nguyen minh hiep

Download Nguyen minh hiep

Post on 02-Jul-2015

76 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. CNG CHI TITTN TIGII PHP PHT TRIN NGUN NHN LCTI NGN HNG TMCP SI GNNgi hng dn khoa hc: TS. PHM TH LAN HNG Hc vin thc hin: NGUYN MINH HIPLp: CH QTKD K21

2. L do chn ti Mc tiu nghin cuMi tng v phm vi nghin cuU Phng php nghin cuB cc ca lun vn 3. CHNG 1: C S L LUN V PHT TRINNGUN NHN LC KT CU CHNG 2: THC TRNG PHT TRIN NGUNLUNNHN LC CA NGN HNG TMCP SI GN VNCHNG 3: GII PHP PHT TRIN NGUNNHN LC CA NGN HNG TMCP SI GN 4. CHNG 1C S L LUN V PHT TRIN NGUNNHN LC1 KHI NIM, VAI TR, NGHA VNGUN NHN LC2NI DUNG C BN PHT TRINNGUN NHN LC3TIU CH PHT TRIN NGUNNHN LC 5. NI DUNG C BN CA PHT TRIN NGUN NHN LC Chin lc t chc Chin lc kinh doanh Chin lc HRKhen thngH thng HRThc hinnh gi La chn (Qun tr thc hin)o to &Pht trin 6. Nhn vo hnh chng ta c th thy r rng rng c ba con ngth hin c ni dung pht trin ngun nhn lc ca t chc:Hi nhp vo mi trng lm vico to k nngPht trin ngh nghip 7. TIU CH PHT TRIN NGUN NHN LC1. Ph hp chin lc2. o bo s lng3. m bo cht lng 8. CHNG 2THC TRNG PHT TRIN NGUN NHN LC CA NGN HNG TMCP SI GN 9. HOT NG PHT TRIN NGUN NHN LC TIHOT NG PHT TRIN NGUN NHN LC TINGN HNG TMCP SI GNNGN HNG TMCP SI GN1. Hoch nh ngun nhn lc.2. Tuyn dng.3. nh gi thnh tch cng tc.4. o to.5. Th lao v i ng.6. Pht trin k nng ca ngi lao ng7. Nng cao nhn thc ca ngi lao ng8. To ng lc thc y ngi lao ng 10. THC TRNG CNG TC TR CNG TI CNG TY C PHN CONSTREXIMBNH NH Chnh sch tr cng lao ng. Thc trng mc tr cng ca Cngty. C cu tin cng ca Cng ty CPConstrexim Bnh nh Cc hnh thc tr cng lao ng tiCng ty CP Constrexim Bnh nh. 11. NGUYN NHN CA NHNG HN CH TRONGPHT TRIN NGUN NHN LC CA NGN HNG TMCP SI GN1. Nhn thc v pht trin ngun nhn lc cha kp thi2. Cha lm tt cng tc quy hoch cn b3. Cha xy dng chng trnh, chin lc o to bi dng kin thc, chuyn mn nghip v cho cn b4. B tr, s dng nhn lc ngun 12. CHNG 3GII PHP PHT TRIN NGUN NHNLC CA NGN HNG TMCP SI GN 13. Pht trin trnh Pht trin k chuyn mn nng cho nginghip vlao ngGii php Nng cao nhn thcHon thin c thcho ngi lao ngc cuNgun nhn lc To ng c thc y chongi lao ng 14. MT S KIN NGH 15. Xin chn thnh cm n qu Thy!