northern suburbs (july) primary 2

8
WHO WE ARE To advertise in this newspaper - Contact: Liza Schreuder - (076) 614 2317 - [email protected] Editor Tenille Swanepoel - 021 872 3880 | [email protected] Graphic Designer Rowan Engledoe - 021 872 3880 | [email protected] Jade Bushby - 021 872 3880 | [email protected] Editorial Ryno Wolfaardt - 021 872 3880 | [email protected] AWSUM News is distributed to the following schools: NORTHERN SUBURBS: Primary schools: De Kuilen, Labiance, Bellville Noord, Mikro, De Tyger, Welgemoed, Fanie Theron, Aristea Edgemead, Brackenfell, Durbanville Voorbereiding, Gene Louw. High Schools: HTS Bellville, Belville, Brackenfell, DF Malan, Tygerberg, Eben Donges, Stellenberg, Settlers, Durbanville, De Kuilen. PRINTED BY - Paarl Coldset GRATIS FREE NUUS NEWS Tel: 021 872 3880 [email protected] www.awsum.co.za AWSUM News JULY 2014 NORTHERN SUBURBS PRIMARY SCHOOL LAERSKOOL WHAT TO FIND INSIDE Lifestyle AWSUM Kombuis In and around the house P5 - P8 Schoolnews P5 AWSUM Wheels P4 Straws give you wrinkles P4 App of the month P3 Hanging pot plant P2 Focus on education D ie ryke kultuurverskeidenheid in ons land laat ouers toenemend wonder oor die mees geskikte taalonderrig aan hulle kind of kinders. Watter taal of tale gaan aan hulle die beste geleenthede bied – hier in Suid- Afrika én in res van die wêreld? Inheemse tale soos isiXhosa en isiZulu verdien natuurlik sterk oorwe- ging, maar globalisering en die opwindende ekonomiese vooruitsigte wat die Verre-Ooste bied, maak van ’n taal soos Mandaryns ’n definitiewe moontlikheid. Meertaligheid was nie altyd ’n gewilde konsep nie. “Dit was eers ná 1970,” verduidelik prof Lilli Pret orius van die Departement Linguistiek aan Unisa, “dat opvoedkundiges positiewer oor twee- en meertaligheid begin voel het. GOED VIR JOU KIND? “Daar is baie voordele aan meertalig- heid verbonde,” sê prof Pretorius. Sy verwys na navorsing wat getoon het dat tweetaligheid aan leerders ’n verstandelike en taalvoordeel bo hulle eentalige maats gee. Daar is voorts uitgewys dat tweetaligheid oor die algemeen aan kinders ’n beter taalaanvoeling besorg. Die tweetaliges se breinfunksionering was ook beter as dié van eentaliges. Neurologies-gesproke het hulle ’n groter breinnetwerk ontwikkel, wat aan hulle ’n intellektuele hupstoot besorg het. By meertalige kinders was daar ook groter begrip en verdraagsaamheid teenoor ander kultuurgroepe. “’n Mens kan beswaarlik die sosiale en kommunikatiewe waarde van ’n tweede taal ontken,” sê prof Pretorius. “’n Tweede taal dra beslis positief by tot ’n kind se selfbeeld,” bevestig dr Don Roos, ’n opvoedkundige sielkundige in Pretoria. “As ’n jongmens ná skool verder gaan studeer, sal ’n taal soos Engels beslis voordelig wees, want deesdae is die meeste handboeke in Engels. “Studies het getoon dat ’n goeie kennis van Engels een van die kragtigste veranderlikes is om in die eerste jaar te pre-steer. Daarbene- wens maak dié taal ook die internasio- nale wêreld vir ons kinders oop.” Prof Pretorius waarsku ouers egter dat adolessente straks ’n weerstand teen so ’n vreemde taal kan ontwikkel. Dié soort houding kom gewoonlik voor wanneer dié tieners nie van hulle portuurgroep wil verskil nie. Maar indien die vreemde taal van jongs af in die huis aangeleer is, is die grondslag reeds gelê. Die kind sal dit dus verstaan, al praat hy of sy dit nie meer gereeld nie. NEEM KENNIS! Soos ’n kind ouer word, word die aanleer van ’n vreemde taal moeiliker, sê prof Pretorius. Tot op agt leer ’n kind ’n taal makliker aan deur net daaraan blootgestel te word. Hierdie taaloordrag word bevorder indien die kind ’n positiewe belewenis het van persone uit dié vreemdetaal- groep. Dit lei gewoonlik daartoe dat die kind so ’n taal met groter entoesiasme aanleer. HOE EN WAT? Maar hoe word die grammatikale kennis deur die brein verwerk? Van 11-12 jaar af verander hierdie leerproses, en word leerders vaardiger wat die taal se abstrakte aspekte betref. Terwyl taaloordrag voorheen hoofsaaklik onbewustelik en deur blootstelling daaraan plaasgevind het, word dié proses nou vervang deur ’n meer bewustelike aanleer van die taal. Faktore soos watter voordele dit vir die kind inhou, begin nou ’n rol speel, asook die leermetode en die tyd wat aan die aanleer van die taal afgestaan moet word. Nog invloede ten opsigte van die aanleer van ’n vreemde taal is die ge-sindheid by die skool én by die breër gemeenskap teenoor die betrokke taal. Volgens prof Pretorius kan ’n skool of gemeenskap implisiet en eksplisiet ’n negatiewe gesindheid teenoor ’n taal opwek, wat dan baie gou deur die leerders aangevoel word. Ook die onderwyser en sy of haar relatiewe vaardigheid en entoesiasme kan ’n adoles- sent inspireer ... of nié. OUERS SE ROL “Navorsing wat oor ’n lang termyn onderneem is, het onteenseglik bewys watter voordele die blootstelling aan ’n tweede taal vir kinders inhou,” sê prof Pretorius. “Daarom kan ouers se rol in ’n kind se taalvaardigheid nie oorbeklemtoon word nie. “Kinders wat hulle skoolloopbaan met ’n goeie mondelinge vaardigheid begin (hetsy een- of tweetalig), vaar ook oor die algemeen beter op skool. BIETJIE VIR BIETJIE Dr Roos het ’n laaste wenk aan ouers: “Begin met babatreetjies!” Hy vertel hoe hy en sy vrou te werk gegaan het: “Toe ons kinders se moedertaal teen vier jaar vasgelê was, het ons saam besluit om tydens aandete net Engels te praat. Dit het begin met frases soos: ‘Salt? Thank you.’ En: ‘Pass me the butter, please.’ “Die meeste aande het ons vergeet om by ons voorneme te hou, maar selfs net dié kere dat ons dit wel gedoen het, het aan ons kinders ’n groot voorsprong in ’n tweede taal gegee. Hulle was glad nie bang om Engelse toesprake te maak nie – ons praat dan dié taal saans aan tafel! “’n Bonus,” sê prof Roos, “was dat wanneer ons ná ete skottelgoed gewas het, die kinders baiekeer vergeet het om nié meer Engels te praat nie ...” Hoe goed is ’n tweede- of selfs ’n vreemde taal vir my kind? Hoe pak ek en my kind dit aan? Waar begin ons? En wanneer? • Kenridge • De Tyger • Eversdal • Welgemoed • Gene Louw • Durbanville Voorbereiding • Edgemead SCHOOLS INSIDE

Upload: awsum-news

Post on 01-Apr-2016

254 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

SCHOOLS INSIDE - • Kenridge • De Tyger • Eversdal • Welgemoed • Gene Louw • Durbanville Voorbereiding • Edgemead

TRANSCRIPT

Page 1: Northern Suburbs (July) Primary 2

WHO WE ARETo advertise in this newspaper - Contact:

Liza Schreuder - (076) 614 2317 - [email protected] Swanepoel - 021 872 3880 | [email protected] Graphic DesignerRowan Engledoe - 021 872 3880 | [email protected] Bushby - 021 872 3880 | [email protected] Ryno Wolfaardt - 021 872 3880 | [email protected] News is distributed to the following schools: NORTHERN SUBURBS: Primary schools: De Kuilen, Labiance, Bellville Noord, Mikro, De Tyger, Welgemoed, Fanie Theron, Aristea Edgemead, Brackenfell, Durbanville Voorbereiding, Gene Louw. High Schools: HTS Bellville, Belville, Brackenfell, DF Malan, Tygerberg, Eben Donges, Stellenberg, Settlers, Durbanville, De Kuilen.

PRINTED BY - Paarl Coldset

GRAT

ISFR

EE

NUUS

NEW

S

Tel: 021 872 3880 [email protected] www.awsum.co.za AWSUM News

JULY 2014 NORTHERN SUBURBSPRIMARY SCHOOL LAERSKOOL

WHAT TO FIND INSIDE

LifestyleAWSUMKombuis

In and around the

house

P5 - P8Schoolnews

P5AWSUMWheels

P4Straws give you

wrinkles

P4App of the

month

P3Hanging pot

plant

P2Focus on

education

Die ryke kultuurverskeidenheid in ons land laat ouers toenemend wonder oor die mees geskikte

taalonderrig aan hulle kind of kinders. Watter taal of tale gaan aan hulle die beste geleenthede bied – hier in Suid-Afrika én in res van die wêreld? Inheemse tale soos isiXhosa en isiZulu verdien natuurlik sterk oorwe-ging, maar globalisering en die opwindende ekonomiese vooruitsigte wat die Verre-Ooste bied, maak van ’n taal soos Mandaryns ’n definitiewe moontlikheid. Meertaligheid was nie altyd ’n gewilde konsep nie. “Dit was eers ná 1970,” verduidelik prof Lilli Pret orius van die Departement Linguistiek aan Unisa, “dat opvoedkundiges positiewer oor twee- en meertaligheid begin voel het. GOED VIR JOU KIND?“Daar is baie voordele aan meertalig-heid verbonde,” sê prof Pretorius. Sy verwys na navorsing wat getoon het dat tweetaligheid aan leerders ’n verstandelike en taalvoordeel bo hulle eentalige maats gee. Daar is voorts uitgewys dat tweetaligheid oor die algemeen aan kinders ’n beter taalaanvoeling besorg. Die tweetaliges se breinfunksionering was ook beter as dié van eentaliges. Neurologies-gesproke het hulle ’n groter breinnetwerk ontwikkel, wat aan hulle ’n intellektuele hupstoot besorg het. By meertalige kinders was daar ook groter begrip en verdraagsaamheid teenoor ander kultuurgroepe. “’n Mens kan beswaarlik die sosiale en kommunikatiewe waarde van ’n tweede taal ontken,” sê prof Pretorius.“’n Tweede taal dra beslis positief by tot ’n kind se selfbeeld,” bevestig dr Don Roos, ’n opvoedkundige sielkundige in Pretoria. “As ’n jongmens ná skool verder gaan studeer, sal ’n taal soos Engels beslis voordelig wees, want deesdae is die meeste handboeke in Engels. “Studies het getoon dat ’n goeie kennis van Engels een van die kragtigste veranderlikes is om in die eerste jaar te

pre-steer. Daarbene-wens maak dié taal ook die internasio-nale wêreld vir ons kinders oop.”Prof Pretorius waarsku ouers egter dat adolessente straks ’n weerstand teen so ’n vreemde taal kan ontwikkel. Dié soort houding kom gewoonlik voor wanneer dié tieners nie van hulle portuurgroep wil verskil nie. Maar indien die vreemde taal van jongs af in die huis aangeleer is, is die grondslag reeds gelê. Die kind sal dit dus verstaan, al praat hy of sy dit nie meer gereeld nie.

NEEM KENNIS!Soos ’n kind ouer word, word die aanleer van ’n vreemde taal moeiliker, sê prof Pretorius. Tot op agt leer ’n kind ’n taal makliker aan deur net daaraan blootgestel te word. Hierdie taaloordrag word bevorder indien die kind ’n positiewe belewenis het van persone uit dié vreemdetaal-groep. Dit lei gewoonlik daartoe dat die kind so ’n taal met groter entoesiasme aanleer.

HOE EN WAT?Maar hoe word die grammatikale kennis deur die brein verwerk?Van 11-12 jaar af verander hierdie leerproses, en word leerders vaardiger wat die taal se abstrakte aspekte betref. Terwyl taaloordrag voorheen hoofsaaklik onbewustelik en deur blootstelling daaraan plaasgevind het, word dié proses nou vervang deur ’n meer bewustelike aanleer van die taal. Faktore soos watter voordele dit vir die kind inhou, begin nou ’n rol speel, asook die leermetode en die tyd wat aan die aanleer van die taal afgestaan moet word. Nog invloede ten opsigte van die aanleer van ’n vreemde taal

is die ge-sindheid by die skool én by die breër gemeenskap teenoor die betrokke taal. Volgens prof Pretorius kan ’n skool of gemeenskap implisiet en eksplisiet ’n negatiewe gesindheid teenoor ’n taal opwek, wat dan baie gou deur die leerders aangevoel word. Ook die onderwyser en sy of haar relatiewe vaardigheid en entoesiasme kan ’n adoles-sent inspireer ... of nié.

OUERS SE ROL“Navorsing wat oor ’n lang termyn onderneem is, het onteenseglik bewys watter voordele die blootstelling aan ’n tweede taal vir kinders inhou,” sê prof Pretorius. “Daarom kan ouers se rol in ’n kind se taalvaardigheid nie oorbeklemtoon word nie. “Kinders wat hulle skoolloopbaan met ’n goeie mondelinge vaardigheid begin (hetsy een- of tweetalig), vaar ook oor die algemeen beter op skool.

BIETJIE VIR BIETJIEDr Roos het ’n laaste wenk aan ouers: “Begin met babatreetjies!” Hy vertel hoe hy en sy vrou te werk gegaan het: “Toe ons kinders se moedertaal teen vier jaar vasgelê was, het ons saam besluit om tydens aandete net Engels te praat. Dit het begin met frases soos: ‘Salt? Thank you.’ En: ‘Pass me the butter, please.’ “Die meeste aande het ons vergeet om by ons voorneme te hou, maar selfs net dié kere dat ons dit wel gedoen het, het aan ons kinders ’n groot voorsprong in ’n tweede taal gegee. Hulle was glad nie bang om Engelse toesprake te maak nie – ons praat dan dié taal saans aan tafel! “’n Bonus,” sê prof Roos, “was dat wanneer ons ná ete skottelgoed gewas het, die kinders baiekeer vergeet het om nié meer Engels te praat nie ...”

Hoe goed is ’n tweede- of selfs ’n vreemde taal vir my kind? Hoe pak ek en my kind dit aan? Waar begin ons? En wanneer?

• Kenridge• De Tyger• Eversdal• Welgemoed

• Gene Louw• Durbanville Voorbereiding• Edgemead

SCHOOLSINSIDE

Page 2: Northern Suburbs (July) Primary 2

JULY 20142

NEWS / NUUS

Lifestyle - Focus on Education!

There is no greater or more accurate indicator of a child’s academic progress than that of his or her reading skills. Children who choose to pick up a book for pleasure are more likely to succeed in life, research shows.

Reading for pleasure therefore reveals a predisposition not just to literature, but also to lifelong learning which is essential for furthering one’s career.But getting them to do so isn’t easy!

So, how do I help my child become a reader?* Set time aside for reading every day.* Join the library. Membership is free!* When you go shopping, visit a bookshop and browse with your child. * Add a book or magazine to your month’s grocery list.* Subscribe to a weekly / monthly

magazine for your child. * Joke books are popular with even reluctant readers.* Focus on your child’s particular interest. Boys tend to enjoy non-fiction: books on sport, nature, amazing facts, etc.* Connect family experiences and current events to reading. If going on holiday, read up on the places you will be visiting. * Set a time aside for family games that require reading. Monopoly, Trivial Pursuit, Scrabble, etc* Read out interesting or funny bits from what you are reading yourself.* Encourage your child to share with the family what they are reading.* Bribery and bargaining have their place if you are at your wit’s end! If your cricket playing son reads a chapter a day for a month, you’ll buy him the cricket bat he so badly wants! * It is always possible that a child who is vehemently opposed to reading has either a reading difficulty or poor eyesight. Both need to be addressed as soon as possible.* Read to your child. It is fun, it is simple, it is cheap – it is also the most effective advertisement for the pleasures of reading.

Article by Charmaine Bailey; Academic Head at George Randell PrimaryPHOTO: PHOTO: THE HOGSBACK LIBRARY - WELL STOCKED, WELL USED AND RUN BY THE LOCAL VILLAGERS. AND YES, HOBBITS DO READ!

CAPE GATE LIFESTYLE CENTRE (021) 981 0314TYGERVALLEI (021) 914 7816 l lUitgesoekte voorraad,Voorraad beperk, kontak ons gerus om beskikbaarheid te bevestig.

ZEVENWACHT (021) 903 3345

WINTER UITVERKOPINGNOU AAN !!

IMA

GE

: WW

W.LE

AP

OFW

NY.O

RG

Reading is to the mind what exercise is to the body. ~ Joseph Addison ~

Answers: 1. Pyramid Scheme, 2.I over slept, 3. Seeing eye dog, 4. Piggy back ride, 5.Coastline, 6. Back in five minutes 7. Coffee break, 8. He’s getting under my skin9. Counting on you, 12. All hands on deck

1.

4.

7.

3.

6.

9.

2.

5.

8.

Can you solve these word puzzles?

Page 3: Northern Suburbs (July) Primary 2

We will no longer be trading under Rawson Properties, but under BDP Properties. Our Agency will still consists of the same vibrant positive Sales Team and we will still be located in the Aurora Ipic Centre, should anyone be in need of help with Selling, Buying or Letting information. Our trading area’s have expanded tremendously and we can proudly be of assistance to all our clients in the Mother City and her surrounds! We always look forward to an opportunity where we can build better and new relationships with our community, so please feel free to come around for a cup of coffee. Our doors will always be open.

Bedrooms 3 | Bathrooms 2 | Garages 2 Beautiful Spacious family Home in Parklands - This large home offers 3 bedrooms (mes), 2 full bathrooms, large living area and open plan fitted kitchen and scullery. Low maintenance garden fitted with a pool and outside braai. Situated in a quiet street. It is a must see!Annette 084 701 3121

Bedrooms 1 | Bathrooms 1 | Garages 0 One Bedroom Apartment close to schools in Goodwood - This very well kept 1 Bedroom, 1 Bathroom apartment is a must see in this gated complex, close to the schools and public transport in Vrijzee, Goodwood. The apartment is in a new security complex with safe parking.Annette 084 701 3121

Bedrooms 1 | Bathrooms 1 | Garages 0 Perfect for the young newlyweds or bachelor - This lovely home is also perfect for investment buyers, you are guaranteed a tenant at all times with the rent on R4000 PM. It’s situated in the lovely surrounds of Goedemoed and 5min drive from Graanendal Shopping Centre.Mackie 082 467 8637

Bedrooms 2 | Bathrooms 2 | Garages 0 Large Apartment In Upmarket Complex - Invest in a large upmarket apartment in the sought after Century City area. This home offers an open plan kitchen & living area leading out to a large balcony with super views. Secure parking is provided, walking distance to the shopping centre and easy access to the main roads. Neville 083 279 6408

Erika van WykPrinciple082 650 9258

Mackie Watson082 467 8637

Mariska ParkerAccounts

Neville Chamberlain083 279 6408

Louise MyburghSales Admin

Annette van Rensburg084 701 3121

Parklands R1 595 000 Goodwood R375 000

Goedemoed R630 000 Century City R1 350 000

SOLE

MA

ND

ATE

SOLE

MA

ND

ATE

SOLE

MA

ND

ATE

SOLE

MA

ND

ATE

NEWS / NUUS

In and around the house3JULY 2014

Vertical plants and gardens are all the rage at the moment. Try this fun, inexpensive and quick-to-make hanging pot plant and be sure to impress!

Homeology.co.za is your online creative inspiration guide to making a beautiful home.

WIN!Win your very own ELECTRONIC copy of The Homeology.co.za DIY & Styling Issue by entering your details at http://homeology.co.za/awsum

3 Winners will be chosen randomly from entries received. The prize will be emailed to the winner as a downloadable PDF. By entering your email address you also agree to receive our newsletter – only great ideas, no spam!

www.homeology.co.zaf: www.facebook.com/homeologycozat: www.twitter.com/homeologycozap: www.pinterest.com/homeologycoza

You will need:• plant, - thick rope, • round margarine tub or similar container with lid, • terracotta planter

Cut a big hole in the lid and a smaller hole in the

bottom of the tub.

Thread the rope through the bottom hole and

secure with a big knot inside the tub.

Place the pot plant over the knot in die tub and feed the leaves through the big hole in the lid. Secure the lid firmly. You can even add a bit of duct tape to

make sure it stays put!

Thread the rope through the hole in the bottom of the terracotta planter and

voila!

By: Germarie Bruwer and Margaux Tait from Homeology.co.za

Advertisehere!

Contact 021 872 3880 or [email protected]

Page 4: Northern Suburbs (July) Primary 2

JULY 20144

NEWS / NUUS

Health & Beauty

FAMILIE DINAMIKA WERKSWINKELAangebied deur Karla van Biljon

(Teologiese Meestersgraad in Kinder Spiritualiteit, RSG Oordenkings, TV Program aanbiedings en opgeleide DeMartini Metode Fasiliteerder)

22 Maart en 19 AprilProtea Hotel, Durbanville

Wil jy graag kommunikasie in jou familie verbeter en elke een in die gesin help om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel?

Kom leer saam tydens die werkswinkel, deur middel van The Demartini Method:• Om konflik in die familie te hanteer• Om mekaar se waardes te verstaan en te respekteer• Om in terme van mekaar se waardes te kommunikeer

Vir meer inligting kontak: Karla van Biljon - [email protected]

6 Augustus 19:00Protea Hotel, Durbanville

DEHUMIDIFIER“Prevent damp and condensation”Only R275 per day.

PUT DOWN THE STRAW AND PICK UP THE GLASSWhat was once a myth, has been proved true, ‘wrinkles are caused by any excessive muscle movement,’ says dermatologist Dr Debra Jaliman. She believes the best time to combat these signs is when you’re younger, and advises using a bit of retinol around the forehead and mouth at night to solve this problem. We like retinol-rich Yves Rocher Wrinkles & Firmness Force Day Cream.

BREAK THAT BAD HABIT, YES YOU KNOW THE ONE Whether you’re a 20-a-dayer or a sneaky social puffer, smoking restricts blood flow and is another major cause of ageing, particular around your mouth. It’s a bad habit that you need to break, unless you’re happy with a dull, wrinkled complexion. Ok, we know it’s not something that can happen overnight so look at applying a brightening moisturiser daily. We love Pond’s Gold Radiance Youthful Glow Day Cream SPF15.

STOP DISMISSING ACNEAS A HORMONAL BREAKOUTToo often we hear this, and there is much faster and more effective way to handle acne than by trying every spot-busting product line other there. Book an appointment with a dermatologist. Professional advice can mean less long term effects on your skin, like scarring and we believe firmly believe prevention is better than cure. To find a reputable dermatologist in your area go to: http://www.derma.co.za/C_FindaDerm.aspx

TURN DOWN THE HEATTurning the hot tap on full blast can actually dry out your skin and hair, rather go for a moderate temperature to keep moisture locked in. Then, while you’re still damp apply a rich moisturiser like Palmer’s Cocoa Butter Formula Body Gloss which contains cocoa butter and vitamin E, plus it gives skin a gorgeous glow. Plus, as you age, your hair also becomes more brittle and less resilient so try and avoid washing your hair daily to help preserve the flow of natural oils from your scalp to your locks.

STAY ACTIVEThis helps in many ways. Exercise helps to increase your blood supply which means healthier looking skin and more days of looking fabulous!Slow down ageing with antioxidantsHaving a nutritious and healthy diet is the key! Makeup is amazing for a lot of things but can only cover imperfections on the surface; these are where antioxidants come in. Great skin comes from within. Some examples of foods you could try while you’re young, munching on some berries and dark chocolate to keep your body healthy from within and glowing on the outside.

EMBRACE YOUR INNER SCIENTISTHaving a set skincare routine can result in healthier, more glowing skin – something we all want. So depending on your skin concern, make sure the right ingredients are listed on the back of your products. This also means that they need to be listed early on, as the further down the list they are, the smaller the amount.

If dark spots are a problem, look for vitamin C, soy and arbutin. Fine lines

a concern? Look for hyaluronic acid, vitamin A

and retinol. Want to combat shine?

Look for charcoal, kaolin and silicone.

And no matter what your skin type or

complexion, always apply sunscreen too!

Straws and wrinkles, bet you didn’t think you would ever hear those two words in one sentence. Did you know that just by putting your lips around a straw,

you can kick start the anti-ageing process?Here are more daily habits that can affect your skin....

To read more on beauty visit

rubybox.co.za

WOMENS MONTH SPECIAL ...10 x Lipo laser treatments only R1500 !Valid until 30 August

Present this voucher and qualify for a FREE 20 minute Lipo Trial treatment

Upmarket and stylish salon situated at tygerwaterfront cascades 3

Bookings essential ● 061 881 2376 ● [email protected]

Discover the newest beauty looks and trends, learn essential makeup tips, and shop for amazing products on the Beautylish app!

Choose from thousands of makeup reviews, hairstyles, nail designs, braids, beauty tips and makeup tutorial videos to get inspired. The Beautylish Android App features: - Beauty photos featuring hairstyles, makeup looks, nail designs, bridal looks, and the latest beauty trends to get inspired. - Step-by-step tutorial videos to learn how to create the latest braids and hairstyles. Apply makeup and see how to create nail designs you’ll love.

- Forums to ask questions and get beauty tips on makeup, skin care, nails and hairstyles from our community of makeup and beauty experts. - Daily beauty editorial stories featuring hair, nail, and makeup tutorials, the latest beauty trends, new product releases, skin care information, expert beauty tips and advice, and makeup reviews. -Filter beauty photos, makeup tutorials, and cosmetic reviews to find beauty inspiration from your favorite brands.

The Beautylish Android App is perfect for your beauty obsession!

App of the month:

Page 5: Northern Suburbs (July) Primary 2

Kenridge Primary

NEWS / NUUS

AWSUM Wheels5JULY 2014

The U/14 Bees and Bulldogs went on tour to Hermanus from 24 – 25 May. Excitement hung in the air as we packed the busses. We left the school grounds, buckled up, ready for an awesome experience. Ons het by die Windsor Hotel gebly. Die hotel is langs die see, en die uitsig is pragtig. Nadat ons uitgepak het, het ons ‘n bietjie spanbou gedoen. Die tyd het spoedig verbygegaan. Each team played 5 games in the tournament. The results were as follows:• U/14 Boys (aka Bulldogs): won 3, drew 1, lost 1• U/14 Girls (aka Bees): won 1, drew 3, lost 1Dit was ‘n wonderlike toer wat ons beslis nooit sal vergeet nie.

Miss Sabatta and her little Egyptians pose for the camera on Egyptian Day.

Jeanri Thomas, Ryan Myburgh and Diana Marnewick represented the U/13 WP teams at the Inter Provincial Tournament in Bloemfontein during the holidays. The girls and boys played outstanding hockey and brought gold medals back to Cape Town. Congratulations!

These boys represented the U/13 Durbell Team at the Regional Tournament in East London during the holidays. Both the boys’ and the girls’ teams performed very well and won bronze medals. Congratulations!

Matthew Apel ensures that he is ready to vote by putting his fingerprint in his ID book (made in class).

Elizabeth Wasserman en Willem van die Speurhond Willemreeks gesels met die leerders. Die Graad Vier leerders van Laerskool Valley het by ons leerders aangesluit.

Die leerders ontwerp hulle eie voorblad vir ‘n koerant nadat Rikus van Rooy van Media 24 aan hulle verduidelik het hoe om dit te doen.

U/14 B Hockey Tour to Hermanus (24 – 25 May)

Grade 2 Egyptian Day

Inter Provincial Hockey

Regional Hockey

Grade Six Election Day

Die Gr:4 se Afrikaansdag

Craig Poate, Heinie Cronjé and Joshua Laughton attacking the Beaumont goals.

Imke Engelbrecht, kaptein van die O/14B span, ontvang die bal.

Back (L to R): Nicholas Day, Joshua van Cuyk and Paul Groenewald. Centre (L to R): Clinton Hill (coach), David Myburgh and Jodene Weir (manager). Front (L to R): Paul Rossouw and Grant Rousseau.

DID YOU VOTE?| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

The number 1 Ford dealership

in the Cape

Barloworld Ford N1 City021 596 3200

Page 6: Northern Suburbs (July) Primary 2

Laerskool Eversdal

JULY 20146

NEWS / NUUS

Laerskool De Tyger

Rugby op Nuweland Fondsinsameling

Gr 2 - Uitstappie

Soos die groot rugbysterre uitdraf op Nuweland, het ons o/13 rugbyspan ook die geleentheid gehad om ‘n paar wedstryde te speel op Nuweland. Baie sterkte met jul wedstryde gedurende die derde kwartaal.

Die OOV se fondsinsamelingsprojek is volstoom aan die gang. En ons volgende 2 wenners is reeds getrek. Onthou elke maand is daar ‘n wenner en dan, einde September word die groot wenners aangekondig. Ondersteun asb. hierdie projek. Ons wenner van die R200-geskenkbewys is mev. Groenewald en die wenner van die R100-gekenkbewys is Christopher Kannemeyer (gr. R).Baie geluk aan julle twee. Ons volgende trekking vind plaas op Maandag, 4 Augustus.

Dis baie lekker in gr. 2 want ons gaan op interresante uitstappies. Hierdie kwartaal was dit na die Wetenskaplike sentrum waar die kinders geleer het terwyl hul kon speel. Sjoe, maar almal was moeg na die opwindende dag en het baie te vertelle gehad vir hul ouers die aand. En boonop kon elke leerder ook ‘n vlieer maak om huistoe te neem.

Gr 3 – Mondeling

Netbal

Interresante plekke was die onderwerp vir die gr. 3 mondeling. Daar is vertel van groot plekke wat aan almal bekend is en dan ook van die meer onbekende plekke waarvan sommiges nie eers gehoor het nie. Elke leerder het beslis iets geleer tydens van die leerders se spreekbeurte.

Met die aanbreek van die derde kwartaal, het die netbalseisoen in volle stoom begin. Hier is ons o/13 netbaldogters saam met hul afrigter, me. Stephanie Oosthuizen. Baie sterkte aan al die netbaldogters met hul wedstryde. Ons hou jul vordering dop.

Belangrike Datums

Net ‘n paar belangrike datums solank vir hierdie kwartaal -

5 – 8 Augustus – Kunsuitstalling

Saterdag, 9 Augustus – O/10 Sport-dag by L/S De Tyger

Maandag, 11 Augustus – Borge en bemarkingsaand

Woensdag, 20 Augustus – Netbal Stokkielekkerdag

Gedurende die langnaweek in Junie het die o/12 en o/13 netbalspanne van die Laerskool Eversdal na Knysna getoer. Dit was ‘n baie suksesvolle toer wat die meisies en hulle afrigters baie geniet het.

On 21 June 2014 the rugby, netball and hockey players of Eversdal Primary School ended the sport activities of the second term with a most successful sports day which was held at Panorama Primary School. It was a beautiful winter’s day, with Table Mountain in the background, and was thoroughly enjoyed by everybody.

Op 24 Junie 2014 het die toergeselskap van Storieskip die Laerskool Eversdal besoek. Hulle het ‘n vertoning in die saal gelewer wat baie mooi aansluit by die waardeprogram wat by Eversdal gevolg word. Die Evers het elke oomblik daarvan geniet.

On the last day of the second term the final results of the Spice Project were announced. Rico Esterhuyzen (left) in Gr. 1 and Jodie Ramackers (right) in Gr. 2 were the two learners who had the most and second most orders for spices, respectively. On the photo, Rico and Jodie are with Mrs. Marisa van der Merwe, one of the parents, who was in charge of the project.

Op 26 Junie 2014 het die rugby 7’s span na Knysna vertrek op ‘n baie suksesvolle rugbytoer.

Netbal Sports Day

Storieskip Spice ProjectRugby 7’s Span

Page 7: Northern Suburbs (July) Primary 2

NEWS / NUUS

Laerskool Welgemoed7JULY 2014

Laerskool Gene Louw

SASAFF SA Sport Aerobics National Championships The Lord’s Army Badge Tine het deelgeneem aan die SASAFF SA Sport Aerobics National Championships, 27 -29 Junie. Sy het gekompeteer in die Individual Female Category, ages 11-13. Sy het teen 6 ander atlete deelgeneem en ‘n tweede (silwer) plek verwerf.

As part of our assembly theme, every learner received a The Lord’s Army badge to remind them to change the world (school) for good. The assembly meetings are held by Justine Pike of Die Bron Gemeente.

AWSUM

Part of the Grade 3 curriculum this term, was learning about the three R’s to protect our environment. We discussed reduce, reuse and recycling. Our art project was to make pencil cases which are both functional and creative, made only from recyclable material. The learners surprised us with their innovative use of everyday objects which found a second life, proudly displayed on their desks every day.

O/12A en O/13A en B netbalspanne het ’n geslaagde toer na Knysna gehad en elke span het slegs een wedstryd verloor.

Hannes en Jovan is albei leerders van Gene Louw Laerskool en is ingesluit in die O/13A Westelike Provinsie rugbyspan wat vanjaar aan die Cravenweek te Durban deelgeneem het.

Pieter Oosthuizen from Giraffe House visited the Grade 3’s during June. The learners learnt about the big 5, national animals & plants, mammals/birds/reptiles and some were even lucky enough to see snakes, a bullfrog, a tortoise, a dragon and a tarantula up close, while the rest heard about the interesting adaptations of these animals. We will certainly look at these animals from a different perspective in the future.

Die koue winterweer het nie vir Collen en Willem afgesit om die voortuin te verfraai nie.

To commemorate the 30 year celebrations of our school. The staff members decided to invest in some new sport clothes. We received generous sponsorships from the following 2 companies: Portland and Reeds Tygervalley.

Recycle Project Netbal Toer

WP Rugby Giraffe House

Nuwe Vooraansig Speletjiesdag

Borgskap Reeds en Portland

Reeds Photo: Mr Clive Vertue, Mr Luke van der Merwe (Reeds) and Mr Van der Westhuizen.

Portland: Mr Van der Westhuizen, Aniska Heyns, Elaine Thiart and Dirk Thiart.

Emile en Rendall, twee van ons baie getroue terreinwerkers aan diens by ons speletjiesdag.

Hannes van Rooyen (Links) en Jovan Bekker (Regs).

Agter: Mej. Jana Nel (afrigter), Kaylie Lategan, Rochelle Visagie, Thina Campbell. Derde ry: Emily Goodwin, Danyel Mac Minn, Danielle van Nieuwenhuizen, Lené Steenkamp, Jesseca Siems, Marina Messerschmidt, Mev. Marinda Strydom (afrigter). Tweede ry: Keane Desfountain, Alé Maritz, Michaella Mostert , Taylor Hendrikse, Ténica Mearns, Hanneli Messerschmidt, Mev. Suzanne Louw (skeidsregter). Voor: Bianca van der Vyver, Maya van Zyl, Lisa Engelbrecht, Anele Fourie, Cara Mulder, Deoné van Biljon, Tonet Tallie, Daleen Laurence, Gabrielle Lazarus.

Page 8: Northern Suburbs (July) Primary 2

Edgemead Primary School

JULY 20148

NEWS / NUUS

Durbanville Voorbereiding

Motorcross WP Biathle

Biathle Nationals Nasorg Talentvertoning

A mass choir performanceLiam Lambert het vierde plek behaal in die Monster Energy MX Nationals te Teza in Richardsbaai. Die kompetisie lok al die beste Motorcross ryers in die land en bepaal ook wie die Suid Afrikaanse Kampioene is vir die jaar. Liam is steeds algeheel in die tweede plek in Suid Afrika.

As jongste lid van die 2014 WP Biathle span het Leo Burger ‘n goue medalje verwerf by die Wes-Kaap Biathle Kampioenskap in George tussen WP, Boland en SWD. Leo is opgeneem in die Wes-Kaap span vir die SA’s. Ons is baie trots op hom!

Our headmaster, Mr Nortier, competed in the Biathle National Championship held in KwaZulu Natal and achieved an overall second place in his Masters group.

Die Nasorg se jaarlikse talentvertoning het vele talente na vore gebring. Die Nasorgpersoneel het die afgelope paar maande die leerders bygestaan in die oefeninge aan groep en solo

opvoerings. Daar is ook ‘n Mnr en Mej Nasorg bekendgestel en die vertonings het die volgende ingesluit: moderne danse, digkuns, sang, ballet, kulkuns, kitaar, blokfluit en vele meer.

A mass choir performance was held with Idols winner, Elvis Blue on 24 June at Monte Vista Primary School. This is a very special occasion, as our choir was invited to take part. Each choir

performed a song on their own and then one with Elvis Blue. As a grand finale of the evening, all choirs took part in a mass item with Elvis. What a spectacular evening.

Isabella Marais, Leah White. Siphesihle Nteyi. Isabella Abrahams.

U12 netball girls placed third in their indoor league last term. Mrs Joosten, their coach, is extremely proud of her girls!

These hockey players attended three gruelling rounds of hockey trials. Much effort and practice paid off and they were selected for the following teams: Tiahna Smith – U14 Girls Central Side.Sebestian Klein-Werner and Kane Gibson (third right) - U14 Boys Northern Side. Christopher Breetzke - U14 Boys Central Side. Well done to these four players.

During the June holidays, Kelly Arends competed in the Western Province Winter SATA Tournament and won the singles section.

Robbie Arends, travelled to JHB and won the Gauteng East Doubles Championship and made the finals of the Gauteng Central Doubles Championship.

Ukusela eKapa is one of the official ‘World Design Capital 2014’ projects currently running in the Western Cape. Ukusela eKapa translated means “To drink the Cape in”. Clay vessel moulds (ikomityi) are made, people then squeeze these ikomityi in order to leave an impression of their handprint. They also write their name and age at the bottom of the ikomityi. These will get fired and become part of a large Art display at the end of the year. The project leaders

are hoping to have 10 000 ikomityi in their display. Each person who takes part in the project is given a tag, which may be used to claim back an ikomityi at the mass display. You will not receive your own ikomityi, so when you hold it, you will be shaking someone else’s “hand”. 267 EPS children made their mark by squeezing their ikomityi! For more information you may visit: http://www.wdccapetown2014.com/projects/project/428

Rebecca Meder swam in the WP Winter League Championships. She medalled in all her events and also won the Junior Victrix Ludorum. Becky won 8 gold and 3 silver medals. We are so proud of Rebecca and wish her well for the upcoming SA National Short Course Championships to be held in Pietermaritzburg. She will be the youngest female swimmer participating.

The Grade 5’s got into the Soccer World Cup spirit by holding a Grade 5 World Cup! Classes chose teams, made posters and played against each other. Tremendous fun was had by all.

Netbal Our Hockey Achievers

Arends Tennis Family Update

‘World Design Capital 2014’

Star swimmer does it again!

Grade 5 World Cup!