na drodze - zcdn.edu.· pełnoletnich młody trzeźwy kierowca ... mechanik okrętowy i technik...

Download NA DRODZE - zcdn.edu.· pełnoletnich Młody Trzeźwy kierowca ... mechanik okrętowy i technik nawigator

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BEZPIECZESTWO NA

DRODZE

Dziaania wdroone w Zespole Szk Morskich

w Koobrzegu w ramach realizacji programu Szkoa Promujca Zdrowie

Inspiracja

W Zespole Szk Morskich ksztaci si 540 uczniw z terenu caej Polski

82% penoletnich uczniw posiada prawo jazdy Blisko 40% z nich dojeda do szkoy wasnym samochodem, czsto

zabierajc swoich kolegw jako pasaerw Tragiczne wydarzenia komunikacyjne wpisane w histori ostatnich

lat naszej szkoy: mier uczennicy klasy III, Przewodniczcej Samorzdu Uczniowskiego oraz gboka i dugotrwaa niepenosprawno Darka to powody, dla ktrych gwnym akcentem dziaa profilaktycznych stao si

bezpieczestwo na drodze

OBSZARY DZIAA

DZIAANIA EDUKACYJNE

1.warsztaty dla uczniw penoletnich Mody Trzewy kierowca

2. Zajcia dla uczniw wszystkich klas ze specjalist ds. nieletnich

3. Zajcia z przedstawicielem Wydziau Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Koobrzegu

4. Zajcia dla klas I i II

5. ZORD

DZIAANIA DODATKOWE

1. Konkurs plastyczny

2. Walentynki dla Darka

3. Dzie bez samochodu

4. Gazetka Bezpieczne wakacje

5. Informacje dodatkowe

DZIAANIA EDUKACYJNE 1. WARSZTATY Mody trzewy kierowca

WARSZTATY MODY TRZEWY KIEROWCA

uczniowie klas III i IV uczestnicz w zajciach warsztatowych, podczas ktrych mog zmierzy si z mitami dotyczcymi alkoholu i bezpiecznej jazdy samochodem. Ciekawe zajcia w praktyczny sposb pokazuj zachowania i czas reakcji na niebezpieczestwo na drodze, a materiay multimedialne zobrazowuj skutki brawury kierowcw.

DZIAANIA EDUKACYJNE WARSZTATY Mody trzewy kierowca

Ponadto podczas zaj uczniowie mieli moliwo sprawdzenia wasnych reakcji na zasymulowany stan po spoyciu alkoholu (alkogogle), pozna zagadnienia zwizane z metabolizmem alkoholu w organizmie oraz zagroenia dla uczestnikw ruchu drogowego jakie niesie kierowca pod wpywem alkoholu oraz rodkw psychoaktywnych.

DZIAANIA EDUKACYJNE WARSZTATY Mody trzewy kierowca

Zadanie jest corocznie zrealizowane z dotacji Miejskiego Funduszu Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miasta Gminy Koobrzeg

DZIAANIA EDUKACYJNE 2. Spotkania ze specjalist ds.

nieletnich Marek Paza Spotkania z uczniami wszystkich klas z

uwzgldnieniem zagadnie dot. uprawnie do kierowania pojazdem mechanicznym, dozwolone prdkoci w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej, konsekwencje sprawcy wypadku, konsekwencje kierowania pojazdem pod wpywem alkoholu lub rodkw psychoaktywnych, w tym konsekwencje zawodowe dla uczniw ksztaccych si w kierunkach technik mechanik okrtowy i technik nawigator morski

Podczas spotkania uczniowie zadawali duo pyta dot. uregulowa prawnych kierowania motorem, motorowerem, quadem, konsekwencji kierowania pojazdem mechanicznym bez posiadania uprawnie i wpywu tej sytuacji na pniejsze staranie o zdobycie uprawnie

Zadanie jest corocznie realizowane z dotacji Miejskiego Funduszu Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miasta Gminy Koobrzeg

DZIAANIA EDUKACYJNE

DZIAANIA EDUKACYJNE 3. Spotkania z przedstawicielami

Powiatowej Komendy Policji Zajcia dla klas z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w

Koobrzegu: Uczniowie oraz mieszkacy Internatu uczestniczyli w zajciach z

przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Koobrzegu. Tematyka spotka obejmowaa bezpieczestwo modziey jako uczestnikw ruchu drogowego. Policjanci z Wydziau Ruchu Drogowego podczas prelekcji przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania si w drodze do szkoy i z powrotem, a take wskazali na zagroenia w ruchu drogowym. Przedstawiona modziey prezentacja multimedialna dotyczya przyczyn i skutkw kolizji i wypadkw drogowych. Duy nacisk pooony zosta na problem kierowania samochodem po spoyciu alkoholu i po zayciu rodkw odurzajcych. Przyszli oraz pocztkujcy kierowcy mieli okazj dowiedzie si, jakie konsekwencje moe nie za sob nieodpowiedzialno kierowcy samochodu i innych uytkownikw drg. Policjanci opowiedzieli rwnie o odpowiedzialnoci karnej za kierowanie pojazdem po alkoholu lub rodkach odurzajcych oraz za spowodowanie wypadku drogowego.

Zajcia przeprowadzone w ramach wsppracy Policji ze szkoami

DZIAANIA EDUKACYJNE 4. Zajcia z uczniami klas I i II

Zajcia dla uczniw Eugeniusz Pitek, nauczyciel dziau warsztatw przeprowadzi z uczniami klas I i II zajcia, podczas ktrych gwnym akcentem byo uwraliwienie ich jako uczestnikw ruchu drogowego w charakterze pasaerw. Popularne wrd naszych uczniw dojazdy do odlegych czsto domw rodzinnych na stopa, korzystanie z uprzejmoci starszych kolegw w drodze do szkoy generuj niebezpieczne zdarzenia na drodze. Podczas zaj najwikszy nacisk pooony zosta na obowizek zapinania pasw bezpieczestwa (symulacje wypadkw pokazane w filmie instruktaowym) oraz wsiadanie do samochodu, ktrego kierowca jest pod wpywem alkoholu.

5. DZIAANIA EDUKACYJNE ZORD

Dziki wsppracy z Zachodniopomorskim Orodkiem Ruchu Drogowego, od kilku ju lat proponujemy uczniom posiadajcym uprawnienia do kierowania pojazdami, udzia w zajciach, ktrych celem jest wzrost bezpiecznych zachowa na drodze (symulator zderze, symulator dachowania, alkogogole, test Stewarda)

5. DZIAANIA EDUKACYJNE ZORD

5. DZIAANIA EDUKACYJNE ZORD

DZIAANIA DODATKOWE 1.Konkurs plastyczny

KONKURS BEZPIECZNA DROGA DO SZKOY

Corocznie ogaszamy szkolny konkurs Bezpieczna droga do szkoy pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Koobrzegu insp. Waldemara Trzciskiego

Koordynatorem konkursu jest Pani Magorzata Grabek, wychowawca w internacie

DZIAANIA DODATKOWE Konkurs plastyczny

Do koordynatora konkursu Magorzaty Grabek wpyny prace uczniw, a wrd nich

prezentacje multimedialne oraz prace plastyczne.

Jury konkursu kierujc si ocen merytoryczn

i plastyczn prac oraz nieszablonowoci techniki wykonania pracy wyonio 3

laureatw:

DZIAANIA DODATKOWE Konkurs plastyczny

I miejsce zdobya uczennica Izabela Gasiewicz przedstawiajc prac plastyczn

DZIAANIA DODATKOWE Konkurs plastyczny

II miejsce naley do uczennicy

Igi Samulewskiej, ktra wykonaa prezentacj multimedialn

DZIAANIA DODATKOWE Konkurs plastyczny

III miejsce jest udziaem uczennicy

kl. I Na

Samanty Belkiewicz

za wykonanie pracy plastycznej

DZIAANIA DODATKOWE Konkurs plastyczny

DZIAANIA DODATKOWE Konkurs plastyczny

DZIAANIA DODATKOWE Konkurs plastyczny

DZIAANIA DODATKOWE 2. Walentynki dla Darka

Z inicjatywy uczniw, gboko

poruszonych skutkami wypadku komunikacyjnego z udziaem naszego ucznia- wwczas czwartoklasisty, od trzech lat, w Dniu Zakochanych 14 lutego, organizujemy Walentynki dla Darka.

Impreza ma charakter charytatywny i ma na celu zebranie funduszy przeznaczonych pniej na rehabilitacj Darka. Ten cel angauje wszystkich uczniw, czsto rodzicw oraz nauczycieli. Sprzedawane za symboliczn zotwk ciasta, gofry, tosty, desery pozwalaj co roku na zebranie kwoty ok.3000, przekazanej rodzicom Darka a odwieanie pamici o tym wydarzeniu z pewnoci przyczynia si do zwikszenia wraliwoci na bezpieczestwo na drodze.

DZIAANIA DODATKOWE Walentynki dla Darka

DZIAANIA DODATKOWE 3. Dzie Bez Samochodu

Spora cz uczniw klas III i IV oraz wikszo

nauczycieli dojeda do szkoy samochodem, czsto pokonujc zaledwie kilka przecznic

Dlatego w celu promowania alternatywnych form komunikacji, od czterech lat organizujemy Dzie Bez Samochodu, bdcy czci obchodw Tygodnia Sportu

Tego dnia premiujemy wszystkich, ktrzy odlego z domu do szkoy/pracy pokonali rowerem rekordzista z ubiegego roku pedaowa 32 km, cznie pod szko zaparkowao 70 rowerw

Przeprowadzono konkurencje sprawnociowe: slalom, pokonywanie przeszkd, przejazd z obcieniem na czas

Kady ucze, ktry przyjecha tego dnia do szkoy rowerem otrzyma pamitkow piecz, ktra chronia go przed sprawdzaniem wiedzy z przedmiotw

DZIE BEZ SAMOCHODU

DZIAANIA DODATKOWE 4. Gazetka Bezpieczne Wakacje

Dla podsumowania caorocznych przestrg

i ostrzee wychowankowie internatu wraz

z opiekunami wykonali gazetk tematyczn

Umieszczona w holu internatu, przypomina o najwaniejszych zasadach, ktrych przestrzeganie pozwoli bezpiecznie spdzi wakacje i spotka si w nastpnej klasie w tym samym gronie i dobrym zdrowiu

DZIAANIA DODATKOWE Gazetka Bezpieczne Wakacje

DZIAANIA DODATKOWE Gazetka Bezpieczne Wakacje

INFORMACJE DODATKOWE

61 % uczniw (wszyscy uczniowie kierunkw technik mechanik okrtowy i technik nawigator morski) posiadaj, potwierdzone uprawnieniami wynikajcymi z wymogw konwencji STCW, umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

Pozostali uczniowie odbyli szkolenie z pomocy przedmedycznej w ramach zaj Edukacja dla Bezpieczestwa, z wykorzystaniem fantomu

INFORMACJE DODATKOWE PROJEKT WOPR

W roku 2014 przystpilimy do projektu realizowanego przez Zachodniopomorski Oddzia Ochotniczego Wodnego Pogotowia ratunkowego. Udzia w realizacji projektu pozwoli na przeszkolenie 130 uczniw klas pierwszych i 105 uczniw klas II w zakresie umiejtnoci resuscytacji kreniowo-oddechowej doskonalc posiadane przez uczniw kompetencje z obszaru ratowania ycia.

INFORMACJE DODATKOWE PROJEKT WOPR

Spord uczniw klas pierwszych zostao wybranych 6 uczniw, ktrzy utworz Modzieow Druyn WOPR. Zakwalifikowani uczestnicy zostan objci szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy, kompetencji komunikacyjnych, umiejtnoci prowadzenia zaj szkoleniowych oraz ratownictwa wodnego dla poziomu kompetencji Modszego Ratownika WO