

2.3.10 Prosessinomistaja (Process Owner) _________________________________ 49

2.4 KYTTNOTTO, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS ____________________ 49

2.5 CASE ____________________________________________________________ 50

3. LEAN SIX SIGMA ___________________________________________ 52

3.1.1 Leanin ja Six Sigman eroja _________________________________________ 54

3.1.2 Miksi Lean tarvitsee Six Sigmaa _____________________________________ 55

3.1.3 Miksi Six Sigma tarvitsee Leania _____________________________________ 56

3.1.4 Lean Six Sigma roolit ______________________________________________ 57

3.2 LEAN SIX SIGMA TYKALUT ______________________________________ 57

iv

3.3 CASE ____________________________________________________________ 58

4. YHTEENVETO _____________________________________________ 61

LHDELUETTELO ______________________________________________ 65

1

JOHDANTO

Tmn pivn teollisuudessa kilpailu kiristyy kaikenaikaa. Yrityksen tulee prjtkseen

parantaa jatkuvasti tuotteitaan ja toimintaansa. Useissa yrityksiss on kytss jonkin-

lainen laadun parantamismenetelm. Niiden systemaattista kytt kutsutaan laatujoh-

tamiseksi.

Laatujohtamisen tykaluja on kehitetty jo vuosikymmeni. Kytss on paljon erilaisia

malleja. Nit on vaikea laittaa varsinaiseen paremmuusjrjestykseen, koska eri mallit

pyrkivt parantamaan prosessia omasta nkkulmastaan. Laatujohtaminen on ajatusmal-

li, jonka mukaan laatua johdetaan hallitusti. Kytetyimpien ajatusmallien joukkoon kuu-

luu Lean ja Six Sigma. Niden pohjalta on kehitetty Lean Six Sigma, joka pyrkii kyt-

tmn molempien parhaat ominaisuudet.

Leanissa toiminnasta poistetaan hukka, kaikki tarpeeton. Prosessista erotetaan arvoa

tuottava ja tuottamaton toiminta. Arvoa tuottamaton ty on turhaa joka tulee poistaa.

Six Sixmassa taas prosessi tulee saada ensin hallintaan ja sen jlkeen pyritn vhent-

mn prosessin vaihtelua. Molemmat ajatusmallit ovat olleet kytss kauan ja ne on

todettu hyvin toimiviksi ja tehokkaiksi. Lean Six Sigma yhdist nm kaksi ajatusmal-

lia. Prosessista poistetaan kaikki turha ja pienennetn hallitusta prosessista vaihtelua.

Nin saadaan kytetty molempien mallien hyvt ominaisuudet ja korvattua huonoja

puolia.

2

1. LEAN

Lean- ajattelun alkupern pidetn yleisesti Toyotan tuotantojrjestelm, TPS (Toyota

Production System). TPS tuotantofilosofiaa on kehitetty toisesta maailmansodasta lhti-

en, jolloin lhtkohtana oli autoteollisuuden kova kilpailu ja toisaalta tuotantore

Recommended

View more >