‹ng‹l‹zce - tÜrkÇe

of 23 /23
abrasive disk zımpara taşı abrasive machining aşındırma ile talaş kaldırma acceptance sampling kabul için örnek alma accessory aksesuar, yardımcı teçhizat accuracy hassasiyet, doğruluk acetylene gas asetilen gazı acorn nut tırtıllı somun, taçlı somun actuator uyarıcı adapter adaptör (ara rakor; birbirinden ayrı cins iki dişli ucu birleştiren ara parça) addendum diş ucu (dişlide) adhesion tutma, adezyon adhesive joining yapıştırma yolu ile birleştirme adjustment ayarlama age hardening yaşlandırarak sertleştirme air furnace hava fırını allen screw alyen vida; altı şeli gömme başlı vida allen wrench alyen anahtar, gömme anahtar, altı-köşe "L" şeklinde anahtar allotropic changes allotropik değişme, eşözdek değişimi allowance pay, tolerans alloy alaşım anchor bolt tesbit civatası, ankraj bulonu angle şebent demiri, köşebent, korniye; açı angle milling cutter ı frezesi, konik freze bıçağı annealing normalleştirme tavı, menevişleme annular gear içten dişli anodizing anotlama, anotsal işlem, anotlama usulü ile oksitleme anvil örs apparatus cihaz, aygıt, alet apron araba önlüğü arbor malafa arch press kemerli pres arc spot welding arklı nokta kaynağı artificial aging suni yaşlanma assemble monte etmek assembly takım; birkaç parçadan meydana gelen parça grubu; komple, montaj attachment yardımcı teçhizat, ataşman

Author: truongdieu

Post on 07-Feb-2017

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • abrasive disk zmpara ta abrasive machining andrma ile tala kaldrma acceptance sampling kabul iin rnek alma accessory aksesuar, yardmc tehizat accuracy hassasiyet, doruluk acetylene gas asetilen gaz acorn nut trtll somun, tal somun actuator uyarc adapter adaptr (ara rakor; birbirinden ayr cins iki dili ucu birletiren ara para) addendum di ucu (dilide) adhesion tutma, adezyon adhesive joining yaptrma yolu ile birletirme adjustment ayarlama age hardening yalandrarak sertletirme air furnace hava frn allen screw alyen vida; alt keli gmme bal vida allen wrench alyen anahtar, gmme anahtar, alt-ke "L" eklinde anahtar allotropic changes allotropik deime, ezdek deiimi allowance pay, tolerans alloy alam anchor bolt tesbit civatas, ankraj bulonu angle kebent demiri, kebent, korniye; a angle milling cutter a frezesi, konik freze ba annealing normalletirme tav, menevileme annular gear iten dili anodizing anotlama, anotsal ilem, anotlama usul ile oksitleme anvil rs apparatus cihaz, aygt, alet apron araba nl arbor malafa arch press kemerli pres arc spot welding arkl nokta kayna artificial aging suni yalanma assemble monte etmek assembly takm; birka paradan meydana gelen para grubu; komple, montaj attachment yardmc tehizat, ataman

  felaldiNoteA

 • austempering smenevileme austenite stenit automatic screw machine index tezgah axial eksenel B bainite bainit, alak derecede sulanm elik bakalite bakalit band sawing machine erit testere barrel finishing dolaplama base taban, kaide, temel base circle di dibi dairesi (dilide) batch production kme retimi batch size kme bykl batch furnace ym frn beam kiri I-beam I profilli demir, I-kirii U-beam U profilli demir, U-kirii bearing yatak, rulman ball-bearing bilyal rulman needle bearing ineli rulman roller bearing makaral yatak tapered roller bearing konik makaral yatak bearing cone yatak gbei, i yatak bearing cup rulmanlarn d emberi, yatak kab bellows krk, krk biiminde belt kay belt polishing kayl parlatma bench lathe masa tornas, saati tornas bench molding tezgah kalplamas bending bkme, eme bentonite yumuak balk bessemer converter bessemer potas bevel gear konik dili bevel protractor dereceli gnye bilateral ift ynl billet bilet, ham demir ubuk bit u, matkap ucu, kalem ucu blast furnace yksek frn

 • blind riser kr oluk blister copper saf bakr bloom demir kt blow molding hava basnl kalplama bluing menevileme board hammer tahtal ahmerdan bolt civata bonding yaptrma, balama boring machine oyma tezgah, delik ileme tezgah boring mill delik tezgah bottom board fara tahtas brace el matkab bracket konsol, kma, destekli raf, dirsek brass pirin brazing sert lehim, pirin kayna break corner krma az brittle gevrek, krlgan broaching brolama, t ekme, boaltma broaching machine boaltma tezgah broaching tools boaltma kalemleri, boaltma tlar bronze bronz, tun buffing perdahlama built-up edge yma az burnishing apak temizleme burr izik, kaznt, torna taleminin brakt iz, apak bushing bur butterfly nut kelebek somun button kontrol dmesi, dme butt welding dz ek kayna, aln kayna C calibration kalibrasyon, ayar calliper kumpas calorizing sementasyon ile aluminyum kaplama cam kam, eksantrik, armutuk, mil dirsei, boynuz cap screw civata bal vida; alt ke bal somunsuz vida, kapak vidas, balk vidas carbide karbr carbide tools sert maden takmlar

 • carburizing sementasyon, karbonlama carriage torna arabas case hardening doku sertletirme, sementasyon casting dkm cavity kovuk, oyuk, oluk, girinti cement imento cementation katlama, karbonlama center punta (tornada vs.); merkez dead center sabit punta live center dner punta center drill punta matkab center gauge punta mastar center punch nokta zmbas center-rest punta mesnedi centerless grinding puntasz talama centrifugal casting savurma dkm ceramic tools keramik takmlar chain zincir chamfer krma, pah, yiv, oluk chamfer angle krma as, pah as chamfer length krma boyu, pah boyu chassis asi, iskelet chip tala chip breaker tala krc chipless machining talasz ileme chip pan tala haznesi chisel keski chisel edge keski az, u az chisel edge angle u az as chrome plating krom kaplama chromium krom chuck ayna chuking reamer kovanl rayba, tezgah raybas circular pitch dairesel hatve circular sawing machine dairesel testere tezgah, diskli testere makinas clamp kelepe, mengene clapper box menteeli takm kutusu clearance boluk, aklk, ara clutch kavrama, debriyaj

 • course kaba, kaln coating rtme, kaplama coining press darp presi cold heading souk ba yapma cold sawing souk kesme cold welding souk kaynak cold working souk ilem collar bir parann etrafn saran blok bilezik, yaka, halka collet bilezik, esnek kovan, freze aks tutaca (pens) collet holder esnek kovan (pens) tutaca column stun combination die keser basar kalp combination chuck niversal ayna combined cut birleik kesim, kombine kesim compass pergel, pusula compensation denkletirme compound rest takm kza compression molding basnl dkm compressive strength sktrma dayanm computer bilgisayar Computer Numerical Control (CNC) bilgisayarl saysal denetim concentric e merkezli continuous casting srekli dkm continuous chip akma tala contour evre yolu converter konverter, deitirici coolant soutucu cope rtme, st dkm derecesi copper (or cupper) bakr core maa (dkmclkte) core diameter (drills) z ap core print maa yata, maa yuvas corrosion yenim, paslanma cost maliyet cotter pin maal pim, kopilya cotton waste stp counter boring dz hava ama counter sinking konik hava ama coupling kavrama, kaplin

 • crest vida diinin tepesi cross-slide apraz kzak cross-wise enlemesine crown gear ak dilisi crusible pota cupola kupola, dkm oca curling sa kvrma, kenar kvrma cutting edge kesme yz, kesme az cutting fluid kesme svs cutting force kesme kuvveti cutting speed kesme hz cyaniding siyanrle sertletirme D dedendum di dibi (dilide) deep drawing derin ekme deep-hole drilling machine derin delik delme tezgah deformation processes bozundurma sreleri depreciation amortisman, anma, kymetten dme depth gage derinlik mastar depth of cut kesme derinlii dial kadran, kontrol saatlerinin yz dial indicator komparatr diametral pitch kutur di aras diamond tools elmas takmlar die kalp; pafta kalb (erkek di ama aleti) die casting pres dkm diffusion yaynm, difzyon direct arc furnace ark frn disc disk, yuvarlak plaka, kurs discontinuous chip kesme tala disposable pattern harcanr model distortion allowance arplma pay, bozulma pay dividing head blm aynas, divizr dog frdnd, kanca, tornalamada kullanlan ara mesnet double housing planer ift stunlu planya double margin drill ift zrhl matkap down milling e ynl frezeleme draft allowance ekme pay

 • drag alt dkm derecesi draw bar ekme ubuu, ektirme draw-cut shaper eker keser vargel drawing ekme drawing die ekme kalb drill chuck matkap aynas, mandren drill performance matkap verimi drill point matkap ucu drilling machine delme tezgah, matkap tezgah drive tahrik drop forging ahmerdanda dvme drop hammer serbest dl tokmak, ahmerdan drug alt derece drum tambur drum lathe kampana tornas ductility yumuaklk, sreklilik duplicating machine kopye makinas dye boya, boyamak dynamometer dinamometre E eccentric eksantrik, d merkezli; kam elastic esnek, elastik elastic limit esneklik snr elasticity esneklik electric discharge machining kvlcmla malzeme ileme electrode elektrot, elektrik kaynak ubuu, elektrik kutup ubuu electromechanical grinding elektro mekanik talama electroforming elektrikle ekillendirme electrohydraulic forming elektrohidrolik ekillendirme electroplating elektroliz yoluyla kaplama (galvanoplasti) electroslag welding crufalt kayna electrotinning elektrikle kalaylama element e, eleman elongation uzama embedding gmlme embossing kabartma emery zmpara emery paper zmpara kad

 • emulsion sts, sbye, emlsiyon enamel emaye end clearance angle u boluk as end cutting edge angle yan az as end-mill cutter parmak freze endurance dayanm, srme engine lathe torna tezgah equipment aygt, aparat, ekipman etching asitle andrma, dalama expansion genileme expansion reamer geniletme raybas explosive forming patlama yoluyla ekillendirme, patlama kalplamas extract zt extraction ztleme extrusion ekstrzyon, kalptan basma, darkm F face aln, yz face milling aln frezeleme face milling cutter aln frezesi, aln ileme ks face plate frdnd aynas facing aln tornalama ilemi fastening sktrma, balama fatique yorulma, hareket halindeki aksamn yorulmas feed ilerleme, besleme feedback geriye besleme feedrate tala kaldrma hz, ilerleme hz feed rod tala mili feeler gage hassas mastar ferrous metal demirli, demirden oluan metal file ee, trp coarse file kaba ee bastard file orta kaln dili ee needle file saati eesi slitting file oluk eesi square file drtke ee superfine file ince perdah eesi triangular file ke ee round file yuvarlak ee

 • taper file konik ee, fare kuyruu ee parallel file dz ee flat file yass ee drill file delik tesviye eesi filing trpleme, eeleme fillet pervaz fillet weld pervaz kayna fillister head screw yldz bal vida fillister head screw driver yldz ulu tornavida fine ince finish allowance ileme pay finishing son ileme finishing cut ince ileme finishing teeth kalibre azlar fit altrma, geme transition fit ara geme interference fit sk geme, temasl altrma clearance fit bol geme medium fit orta sk altrma, tatl altrma, tatl geme running fit dner altrma, oynar altrma sliding fit kayar altrma, kayar geme shrink fit sk geme, skma altrma fixture balama aygt, balama dzeni flame cutting oksijenle kesme flama hardening alevle sertletirme flange flan; balant, birleme yz flank (gear) di yan flank wear serbest yzey anmas flash welding yakma aln kayna flexibility esneklik floor molding yer dkm flute yiv, oluk (matkapta) fly-cutter yaprak ak fly nut kelebek somun follower rest gezer yatak forging dvme form milling cutter modl freze ba, profil frezesi forming ekillendirme foundary process dkmclk

 • foundation temel fracture krlma, kopma fracture point kopma dayanm frame iskelet, ereve, asi, gvde friction disc srtnme aynas friction drive srtnmeli tahrik, srtnme mekanizmas front pilot (broaches) n klavuz furnace tav frn, ocak fuse sigorta; madenin scaklk dolaysyla sv haline gelmesi; kaynayp birleme G gage (or gauge) mastar, l, birim, gsterge, l aleti gage block johnson mastar galvanizing galvanizleme gang drilling machine ok milli delme tezgah gasket conta gasket ring conta bilezii, salmastra bilezii gate aralk, kap gear dili gear-cutting machine arklara di ama makinas gear train dili dzeni; birbirine gemi mteaddit dili tertibat girder kiri, payanda, putrel, kuak goggles kaynak gzl grain tane grain size tane bykl graphite grafit; saf ve yumuak karbon gravity sintering adrmal kleleme gray cast iron kr dkme demir grease gres ya grease gun gres pompas grinding talama grinding machine talama tezgah grinding wheel zmpara ta, talama ta grinding wheel dresser zmpara ta dzelticisi grindstone bileyi ta grit maden tala, maden krnts; iri taneli kum grub screw yark bal makina vidas, saplama vidas gun drill namlu matkab

 • H hacksaw blade el testere ba hacksaw machine kollu testere makinas hammer eki hand milling machine el freze tezgah hardenability sertleebilme hardness sertlik headstock tornada balk taraf, torna aynas, torna feneri, tahrik tertibat heat treatment sl ilem helical gear helis dili helical spring helezoni yay helix angle helis as herringbone gear avu dili high speed steel hava elii, yksek hz elii hobbing azdrma honing honlama, ince talama, parlatma, bileme horn press mahmuzlu pres hot spinning scak svama hot working scak ileme hose hortum hub gbek (kasnak, dili vb. gbei) hydraulic press hidrolik pres hydraulic shaper hidrolik vargel hypoid gear hipoid dili I idler gear avara dili impact arpma, darbe, ok impurity pislik, kir, yabanc madde inclined press eik pres indentation ukuriz independent chuck eneleri ayr sklr ayna, mengeneli ayna index head blml balk indicator gsterge, saya induction hardening endksiyonla sertletirme ingot ingot, kle injection molding enjeksiyonlu kalplama

 • inserted tooth cutter deiebilir azl ak, anak freze inspection kontrol, muayene instability dengesizlik installation yerine takma, kurma, montaj, tesis instrument alet, cihaz, l aleti insulation izole, yaltma, tecrit etme internal grinding i silindirik talama investment casting hassas dkm J jack kriko jam nut kontra somun, sktrma somunu jaw ene, mengene veya ayna enesi jig delme kalb jig borer hassas oyma tezgah job lot production parti imalat, kark mal imalat joint eklem, mafsal, oynak yeri, ek yeri, balant, tesbit yeri journal bearing kaymal yatak K key kama key seat kama yata keyway kama yuvas, kama oluu killed steel sndrlm elik knob topuz, tokmak, dme knuckle joint press mafsall pres knurled nut trtll somun, trtll el ayar somunu knurling trtl ekme knurling tool trtl ekme aleti L labor (or labour) i, iilik land faz lap joint bindirmeli balant lap welding bindirmeli kaynak, iki paray st ste bindirerek yaplan kaynak lapping parlatma, lepleme lateral yanal lathe torna

 • lead kurun lead screw vida ama mili (tornada) leather deri lever levye, kol, manivela, kumanda kolu linkage balant, mekanizma, dzen lip angle kenar as lock nut kontra somunu longitudional boyuna, uzunlamasna lubricant yalama maddesi lubricating gun ya tabancas lubrication yalama lubricator yadanlk, gresrlk M machinability ilenebilirlik machine bed tezgah gvdesi machine frame tezgah gvdesi machine molding makinal kalplama machine screw makina vidas, civata bal vida, somunlu vida machine shop atelye, ilik machine tool takm tezgah machining time ileme zaman magnet mknats magnetic chuck mknatsl ayna maintenance bakm malleable dvlgen malleable iron dvlgen demir mandrel mandrel, malafa, torna punta veya matkap bal manual elle ileyen, elle altrlan; el kitab manufacturing processes imalat yntemleri margin (drills) faz, zrh martensite martensit mash seam weld ezme diki kayna masking maskeleme mass production seri imalat material gere, malzeme measurement lme, l measuring instruments lme aletleri, lme cihazlar mechanism mekanizma, tertibat

 • mesh tel rg, rg szge; birbirine geme, dililerin temas halinde olmas metal metal metal removing tala kaldrma metal spinning svama metal spraying metal pskrtme metrology lme bilimi mica mika micrometer mikrometre mild steel yumuak elik milling cutter freze aks milling machine freze tezgah monel metal monel pirini morse taper mors koniklii mould (or mold) dkm kalb, kalp dkme multiple cut oklu kesme multipoint ok azl takm N nail ivi nail puller kerpeten natural doal, tabii neck (drills) boyun needle ine, ibre nipple nipel, boru rakoru, meme, meme ucu nitriding nitritleme nodular iron yumrulu demir nominal size nominal l nonferrous metal demir iermeyen metal normalizing normalletirme tav notching kertikleme numerical control saysal denetim nut somun O offset kaklk, sapma, yerinden kama oil ya oil bath ya banyosu oil screw gun vidal ya pompas

 • oil tempered yada tavlanm open-end wrench ak az anahtar open-hearth furnace siemens-martin frn operation ilem ore cevher oxidation oksitlenme, paslanma oxy-acetylene welding oksijen kayna P panel pano, tablo, alter veya kontrol saatleri panosu; plaka parkerizing parkerleme pattern model (dkmclkte) pattern allowance kalp pay pellet topak penetration girinim, penetrasyon percussion press vurgu presi perforating delikleme permeability geirgenlik piercing delme (Mannesman metodu) pig iron pik demir pin pim, perno, muylu, i, ine pincers kerpeten, kska, pense pinion kk dili pipe boru pipe wrench boru anahtar pit molding kuyu dkm pitch hatve, vidann her dite ilerleme miktar, iki di arasndaki uzaklk, adm pitch circle di akl dairesi, blme dairesi (dilide) plain milling cutter silindirik freze ba plain milling machine dz freze tezgah planer planya planetary gear gezegen dili, gezer dili, planet dili planetary milling machine gezegen bal freze tezgah plant fabrika, tesis, atlye plastic plastik plate levha, plaka plating kaplama

 • pliers pense ploughing force srtme kuvveti, kazma kuvveti plug tapa, tka, elektrik fii plug gage delik mastar plumber tesisat pneumatic gage haval mastar pneumatic hammer haval tokmak pneumatic rammer haval (pnmatik) ahmerdan; basnl hava tokma point angle (drills) u as pointer gsterge, ibre polishing parlatma, polisaj porosity gzeneklilik powder metallurgy toz metal bilimi precipitation hardening kelterek sertletirme precision hassasiyet press pres, cendere, presle basma pressing presle ekillendirme, presle basma ilemi process sre product rn production retim profiling machine kopye tezgah protractor a ler puller ektirme pulley kasnak, makara punch zmba punching zmba ile delme, presle delme Q quality control kalite kontrolu quantity miktar, nicelik quench hardening su verme sertletirmesi quenching su verme quick return mechanism vargel mekanizmas R rack kremayer dili ram ahmerdan tokma, pres kt rammer ahmerdan

 • raw ham, ilenmemi, tabii reamer rayba reaming raybalama recess oluk, oyuk, girinti red hardness kzl sertlik refractory tulams reinforce takviye etme, kuvvetlendirme, salamlatrma relief angle freze bann arka yz ile kesilen para arasndaki a remote control uzaktan kontrol removable pattern sklebilir model residual stress artk gerilme resin reine, akndrk resistance welding diren kayna retaining ring tesbit segman, tesbit bilezii revolver head dner kafa, dner balk rigid esnemez ring bilezik, halka, piston segman ring gage yzk mastar riser oluk riveting perinleme rod ubuk, kol roller merdane, rulo, silindir roll forging dvmeli hadde roll forming haddeleme rolling haddeleme rolling mill hadde makinas rotation dnme, bir eksen etrafnda dnme, rotasyon roughing cut kaba ileme roughing teeth (for broach) kaba kesme azlar roughness przllk rubber lastik, kauuk run-out salg rupture strength kopma dayanm rust pas, paslanma S saddle oturak, eyer, boyun safety pin emniyet pimi sampling rnek alma

 • sand kum saw milling cutter testere azl freze aks saw type cutter testere tipi ak sawing machine testere tezgah scale lek scissors makas scrap hurda screw cutting vida ama screw driver tornavida screw machine civata makinas seal kee, ya keesi seaming ekleme, diki seam welding diki kayna sensitivity duyarlk, hassasiyet set screw tesbit vidas, kontra vida set-up time hazrlk zaman shaft dner mil, aft shake allowance tklama pay shank kesici kalem sap, aft shank cutter parmak freze shaper vargel shaving tralama shear angle yarma as shearing (preste, makasta) kesme shear strength kesme dayanm, kayma dayanm sheathing kaplama sheave oluklu kasnak, makara sheet levha sheet metal screw sa vidas sheet metal shears teneke makas shell reamer takma rayba, kovan rayba shearadizing toz inko ile galvanizleme, inko emdirme shift vardiya; yerinden oynatma, yer deitirme, vitese geirme shim im; dililer veya hareketli yzeyle arasndaki akl ayarlamak iin kullanlan madeni levhalar shock resistance sarsm direnci shot peening bilyal yzey dvme shrinkage allowance ekilme pay side milling cutter silindirik aln freze ba

 • side rake angle yan tala as sieve elek silicon silisyum silver gm sine bar sins ubuu sintering kleleme, sinterleme skilled kalifiye slab slab, yass ktk slab milling vals frezeleme slag cruf, dk sleeve gmlek, kovan, mil zerine bilezik gibi geen para; manon (boruda) slide kzak slideway kzak slip plane kayma dzlemi slitting dilme, yarma slotter yarma frezesi snap gage eneli mastar snap ring tesbit segman, yayl tutturma bilezii soaking pit elik demlendirme frn socket yuva, soket, priz socket adapter crcr anahtar socket wrench lokma anahtar soldering lehimleme spanner civata anahtar spare yedek, fazla specific zgl specification specifikasyon; makina veya cihazn zellikleri, kendine has lleri specimen numune, rnek spindle fener mili spindle support mil destei spinning svama spirit level dze, kabarckl dze, su terazisi, tesviye ruhu spline freze oluklu kayar geme yapma; i ve d dilileri birbirine geirmek suretiyle birletirme spot face pul yata spot welding punta kayna spraying pskrtme

 • spring yay spring lock washer yayl rondela spring washer yayl rondela spring winding yay sarma sprocket zincir dilisi, cer dilisi sprue dkm delii spur gear dz dili square nut drtke somun stainless steel paslanmaz elik stability dengelilik standard standart, tek biim, lnl standard deviation standart sapma, tek biim sapmas stem sap, gvde step drill kademeli matkap stiff bklmez storage depolama strain gerinim strain hardening uzama sertlemesi, gerinim sertlemesi strength diren, mukavemet, dayanm stress gerilim stretch forming uzatarak, gererek ekillendirme strip erit, lime, kuak, band stripping machine syrma makinas, soyma makinas stroke kurs structure yap stud saplama, balksz civata submerged are welding toz at kayna super finishing hassas perdahlama surface finishing yzey perdahlama surface hardening yzey sertletirme, semente etmek swaging tokalama sweep pattern silmeli model synchronization senkronize etme; ayn anda ve beraber alr duruma getirme, eleme, e zamanl T T-slot cutter yark freze ba, T-kanal ama ba tailstock torna punta bal tang (drill) skme ucu (konik aftl)

 • tap klavuz taper konik taper turning konik tornalama tap hole klavuz delii taper attachment konik tornalama aygt taper gage koniklik mastar taper reamer konik rayba tapping klavuz ekme, klavuzla di ama tapping machine dii vida dii ekmek iin klavuz tezgah tempering tavlama template ablon tensile strength ekme dayanm tension gerginlik thread di thread cutting di ama, vida ama thumb nut d yz trtll dairesel (silindirik) somun thumb screw elle gevetilip sktrlan vida, silindirik bal ayar civatas tin kalay, teneke tip u (kalemde) titanium titan tolerance pay, tolerans tommy bar lokma anahtar kolu tool alet, takm, torna ba tool cutter kalem tool cutter edge angle ayar as tool cutting edge inclination meyil as, eim as tool holder kalem tutucu, kalemlik, kater tool included angle u as tool life takm dayanma zaman tool minor cutting edge angle yan bileme as tool normal clearance angle serbest a tool normal rake angle tala as tool normal wedge angle kama as tool post kalem tutaca, kater toolroom takmhane tool slide takm kza torch fle, hamla, asetilen alevi, aloma torch cutting flele kesme, kaynakla kesme

 • torque burulma momenti, tork torque wrench civata skma torkunu len anahtar torsion burulma, torsiyon torsional strength burulma dayanm toughness tokluk tracing konye etme transparent saydam, effaf transverse enlemesine trimming machine kordon makinas T-slot T-kanal, T-oluu tumbling mill dner deirmen tungsten volfram turning machine torna tezgah turret lathe revolver torna, yar-otomatik torna twist drill helisel matkap U ultimate strength maksimum mukavemet ultrasonic machining ses st dalgalaryla tala alma uniform dzgn, tek biimli unilateral tek ynl upcut milling aksi ynl frezeleme upright drill stunlu matkap upset forging iirme V valve valf, vana, spap, ventil V-block (Vee-block) V-yata vernier caliper srgl kumpas vise mengene void boluk volatile uucu W washer pul, rondela waviness dalgallk wear anma welded steel kaynakl elik welding kaynak

 • electric arc welding elektrik ark kayna fusion welding erime kayna oxy-acetylene welding oksijen kayna, asetilen kayna spot welding nokta kayna thermit welding termit kayna welding rod kaynak ubuu, kaynak elektrodu welding powder kaynak tozu welding machine kaynak makinas welding helmet kaynak bal white cast iron beyaz pik wind nut kelebekli somun wire drawing tel ekme wiring elektrik ebekesi tel dzeni wood screw aa vidas work hardening ileme sertlemesi work piece i paras work table i tablas worm gear sonsuz dili, salyangoz dili wrench anahtar wrought iron dvme demir, drk demir Y yield point akma dayanm yoke atal, mafsal atal Z zinc inko zone blge