numer 11, luty 2004

Download Numer 11, luty 2004

Post on 15-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Archiwalny numer SN.

TRANSCRIPT

 • Wywiad z panem Stanisawem Dbrowskim, Rektorem

  Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej

  Panie profesorze, jak przebiegaa pana kariera naukowa? Pocztki mojej kariery naukowej zwizane s ze studiami uniwersyteckimi. Po ukoczeniu studiw pracowaem jako nauczyciel we Wrocawskich szkoach rednich. w latach 1964-1968 napisaem rozpra-w doktorsk na temat: Koncepcje powoje-nnych granic Polski w programach polity-cznych ruchu ludowego w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945. Od 1968 roku pracowaem naukowo na Uniwersytecie Wrocawskim. Jaki jest dorobek naukowy pana profesora? Ile napisa pan artykuw i ksiek? W swoim dorobku naukowym posiadam kilka ksiek oraz kilkaset artykuw naukowych i publicystycznych. W ktrym roku zosta pan Rektorem Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej? Rektorem PWSZ zostaem w roku 1998. Pocztkowo zostaem mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej. W drugim roku dziaalnoci szkoy zostaem wybrany na picioletni kadencj. W 2003 roku zostaem wybrany przez Senat PWSZ na drug kadencj. Panie profesorze, czy jest pan zadowolony z pobytu w Legnicy? Z pobytu w Legnicy odczuwam gbok satysfakcj. Mnie i zespoowi ludzi, z ktrym wsppracuj udao si bardzo duo zrobi dla uczelni i Legnicy. PWSZ jest najwiksz uczelni tego typu w Polsce, jest doskonale zorganizowana i otwiera przed studentami szerokie moliwoci ksztacenia.

  Gazetka Szkolna ZSE-M w Legnicy

  Nr 11, Rok 1, luty 2004

  Panie profesorze, na ilu kierunkach i w ilu specjalnociach ksztac si studenci w PWSZ? W PWSZ jest obecnie sze instytutw i osiem specjalnoci. W uczelni odbywa si reorganizacja w zwizku z wymogami polityki edukacyjnej kraju. Ilu studentw aktualnie studiuje w PWSZ? Aktualnie studiuje ok. 8000 studentw. Dla porwnania na Akade-mii Medycznej we

  Wrocawiu studiuje tylko 6000 studentw. Na jakich zasadach odbywa si rekrutacja na studia w PWSZ? Rekrutacja na PWSZ obywa si wg zasad konkursu wiadectw. Im wysza rednia na wiadectwie maturalnym, tym wiksza szansa zostania studentem naszej uczelni.

  Wypowiedzi studentw Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej o uczelni: Marzena studentka pierwszego roku zarzdzania przedsibiorstwem: moim zdaniem studia s trudne, ale s te lejsze momenty. Marcin student drugiego roku administracji: administracja jest jednym z najciszych kierunkw pod wzgldem nauki. Trzeba mie wysok redni, aby si dosta. Jest wiele kierunkw moim zdaniem atwiejszych np. inynieria komputerowa i turystka. Monika, Justyna, Magorzata studentki pierwszego roku turystyki: bardzo podoba nam si ten kierunek, oczywicie najciekawszym przedmiotem jest W-F, a zwaszcza zajcia na basenie. Wywiad z Rektorem Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej i studentami przeprowadzili: Piotr Jaremko, Adam Kierepka, Radosaw Salamon z klasy IV h.

 • wito Patrona Szkoy Mikoaj Kopernik

  1473 1543

  nia 20 lutego 2004 roku odbyo si w

  Mikoaja K ZSE-M wito Patrona Szkoy opernika.

  Uroczysto zostaa przygotowana przez klas II j pod dyskretnym nadzorem wychowawcy, p. Anny Papciak. Na szkolnym korytarzu pojawiy si portrety Mikoaja Kopernika i informacje o jego yciu i dziaalnoci naukowej. W szkolnej telewizji uczniowie obejrzeli audycj powicon dzieu naszego patrona O obrotach sfer niebieskich. Zorganizowano rwnie dwa konkursy. W konkursie plastycznym wzio udzia 7 uczniw. Najpikniej narysowali portrety Mikoaja Kopernika uczniowie z kl. II j Piotr Sawicki i Rafa Rodze oraz Dariusz Kielasiski z kl. I k. W konkursie zatytuowanym Mikoaj Kopernik jego ycie i dzieo uczestniczyo 11 uczniw. Najwiksz wiedz wykaza si Krzysztof Dul z kl. IV k, a drugie miejsce zajli: Bartomiej Radomy I i Kamil Buczek Ih Sebastian Dorobek I i

  Anna Papciak

  W roku 1512 Kopernik opracowa traktat pt. De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus (Komentarzyk o hipotezach ruchw cia niebieskich). Rozprawa nie bya ogoszona drukiem i znamy j tylko z trzech starych odpisw. Nie wiemy nawet jaki tytu pierwotnie nosi traktat. Przypuszcza si, i obecn nazw nada czeski astronom Tadeusz Hajek. W traktacie tym po raz pierwszy ogosi zwizy zarys nowego mechanizmu wiata, zestawiajc sw nauk w siedmiu podstawowych zaoeniach.

  Z historii szkoy W 1997 roku obchodzilimy 50 lecie Zespou Szk Elektryczno Mechanicznych. Historia szkoy siga roku 1946. Wtedy utworzono Szko Zawodow dla Modziey Pracujcej. W 1947 roku wrczono szkole pierwszy na Dolnym lsku sztandar. W 1951 roku zmieniono nazw szkoy na Zasadnicz Szko Zawodow, a w 1952 roku poczono ZSZ ze Szko Energetyczn pod nazw Technikum Energetyczne i Zasadnicza Szkoa Zawodowa w budynku przy ulicy Lampego 4. W 1972 odby si I zjazd absolwentw poczony z nadaniem szkole imienia Mikoaja Kopernika.

  I zjazd absolwentw nadanie szkole imienia Mikoaja Kopernika (zdjcie archiwalne)

  kt

  D

  2

 • Wizyta goci z partnerskiej szkoy z Wuppertalu

  o raz kolejny przyjmujemy w Legnicy goci z Wuppertalu. Tym razem

  trzydniowa wizyta ma charakter oficjalny. Pan Volker Lieb, dyrektor szkoy, przewodniczy czteroosobowej delegacji nauczycieli, ktra przybywa w celu omwienia zasad wsppracy partnerskich szk na rok 2004. 26.02: 21:45 Przyjazd goci pocigiem na Dworzec Gwny w Legnicy. Powitanie goci oraz zakwaterowanie w internacie szkolnym. Kolacja. 27.02: 8:30 niadanie w internacie szkolnym. 9:30 Przejcie do szkoy. Powitanie goci w szkole. Omwienie zasad wsppracy na rok 2004 podsumowanie I etapu wsppracy midzy szkoami. Omwienie zasad realizacji nowe- go projektu. Zwiedzanie szkoy. 16:00 Rada pedagogiczna. 18:00 Kolacja. 28.02: 8:30 niadanie. 9:30 Wyjazd na wycieczk do Wrocawia. Zwiedzanie Panoramy Racawickiej i miasta. 16:00 Powrt do Legnicy. 18:00 Kolacja. 29.02: 8:30 niadanie. 9:00 13:00 Czas wolny. 14:00 Poegnanie goci na Dworcu PKP.

  Czas zatrzymany w kadrze...

  Legnica wiosna 2003

  We wczeniejszych numerach gazety Schola Nostra pisalimy szcegowo o wsppracy partnerskich szk: Berufskolleg am Haspel i ZSE-M w Legnicy.

  P

  Wuppertal jesie 2002

  Wuppertal jesie 2003

  Legnica jesie 2002 Archiwalne zdjcia wybraa kt

  3

 • KRONIKA PIERWSZEGO SEMESTRU:

  We wrzeniu odbyy si wybory do SAMORZDU SZKOLNEGO zorganizowane pod kierunkiem pani J. Bondaryk

  Osignicia sportowe w I semestrze :

  Pasowanie na ucznia, ktre przygotowali uczniowie klasy 2h wraz z wych. p. E. Brzezisk. Due zaangaowanie wykazaa klasa II i oraz wychowawca p. B.Borkowski w przygotowaniu akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycj sta si ju Szkolny Turniej Szachowy zorganizowany pod patronatem Samorzdu Szkolnego i Komitetu Rodzicielskiego. Klasa Ii pod kierunkiem p. M. Bocian- Mazur przygotowaa przepikne stroiki i yczenia witeczne dla emerytowanych nauczycieli i pracownikw naszej szkoy. Jedn z pikniejszych uroczystoci w naszej szkole byo zorganizowane przez nauczycieli religii DNIA PAPIESKIEGO Na uwag zasuguje take przygotowane przez Samorzd Szkolny przedwigilijne spotkanie uczniw, czonkw samorzdu szkolnego z nauczycielami. Czas przedwiteczny w naszej szkole nabra szczeglnego znaku dziki piknym Jasekom przygotowanym przez nauczycieli religii. Mwic o wanych wydarzeniach mijajcego semestru nie mona pomin Balu Studniwkowego, ktry w biecym roku mia niezwyk atmosfer dziki nienagannemu zachowaniu modziey, ciekawym i starannie przygotowanym programom artystycznym na szczeglne wyrnienie zasuguje program klasy V h, nad ktrym uczniowie z wychowawc pracowali przez kilka miesicy. Waciwie zachowanie modziey, serdeczna atmosfera s niewtpliwie wynikiem odpowiedniej pracy wychowaczej opiekunw klas maturalnych. Wychowawcy klas czwartych zorganizowali zabaw karnawaow dla swych wychowankw w Klubie Garnizonowym. Pani E. Kuczyska opiekun szkolnego Koa PCK zorganizowaa spotkanie uczniw klas maturalnych z ratownikami z punktu krwiodawstwa. Celem wizyty byo zapoznanie modziey z procedurami zwizanymi z honorowym dawstwem krwi, jak rwnie zachcenie do wczenia si w akcj ratowania

  ycia poprzez oddawanie krwi. Szkolne Koo PCK zorganizowao rwnie akcje charytatywne na rzecz dzieci z biednych rodzin oraz na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierzt.

  I miejsce w Licealiadzie miasta Legnicy w koszykwce chopcw opiekunem druyny jest p. G. Woniak (na zdjciu).

  II miejsce w Licealiadzie miasta Legnicy w druynowych biegach przeajowych i II miejsce w Licealiadzie miasta Legnicy w sztafetowych biegach przeajowych. Opiekunem druyn jest p. G. Puchaa. W pierwszym semestrze odbyy si rwnie konkursy. Do najwaniejszych naley zaliczy: Dwustopniowy konkurs O tytu Mistrza Ortografii klas I zorganizowany przez p. E. Papucewicz przy wspudziale nauczycieli jzyka polskiego. Konkurs Wiedzy o Wuppertalu zorganizowany przez p. A. Sibor. Pani W. Aktanorowicz przeprowadzia konkurs w klasach pierwszych z zakresu wiedzy o AIDS. Pani M. Marczakiewicz przeprowadzia szkolny etap Olimpiady Wiedzy Technicznej. Pani D. Lenc przygotowaa i przeprowadzia Konkurs o tytu Najlepszego Anglisty w Szkole. Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej, w ktrej udzia wzili uczniowie klas IV przeprowadzia pani M. Bocian Mazur. Przez cay semestr trwa konkurs pod nazw Rozmaitoci matematyczne, ktrego opiekunem jest p. A. Papciak. W styczniu uczniowie naszej szkoy wzili udzia w I etapie Olimpiady Teologicznej, 4

 • zorganizowaniem ktrej zaja si pani H. Sokoowska Do wanych wydarze w I semestrze naley zaliczy udzia uczniw klas IV w programie Mody menader warsztaty ekonomiczne Uczniowie Tomasz Madej i Piotr Jaremko zakwalifikowali si do finau konkursu okrgowego na najlepszy bussines plan. Uczniowie klas II uczestniczyli w programie Mody Lider Przedsibiorczoci. Opiekunem

Recommended

View more >