návod k obsluze k modelu 2005 citroën berlingo multispace

of 116 /116
CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE

Author: buithu

Post on 03-Jan-2017

402 views

Category:

Documents


58 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CITRON BERLINGONVOD K OBSLUZE

 • CITRON doporuuje

  Inovovan pevn partnerstvCITRON a TOTAL, kte jsou partnery ji 35 let, spolen a souasn konstruuj motorya pipravuj maziva prostednictvm pikovch technologi.

  Optimln olejVzkumn tmy CITRON a TOTAL spojuj sv sly, aby Vm poskytly lep technologickoukombinaci motoru a maziva a zvily tak uitnou hodnotu svch vrobk.Z maziv TOTAL si vyberete optimln olej, kter bude nejlpe vyhovovat pro zajitn vkonua dlouh ivotnosti Vaeho vozu CITRON.Proto motory CITRON dvaj pednost olejm TOTAL.

  TOTAL, kter je partneremspolenosti CITRON, je i Vam partnerem.

 • 1

  Dkujeme Vm a blahopejeme Vm k Va volb.Ne vyjedete na cestu, pette si pozorn tento nvod.

  Obsahuje veker informace tkajc se zen a vbavy vozu, stejn jako dleit pokyny k nim.V tomto dokumentu naleznete rovn bezpenostn pokyny

  a informace o bn drb,zajiujc zachovn provozn bezpenosti a spolehlivosti Vaeho novho vozidla CITRON.

  Dobr znalost Vaeho novho vozidla je pedpokladem pjemnho cestovn.

  Podle verze a rozsahu voliteln vbavy, stejn jako data a zem prodeje, nemus bt nkter psluenstv nebo funkce popsan v tomto dokumentu ptomny ve Vaem vozidle.

 • N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  Kapitola I NVOD VE ZKRATCE

  Msto idie ..........................................................................6 - 7

  Pstroje palubn desky ........................................................8 - 9

  Svteln kontrolky ........................................................... 10 - 11

  Signalizace .....................................................................12 14

  Vhled z vozidla ................................................................. 15-16

  Pedn sedadlo ....................................................................... 17

  Sezen polohy volantu ........................................................... 18

  Zptn zrctka ......................................................................... 19

  Vtrn - Vytpn - Klimatizace .............................................. 20

  Ovldn oken ........................................................................ 21

  Tempomat - ON/OFF .......................................................22 - 23

  Tempomat CRUISE ......................................................24 - 25

  Omezova rychlosti LIMIT ............................................26 - 27

  Parkovac asistent ................................................................... 28

  O B S A H2

  II

 • Kapitola II OVLDN

  Kle, dlkov ovldn ....................................................29 - 30Zmek zen - Spnac skka - Spout ............................. 31Spoutn motoru .................................................................... 32Pstroje palubn desky ................................................... 33 35Displeje .........................................................................36 38Palubn pota ................................................................39 - 40adic pka ............................................................................. 41Parkovac brzda - Systm ABS ............................................... 42

  Dynamick kontrola stability. ................................................... 43

  Kapitola III KOMFORT V KABIN

  Vstupy do vozidla ...........................................................45 53Vtrn - Vytpn - Klimatizace .................................... 54 57Pstup k zadnm sedadlm .................................................... 58Systm airbag ....................................................................... 59Zdrn prostedky pro dti .............................................60 - 61Zadn sedadlo ........................................................................ 62Kryt zavazadel ..................................................................63 - 64Ochrann s ........................................................................... 65Komfort ...........................................................................66 71Pprava pro mont autordia .............................................. 72

  O B S A H 3

  II II

  III III

 • Kapitola IV DRBA

  Vstupy do vozidla .................................................................... 73Kontroly .................................................................................. 74Benznov motory ...........................................................75 - 76

  Naftov motory ..............................................................77 79Hladiny, kontroly ..............................................................80 - 81Vybaven naftovch motor .................................................... 82Peruen pvodu paliva (benznov motor) ........................... 83Objemy npln ........................................................................ 84Akumultor 12 V ..................................................................... 85Pojistky ..........................................................................86 88

  Kapitola V PRAKTICK RADY

  Palivov ndr ......................................................................... 89

  Vmna rovek .............................................................90 95

  Pneumatiky - Vmna kola ............................................ 96 99

  Vleen - Zvedn vozidla ...................................................... 100

  Tan zazen ....................................................................... 101

  Sten nosi .......................................................................... 102

  O B S A H4

  IV IV

  V V

 • Kapitola VI PRAKTICK RADY

  Spoteba paliva ..................................................................... 103

  Veobecn daje ........................................................... 104-105

  Rozmry ....................................................................106 108

  Identifikace ............................................................................ 109

  Mka pro zem s pevn chladnm podnebm (snhov clona) .................................................110

  ABECEDN REJSTK .................................. 111 112

  BEZPENOSTN POKYNY ........................................... I

  O B S A H 5

  VI VI

 • 31

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  30 29 28 27 26 25 24 17 16

  23

  22

  21

  20

  18

  19

  M S T O I D I E6N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  EI

 • 1 Lev bon vtrac otvory

  2 Lev reproduktor (vkov)

  3 Ovldn: Osvtlen Smrovch svtel Zadnho mlhovho svtla Pednch mlhovch svtel

  4 Sdruen pstroje na palubn desce

  5 Ovldn: Pednch stra Zadnch stra Ostikova

  6 Centrln vtrac otvory

  7 Multifunkn displej/Hodiny

  8 Ovldn vstranch svtel

  9

  10 Ovldn: Elektrickch oken Rozmrazovn zadnho okna/vnj zptn

  zrctko Klimatizace

  11 Msto pro rdio nebo schrnka

  12

  13 Airbag spolujezdce nebo schrnka

  14 Prav reproduktor (vkov)

  15 Prav bon vtrac otvory

  16 Spna s klem: Aktivace/Deaktivace airbagu spolujezdce

  17 Spodn schrnka na rukavice

  18 Zsuvka 12 V

  19

  20 Parkovac brzda

  21 adic pka

  22 Zapalova cigaret

  23 Mobiln popelnk

  24 Spnac skka

  25 Ovldn autordia

  26 Airbag idieOvldn zvukov houkaky

  27 Sezen volantu

  28 Vko pojistkov skky

  29 Ovldn: Elektrick zptn zrctko spolujezdce Sezen polohy svtlomet

  30

  31 Stropn osvtlen

  M S T O I D I E

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  E

  I 7

  Ovldn centrlnho zamykn

  Ovldn vtrn/topen

  Vyhvn sedadel nebo deaktivace parkovacho asistentu

  Ovldn tempomatu/omezovae rychlosti

 • 1 3 4 5 6 7

  15 14 13 11 10 9

  17

  816

  2

  12

  9

  P S T R O J E PA L U B N D E S K Y8N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  EI

  Klasick pstroj palubn desky

  Pstroj palubn desky s tempomatem/

  omezovaem rychlosti

 • N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  E

  I 9P S T R O J E PA L U B N D E S K Y

  1 Kontrolka pednch mlhovch svtel

  2 Kontrolka zadnho mlhovho svtla

  3 Indiktor zmny smru vpravo

  4 Potadlo ujet vzdlenosti, indiktor drby a indiktor mnostv oleje v motoru (Diesel)

  5 Indiktor zmny smru vlevo

  6 Kontrolka dlkovch svtel

  7 Kontrolka tlumench svtel

  8 Kontrolka minimlnho mnostv chladic kapaliny

  9 Ukazatel teploty chladic kapaliny

  10 Volba celkovho nebo dennho potadla ujetch kilometr/nulovn dennho potadla/nulovn indiktoru drby

  11 Kontrolka centrln vstrahy (STOP)

  12 Ukazatel rychlosti

  13 Otkomr

  14 Reostat osvtlen (sdruen, palubn)

  15 Kontrolka minimlnho mnostv paliva

  16 Indiktor mnostv paliva

  17 Zobrazen informac tempomatu/ omezovae rychlosti

 • S V T E L N K O N T R O L K Y

  Kontrolka parkovacbrzdy, mnostv brzdovkapaliny a poruchysystmu elektronickhorozdlovn brzdnhoinku (REF)

  Je spojena s centrln vstranou kontrolkou (STOP).Indikuje nkolik monch poruch:- zataen nebo nedostaten

  uvolnn parkovac brzdy,- vznamn pokles hladiny brzdo-

  v kapaliny (pokud zstane svtiti po plnm uvolnn parkovacbrzdy),

  - poruchu systmu elektronickhorozdlovn brzdnho inku(REF), pokud svt spolen skontrolkou ABS.

  Zastaven je nutnKontaktujte co nejdve servisn sCITRON.

  KONTROLA PED JZDOUVstran kontrolka svtc trvalenebo blikajc za chodu motorusignalizuje poruchu funkcepslunho prvku.Rozsvcen nkterch kontrolekme bt doprovzeno zvu-kovm signlem a hlenm namultifunknm displeji. Nepodceujte takov upozor-nn:

  Pokud je vozidlo v pohybu, kdyse rozsvt vstran kontrolkaSTOP, je nutno zastavit; zastavteneprodlen vozidlo pi dodrenvekerch bezpenostnch pra-videl.

  Jej rozsvcen indikuje disfunkcisystmu ABS. Vozidlo m stle kdispozici klasick brzdy vetnposilovae.Kontaktujte co nejdve servisn sCITRON.

  Kontrolka min.mnostv chladickapaliny

  Je spojena s centrln vstranou kontrolkou (STOP).Zastaven je nutnPokejte na vychladnut motoru a dopltechladic kapalinu.Chladic systm je pod tlakem.Pi oprav se vyhnte opaen tak,e povolte ztku o dv otky anechte poklesnout tlak.Pokud tlak poklesne, vyjmte ztku adoplte kapalinu.

  Centrlnvstrankontrolka (STOP)

  Je spojena s kontrolkou tlakuoleje v motoru, teploty amnostv chladic kapaliny, par-kovac brzdy, mnostv brzdovkapaliny a poruchy elektronick-ho brzdovho systmu.Zastaven je dleit v ppadblikn za chodu motoru.

  Kontrolka tlaku a teplotyoleje

  Je spojena s centrln vstranoukontrolkou (STOP).Zastaven je nutnKontrolka indikuje nkolik monchporuch:- nedostaten tlak oleje,- nedostatek oleje v mazacm syst-

  mu. Doplte olej.

  10N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  EI

  Kontaktujte co nejdveservisn s CITRON.

  Kontaktujte co nejdve servisn s CITRON. Kontaktujte co nejdve servisn

  s CITRON.

  Kontaktujte co nejdve servisn s CITRON.

  Kontrolka proti bloko-vn kol (ABS)

 • Kontrolka nezapnut spony bezpenostnhopsu

  Po zapnut kle se kontrolka rozsvt,pokud nem idi zapnutou sponubezpenostnho psu.

  Kontrolka airbag

  Kontrolka se rozsvt na nkoliksekund po zapnut kle.Rozsvcen kontrolky za chodu moto-ru je doprovzeno zvukovm sign-lem a hlenm na multifunknm dis-pleji, indikujcm poruchu airbag.Kontaktujte co nejdve servisn sCITRON.

  Kontrolka dobjen akumultoru

  Me indikovat:- nesprvnou funkci nabjecho obvodu,- povolen svorky akumultoru

  nebo spoute,- prasknut nebo povolen emene

  alterntoru,- poruchu alterntoru.

  Kontaktujte co nejdve servisn sCITRON.

  Kontrolka autodiagnosti-ky motoru

  Rozsvt se po kadm zapnut kle.Rozsvcen za chodu motoru signali-zuje nesprvnou funkci systmuvstikovn, zapalovn nebosniovn emis. V tomto ppadhroz nebezpe znien katalyztoru(pouze u zehovch motor).Kontaktujte co nejdve servisn sCITRON.

  Kontrolka neutralizaceairbagu spolujezdce

  Pokud je airbag spolujezdce neutra-lizovn, rozsvt se kontrolka po

  kle a zstane trvale rozsvcen.

  Kontrolka min.mnostv paliva

  Pi prvnm rozsvcen Vm zbv pali-vo asi na 50 km jzdy.

  haven Vzntov motory

  Ped spoutnm pokejte na zhas-nut tto kontrolky.Pi dostaten teplot se kontrolkarozsvt na mn ne jednu sekundu,spoutn tak mete zat bezekn.Pokud je motor zaht, nerozsvt sekontrolka vbec.

  S V T E L N K O N T R O L K Y

  Kontrolka ESP

  Pi aktivaciPokud je aktivovn systm ESP neboASR, kontrolka ESP blik.V ppad poruchyPokud za jzdy dojde k rozsvcenkontrolky ESP doprovzenmuhlenm ESP/ASR HORS SERVI-CE na multifunknm displeji jde oindikaci poruchy systmu.

  VypnutRozsvcen kontrolky ESP pi neutra-lizaci systmu je doprovzenohlenm ESP/ASR DESACTIVE namultifunknm displeji.

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  E

  I 11

  Pi rychlosti asi nad 20 km/h kontrolka blik. Me bt doprovzeno zvukovm signlem.

  Kontaktujte co nejdve servisn s CITRON.za-pnut

  Pokud ve vech ostatnch ppadech zane kontrolka blikat, kontaktujte co nejdve servisn s CITRON.

 • AB

  S ignal izace

  Ovldn osvtlen

  Vechna svtla zhas-nuta

  Otote objmku A smremdopedu.

  Obrysov svtlaKontrolka se rozsvt.

  Otote objmku A smremdopedu.

  Tlumen - dlkovPepnn tlumench a dlkovch svtel

  Pepnn tlumench a dlkovch svtel se provd zataenm pky smremk volantu.

  Zvukov signl pi zapomenut kle a pi zapomenut rozsvcenchsvtelSignl se spust automaticky pi vypnut kle a oteven dve idie, aby upo-zornil uivatele vozidla, e svtla vozidla jsou rozsvcena nebo e ve spnacskce zstal kl. Signl se automaticky vypne pi uzaven dve idie nebopi zapnut kle.

  Poznmka: Zvukov signl se vypne automaticky po urit dob.

  Doprovodn rozsvcen tlumench svtelDo jedn minuty po vypnut kle zathnte ovldac pku smrem k sob,tlumen svtla se rozsvt a automaticky zhasnou po jedn minut, co Vmumon napklad opustit nedostaten osvtlen parkovit.Tlumen svtla lze zhasnout ped uplynutm doby pro automatick vypnutdalm pitaenm ovldac pky smrem k sob.

  Automatick rozsvcen svtelObrysov a potkvac svtla seautomaticky rozsvt pi patnchsvtelnch podmnkch nebo pisouvislm chodu stra.

  Po obnoven dostatench svtel-nch podmnek nebo po zastavenstra dojde k jejich zhasnut.

  Aktivace a vypojen tto funkce- Kl ve spnac skce zapnout do

  polohy +ACC - psluenstv.- Pepnout ovldn svtel do

  polohy 0.- Stisknout konec ovldacho

  tlatka B, dokud se neozvezvukov signl.

  12N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  EI

 • S IGNAL IZACE

  Smrov svtlaVlevo, smrem dol.

  Vpravo, smrem nahoru.

  Pi zmn smru posute pku anadoraz. Vypnut je automatick pinvratu volantu do pmho smru.

  Svteln houkakaOvld se impulsn zataenmsmrem k sob.

  Pouit optick vstrahy je mon ipi vypnutm kli.

  Zvukov houkakaStisknte stedn st volantu.

  Vstran svtlaSouasn ovldn vech smro-vch svtel.

  Pouvat pouze v nouzi, pi prud-km zastaven, nebo pi jzd v ne-obvyklch podmnkch.

  Je funkn rovn pi vypnutmkli.

  Nastavovn polohy svtlomet.Polohu svtlomet je doporuenokorigovat podle zaten vozidla.

  Na palubn desce vlevo od idie.

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  E

  I 13

  Poloha 0: Pouze idi nebo s jednm spolujezdcem.Poloha -: idi + 2 spolujezdci.Poloha 1: idi + 4 spolujezdci.Poloha 2: idi + 4 spolujezdci + zavazadla.Poloha 3: idi sm + maximl-n povolen nklad.Mezi 1-2 a 2-3 existuje mezipo-loha.

  Jzda s vstranmi svtly znemouje

  funkci smrovch svtel.

 • B B

  S ignal izace

  Vozidla vybaven MLHOVMISVTLOMETY (vpedu) A SVTLYDO MLHY (vzadu) (Objmka B)

  Svtlomety do mlhy anizadn mlhov svtlo ne-svt

  Otote objmku B smrem dopedu.

  Svtlomety do mlhy svt

  Otote objmku B smrem dopedu.

  Svtlomety do mlhy a zadn mlhov svtlo svt

  Vypnut:- 1. otoen smrem zpt vypne zadn mlhov svtlo.- 2. otoen smrem zpt vypne zadn mlhov svtlo a svtlomety do mlhy.

  Poznmka: Svtla do mlhy je doporueno pouvat pouze za mlhy nebo pisnen.

  Vozidla vybaven svtly domlhy (vzadu)(Objmka B)

  Zadn mlhov svtlosvt

  Otote objmku B smremdopedu.

  Svteln kontrolka se rozsvt.

  Mlhov svtla budou fungovat s tlu-menmi nebo dlkovmi svtly.

  Pokud pi jzd v mlze nedojde k automatickmuzapnut svtel, muste potkvac a tak mlhov

  svtla rozsvtit run.

  14N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  EI

 • 4

  0

  1

  2

  3

  VHLED Z VOZ IDLA

  Pedn strae3 Rychl strn.

  2 Normln strn.

  1 Peruovan strn nebo auto-matick pedn strae

  0 Vypnuto.

  4 Jednotliv seten, stisknoutsmrem dol.

  Vozidlo nen vybaveno sn-maem detPoloha 1: Frekvence strn sebude regulovat automaticky podlerychlosti jzdy vozidla.

  Poznmka: V poloze 2 nebo 3: pizastaven se rychlost straautomaticky sn.

  Vozidlo vybaven snmaemdet

  Poloha 1: Frekvence strn sebude regulovat automaticky podleintenzity det.Poznmka: V poloze 2 nebo 3: pizastaven se rychlost straautomaticky sn.

  Z bezpenostnch dvod jesystm automatickho ovldnodpojen po vypnut klePo optovnm zapnut kle jeteba funkci znovu aktivovat:- Vypnout do polohy Stop.- Pepnte do poadovan

  polohy.

  Aktivace funkce je signalizovnakmitnm stra.

  POZOR:Nezakrvejte snma detumstn na vnitn stran elnhoskla za drkem vnitnho zptnhozrctka.

  Doporuen

  Myt vozidla: vypnte kl.

  Zvukov signl (bip) po zapnutautomatickho reimu stra,signalizuje poruchu systmu.

  Ostikova elnho sklaPitaenm ovldac pky smrem ksob se spust ostikovn s ome-zenm strnm elnho skla aostikovn svtlomet, pokud jsourozsvcena tlumen svtla.

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  E

  I 15

  Z bezpenostnch dvod je systm automatickho ovldn odpojen po vypnut kle.

 • VHLED Z VOZ IDLA

  Zadn strae

  1. polohaVypnuto

  2. polohaCyklick strn.

  3. polohaOstikovn a strn zadnho okna(3 kmity).

  Automatick sputnPokud je pi funkci pednchstra zaazen zptn chod.

  Z bezpenostnch dvod jesystm automatickho ovldnodpojen po vypnut kle.Po optovnm zapnut kle jeteba funkci znovu aktivovat:- Vypnout do polohy Stop.- Pepnte do poadovan

  polohy.

  Aktivace funkce je signalizovnakmitnm stra.

  Odmlovn zadnho oknaFunguje pouze za chodu motoru.Stisknutm ovldacho tlatka lzeaktivovat elektrick odmlovnzadnho okna (a vnjch zptnchzrctek).

  Zhasne automaticky a vylou taknadmrnou spotebu proudu.

  Odmlovn lze rovn peruit dal-m stiskem ovldacho tlatka.

  Dal stisk uvede systm znovu doinnosti.

  Pokud jsou zapnuty pedn strae, dojde pi zaazen zptnhochodu automaticky k zapnut zadnho strae.

  Neutralizace tto funkce je mon pouze v servisnsti CITRON.

  Odstrate veker snh nahromadn na elnm skle.Zkontrolujte, zda jsou ramnka pednch i zadnch stra

  voln, nap. pi pouit drku kola nebo pi nmraze.

  16N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  ATC

  EI

 • 1 2

  S E D A D L A

  Oprka hlavySeite vku vysouvnm,oprka se zajist v danpoloze. Pro vyjmut oprkyze sedadla ji nejprve vysu-te k hornmu dorazu a potzatlate na jej zpadky.

  Podln posuv sedadlaNadzvednte ovldac pku,umstnou vlevo pod sedadlem, anastavte danou polohu.

  Pstup k zadnm mstmViz PSTUP K ZADNM

  Stolek pro zadn sedadlaDo pracovn polohy jej lzeuvst zataenm smremnahoru a sklopenm.Viz KOMFORT

  Zsuvka pod sedadlemPi otevrn ji lehce nadzvednte, potom ji vythnte smrem dopedu.

  Vyhvan sedadla (viz MSTO IDIE).

  Loketn oprkaMe bt demontovna. Demont:naklote ji o 45, stisknte tlatkoumstn mezi oprkou a bokem op-radla a vythnte ji.

  Nklon opradla1 - Pro nastaven danho sklo-

  nu pithnte ovlada, ums-tn na vnitnm boku sedad-la, smrem dozadu.

  2 - Otenm rukojeti nastavtesklon opradla.

  17

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  I

  SEDADLM.

 • Volant lze vkov seizovat.

  Ve stojcm vozidle nastavte nejprve sv sedadlo do optimln polohy.

  Odjistte volant zatlaenm ovladae smrem dopedu.

  S E Z E N P O L O H Y V O L A N T U

  Upravte vku volantu, potom ho zajistte pitaenm ovladae smrem ksob a nadoraz.

  Dbejte na to, abyste dobe vidli na vechny ukazatele a kontrolky napalubn desce.

  DLEIT: Z bezpenostnch dvod neseizujte polohu

  volantu za jzdy vozidla.

  18N

  V

  OD

  VE

  ZK

  RA

  TC

  EI

 • C

  Vnitn zptn zrctko

  Lze ho nastavit do non polohyproti oslovn.Pithnte pku k sob.

  ten karetAtermick eln sklo je vybavenoznou C umstnou nad zptnmzrctkem umoujc optick tenvstupnch karet (napklad: vyslapro placen na dlnici).

  Vnj zptn zrctka

  Run ovldn zrctka

  Zevnit lze seizovat ve vechsmrech.

  Sklpn pi parkovnZvenku je mono zptn zrctkarun sklopit. Tato operace nemvliv na pvodn sezen zrctka.

  Elektrick ovldnZptn zrctko na stran spolu-jezdceZ msta idie seite zptnzrctko pomoc tlatka polohujc-ho zrctko do ty smr.Odmrazovn skel zptnch zrc-tek je ovldno tlatkem odmra-zovn zadnch oken, umstnmuprosted palubn desky.

  Z P T N Z R C T K A 19

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  I

  Vnitn zptn zrctko me bt vybaveno dvma klouby, kter umouj optimalizovat vhled smrem dozadu.

 • 1

  3

  2

  4 5 6

  5 4 3

  20N

  V

  OD

  VE

  ZK

  RA

  TC

  EI

  V T R N - T O P E N K L I M AT I Z A C E S R U N M O V L D N M

  Vae vozidlo je vybaveno:- systmem vtrn - topen

  - pop. systmem klimatizace s runm ovldnm.

  Ovldac panel, dle verze: 1 - Ovldn klimatizace s runm

  ovldnm2 - Recirkulace vzduchu3 - Regulace prtoku vzduchu4 - Nastaven teploty5 - Nastaven rozdlovn vzduchu 6 - Odmlovn nebo rozmrazovn

  bonch oken a elnho skla: - posute ovladae teploty a

  prtoku vzduchu do polohy maximum

  - uzavete stedn vtrac otvory - zapnte klimatizaci.

  Nastavit ... Zcela chladn na zatku a pot MAX. na zatku CHLADN nastaven dle pot nastaven dle ON osobnho poadavku osobnho poadavku Zcela tepl na zatku MAX. na zatku TEPL pot nastaven dle pot nastaven dle osobnho poadavku osobnho poadavku

  ROZMRAZOVN Zcela tepl MAX. ON ODMLOVN

  Pro zajitn sprvn funkce Vm doporuujeme:

 • A B

  21

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  I

  Run ovldnOtenm kliky otevete nebozavete okna.

  Elektrick ovldn Spnae A a B umstn napalubn desce, umouj otevrna zavrn oken idie a spolujezd-ce (po zapnut kle).

  Sekvenn ovldnStiskem tlatka A lze posunoutokno idie do poadovan polo-hy. Dlouhm stiskem a uvolnnmlze okno idie pln otevt nebouzavt.

  Bon okna

  Pro oteven bonch oken pithntepku a zatlate na okno.

  Pi zavrn pithnte okno a za-tlate na pku.

  Pi oputn vozidla i na velmi krtkou dobu vyjmte vdy kl ze spnac skky.V ppad seven pi manipulaci se stenm oknem, muste obrtit smr pohybu okna.

  Toho lze doshnout obrcenm polohy pslunho ovladae.Pokud ovld sten okno idi, mus se pesvdit, zda spolujezdec nebrn dnmu uzaven okna.

  idi se mus pesvdit, zda spolujezdec sprvn pouv sten okno.POZOR NA DTI PI OVLDN STENHO OKNA.

  O V L D N O K E N

 • A

  1

  4

  2

  1

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  I

  Regultor rychlosti

  Zazen Vm umouje jzdu zvolenou konstantn rychlost, regulace rychlosti jeinn od rychlosti 40 km/h a pouze na 4. nebo 5. rychlostn stupe.

  Ovlada regultoru A je umstn pod ovldnm osvtlen a signalizace.Zapnut: Otote rukojet 1 do polohy ON.Vypnut: Otote rukojet 1 do polohy OFF.

  Volba cestovn rychlostiNejprve pomoc pedlu akcelerace doshnte poadovan rychlosti.

  Rychlost je regulovan a je uloena do pamti.V prbhu automatickho zen rychlosti lze kdykoli stisknutm pedlu akce-lerace pekroit naprogramovanou rychlost (nap. pi pedjdn jinho vozidla).

  Pi uvolnn pedlu: dojde k automatickmu nvratu na rychlost uloenou dopamti.

  22 T E M P O M AT - O N / O F F

  Stiskem tlatka 2 zezadu nebo tlatka 4.

 • 4

  2

  3

  Vypnut naprogramovan rychlostiBu stisknutm brzdovho nebo spojkovho pedlu.Nebo automaticky pi aktivaci systmu ESP nebo ASR.Nebo stiskem tlatka 3.Tmito zpsoby nen anulovna rychlost uloen do pamti.

  Vyvoln naprogramovan rychlostiPo neutralizaci, stisknte tlatko 3.Vozidlo se rozjede rychlost naposled uloenou do pamti.

  Zven naprogramovan rychlostiBu krtkm stiskem tlatka 4 lze lehce zvit rychlost.Nebo selpnutm akcelertoru a do dosaen poadovan rychlosti, pak stisk-nte krtce zezadu tlatko 4.

  Po uvolnn tlatka je nov hodnota rychlosti uloena do pamti.

  Snen naprogramovan rychlostiBu krtkm stiskem tlatka 2 lze lehce snit rychlost.

  Po uvolnn tlatka je nov hodnota rychlosti uloena do pamti.

  Zruen rychlosti uloen do pamtiVypnutm kle po zastaven vozidla Otoenm rukojeti do polohy OFF.

  Regultor rychlosti mus bt pouvn pouze, pokud jzdn podmnky umouj jzdu konstantn rychlost.Nepouvat v hustm provozu, na pokozen silnici, pi patnch adheznch podmnkch nebo pi jinch

  obtch.idi mus zstat pozorn a soustedn na zen vozidla.

  23

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  IT E M P O M AT - O N / O F F

  Doporuujeme ponechat nohy v blzkosti pedl.

  Nebo dlouhm stiskem tlatka 4 a do dosaen poadovan rychlosti.

  Nebo dlouhm stiskem tlatka 2 a do dosaen poadovan rychlosti.

 • B

  1

  A

  2

  3

  4

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  I 24 T E M P O M AT / C R U I S E

  Toto zazen asistence zen umouje jzdu poadovanou rychlost bez nutnosti pouit pedlu plynu.Toto zazen je aktivn pi rychlostech pekraujcch 40 km/h a u nejvych rychlostnch stup pevodovky.Ovlada A tempomatu je umstn pod ovldnm osvtlen a signalizace.Poznmka: Informace tkajc se tempomatu jsou zobrazovny v sti B pstroj palubn desky.

  Volba funkceOtote otonm ovladaem 1 do polohy CRUISE.

  Volba cestovn rychlosti

  Pi vbru funkce otonm ovladaem 1 nen dn rychlost uloena do pamti.

  V okamiku, kdy je dosaena prostednictvm pedlu plynu poadovan rychlost, vyberte ji krtkm stiskem ovladae 2 nebo 4.

  Rychlost jzdy je ukldna do pamti. Je zobrazovna v sti B pstroj palubn desky.

  V tto chvli mete plynov pedl uvolnit. Vozidlo bude udrovat zvo-lenou rychlost automaticky.Poznmka: Rychlost Vaeho vozidla se me mrn liit od rychlosti uloen v pamti. Pokud v prbhu regulace rychlosti nen systm schopn udret v pamti uloenou rychlost (siln klesn), daj o rychlosti blik. V ppad poteby pizpsobte rychlost vozu.

  Tempomat by ml bt pouvn jen v ppad, e to podmnky pro jzdu konstantn rychlost dovoluj.

 • N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  I25T E M P O M AT / C R U I S E

  Doasn pekroen nastaven rychlosti V prbhu automatickho zen rychlosti lze kdykoli stisk-nutm pedlu akcelerace pekroit rychlost jzdy (nap. pi pedjdn jinho vozidla). Rychlost zobrazen na displeji blik.Pot sta k vrcen na pvodn rychlost jzdy uvolnit pedl plynu.Nastaven rychlosti jzdy, probh-li prv udrovn konstantn rychlosti pomoc tempomatuRychlost jzdy, zobrazenou v zn B, mete nastavit stisknutm:- Ovladae 4, chcete-li rychlost zvit- Ovladae 2, chcete-li rychlost snitPoznmka: Jednotliv stisknut umouj mnit rychlost po 1 km/h, del stisknut po 5 km/h.Deaktivace regulace rychlosti jzdy uloen v pamti- Stisknutm brzdovho pedlu nebo pedlu spojky.- Nebo automaticky pi aktivaci systmu ESP nebo ASR.- Stisknutm tlatka 3.Poznmka: Tempomat je deaktivovn, pokud je vyazena rychlost nebo pokud je adic pka v poloze neutrl.

  Tyto zsahy maj za nsledek zobrazen hlen OFF na displeji pstroj palubn desky.

  Tmito zsahy nedojde ke zruen rychlosti jzdy. Ta zstv zobrazena v sti B.

  Nov aktivace automatickho zen rychlosti

  - Vyvolnm rychlosti jzdy uloen v pamti:Po neutralizaci stisknte ovlada 3.Vae vozidlo znovu automaticky obnov rychlost jzdy uloenou v pamti, kter je zobrazena v sti B pstroj palubn desky.Poznmka: Pokud je rychlost jzdy pedtm uloen do pamti mnohem vy ne stvajc rychlost, vozi-dlo zrychluje a na rychlost uloenou v pamti.

  - Volbou prv aktuln rychlosti:Jakmile doshnete poadovan rychlosti, stisknte krtce ovlada 2 nebo 4.

  Hlen OFF zmiz z displeje.

  Deaktivace funkce- Otoenm otonho ovladae z polohy CRUISE do polohy 0.- Vypnutm motoru.Dve zvolen rychlost jzdy ji nebude uloen v pamti.V ppad nesprvn funkce se zobraz hlen do-provzen zvukovm signlem.Kontaktujte servisn s CITRON.

  Nepouvat pi hustm provozu, na pokozen vozovce, za patnch adheznch podmnek nebo pi jinak ztench jzdnch podmnkch.

  idi mus zstat pozorn a soustedn na zen vozidla. Doporuujeme ponechat nohy v blzkosti pedl.

 • 1

  2

  3

  4

  B

  A

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  I 26 O M E Z O VA R Y C H L O S T I / L I M I T

  Toto jzdn asistenn zazen umouje nastavit maximln rychlost jzdy, kter nebude pekroena. Tato rychlost mus bt vy ne 30 km/h.

  Ovlada omezovae A je umstn pod ovldnm osvtlen a signalizace.Poznmka: Informace tkajc se omezovae jsou zobrazeny na displeji B.

  Volba funkce

  Otote ovladaem 1 do polohy LIMIT.

  Pi vbru funkce pomoc otonho ovladae 1 je zobrazena naposledy v pamti uloen rychlost.

  Nastaven maximln rychlostiPi zapnutm motoru mete nastavovat rychlost uloenou do pamti stiskem: - ovladae 4, chcete-li rychlost uloenou v pamti zvit,- ovladae 2, chcete-li rychlost uloenou v pamti snit,Poznmka: Jednotliv stisknut umouj mnit rychlost po 1 km/h, del stisknut po 5 km/h.Aktivace maximln rychlostiKdy je zobrazena poadovan maximln rychlost, stisknte pro aktivo-vn omezovn ovlada 3.

  Hlen OFF zmiz z displeje.

  Kdy je tato funkce aktivovna, selpnut pedlu plynu nedovol pekroen naprogramovan rychlosti krom ppadu, kdy je pedl plynu dkladn selpnut a do pekonn zny odporu (viz Doasn pekroen maxi-mln rychlosti).Poznmka: Rychlost Vaeho vozidla se me mrn liit od rychlosti uloen v pamti.

 • Deaktivace maximln rychlostiStiskem ovladae 3 umstnho na konci ovladae A.

  Tento kon vede k zobrazen hlen OFF v sti B pstroj palubn desky. Tmito kony nedojde ke zruen nastaven rychlosti. Ta zstv zobrazena na displeji.

  Doasn pekroen maximln rychlostiKdykoli je mon pekroit maximln rychlost uloenou do pamti selpnutm pedlu plynu a do pekonn zny odporu.Bhem doby, kdy je pekroena rychlost, zobrazen daj o rychlosti blik.Sta uvolnit pedl plynu pedl a vozidlo se vrt pod limitn rychlost, m se funkce stane opt aktivn.Poznmka: Pokud systm nen schopen bhem zapnut funkce omezovn udret rychlost uloenou do pamti (zejmna pi silnm klesn nebo pi pli rychl akceleraci), daj o rychlosti blik. V ppad poteby pizpsobte rychlost vozu.Funkce se znovu aktivuje, kdy rychlost jzdy poklesne pod poadovanou limitn rychlost. Deaktivace funkce- Otoenm ovladae z polohy LIMIT do polohy 0.- Vypnutm motoru. Zvolen rychlost je uloena do pamti.V ppad nesprvn funkce se zobraz hlen doprovzen zvukovm signlem.

  Kontaktujte servisn s CITRON.

  27O M E Z O VA R Y C H L O S T I / L I M I T

  Pi pouit koberce, jen nen doporuen spolenost CITRON, hroz jeho sklouznut pod pedl plynu a me tak bt zabrnno pekonn zny odporu. Nebude tak mon peruit funkci omezovn, krom pouit ovladae pod volantem.

  idi mus zstat pozorn a soustedn na zen vozidla.

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  I

 • A

  N

  VO

  D V

  E Z

  KR

  AT

  CE

  I PA R K O VA C A S I S T E N T

  Parkovac asistentSnmae umstn v zadnm nraznku Vs pi couvn upo-zorn modulovanm zvukovm signlem na kadou pekku, kter se objev v detekn zn za vozidlem.Kontrolka se rozsvt (systm je aktivn), pokud je tlatko A aktivovno a je zaazen zptn chod.

  Po zaazen zptnho chodu je aktivace systmu potvrzena krtkm zvukovm signlem:- Pokud se vozidlo pibl k pekce, zvukov signl se zry-chluje.- Pokud je pekka ve vzdlenos-ti men ne 30 cm za vozidlem, zvukov signl zn nepetrit.

  Detekn zna NeutralizaceSystm mete neutralizovat stiskem ovladae A umstnho mezi pednmi sedadly:- Krtk stisk: doasn neutralizace.- Dlouh stisk (del ne 4 s): prodlouen neutralizace (reaktivaci je teba provst krtkm stiskem tlatka A).Pi vleen pvsu na tanm zazen vozidla je nutn systm deaktivovat. Nechte vozidlo zkontrolovat autorizovanm servisem CITRON.Poznmka: Pokud jsou snmae umstn na nraznku ucpny (snh, led, nosi na kolo ...), je zvukov signl trval (bip). V tom ppad:- Oplchnte snmae nebo- neutralizujte systm stisknutm ovldacho tlatka A.

  POZORPi jzd smrem vzad indikuje blikn kontrolky doprovzen

  trvalm zvukovm signlem (bip) zvadu systmu. Nechte vozidlo zkontrolovat autorizovanm servisem CITRON.

  Snmae nejsou schopn zaznamenatpekky umstn pmo pod nraznkem. Pedmty, jako napklad

  sloupky, znaky a podobn objekty, mohou bt zaznamennyhned zkraje, ale nemus bt ji zaznamenny po piblen vozidla

  do jejich blzkosti.

  28

 • A

  B

  KLEKle umouj nezvisl ovldn jednotlivch zmk na vech dvech, uzvrupalivov ndre, vypnn airbagu spolujezdce a ovldn zapalovn.

  Centrln zamyknKle umouj prostednictvm pednch dve idie uzamknut a odemknutdve a zadnho vka.

  Pokud jsou nkter z pednch dve nebo postrannch dve oteveny, k uzamknutsystmem centrlnho zamykn nedojde.

  Dlkov ovldn: zajiuje dlkov stejn funkce jako kleUzamknutStiskem tlatka A lze uzamknout vozidlo.To je signalizovno trvalm rozsvcenm smrovch svtel piblin po dobudvou sekund.

  OdemknutStiskem tlatka B lze vozidlo odemknout. To je signalizovno rychlm zabliknm smrovch svtel.

  Zapomenut kleZapomenut kle ve spnac skce je signalizovno zvukovm signlem po oteven dve idie.

  Lokalizace vozidlaLokalizace vozidla zaparkovanho na parkoviti po pedchozm uzamknut:

  - stisknte tlatko A, vnitn osvtlen se rozsvt a smrov svtla budou blikat nkolik sekund.

  Vmna baterie dlkovho ovldnInformace vybit baterie je zajitna zvukovm signlem a hlenm Pile tlcommande use na multifunknmdispleji.

  Pi vmn baterie vyjmte spojovac roub a pomoc mince oddlte od sebe ob poloviny dlkovho ovladae(baterie CR 2016/3 volty).

  Pokud nen po vmn baterie dlkov ovldn funkn, provete jeho reinicializaci.

  K L E , D L K O V O V L D N 29II II

 • Reinicializace dlkovho ovldn- kl.- Znovu zapnte kl.- Stisknte tlatko A.- Vypnte a vythnte kl s dlkovm ovldnm ze spnac skky. Dlkov ovldn bude znovu funkn.

  ELEKTRONICK BLOKACE SPOUTN MOTORUBlokuje systm zen motoru po vypnut kle a znemouje neoprvnn pouit vozidla.

  Kl obsahuje elektronick ip, kter je vybaven specifickm kdem. Po zapnut kle mus bt kd identifikovn, jinak nenspoutn motoru mon.

  V ppad poruchy funkce systmu budete upozornni zvukovm signlem a hlenm na multifunknm displeji.

  V takovm ppad nelze spustit motor vozidla.

  Kontaktujte co nejdve servisn msto CITRON.

  ZKAZNICK KARTAKarta obsahuje v zakryt podob identifikan kd potebn pro vekerzsahy do systmu v ervisnch mstech CITRON. Kd je pekrytneprhlednm filmem, kter lze v ppad poteby sett.Kartu ulote na bezpen msto, avak nikdy ji neukldejte do vozidla.

  K L E , D L K O V O V L D N

  Poznate si peliv slo kadho kle. slo je zakdovno na etiket kle. V ppad ztrty Vm me servisn mstoCITRON zajistit velmi rychle nov kle.Dlkov ovldn na VF principu je velmi vkonn systm.Nemanipulujte proto v kapse s ovladaem, aby nedolo k odemknut vozidla bez Vaeho vdom.Dlkov ovldn neme fungovat, pokud je kl ve spnac skce, s vjimkou reinicializace.Z bezpenostnch dvod (dti ve vozidle) vyjmejte kle ze spnac skky i pi krtkodobm oputn vozidla.Zabrate manipulaci s tlatky dlkovho ovladae mimo dosah vozidla.Me se dostat do stavu, kdy nebude funkn. Pak by bylo potebn provst reinicializaci dlkovho ovladae.Pi nkupu ojetho vozidla:- zkontrolujte, zda je vybaveno Kartou majitele vozidla;- v servisnm mst CITRON provete naprogramovn kl, kter mte k dispozici a tak zabezpete, e dn jin kle neumon

  pouit vozidla.Neprovdjte dn pravy elektronickho systmu blokace spoutn motoru.

  30II II

  Vypnte

  s

 • ZMEK ZEN - SP NAC SK KA - SPOUT

  Zmek zen

  Ped spoutnm odemknte zen v ppad poteby pootote volantem pro uvol-nn zmku.Je doporueno pi spoutn selpnout spojku pro usnadnn sputn motoru.

  Spoutn

  Jednotliv polohy kle ve spnac skce:

  Poloha STOP: Kl je vypnut

  1. poloha, poloha Acc - Kl je vypnut, ale psluenstv me fungovat.

  2. poloha, poloha Marche - APC: Kl je zapnut.

  Poloha Dmarrage - Spoutn: Spout je aktivovn.

  Zvukov signalizaceVae vozidlo poskytuje zvukov informace nkolika typ:- 1 Bip = Vstraha stupe 1 (p.: oteven nebo patn uzaven dvee)- 3 Bip postupn = Vstraha stupe 2 (p.: pli vysok teplota motoru)

  31II II

  Nsledujc kontrolky jsou testovny v poloze kle M:

  psluenstv:

 • Zkontrolujte, zda je skuten zaazen neutrl.

  BENZNOV MOTORY

  Startovn studenho motoruNeselapujte akcelertor.Startujte, dokud motor nenasko (ne dle ne deset sekund).Pi velmi nzkch teplotch selpnte spojku bhem startovn, abyste usnadnili start. Uvolnte potom pomalupedl spojky.

  NAFTOV MOTOR

  Startovn studenho motoruOtote kl do polohy M (haven) a vykejte na zhasnut kontrolky haven. Potom startujte, dokud motornenasko. Pi velmi nzkch teplotch selpnte spojku bhem startovn, abyste usnadnili start. Uvolnte potom pomalupedl spojky.

  Poznmka: Bhem startovn nestlaujte akcelertor.

  Optn startovnStartujte - jestlie motor nenasko na prvn pokus, zopakujte operaci s pouitm haven. V kadm ppad, jest-lie se motor zastav nebo nenasko na prvn pokus, vykejte ped dalm startovnm nkolik sekund.

  Poznmka: Jestlie je motor zaht, kontrolka haven se nerozsvt.

  Doporuen:Nedoporuuje se nechvat zaht motor ped rozjezdem vozidla. Je lpe jet prvnch pr kilometr mrnou rychlost.

  S P O U T N M O T O R U

  POZOR

  Nenechte motor bet v uzavenm nebo patn vtranm prostoru.NIKDY NEVYTAHUJTE KL ZE SPNAC SKKY PED PLNM ZASTAVENM VOZIDLA.

  JE NUTNO VDY JEZDIT S MOTOREM V CHODU, ABY BYLO V INNOSTI POSILOVN BRZD A ZEN(nebezpe zablokovn zen a nefunknost bezpenostnch prvk).

  Pi parkovn po vyjmut kle pootote, je-li to nutn, lehce volantem, aby dolo k zablokovn zen.

  32II II

 • P S T R O J E PA L U B N D E S K Y

  Displej je umstn na sdruenm pstrojiZajiuje po zapnut kle postupn ti funkce:- indiktor drby (viz pslun kapitola),- indiktor mnostv motorovho oleje (pouze vzntov motory),- potadlo ujetch kilometr (celkov a denn).

  Poznmka: Denn a celkov potadlo je zobrazeno po dobu ticeti sekund po vypnut kle, po oteven dve idiea po uzamknut a odemknut vozidla.

  Indiktor mnostv oleje v motoru (vzntov motor)Po zapnut kle je po dobu 10 sekund indikovn daj o mnostv motorovho oleje a pak informace o drb.

  Maximum

  Poznmka:Pli velk mnostv oleje me zpsobit pokozen motoru.

  MinimumZkontrolujte mnostv oleje manuln a doplte jej. Indikace je sprvn pouze vppad, e se vozidlo nachz v horizontln poloze a motor je v klidu nejmn 10minut.

  Porucha mrky olejeSouasn blikn vech 6 segment indikuje disfunkci mrky oleje.Je nebezpe pokozen motoru.Kontaktujte co nejdve servisn s CITRON.

  33II II

 • P S T R O J E PA L U B N D E S K Y

  UKAZATEL DRBYInformuje Vs o okamiku, kdy dojde kuplynut intervalu pro proveden nsle-dujc drby, v souladu s plnem drbyuvedenm v Servisn knce vozidla. Tatoinformace zvis na dvou dajch: potuujetch kilometr a dob, kter uplynulaod posledn kontroly.FunkcePo zapnut kle a po dobu 5 sekund se rozsvt kl symbolizujcdrbu; displej potadla kilometrindikuje poet kilometr (zaokrouhle-n) zbvajcch do pt servisnprohldky.Pklad: Do pt prohldky Vmzbv ujet 4 800 km. Po zapnut kle a po dobu 5 sekund, displej indikuje:

  5 sekund po zapnut kle potadlokilometr pejde na svou normlnfunkci a displej indikuje celkovnebo denn probh kilometr.

  Pokud do pt drby zbvmn ne 1 000 km:

  Pklad: Do pt prohldky zbvujet 900 km.

  Po zapnut kle a po dobu 5sekund, displej indikuje:

  5 sekund po zapnut kle potadlokilometr pejde na svou normlnfunkci a kl zstane rozsvcen.Signalizuje blc se termn dalservisn prohldky. Displej ukazujedaje o celkovm a dennm prob-hu vozidla.

  Interval prohldky je pekroenPo kadm zapnut kle a po dobu5 sekund kl a poet kilometr popekroen intervalu blik.

  Pklad: Interval servisn prohldkybyl pekroen o 300 km, prohldkuVaeho vozidla je teba provst conejdve. Po zapnut kle a po dobu 5sekund, displej indikuje:

  5 sekund po zapnut kle pejdepotadlo ujet vzdlenosti na svounormln funkci a kl drbyzstv rozsvcen. Displej ukazujedaje o celkovm a dennm prob-hu vozidla.

  34II II

 • 1

  2

  A

  B

  A B

  Reostat osvtlen

  Pi rozsvcench svtlech stisknte tlatko 2 a zmte intenzitu osvtlensdruenho pstroje a multifunknho displeje. Pokud osvtlen doshneminimln (nebo maximln) ve, uvolnte tlatko a pak jej stisknte znovua intenzitu zvyujte (nebo sniujte).

  A doshne osvtlen poadovan intenzity, uvolnte tlatko.

  P S T R O J E PA L U B N D E S K Y

  Nulovn indiktoru drby

  Servisn msto CITRON provede tuto operaci po kad servisn prohldce.Pokud jste provedli drbu vozidla sami, je procedura nulovn nsledujc:

  - vypnte kl,

  - stisknte tlatko 1 a podrte jej stisknut,

  - zapnte kl. Kilometrov displej zane odpotvat 10 sekund,

  - podrte tlatko 1 stisknut po dobu 10 sekund.

  Displej indikuje [= 0] a kl drby zmiz.

  Potadlo kilometrStiskem tlatka 1 lze mnit zobrazen dennho a celkovho probhu vozidla.Vynulovn dennho potadla lze provst stisknutm tlatka na dobu delne 3 sekundy.

  Indiktor teploty chladic kapaliny- ruika v zn (A), indikuje sprvnou teplotu,- ruika v zn (B), indikuje pli vysokou teplotu. Kontrolka centrln vstrahy

  STOP v tomto ppad blik.Vozidlo mus bt neprodlen zastaveno. Kontaktujte co nejdve servisn s CITRON.

  II II35

 • 1 2

  36II II

  Digitln hodiny Pro nastaven hodin pouijte tlatko 1, pro nastaven minut pouijte tlatko 2.

  Displej A Displej B

  D I S P L E J

 • 1

  BA

  2

  MULT I FUNKN D ISPLEJD isp l e j A

  A Ovldn pstupu k funkcm dis-pleje.

  B Ovldn sezen funkc displeje.

  1 Zna pro zobrazen hlen.

  2 Hodiny nebo teplota.

  Po zapnut kle, je zobrazenasov daj s vjimkou teplotnhorozmez +3 C a 3 C (nebez-pe nled).

  Poznmka: Zobrazen teplotame bt vy ne skuten,pokud stoj vozidlo na pmmslunci.

  Menu displeje (viz tabulka)Jednotliv parametry mohou bt zmnny.

  Poad zobrazen funkc a zmna hodnotDo menu lze vstoupit dlouhm stiskem tlatka A.Krtkm stiskem tlatka A lze zvolit poadovanou funkci.Krtk stisk tlatka B umouje mnit parametr funkce.

  Poad Funkce Parametry

  1 LANGUE (Jazyk) Volba jazyka.

  2 HEURE (Hodiny) Zmna hodin (od 0 do 12 hodin(AM/PM) nebo od 0 do 23 hodin).

  3 MINUTE (Minuty) Zmna minut(od 0 do 59 minut).

  4 ANNE (Rok) Zmna roku (2003, 2004 atd.).

  5 MOIS (Msc) Zmna msce (od 1 do 12).

  6 JOUR (Den) Zmna dne (od 1 do 31).

  7 FORMAT DE LHEURE(Formt hodin) 12 hodin nebo 24 hodin.

  8 UNIT DE TEMPRA-TURE (Jednotka

  teploty)

  Zmna jednotky teploty(C nebo F).

  37II II

 • 1 BA

  2

  3

  MULT I FUNKN D ISPLEJD isp l e j B

  A Ovldn pstupu k funkcm dis-pleje.

  B Ovldn sezen funkc displeje.

  1 Zna pro zobrazen hlen.

  2 Hodiny.

  3 TeplotaPokud se teplota pohybuje v roz-mez +3 C a 3 C, bude zobra-zen teploty blikat (nebezpenled).

  Poznmka: Zobrazen teplotame bt vy ne teplota sku-ten, pokud vozidlo stoj na plnmslunci.

  Menu displeje (viz tabulka)Jednotliv parametry mohou bt zmnny.

  Poad zobrazen funkc a zmna hodnotDo menu lze vstoupit dlouhm stiskem tlatka A.Krtkm stiskem tlatka A lze zvolit poadovanou funkci.Krtk stisk tlatka B umouje mnit parametr funkce.

  Poad Funkce Parametry

  1 LANGUE (Jazyk) Volba jazyka.

  2 UNITE DE VITESSE(Jednotka rychlosti)

  Zmna jednotky rychlosti(km/h nebo MPH).

  3 UNIT DE TEMPRA-TURE (Jednotka

  teploty)

  Zmna jednotky teploty(C nebo F).

  4 FORMAT DE LHEURE(Formt hodin) 12 hodin nebo 24 hodin.

  5 HEURE (Hodiny) Zmna hodin (od 0 do 12 hodin(AM/PM) nebo od 0 do 23 hodin).

  6 MINUTE (Minuty) Zmna minut (od 0 do 59 minut).

  7 ANNE (Rok) Zmna roku (2003, 2004 atd.).

  8 MOIS (Msc) Zmna msce (od 1 do 12).

  9 JOUR (Den) Zmna dne (od 1 do 31).

  38II II

 • 1

  Verze s displejem typu BPalubn pota dodv na displejnad palubn deskou 5 typ infor-mac. Dojezd. Ujet vzdlenost. Prmrn spoteba. Okamit spoteba. Prmrn rychlost.

  Pro volbu zobrazen jednotlivchinformac a funkc, tiskntekrtkmi impulsy opakovan nakonci ovladae pednch stranebo na tlatko 1 ovldnautordia na volantu.

  Pro vynulovn informac po-tae stisknte dlouze ovldactlatko, pokud je zobrazenapoadovan informace.

  39II IIPA L U B N P O TA

 • 40II IIP A L U B N P O T A

  Ujet vzdlenost

  Indikuje poet kilometr, kter lze ujet s palivem zbvajcm v ndri.

  Pokud se rozsvt kontrolka minimlnho mnostv paliva, zobraz se dojezd na palubn desce.

  Pi spoutn se zobraz dojezd pouze v ppad, e je rozsvcena kontrolka minimlnho mnostv paliva.

  Pokud je zbvajc vzdlenost men ne 30 km, zobraz se pouze ti segmenty.

  Po vynulovn palubnho potae m daj o zsob paliva vznam teprve po urit dob jzdy.

  Prmrn spoteba

  Tato hodnota pedstavuje pomr mezi spotebovanm palivem a vzdlenost ujetou od poslednho vynulovn palubnho potae.

  Okamit spoteba

  Okamit spoteba pedstavuje spotebu paliva zaregistrovanou bhem dvou poslednch sekund. Tento daj se zobrazuje a od rychlosti 30 km/h.

  Prmrn rychlost

  Je vypotna od poslednho vynulovn palubnho potae jako podl ujet vzdlenosti a doby pouvn vozidla (zapnut kle).

  Ujet vzdlenost

  Zobrazuje vzdlenost ujetou od poslednho vynulovn palubnho potae.

 • 41II II A D I C P K A

  adic pka

  Zptn chod

  Nikdy jej nezaazujte ped plnm zastavenm vozidla.

  Zaazen je teba provst pomalu a plynule, aby nebylo

  hlun.

 • 42

  Parkovac brzdaRun brzdu zabrzdte zataenm pky, a to tm draznji, m jesvah strmj.Pro usnadnn ovldn parkovac brzdy je doporueno selpnout souasnbrzdov pedl.

  V kadm ppad z dvodu bezpenosti zaate prvn stupe a na strmm svahu natote kola vozidla proti obrubnku.Parkovac brzdu odbrzdte stisknutm latka pi souasnm pitaen pky, pot ji spust do zkladn polohy.Kontrolka parkovac brzdy se rozsvt, pokud je parkovac brzda zataen nebo nedostaten uvolnn, po zapnut kle.

  II II

  Systm ABS - Proti blokovn kol

  Systm integrujc elektronick rozdlova brzdnho inku zvyuje bezpenost vylouenm blokovnmkol pi brzdn za patnch adheznch podmnek.Umouje zachovn kontroly nad zenm.

  Sprvn funkce vech zkladnch elektrickch prvk ABS je ped a bhem jzdy kontrolovna elektronickm kon-trolnm systmem. Kontrolka ABS se rozsvt pi zapnut zapalovn a mus zhasnout po piblin dvou vteinch.Pokud nezhasne, znamen to, e je ABS odpojeno vzhledem k njak porue. Stejn tak, jestlie se kontrolkaro-zsvt bhem jzdy, oznamuje nefunknost ABS. V obou ppadech zstv inn normln systm brzdn, jakou vozidla bez ABS. Z bezpenostnch dvod je teba zajistit kontrolu sprvn funkce systmu ABS co nejdve v servisn sti CITRON.Na kluzkm povrchu vozovky (trk, snh, nled atd.) je teba vdy dbt zven opatrnosti.Prudk brzdn nebo prudk zpomalen vozidla vyvol automatickou aktivaci vstranch svtel. Svtla lze vypnout run tlatkem na palubn desce, nebo se vypnou automaticky po urit asov prodlev.

  B R Z D Y

 • A

  Dynamick kontrola stability (ESP) a protiprokluzov systm (ASR)

  Tyto systmy dopluj systm ABS. V ppad odchylky drhy vozidla od drhyzamlen idiem systm ESP aktivuje brzdy jednoho i vce kol a uprav chodmotoru tak, aby se odchylka vyrovnala. Systm ASR optimalizuje chod motorutak, aby nedochzelo k prokluzovn kol, aktivuje brzdy hnanch kol a upravujechod motoru. Zlepuje takt smrovou stabilitu vozidla pi zrychlen.

  FunkcePokud je nkter ze systm ESP nebo ASR aktivn, kontrolka ESP napalubn desce blik.

  NeutralizaceVe vjimench situacch (rozjdn vozidla se zapadlmi koly, rozjdn nasnhu, jzda s etzy, na bltiv vozovce...) je vhodn systmy ESP/ASRvypnout, aby se kola protenm dostala do styku s vozovkou.

  DY N A M I C K K O N T R O L A S TA B I L I T Y

  - Stisknte tlatko A.- Kontrolka ESP se rozsvt spolen s hlenm ESP/ASR DESACTIVE na multifunknm displeji, systmy

  ESP/ASR nejsou dle aktivn.Systmy ESP/ASR se aktivuj automaticky:- automaticky po vypnut a zapnut zapalovn,- automaticky a od rychlosti 50 km/h,- run optnm stisknutm tlatka A.

  Poruchy funkce systmuPi disfunkci systm sledujcch ESP je rozsvcen kontrolky doprovzeno zvukovm signlem a hlenmESP/ASR HORS SERVICE na multifunknm displeji. Nechte systm zkontrolovat autorizovanm servisemCITRON.

  BEZPENOSTN DOPORUENSystm ESP zvyuje bezpenost Vaeho vozidla pi normln jzd, ale neml by idie svdt k riskantn i plirychl jzd.Funknost systmu je pmo zvisl na respektovn doporuen vrobce ohledn typu pouitch kol (pneumatik a rfk),brzdovch soust, elektronickch soust a takt zpsobu monte a servisnch zsah st CITRON.Po nrazu nechte systm zkontrolovat v servisn sti CITRON.

  43II II

 • 44

 • A

  Uzamknut vozidla zevnitStiskem tlatka A lze ovldat centrln zamykn,pokud jsou dvee a zadn vko uzaveny.

  Odemknut zevnitStisknte tlatko A. Oteven dve zevnit je mon vdy (oteven bonchposuvnch dve je rovn mon viz BON POSUVNDVEE).

  Poznmka: - dvee jsou uzamknuty a kl je vypnut: kontrolka blik.- dvee jsou uzamknuty a kl je zapnut: kontrolka svt trvale.- pokud nedojde do ticeti sekund po odemknut dl-

  kovm ovladaem k oteven nkterch vozidlovchdve, jsou dvee znovu automaticky uzamknuty.

  Automatick uzamknut vozidla za jzdyAktivacePo dlouhm stisknut tlatka A se ozve zvukovsignl, kter signalizuje aktivaci systmu centrlnhozamykn.Vozidlo se uzamkne automaticky po rozjezdu (popekroen rychlosti piblin 10 km/h).

  NeutralizacePo dlouhm stisknut tlatka A se ozve zvukov signl,kter signalizuje neutralizaci systmu centrlnhozamykn.

  V S T U P Y D O V O Z I D L A

  CENTRLN ZAMYKN

  Pokud se rozhodnete jezdit s uzamknutmi dvemi, uvdomte si, e mohou bt pekkou v pstupu dovozidla pro zchrane v nalhavch ppadech.

  45III III45

 • Oteven z vnjku vozidla

  Pi odemykn jednch z pednchdve zasute kl do zmku anadoraz, potom jej otote smremk pedn sti vozidla. Dveemete rovn odemknoutpomoc dlkovho ovladae.

  Zathnte pku smrem k sob.

  Otevrn zevnit vozidlaZathnte za kliku smrem k sobnezvisle na tom, zda dvee jsoui nejsou zameny.

  Zamykn zevnit vozidlaPokud je vozidlo uzamknuto (cen-trlnm zamyknm), pak pojistnmechani mus dve idieuzamkne cel vozidlo.

  Odemknut pojistkou mechani mudve spolujezdce neodemknecel vozidlo, ale pouze dandvee.

  V S T U P Y D O V O Z I D L A

  PEDN DVEE

  46III III

  z

  z

 • III III4747V S T U P Y D O V O Z I D L A

  Oteven z vnjku vozidlaOdemknte zmek posuvnch dve klem nebo dlkovm ovldnm.Pro oteven zatlate kliku dve smrem dozadu a posute dvee a do krajn polohy.Posuvn dvee se zajist a nehroz jejich zaven v ppad, e vozidlo stoj ve svahu.Pro jejich zaven dvee zasute.

  Vnitn klika pro odjiovn a otevrn

  Vnitn klika pro posouvnNikdy nejezdte s otevenmi bonmi posuvnmi dvmi.

  BON POSUVN DVEE

 • A

  Dtsk pojistkaPojistka znemouje oteven posuvnch dve zevnit.Pootote ovlada o tvrt otky pomoc kle od vozidla.Toto zazen je nezvisl na systmu centrlnho zamykn dve.

  V S T U P Y D O V O Z I D L A

  BON POSUVN DVEE

  Zamykn zevnit vozidlaBon posuvn dvee mete zamknout zevnit vozidla sklopenm ovladaeA nebo odemknout zvednutm ovladae nahoru.

  Nejezdte s otevenmi bonmi posuvnmi dvemi.

  Po vyroubovn uzvru palivov ndre nelze otevt prav posuvn dvee.

  48III III

 • Zasute kl do zmku anadzvednutm madla otevetezadn vko.

  Dvejte pozor na vku, kter je kdispozici nad Vam vozidlem.

  V S T U P Y D O V O Z I D L A

  Oteven zadnho vka

  49III III

 • A

  B

  Zadn prav dveeChcete-li odemknout zadn pravdvee, otote klem smremdoprava nebo pouijte dlkovovlada.

  Zathnte pku smrem k sob.

  Zadn lev dveeZataenm za rukoje A odblokujtedvee.

  Otevrn zadnch dve o 90Pesvdte se o sprvnmzajitn dve.

  Otevrn zadnch dve o 180

  Pi stenm oteven dve uvol-nte thlo B zataenm smrem ksob.

  Po uzaven dve dojde k jejichautomatickmu zajitn pslunmhkem.

  V S T U P Y D O V O Z I D L A

  Otevrn zadnch dve zvenku

  50III III

 • BB 1 2

  Otevete dvee nadzdvihnutmpky B.

  NEJPRVE DVEE 1 A POTOMDVEE 2.

  V S T U P Y D O V O Z I D L A

  Otevrn zadnch dve zevnit

  POZOR

  Pi nakldn vozidla nechte voln prostor pro pohyb pek levch a pravch dve.

  51III III

 • Oteven nebo uzaven stenho okna je mon po stisknut pedn nebo zadn sti spnae stenho okna.

  V S T U P Y D O V O Z I D L A

  Elektrick sten okno

  POZOR

  Pi oputn vozidla i na velmi krtkou dobu vyjmte vdy kl ze spnac skky.

  V ppad seven pi manipulaci s ovldnm, muste obrtit pohyb okna. Proto je teba stisknoutpslun tlatko.

  Pokud idi pouv ovldn oken spolujezdce, mus se rovn pesvdit, zda jsou okna sprvnuzavena.

  idi se mus pesvdit, zda cestujc pouvaj sprvn ovldn oken.

  POZOR NA DTI PI MANIPULACI S OKNY.

  52III III

 • A

  B

  C D

  Opra pro dlouh pedmtyPro monost pevozu dlouhch pedmt pesahujcchvku stechy je uren oprn nosnk. Na nm spov vhapevench pedmt.Ty sklopte po nadzdvihnut pky C. Posute ji a ke sloup-ku dve.Na jedn stran je oton upevnn.Mete tak jednou rukou pidrovat dlouh pedmty a dru-hou umstit opru.Ujistte se o jejm dobrm zajitn.Nikdy neoprejte pedmty pmo o dvee.Bon otvory D mohou bt pouity jako vzac body.

  Zadn nraznk je vytvoen tak, aby mohl slouit jako stupaka.

  V S T U P Y D O V O Z I D L A

  Vyklpc zadn dl stechy

  Pro oteven zadnho dlu stechy pithnte pku A.

  Nadzdvihnte zadn dl stechy a za bod odporu tak, abyse zajistily vzpry B.

  Pi uzaven zkontrolujte sprvn zajitn opry (vizOPRA PRO DLOUH PEDMTY).

  Uzavete stechu a zajitte.

  POZORNejezdte nikdy bez sprvn umstn opry.

  Zadn dvee se zcela zamknou, pouze kdy je oprn nosnk dn namontovn.Pi peven nkladu vynvajcho otvorem otevenho zadnho vka na stee

  dejte pozor na podjezd s omezenou vkou.Vechny pedmty vynvajc z vozidla o vce ne 1 metr muste oznait dle pedpis.

  53III III

 • 54III IIIV T R N - V Y T P N

  K L I M AT I Z A C E

 • V T R N - V Y T P N K L I M AT I Z A C E

  55III III

  Pvod vzduchu Peliv udrujte istotu vnj mky pstupu vzduchu a sacho potrub umstnou pod elnm sklem (such list, snh apod.).Pi myt vozu vysokotlakm mycm zazenm zamezte vniknut vody do otvoru pvodu vzduchu.

  Vtrac otvoryeln vtrac otvory jsou vybaven ovladai umoujcmi regulovat prtok vzduchu a mkami, dky nim je mon proud vzduchu nasmrovat.

  Proudn vzduchuMaximln komfort lze zajistit sprvnm rozdlovnm vzduchu pro pedn i zadn st prostoru pro cestujc. Doporuujeme neuzavrat proudn vzduchu pod sedadly.

  Pylov filtrV vz je vybaven filtrem pro zachycovn prachovch stic.Tento filtr mus bt mnn podle pravidel drby (viz Pokyny pro drbu).

  Pdavn topenVozidla vybaven motorem HDi mohou bt vybavena automatickm pdavnm topenm pro zven Vaeho komfortu.Slab ptomnost koue a zpachu Vs nemus znepokojovat, zejmna pi chodu motoru naprzdno a u stojcho vozu.

  Klimatizace

  Klimatizace je uiten vdy, protoe pomh odstraovat ze vzduchu pivdnho do vozu vlhkost a pru.

  Pro zajitn dobr tsnosti kompresoru je nutn nejmn jednou msn zapnout klimatizaci.

  Pro zajitn innosti klimatizace musej bt zaven okna vozu.

  Po delm stn vozidla na slunci, kdy je teplota uvnit pli vysok, nejprve vyvtrejte vozidlo otevenm oken a pak je opt uzavete.

  Teplota ve vozidle neme bt ni ne teplota venkovn, pokud nen klimatizace zapnut.

  V ppad taen velkho pvsu a vysok vnj teploty me bt innost klimatizace doasn peruena, po-kud to vyaduje chlazen motoru.

  Kondenzan voda z klimatizan jednotky me odtkat otvorem vytvoenm k tomuto elu; pod vozidlem se proto po zastaven me vytvoit kalu vody.

  Je doporueno pravideln kontrolovat stav systmu klimatizace (viz Servisn knka).

  Klimatizace vyuv ke sv funkci energii motoru. V dsledku tto skutenosti dochz ke zven spoteby.

 • 1

  56III IIIV T R N - V Y T P N

  K L I M AT I Z A C E KlimatizaceKlimatizaci lze zapnout pouze za chodu motoru a za chodu ventilace.

  Stisknte spna umstn na palubn desce.Kontrolka svt = systm je v innosti.Pro komfortn pouvn je teba prostednictvm ovladae 4 mnit rove teploty chlazen vzduchu.Kvalita vzduchu je zajitna smovnm teplho a chlazenho vzduchu. Ovlada 4 umouje nastavit klimatizaci, kdy je ovlada 1 v innosti.V ppad nesprvn funkce vypnte systm a nechte vozidlo zkontrolovat autorizovanm znakovm servisem.

  Recirkulace vzduchuPro zabrnn vnikn nepjemnch pach zvenku do prostoru pro cestujc pouijte recirkulaci vnitnho vzduchu. Pokud mono seite rychlost otenm ovladae 3 smrem vlevo.

  Je teba ji vak pouvat pouze po nezbytn nutnou dobu, aby nedolo ke zvyovn vlhkosti vzduchu uvnit vozidla.

  Vnj pvod vzduchu: Seite rychlost otenm ovladae 3 smrem vpravo.

  Regulace prtoku vzduchuNasvn vzduchu je funkn pouze pi zapnutm motoru.Pro dosaen komfortu vtrn interiru vozidla nesm bt tento ovlada v nulov poloze.

 • 3 54

  V T R N - V Y T P N K L I M AT I Z A C E

  57III III

  Nastaven teploty Ovlada 4.

  Nastaven rozdlovn vzduchu Ovlada 5.

  Pvod vzduchu vtracmi otvory

  Pvod vzduchu k nohm

  Pvod vzduchu k nohm a elnmu sklu

  Pvod vzduchu k elnmu skluOdmlovn - rozmrazovn

  Odmlovn nebo rozmrazo-vn bonch oken a elnho skla:

  - posute ovladae teplo-ty a prtoku vzduchu do polohy maximum,

  - uzavete stedn vtrac otvory,- zapnte klimatizaci.

 • B

  A

  Pstup k zadnm sedadlmNadzvednte ovlada A nebo zatlate dopedu ovlada B, sklopte opradlo aposute sedadlo dopedu.

  P S T U P K Z A D N M S E D A D L M

  Sedadlo idie s pamtSedadlo idie je vybaveno zazenm, kter umouje pstup k zadnmsedadlm a nsledn nvrat do pvodn polohy.

  Pesvdte se, e pi navrcen do normln polohy jsou sedadlo i opradlodobe zajitn.

  58III III

 • A

  Deaktivace airbagu spolujezdce - Pi vypnutm kli otevete dvee spolujezdce a zasute kl do spnae A

  umstnho na bon stran palubn desky.- Otote kl do polohy OFF a airbag spolujezdce bude neutralizovn.

  Obnoven funkce airbagu spolujezdce- Nezapomete funkci airbagu opt obnovit nsledujcm zpsobem:- Zasunete a otote kl do polohy ON, airbag bude aktivovn.- Kontrolka odpojen airbagu na palubn desce se po zapnut kle rozsvt

  na nkolik sekund.

  SY S T M A I R B A G

  Veobecn doporuen pro pouvn airbagu spolujezdce.Nikdy neinstalujte dtskou sedaku zdy ke smru jzdy na pednsedadlo spolujezdce, pokud nen vybaveno vypnnm airbagu. Dtme bt usmrceno nebo vn poranno v dsledku jeho funkce.Airbag spolujezdce me bt odpojen v zvislosti na pouitm vybaven(viz ne).

  59III III

  - Kontrolka odpojen airbagu na palubn desce se po zapnutkle trvale rozsvt.

  Pouvn bezpenostnch ps je povinn a mus bt dodrovno zejmna v kombinaci s elnmi airbagy.Nikdy nevypnejte airbag spolujezdce, pokud je spolujezdec ptomen (s vjmkou dtsk sedaky

  umisovan zdy ke smru jzdy).Dt me bt vjimen pepravovno v poloze elem po smru jzdyna mst pednho spolujezdce.

  V takovm ppadnechte airbag aktivn a posute sedadlo co nejvce dozadu. Podrobnj informace jsou uvedeny v kapitole Zdrn prostedky pro dti.

 • Z D R N P R O S T E D K YP R O D T I

  Dtsk sedaka KIDDY Isofix me bt pouita rovn ve vozidlech, kter nejsou vybavena zvsy ISOFIX. V takovmppad, mus bt sedaka upevnna k sedadlu vozidla pomoc tbodovho bezpenostnho psu v poloze zdy kesmru jzdy i v poloze elem po smru jzdy.

  MONOSTI INSTALACE DTSK SEDAKY POMOC BEZPENOSTNHO PSU

  V souladu se Smrnic 2000/3 indikuj nsledujc tabulky za jakch podmnek me bt na jednotlivch mstech umstnadtsk sedaka upevnn pomoc bezpenostnho psu a homologovan jako univerzln pro jednu nebo nkolikhmotnostnch skupin.

  Prostudujte si peliv st Pravidla pro pouvn, kapitola Bezpenost dt na konci nvodu, abyste mohlipevet dti s nejvy monou mrou bezpenosti.

  Zkonn pravidla pro pepravu dt na mstech spolujezdc jsou soust platn legislativy jednotlivch zem.

  Msto (a)Pedepsan hmotnostn skupiny

  < 13 kg 9 - 18 kg 15 - 25 kg 22 - 36 kg

  (skupiny 0 a 0+) (skupina 1) (skupina 2) (skupina 3)

  Pedn spolujezdec (1) U U U U

  Zadn bon U U U U

  Zadn stedn U U U U

  U: Msto(a) je(jsou) adaptovno(a) pro instalaci univerzln sedaky zdy ke smru jzdy i univerzln sedaky elem po smrujzdy.

  (1) Ped umstnm dtte na msto pednho spolujezdce si prostudujte kapitolu Zdrn prostedky pro dti, odstavecPravidla pro pepravu dt na mst pednho spolujezdce na konci nvodu.

  60III III

 • DTSK SEDAKA ISOFIXUpevovac oka ISOFIX a upevovac systm ISOFIX

  Zadn prav sedadlo a zadn stedn sedadlo Vaeho vozidla jsou vybaveny zvsy ISOFIX. Jedn se o dv oka umstn meziopradlem a sedkem vozidlovho sedadla ve vzdlenosti asi 28 cm.

  Dtsk sedaky ISOFIX jsou vybaveny 2 zmky, kter se jednodue zahknou na pipraven oka. Tento upevovac systmje uren pro dti a do hmotnosti 18 kg.

  Nesprvn instalace dtsk sedaky do vozidla sniuje ochranu dtte v ppad nehody. Systm ISOFIX minimalizuje riziko ne-sprvn instalace. Systm upevnn ISOFIX zajiuje spolehlivou, pevnou a rychlou mont dtsk sedaky do vozidla.

  Dtsk sedaka ISOFIX homologovan pro vozidla znaky CITRON a nabzen v jej sti je dtsk sedaka KIDDY Isofix*. Mebt instalovna v poloze zdy ke smru jzdy pro dti od narozen a do 13 kg a v poloze elem po smru jzdy pro dti od 9do 18 kg.

  Peliv dodrujte montn doporuen pro dtskou sedaku, kter jsou uvedena v nvodu pro mont od vrobce sedaky.

  * Na vozidlov zvsy ISOFIX, mete umstit pouze dtskou sedaku ISOFIX homologovanou pro Vae vozidlo a prodvanou vobchodn sti vrobce.

  Doporuen pro instalaci dtsk sedaky ISOFIX

  - Ped instalac dtsk sedaky KIDDY Isofix* na zvsy ISOFIX Vaeho vozidla,zkontrolujte, zda njak pedmt neznemouje pstup k jednotlivm okm.

  - Protoe dtsk sedaka KIDDY Isofix* se instaluje elem po smru jzdy, nastavtepslun pedn sedadlo do stedn podln polohy a opradlo do vzpmen polohy.

  - Pokud je sedaka KIDDY Isofix* instalovna na prostednm sedadle vzadu, musbt nainstalovna pouze v poloze elem po smru jzdy. Instalace v polozezdy ke smru jzdy nen dovolena.

  - Pokud je sedaka KIDDY Isofix* instalovna na zadnm postrannm sedadle vpoloze zdy ke smru jzdy, mus bt pslun sedadlo vozidla nastaveno tak,aby se dtsk sedaka oprala o opradlo sedadla ve vozidle.

  Z D R N P R O S T E D K YP R O D T I 61III III

 • AB

  1

  2

  Zadn sedadlo

  - Odblokujte opradlo posunutmovladae A.

  - Pokud erven ps zcela zmiz,je sedadlo sprvn zajitno.

  Opradlo 1 muste zcela sklopit,aby bylo mon odblokovat sedk.Tmto manvrem dojde k uvolnnpojistnch hk (viz obrzek ve).Cel zadn sedadlo 2 mete nad-zdvihnout, piem jej pi peklpnsmrem dopedu pidrujte.

  Pi zptn monti sedadla sepesvdte, e upevovac bodyna podlaze nejsou nim zakryty ae nic nepek sprvnmuuloen sedadla.

  Na podlaze zavazadlovho prostoruje k dispozici est upevovacch okB (vnitn rozmry naleznete v kapi-tole ROZMRY). V zvislosti nazpsobu pouvn vozidla jejvybavte odpovdajcmi zarkaminkladu (mka, s atd.).

  Pro svou bezpenost neopometenikdy pevn upevnit pepravovannklad.Oprky hlavy na zadnch sedadlechJsou vkov seiditeln a demon-tovateln.Pro sputn je teba stisknoutpojistku.Pro vyjmut zathnte smremnahoru a stisknte pojistku.

  Z A D N S E D A D L O62III III

 • A

  Kryt zavazadel

  Umouje zakrt obsah zavazadlovho prostoru.

  Lze jej sloit.

  Pedn strana krytu zavazadel je prun a umoujeprotaen ochrann sky.

  Sloen

  Zvednte zadn st a vyndejte ep z drky A.Potom upravte kryt zavazadel tak, jak je uvedenove schmatu.

  K R Y T Z AVA Z A D E L

  Na kryt zavazadel nepokldejte tk nebo tvrd pedmty. Mohly by pokodit havic vlkna na zadnm okn a stt se nebezpenmi projektily vppad

  prudkho brzdn nebo pi nrazu.

  III III63

 • B

  A

  Vyjmut krytu zavazadel

  Slote kryt zavazadel a zvednte ho vyjmutm epu zdrky B.

  Optovn instalace krytu zavazadel

  Zasute ep do drky B rozlote kryt zavazadlavsunutm epu do drky A.

  K R Y T Z AVA Z A D E L64III III

 • 2 2

  1 1

  1

  2

  O C H R A N N S

  Horn drk st je zakryt vkem, kter je teba odklopit.

  Otote ty o tvrt otky a upevnte horn st st do otvor 1.Pesvdte se o dobrm zasunut konce tye do kovovho pouzdra.

  Upevnte psy do pslunch otvor na podlaze.

  Napnte s pomoc ps 2.Dva chyty jsou umstny na zadnm sedadle a umouj upevnn st v normln i ve sklopen poloze sedadla.

  III III65

 • 1

  3

  2

  1

  2

  3

  III III66 K O M F O R T

  ModuboxPi jeho pouit uvolnte popruh a rozlote jej uvolnnm a odklopenm jednotlivch st.

  UloenPed sloenm nadzdvihnte dno vozku.

  Lampiky pro tenNa stropn konzole.Pro jejich rozsvcen otote vpravo nebo vlevo.Poloha zhasnuto je uprosted.Ti polohy spnae pednho strop-nho osvtlen:1 Zhasnuto2 Osvtlen ovldan otevenm

  pednch dve nebo vytaenm kle ze spnac skky nebo odemknutm pomoc dlkovho ovladae na kli. V tto poloze me stropn osvtlen za jzdy blikat, pokud nejsou nkter dvee dn uzaveny.

  Pi otevench dvech stropn osvtlen automaticky zhasne po uplynut piblin 10 minut nebo sepnutm kontaktu.

  3 Svt trvale.

  Zadn stropn osvtlen Ti polohy spnae:1 Zhasnuto2 Osvtlen ovldan otevenm

  pednch dve nebo vytaenm kle ze spnac skky nebo odemknutm pomoc dlkovho ovladae na kli. V tto poloze me stropn osvtlen za jzdy blikat, pokud nejsou nkter dvee dn uzaveny.

  Pi otevench dvech stropn osvtlen automaticky zhasne po uplynut piblin 10 minut nebo sepnutm kontaktu.

  3 Svt trvale.

  Pedn a zadn stropn osvtlen se me rozsvtit otevenm jednch z dve vozidla.

 • Spodn schrnka na rukavice Odkldac schrnky

  Dv odkldac schrnky jsouumstny v podlaze mezi pednmia zadnmi sedadly.

  Pstup je mon po nadzdvihnut vka.

  Stolek pro zadn sedadlaDo pracovn polohy jej lze uvstzataenm smrem nahoru a sklopenm.

  Poznmka: Z bezpenostnchdvod je stolek zkonstruovntak, aby se pi velkm tlaku uvolnil.

  Pi sklpn stolku do svislpolohy, lehce stisknte nejprvejednu a pak druhou stranu.

  Polika se skou

  Je urena pro uloen odv a lehkchpedmt.

  Nikdy tam nedvejte tkpedmty, kter mohou bt nebez-pen v ppad pdu.

  K O M F O R T

  Na stolky nepokldejte tk nebo tvrd pedmty.Mohly by se stt zdrojem nebezpe v ppad prudkho brzdn nebo nrazu.

  III III67

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  D

  C

  E

  G

  K

  H

  J

  F

  B

  KOMFORT

  Multifunkn stecha

  III III68

 • K O M F O R T

  Pn schrnky na zavazadlapro cestujc na zadnchsedadlech

  2 bon schrnky opaten vky,kter se otevraj smrem nahoru(pojistka oteven dve).Uvnit kad schrnky (na centrlnpepce) se nachz zsuvka 12 V(A) pro pipojen doplk.

  Ovldn ventilace

  Ovlada ventiltoru m 3 polohy (B).

  3 smrovateln vtrac vstupy (C),kter lze uzavt.

  Lampika na ten

  2 bodov svtla na ten (D).

  Pihrdka na CD/kazetyMonost uloen 6 kompaktnchdisk nebo 6 kazet a pihrdky promagnetick karty a pera.

  Dradla

  Reproduktor a osvtlen zadnschrnky

  2 reproduktory (E) prmru 100 mm,umstn po obou stranch stenschrnky.

  2 svtilny (F) umstn po oboustranch stechy.

  Zadn schrnkaCentrln tlatko (G) umoujeoteven zadn schrnky.

  Pi otevrn i zavrn pomhaj 2samoinn vzpry.

  Na strop zadn schrnky jsou ums-tn upevovac psy (H).

  Zadn schrnku na zavazadla lzedemontovat pomoc kle (K), takaby bylo mon vyut celou zadnst vozidla pro umstn nkladu, jeteba vyroubovat oba dva rouby(J) na trubce v zadn sti zavazad-lovho prostoru.

  Kl na demont stenchty

  Kl (K), umstn v zadn schrncevcefunkn stechy, je uren prodemont stench ty.

  Rozloen nkladu:

  - Zadn schrnka: max. 10 kg

  - Pn schrnka: max. 5 kg

  - Pn schrnka nadslunenmi clonami: max. 5 kg

  - Centrln pn pihrdka: max. 5 kg

  - Sten tye v pn poloze: max. 70 kg

  - Zaten stechy: max. 35 kg

  1 4

  5

  6

  7

  2

  3

  III III69

 • PopelnkUmstte popelnk na urenmsto.

  Zapalova cigaretZapalova je teba stisknout apokat a automaticky vyskozpt.

  Odkldac schrnka a drklahveObsah 1,5 litru + 1 msto pro drkpohru o obsahu 33 cl a integro-van mka reproduktoru.

  Stropn pihrdka Umouje uloen dlouhchpedmt. Vnitek pihrdky jepehrazen.

  Nedvejte do n pedmty, kterby mohly ohrozit cestujc.

  Slunen clonaSklopenm clony dol zabrnteoslovn zepedu. Dochz-li koslovn okny dve, vysuteclonu ze stednho upevnn a ototeji na stranu.

  K O M F O R TIII III70

  Zsuvka psluenstv 12 V

 • A

  B

  C

  A

  Multifunkn stechaDv podln sten tye umouj upevnit na stechu nklad (nejvce 35 kg, viz obr. (B)) vhradn pomoc 4 otvorna provlknut popruh (A).Tyto tye je mon odmontovat a umstit je nap pro pepravu vtch pedmt (nejvce 70 kg, viz obr. (C);tj. 35 kg na kadou sten ty).Kl pro demont se nachz ve dvech zavazadlovho prostoru multifunkn stechy (viz nsledujc strana).

  Doporuen pro peven nkladu na steeKdy to rozmry pevenho nkladu dovoluj, je vhodn opt jej ped upevnnm o sten tye umstn nap.

  V kadm ppad mus nklad spovat na k tomu urench protiskluzovch psech a nesm se dotkat stechyani stench oken.

  Navc je zakzno upevovat nklad ke stenm tym v jinch mstech ne pomoc k tomu pedurench otvor.

  K O M F O R TIII III71

 • Pipojen autordia

  Normalizovan osazen konektorA1 : A2 : Numerick ovldn (vrobce)A3 : Numerick ovldn (vrobce)A4 : Multiplexn autordio (vrobce)A5 :A6 : (+) AccA7 : (+) AVCA8 : (-) Kostra

  B1 : (+) prav zadn reproduktorB2 : () prav zadn reproduktorB3 : (+) prav pedn reproduktorB4 : () prav pedn reproduktorB5 : (+) lev pedn reproduktorB6 : () lev pedn reproduktorB7 : (+) lev zadn reproduktorB8 : () lev zadn reproduktor

  Mont reproduktorNa obou koncch palubn desky se nachz msto pro reproduktor. Odjisttea vyjmte mky, pipojte reproduktory, pipevnte je roubky a nasatemky zpt.

  Reproduktory vozidla maj specifickou vku, obrate se na s CITRON.

  PRO MONT REPRODUKTOR DO:- PEDNCH DVE: HP prmr 165 mm- PALUBN DESKA: prmr 35 mm- STEN OBLOUK: HP prmr 100 mm

  AntnaAby byl pjem kvalitn, mus bt antna naklonna ve stejnm hlu jako jeeln

  P P R AVA P R O M O N T A U T O R D I AIII III72

  VKOV

  sklo.

 • 1

  Odjitn lze provst pitaenmervenho thla, umstnhovlevo pod palubn deskou, sm-rem k sob.

  Vsute ruku pod vko motoru pon-kud vpravo od stednho epu.

  Nadzdvihnte pku 1 umstnoupod okrajem vka motoru.

  Zvednte vko motoru.

  ZavrnUmstte vzpru zpt do jejhouloen a zamknte ji.Spoutjte vko a tsn pedzavenm jej nechte voln dopad-nout.Zkontrolujte uzamen.Vko motoru je vybaveno hluko-vou izolac, POZOR na jehohmotnost pi sklpn.

  V S T U P Y D O V O Z I D L AIV IV73

  Zajistte ho pomoc vzpry, tak jak to znzoruje obrzek.

 • 1

  2

  3 Nrazov vypna pvodupaliva

  Viz PERUEN PVODU PALIVA.

  Run erpadlo pro od-vzdunn palivovho okruhuViz VSTIKOVAC ZAZENNAFTOVCH MOTOR.

  Posilova zen

  Hladina: viz HLADINY, KON-TROLY.

  Doplovn motorovhooleje

  Viz OBJEMY NPLN.

  Ped doplnnm zkontrolujte hla-dinu oleje pomoc run mrky.

  Akumultor

  Viz AKUMULTOR.

  Vzduchov filtrite se pokyny v Servisnknce.

  Mrka oleje pro runkontrolu

  Kontrolu provdjte navodorovnm povrchu,motor je zastaven nejmnpo dobu deseti minut.Nikdy nepekraujte maxi-mum.Hladinu oleje kontrolujtepravideln.

  Maxi

  Mini

  DoporuenPozor pi prci pod kapotoumotoru. Kdy je motor tepl, mese ventiltor rozebhnout v kte-rmkoliv okamiku, i kdy motornen v chodu a zapalovn jevypnuto.Mezi jednotlivmi pravidelnmi kon-trolami v servisu, doporuenmivrobcem vozidla, ovujte asto hla-dinu oleje v motoru a stejn tak pedkadou del jzdou.

  Doplovn brzdovkapaliny

  Viz HLADINY, KONTROLY.

  Ndrka ostikovaeelnho a zadnho sklaa ostikovae svtlo-met

  Viz OBJEMY NPLN.

  Doplovn chladic kapaliny

  Viz HLADINY, KONTROLY.

  Poznmka: Je-li nutno dolvatchladic kapalinu asto, jde o nja-kou poruchu, je tedy nezbytnnechat okruh zkontrolovat conejdve.

  H L A D I N Y, O B J E M YIV IV74

 • 13

  M O T O R 1 . 4 iIV IV75

 • 13

  M O T O R 1 . 6 i 16 VIV IV76

 • 12

  M O T O R 1 . 9 DIV IV77

 • 1

  2

  M O T O R 2 . 0 H D iIV IV78

 • 12

  MOTOR 1 . 6 H D i 9 2 79IV IV

 • Chladi - chladic kapalinaKontrola mnostv a doplovn je nutno provdt zsadn u studenhomotoru.

  Pi zahtm motoru: Pokejte alespo patnct minut po vypnut motorunebo a teplota poklesne alespo pod 100 a pomalu povolte ztku tak, abymohlo dojt k poklesu tlaku, pitom se chrate napklad hadrem.

  Doplovn chladic kapalinyHladina chladic kapaliny mus dosahovat mezi ob rysky na expanzn ndobce.

  Doplte kapalinu. Pokud je teba doplnit vce ne 1 litr kapaliny, nechte zkon-trolovat chladic systm v servisn sti CITRON.

  Ztku peliv uzavete

  Poznmka: Poteba astho doplovn chladic kapaliny je pznakem poru-chy a vyaduje provst co nejdve kontrolu systmu.

  Vmna chladic kapaliny mus bt provdna v servisn sti CITRON.

  Chladic kapalina motoru

  Sloen chladic kapaliny umouje jej pouit za nzkch teplot (a do -35 C),zajiuje protikorozn ochranu a dobr vlastnosti za vysokch teplot.

  H L A D I N Y, K O N T R O LY

  Pozor

  Pi oprav v motorovm prostoru, pokud je motor zaht, a klvypnut me kdykoli dojt ke sputn chladicch ventiltor.

  IV IV

  Kvalita: Viz VEOBECN DOPORUEN a Servisn knka.Poznmka: Ventiltor chlazen motoru me bt v chodu jet bhem piblin 10 minut po zastaven motoru.

  80

 • 1

  2

  3

  3 - Ndrka na brzdovou kapalinu

  Pravideln kontrolujte hladinu.

  Pokud se kontrolka rozsvt za jzdy, okamit zastavte a kontaktujte z-stupce st CITRON.

  Syntetick kapalina zajiuje souasn protikorozn ochranu a sprvnoufunkci brzdovho systmu pi jakchkoli povtrnostnch podmnkch,pouvejte proto vhradn produkty doporuen firmou CITRON(vmna kad dva roky).

  Tato doporuen je teba dodrovat, uvedena jsou v Servisn knce Vaehovozidla.

  H L A D I N Y, K O N T R O LY

  1 - Posilova zenHladinu kapaliny kontrolujte pi zastavenm motoru.Hladina se mus nachzet nad znakou MINI a pod znakou MAXI.erpadlo posilovae nesm v dnm ppad pracovat bez oleje(nebezpe zaden).

  2 - Ndrka ostikovae skel vpedu, vzadu a svtlometPro optimln istic schopnost a svou bezpenost pouvejte nejlpeppravky doporuen vrobcem vozidla, aby nemohlo dojt kpokozen okruhu ostikovae skel.plnho doplnn doshnete pi pomalm nalvn.

  Hladina v ndrceNdrka je vybavena prhlednou hadikou (u vozidla s ostikovai svtlo-met).Pro zviditelnn hladiny kapaliny je teba zakrt odvtrvac otvorndrky prstem.

  Odjistte vko, pitom drte prst na otvoru. Hladina je viditeln skrz hadiku.

  81IV IV

 • 43

  A1

  2

  A

  Odvzdunn (naplnn) palivovho okruhuPokud dojde palivo je teba po jeho doplnn:

  - Doplnit nejmn 5 litr paliva, vozidlo mus stt v co nejvce vodorovn poloze.

  - erpat runm plnicm erpadlem, dokud neuctte zven odpor.

  - Startovat pi lehkm selpnut akcelertoru, dokud motor nenasko.

  V ppad, e motor nenastartuje na prvn pokus, pokejte 15 sekund a startujte znovu.

  Pokud motor nenasko ani po nkolika pokusech, zopakujte celou operaci od zatku.

  Kdy motor b na volnobh, selpnte lehce akcelertor, abyste dokonili odvzdunn.

  V Y B AV E N N A F T O V C H M O T O R

  U motoru 1.9 Diesel sejmte kryt motoru takto- Zathnte upevovac hek 1 smrem k pedn

  sti vozidla.

  - Vyjmte olejovou mrku

  - Vyroubujte roub 2 a vyjmte jej.- Sundejte kryt.

  - Provete odvzdunn systmu stlaenm erpadla 3.- Namontujte kryt zpt, motor mus bt v klidu.

  U motoru 2.0 HDi demontujte kryt motoru takto- Otote vechny 4 spony A o tvrt otky.- Sejmte kryt.

  - Provete odvzdunn opakovanm stlaenmrunho erpadla 4.

  - Nasate kryt motoru zpt, motor mus bt v klidu.

  82IV IV

 • Spna pvodu palivaTento spna je umstn v motorovm prostoru na prav stran.

  Dojde-li k vypnut pvodu paliva, stisknte pro obnoven pvodu horn stspnae, dle obrzku.

  P E R U E N P V O D U PA L I VA( B E N Z N O V M O T O R )

  Vae vozidlo me bt vybaveno zazenm, kter vypn pvod paliva v ppad nrazu.To zvyuje Vai bezpenost pi vtin elnch a zadnch nraz.

  Ped optnm zapnutm zapalovn se pesvdte, e nedolo k niku paliva nebo nen ctit palivo.

  83IV IV

 • O B J E M Y N P L N

  Kapalina do ostikova vpeduvzadu a do ostikova svtlomet

  3,5 nebo 6,5 litru

  Typ motoru Mnostv motorovho oleje (v litrech) (1)

  Motor 1.4 l 3,00

  Motor 1.6i 16V 3,25

  Motor 1.9 D 4,50

  Motor 2.0 HDi 4,50

  Motor 1.6 HDi 75 3,85

  Motor 1.6 HDi 92 3,85

  (1) Vmna vetn filtru.

  84IV IV

 • 13

  2

  4

  Akumultor vozidla s poruchou.

  A K U M U L T O R

  Startovn s nhradnm akumultoremJestlie je akumultor vybit, je mono pout nhradn akumultor samostatn nebo akumultor jinho vozidla. Abyste se vyvarovali rizika exploze, ite se pesn postupem, kter je zde popsn.

  Nhradn akumultor.

  Kovov bod na vozidle s poruchou.

  Zkontrolujte sprvn napt nhradnho akumultoru (12 volt).

  V ppad pouit akumultoru jinho vozidla, zastavte jeho motor. Vozidla se nesmj pmo dotkat.

  Zapojte kabely podle obrzku v oznaenm poad. Dbejte na to, aby byly svorky dobe utaeny (riziko jisken).

  Nastartujte pomocn vozidlo. Nechte motor bet asi jednu minutu na lehce zven otky. Nastartujte vozidlo svybitm akumultorem.

  DoporuenNedotkejte se svorek bhem startovn.

  Nenaklnjte se nad akumultory.

  Kabely odpojte v opanm poad ne pi zapojen, dbejte na to, aby se nedotkly.

  85IV IV

 • Pojistky pod pstrojovou deskou

  Schma a pehled pojistekViz nsledujc strany.

  P O J I S T K Y

  Pojistky v motorovm prostoru

  Pro pstup do pojistkov skky v motorovm prostoru (vedle akumultoru),uvolnte vko podle schmatu.

  Po oprav uzavete peliv vko.

  POZOR

  Vyjmut a nasazen pojistkyNe vymnte pojistku, je teba nalzt pinu poru-chy a odstranit ji. sla pojistek jsou oznaena napojistkov sknce.

  Splenou pojistku nahrazujte vdy pojistkou ostejn proudov hodnot.

  Pouvejte speciln klet A, umstnn v pojistkovskce.

  Dobr patn Klet A

  86IV IV

  Pojistkov skka pod pstrojovou deskou a v motorovm prostoru.

  Zataenm za rukoje vlevo od idie, otevete pojistkovou sk pod pstrojovou deskou.

  Opravy MAXI pojistek pdavn ochra-ny mus bt provdny vhradn v servisn sti CITRON.

 • 30 A40 A

  25 A20 A15 A10 A5 A

  P E H L E D P O J I S T E K( P o d l e p r o v e d e n n e b o z e m p r o d e j e )

  Jednotka BSIPojistky pod palubn deskou.

  Nhradn pojistky jsou umstny veschrnce vlevo od jednotky BSI.Nahrate splenou pojistkupojistkou se stejnou proudovouhodnotou.

  BARVY POJISTEK

  F1 15A Zadn stra (kdlov dvee), zsuvky 12 V (modutop)

  F4 20A Rdio, sdruen pstroj, displej, COM2000

  F5 15A Sirna alarmu

  F6 10A Diagnostick zsuvka

  F7 15A Alarm -

  F9 30A Vyhvn sedadel, ventiltor modutop

  F10 40A Vyhvn zadnho okna a zptnch zrctek

  F11 15A Zadn strae

  F12 30A Otevrac stecha, elektrick ovldn oken

  F14 10A S VAN COM2000

  F15 15A

  F16 30A Elektrick zmky

  F20 10A Prav zadn brzdov svtlo

  F21 15A Lev zadn brzdov svtlo

  F22 20A Zapalova cigaret, zsuvka 12 V, elektrick zptn zrctko, stropn osvtlen, tec zazen pro karty

  Oznaen Funkce chrnn pojistkou

  Snma det a intenzity svtla

  S VAN, sdruen pstroj, rdio, displeje, parkovac asistent

  IV IV87

  Hodnota

 • 30 A40 A

  25 A20 A15 A10 A5 A

  P E H L E D P O J I S T E K( P o d l e p r o v e d e n n e b o z e m p r o d e j e )

  Pojistky v motorovm prostoruOdjistte vko. Pojistky bez seljsou nhradn.

  Po oprav vko peliv zavete.

  BARVY POJISTEK

  F1 10A Zptn svtla - jednotka haven - spna spojky

  F2 15A Palivov erpadlo

  F3 10A dic jednotka ABS/ESP

  F4 10A dic jednotka motoru

  F5 10A Nepouito

  F6 15A Pedn mlhov svtla

  F7 20A Ostikova svtlomet

  F8 20A dic jednotka motoru - rel ventiltoru

  F9 15A Lev tlumen svtlo

  F10 15A Prav tlumen svtlo

  F11 10A Lev dlkov svtlo

  F12 10A Prav dlkov svtlo

  F13 15A Houkaka

  F14 10A Pedn ostikova

  F15 30A Snmae motoru

  F16 30A Vzduchov erpadlo

  F17 30A Pedn stra

  F18 40A Ventiltor klimatizace

  Oznaen Funkce chrnn pojistkou

  IV IV88

  Hodnota

 • Ztka palivov ndre se zmkem

  Pozor

  Ztka sleduje povrch karoserie, umstte ji proto podle obrzku.

  Kdy je ztka sejmut, prav bon dvee nelze otevt.

  Objem ndre: piblin 55 litr benznu.piblin 60 litr nafty.

  Kvalita paliva

  Na samolepicm ttku u plnicho hrdla palivov ndre jsou uvedenypovolen druhy paliv.

  PA L I V O V N D R

  NAFTA BENZN

  POZOR: Jestlie naerpte do ndre palivo, kter nen vhodn pro typ motoru Vaeho vozidla, bude ped nastartovnm nutno nejprve vypustit celou ndr a pout sprvn druh paliva.

  89V V

  Uzvr otevete otoenm kle o tvrt otky smrem k zadn sti vozidla.

 • P E H L E D R O V E K

  Svtlomety H4 halogenov 60/55 WObrysov svtla W 5 WSmrov svtla PY 21 W - Oranov rovka

  Bon ukazatel smru W 5 W

  PEDN

  ZADN

  Brzdov a obrysov svtla P 21 W/5 WSmrov svtla PY 21 W - Oranov rovka

  Zptn svtlomety P 21 WZadn mlhov svtlo P 21 W

  Osvtlen registran znaky W 5 WDoplkov brzdov svtlo W 5 W

  (Tet brzdov svtlo)

  INTERIR

  Stropn osvtlen W 5 WLampika na ten W 5 W

  90V V

 • 1

  A

  B

  2

  3

  1 - Smrov svtla2 - Obrysov svtla3 - Svtla dlkov/tlumen

  Poznmka:Za uritch klimatickch podmnek se me objevit pra na vnitn stran skel

  co je normln, po rozsvcen svtel zmiz bhem nkolika minut.jsou vybaveny polykarbontovm sklem potaenm ochrannou

  vrstvou. Nedoporuuje se je istit suchm hadrem ani abrazivnmi nebo roz-poutcmi ppravky (pouijte houbu nebo mkk vlhk hadr).

  V M N A R O V E K

  Vmna halogenovch rovek se mus provdt a nkolik minut po zhasnut svtlomet.

  Nedotkejte se pmo rovky,

  1 - Smrov svtla- Otote drk rovky A a vyjmte ji- Vymte rovku

  - Namontujte drk rovky

  Doporuen:Ovte po kad operaci sprvnou funkci svtel.

  91V V

  Svtlomety

  svtlomet,Svtlomety

  pouvejte hadk nepoutjc vlkna.

 • 2

  3

  92V VV M N A R O V E K

  2 - Obrysov svtla- Sejmte ochrann kryt B- Demontujte dlkov svtla (viz

  dle)- Vythnte drk rovky

  smrem dozadu- Vymte rovku- Namontujte drk rovky,

  rovku dlkovho svtla a ochrann kryt

  3 - Svtla dlkov/tlumen- Sejmte ochrann kryt B- Odpojte konektor- Uvolnte pidrovac pruinu

  svtla- Vymte rovku- Nasate zpt pidrovac

  pruinu a konektor- Namontujte ochrann kryt

  Penae smrovho svtlaPi vmn zatlate penae smrem dopedu a vyjmte ho.

 • 1

  2

  3

  4

  A

  Zadn svtlaIdentifikujte vadnou rovku.

  rovky:1 Mlhov svtla2 Smrov svtla3 Zptn svtlomety4 Brzdov svtla - obrysov svtla

  Otevete pslun zadn kdlodve na 180 (viz

  Odroubujte kdlovou matici A.Zatlate optick blok lehce sm-rem dovnit vozidla, aby se odjisti-ly dv bon upevovac patky.

  Sejmte blok a odpojte jej.

  Odjistte drk rovek podleipek. Vymte vadnou rovku.Pi monti dobe umstteprchodku kabelu do jejhouloen a zavete dvee vpedepsanm poad (viz

  V M N A R O V E K 93V V

  VSTUPY DO VOZIDLA).

  VSTUPY DO VOZIDLA).

 • Lampika pro tenPstup k rovce zskte odjitnmkrytu.

  Pedn stropn osvtlenPstup k rovce zskte odjitnmkrytu.

  Zadn stropn osvtlenPstup k rovce zskteodjitnm krytu.

  Brzdov svtlo (zadn vko)Po oteven vka vyroubujte obmatice klapky.Odjistte drk pro zpstupnnrovek.

  V M N A R O V E K94V V

 • 95

  Osvtlen registran znakyOdroubujte prhledn kryt, abys-te zskali pstup k rovce.

  Zadn dvoukdlov dvee

  Pdavn brzdov svtlo (Tet brzdov svtlo)

  Odjistte kryt tlesa stlaenmvodicho vstupku (kulat st) nakonci svtla (podle ipek).

  Posute kryt tlesa smrem dozadu.

  Vysute drk rovek pi stlaendvou jazk.Vythnte a vymte vadnourovku.Pi monti postupujte v obrcenmpoad.

  V M N A R O V E KV V

 • 11

  2

  1

  Nad

  Nad je umstno ve schrncenad zadnm pravm kolem.Pstup k nad zskte otoenmroub 1 o tvrt otky asundnm krytu.

  Poznmka: Podprn kln propodloen kola se nachz v n-hradnm kole.

  V M N A K O L A

  Nad vyjmte v poad:

  1 Zvedk2 Klika na demont kolZpt jej dvejte v obrcenmpoad.

  Zvedk je uren speciln pro Vae vozidlo, nepouvejte ho k jinm elm.

  Pro zajitn bezpenosti pi zen jedleit, aby tlaky v pneumatikchodpovdaly neustle doporuenvrobce vozidla.Proto mus bt pravideln kontro-lovny, nap. kad msc a syste-maticky ped kadou del cestou,pitom nelze zapomnat na nh-radn kolo.Kontroly mus bt provdny zastudena, protoe za jzdy se pneu-matika postupn zaheje.

  Nikdy nevypoutjte vzduch zpneumatik zahtch jzdou.Mont snhovch etz jemon pouze na PEDN kola soky o prmru 9 mm.

  V V

  Tlaky v pneumatikchJsou vyznaeny na ttku umstnm na vnitn stran sloupku dve idie, viz IDEN-TIFIKACE a VEOBECN DOPORUEN.

  96

 • A

  3

  V M N A K O L A

  Pstup k nhradnmu kolu

  Nhradn kolo je umstno v drku pod podlahou vzadu.

  roub upevnn drku A nhradnho kola se nachz uvnit, blzkosystmu zavrn dve.

  Nadzvednte koberec zavazadlovho prostoru.

  Povolte matici koncem kle na demont kol 3.Nadzvednte drk pro uvolnn hku, drk klesne.

  Pozor, aby nedolo k porann rukou nebo nohou - kolo je tk.

  DoporuenJakmile je to mon, namontujte zpt opraven kolo.

  97V V

  Kola s hlinkovmi rfky

  Bezpenostn roubKad kolo je vybaveno jednm bezpenostnm roubem. Pi demonti nejprve sejmte kryt matice a pak pomoc nstavce (kter jsou dodvny spolen s vozidlem, klem a bezpenostn kartou) a kle na kola demon-tujte kolo.

  Poznmka: Peliv si poznamenejte kd vyraen na hlav nstrnho kle pro bezpenostn rouby kol. Pomoc tohoto kdu si v ppad poteby mete objednat nhradn.

 • Nikdy neprovdjte dn zsahy pod vozidlem, kter je podepeno pouze zvedkem.

  V M N A K O L A

  Demont1 - Vozidlo postavte na rovn a pevn podklad. Zathnte run brzdu, zaate prvn rychlostn stupe nebo

  a znehybnte vozidlo pomoc klnu umstnho v nhradnm kole, kterm podlote diagonln protilehlkolo.

  2 - Umstte zvedk do jednoho ze ty pipravench mst oznaench ipkami (na podlncch), kter se nachze-j na spodku vozidla blzko kol. Vytote zvedk pomoc kliky.

  3 - Demontujte ozdobn kryt.

  4 - Uvolnte tyi rouby kola klem na demont kol.

  5 - Vytote zvedk tak, aby se dostalo kolo nkolik centimetr nad zem.

  6 - Vyroubujte rouby a sejmte kolo.

  98V V

  zptnchod

 • Zptn mont

  1 - Nasate kolo na nboj ve sprvn pozici.

  2 - Naroubujte jeden kolov roub, nedotahujte jej vak. Naroubujte vechny ti ostatn rouby.

  3 - Uvolnte zvedk a vyjmte jej zpod vozidla.

  4 - Pomoc kliky zvedku uthnte kolov rouby.

  5 - Nasate ozdobn kryt.

  6 - Co nejdve nasate zpt opraven pvodn kolo.

  7 - Upravte tlak v pneumatikch (viz PNEUMATIKY) a zkontrolujte vyven.

  Uloen kola do drku

  Vrate kln do kola.Kolo zasute do drku.Nadzvednte drk, nasate hek proti utahovac matici.Uthnte matici zevnit vozidla.Ulote nejprve kl na demont kol a pak zvedk.

  Doporuenrouby pipevnn kol jsou speciln pro kad typ kola. V ppad vmny kol se ujistte o kompatibilit rouba novch kol ve znakovm servisu st (Viz OPRAVY, NHRADN KOLO).

  Nhradn koloPokud je Vae vozidlo vybaveno plechovm nhradnm kolem pro nouzov dojet, nebudou oprn podloky sprvn umstny na rfku.Kolo je pidrovno pomoc kuelov plochy jednotlivch roub.

  Mont zimnch pneumatikPokud budete chtt vybavit Vae vozidlo zimnmi pneumatika