nissan juke-r

Click here to load reader

Post on 03-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavljamo Nissan Juke-R - članak pripremio Davor Kindy, gl. urednik www.automania.hr

TRANSCRIPT

 • NISSAN JUKE-R #001

  -

  -

  N

  N

  i

  i

  s

  s

  s

  s

  a

  a

  n

  n

  o

  o

  v

  v

  a

  a

  j

  j

  u

  u

  r

  r

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  c

  c

  a

  a

  powered by: www.automania.hrPREDSTAVLJAMO:

  BESPLATNI HRVATSKI AUTOMOBILSKI PRILOZI : LISTOPAD 201 2.

  s

  s

  t

  t

  a

  a

  r

  r

  t

  t

  a

  a

  c

  c

  i

  i

  j

  j

  e

  e

  n

  n

  o

  o

  m

  m

  o

  o

  d

  d

  a

  a

  k

  k

  5

  5

  0

  0

  0

  0

  .

  .

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  e

  e

  u

  u

  r

  r

  a

  a

  5

  5

  5

  5

  2

  2

  K

  K

  S

  S

  D

  D

  O

  O

  S

  S

  T

  T

  O

  O

  T

  T

  K

  K

  E

  E

  Z

  Z

  A

  A

  2

  2

  7

  7

  5

  5

  k

  k

  m

  m

  /

  /

  h

  h

  t

  t

  w

  w

  i

  i

  n

  n

  t

  t

  u

  u

  r

  r

  b

  b

  o

  o

  3

  3

  s

  s

 • DavorKindy

  Foto: Nissan

  PREDSTAVLJAMO: NISSAN JUKE-R #001

  2

  NISSAN JUKE-R #001 : SPREMAN ZA ISPORUKU

  5

  5

  0

  0

  0

  0

  .

  .

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  e

  e

  u

  u

  r

  r

  a

  a

  V

  V

  J

  J

  E

  E

  R

  R

  O

  O

  V

  V

  A

  A

  L

  L

  I

  I

  I

  I

  L

  L

  I

  I

  N

  N

  E

  E

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  a

  a

  l

  l

  i

  i

  N

  N

  i

  i

  s

  s

  s

  s

  a

  a

  n

  n

  o

  o

  v

  v

  a

  a

  j

  j

  u

  u

  r

  r

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  c

  c

  a

  a

  k

  k

  o

  o

  t

  t

  a

  a

  a

  a

  k

  k

 • Govorili su da je to ne-

  mogue. Da nikad nee

  ugledati svjetlo dana.

  Meutim, nevjerni Tome

  su uutkani.

  Na stazu je iziao se-

  rijski model #001 u

  stvarnom i virtualnom

  svijetu. Prvi turboeks-

  kluzivni cestovni Juke-R

  siao je s pokretne tra

  ke, a oivljen je i u digi-

  talnom svijetu, postavi

  tako dostupan milijuni-

  ma ljudi.

  Zadivljujui novi Juke

  NISMO i Juke-R, naime,

  zvijezde su nove Game-

  loftove jurnjave Asphalt

  7: Heat namijenjene mo-

  bilnim ureajima. Ga-

  meloft, jedan od vode-

  ih svjetskih izdavaa

  digitalnih i drutvenih

  igara, udruio se s Ni-

  ssanom kako bi ljubitelj i

  dobili priliku voziti naj-

  vatrenije lanove Nissa-

  nove porodice na iOS-u

  i Androidu, odnosno

  mobilnim telefonima i

  ploastim raunalima.

  Od Pariza do Rija, Asp-

  3

  NISSAN JUKE-R #001 : SPREMAN ZA ISPORUKU

  V

  V

  J

  J

  E

  E

  R

  R

  O

  O

  V

  V

  A

  A

  L

  L

  I

  I

  I

  I

  L

  L

  I

  I

  N

  N

  E

  E

  !

  !

  !

  !

  !

  !

 • PREDSTAVLJAMO: NISSAN JUKE-R #001

  4

  D

  D

  O

  O

  S

  S

  T

  T

  O

  O

  T

  T

  K

  K

  E

  E

  Z

  Z

  A

  A

  3

  3

  s

  s

  e

  e

  c

  c

  .

  .

 • 52

  2

  7

  7

  5

  5

  k

  k

  m

  m

  /

  /

  h

  h

  *

  *

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  k

  k

  t

  t

  r

  r

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  k

  k

  i

  i

  o

  o

  g

  g

  r

  r

  a

  a

  n

  n

  i

  i

  e

  e

  n

  n

  a

  a

 • 6PREDSTAVLJAMO: NISSAN JUKE-R #001

  3

  3

  ,

  ,8

  8

  l

  li

  it

  t

  r

  r

  e

  e

  o

  o

  b

  b

  u

  u

  j

  jm

  m

  a

  a

 • 55

  5

  5

  2

  2

  K

  K

  S

  S

  t

  t

  w

  w

  i

  i

  n

  n

  t

  t

  u

  u

  r

  r

  b

  b

  o

  o

  7

 • PREDSTAVLJAMO: NISSAN JUKE-R #001

  halt 7: Heat igraima

  omoguuje da se nad-

  meu u nemilosrdnim

  utrkama, meusobno ili

  protiv raunala.

  Izdanak iste sportske

  loze poput Nissanovih

  trkaih automobila, Ju-

  ke NISMO uvest e ime

  Nissan Motorsport me-

  u europske modele na

  poetku 201 3.

  Pogonjen naprednim

  Nissanovim benzinskim

  motorom DIG-T od 200

  KS, cjenovno pristupa-

  an sportski model nudi

  vie uzbuenja uz jed-

  naku uinkovitost. Dina-

  mika poboljanja i

  iznimno opremljena ka-

  bina u NISMO-vu stilu

  jamstvo su da e Juke

  NISMO vozau nuditi

  znatno vie uzbuenja,

  u obje stvarnosti.

  Pria o Nissanu Juke-

  R poela je kad je sije-

  nja 201 2. prvi put prika-

  zan u Dubaiju kao uni-

  katni koncept. Buntov-

  nik u Nissanovoj poro-

  dici ubrzo je uao u

  automobilsku legendu,

  premda njegova pro-

  izvodnja, pa ni ona vir-

  tualna, nikad nije bila

  planirana.

  S preinaenim GT-R-

  ovim podvozjem ispod

  miiave, preoblikovane

  Jukeove karoserije, R je

  bio bez premca. Postao

  je senzacija na YouTu-

  beu; broj ljubitelja ras-

  tao je nezadrivo i do

  danas je njegov vide-

  ozapis pogledan vie od

  8

 • ''NISSAN JUKE-R:

  OD KONCEPTA

  DO STVARNOSTI...

  PO CIJENI OD

  VRTOGLAVIH

  500.000 EURA.''

  1 0

  PREDSTAVLJAMO: NISSAN JUKE-R #001

 • ''NISSAN JUKE-R:

  OD KONCEPTA

  DO STVARNOSTI...

  PO CIJENI OD

  VRTOGLAVIH

  500.000 EURA.''

  11

 • pet milijuna puta. Tako

  je poela pria o serij-

  skom modelu.

  Darren Cox, direktor

  marke u Europi, obja-

  njava: "Juke-R se silno

  dopao posjetitelj ima u

  Dubaiju ponude za

  konceptni model davali

  su nam na ulici! Nismo

  mogli razoarati tako

  predane ljubitelje pa

  smo, s tri ozbiljne ponu-

  de na stolu, odluili pro-

  izvesti najmanje dva

  automobila."

  Zatim je poeo rad na

  pretvaranju unikatnog

  koncepta u model koji

  se moe proizvesti i

  prodati. Proizveo ga je

  RML, vodei automobi-

  listiki konstruktor, uz

  pomo Nissanova

  europskog tehnolokog

  centra (NTC-E).

  Pogonski sklop i

  ovjes preuzeti su iz Ni-

  ssanova superautomo-

  bila GT-R, a sigurnosni

  kavez izraen je prema

  FIA-inim specifikacija-

  ma.

  PREDSTAVLJAMO: NISSAN JUKE-R #001

  1 2

 • 1 3

 • 1 4

  PREDSTAVLJAMO: NISSAN JUKE-R #001

  Zahvaljujui strunosti

  Nissanova europskog

  tehnolokog cen-

  tra, serijska je iz-

  vedba jo snanija

  od konceptnog

  modela; 3,8-litreni

  motor s dvostrukim

  turbopunjaem ra-

  zvija 552 KS. Uzbu-

  enje je zajameno jer

  procijenjeno ubrzanje

  od 0 do 1 00 km/h iznosi

  samo tri sekunde, a naj-

  vea brzina ograniena

  je na 275 km/h.

  Uz ta tehnika pobolj-

  anja, zaslugom stru-

  njaka iz london-

  skog NDE-a (Ni-

  ssan Design Euro-

  pe) Juke-R #001

  dii se i novim iz-

  gledom. Voditelj

  NDE-ova digitalnog

  tima Darryl Scriven

  objanjava: 'Preobliko-

  vani su odbojnici i pra-

  'Nissanova jurilica Juke-R s

  rednim brojem 'jedan' kota

  nevjerojatnih 500.000 eura, a to

  je tekpoetna cijena...''

 • 1 5

 • 1 6

  PREDSTAVLJAMO: NISSAN JUKE-R #001

 • ''Juke-R #001 je proizveden,

  ispitan i spreman za isporuku,

  a NISMO je zvijezda nove igre

  na mobilnim platformama.''

  1 7

  govi Juke-R-a, to je

  inae dugotrajan proces

  pri kojem se rabe gline-

  ni modeli u prirodnoj

  veliini. Ipak, uspjeli

  smo skratiti razvoj slu-

  ei se novim 3D pro-

  jektorom i videozidom.

  U cijelosti digitalan

  proces urodio je zavr-

  nom obradom ija je

  kvaliteta dostojna supe-

  rautomobila.'

  Preinake izgleda obu-

  hvaaju otrije linije

  prednjeg odbojnika,

  karbonske elemente na

  prednjim i stranjim

  otvorima za hlaenje i

  stranji spojler, izraze

  istih sportskih gena.

  Juke-R #001 putuje pre-

  ma prvom kupcu, a pro-

  izvodnja #002 dobrano

  je odmakla.

  Tona cijena ovisi o

  specifikacijama koje je

  zahtijevao svaki kupac,

  no poetna je cijena

  500.000 eura.

 • 1 8

  PREDSTAVLJAMO: NISSAN JUKE-R #001

 • Premda e za upravlja

  ultra ekskluzivnog vr-

  hunskog Jukea sjesti

  tek nekolicina, duh ok-

  tanskog uzbuenja

  mnogo je pristupaniji u

  obliku Jukea NISMO,

  modela poboljane di-

  naminosti, jaih perfor-

  mansa i uljepanog

  dizajna ija prodaja u

  Europi poinje poet-

  kom 201 3. Asphalt 7:

  Heat bit e dostupan