N m Mİ - III, Fortran IV, Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003 ve Eyll 2010da Fortran 2010 adıyla bilinen geliştirilmiş versiyonları da

Download N m Mİ -   III, Fortran IV, Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003 ve Eyll 2010da Fortran 2010 adıyla bilinen geliştirilmiş versiyonları da

Post on 08-May-2018

234 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Arz</p><p>u E</p><p>rdem</p><p>20</p><p>10</p><p>-20</p><p>11</p><p> BA</p><p>HA</p><p>R D</p><p>N</p><p>EM </p><p>FO</p><p>RT</p><p>RA</p><p>N </p><p>2010-2011 Bahar Dnemi Matematik Blm ders notlar </p><p>Koceali niversitesi erdem.arzu@gmail.com </p><p>http://fef.kocaeli.edu.tr/yonetim/goruntu.php?action=Hsayfa&amp;numara=100025http://umm.kocaeli.edu.tr/dosyalar/index.htm</p></li><li><p>GR </p><p>AMA: </p><p> Problem zme kavramn gelitirmek ve incelemek </p><p> Problem zerken baka yollar dnmek ve gelitirmek </p><p>Problemi zmek iin ncelikle, problemin nasl bir duruunun veya tavrnn olduunu </p><p>dnmemiz gerekmektedir. Ve bu bazen grnd kadar kolay olmamaktadr. Bunun iin </p><p>2 temel yntem ele alnabilir: </p><p>1. Doal diller </p><p>2. Yapay diller </p><p>DOAL DLLER </p><p>Pek ok insann kullanm olduu dillerdir. Fakat zaman zaman farkllklar mevcut olabilir. </p><p>rnein </p><p>o 3 yandaki bir ocuk ile yetikinin konumas arasndaki farklar </p><p>o Bir araba yapmnda, fiziki ile mhendisin kullanm olduu dil arasndaki farkllklar </p><p>o Yeni teknolojilerin kullanmlarnn anlatlmasnda ii ve yneticilerin kullanm </p><p>olduu diller, vb. </p><p>Veya doal diller bazen ok anlaml da olabilirler. rnein </p><p>Yal bir adam ve kadn yolda yryorlar.==&gt; Kadn ve adam ikisi de yal m? </p><p>Bu yzden problemin tanmlanmas ve zlmesinde doal dilleri kullanrken ok dikkatli </p><p>olmalyz! </p><p>YAPAY DLLER </p><p>En ok kullanlan yapay diller ise teknik terim ve notasyonlardr: </p><p>Terimler </p><p>o Scaklk (C, F) </p><p>o Basn ((Pa)-Pascal, (N/m2) Newton/m2) </p><p>o Ktle ((kg), (g), (t) - ton), vb. </p><p>Notasyonlar </p><p>o Cebir (N,Z,Q,R,C ile gsterilen say kmeleri) </p><p>o Temel hesaplar ( ) </p><p>o Mantk ( ) </p></li><li><p>ALGORTMA </p><p>Bir problemi veya problemin bir parasn zmek iin kullanlan admlar dizisidir. </p><p>Hata! Sra belirtilmemi.Tost ve yada yumurta piirmek iin bir algoritma yaznz. </p><p>ncelikle piirmek iin eksiklerimizin olup olmadn kontrol etmek ve varsa bunlar </p><p>tamamlamak iimizin yarsn yapmak demektir. Buna gre </p><p>1. htiya listesini belirleriz </p><p>sonra ise </p><p>2. Yaplacaklar adm adm sralarz. Burada admlarmzn tam olmas gerekmektedir. rnein </p><p>yumurta yapmnda ya koymadan yumurtalar krarsak yumurtalarmz yanabilir gibi </p><p>PROGRAM DLLER </p><p>PROGRAM DL NEDR? </p><p>Problemi zmek iin bilgisayarn anlamlandrd bir aratr. Problemlerin eitlilii ile </p><p>birlikte programlarn eitlilii meydana gelmitir. </p><p>Programn ilk olarak 0-1 i kullanan bir dijital ara olarak balamtr. Ve 0-1 ikilisinin </p><p>kullanmnn yetersiz geldii durumlarda ise programlar gelitirilmitir. </p><p>FORTRAN (FORMULA TRANSLATON) </p><p>1954ten 1957 ye kadar IBM ve John Backus tarafndan gelitirilen bir dildir. Problemlerin </p><p>bilimsel olarak zlmesinde kullanlr ve renmesi olduka kolaydr. Bilimsel olarak hala </p><p>kullanlan bir dildir ve zellikle eitim sektrnde uygun olmas sebebiyle kullanlr. 1958 de </p><p>Fortan II versiyonu ile yenilenmitir. Fortran III, Fortran IV, Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90, </p><p>Fortran 95, Fortran 2003 ve Eyll 2010da Fortran 2010 adyla bilinen gelitirilmi versiyonlar </p><p>da mevcuttur. </p><p>COBOL (COMMON BUSNESS ORENTATED LANGUAGE) </p><p> dnyas tarafndan kabul edilen bir programdr. Bilimsel hesaplamalardan daha ok daha </p><p>karmak tarzdaki problemler iin kullanlr. </p><p>ALGOL </p><p>1950lerde gelitirilen ve UNESCO tarafndan desteklenen bir dildir. Ve Algol 60, Algol 68 gibi </p><p>versiyonlar ile gelitirilmitir. </p><p>PASCAL </p></li><li><p>Pascal dizayn eden Niklaus Wirth, Algol 68in disaynnda bulunmutur. Pascal grnt </p><p>olarak Algol 68 ile benzerlikler tarken daha etkili ve renmesi daha kolay bir dildir. </p><p>BASC (BEGNNERS ALL PURPOSE SYMBOLC INSTRUCTON CODE) </p><p>Kemeny ve Kurtz tarafndan Dartmouth da, 1960larda gelitirilmitir. renmesi kolay </p><p>olduu gibi baz yetersizliklerinden dolay ok fazla eletiri alan bir dildir. </p><p>C </p><p>Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafndan gelitirilen yksek seviyede gelimeler ieren </p><p>bir dildir. </p><p>MATLAB(MATRX LABORATORY) </p><p>C, C++ ve Fortran dillerini iinde barndran bir ara yzdr. 1970 lerde University of New </p><p>Mexicoda Cleve Moler tarafndan oluturulmu ve 2000 lerde MathWorks tarafndan </p><p>gelitirilmitir. </p></li><li><p>VER TPLER </p><p>SABTLER </p><p>INTEGER (TAM SAYI) </p><p>Tamsay trdr ve snrldr. lemcinin ve bilgisayarn kapasitesine gre snr deiir. </p><p>rrrnnneeekkk::: </p><p>1234 tamsaydr ancak 1234. deildir. </p><p>REAL (REEL SAYI) </p><p>8 basamaa kadar deien bir sabittir. </p><p>rrrnnneeekkk::: </p><p>1234. </p><p>1234E3=1234000 </p><p>-23456. = -2.3456E4 </p><p>DOUBLE </p><p>16 basamaa kadar deien reel saylardr. Reel saylardaki E sembol yerine D sembol </p><p>kullanlr. </p><p>rnek: </p><p>1234D3=1234000 </p><p>CHARACTER (KARAKTER) </p><p>Tek harf veya harfler btndr. Tek trnak iinde yazlr. </p><p>rnek: </p><p>S </p><p>Abab </p><p>Bugn hava ok gzel </p><p>Yanl kullanm </p></li><li><p>Yanl kullanm </p><p>Yanl kullanm </p><p>Karakter ilemlerinde kesme iareti kullanmak iin iki kesme iareti tanmlanmaldr. </p><p>rrrnnneeekkk::: Bugn Slann doum gn </p><p>LOGCAL (MANTIKSAL) </p><p>Doru ve yanl deerlerini alan mantksal sabitlerdir. </p><p>rrrnnneeekkk::: . true ve .false </p><p>COMPLEX (KOMPLEKS SAYILAR) </p><p>Kompleks saylar reel say ikilileri olarak tanmlanr. </p><p>rrrnnneeekkk::: (1.2345,-6.5E4) 1.2345 reel ksm, -6.5E4 sanal ksm olarak tanmlanr. </p><p>DEKENLER </p><p>Deikenler, programn depolad giri, k, sabit ve ara deerlerdir. Deikenlerin </p><p>isimlerinde alfabetik karakter ve say bulunabilir. Ancak isimler harflerle balamaldr ve 31 </p><p>karakterden uzun olmamaldr. Ayrca deikenleri programn banda tanmlamalyz! </p><p>rrrnnneeekkk::: </p><p>A3, A_2, loop3, sam, A3B4 Doru </p><p>123x, 0A, _abc Yanl </p><p>Fortran byk ve kk harf ayrm yapmaz! </p><p>rrrnnneeekkk::: NUMBER ve NUMber isimli deikenler ayndr! </p><p>Sabitler gibi deikenlerinde tipleri mevcuttur ve tipler sabit tipleri gibidir. Programn </p><p>balangcnda deiken tiplerini tanmlarken ok dikkatli olunmaldr. Eer deiken </p><p>tanmlamay yapmazsanz, Fortran otomatik olarak bir belirleme yapar: </p><p>I,J,K,L,M,N harfleri ile balayan deikenler tam saydr, </p><p>A -H ve O Z harfleri ile balayan deikenler reel say olarak atanr. </p><p>CHARACTER*7:: PROG PROG=FORTRAN </p></li><li><p>EKRANA YAZMAK </p><p>VARSAYILAN FORMATTA YAZMAK </p><p>EKRANA YAZMAK </p><p>VARSAYILAN FORMATTA YAZMAK </p><p>LOGCAL:: D D=.TRUE. </p><p>PROGRAM NASIL YAZILIR VE ALITIRILIR? </p><p>Fortran ara yz iin kullanlacak program Force 2.0 dr. </p><p> Yeni dosya amak iin FLE NEW </p><p> Var olan dosyay amak iin FLE OPEN </p><p> En son alm olan dosyalar amak iin FLE REOPEN </p><p> Kaydetmek, Farkl formatta kaydetmek ve tm dosyalar kaydetmek iin FLE SAVE, </p><p>FLE SAVE AS, FLE SAVE ALL kullanlr. Dosya uzantlar .f olarak kaydedilir. </p><p> Program veya tm programlar kapatmak iin FLE CLOSE, FLE CLOSE ALL </p><p> Program altrmak iin RUN (F9) </p><p> Program derlemek iin RUN COMPLE (CTRL+F9) </p><p> Derlenen program amak iin RUN EXECUTE (SHFT + F9) </p><p> Program durdurmak iin RUN STOP (CTRL+ F12) </p><p>WRTE(*,*) </p><p>Programn ktlarnn ekranda grnmesi ve yazdrlmas iin kullanlr. Parantez iindeki ilk * </p><p>iareti ktnn nereye yazlacan ikinci * ise hangi formatta yazlacan belirtir. </p><p>WRITE(*,*) </p><p>READ(*,*) </p><p>Programn girilerinin okunmas iin kullanlr. Write da olduu gibi parantez iindeki ilk * </p><p>iareti ktnn nereye yazlacan ikinci * ise hangi formatta yazlacan belirtir. </p><p>READ (*,*) </p><p>Klavye</p><p>Read (*,*)</p><p>Bilgisayar</p></li><li><p>PROGRAMI ADLANDIRMAK VE BTRMEK </p><p>Program yazarken aadaki gibi program ile balamal stop ve end ile bitirmeliyiz. </p><p>Program Program_ad . lemler . Stop End Program_ad </p><p>Program kaydederken kaydedeceimiz ad ve Program_ad ayn olmak zorunda deildir </p><p>ancak hangi programn neyi ifade ettiini anlamamz asndan ayn adlar vermekte fayda </p><p>vardr. </p><p>COMMENT (YORUM) SATIRLARI </p><p>almayan ve yorumda bulunulacak veya aklama yaplacak satrlar iin C, ! iaretlerinden </p><p>biri kullanlr. </p><p>rrrnnneeekkk::: Merhaba tantma memnun oldum. Ben yazdran program, </p><p>hi.f</p><p>rrrnnneeekkk::: ki saynn toplamn yazdran program, </p><p>top.f</p><p>rrrnnneeekkk::: Deiken tiplerinin hassasiyeti ile ilgili program. (x=3.4 y=3 ve tanmlama integer </p><p>olarak ve x/(x-y) ifadesini buldursun!),</p><p>Degisken.f</p><p>rrrnnneeekkk::: Kompleks saylarda 4 ilemi hesaplayan program,</p><p>Kompleks.f</p><p>Bilgisayar</p><p>write (*,*)</p><p>Ekran</p></li><li><p>OPERATRLER </p><p>ARTMETK OPERATRLER </p><p>Operator Aklama </p><p>+ Toplama veya pozitif say </p><p>- karma veya negatif say </p><p>* arpma </p><p>/ Blme </p><p>** Kuvvet </p><p>MATEMATKSEL FONKSYONLAR </p><p>Fonksiyon Aklama </p><p>ABS (x) X in mutlak deer </p><p>COS (x) x in Cosine deeri (radian olarak) </p><p>EXP(x) Exponential Fonksiyon </p><p>INT(x) Xin tam ksm </p><p>LOG(x) X in doal logaritmas </p><p>MAX(xl, . . . , Xn) xl, . . .,xn nin Maximumu </p></li><li><p>MIN(xl, . . . , xn) xl, . . ., xn nin Minimumu </p><p>MOD(x,y) x (mod y); x - INT(x/y) * y </p><p>NINT(x) X in en yakn tamsayya yuvarlatlmas </p><p>SIN(x) X in Sine deeri (radian olarak) </p><p>SQRT(x) x in karekk </p><p>MANTIKSAL OPERATRLER </p><p>Operator Aklama </p><p>.NOT. Mantksal negatiflik </p><p>.AND. Mantksal birleme </p><p>.OR. Mantksal ayrlma </p><p>.EQV. Mantksal eitlik </p><p>.NEQV. Mantksal eitsizlik </p><p>.NOT. </p><p>Logic 1 .NOT. (Logic 1) </p><p>TRUE FALSE </p><p>FALSE TRUE </p><p>.AND. </p><p>Logic 1 Logic 2 (Logic 1) .AND. (Logic 2) </p><p>TRUE TRUE TRUE </p><p>TRUE FALSE FALSE </p></li><li><p>FALSE TRUE FALSE </p><p>FALSE FALSE FALSE </p><p>.OR. </p><p>Logic 1 Logic 2 (Logic 1) .OR. (Logic 2) </p><p>TRUE TRUE TRUE </p><p>TRUE FALSE TRUE </p><p>FALSE TRUE TRUE </p><p>FALSE FALSE FALSE </p><p>.EQV. </p><p>Logic 1 Logic 2 (Logic 1) .EQV. (Logic 2) </p><p>TRUE TRUE TRUE </p><p>TRUE FALSE FALSE </p><p>FALSE TRUE FALSE </p><p>FALSE FALSE TRUE </p><p>.NEQV. </p><p>Logic 1 Logic 2 (Logic 1) .NEQV. (Logic 2) </p><p>TRUE TRUE FALSE </p><p>TRUE FALSE TRUE </p><p>FALSE TRUE TRUE </p><p>FALSE FALSE FALSE </p><p>rrrnnneeekkk::: employed=.true, age=50 test = employed .AND. (agesmall) , test = .NOT. test deerleri nedir? </p></li><li><p>rrrnnneeekkk::: test = (5*3&gt;12) .EQV. (6*2&gt;8), test = (5*313), test = (5*3&gt;12) .NEQV. (6*2</p></li><li><p>rrrnnneeekkk::: Aadaki ifadeleri dardan girilen deerler iin sonular bulduran programlar,</p><p> A+B-C+2AB-7, </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p></li><li><p>KONTROL FADELER </p><p>IF KOUL </p><p>If karar yaps, bir koul saland zaman yaplacak ilemleri kapsar. Kontrol edilecek koul </p><p>ifadesinin sonucu True deerini alrsa, If End If blou arasndaki kodlar altrlr. </p><p>If (art) Then Komutlar ElseIf (art) Komutlar ElseIf (art) Komutlar Else Komutlar End If </p><p>Eer birden fazla koulumuz yoksa ancak birden fazla komutumuz varsa </p><p>If (art) then Komutlar End If </p><p>Tek artmz varsa Then ve End If kullanmayabiliriz. </p><p>IF (TODAY.EQ.MONDAY) THEN </p><p>. </p><p>ELSEIF (TODAY.EQ.TUSDAY) THEN </p><p>. </p><p>ELSEIF (TODAY.EQ.WEDDAY) THEN </p><p>. </p><p>ELSEIF (TODAY.EQ.THRDAY) THEN </p><p>. </p><p>ELSEIF (TODAY.EQ.FRIDAY) THEN </p><p>. </p><p>ELSEIF (TODAY.EQ.SATDAY) THEN </p><p>. </p></li><li><p>ELSEIF (TODAY.EQ.SUNDAY) THEN </p><p>. </p><p>ELSE </p><p>there has been an error. The variable TODAY has </p><p>taken on an illegal value. </p><p>ENDIF </p><p>If (art) Komutlar </p><p>rnek: </p><p>1 , 0</p><p>,0 2( )</p><p>3 ,2 4</p><p>4 , 4</p><p>x</p><p>x xf x</p><p>x</p><p>x x</p><p> ile tanmlanan fonksiyonun dardan girilen x deerine </p><p>gre ( )f x i hesaplayan program, </p><p>rnek: 2( ) 5 3f x x x fonksiyonu iin sgn ( )f x fonksiyonunu hesaplayan ,</p><p>rnek: Dardan girilen herhangi bir saynn negatifi pozitif veya 0 olduunu veren program,</p><p>rnek: Dardan girilen bir saynn tek mi ift mi olduunu veren program, </p><p>rnek: Dardan girilen 2 saydan byk olan veren program yaznz. </p><p>rnek: 1.vize ve 2. Vize durumlarna gre not hesab yapan ve gemesi iin finalden ka </p><p>almas gerektiini veren program, </p></li><li><p>SELECT CASE </p><p>Tekrarlamal If koulu yerine Select Case yaps da kullanlabilir. </p><p>SELECT CASE( ifade ) CASE( deeri ) koullar ... CASE DEFAULT koullar END SELECT </p><p>select case season </p><p>case ('summer') </p><p> leaves = .true. </p><p> sun = .true. </p><p>case('winter') </p><p> leaves = .false. </p><p> sun = .false. </p><p>case('spring','autumn') </p><p> leaves = .true. </p><p> sun = .false. </p><p>case default </p><p> write(*,*) 'mistake in season name' </p><p>end select </p><p>rnek: Verilen aya gre hangi mevsimde olduu belirten program, </p><p>rnek: Belirtilen tarihteki ayn ka gn srdn veren algoritmay yaznz.</p><p>AY.f</p></li><li><p>rnek: Dardan girilen tek haneli bir sayy yaz ile yazdran programn VBasic dilinde yaznz.</p><p>SAYI.f</p><p>rnek: Katl bir otoparkta arabalar girite plaka numaralar, sahibinin ad ve giri saati kaydedilecektir. Garaj yneticisi araba sahibi gelip plakasn veya ismini sylediinde arabann kalma sresi ile orantl olan cretini bulup fiini kesebilecek program, </p><p>OTOPARK.f</p><p> 0 - 2 saat 1,5 YTL </p><p> 2 - 8 saat 3 YTL </p><p> 8-24 saat 5 YTL </p><p>rnek: </p><p>Koc - 21 Mart - 20 Nisan </p><p>Boga - 21 Nisan - 20 Mays </p><p>Ikizler - 21 Mays - 21 Haziran </p><p>Yengec - 22 Haziran - 22 Temmuz </p><p>Aslan - 23 Temmuz - 23 Austos </p><p>Basak - 24 Austos - 23 Eyll </p><p>Terazi - 24 Eyll - 23 Ekim </p><p>Akrep - 24 Ekim - 22 Kasm </p><p>Yay - 23 Kasm -21 Aralk </p><p>Oglak - 22 Aralk -20 Ocak </p><p>Kova - 21 Ocak - 19 ubat </p><p>Balik - 20 ubat - 20 Mart </p><p>Bur izelgesine gre ay ve gn girdiimizde hangi burcumuzun olduunu veren program.</p><p>BURC.f</p></li><li><p>GOTO </p><p>Program durdurmadan nce baka bir ifadeye ynlendirmek istiyorsak GOTO ifadesini </p><p>kullanrz. </p><p>... </p><p>IF( x100 ) THEN </p><p>inner: DO i=1,n </p><p>... </p><p>END IF main </p><p>END DO inner !illegal, inner must be within main </p><p>EXT </p><p>Koullu olarak DO dngsnden kmak iin kullanlr. </p><p>do </p></li><li><p> ifadeler if (mantksal ifade) exit komutlar end do </p><p>rnek: Dardan girilen N saysna gre 1den Ne kadar olan saylarn karelerinin toplamn </p><p>hesaplayan program, </p><p>DO1.f</p><p>rnek: Dardan girilen N saysna gre; T1,1den Ne kadar saylarn toplam; T2, 1den Ne kadar tek saylarn toplam; T3 de 1den Ne kadar ift saylarn toplamdr. Buna gre T1, T2, </p><p>T3 deerlerini hesaplayan program</p><p>DO2.f</p><p>rnek: 1-N arasnda girilen pozitif saylardan negatif say girii olduunda dngden kp </p><p>yeniden giri yapmasn salayan program, </p><p>DO3.f</p><p>rnek: Tm kenarlar tamsay ve hipotens 20den kk olan tm dik genleri bulduran program </p><p>rnek: Dardan girilen bir N tamsays iin 1-N arasnda ka tane asal say olduunu bulduran program </p><p>rnek: Dardan girilen N deerine gre (N&gt;20), 0-N aras tm saylarn toplamn, 5-N-6 aras tek saylarn arpmn, 14-N aras ift saylarn toplamn hesaplayan program </p><p>rnek: ln 1 x fonksiyonun seriye alm ......432</p><p>)1ln(432 xxx</p><p>xx eklindedir. </p><p>Buna gre dardan girilen x iin ln 1 x deerini hesaplayan program, </p><p>rnek: arctan x fonksiyonun seriye alm ......!5!3</p><p>arctan53 xx</p><p>xx eklindedir. Buna </p><p>gre dardan girilen x iin arctan x deerini hesaplayan program </p><p>rnek: Dardan girilen x iin ......53</p><p>53 xxxT ; 1x deerini hesaplayan program, </p></li><li><p>rnek: Dardan girilen x iin ......5</p><p>1</p><p>3</p><p>1153 xxx</p><p>T ; 1x deerini hesaplayan </p><p>program, </p><p>rnek: Dardan girilen x iin ......3</p><p>)1(</p><p>2</p><p>)1(13</p><p>3</p><p>2</p><p>2</p><p>x</p><p>x</p><p>x</p><p>x</p><p>x</p><p>xT ; 2/1x deerini </p><p>hesaplayan program, </p><p>rnek: Dardan girilen n saysna gre 2222</p><p>11......</p><p>3</p><p>11</p><p>2</p><p>11</p><p>1</p><p>11</p><p>na arpmn </p><p>bulduran program, </p><p>rnek: Dardan girilen n saysna gre 1 1 1</p><p>....sin1 sin1 sin 2 sin1 sin 2 ... sin</p><p>an</p><p>seri toplamn bulduran program, </p><p>rnek: Dardan girilen n saysna gre </p><p>n</p><p>na</p><p>1....</p><p>2</p><p>11</p><p>!.....</p><p>2</p><p>11</p><p>!2</p><p>1</p><p>!1 ifadesini bulduran </p><p>program, </p><p>DO WHLE </p><p>Tekrarlamal ifadelerde koul salandka ilemlerin salanmas iin kullanlan bir komuttur. </p><p>do while(mantksal ifade) komutlar end do </p><p>rnek: Dardan girilen 10 tabanndaki pozitif bir tamsaynn, belirtilen tabandaki karln hesaplayan program, </p><p>rnek: Verilen N saysn oluturan tek rakamlarn toplamn bulmak iin program yaznz. </p><p>rnek: M tabannda verilen N saysnn 10 tabannda deerini bulmak iin program yaznz. </p></li><li><p>DZLER </p><p>Birden fazla giri yaplp, programda kullanlacak olan deiken trlerini dizi olarak </p><p>tanmlamamz gerekir. Dizilerin 2 boyutlu durumunu ise matris olarak dnrz. </p><p>Aada 8 elemanl bir dizi rnei grmekteyiz. </p><p>Aadaki ise 2 satr ve 4 stundan oluan bir matrisi gsterir. </p><p>Fortran dilinde dizi ve matrisleri aadaki kullanmlar ile belirtiriz: </p><p>DIMENSION name(bound) DIMENSION name (bound1,bound2) REAL name(bound) INTEGER name(bound) CHARACTER name(bound) LOGICAL name(bound) REAL name (bound1,bound2) INTEGER name (bound1,bound2) CHARACTER name (bound1,bound2) LOGICAL name (bound1,bound2) </p><p>Aadaki rnekte bir telefon rehberi rnei verilmitir. Matris gibi dndmzde 1. </p><p>Stun k...</p></li></ul>

Recommended

View more >