moraru sergiu thesis

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

http://slidepdf.com/reader/full/moraru-sergiu-thesis 1/146
  ACADEMIA DE TIINTE A MOLDOVEI  INSTITUTUL DE CERCETRI JURIDICE I POLITICE 
Cu titlu de manuscris
CZU: 32.01: 342.585(478)(043)=135.1 
ÎN CONTEXTUL DEMOCRATIZRII SOCIETII: ASPECTE POLITICO-INFORMAIONALE 
Specialitatea 561.01. Teoria, metodologia i istoria politologiei; instituii i procese politice 
Tez de doctor în politologie 
Autor:  MORARU Sergiu 
CHIINU, 2015
LISTA ABREVIERILOR........................................................................................ 8
SECURITII NAIONALE................................................................................. 
23
1.2. Interpretarea securitii naionale în contextul democratizarii societii............. 32
1.3. Emergena problematicii securitii informaionale în cadrul devenirii societiiinformaionale............................................................................................................. 40
1.4. Oportunitile cercetrii securitii informaionale din perspectiva
multidimensional....................................................................................................... 46
REPUBLICII MOLDOVA....................................................................................... 
54
2.2. Impactul factorilor interni asupra securitii naionale a Republicii Moldova..................................................................................................................... 65
2.3. Influena factorilor externi asupra securitii naionale a Republicii
Moldova...................................................................................................................... 69
Moldova...................................................................................................................... 77
3.1. Perfecionarea cadrului politico-juridic de garantare a sistemului de securitate
naional a Republicii Moldova............................................................................... 96
3.3. Rolul mass-mediei în situaii de criz...................................................................... 109
3.4. Opiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrrii europene
i cooperrii euroatlantice........................................................................................ 114
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
democratizrii societii: aspecte politico-informaionale”, teza de doctor în politologie,
Chiinu, 2015.
Structura tezei cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri,  bibliografie din 242 de titluri, 127 de pagini de text de baz. Rezultatele obinute sunt publicate
în 13 lucrri tiinifice. 
securitate, ameninare, vulnerabilitate, securitate informaional, reforma sectorului de securitate,
integrare european, conflict transnistrean.
Scopul lucrrii: cercetarea i stabilirea unor obiective prioritare de fortificare a securitii naionale a Republicii Moldova din perspectiva integr rii europene.  În tez se efectueaz 
indentificarea spectrului de ameninri  i  riscuri la adresa securitii naionale  a Republicii
Moldova i studierea oportunitilor de diminuare a acestor factori destabilizatori,   se produce
analiza cadrului juridico-normativ de asigurar e a securitii statului Republica  Moldova i
formularea unor principii, menite s eficientizeze aceast activitate. Lucrarea vizeaz definirea i
analizarea trsturilor inerente ale procesului de continu democratizare a societii
moldoveneti i interdependena dintre aceasta cu securitatea naional,  o analiz a cauzelor
declanrii rzboiului informaional din primvara anului 1992 i repercusiunile acestuia pentru
securitatea naional a Republicii Moldova.
Noutatea i originalitatea tiinific: const în abordarea securitii  naionale  a Republicii
Moldova prin prisma principalelor ameninri i vulnerabiliti care ar putea  afecta existena
statului.
Problema tiinific important soluionat  în domeniul politologiei r ezid  în valorizarea
conceptului securitii naionale a Republicii Moldova, inclusiv dimensiunii sale informaionale.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. R ezultatele obinute sunt benefice
 pentru dezvoltarea tiinei politice, contribuie la amplificarea i aprofundarea cunotinelor
 privind asigurarea securitii Republicii Moldova. Concluziile i recomandrile referitoare la
asigurarea securitii informaionale a statului în contextul  democratizrii  societii pot fi
utilizate de factorii de decizie pentru a evalua principalele ameninri, riscuri i vulnerabiliti la
adresa securitii Republicii Moldova i în elaborarea unor politici eficiente în domeniu. 
Implementarea rezultatelor tiinifice s-a realizat prin examinarea i aprobarea acestora în
cadrul edinelor Centrului Cercetri  Politice i relaii Internaionale a ICJP al AM, au fost
expuse la conferine naionale i internaionale i au fost publicate în 13 lucrri tiinifice. 
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
: ,   , , , 242 , 127
. 13  . :  ,
, , , ,
, , .
:  .
 
, -
  ,

,  20  

 
      .
 
, , .
 
,
   

O   ,   13 .
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
7
ANNOTATION 
MORARU Sergiu, „National Security of the Republic of Moldova in the context of
democratisation of the society: political-informational aspects", doctoral thesis in political
sciences, Chisinau, 2015.
Thesis structure includes: an introduction, three chapters, general conclusions and
recommendations, 242 titles of bibliography, 127 basic text pages. The results are published in
13 scientific papers.
vulnerability, security sector reform. European integration, security policy.
Field of study: Political Sciences.
Purpose: consist of research and priority targets to strengthen the national security of Moldova from the perspective of European integration. To achieve this goal it is necessary to fulfill the
following objectives: identify the spectrum of threats, security risks in Moldova and studying
opportunities to mitigate these destabilizing factors, analysis of legal and regulatory framework
to ensure security and formulation of principles, designed to streamline this activity, defining and
analyzing the inherent features of the process of democratization and interdependence between
the Moldovan society with national security, approach to information warfare in the spring of
1992 and its repercussions today for security.
Novelty and scientific originality: consists in trying to address the informational security of the
Republic of Moldova through the main threats and vulnerabilities that could endanger the
existence of the state.
Important scientific problem addressed in the field of political science and security studies is
to identify solutions to help ensure informational security of the Republic of Moldova, in the
context of European integration option.
Theoretical significance and practical value of the work . In terms of applicability, the results
are beneficial for the development of political science and, in particular, will contribute to
enhancing and deepening the theoretical knowledge of informational security of the Republic of
Moldova. Conclusions and recommendations for national security of the state and the
democratization of society can be used by decision makers to assess the state of the main threats,
risks and vulnerabilities to the informational security of the Republic of Moldova and in
developing effective policies in the field.
Implementation of scientific results achieved by examination and approval under Section
Meetings Political and Scientific Seminar of ASM IPLS profile were exhibited at national and
international conferences and published in 13 scientific papers.
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
CEDO-Curtea European a Drepturilor Omului 
CoE-Consiliul Europei 
CUC-Comisia Unificat de Control 
IIESPR -Institutul de Integrare Europeana i tiine Politice 
NATO-Organizaia Tratatului Atlanticului de Nord 
ONG-Organizaie Neguvernamental 
PESA-Politica European de Securitate i Aprare 
PESC-Politica Extern i de Securitate Comun 
PEV-Politica European de Vecinatate 
PfP-Programul Parteneriatului pentru Pace
SIS-Serviciul de Informaii i Securitate 
SUA-Statele Unite ale Americii
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
Actualitatea temei. Examinarea securittii naionale a Republicii Moldova constituie
un subiect nou i de o importan major pentru cercetrile în domeniul tiinelor politice în
arealul investigaional autohton. Dac în perioada existenei fostei Uniuni Sovietice, modul de
organizare i exercitare a securitii naionale avea un caracter secret, determinând atât
imposibilitatea controlului acesteia din partea societii i constituind, astfel, o premis pentru
numeroase înclcri ale drepturilor omului, cât i lipsa unor investigaii aprofundate ale
fenomenului securitii, dup declararea suveranitii i independenei, Republica Moldova i-a creat propriul sistem de securitate, un cadru juridico-normativ i structuri abilitate în domeniu,
constituite pe principii democratice.
Schimbrile care s-au produs în Republica Moldova i în lume la sfâritul sec. al XX-lea
 –   începutul sec. al XXI-lea, influenând starea cetenilor, a societii i a instituiilor statului,
 precum i configurarea nou a relaiilor internaionale, au determinat un interes sporit pentru
elaborarea politicilor securitii naionale. 
În mod firesc, problemele asigurrii securitii statului au reprezentat, de la începuturi, o
 preocupare prioritar a autoritilor moldoveneti. Astfel, în anul 1994 a fost adoptat Legea
Suprem a Republicii Moldova, iar înc peste un an, o prim Concepie a Securitii Naionale,
urmat de Conceptia Securitii Naionale a Republicii Moldova din 22 mai 2008. Eforturile
autoritilor statului au culminat cu adoptarea la 15 iulie 2011 a Strategiei Securitii Naionale a
Republicii Moldova.
naionale, iar realizarea cercetrilor vizând atât totalitatea componentelor securitii Republicii
Moldova, cât i aspectele particulare ale acesteia poate s contribuie în mod hotrât la elucidarea
 perspectivelor evoluiei societii i conturarea unor decizii social- politice echilibrate i
 judicioase. Investigarea acestor componente poate fi realizat în mod concertat i poart un
caracter interdependent.
Premisele de la care a fost iniiat aceast lucrare sunt cele potrivit crora derularea unei
reforme reale în domeniul securitii naionale este condiionat de existena unei culturi de
securitate. În acelai timp, eficiena i suportul public al activitii în domeniu trebuie s fie
raportabile la nivelul de dezvoltare a societii.
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
 problemei securitii naionale a Republicii Moldova, lipsa unei coli naionale a studiilor de
securitate (aflat deocamdat în proces de constituire), lucru care nu permite expres rezolvarea
unui ir întreg de probleme i provocri existente în aceast sfer. Iar la rândul su, acest lucru a
favorizat, nu de puine ori, adoptarea unor decizii politice ineficiente în raport cu soluionarea  principalelor pericole la adresa securitii naionale a statului. Aceast lacun în domeniul
studiilor de securitate se conjug cu necesitatea depir ii abordrilor clasice dominante, cu
 precadere de factur realist, care percepeau securitatea prin prisma conceptelor puterii i a
dominaiei militare.
Eforturile întreprinse de autoriti în contextul revenirii continue la elaborarea Strategiei
de Securitate Naional a Republicii Moldova relev faptul c o serie de ameninri noi,
asimetrice, care se manifest i sub forma agresiunilor informaionale, generate preponderent din mediul internaional dar i - într -o anumit msura - de cel intern, pot afecta grav starea de
securitate a cetenilor, a statului sau a organizaiilor din care Republica Moldova face parte. 
Pentru Republica Moldova, o deosebit importan o are valorificarea opiunii de asociere
la Uniunea European, ceea ce ar asigura accesul la spaiul politic i de securitate unic, cu scopul 
de a reduce riscurile i ameninrile la adresa securitii, care sunt provocate atât de factorii
interni cât i externi, inclusiv de procesul globalizrii. 
Reformarea sistemului naional de securitate în ansamblu, a devenit pentru multe ri, o
 prioritate naional care rezult din necesitatea de adaptare la dinamica transformrilor politice,
economice, sociale, precum i la configurrile geopolitice regionale. Pentru Republica Moldova,
acest proces a fost caracterizat prin crearea sistemului naional de securitate, materializat prin
formarea cadrului normativ i a structurilor abilitate. Îns lipsa unui cadru teoretico -metodologic
solid în abordarea securitii naionale, instabilitatea politic, economic i social, resursele
financiare limitate ale Republicii Moldova i contextul geopolitic nefavorabil au creat, de multe
ori, o viziune distorsionat asupra ameninrilor i vulnerabilitilor, ceea ce a determinat
adoptarea unor aciuni ineficiente de diminuare a securitii în sectoarele-cheie ale statului.
Aceste realiti impun necesitatea unor noi abordri ale problematicii securitii naionale
conferind actualitate i relevan cercetrii întreprinse. 
Expunerea situaiei în domeniu i identificarea problemelor de cercetare. tiinele
 politice îi adjudec investigaiile care examineaz modul în care se realizeaz securitatea
naional în cadrul constituirii ordinii democratice „prin exercitarea deplin a drepturilor i
libertilor ceteneti, asumarea contient a responsabilitilor, perfecionarea capacitilor de
decizie i de aciune a statului i prin afirmarea rii ca membru activ al comunitii
internaionale” [29, p. 12]. S-a dovedit a fi productiv, în acest sens, fgaul colii de la
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
despre fenomenul securitii i interpretrile acestuia [169, 171, 197]. Respectiv, mai muli
cercettori din strintate [176, 178, 179, 198] au abordat conceptul de securitate cu scopul de
elucidare a condiiilor obiective i subiective care ar trebui realizate pentru diminuarea
insecuritii statelor, societilor i indivizilor. Deosebit de important este, în acest sens, contribuia autorilor precum: H. Morgenthau, K. Waltz, A. K. Organski, A. Wolfers, A. Wendt,
M. Ward, L. Diamond, K. Schwartzman, A.Gidens, . , . , .
.a.
Cercettorii din Republica Moldova, aa cum arat experiena acumulat în domeniu, au
abordat problemele legate de securitatea naional dintr-o perspectiv mai mult pragmatic,
examinând noile transformri naionale, inclusiv cu impact asupra securitii Republicii Moldova
i a identificrii noilor soluii pentru diminuarea riscurilor i a vulnerabilitilor, pentru dezvoltarea unor politici mai eficiente în domeniul securitii, identificrii cilor de soluionare a
conflictului transnistrean, reformarea sectorului naional de securitate.
Problematica securitii naionale din perspectiva politologic a fost abordat de mai
muli autori din Republica Moldova, precum V. Moraru [207], V. Juc [71], C. Manolache [85],
A. Burian [15], A. Barbneagr [9], A. Roca [121]. În ultimii ani în republic au aprut studii,
care vars lumin asupra unor aspecte inedite ale problematicii în cauz, aparinând
cercettorilor V. Saca, N. Chirtoac, V. Cibotaru, V. Marinua, Iu. Pântea, O. Serebrian, V.
Lupan, N. Albu, S. Cebotari, S. Sprâncean, A. Rusnac, V. Ungureanu, V. Varzari, . a.
Printre cei mai importani autori din România, care reprezint suportul teoretic al
 prezentei cercetri, sunt: T. Frunzetti [53], C. Motoflei [107], C. Troncot [155], D. Dungaciu
[47], I. Chifu [21], P. Duu [48], G. Alexandrescu [5] .a. 
Reperele teoretico-metodologice ale securitii naionale s-au grupat în jurul celor mai
importante coli i curente, cele mai de seam fiind, coala de la Copenhaga, Constructivismul,
 Neorealismul i Neoliberalismul. Deosebit de important pentru elucidarea temei este contribuia
autorilor din strintate, valorificat în tez, precum B. Buzan [18], . . [241], O.
Waever [196], S. Mohrman [183], M. Ward [199], N. Chomsky [171], A.Gidens [173] .a. 
Cercetrile în domeniul securitii sunt prezentate într -o serie de lucrri, în special, cele în
care autorii abordeaza securitatea i democratizarea societatii prin prisma procesului de integrare
european. Cele mai importante postulate pe care ne-am bazat în realizarea suportului teoretic al
acestei lucrri au fost cele expuse de: A. Burian [15], S. Nazaria [229], C. Manolache [84],
P.Varzari [160], V. Moneaga [105], V. Saca [126], A.Rusnac [123], L.Ghica [57] M. Zulean
[164], Iu. Pântea [112], O. Serebrian [135], T. ârdea [152] .a. În literatura de specialitate
autohton, conexiunea dintre fenomenul politic, securitate i media constituie tema cercetarilor
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
12
 profesorului V. Moraru. Astfel, în mai multe din lucrrile sale, printre acestea fiind „Mass-media
versus politica [102], autorul reflecta interdependena mass-media cu politica si securitatea
informaional. O semnificaie aparte pentru cercetarea dat l-au prezentat studiile profesorului
Victor Juc [72].
Principalele probleme tiinifice pe care ni le-am propus spre cercetare sunt:
1. Identificarea celor mai importante vulnerabiliti i ameninri la adresa securitii naionale a
Republicii Moldova, analiza aprofundat i prioritizarea riscurilor care erodeaz securitatea
naional i implicit pe cea informaional a statului; 
2. Precizarea factorilor care influeneaz ineficiena eforturilor autoritilor privind soluionarea
conflictului din regiunea transnistrean a Republicii Moldova; 
3 Impactul opiunii de integrare european, al semnrii acordului de la Vilnius de ctre
Republica Moldova i parafrii Acordului de Asociere de statele membre UE, asupra procesului de reformare a securitii naionale, implicit, a domeniului securitii informaionale. 
Cu titlu de  ipotez de lucru în domeniul politologiei i a studiilor de securitate a fost
formulat supoziia cu privire la caracterul complex, interdependent, i chiar neunivoc al
securitii naionale a Republicii Moldova, în condiiile în care fortificarea ei depinde de
eforturile autoritilor i de factori externi, iar procesele de democratizare a societii impun
antrenarea în acest proces a unui numr mare de actori nestatali, determinând dificultatea
guvernanei securitii. Întrucât aspectele securitii naionale n-au beneficiat suficient de o
abordare complex i bine definit, capabil s genereze o viziune strategic durabil ,
discrepana dintre stabilirea principalelor vulnerabiliti pentru securitatea naional a statului i
insuficiena elaborrii politicilor a comportat subminarea securitii naionale a statului i
dinamica insatisfctoare a reformelor democratice. 
Scopul i obiectivele tezei.  Scopul  lucrrii const în stabilirea i cercetarea unor
obiective prioritare de fortificare a securitii naionale a Republicii Moldova din perspectiva
integrrii europene.
- abordarea aspectelor teoretico-metodologice ale securitii naionale în percepia principalelor
coli în domeniu: cea realist, liberal, constructivist, behaviorist, coala de la Copenhaga;
- stabilirea spectrului de ameninri i riscuri la adresa securitii naionale a Republicii Moldova
i studierea oportunitilor de diminuare a acestor factori destabilizatori la adresa securitii
naionale în ansamblu; 
formularea unor principii, menite s eficientizeze aceast activitate; 
- evidenierea influenei euro-atlantice asupra securitii naionale a Republicii Moldova;
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
- analiza iniiativelor i a aportului UE în soluionarea conflictului transnistr ean, evaluarea
componentei informaionale a securitii statului în regiunea transnistrean;
- evaluarea procesului de fundamentare i instituionalizare a securitii naionale prin prisma
Concepiei Securitii Naionale a Republicii Moldova i argumentarea necesitii perfecionrii
acesteia.
multe metode teoretice i empirice, care permit cercetarea procesului de consolidare a securitii
naionale a Republicii Moldova. Astfel, metoda analizei de coninut a documentelor a servit la
cercetarea actelor normative de politici i a strategiilor elaborate de autoritaile Republicii
Moldova i ale Uniunii Europene.  Metoda comparativ a servit la evidenierea
caracteristicilor distincte ale documentelor elaborate în diferite etape, la compararea viziunilor
diferitor coli i curente tiinifice cu privire la abordarea securitaii naionale i la cile cele mai eficiente de edificare i consolidare a sistemului de securitate. La fel, recurgerea la metoda
 structural- funcionalist  a permis abordarea tuturor domeniilor de securitate în calitate de
sistem interdependent. Valoarea acestei metode a fost probat de discreditarea abordrii
 prevalent militare la adresa securitii care se axa pe elementul puterii militare a securitii în
detrimentul componentelor non-militare: economic, politic, social, de mediu. În acelai timp,
 sinteza a fost utilizat pentru a scoate în prim-plan  –  din multitudinea de elaborari tiinifice i
 practice –  concepiile, strategiile i politicile cele mai eficiente de asigurare a securitaii naionale
a Republicii Moldova.  Metoda istoric a fost utilizat pentru descrierea etapizat i punctual a
evoluiei dezbaterii teoretice cu privire la securitatea naional, a abordrilor la nivelul elitelor
 politice ale proceselor asigurrii securitaii naionale i a evoluiei relaiilor dintre Republica
Moldova i Uniunea European. Pentru a atinge scopul investigaiei, s-a apelat de asemenea
la inducie i deducie, generalizându-se materialul teoretic i empiric i fiind fcute, în
consecin, concluziile i recomandrile. 
securitii naionale a Republicii Moldova în corelare cu principalele riscuri, vulnerabiliti i
ameninri care pericliteaz însi existena statului. Analizând proveniena riscurilor, a
vulnerabilitilor i a ameninrilor la securitatea naional a rii, pe de o parte, dar i strategiile
de securitate elaborate de autoriti, pe de alt parte, se urmrete demonstrarea faptului c
aceste probleme n-au beneficiat de o abordare complex i bine definit, capabil s genereze o
viziune strategic durabil din partea autoritilor.
Abordarea aspectelor politico-informaionale ale securitii, în corelarea lor reciproc,
degajeaz, la fel, o însemnat doz de noutate pentru spaiul autohton de cercetare politologic. 
8/16/2019 Moraru Sergiu Thesis
Problema tiinific important soluionat  în domeniul politologiei i a studiilor de
securitate const în identificarea unor soluii care s contribuie la asigurarea securitii naionale
a Republicii Moldova, în contextul opiunii de integrare european. 
Semnificaia teoretic a lucrrii. Rezultatele investigaiei se preteaz în beneficiul
dezvoltrii tiinei politice i, în special, pot contribui la amplificarea i aprofundarea cunotinelor teoretice privind asigurarea securitii naionale a Republicii Moldova. În acelai
timp, i  securitatea informaional se refer la dou dimensiuni eseniale: obiectiv, care
 presupune existena fizic a unor ameninri/vulnerabiliti în aceast sfer, i cea subiectiv, ce
vizeaz percepia indivizilor/comunitilor/autoritilor publice cu privire la prezena sau absena
ameninrilor, riscurilor i vulnerabilitilor la adresa supravieuirii i a dezvoltrii statului i a
societii.
Semnificaia teoretic a lucrrii se refer la încercarea de analiz a procesului de edificare i consolidare sistemului securitii naionale al Republicii Moldova prin prisma principiilor
colii de la Copenhaga. În cadrul lucrrii sunt cercetate principalele vulnerabiliti interne i
ameninrile externe care provin din sectoare eseniale de activitate ale statului.
Valoarea aplicativ. Rezultatele cercetrii, concluziile i recomandrile referitoare la
asigurarea securitii naionale a statului i cele privind democratizarea societii pot fi utilizate
 pe larg atât de teoreticieni, care vor continua investigaiile în acest domeniu, cât i de factorii de
decizie, care pe parcursul soluionrii problemelor legate de asigurarea securitii naionale a
statului, vor putea evalua principalele ameninri, riscuri i vulnerabiliti, inclusiv la adresa
securitii informaionale a Republicii Moldova, i în elaborarea unor politici eficiente în
domeniu. Astfel, cercetarea conine mai multe recomandri ierarhizate care pot fi utilizate de
autoritile guvernamentale în cadrul abordrii, la nivelul respectiv, a problematicii securitii
naionale. Lucrarea poate constitui un suport teoretic i factologic pentru conceperea unui curs
universitar despre securitatea naional a Republicii Moldova.
Rezultatele tiinifice principale înaintate spre susinere constau în:
- conturarea i evaluarea nivelului de impact al ameninrilor, riscurilor i vulnerabilitilor
asupra securitii naionale a Republicii Moldova i identificarea unor soluii pentru asigurarea
acesteia;
- elaborarea unui cadru analitic conceptual complex, bazat pe surse tiinifice importante ce
vizeaz cercetarea securitii naionale, aducând un aport la fundamentarea i consolidarea
tiinei securitii, tiin interdisciplinar în plin dezvoltare, bazat pe ideile adepilor colii de
la Copenhaga;
informaionale a Republicii Moldova, analiza aprofundat i prioritizarea riscurilor care erodeaz
securitatea informaional a statului; 
- argumentarea necesitii elaborarii unui set de legi, care ar contribui la sporirea rolului
serviciilor de informaii ale statului, al societii civile în protejarea eficient a statului de  potenialele atacuri informaionale; 
- fundamentarea necesitii constituirii unui centru naional axat pe cercetarea aspectelor
teoretice i practice ale securitii informaionale în Republica Moldova; 
- evaluarea influenei aciunilor politice în vederea soluionrii diferendului transnistrean.
- stabilirea gradului de impact al ameninrilor, riscurilor i vulnerabilitilor asupra securitii
naionale a Republicii Moldova i…