motor skills copy

19
Perkembangan Ciri Kanak-Kanak Khas

Upload: ummusulaim92

Post on 16-Jul-2015

172 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Motor skills  copy

PerkembanganCiri Kanak-Kanak

Khas

Page 2: Motor skills  copy

Ahli-ahli Kumpulan

Page 3: Motor skills  copy

Fine-motor

skills

Page 4: Motor skills  copy

Soalan..

Page 5: Motor skills  copy

Kemahiran motor

Menurut (Bertentthal & Clifton.1998) ,

Pencapaian utama kanak-kanak di peringkat awal adalah melalui penggunaan kemahiran tangan iaitu mencapai dan menggengam.

Page 6: Motor skills  copy

Mencapai dan

menggengam

Page 7: Motor skills  copy

4 Bulan •Bayi berjaya mencapai objek.Pada permulaannya kelihatan kekok, tetapi ini merupakan petunjuk yang baik kepada perkembangan bayi tersebut.• Apabila bayi mencapai objek, lengan dan tangan mereka tidak bergerak secara langsung dan lancar untuk objek yang diingini. Ia bergerak dalam jarak yang singkat,lambat,kemudian bergeraksemula ke arah yang berbeza.Satu proses tersebut berulang-ulang sehingga tangan bayi akhirnya dapat mencapai objek tersebut.• Sebagai yang sedang berkembang mereka akan mempunyai pergerakan yang akan berkembang dan peningkatan yang baik kepada bayi tersebut walaupun pergerakan mereka masih perlahan.

Page 8: Motor skills  copy

Menggengam menimbulkan satu cabaranyang berbeza

(4 bulan) •menggunakan jari mereka untukmerebut objek.

(7-8 bulan) •7 -8 bulan bayi sudah tidak lagimenggunakna jari untuk memegangobjek,mereka akan meletakkan tanganuntuk memudahkannya mencapaiobjek.Contohnya: bayi meletakkantangannya serenjang dengan rod,yangmana itu adalah cara memegang yang baik.(Wentworth,Benson & Haith,2000)•Bagi mencapai objek yang kecil,bayiakan mencapai dengan lebih perlahankerana memerlukan cengakaman yang kuat. (Zaal & Thelen ,2005)

Page 9: Motor skills  copy

Bayi tidak perlu melihat tanganmereka untuk mendapatkedudukan yang betul

•Mereka dapat memposisikan tanganmereka dengan tepat untuk mencapaiobjek yang cerah pada suatu bilik yang gelap,sama seperti mencapai objek ditempat yang cerah.•Kawalan bayi meningkat dengandisertakan penyelarasan dua tangan.

Pergerakkan mereka tidak di selaraskan

(4 bulan) Pergerakkan kedua-dua belah tanganbayi adalah tidak selaras tetapimempunyai minda sendiri

(5-6 bulan) •Bayi boleh menyelaras gerakan tangansupaya setiap tangan melakukantindakan yang berbeza namun memberimatlamat yang sama.

Page 10: Motor skills  copy

•(Karniol 1989),contohnya kanak-kanakdapat memegang haiwan mainan dengansatu tangan sementara tangan yang satulagi memegang haiwan peliharaan

Kemahiran bertambah baik selepas harijadi pertama kanak-kanak.

(1 tahun) •Dapat mencapai objek dengan satutangan.•Kanak-kanak mula mudah mengambilmakanan menggunakan tanganKoordinasi mata-tangan meningkatdengan cepatPada usia 1 tahun,kanak-kanak mulaboleh makan menggunakan sudu

Page 11: Motor skills  copy

(2 tahun) • Kemahiran mereka ialah bolehmencapai dua atau satu objekmengikut kesesuaian saiz objek (van Hof,van der Kamp& Savelvesbergh,2002)•Meletakkan sudu di mulut

(2-3 tahun) •Pandai pakai baju sendiri .

(3-4 tahun) •Memasang butang dengansempurana.

(5 tahun) • Memakai dan menaggalkan bajudengan sendiri.

Page 12: Motor skills  copy

• Kemahiran fine-motor berkembangan & mampumembuat pergerakkan yang tepat

• Teori sistem dinamik- pergerakkan yang kompleksmelibatkan banyak komponen pergerakkan.

• Mahir dalam sesuatu elemen dan membentuksatu pergerakkan yang lancar

• Apabila kanak-kanak membesar, kemahiran yang sama sering diguna semula untuk membentuksatu turutan pergerakkan yang lain

Page 13: Motor skills  copy

HANDEDNESS

Page 14: Motor skills  copy

• Apabila bayi mencapai sesuatu objek, merekatidak menunujukkan bahawa merekacenderung untuk menggunakan satu tangansahaja.

Mereka akan menggunakan tangan kanan dankiri secara silih berganti.

Contohnya, jika ada sebalang bola kecil yang berwarna-warni, mereka mungkin akanmenggoncang bola-bola tersebutmenggunakan tangan kiri, kemudianmengambil bola pilihan mereka menggunakantangan kanan.

Page 15: Motor skills  copy

• Kebanyakan bayi muda muncul sebagaipengendali kanan (right-handed) pada usiasetahun.

• Keadaan ini menunujukkan keutamaan awaluntuk satu tangan menjadi lebih kuat danlebih konsisten dalam tahun-tahun prasekolahdan dimantapkan di tadika. ( Marschik el at., 2008; Ronnqvist & domeloff, 2006)

Page 16: Motor skills  copy

Apa yang menentukan sama

ada kanak-kanak akan

menjadi right-handed atau

left-handed ?

Page 17: Motor skills  copy

• Baka

Sesetengah saintis percaya bahawa gen beratsebelah menyebabkan kanak-kanak terarahuntuk menjadi pengendali kanan (right-handed). –Annett, 2008-

Kembar seiras adalah kembar persaudaraanyang lebih berkemungkinan untuk mempunyaihanded yang sama- kedua-dua right-handed / kedua-dua left-handed. – Sicotte, Woods, & Mazziota,1999-

Page 18: Motor skills  copy

• Pengalaman

Budaya industri moden lebih memihak kepadaright-handedness.

Contoh, meja murid, gunting, dan pembukatin; direka untuk kegunaan mereka yang right-handed.

Sukar digunakan oleh left-handed.

Page 19: Motor skills  copy