nisbah nilai pasaran

Download Nisbah Nilai Pasaran

Post on 01-Mar-2016

540 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nota RBT

TRANSCRIPT

 • 1.Nisbah ini menggambarkan tanggapan para pelabur dan orang awam terhadap keupayaan pengurusan syarikat semasa.

 • 2. Nisbah yang berkaitan dengan pasaran adalah :

  (a) Nisbah Harga / Perolehan (Price /Earnings).

  Nisbah ini menunjukkan amaun ringgit yang sanggup dibayar oleh pelabur untuk setiap ringgit keuntungan yang dijanakan oleh syarikat. Lebih tinggi nisbah ini , lebih menarik saham biasa pada pandangan pelabur.

 • Formula : Nisbah Harga / Perolehan (P / E) = ____Harga Saham___ Perolehan Sesaham

 • (b) Nisbah Pasaran/ Buku Nisbah ini memberi gambaran tentang persepsi pelabur terhadap saham syarikat. Nisbah yang tinggi menunjukkan pelabur sanggup membayar lebih bagi setiap ringgit nilai buku saham tersebut. Nilai buku merupakan jumlah ekuiti pemilik yangtercatat dalam Kunci Kira-kira. Nilai buku sesaham dikira dengan membahagikan jumlah ekuiti pemilik dengan bilangan saham. Formula : Nisbah Pasaran/ Buku = ___Harga Saham___ Nilai Buku Sesaham

 • Sebelum mengira nisbah harga perolehan, syarikat perlu mengiraperolehan bagi setiap unit sahamnya.Perolehan sesaham adalah untuk mengukur amaun pendapatan bersih yangdiperoleh syarikat bagi setiap saham biasa yang diterbitkan iaitu:

 • Perolehansesaham = Untungbersih Jumlah saham biasaditerbitkan

 • Contoh pengiraan:Tahun2004:RM150,00050,000unit=RM3.00seunitTahun2005:RM120,00050,000 seunit= RM2.40seunit

 • Setelah mengiraperolehan sesaham, syarikatakan dapatmengira nisbah harga perolehan iaitu:Nisbahhargaperolehan=HargaPasaranSahamBiasa Perolehan Sesaham

 • Andaikan harga pasaran saham biasa bagi tahun 2004dan tahun 2005 masing-masing adalah RM14.00 dan RM8.00Oleh itu nisbah harga perolehan adalah:Tahun2004:RM14.00/RM3.00=4.67kaliTahun2005:RM8.00/RM2.40=3.33kali

 • Pada tahun 2004, setiap saham biasasyarikat telah dijual dengan harga 4.67kali daripada jumlah perolehan bagi setiap saham biasa.

  Manakala padatahun2005, setiap saham biasa telah dijualdengan harga 3.33 kalidaripada jumah perolehan bagi setiap saham biasa. Didapati bahawa, nisbah hargaperolehan pada tahun 2005 kurang daripada tahun 2004.

 • Oleh kerana nisbah harga perolehan mengukur harga pasaran setiap saham biasa berbanding dengan perolehan sesaham syarikat, maka ini dapat membantu pelabur membuat penilaian terhadap perolehan syarikat pada tahun-tahun akan datang.

 • Nisbah pasaran kepada buku menggambarkan persepsi pelabur terhadap saham syarikat. Nisbah yang tinggi menunjukkan pelabur sanggup membayar lebih bagi setiap ringgit nilai buku saham tersebut. Nilaibuku merupakan jumlah ekuiti pemilik yang tercatat dalam kunci kira-kira.

 • Nilai buku sesaham dikira dengan membahagikan jumlah ekuiti pemilik dengan bilangansaham.

  Nilaibukusesaham=Jumlahekuitipemilik Bilangan saham (unit)

  Nisbahpasarankepadabuku=HargaSaham Nilai Buku Sesaham

 • Contoh pengiraan:Nilai buku sesaham

  Tahun2004: RM650,000/50,000unit =RM13.00

  Tahun2005: RM590,000/50,000unit=RM11.80

 • Nisbah pasaran kepada buku Jika harga pasaran saham seunit adalah RM2.00 padatahun 2004 dan 2005:

  Tahun2004: RM2.00/RM13.00=0.15atau15%

  Tahun2005: RM2.00/RM11.80= 0.17atau17%