nomenklatura industrijskih proizvoda - nip 2018. Šifra ...· 08.11.20.30.00 sirovi gips, anhidrid

Download Nomenklatura industrijskih proizvoda - NIP 2018. Šifra ...· 08.11.20.30.00 Sirovi gips, anhidrid

If you can't read please download the document

Post on 21-Jul-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nomenklatura industrijskih proizvoda - NIP 2018.

  ifra proizvoda u publikacijama Naziv proizvoda Mjerne jedinice

  ifra proizvoda za upis u IND-

  21/PRODCOM

  B Rudarstvo i vaenje05 Ugljen i lignit05.1 Kameni ugljen05.10 Kameni ugljen05.10.1 Kameni ugljen05.10.10 Kameni ugljen05.10.10.00.00 Kameni ugljen t 051010000005.2 Lignit05.20 Lignit05.20.1 Lignit05.20.10 Lignit05.20.10.00.00 Lignit t 052010000006 Sirova nafta i prirodni plin06.1 Sirova nafta06.10 Sirova nafta06.10.1 Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova06.10.10 Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova06.10.10.30.00 Sirova nafta (prirodno nastala mineralna ulja koja sadre vie vrsta

  ugljikovodika, ukljuujui naftu iz bituminoznog kriljevca, smjese naftnog bitumena s pijeskom itd.)

  t 0610103000

  06.10.10.50.00 Kondenzati prirodnog plina (NGL: tekui prirodni plin, dijelovi prirodnog plina rekuperirani u tekucem obliku (LPG, plinski benzin, plinsko ulje) pogoni za preradu plina)

  t 0610105000

  06.10.2 Bitumenski ili uljni kriljevac i katranski pijesak06.10.20 Bitumenski ili uljni kriljevac i katranski pijesak06.10.20.00.00 Bitumenski ili uljni kriljevac i katranski pijesak kg 061020000006.2 Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju06.20 Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju06.20.1 Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju06.20.10 Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju06.20.10.00.09 Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju tis. m3, TJ06.20.10.00.01 Metan tis. m3 062010000106.20.10.00.02 Etan t 062010000206.20.10.00.03 Propan-butan t 062010000306.20.10.00.04 Propan t 062010000406.20.10.00.05 Butan t 062010000506.20.10.00.06 Primarni benzin C5+ (gazolin) t 062010000606.20.10.00.07 Prirodni plin iz naftnih leita tis. m3, TJ 062010000706.20.10.00.08 Prirodni plin iz plinskih leita tis. m3, TJ 062010000807 Rude07.1 eljezne rude07.10 eljezne rude07.10.1 eljezne rude07.10.10 eljezne rude07.10.10.00.00 eljezne rude i koncentrati (iskljuujui preni eljezni pirit) t 071010000007.2 Rude obojenih metala07.21 Uranove i torijeve rude07.21.1 Uranove i torijeve rude07.21.10 Uranove i torijeve rude07.21.10.00.00 Uranove i torijeve rude kg 072110000007.29 Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati

  1

 • Nomenklatura industrijskih proizvoda - NIP 2018.

  ifra proizvoda u publikacijama Naziv proizvoda Mjerne jedinice

  ifra proizvoda za upis u IND-

  21/PRODCOM

  07.29.1 Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati07.29.11 Rude i koncentrati bakra07.29.11.00.00 Rude i koncentrati bakra kg 072911000007.29.12 Rude i koncentrati nikla07.29.12.00.00 Rude i koncentrati nikla kg 072912000007.29.13 Rude i koncentrati aluminija07.29.13.00.00 Rude i koncentrati aluminija kg 072913000007.29.14 Rude i koncentrati plemenitih metala07.29.14.00.00 Rude i koncentrati plemenitih metala kg 072914000007.29.15 Rude i koncentrati olova, cinka i kositra07.29.15.00.00 Rude i koncentrati olova, cinka i kositra kg 072915000007.29.19 Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, d.n.07.29.19.00.00 Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, d.n. kg 072919000008 Ostali proizvodi rudarstva i vadenja08.1 Kamen, pijesak i glina08.11 Ukrasni kamen i kamen za gradnju, vapnenac, gips, kreda i kriljevac

  08.11.1 Ukrasni kamen i kamen za gradnju08.11.11 Mramor i ostale vrste vapnenackoga ukrasnoga kamena i kamena za

  gradnju08.11.11.33.00 Mramor i travertin, sirovi ili grubo klesani t 081111330008.11.11.36.00 Mramor i travertin, samo izrezani u pravokutne ili kvadratne blokove

  ili ploet 0811113600

  08.11.11.50.00 Ekozin i druge vrste vapnenastog kamena za izradu spomenika ili gradnju, jasne specificne teine >= 2,5

  t 0811115000

  08.11.12 Granit, pjecenjak i ostale vrste ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

  08.11.12.33.00 Granit, sirov ili samo grubo klesan t 081112330008.11.12.36.00 Granit, samo izrezan u pravokutne (ukljuujui kvadratne) blokove ili

  ploet 0811123600

  08.11.12.50.00 Pjeenjak t 081112500008.11.12.90.00 Porfir, bazalt i druge vrste kamena za izradu spomenika i gradnju,

  sirov, grubo klesan/samo izrezan (iskljuujui vapnenaste vrste kamena za spomenike i gradnju, teine >= 2,5 granita i pjeenjaka)

  t 0811129000

  08.11.2 Vapnenac i gips08.11.20 Vapnenac i gips08.11.20.30.00 Sirovi gips, anhidrid t 081120300008.11.20.50.00 Fluks vapnenca, vapnenac i druge vrste vapnenastoga kamena

  koritenog za izradu vapna ili cementa (iskljuujui drobljeni agregat vapnenca i vapnenastog dimenzionalnog kamena)

  t 0811205000

  08.11.3 Kreda i nekalcinirani dolomit08.11.30 Kreda i nekalcinirani dolomit08.11.30.10.00 Kreda t 081130100008.11.30.30.00 Dolomit, sirov, grubo klesan ili samo rezan u pravokutne ili kvadratne

  blokove ili ploe (iskljuujui kalcinirani drobljeni ili sinterirani dolomit, aglomerat dolomita i lomljen ili drobljen dolomit za betonske agregate, nasipavanje ceste ili eljeznicu ili neki drugi teret)

  t 0811303000

  08.11.4 kriljevac08.11.40 kriljevac08.11.40.00.00 kriljevac, sirov, grubo klesan ili samo rezan u pravokutne ili

  kvadratne blokove ili ploet 0811400000

  2

 • Nomenklatura industrijskih proizvoda - NIP 2018.

  ifra proizvoda u publikacijama Naziv proizvoda Mjerne jedinice

  ifra proizvoda za upis u IND-

  21/PRODCOM

  08.12 ljunak, pijesak, glina i kaolin08.12.1 ljunak i pijesak08.12.11 Prirodni pijesak08.12.11.50.00 Silikatni pijesak (kvarcni ili industrijski pijesak) t 081211500008.12.11.90.00 Gradevinski pijesak poput glinenog pijeska; kaolinski pijesak;

  felspatni pijesak (iskljuujui silikatni pijesak i onaj koji sadri metale)t 0812119000

  08.12.12 Kameni granulat, odlomci i prah; obluci i ljunak08.12.12.10.00 ljunak krupniji i sitniji; oblutak i kremen koriteni za betonske

  agregate; za posipavanje ceste, eljeznicu ili neki drugi teret ljaka (krupni bjeluci i kremen)

  t 0812121000

  08.12.12.30.00 Drobljeni kamen takve vrste koja se koristi za betonske agregate, za posipavanje ceste, eljeznicu ili neku drugu uporabu u gradevinarstvu (iskljuujui krupni i sitni ljunak, oblutke i kremen)

  t 0812123000

  08.12.12.50.00 Mramorni granulat; krhotine i prah t 081212500008.12.12.90.00 Granulat; travertinske/sedrene krhotine i prah; ekozin; granit; porfir;

  bazalt; pjeenjak i druge vrste kamena za izradu spomenikat 0812129000

  08.12.13 Mjeavine troske i slinih industrijskih otpadaka bez obzira da li sadre ili ne sadre oblutke, ljunak, ljaku za uporabu u gradevinarstvu

  08.12.13.00.00 Mjeavine troske i slinih industrijskih otpadaka bez obzira da li sadre ili ne sadre oblutke, ljunak, ljaku za uporabu u gradevinarstvu

  t 0812130000

  08.12.2 Glina i kaolin08.12.21 Kaolin i ostale kaolinske gline08.12.21.40.00 Kaolin t 081221400008.12.21.60.00 Kaolinska glina (kuglicna i plasticna glina) t 081221600008.12.22 Ostale gline, andaluzit, cijanit i silimanit; mulit; amotne i dinas zemlje08.12.22.10.00 Bentonit t 081222100008.12.22.30.00 Vatrostalna glina t 081222300008.12.22.50.00 Obicne gline i kriljevci za uporabu u gradevinarstvu (iskljuujui

  bentonit, atapulgit i sepiolit, ekspandirane vatrostalne gline, kaolin i kaolinske gline); andaluzit, kijanit i silimanit; mulit; amot ili dinas

  t 0812225000

  08.9 Proizvodi rudarstva i vadenja, d. n.08.91 Minerali za kemijsku proizvodnju i gnojiva08.91.1 Minerali za kemijsku proizvodnju i gnojiva08.91.11 Prirodni kalcijevi i aluminij-kalcijevi fosfati08.91.11.00.00 Prirodni kalcijevi fosfati; prirodni aluminijski kalcijevi fosfati i fosfatna

  kredat 0891110000

  08.91.12 Nepreni eljezni piriti; sirovi ili nerafinirani sumpor08.91.12.00.00 Nepreni pirit i markazit; sirovi ili nerafinirani sumpor (ukljuujui

  nekuperirani sumpor)t 0891120000

  08.91.19 Ostali minerali za kemijsku proizvodnju i proizvodnju gnojiva08.91.19.00.00 Ostali minerali za kemijsku proizvodnju i proizvodnju gnojiva t 089119000008.92 Treset08.92.1 Treset08.92.10 Treset08.92.10.00.00 Treset kg 089210000008.93 Sol i cisti natrijev klorid; morska voda08.93.1 Sol i cisti natrijev klorid; morska voda08.93.10 Sol i cisti natrijev klorid; morska voda

  3

 • Nomenklatura industrijskih proizvoda - NIP 2018.

  ifra proizvoda u publikacijama Naziv proizvoda Mjerne jedinice

  ifra proizvoda za upis u IND-

  21/PRODCOM

  08.93.10.00.00 Sol (ukljuujui denaturiranu sol; iskljuujui sol za prehranu ljudi) i cisti natrijev klorid, neovisno o tome je li u vodenoj otopini ili sadri li ili ne sadri tvari protiv grudanja ili za poboljanje sipkosti

  t 0893100000

  08.99 Ostali proizvodi rudarstva i vadenja, d. n.08.99.1 Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene08.99.10 Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene08.99.10.00.00 Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene t 089910000008.99.2 Drago i poludrago kamenje; industrijski dijamanti, neobradeni ili

  jednostavno otpiljeni, rasjeceni ili grubo brueni; plovucac; sitnozrnati korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi; ostali minerali

  08.99.21 Drago i poludrago kamenje (osim industrijskih dijamanata), neobraeno, jednostavno otpiljeno ili grubo oblikovano

  08.99.21.00.00 Drago i poludrago kamenje (osim industrijskih dijamanata), neobraeno, jednostavno otpiljeno ili grubo oblikovano

  karat 0899210000

  08.99.22 Industrijski dijamanti, neobradeni ili jednostavno otpiljeni, rasjeceni ili grubo brueni; plovucac; sitnozrnati korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi

  08.99.22.00.00 Industrijski dijamanti, neobradeni ili jednostavno otpiljeni, rasjeceni ili grubo brueni; plovucac; sitnozrnati korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi

  kg 0899220000

  08.99.29 Ostali