N m Mİ - III, Fortran IV, Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003 ve Eyll 2010da Fortran 2010 adıyla bilinen geliştirilmiş versiyonları da ...

Download N m Mİ -  III, Fortran IV, Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003 ve Eyll 2010da Fortran 2010 adıyla bilinen geliştirilmiş versiyonları da ...

Post on 08-May-2018

232 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Arz

  u E

  rdem

  20

  10

  -20

  11

  BA

  HA

  R D

  N

  EM

  FO

  RT

  RA

  N

  2010-2011 Bahar Dnemi Matematik Blm ders notlar

  Koceali niversitesi erdem.arzu@gmail.com

  http://fef.kocaeli.edu.tr/yonetim/goruntu.php?action=Hsayfa&numara=100025http://umm.kocaeli.edu.tr/dosyalar/index.htm

 • GR

  AMA:

  Problem zme kavramn gelitirmek ve incelemek

  Problem zerken baka yollar dnmek ve gelitirmek

  Problemi zmek iin ncelikle, problemin nasl bir duruunun veya tavrnn olduunu

  dnmemiz gerekmektedir. Ve bu bazen grnd kadar kolay olmamaktadr. Bunun iin

  2 temel yntem ele alnabilir:

  1. Doal diller

  2. Yapay diller

  DOAL DLLER

  Pek ok insann kullanm olduu dillerdir. Fakat zaman zaman farkllklar mevcut olabilir.

  rnein

  o 3 yandaki bir ocuk ile yetikinin konumas arasndaki farklar

  o Bir araba yapmnda, fiziki ile mhendisin kullanm olduu dil arasndaki farkllklar

  o Yeni teknolojilerin kullanmlarnn anlatlmasnda ii ve yneticilerin kullanm

  olduu diller, vb.

  Veya doal diller bazen ok anlaml da olabilirler. rnein

  Yal bir adam ve kadn yolda yryorlar.==> Kadn ve adam ikisi de yal m?

  Bu yzden problemin tanmlanmas ve zlmesinde doal dilleri kullanrken ok dikkatli

  olmalyz!

  YAPAY DLLER

  En ok kullanlan yapay diller ise teknik terim ve notasyonlardr:

  Terimler

  o Scaklk (C, F)

  o Basn ((Pa)-Pascal, (N/m2) Newton/m2)

  o Ktle ((kg), (g), (t) - ton), vb.

  Notasyonlar

  o Cebir (N,Z,Q,R,C ile gsterilen say kmeleri)

  o Temel hesaplar ( )

  o Mantk ( )

 • ALGORTMA

  Bir problemi veya problemin bir parasn zmek iin kullanlan admlar dizisidir.

  Hata! Sra belirtilmemi.Tost ve yada yumurta piirmek iin bir algoritma yaznz.

  ncelikle piirmek iin eksiklerimizin olup olmadn kontrol etmek ve varsa bunlar

  tamamlamak iimizin yarsn yapmak demektir. Buna gre

  1. htiya listesini belirleriz

  sonra ise

  2. Yaplacaklar adm adm sralarz. Burada admlarmzn tam olmas gerekmektedir. rnein

  yumurta yapmnda ya koymadan yumurtalar krarsak yumurtalarmz yanabilir gibi

  PROGRAM DLLER

  PROGRAM DL NEDR?

  Problemi zmek iin bilgisayarn anlamlandrd bir aratr. Problemlerin eitlilii ile

  birlikte programlarn eitlilii meydana gelmitir.

  Programn ilk olarak 0-1 i kullanan bir dijital ara olarak balamtr. Ve 0-1 ikilisinin

  kullanmnn yetersiz geldii durumlarda ise programlar gelitirilmitir.

  FORTRAN (FORMULA TRANSLATON)

  1954ten 1957 ye kadar IBM ve John Backus tarafndan gelitirilen bir dildir. Problemlerin

  bilimsel olarak zlmesinde kullanlr ve renmesi olduka kolaydr. Bilimsel olarak hala

  kullanlan bir dildir ve zellikle eitim sektrnde uygun olmas sebebiyle kullanlr. 1958 de

  Fortan II versiyonu ile yenilenmitir. Fortran III, Fortran IV, Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90,

  Fortran 95, Fortran 2003 ve Eyll 2010da Fortran 2010 adyla bilinen gelitirilmi versiyonlar

  da mevcuttur.

  COBOL (COMMON BUSNESS ORENTATED LANGUAGE)

  dnyas tarafndan kabul edilen bir programdr. Bilimsel hesaplamalardan daha ok daha

  karmak tarzdaki problemler iin kullanlr.

  ALGOL

  1950lerde gelitirilen ve UNESCO tarafndan desteklenen bir dildir. Ve Algol 60, Algol 68 gibi

  versiyonlar ile gelitirilmitir.

  PASCAL

 • Pascal dizayn eden Niklaus Wirth, Algol 68in disaynnda bulunmutur. Pascal grnt

  olarak Algol 68 ile benzerlikler tarken daha etkili ve renmesi daha kolay bir dildir.

  BASC (BEGNNERS ALL PURPOSE SYMBOLC INSTRUCTON CODE)

  Kemeny ve Kurtz tarafndan Dartmouth da, 1960larda gelitirilmitir. renmesi kolay

  olduu gibi baz yetersizliklerinden dolay ok fazla eletiri alan bir dildir.

  C

  Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafndan gelitirilen yksek seviyede gelimeler ieren

  bir dildir.

  MATLAB(MATRX LABORATORY)

  C, C++ ve Fortran dillerini iinde barndran bir ara yzdr. 1970 lerde University of New

  Mexicoda Cleve Moler tarafndan oluturulmu ve 2000 lerde MathWorks tarafndan

  gelitirilmitir.

 • VER TPLER

  SABTLER

  INTEGER (TAM SAYI)

  Tamsay trdr ve snrldr. lemcinin ve bilgisayarn kapasitesine gre snr deiir.

  rrrnnneeekkk:::

  1234 tamsaydr ancak 1234. deildir.

  REAL (REEL SAYI)

  8 basamaa kadar deien bir sabittir.

  rrrnnneeekkk:::

  1234.

  1234E3=1234000

  -23456. = -2.3456E4

  DOUBLE

  16 basamaa kadar deien reel saylardr. Reel saylardaki E sembol yerine D sembol

  kullanlr.

  rnek:

  1234D3=1234000

  CHARACTER (KARAKTER)

  Tek harf veya harfler btndr. Tek trnak iinde yazlr.

  rnek:

  S

  Abab

  Bugn hava ok gzel

  Yanl kullanm

 • Yanl kullanm

  Yanl kullanm

  Karakter ilemlerinde kesme iareti kullanmak iin iki kesme iareti tanmlanmaldr.

  rrrnnneeekkk::: Bugn Slann doum gn

  LOGCAL (MANTIKSAL)

  Doru ve yanl deerlerini alan mantksal sabitlerdir.

  rrrnnneeekkk::: . true ve .false

  COMPLEX (KOMPLEKS SAYILAR)

  Kompleks saylar reel say ikilileri olarak tanmlanr.

  rrrnnneeekkk::: (1.2345,-6.5E4) 1.2345 reel ksm, -6.5E4 sanal ksm olarak tanmlanr.

  DEKENLER

  Deikenler, programn depolad giri, k, sabit ve ara deerlerdir. Deikenlerin

  isimlerinde alfabetik karakter ve say bulunabilir. Ancak isimler harflerle balamaldr ve 31

  karakterden uzun olmamaldr. Ayrca deikenleri programn banda tanmlamalyz!

  rrrnnneeekkk:::

  A3, A_2, loop3, sam, A3B4 Doru

  123x, 0A, _abc Yanl

  Fortran byk ve kk harf ayrm yapmaz!

  rrrnnneeekkk::: NUMBER ve NUMber isimli deikenler ayndr!

  Sabitler gibi deikenlerinde tipleri mevcuttur ve tipler sabit tipleri gibidir. Programn

  balangcnda deiken tiplerini tanmlarken ok dikkatli olunmaldr. Eer deiken

  tanmlamay yapmazsanz, Fortran otomatik olarak bir belirleme yapar:

  I,J,K,L,M,N harfleri ile balayan deikenler tam saydr,

  A -H ve O Z harfleri ile balayan deikenler reel say olarak atanr.

  CHARACTER*7:: PROG PROG=FORTRAN

 • EKRANA YAZMAK

  VARSAYILAN FORMATTA YAZMAK

  EKRANA YAZMAK

  VARSAYILAN FORMATTA YAZMAK

  LOGCAL:: D D=.TRUE.

  PROGRAM NASIL YAZILIR VE ALITIRILIR?

  Fortran ara yz iin kullanlacak program Force 2.0 dr.

  Yeni dosya amak iin FLE NEW

  Var olan dosyay amak iin FLE OPEN

  En son alm olan dosyalar amak iin FLE REOPEN

  Kaydetmek, Farkl formatta kaydetmek ve tm dosyalar kaydetmek iin FLE SAVE,

  FLE SAVE AS, FLE SAVE ALL kullanlr. Dosya uzantlar .f olarak kaydedilir.

  Program veya tm programlar kapatmak iin FLE CLOSE, FLE CLOSE ALL

  Program altrmak iin RUN (F9)

  Program derlemek iin RUN COMPLE (CTRL+F9)

  Derlenen program amak iin RUN EXECUTE (SHFT + F9)

  Program durdurmak iin RUN STOP (CTRL+ F12)

  WRTE(*,*)

  Programn ktlarnn ekranda grnmesi ve yazdrlmas iin kullanlr. Parantez iindeki ilk *

  iareti ktnn nereye yazlacan ikinci * ise hangi formatta yazlacan belirtir.

  WRITE(*,*)

  READ(*,*)

  Programn girilerinin okunmas iin kullanlr. Write da olduu gibi parantez iindeki ilk *

  iareti ktnn nereye yazlacan ikinci * ise hangi formatta yazlacan belirtir.

  READ (*,*)

  Klavye

  Read (*,*)

  Bilgisayar

 • PROGRAMI ADLANDIRMAK VE BTRMEK

  Program yazarken aadaki gibi program ile balamal stop ve end ile bitirmeliyiz.

  Program Program_ad . lemler . Stop End Program_ad

  Program kaydederken kaydedeceimiz ad ve Program_ad ayn olmak zorunda deildir

  ancak hangi programn neyi ifade ettiini anlamamz asndan ayn adlar vermekte fayda

  vardr.

  COMMENT (YORUM) SATIRLARI

  almayan ve yorumda bulunulacak veya aklama yaplacak satrlar iin C, ! iaretlerinden

  biri kullanlr.

  rrrnnneeekkk::: Merhaba tantma memnun oldum. Ben yazdran program,

  hi.f

  rrrnnneeekkk::: ki saynn toplamn yazdran program,

  top.f

  rrrnnneeekkk::: Deiken tiplerinin hassasiyeti ile ilgili program. (x=3.4 y=3 ve tanmlama integer

  olarak ve x/(x-y) ifadesini buldursun!),

  Degisken.f

  rrrnnneeekkk::: Kompleks saylarda 4 ilemi hesaplayan program,

  Kompleks.f

  Bilgisayar

  write (*,*)

  Ekran

 • OPERATRLER

  ARTMETK OPERATRLER

  Operator Aklama

  + Toplama veya pozitif say

  - karma veya negatif say

  * arpma

  / Blme

  ** Kuvvet

  MATEMATKSEL FONKSYONLAR

  Fonksiyon Aklama

  ABS (x) X in mutlak deer

  COS (x) x in Cosine deeri (radian olarak)

  EXP(x) Exponential Fonksiyon

  INT(x) Xin tam ksm

  LOG(x) X in doal logaritmas

  MAX(xl, . . . , Xn) xl, . . .,xn nin Maximumu

 • MIN(xl, . . . , xn) xl, . . ., xn nin Minimumu

  MOD(x,y) x (mod y); x - INT(x/y) * y

  NINT(x) X in en yakn tamsayya yuvarlatlmas

  SIN(x) X in Sine deeri (radian olarak)

  SQRT(x) x in karekk

  MANTIKSAL OPERATRLER

  Operator Aklama

  .NOT. Mantksal negatiflik

  .AND. Mantksal birleme

  .OR. Mantksal ayrlma

  .EQV. Mantksal eitlik

  .NEQV. Mantksal eitsizlik

  .NOT.

  Logic 1 .NOT. (Logic 1)

  TRUE FALSE

  FALSE TRUE

  .AND.

  Logic 1 Logic 2 (Logic 1) .AND. (Logic 2)

  TRUE TRUE TRUE

  TRUE FALSE FALSE

 • FALSE TRUE FALSE

  FALSE FALSE FALSE

  .OR.

  Logic 1 Logic 2 (Logic 1) .OR. (Logic 2)

  TRUE TRUE TRUE

  TRUE FALSE TRUE

  FALSE TRUE TRUE

  FALSE FALSE FALSE

  .EQV.

  Logic 1 Logic 2 (Logic 1) .EQV. (Logic 2)

  TRUE TRUE TRUE

  TRUE FALSE FALSE

  FALSE TRUE FALSE

  FALSE FALSE TRUE

  .NEQV.

  Logic 1 Logic 2 (Logic 1) .NEQV. (Logic 2)

  TRUE TRUE FALSE

  TRUE FALSE TRUE

  FALSE TRUE TRUE

  FALSE FALSE FALSE

  rrrnnneeekkk::: employed=.true, age=50 test = employed .AND. (agesmall) , test = .NOT. test deerleri nedir?

 • rrrnnneeekkk::: test = (5*3>12) .EQV. (6*2>8), test = (5*313), test = (5*3>12) .NEQV. (6*2

 • rrrnnneeekkk::: Aadaki ifadeleri dardan girilen deerler iin sonular bulduran programlar,

  A+B-C+2AB-7,

  ,

  ,

  ,

  ,

 • KONTROL FADELER

  IF KOUL

  If karar yaps, bir koul saland zaman yaplacak ilemleri kapsar. Kontrol edilecek koul

  ifadesinin sonucu True deerini alrsa, If End If blou arasndaki kodlar altrlr.

  If (art) Then Komutlar ElseIf (art) Komutlar ElseIf (art) Komutlar Else Komutlar End If

  Eer birden fazla koulumuz yoksa ancak birden fazla komutumuz varsa

  If (art) then Komutlar End If

  Tek artmz varsa Then ve End If kullanmayabiliriz.

  IF (TODAY.EQ.MONDAY) THEN

  .

  ELSEIF (TODAY.EQ.TUSDAY) THEN

  .

  ELSEIF (TODAY.EQ.WEDDAY) THEN

  .

  ELSEIF (TODAY.EQ.THRDAY) THEN

  .

  ELSEIF (TODAY.EQ.FRIDAY) THEN

  .

  ELSEIF (TODAY.EQ.SATDAY) THEN

  .

 • ELSEIF (TODAY.EQ.SUNDAY) THEN

  .

  ELSE

  there has been an error. The variable TODAY has

  taken on an illegal value.

  ENDIF

  If (art) Komutlar

  rnek:

  1 , 0

  ,0 2( )

  3 ,2 4

  4 , 4

  x

  x xf x

  x

  x x

  ile tanmlanan fonksiyonun dardan girilen x deerine

  gre ( )f x i hesaplayan program,

  rnek: 2( ) 5 3f x x x fonksiyonu iin sgn ( )f x fonksiyonunu hesaplayan ,

  rnek: Dardan girilen herhangi bir saynn negatifi pozitif veya 0 olduunu veren program,

  rnek: Dardan girilen bir saynn tek mi ift mi olduunu veren program,

  rnek: Dardan girilen 2 saydan byk olan veren program yaznz.

  rnek: 1.vize ve 2. Vize durumlarna gre not hesab yapan ve gemesi iin finalden ka

  almas gerektiini veren program,

 • SELECT CASE

  Tekrarlamal If koulu yerine Select Case yaps da kullanlabilir.

  SELECT CASE( ifade ) CASE( deeri ) koullar ... CASE DEFAULT koullar END SELECT

  select case season

  case ('summer')

  leaves = .true.

  sun = .true.

  case('winter')

  leaves = .false.

  sun = .false.

  case('spring','autumn')

  leaves = .true.

  sun = .false.

  case default

  write(*,*) 'mistake in season name'

  end select

  rnek: Verilen aya gre hangi mevsimde olduu belirten program,

  rnek: Belirtilen tarihteki ayn ka gn srdn veren algoritmay yaznz.

  AY.f

 • rnek: Dardan girilen tek haneli bir sayy yaz ile yazdran programn VBasic dilinde yaznz.

  SAYI.f

  rnek: Katl bir otoparkta arabalar girite plaka numaralar, sahibinin ad ve giri saati kaydedilecektir. Garaj yneticisi araba sahibi gelip plakasn veya ismini sylediinde arabann kalma sresi ile orantl olan cretini bulup fiini kesebilecek program,

  OTOPARK.f

  0 - 2 saat 1,5 YTL

  2 - 8 saat 3 YTL

  8-24 saat 5 YTL

  rnek:

  Koc - 21 Mart - 20 Nisan

  Boga - 21 Nisan - 20 Mays

  Ikizler - 21 Mays - 21 Haziran

  Yengec - 22 Haziran - 22 Temmuz

  Aslan - 23 Temmuz - 23 Austos

  Basak - 24 Austos - 23 Eyll

  Terazi - 24 Eyll - 23 Ekim

  Akrep - 24 Ekim - 22 Kasm

  Yay - 23 Kasm -21 Aralk

  Oglak - 22 Aralk -20 Ocak

  Kova - 21 Ocak - 19 ubat

  Balik - 20 ubat - 20 Mart

  Bur izelgesine gre ay ve gn girdiimizde hangi burcumuzun olduunu veren program.

  BURC.f

 • GOTO

  Program durdurmadan nce baka bir ifadeye ynlendirmek istiyorsak GOTO ifadesini

  kullanrz.

  ...

  IF( x100 ) THEN

  inner: DO i=1,n

  ...

  END IF main

  END DO inner !illegal, inner must be within main

  EXT

  Koullu olarak DO dngsnden kmak iin kullanlr.

  do

 • ifadeler if (mantksal ifade) exit komutlar end do

  rnek: Dardan girilen N saysna gre 1den Ne kadar olan saylarn karelerinin toplamn

  hesaplayan program,

  DO1.f

  rnek: Dardan girilen N saysna gre; T1,1den Ne kadar saylarn toplam; T2, 1den Ne kadar tek saylarn toplam; T3 de 1den Ne kadar ift saylarn toplamdr. Buna gre T1, T2,

  T3 deerlerini hesaplayan program

  DO2.f

  rnek: 1-N arasnda girilen pozitif saylardan negatif say girii olduunda dngden kp

  yeniden giri yapmasn salayan program,

  DO3.f

  rnek: Tm kenarlar tamsay ve hipotens 20den kk olan tm dik genleri bulduran program

  rnek: Dardan girilen bir N tamsays iin 1-N arasnda ka tane asal say olduunu bulduran program

  rnek: Dardan girilen N deerine gre (N>20), 0-N aras tm saylarn toplamn, 5-N-6 aras tek saylarn arpmn, 14-N aras ift saylarn toplamn hesaplayan program

  rnek: ln 1 x fonksiyonun seriye alm ......432

  )1ln(432 xxx

  xx eklindedir.

  Buna gre dardan girilen x iin ln 1 x deerini hesaplayan program,

  rnek: arctan x fonksiyonun seriye alm ......!5!3

  arctan53 xx

  xx eklindedir. Buna

  gre dardan girilen x iin arctan x deerini hesaplayan program

  rnek: Dardan girilen x iin ......53

  53 xxxT ; 1x deerini hesaplayan program,

 • rnek: Dardan girilen x iin ......5

  1

  3

  1153 xxx

  T ; 1x deerini hesaplayan

  program,

  rnek: Dardan girilen x iin ......3

  )1(

  2

  )1(13

  3

  2

  2

  x

  x

  x

  x

  x

  xT ; 2/1x deerini

  hesaplayan program,

  rnek: Dardan girilen n saysna gre 2222

  11......

  3

  11

  2

  11

  1

  11

  na arpmn

  bulduran program,

  rnek: Dardan girilen n saysna gre 1 1 1

  ....sin1 sin1 sin 2 sin1 sin 2 ... sin

  an

  seri toplamn bulduran program,

  rnek: Dardan girilen n saysna gre

  n

  na

  1....

  2

  11

  !.....

  2

  11

  !2

  1

  !1 ifadesini bulduran

  program,

  DO WHLE

  Tekrarlamal ifadelerde koul salandka ilemlerin salanmas iin kullanlan bir komuttur.

  do while(mantksal ifade) komutlar end do

  rnek: Dardan girilen 10 tabanndaki pozitif bir tamsaynn, belirtilen tabandaki karln hesaplayan program,

  rnek: Verilen N saysn oluturan tek rakamlarn toplamn bulmak iin program yaznz.

  rnek: M tabannda verilen N saysnn 10 tabannda deerini bulmak iin program yaznz.

 • DZLER

  Birden fazla giri yaplp, programda kullanlacak olan deiken trlerini dizi olarak

  tanmlamamz gerekir. Dizilerin 2 boyutlu durumunu ise matris olarak dnrz.

  Aada 8 elemanl bir dizi rnei grmekteyiz.

  Aadaki ise 2 satr ve 4 stundan oluan bir matrisi gsterir.

  Fortran dilinde dizi ve matrisleri aadaki kullanmlar ile belirtiriz:

  DIMENSION name(bound) DIMENSION name (bound1,bound2) REAL name(bound) INTEGER name(bound) CHARACTER name(bound) LOGICAL name(bound) REAL name (bound1,bound2) INTEGER name (bound1,bound2) CHARACTER name (bound1,bound2) LOGICAL name (bound1,bound2)

  Aadaki rnekte bir telefon rehberi rnei verilmitir. Matris gibi dndmzde 1.

  Stun k...

Recommended

View more >