niğde ticaret

71
http:// www.nigdetml.meb.k12.tr Eğitimde model, paydaşlarıyla örnek, mesleki eğitimde tercih edilen kaliteli bir eğitim almak için sizi okulumuza

Upload: ozgrymn

Post on 25-May-2015

775 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Niğde ticaret

http://www.nigdetml.meb.k12.tr

Eğitimde model, paydaşlarıyla örnek, mesleki eğitimde tercih

edilen kaliteli bir eğitim almak için sizi okulumuza bekliyoruz…

Page 2: Niğde ticaret

Okulumuz bugünkü NİĞDE Türk Telekom Baş Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki eski bir binada 30/09/1963 tarihinde orta kısımda bir, lise kısmında üç sınıf olmak üzere eğitim ve öğretime başlamıştır. Ticaret ve Turizm alanında ara eleman ihtiyacı arttıkça öğrenci sayısı da buna bağlı olarak artış gösterdi . Bu nedenle bina yetersiz hale geldi. Şu an Öğretmen Evi olarak kullanılan binanın Öğretmen Okulu’nun kendi binasına taşınmasıyla Ticaret Lisesi bu binaya taşındı. Öğrenci sayısındaki meydana gelen artış bu binanın da yetersiz hale gelmesine ve yeni bina yapılması ihtiyacı doğurmuştur. Yeni ek bina, şu anki öğretmen evinin yanına yapılmıştır.Öğretmen Evlerinin 1981 yılında kurulmasıyla ana bina olarak kullanılan Ticaret Lisesi Binası Öğretmen Evi olarak tahsis edilince ek binada eğitim ve öğretime devam etmek zorunluluğu doğmuştur. Zaman içerisinde öğrenci mevcudundaki artış nedeniyle Ziraat Bankası arkadsındaki binamızda yeterli gelmemeye başlamış ve nihayetinde 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Ata Sanayi içerisinde, Ditaş Fabrikası karşısında yapılan yeni binamıza taşınmış bulunmaktayız. Okulumuzda, Muhasebe ve Finansman, Büro, Bilişim Teknolojileri, Pazarlama ve Perakende Alanlarında eğitim verilmektedir.

    

TARİHÇEMİZ

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

Okulumuz HakkındaOKULUMUZ İLE İLGİLİ BİGİLER

*Bir müdür, bir baş müdür yardımcısı, dört müdür yardımcı, iki rehber öğretme, elliseliz öğretmen, bir memur ve dört hizmetli ile öğrencilerimizin hizmetindeyiz*36 sınıf ta 946 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.*12 sınıf öğrencilerimiz haftada üç gün çeşitli iş yerlerinde staj yaparak iş hayatına hazırlanmaktadırlar.  

Page 3: Niğde ticaret

ULAŞIM İMKANLARIULAŞIM İMKANLARI

Niğde’nin en modern okullarından birinde eğitim verilmektedir. Okulumuz öğrencileri için şehir merkezinden servis imkanları bulunmaktadır. Okulumuz bulunduğu yer itibariyle öğrencilerine güvenilir bir ortam sunmaktadır.

Niğde’nin en modern okullarından birinde eğitim verilmektedir. Okulumuz öğrencileri için şehir merkezinden servis imkanları bulunmaktadır. Okulumuz bulunduğu yer itibariyle öğrencilerine güvenilir bir ortam sunmaktadır.

Okulumuzda dersler 8:30 da başlamaktadır. Okul çıkışları sınıf düzeylerine göre 14: 30 ve 15.20’dir.Okulumuzda dersler 8:30 da başlamaktadır. Okul çıkışları sınıf düzeylerine göre 14: 30 ve 15.20’dir.

Page 4: Niğde ticaret

OKUL MÜDÜRÜMÜZ

Page 5: Niğde ticaret

Müdür Yardımcılarımız

Page 6: Niğde ticaret

REHBERLİK SERVİSİ

Page 7: Niğde ticaret

OKUL MECLİS BAŞKANIMIZ

Page 8: Niğde ticaret

MEMURUMUZ

Page 9: Niğde ticaret

Ticaret Meslek Liseleri

Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

Page 10: Niğde ticaret

BÖLÜMLERİMİZ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

BÜRO YÖNETİMİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI

ADALET

Page 11: Niğde ticaret

Adalet Bölümünün Amacı Nedir?Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir.

Alanın Altında Yer Alan DallarMeslek liselerinde Adalet alanında; Zabıt Kâtipliği, İnfaz ve Koruma dallarında eğitim verilmektedir.

ÇORUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

ADALET

Page 12: Niğde ticaret

İŞ BULMA İMKANLARI Mezunlar, Mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü

veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Page 13: Niğde ticaret

Adalet Bölümü MezunlarınınSınavsız Yerleşebilecekleri Önlisans(2 yıllık) Programları

-adalet

ÖSS AVANTAJLARIMIZ

Page 14: Niğde ticaret

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİTürkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki eğitim sistemini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çaba Türkiye’nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında rekabet edebilirliği ve Avrupa Birliğine giriş sürecinde daha da anlamlı hâle gelmektedir. Ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.

ÇORUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

Page 15: Niğde ticaret

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Bilgisayarlı muhasebe,Dış ticaret ofis hizmetleri,Finans ve borsa hizmetleri dalları yer almaktadır.

ÇORUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

Page 16: Niğde ticaret

İŞ BULMA İMKÂNLARIMeslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.

ÇORUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

Page 17: Niğde ticaret

Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.Teknolojik gelişmelere paralel olarak bu meslekte aynı hızla gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Muhasebe ve finansman hizmetleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu gelişme ile meslek alanında hızlı değişimlere ayak uydurabilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

ÇORUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

Page 18: Niğde ticaret

Muhasebe ve Finansman MezunlarınınSınavsız Yerleşebilecekleri Önlisans(2 yıllık) Programları

Bankacılık ve Sigortacılık Deniz ve Liman YönleticiliğiDış Ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi Hava Lojistiği Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Kooperatifçilik Lojistik Marka İletişimi Menkul Kıymetler ve Sermaye PiyasasıMuhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama 2Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Posta Hizmetleri Sağlık Kurumları YöneticiliğiSivil Hava Ulaştırma YöneticiliğiSivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sosyal Güvenlik Tarımsal İşletmecilik Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Maliye

ÖSS AVANTAJLARIMIZ

Page 19: Niğde ticaret

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında

büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de

kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri;

bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir

alandır.

Page 20: Niğde ticaret

Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla

ilerledikçe Bilişim Teknolojilerialanına olan ihtiyaç daha da

artmaya başlamıştır. Bu sebepten, Bilişim Teknolojileri

alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Halen

başka dallardan, mesleklerdeninsanlar bu alandaki ihtiyaca

yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın

içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

Page 21: Niğde ticaret

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLERBilişim Teknolojileri Alanı altında şu dallar

Ağ İşletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servisi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

Page 22: Niğde ticaret

İŞ BULMA İMKÂNLARIAğ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigortaşirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyotelevizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler.

Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri,internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

Veri Tabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre aitfirmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda,bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalardaçalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

Page 23: Niğde ticaret

Bilişim Teknolojileri MezunlarınınSınavsız Yerleşebilecekleri Önlisans (2 yıllık) Programları

Basın ve Yayın Teknolojileri Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgi Yönetimi Bilgisayar OperatörlüğüBilgisayar ProgramcılığıBilgisayar Teknolojisi Coğrafi Bilgi Sistemleri İnternet ve Ağ Teknolojileri Pazarlama

Page 24: Niğde ticaret

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİÇağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu; büro hizmetlerinde, elektronik makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgi sayarlarla denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır Büro otomasyon araçları başta bilgisayar olmak üzere telefon, faks, teleks gibi iletişim araçlarıyla birlikte daktilo, fotokopi gibi mekanik araçlar da büro işlerinde yardımcı araçlardır.

BÜRO YÖNETİMİ ALANI

Page 25: Niğde ticaret

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Hukuk Sekreterliği Ticaret Sekreterliği Tıp Sekreterliği Yönetici Sekreterliği

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

BÜRO YÖNETİMİ ALANI

Page 26: Niğde ticaret

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Sekreterlik mesleğinin iş imkânları, iş alanlarının sayısı kadar geniştir. Sekreterler hemen hemen her iş alanının da iş bulma imkânına sahiptirler. İşletmeler hangi işi yaparlarsa yapsınlar işlerini büro ortamında yürütmektedirler. Bürolarda yazışmalardan makine kullanımına kadar birçok iş sekreterler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca her ticari kuruluş, dosyalama ve arşivleme yapmak zorunda olduğundan bu işleri de sekreterler yapmaktadır.

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ

BÜRO YÖNETİMİ ALANI

Page 27: Niğde ticaret

Büro Yönetimi ve Sekreterlik MezunlarınınSınavsız Yerleşebilecekleri Önlisans (2 yıllık) Programları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığıİnsan Kaynakları Yönetimi İşletme YönetimiAğız ve Diş SağlığıOdyometriOptisyenlik Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Page 28: Niğde ticaret

ÇORUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Pazarlama, ürünün üretim öncesinden başlayıp satışı ve satış sonrası faaliyetlerini içine alan geniş kapsamlı bir işletme faaliyetidir. Genelde tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de işletmeler pazarlamaya önem vermemiş, onun yerine daha çok üretimle ilgilenmişlerdir. Ancak son zamanlarda bu durum değişmekte olup büyük işletmeler yavaş yavaş modern pazarlama tekniklerini uygulamaya başlamıştır.

Page 29: Niğde ticaret

Pazarlama kavramında pazarlama faaliyetleri, daha üretim yapılmadan önce başlar. Üretim öncesi başlayan pazarlama faaliyetleri üretim yapılırken ve satıştan sonra da, satış sonrası hizmetler şeklinde devam eder. Bütün işletmelerin ana hedefi kâr sağlamaktır. Bununda gerçekleşmesi için iyi bir pazarlama ve perakende faaliyetinin olması gerekmektedir. İyi bir pazarlama ve perakende satış faaliyeti de istenen nitelikli satış elemanlarıyla gerçekleşmektedir.

ÇORUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

Page 30: Niğde ticaret

ÇORUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Satış ElemanlığıSigortacılıkEmlak komisyonculuğu

Page 31: Niğde ticaret

ÇORUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Bu meslek görevlileri hem kamu sektöründe hem özel sektörde iş bulabilirler. Özellikle özel sektörde iş alanı daha geniştir. Seyahati gerektiren işlerde sürücü belgeli erkek elamanlar daha avantajlı durumda olup, ofis ortamında yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen bayan elamanlar tercih sebebidir.

Page 32: Niğde ticaret

Pazarlama ve Perakende MezunlarınınSınavsız Yerleşebilecekleri Önlisans(2 yıllık) Programları

Bankacılık ve Sigortacılık Deniz ve Liman YönleticiliğiDış Ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi Hava Lojistiği Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Kooperatifçilik Lojistik Marka İletişimi Menkul Kıymetler ve Sermaye PiyasasıMuhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Posta Hizmetleri Sağlık Kurumları YöneticiliğiSivil Hava Ulaştırma YöneticiliğiSivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sosyal Güvenlik Tarımsal İşletmecilik Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Page 33: Niğde ticaret

OKULUMUZ

ÖĞRETMENLER ODASI

Page 34: Niğde ticaret

KÜTÜPHANEMİZ

Page 35: Niğde ticaret

KANTİNİMİZ

Page 36: Niğde ticaret

BİLGİSAYAR LABARATUARIMIZ

Page 37: Niğde ticaret

KONFERANS SALONUMUZ

Page 38: Niğde ticaret

OKUL PANOLARIMIZ

Niğde Ticaret Meslek Lisesi Satranç TurnuvasıOkulumuzda satranç turnuvası düzenlenecektir. Katılmak isteyenlerin Muhasebe ve Finansman öğretmeni Talip Kunt´a 22 Mart 2013 Cuma gününe kadar isimlerini yazdırmaları gerekmektedir. Eşleştirmeler hafta sonu hakem heyeti tarafından yapılacağından dolayı listeye sonradan öğrenci eklenmeyecektir

Page 39: Niğde ticaret

SPOR TESİSLERİMİZ

Page 40: Niğde ticaret

OKULUMUZDAN KARELER

Page 41: Niğde ticaret
Page 42: Niğde ticaret
Page 43: Niğde ticaret

Atletizm Takımımız

KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZ

Page 44: Niğde ticaret

Futsal Takımımız

Page 45: Niğde ticaret

ALINTERİ…

Page 46: Niğde ticaret

Kütahya Grup Birinciliği ve Türkiye Finallerinde Yarışmak..

Page 47: Niğde ticaret

TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

Page 48: Niğde ticaret

ÖĞRENCİMİZ BOKS’TA TÜRKİYE 3.SÜ OLDU

Page 49: Niğde ticaret

Yıl Boyunca Deneme Sınavları

Page 50: Niğde ticaret

Bilgi Yarışması

Page 51: Niğde ticaret
Page 52: Niğde ticaret

Sigara Bağımlılığı Semineri

Page 53: Niğde ticaret

BAŞARI…

Page 54: Niğde ticaret

Başarı Ekip İşidir

Page 55: Niğde ticaret

Okulumuzdan Kareler

Page 56: Niğde ticaret

Hentbol Takımımız Nevşehir’de

Page 57: Niğde ticaret

Eğlence….

Page 58: Niğde ticaret

95 Kiloda Niğde Birincisi

Page 59: Niğde ticaret

GURUR

Page 60: Niğde ticaret

Tribün Desteği

Page 61: Niğde ticaret

Okulumuzda Bahar Şenlikleri

Page 62: Niğde ticaret
Page 63: Niğde ticaret

Emeğin Karşılığı……

Page 64: Niğde ticaret

Öğretmenlerimizin Voleybol Maçı

Page 65: Niğde ticaret

ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

Page 66: Niğde ticaret

BİLİM FUARIMIZ GÖZ DOLDURDU

Page 67: Niğde ticaret
Page 68: Niğde ticaret

BAHAR BAYRAMI

Page 69: Niğde ticaret
Page 70: Niğde ticaret

19 Mayıs Kutlamaları

Page 71: Niğde ticaret

71

NİĞDE TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER