mogens larsen afgoldning fodringsdag 20200909 for web · 2020. 9. 8. · mogens larsen & guilherme...

of 42 /42
VERSITET MOGENS LARSEN & GUILHERME A. FRANCHI PROJEKTDELTAGERE: MARGIT B. JENSEN, METTE S. HERSKIN, MONA V. LARSEN, LORENZO HERNANDEZ-CASTELLANO OG MARTIN T. SØRENSEN TAK TIL MSC OG BSC STUDERENDE: SIMONE L.P. BALTHZERSEN, LAURA K.B. PEDERSEN, HENRIK V. KVIESGAARD, CAMILLA TOLDEVAR OG MARLENE T. CLAUSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET 9. SEPTEMBER 2020 UNI AFGOLDNINGSSTRATEGI EFFEKT AF REDUCERET FODERNIVEAU ELLER MALKEFREKVENS

Author: others

Post on 17-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VERSITET

  MOGENS LARSEN & GUILHERME A. FRANCHI

  PROJEKTDELTAGERE:MARGIT B. JENSEN, METTE S. HERSKIN, MONA V. LARSEN, LORENZO HERNANDEZ-CASTELLANO OG MARTIN T. SØRENSEN

  TAK TIL MSC OG BSC STUDERENDE:SIMONE L.P. BALTHZERSEN, LAURA K.B. PEDERSEN, HENRIK V. KVIESGAARD, CAMILLA TOLDEVAR OG MARLENE T. CLAUSEN

  INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET 9. SEPTEMBER 2020

  UNI

  AFGOLDNINGSSTRATEGIEFFEKT AF REDUCERET FODERNIVEAU

  ELLER MALKEFREKVENS

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  FORLØB AF PRÆSENTATION› Mogens Larsen› Baggrund og forsøgsdesign› Produktion og stofskifte

  › Guilherme Franchi – in English› Spændt yver og mælkeløb› Ædeadfærd og ædemotivation

  › Mogens Larsen› Konklusion

  2

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  AFGOLDNING VED HØJ YDELSE

  3

  ↑ Yverinfektion ↑ Ubehag

  Høj ydelse ved afgoldning

  Mælk akkumuleres i yveret

  ↑ Mælkeløb ↑ Spændt yver

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  AFGOLDNING VED HØJ YDELSE› Der bliver afgoldet på mange måder› Brat eller gradvis› Gradvis med reduceret foder og/eller malkning

  › SEGES anbefaling› Ingen kraftfoder i automater/AMS sidste 2-3 uger› 3-4 kg TS laktationsfoder/græsensilage + halm ad lib. + Ca-rig mineral› Stop malkning brat

  › Eksisterende viden› Nogle udenlandske; en del med lav ydelse; ingen danske forsøg

  4

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  FORMÅL› At undersøge afgoldning af højtydende køer med

  typisk anvendte strategier og deres virkning på stofskifte, spændt yver, mælkeløb og sultfølelse

  5

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  FORSØGSDESIGN› Randomiseret blokforsøg med 60 Holstein› Blokket efter paritetsgruppe, 1. eller 2.+3. kalvs› Min. 15 kg mælk/dag 2 uger før afgoldning› Køerne løbende med i forsøg› Køer kun i forsøg én gang

  › AMS besætning med Insenteckasser› Tidligere KFC

  6

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  FORSØGSDESIGN› 2×2 faktorielt = 4 behandlinger => 15 køer per beh.

  › Foderniveau: Normalt vs. Reduceret (begge ad lib.)› Malkefrekvens: 2× vs. 1× dagligt (kun morgen)› 7 dages periode

  7

  Dag i forhold til afgoldning-14 -7 0 7

  Fode

  rniv

  eau

  Normaltfoderniveau

  Goldko TMR ad lib.Ingen malkning

  ReduceretFoderniveau

  2× malkning1× malkning

  2× malkning1× malkning

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  RATIONERg/kg TS Normal Reduceret Goldko TMR

  Majsensilage 276 169 524

  Kl.græsensilage 233 142 157,1

  Byghalm 294 227

  Byg, valset 126 77,1

  Rapskage 77 47,2 35

  Sojaskrå 77 47,2 35

  Roepiller 68 42

  AMS kraftfoder 131 110

  Mineraler 12 71,5 22

  NEL, MJ/kg TS 6.75 5.73 5.71

  8

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  STALDINDRETNING› Køer flyttet til afgoldningshold 7 dage før afgoldning

  9

  Inse

  ntec

  kass

  ertil

  fode

  rbla

  ndin

  ger

  Gan

  g til

  AM

  SM

  anue

  l fly

  tnin

  g

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  OBSERVATIONER I DE TRE UGER› PRODUKTION: foderoptagelse, mælkeydelse, vægt

  › YVER: spændt yver, mælkeløb

  › BLOD: glukose, frie fedtsyrer, BHB og Ca

  › ADFÆRD: ædeadfærd og ædemotivation

  10

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  Dag i forhold til afgoldning-14 -7 0 7

  PMR

  , kg

  TS/d

  0

  5

  10

  15

  20

  25 NORM + 2×NORM + 1×REDU + 2×REDU + 1×

  PFoder × Dag < 0.01

  FODEROPTAGELSE PMR (INSENTEC)

  11

  -34%

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  Dag i forhold til afgoldning-14 -7 0 7

  lk, k

  g/d

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30 NORM + 2×NORM + 1×REDU + 2×REDU + 1×

  PFoder × Malkning < 0.01PFoder × Dag < 0.01

  MÆLKEYDELSE

  12

  -30%-45%

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  Optagelse Balance

  NEL

  , MJ/

  d

  -60

  -30

  0

  30

  60

  90

  120

  150 NORM + 2xNORM + 1xREDU + 2xREDU + 1x

  PFoder × Malkning = 0.03

  PFoder < 0.01PMalkning < 0.01

  ENERGI FØR AFGOLDNING

  13

  -47 %

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  VÆGT

  14

  Uge før afgoldning-2 -1

  Vægt

  , kg

  600

  650

  700

  750

  800

  NORM + 2xNORM + 1xREDU + 2xREDU + 1x

  PFoder < 0.01PMalkning = 0.57

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  Dag i forhold til afgoldning-14 -7 0 7

  TS o

  ptag

  else

  , kg/

  d

  0

  5

  10

  15

  20

  25NORM + 2×NORM + 1×REDU + 2×REDU + 1×

  PFoder × Malkning × Dag = 0.02

  FODEROPTAGELSE EFTER AFGOLDNING

  15

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  FRIE FEDTSYRER I BLOD

  Dag i forhold til afgoldning-9-9-9-9 -6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7

  NEF

  A, µ

  mol

  /L

  0

  200

  400

  600

  800

  1000 NORM + 2×NORM + 1×REDU + 2×REDU + 1×

  PFoder × Dag < 0.01PFoder × Malkning × Dag = 0.07

  16

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  GLUKOSE I BLOD

  Dag i forhold til afgoldning-9-9-9-9-9-9-9-9 -6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7

  Glu

  kose

  , mm

  ol/L

  3.4

  3.6

  3.8

  4.0

  4.2

  4.4

  4.6

  NORM + 2×NORM + 1×REDU + 2×REDU + 1×

  PFoder × Dag < 0.01PMalkning × Dag = 0.01

  17

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  KETONSTOFFER I BLOD

  Dag i forhold til afgoldning-9-9-9-9-9-9-9-9 -6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7

  BH

  BA,

  mm

  ol/L

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  NORM + 2×NORM + 1×REDU + 2×REDU + 1×

  PFoder × Dag = 0.01PMalkning × Dag = 0.03

  18

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  CALCIUM I BLOD

  19

  Dag i forhold til afgoldning-9-9-9-9-9-9-9-9 -6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7-6 -5 -2 0 1 2 5 7

  Ca,

  mm

  ol/L

  2.2

  2.4

  2.6

  2.8

  3.0

  NORM + 2×NORM + 1×REDU + 2×REDU + 1×

  PFoder × Dag < 0.01PMalkning × Dag < 0.01

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  OPSUMMERINGFør afgoldning› Energioptagelse reduceret ca. 50% med 30% halm i

  rationen› Foderoptagelse var ikke påvirket af malkefrekvens› Mælkeydelsen faldt 30% med hver faktor alene› Kombineret faldt mælkeydelsen 45%› Høj NEFA i hele perioden med reduceret foderniveau

  Efter afgoldning› Kortvarig let forhøjet NEFA for køer ved normal

  foderniveau

  20

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  CLINICAL EXAMINATION OF THE UDDER

  21

  › When: days -7, -6, -5, -2, 0, 1, 2 and 5 relative to dry-off› Time: between 08.15 and 10.15h› Where: cubicles in the experimental home pen

  › Measures:› 1. Distance between rear quarters› 2. Teat perimeter› 3. Udder firmness› 4. Signs of milk leakage

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  DISTANCE BETWEEN REAR QUARTERS

  22

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  DISTANCE BETWEEN REAR QUARTERS

  23

  Days relative to dry off-7 -6 -5 -2 0 1 2 5-7 -6 -5 -2 0 1 2 5-7 -6 -5 -2 0 1 2 5-7 -6 -5 -2 0 1 2 5

  Rea

  r qua

  rter

  dis

  tanc

  e, c

  m

  2

  4

  6

  8

  10NORM + 2×NORM + 1×REDU + 2×REDU + 1×

  PFeeding × Milking × Day = 0.05

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  TEAT PERIMETER

  24

  Perimeter=M1+M2+M3+M4

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  TEAT PERIMETER

  25

  Days relative to dry off-7 -6 -5 -2 0 1 2 5-7 -6 -5 -2 0 1 2 5-7 -6 -5 -2 0 1 2 5-7 -6 -5 -2 0 1 2 5

  Teat

  per

  imet

  er, c

  m

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60 NORM + 2×NORM + 1×REDU + 2×REDU + 1×

  PFeeding × Milking = 0.08

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  UDDER FIRMNESS

  26

  Udder firmness score

  Criteria Normal Firm

  Quarters easily separable YES NO

  Quarters moving YES NOQuarters compressible YES NO

  Teat tip follow the direction of palpation

  YES NO

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  UDDER FIRMNESS

  27

  0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

  100%

  -5 -2 0 1 2 5

  %C

  ows

  pe

  r tre

  atm

  ent

  with

  firm

  ud

  de

  r

  Days relative to dry-off

  Normal_2x Normal_1x Reduced_2x Reduced_1x

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  SIGNS OF MILK LEAKAGE

  28

  Sign of milk leakage =Drop of milk hanging; milkleakage or milk flow in atleast 1 of the teats.

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  SIGNS OF MILK LEAKAGE

  29

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 5%C

  ows

  pe

  r tre

  atm

  ent

  lea

  king

  milk

  Days relative to dry-off

  Normal_2× Normal_1× Reduced_2× Reduced_1×

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  SUMMARYReducing the feeding level was the main factor to

  reduce variations in udder size, udder firmness and milk leakage before dry-off.

  At a lower extent, reducing milking frequency reduced udder firmness and milk leakage.

  The benefits of reducing feeding level or milking frequency to the udder were less clear after dry-off.

  30

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  DRY-OFF × DEGREE OF HUNGERCows fed restrictively, compared to non-restricted

  cows, showed:› 1. Higher plasma cortisol (“stress hormone”)› 2. Higher frequency of vocalisations

  › Do these measures indicate hunger?

  › Hunger = negative emotional state caused by undernourishment and lasting beyond the period between meals or feed deliveries.

  31

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  ANOTHER EXAMPLE…

  32

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1Me

  dia

  n vi

  sit a

  ttem

  pts

  (no

  /da

  y)

  Days relative to dry-off

  Normal_2x Normal_1x Reduced_2x Reduced_1x

  Hunger?Learning?

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  FEEDING MOTIVATION TEST

  › Rationale:Work harder to keep access to the fixed resource

  › Examples:Walk long distances or press a lever to obtain additional fixed rewards

  › Goal:› Stimulate behaviours that meaningfully relate to the

  alleviation of hunger.

  33

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 202034

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  STUDY DESCRIPTION

  35

  Day -7 relative to dry-off(Habituation and training)

  Days -5 and -2 relative to dry-off(Testing)

  Ma

  xim

  um w

  eig

  ht p

  ushe

  d (k

  g)

  8

  178

  Fixed reward (3-s access to concentrate)1st 2nd 17th

  1828

  .

  .

  .

  3rd . . .

  1. Latency to earn the first feed reward (≤ 5 min)2. Maximum weight pushed (up to 178 kg)

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  FEED-RESTRICTED COWS WERE QUICKER TO EARN FEED

  36

  Feedinglevel

  Latency to earn the 1st feed reward

  (median, IQR)

  Normal 300; 118 to 300 s

  Reduced 35, 14 to 69 s

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  FEED-RESTRICTED COWS WORKED HARDER TO FEED

  37

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  SUMMARYReduced feeding level before dry-off = high feeding

  motivation

  Changes in milking frequency had no impact on feeding motivation.

  The prolonged, enhanced feeding motivation can be interpreted as hunger.

  38

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  KONKLUSION –GRADVIS AFGOLDNING› Alle sænkede mælkeydelsen› Tegn på mindre mælkeløb og spændt yver› Men forhindrede det ikke

  › Reduceret foderniveau gav metabolisk stress og tegn på sult (bemærk at det var moderat foderreduktion)

  › Reduceret malkefrekvens vil være en bedre måde at sænke mælkeydelse ved afgoldning

  › Efter 2-3 dage var der fuld virkning på mælkeydelse

  39

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  KONKLUSION –BRAT AFGOLDNING› Mere mælkeløb og spændt yver i det første døgnstid› Men ingen store forskelle hvis man summerer over de første 5

  dage

  › Svært at bedømme det akkumulerede ubehag som koen oplever

  › Milde og korte tegn på metaboliks stress og sultfølelse i det første døgnstid

  40

 • INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKABAARHUS UNIVERSITET

  AFGOLDNINGSSTRATEGIERMOGENS LARSEN & GUILHERME FRANCHI

  9. SEPTEMBER 2020

  ANBEFALING› Gradvis afgoldning› Reducér IKKE foderniveauet (nok OK at fjerne det sidste

  kraftfoder i automater/AMS)› Reducér malkning til 1× dagligt i ca. 3 dage

  › Brat afgoldning› Ser interessant ud› Svært at vurdere forskellen i det akkumulerede ubehag som

  køerne oplever ved spændt yver› Virkning på mastitis (goldperiode og næste laktation)?

  41

 • VERSITET

  AARHUSUNIVERSITET

  UNI

  TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

  SPØRGSMÅL?

  FINANSIERET AF MÆLKEAFGIFTSFONDEN OG AARHUS UNIVERSITET

  42