neagu djuvara mircea cel batrin calc neagu djuvara mircea cel … · 2019. 4. 2. · djuvara, neagu...

of 9 /9

Upload: others

Post on 22-Jun-2021

20 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Neagu Djuvara Mircea cel Batrin calc Neagu Djuvara Mircea cel … · 2019. 4. 2. · Djuvara, Neagu Mircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii / Neagu Djuvara;
Page 2: Neagu Djuvara Mircea cel Batrin calc Neagu Djuvara Mircea cel … · 2019. 4. 2. · Djuvara, Neagu Mircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii / Neagu Djuvara;

mircea cel mareși luptele sale cu turcii

ÎN povestirea lui

NEAGU DJUVArA

cu ilustraţiile lui

rADU OLTEAN

Ediţia A patra revăzută și adăugită

Page 3: Neagu Djuvara Mircea cel Batrin calc Neagu Djuvara Mircea cel … · 2019. 4. 2. · Djuvara, Neagu Mircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii / Neagu Djuvara;

Editura Humanitas își exprimă gratitudinea față de grupul de istorici, arhitecți și arheologi de la Direcția Monumentelor și Siturilor Istorice, pentru sprijinul acordat la realizarea ilustrațiilor.

Concepție grafică, ilustrații și legende: Radu Oltean

Redactor: S. Skultéty DTP: Corina RonceaCorector: S. Alexandru

Tipărit la Art Group

© HUMANITAS, 2010, 2018Toate drepturile asupra reproducerii imaginilor din acest volum sunt rezervate Editurii Humanitas. Sunt interzise reproducerea, înmagazinarea sau transmiterea imaginilor pe orice cale (electronică, mecanică, fotocopiere, înregistrare etc.) fără permisiunea scrisă a editorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a RomânieiDjuvara, NeaguMircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii /Neagu Djuvara; il.: Radu Oltean. – București: Humanitas, 2018ISBN 978-973-50-6242-2I. Oltean, Radu (il.)94

EDITURA HUMANITAS Piața Presei Libere 1, 013701 București, România tel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51 www.humanitas.ro

Comenzi online: www.libhumanitas.roComenzi prin e- mail: [email protected] telefonice: 021 311 23 30

Page 4: Neagu Djuvara Mircea cel Batrin calc Neagu Djuvara Mircea cel … · 2019. 4. 2. · Djuvara, Neagu Mircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii / Neagu Djuvara;

ți aflat deja de la școală despre Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești(adică al Munteniei), care a domnit între 1386 și 1418, ducând lupte grelecu turcii. Apoi, probabil ați citit sau poate chiar ați învățat pe dinafară,

din Scrisoarea III a lui Eminescu, superba evocare a bătăliei de la Rovine: înainte deînfruntare, sultanul îl sfidează pe Mircea cu aceste cuvinte: „Și, purtat de biruință, sămă-mpiedic de-un moșneag?“ Iată că și genialul Eminescu s-a înșelat asupra înțele -

sului epitetului „cel Bătrân“, căci pe vre -mea lui, la noi, cercetările istorice erauabia la început! În realitate, la Rovine,Mircea era foarte tânăr. „Cel Bătrân“ is-a zis în veacurile următoare, când auajuns în scaunul Țării Românești și alțidomnitori purtând (sau luând la înscău -nare) acest nume. Atunci când se pome -nea de pri mul voevod Mircea, de mareleMircea, i se spunea „cel Bătrân“, adică„cel Vechi“, cel din vechime. Asta înseamnă„cel Bă trân“. Să știți, de asemenea, cădatorită înfăptuirilor și a nobleței carac -te rului său i s-a mai zis și „cel Mare“:Mircea cel Mare. Veți judeca și voi, dinpovestirea care ur mează, dacă e vrednicsă i se spună astfel.

5

1. Cine a fost Mircea Ài de ce i s-a spus ıııı,,ıcel Bãtrân„

Page 5: Neagu Djuvara Mircea cel Batrin calc Neagu Djuvara Mircea cel … · 2019. 4. 2. · Djuvara, Neagu Mircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii / Neagu Djuvara;

2. Din ce familie se trage Mircea Ài cum ajunge domn

n cartea Cum s-a născut poporul român, v-am povestit pe scurtcum s-a întemeiat voevodatul Munteniei. Primul domn numit„Mare-Voevod“ al Țării Românești a fost Basarab, la începutul

veacului al XIV-lea. Știți cum se numără veacurile la noi: al XIV-lea ținedin anul 1301 până în 1400, după cum al zecelea an din viața fiecăruia

6

Page 6: Neagu Djuvara Mircea cel Batrin calc Neagu Djuvara Mircea cel … · 2019. 4. 2. · Djuvara, Neagu Mircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii / Neagu Djuvara;

dintre voi e cel care a trecut de când ați împlinit nouă ani până ați îm -plinit zece ani. (Și dacă am zis „la noi“, am făcut-o ca să aflați că suntțări unde veacurile se numără altfel: de pildă, italienii îi zic aceluiașisecol al XIV-lea trecento, adică „trei sute“, fiindcă începe în 1300, iarsecolului următor, cel de după 1400, îi zic quattrocento, adică „patru sute“,ambele fiind veacuri mari în istoria Renașterii artistice din Italia.) V-amexplicat de ce i s-a zis lui Basarab „Mare-Voevod“: fiindcă a fost primul

7

Arborele genealogic al primilor domni Basarabi și al alianțelor matrimoniale fãcute de aceștia

Page 7: Neagu Djuvara Mircea cel Batrin calc Neagu Djuvara Mircea cel … · 2019. 4. 2. · Djuvara, Neagu Mircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii / Neagu Djuvara;

dintre micii stăpânitori din părțile noastre care a reușit să-i unească sausă-i supună pe toți cnejii și voievozii dintre Carpați și Dunăre pentru aforma un singur stat, de di men siuni mai mari.

Tatăl lui Basarab fusese poreclit Negru-Vodă, și așa i-a rămas numeleîn tradiția populară conform căreia Negru-Vodă ar fi trecut din Făgăraș, cuceata lui, peste munți, în Muntenia. Lui Basarab i-a urmat fiul său, NicolaeAlexandru, iar un fiu al acestuia, Radu-Vodă, e tatăl lui Mircea. Vedeți cecurând dom nește Mircea după întemeierea țării, după „descălecare“, ca săfolosesc un cuvânt tradițional: Basarab Întemeietorul e doar străbuniculsău! Unii dintre voi au avut poate norocul să mai apuce vreun străbunicsau vreo străbunică; Mircea nu l-a apucat pe Basarab, dar această compa -rație vă ajută să intuiți ce aproape era Mircea de începuturile Țării Românești.

Nu ajunge acum să vă spun cine au fost înaintașii lui pe linie bărbă -tească, adică din tată-n fiu. Am să vă vorbesc și despre alte neamuri cu careera el înrudit sau încuscrit, căci în Evul Mediu, pe vremea regimului feu -dal – sistem în care toți stăpânitorii din Europa, principii și regii, eraulegați între ei prin alianțe sau jurăminte de credință –, legăturile de fa -milie ju cau un rol primordial. De aceea, trebuie să vă inițiez puțin în ști -ința genea logiei, adică a disciplinei care se ocupă de filiații și înrudiri însânul familiilor, în special al celor domnitoare sau nobiliare, și veți desco -peri cu surprindere ce rude mari avea Mircea al Țării Românești, cumera el înrudit cu despoții sârbi, cu țarii bulgari, cu marii-grofi unguri șichiar cu regi și împărați! Astfel, veți înțelege mai ușor în ce spațiu larg,mult peste granițele țării, s-a desfășurat activitatea lui.

Veți găsi schițat aici ceea ce se numește un „arbore genealogic“.Aceia dintre voi pe care îi distrează un asemenea joc pot urmări în cadrullui amă nuntele povestirii ce urmează. Și n-au nevoie să țină minte niciun nume, ci numai să rețină, ca pe un fapt istoric, această extraordinarăîncâlcire de înrudiri.

Astfel, două surori ale lui Radu-Vodă, tatăl lui Mircea, au fost, una,pe nume Ana, soția țarului bulgar de Vidin, Strațimir, cealaltă, Elisabeta,soția celui mai înalt demnitar de origine germană din Ungaria, palatinulVla dislav de Oppeln. Fiicele acestor două mătuși ale lui Mircea erau deciverișoarele lui primare: ei bine, prin căsătoriile lor a ajuns Mircea să fieîncuscrit cu ducele Moraviei, cu stăpânul Sloveniei, cu regele Bosniei și,în cele din urmă, cu regele Poloniei, Vladislav Jagie­­o (polonezii pronunță

8

Page 8: Neagu Djuvara Mircea cel Batrin calc Neagu Djuvara Mircea cel … · 2019. 4. 2. · Djuvara, Neagu Mircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii / Neagu Djuvara;

1. Cine a fost Mircea și de ce i s-a spus „cel Bătrân“ / 5

2. Din ce familie se trage Mircea și cum ajunge domn / 6

3. Ce se întâmpla în Europa la începutul domniei lui Mircea / 9

4. Cum arăta Țara Românească în vremea lui Mircea cel Bătrân (1386–1418) / 15

5. Turcii ajung vecini cu românii la Dunăre / 26

6. Marea bătălie de la Rovine împotriva sultanului Baiazid Fulgerul / 30

Cuprins

Page 9: Neagu Djuvara Mircea cel Batrin calc Neagu Djuvara Mircea cel … · 2019. 4. 2. · Djuvara, Neagu Mircea cel Mare (zis „cel Bătrân“) și luptele sale cu turcii / Neagu Djuvara;

7. La Nicopole, „împărați și regi s-adună / Să dea piept cu uraganul ridicat de Semilună“ / 39

8. Baiazid Fulgerul e învins de Timur-Lenk, iar Mircea ajunge „făcător de sultani“! / 55

9. În ultimii ani ai domniei lui Mircea, nori negri se adună din nou la granițele Țării Românești / 65