moduł wiązary dachowe- drewniane

Download Moduł Wiązary dachowe- drewniane

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 650-Wizary dachowe - drewniane

  650 - 1

  Modu

  Wizary dachowe-

  drewniane

 • 650-Wizary dachowe - drewniane

  650 - 2

  Spis treci 650. WIZARY DACHOWE DREWNIANE ............................................................................3

  650.1. WIADOMOCI OGLNE .......................................................................................................3 650.1.1. Opis oglny programu ...................................................................................................3 650.1.2. Zakres pracy programu..................................................................................................3 650.1.3. Opis podstawowych funkcji programu...........................................................................4

  650.1.3.1 Schematy statyczne....................................................................................................4 650.1.3.2 Grupy obcie .........................................................................................................5 650.1.3.3 Obliczenia statyczne..................................................................................................6 650.1.3.4 Wymiarowanie ..........................................................................................................6

  650.2. WPROWADZANIE DANYCH .................................................................................................9 650.2.1. Wybr schematu statycznego uruchomienie moduu ..................................................9 650.2.2. Pasek stanu pracy moduu ...........................................................................................11 650.2.3. Opis zakadek moduu Wizary dachowe..................................................................12

  650.2.3.1 Zakadka Geometria.............................................................................................12 650.2.3.2 Zakadka Obcienia............................................................................................14 650.2.3.3 Zakadka Prty i podpory.....................................................................................16

  650.3. PODPORY SPRYSTE .......................................................................................................19 650.3.1. Kalkulator sztywnoci pionowej i poziomej oparcia na patwi lub belce ....................20 650.3.2. Kalkulator sztywnoci poziomej oparcia na cianie ....................................................22

  650.4. WYMIAROWANIE PRTW Z RAMY 2D ............................................................................23 650.5. OPIS OKNA EKRANU ROBOCZEGO.....................................................................................24 650.6. OKNO DRZEWA PROJEKTU................................................................................................25 650.7. WIDOK 3D........................................................................................................................26 650.8. OBLICZENIA KONFIGURACJA RAPORTW......................................................................27 650.9. OPIS RAPORTW MODUU WIZARY DACHOWE ...........................................................28 650.10. PRZYKAD........................................................................................................................30

 • 650-Wizary dachowe - drewniane

  650 - 3

  650. Wizary dachowe drewniane

  650.1. Wiadomoci oglne

  650.1.1. Opis oglny programu

  Modu wizary dachowe - drewniane przeznaczony jest do oblicze statycznych i wymiarowania podstawowych schematw statycznych drewnianych wib dachowych. W ramach oblicze statycznych program rozwizuje 32 typy parametrycznie zdefiniowanych schematw statycznych z uwzgldnieniem szeciu typowych schematw obcie charakterystycznych dla konstrukcji dachowych. Wartoci si wewntrznych prtw dla kolejnych schematw, oraz dla obwiedni wartoci ekstremalnych, podane s w postaci odpowiednich wykresw i tabel. Po obliczeniu statyki program automatycznie wymiaruje wszystkie prty konstrukcji wg najnowszej normy drewnianej PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie z uwzgldnieniem poprawek Az1 i Az2. Wymiarowanie prowadzone jest dla stanw granicznych nonoci (wszystkie moliwe tryby pracy konstrukcji), oraz dla stanw granicznych uytkowania (obliczanie przemieszczenia z uwzgldnieniem procesw reologicznych). Kocowym efektem pracy moduu jest wykonanie zbiorczego tabelarycznego zestawienia wynikw wymiarowania caoci konstrukcji.

  650.1.2. Zakres pracy programu

  Podstawowe modele statyczne obejmuj wiby drewniane: kratownicowe, krokwiowe, patwiowo-krokwiowe, jtkowe, wieszarowe i mieszane dostpne w kilku odmianach (cznie 32 schematy). Parametryczne zdefiniowanie geometrii, pozwala na dowolne okrelenie wymiarw poziomych i pionowych wizara, nie powodujcych zmiany jego schematu statycznego. Moliwa jest rwnie zmiana dowolnej podpory: ze staej, na przesuwn. Na etapie budowania geometrii prowadzona jest bieca kontrola jej poprawnoci.

  W procesie wymiarowania uwzgldniane s nowe klasy uytkowania konstrukcji, oraz klasy trwania obcienia, definiowane automatycznie, odrbnie dla kadego schematu obcienia. Poszczeglne prty wizara mog skada si z pojedynczych lub podwjnych elementw drewnianych o przekroju prostoktnym, prostym lub obrconym o 90. Dla kadego prta dostpne s wszystkie klasy drewna litego i klejonego zawarte w PN-B-3150:2000. Do moduu doczona jest rwnie biblioteka typowej tarcicy iglastej, obrzynanej, oglnego przeznaczenia (wg PN-75/D-96000). Modu pozwala na dowolne ustawienie wspczynnikw wyboczenia w obu kierunkach, lub na wybranie opcji wspczynnikw domylnych, ustawianych automatycznie przez program. Dodatkowo, przy wymiarowaniu, przewidziano moliwo uwzgldnienia dla kadego prta wspczynnikw osabienia przekroju, okrelanych indywidualnie dla kadego trybu pracy konstrukcji. Do niezbdnego minimum, polegajcego na przepisaniu z norm lub moduu Obcienia, ograniczono dane potrzebne do okrelenia wartoci obcie w poszczeglnych schematach (program sam dokonuje ich odpowiedniego rozkadu).

  Obliczenia statyczne wykonane s algorytmem macierzowej metody przemieszcze z uwzgldnieniem sztywnoci elementw drewnianych okrelanych osobno dla kadego prta wizara, przy zaoeniu rwnolegego ukadu wkien w prcie. Analogicznie, wymiarowanie prtw odbywa si przy zaoeniu typowego rwnolegego ukadu wkien elementw drewnianych. W procesie oblicze statycznych i wymiarowania nie s uwzgldniane wpywy mimorodw pocze poszczeglnych prtw w wizarze, ktre mog

 • 650-Wizary dachowe - drewniane

  650 - 4

  wystpowa w rzeczywistych konstrukcjach. Wymiarowanie kolejnych prtw wykonywane jest dla ekstremalnych, obliczeniowych wartoci si wewntrznych (obwiednia) w nastpujcych stanach pracy: zginanie z uwzgldnieniem statecznoci, ciskanie z uwzgldnieniem dwukierunkowego wyboczenia, rozciganie, cinanie, oraz we wszystkich stanach zoonych przewidzianych now norm. Stan graniczny uytkowania okrelany jest dla wartoci charakterystycznych obcie, z uwzgldnieniem procesw reologicznych (pezanie i wilgotno), oraz wpywem si poprzecznych dla przekrojw krpych.

  650.1.3. Opis podstawowych funkcji programu

  650.1.3.1 Schematy statyczne

  W programie uwzgldniono 32 parametrycznie zdefiniowane, schematy statyczne wizarw dachowych, drewnianych, dwuspadowych:

  1. Krokwie jednoprzsowe.

  2. Krokwie dwuprzsowe.

  3. Patwiowy na jednej cianie stolcowej.

  4. Patwiowy na dwch cianach stolcowych.

  5. Patwiowy - na trzech cianach stolcowych.

  6. Patwiowy ciany stolcowe ukone.

  7. Patwiowy dwie ciany stolcowe ukone, jedna prosta.

  8. Patwiowo kleszczowy.

  9. Patwiowo - kleszczowy z mieczami.

  10. Patwiowo kleszczowy z zastrzaami.

  11. Patwiowo kleszczowy z zastrzaami i mieczami.

  12. Patwiowo kleszczowy z zastrzaami, bez kleszczy grnych.

  13. Patwiowo kleszczowy z ukonymi cianami.

  14. Krokwiowy.

  15. Patwiowo kleszczowy z ukonymi cianami i zastrzaami.

  16. Jtkowy.

  17. Wieszakowy podwieszenie proste.

  18. Wieszakowy podwieszenie proste i ukone.

  19. Mieszany patwiowo jtkowy schemat I.

  20. Mieszany patwiowo jtkowy schemat II.

  21. Kratownicowy schemat 1.

  22. Kratownicowy schemat 2.

  23. Jtkowy na dwch cianach stolcowych.

  24. Jtkowy na dwch cianach stolcowych z kleszczami dolnymi.

 • 650-Wizary dachowe - drewniane

  650 - 5

  25. Jtkowy na trzech cianach stolcowych.

  26. Jtkowy na trzech cianach stolcowych z kleszczami dolnymi.

  27. Kleszczowy na dwch cianach prostych i dwch ukonych.

  28. Kleszczowy na dwch cianach prostych i dwch ukonych z kleszczami dolnymi.

  29. Kleszczowy na czterech cianach, z mieczami.

  30. Kleszczowy na czterech cianach.

  31. Dwuwieszarowy prosty.

  32. Jednowieszarowy z dwoma zastrzaami.

  Kady z powyszych modeli teoretycznych zbudowany zosta jako typowy, paski ukad prtowy, skadajcy si z prtw (od 4 do 21 zalenie od schematu), wzw i podpr. Dla kadego prta zdefiniowano sposb poczenia jego kocw (przegubowy lub sztywny). Dodatkowo, kademu elementowi w ukadzie przypisana zostaa nazwa, odpowiednia do roli jak peni ten prt w wizarze (np. krokiew, jtka, sup, zastrza itp.). Przyjty oglny schemat statyczny nie moe podlega zmianie, z wyjtkiem moliwoci przedefiniowania podpr (staa lub przesuwna).

  Uwaga:

  Naley zwraca uwag aby przy braku rwnowacych si obcie poziomych, ilo podpr nieprzesuwnych bya tak dobrana, aby ukad statyczny wizara by kinematycznie niezmienny, co umoliwi prawidowe wykonanie oblicze statycznych.

  650.1.3.2 Grupy obcie

  W programie przewidziano sze grup obcie typowych dla dachw drewnianych:

  0. Grupa ciaru wasnego konstr