noen tanker om samhandling

of 27 /27
Noen tanker om samhandling Anders Svensson Kommuneoverlege Bø i Vesterålen

Upload: brigit

Post on 02-Feb-2016

53 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noen tanker om samhandling. Anders Svensson Kommuneoverlege Bø i Vesterålen. Bø ligger i sentrum….. av min verden……. Helsevesenet. En levende, alltid bevegelig organisme bestående av mennesker Kvaliteten avgjøres i møte mellom enkeltmennesker. Slik ser helsevesenet ut. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Noen tanker om samhandling

Noen tanker om samhandling

Anders SvenssonKommuneoverlege

Bø i Vesterålen

Page 2: Noen tanker om samhandling

Bø ligger i sentrum….. av min verden…….

Page 3: Noen tanker om samhandling

Helsevesenet

• En levende, alltid bevegelig organisme bestående av mennesker

• Kvaliteten avgjøres i møte mellom enkeltmennesker

Page 4: Noen tanker om samhandling

Slik ser helsevesenet ut

Page 5: Noen tanker om samhandling

Pasientbehandling 2002

Pasientkontakter hjemmesykepleie, 37 mill

Pasientkontakter fastlege, 21 mill

Liggedøgn sykehjem, 15 mill

Liggeøgn sykehus, 4,2 millPoliklinikk sykehus, 3,3 mill

Dagbehandling sykehus, 0,36 mill

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

1 2 3 4 5 6

Eller slik, fra et annet perspektiv…..

Page 6: Noen tanker om samhandling

Primærhelsetjenesten

• Grunnmuren i norsk helsevesen• Det er kommunehelsetjenesten som gir syke

mennesker bedre livskvalitet• ”Pasienten er utskrevet til

spesialisthelsetjenesten”• Det er i kommunehelsetjenesten og

lokalsykehuset de viktigste prioriteringen skjer

Page 7: Noen tanker om samhandling

Men så ser det slik ut…

Page 8: Noen tanker om samhandling

Samhandling

Page 9: Noen tanker om samhandling

Hvorfor samhandling

• Pasienten/brukeren/klienten/kunden har ulike behov som er i kontinuerlig endring

• Ulike oppgaver krever: – Forskjellig kompetanse– Ulik kapasitet– Ulik organisering

Ingen enkeltaktør kan utføre alle tjenester Samhandling er nødvendig

Page 10: Noen tanker om samhandling

Fra stykkevis og delt til helt

• En sømløs helsetjeneste er en utopi• Det er i grensesoner risiko oppkommer• Når ting går bra er det alltid noen som er

ansvarlig for det………• Fremgang føder fremgang…..

Page 11: Noen tanker om samhandling

Samhandling skjer mellom enkeltmennesker

Page 12: Noen tanker om samhandling

Forutsettinger for god samhandling

• Det er alltid personer som samhandler– Kunnskap om hverandre– Respekt for hverandre– Gjensidig tillitt………..– Begge parter må ha en gevinst – på en eller annen måte

• Fremgang føder fremgang• Beslutsmyndighet/dyktighet• Økonomi • Gode systemer som gir mulighet for ovenstående

Page 13: Noen tanker om samhandling

Samhandling

• Om enkeltpasienter• Om kompetanse• Om systemer

Page 14: Noen tanker om samhandling

Krav til systemer

• Enkle• Forståelige• Faglig motiverte = pasientsentrerte• Robuste• Fleksible• Ikke personavhengige men personlige• Bokser er ikke systemer!

Page 15: Noen tanker om samhandling

KISS

Page 16: Noen tanker om samhandling

Bø er gode på samhandling– Helsetjenesten er samlet i et bygg (inkl NAV)– Fastlegeordningen i Bø gjør samhandling lettere– Oversiktlig organisasjon – små forhold – korte

besluttsveier• Legemøte• Psykiatriteam• Fastlege – hsp• Ansvarsgrupper• Ledermøter• NAV –møter• VOP• BUP osv osv osv

Page 17: Noen tanker om samhandling

Vesterålen er gode på samhandling

• Kommuneoverlegeforum• Fagnettverk• Samhandlingsmøter psykiatri• Samhandlingsgruppe Vesterålen• Kompetanse/kurs/RKK• Psykiatri – VOP/BUP • osv osv

Page 18: Noen tanker om samhandling

Noen samhandlingseksempler

• Kommuneoverlegeforum– Fungerer for at det oppleves nyttig

• Psykiatritjenesten i Vesterålen– Fungerer for at noen har ønsket det

• NAV-Bø– Fungerer for at vi bor i lag, for at vi liker hverandre

og for at vi er små

Page 19: Noen tanker om samhandling

Samhandlingsreformen

• Helsevesenet har utviklets kontinuerlig siden 1600 tallet

• Helsetjenesten i Bø har endrets radikalt siden 1995

• Samhandlingsreformen er utviklingsarbeid • Noen nye oppgaver (men ikke alle) kommer å

kreve interkommunalt samarbeid

Page 20: Noen tanker om samhandling

Interkommunalt samarbeid i Vesterålen

• Kultur• Vesterålen legevakt• Kompetanse

• Hva skal til?

Page 21: Noen tanker om samhandling

Forutsettinger for god samhandling

• Det er alltid personer som samhandler– Kunnskap om hverandre– Respekt for hverandre– Gjensidig tillitt………..– Begge parter må ha en gevinst – på en eller annen måte

• Avklarte ansvarsforhold• Besluttsmyndighet• Økonomisk insentiver (ingen skal tape på

samhandling)• Systemer som ikke motvirker samarbeid

Page 22: Noen tanker om samhandling

Ingen er uenig samhandlingsreformen -men

• Reformtretthet• Spesialisering =

kvalitet• Prioriteringer fra Oslo

– til hvilken nytte• Det er mye lenger fra

Sortland til Bø enn fra Bø til Sortland

• Hvem sitter igjen med svarteper?

Page 23: Noen tanker om samhandling

Samhandlingsutfordringer i Vesterålen

• 6 små svært forskjellige kommuner med dårlig økonomi

• Et kjempestort helseforetak med samhandlingsenhet i Bodø

• Ledelse av Nordlandssykehuset Vesterålen• Fastlegeordningen• Økonomi – hvem sitter igjen med svarteper

Page 24: Noen tanker om samhandling

• Samhandling er utviklingsarbeid og må styres av pasientens behov

• Fagfolk må ha en hånd eller helst begge på ratten

• Små enheter samhandler bedre• Kommuneoverlegeforum ønsker å bidra til

utviklingen av helsetjenster i Vesterålen

Page 25: Noen tanker om samhandling

• Vår viktigste oppdragsgiver er pasienten

• I vanskelige tider må vi verne om de svake

Page 26: Noen tanker om samhandling

Noen sluttord

• Vi er gode, men må bli bedre• Samhandling kan ikke motiveres i økonomi

men være faglig begrunnet• Små enheter samhandler bedre!• Vikarierende motiver er destruktive og

ødelegger utvikling • Samhandling må skape gjensidig gevinst

Page 27: Noen tanker om samhandling

Riding - samhandling mellom hest og rytter