numer 18 (18)

Download Numer 18 (18)

Post on 30-Mar-2016

232 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Numer 18 Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego - gazety bezpłatnej

TRANSCRIPT

 • Nr 18 (18) 29 padziernika - 13 listopada 2008 r. Rok I ISSN 1899-1785 Red.: al. Marcinkowskiego 12k, Kpno tel.: (062) 58 31 550

  FAKTY WYDARZENIA OPINIE KULTURA SPORT PROGRAM TVTV dodatek Kolejny Kurier w pitek 14 listopada

  str. 2

  str. 3

  Przegld piosenkistr. 15

  R E K L A M A

  Wojna o urlopWszystkich witych...Zasn na drodze

  str. 4

  Pikarska karuzelastr. 11

  Zirytowany radnystr. 6

  100 lat mino...str. 8

  Najlepsi nauczycielestr. 14

  KURIER LOKALNY: 50.000 Czytelnikw cay powiat - 7 gminponad 200 punktw dystrybucji wersja elektroniczna na www.radiosud.pl

 • Szanowni Pastwo!

  Zbliajce si wito Wszystkich witych wprowadza nas w wyjtko-wo melancholijny nastrj. Pogoda te

  nam nie sprzyja - coraz zimniej i szybko robi si ciemno.Pierwsze dni listopada to okazja do zadumy by na chwil zatrzyma si i po-wspomina tych, ktrzy ju odeszli. Dla naszych Czytelnikw przygotowali-my informacje o uroczystociach odbywajcych si na cmentarzach naszego powiatu.Zapraszamy te na uroczystoci z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Pol-sk niepodlegoci, ktre odbd si w wikszoci gmin naszego powiatu.Sporo te w ostatnim czasie wypadkw, kradziey i wama. Alarmujemy i przestrzegamy przed grasujc szajk rabusiw.Przedstawiamy te wojn o pienidze za zalegy urlop dla byego wjta gminy Bralin. Zreszt, bojowy nastrj udzieli si rwnie radnemu Stanisa-wowi Feji podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Oj, byo gorco!Jest nam niezmiernie mio poinformowa, i Pan Stanisaw Napieraa z Igan-cwki Trzeciej skoczy niedawno 100 lat! yczymy mu zdrowia i dalszych sukcesw i pomylnoci.Informujemy o inwestycjach, ktre niebawem pojawi si w gminie Kpno. Powstanie pole wiatrakowe, natomiast mieci wozi od teraz bdziemy do Baranowa, dopki nie zakoczy si proces rekultywacji wysypiska w Miano-wicach. Niestety nie ma nic za darmo - mieci w kocu i tak do nas wrc. Zapraszam do lektury! Andelika Modanowska, redaktor naczelna

  Gazeta bezpatna KURIER LOKALNY POWIATU KPISKIEGO

  Numer 18 (18) 29 padziernika - 13 listopada 2008 r.

  Z DRUGIEJ STRONY2

  O wojnie samolotowej juz mi si nie chce pisa, bo epopeje powstan na jej temat. Mona o tym, e po wywiadzie Lech Kaczyski mia do Moniki Olejnik powiedzie: znalaza si pani na mojej licie i wykocz pani. Kolejny cytat do kolekcji. Cie-kawe kto jeszcze jest na licie do wykoczenia? Na pewno pewna mapa w czerwonym z pewnej konferencji, moe te ten pan od spieprzaj dziadu. I ten od tego powie-dzonka odpowie za cytat z Prezydenta. Mczyzna nie przyznaje si do winy. Mczy-zn wskazali policjantom ludzie stojcy obok niego, ktrzy syszeli jak wykrzykiwa spieprzaj dziadu. Mczyzna mia blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. Za zarzucane mu przestpstwo grozi kara do 3 lat wizienia.A odkd to cytowanie twr-czoci autora jest obraz? Zbada cz posw PO alkomatem - taki pomys rzucia z sejmowej mwnicy posanka PiS Jolanta Szczypiska. Proponuj przebada wszyst-kich. A posanka Szczypiska zapomniaa ju, jak skandalicznie zachowywaa si na komisji w sprawie Ziobry. Trzeba byo j wtedy przebada alkomatem. Krzyczaa, dara si, mwia od rzeczy! No i PZPN na koniec. Afera za afer. Jak wybior Zdzi-ka, ktry ma zarzuty prokuratorskie i kojarzy si z obecnymi wadzami polskiej piki - to bdzie nard niezadowolony. Jak wybior Grzeka, ktry pikarzem dobrym by ale potencjau intelektualnego na prezesa nie ma, poza tym na przepisach pikarskich si nie zna (co wida byo w debatach kandydatw) - to nard bdzie niezadowolony. Jak wybior Tomka - zwizanego z ciemnym okresem rzdw Dziurowicza - to nard bdzie niezadowolony. Wic wychodzi na to, e jedyna opcja normalna to Zbychu, za ktrym wikszo Polakw murem stoi. Czy zwyciy normalno? Dowiemy si w czwartek. Chyba tylko w przypadku zwycistwa Zbycha kibice nie bd piewa na stadionach je.. PZPN. Poyjemy - zobaczymy. Wszyscy wiedz, e brat Jaro-saw (zapewne z tytuu czonkostwa w Radzie Bezpieczestwa Narodowego) spdza pracowity czas pod Warszaw, w Klarysewie, piszc program Odnowienia Siy Partii (OSP). Obiekt ten ma do szczegln histori. Willa wybudowana zostaa dla Edwar-da Gierka, ktry mieszka w niej przez prawie 10 lat, przewodzc polskim komuni-stom. Zapewne prezydent uyczy bratu swoich kucharzy, pokojwki i inn obsug. Kto za to paci? My. Nie czepiajmy si szczegw, bo przed nami niezwykle udany bal u Prezia. Prawie nikt na niego nie przyjedzie, ale staropolskie trunki - tradycyjna wdka, ubrwka oraz rne nalewki - bd si lay na prezydenckiej gali do woli. Kancelaria Prezydenta zaoszczdzi, bo za alkohol zapac producenci. A powanie, poniewa gros zaproszonych bal olao, to kancelaryja tuskoministrw sprasza... Ja te bym si przeszed - chociaby dla tych trunkw. A tak to musz napi si znowu sam. Wasze zdrowie Drodzy Rodacy z powiatu.

  Micha Zaczyk

  (Nie)trzewym okiem...

  Znanych i anonimowych...Region. 1 listopada - wito Wszystkich witych.

  ...dawnych i wspczesnych witych wspomina 1 listopada Koci katolicki. Uroczysto Wszystkich wi-tych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrzecijan. 1 listopada Koci oddaje chwa wszystkim witym, tym oficjal-nie uznanym i tym nieznanym z imienia. Popularna i najczciej uywana nazwa Dzie Zmar-ych okazuje si by bdna. Zgodnie z panujc w dzisiej-szych czasach kultur i obycza-jem, dzie 1 listopada jest jednym z najwaniejszych wit katolic-kich. Radujemy si z faktu, i du-sze naszych bliskich dostpiy a-ski spotkania z Bogiem w Niebie. Uroczysto Wszystkich wi-tych zdecydowanie rni si od Dnia Zadusznego (Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarych) przypadajcego na 2 listopada. Razem jednak Dzie Wszystkich witych i Dzie Zaduszny przy-pominaj prawd o wsplnocie Kocioa, obejmujcej witych w niebie, pokutujcych w czy-cu i yjcych jeszcze na ziemi.

  (red)

  Szanowni Mieszkacy oraz Gocie miasta Kpna!W zwizku z nadchodzcymi uroczystociami Wszystkich witych od 31 padziernika do 2 listopada br. zmieniona bdzie dotychczasowa organizacja ruchu drogowego w rejonie cmentarza parafialnego w Kpnie. Zmiany polega bd na: - wprowadzeniu na ul. Spdzielczej ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Wiosny Ludw do ul. Sienkiewicza,- wprowadzeniu na ul. Sienkiewicza ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Wiosny Ludw do ul. Wojska Polskiego.

  Prosz o zachowanie szczeglnej ostronoci w zwizku ze wzmoonym ruchem pojazdw.Nad Pastwa bezpieczestwem czuwa bd funkcjonariusze Policji i Stray Miejskiej.

  Burmistrz Miasta i Gminy KpnoPiotr Psikus

  R E K L A M A

  Uroczystoci1 listopada

  na cmentarzachpowiatu kpiskiego

  Bralin - 11:00 - Msza w. na nowym cmentarzu i procesjaNosale - 15:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaNowa Wie Ks. - 13:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaBaranw - 12:00- Msza w. na cmentarzu i procesjaMrocze - 10:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaDonaborw - 12:00 - Msza w. w kociele i procesjaGrbanin - 10:30 - Msza w. na cmentarzu i procesjaSupia p/Kpnem - 10:45 - Msza w. w kociele i procesjaBuczek Wielki - 12:00 - Msza w. w kociele i procesjaDarnowiec - 14:00 - Msza w. w kociele i procesjaProszw - 9:00 - Msza w. i procesjaKrzyowniki - 11:30 - Msza w. i procesjaRychtal - 10:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaDomasw - 14:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaSupia p/Bralinem - 12:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaTurkowy - 11:00- Msza w. w kociele i procesjaOpatw - 13:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaSiemianice - 12:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaLaski - 14:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaTrzcinica - 14:00 - Msza w. i procesjaKierzno - 12:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaMikorzyn - 13:00 - Msza w. w kociele i procesjaMyjomice - 11:00 - Msza w. w kociele i procesjaOlszowa - 14:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaHanulin - 14:00 - Msza w. na cmentarzu i procesjaKpno - 10:30 i 13:00 - Msza w. na cmentarzu i procesja

  W dniu 26 padziernika 2008 r. zmar w wieku 65 lat

  p. RYSZARD SCHEFFS

  dugoletni Dyrektor Pastwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kpnieoraz Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kpnie.

  Wyrazy wspczucia rodzinie zmarego oraz wszystkim bliskim mu osobom skadaj

  Burmistrz Miasta i Gminy Kpnowraz z pracownikami Urzdu Miasta i Gminy w Kpnie

 • Gazeta bezpatna KURIER LOKALNY POWIATU KPISKIEGO

  Numer 18 (18) 29 padziernika - 13 listopada 2008 r.

  INFORMACJE 3

  R E K L A M A

  Byy wjt gminy Bralin Ma-rian Kucharzak oskara obecnego wodarza gminy Ro-mana Wojtysiaka (na zdj. po prawej) oraz dyrektora miej-scowej Szkoy Podstawowej Adama Prubana (na zdj. po lewej) o pomwienia.

  W Sdzie Rejonowym w Kpnie odbya si rozprawa pojednaw-cza. Marian Kucharzak nie widzia moliwoci kompromi-su. Powstrzyma si take od jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie, stwierdzi tylko: - Chc broni swojego imienia. Roman Wojtysiak oraz dyrektor miej-scowej placwki Adam Pruban

  ubolewaj e sprawa znalaza finisz w Sdzie, nie czuj si winni. - Zostalimy pozwani do Sdu Karnego z powdztwa pry-watnego, e na Sesji Rady Gmi-ny 27 grudnia ubiegego roku, dokonalimy pomwienia osoby Mariana Kucharzaka. Rzecz do-

  tyczy wypaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop za rok 2004, 2005 i 2006 - powiedzia wjt Roman Wojtysiak. Obec-ny wodarz gminy Bralin na sesji poinformowa radnych, e wy-pata ekwiwalentu za niewyko-rzystany urlop nastpia ze za-maniem prawa, a chodzi o kwot ponad 20 tys. zotych. (dete)

  Trzech modych mczyzn, w wieku 19 lat, ktrzy w kwietniu tego roku wamali si do pomieszcze gospodar-czych zatrzymaa kpiska policja. Cz upw udao si odzyska. Zodzieje wamali si wtedy do budynkw gospodarczych nie-opodal osiedla domw jedno-rodzinnych w Kpnie. upem wamywaczy pady kable mie-dziane, drabiny metalowe, oraz zagszczarka do gruntu o cznej wartoci okoo 9.000 z. - Spra-w umorzono z powodu niewy-krycia sprawcw wamania, co nie oznaczao, e policjanci o tym wamaniu zapomnieli - wy-jania rzecznik kpiskiej poli-cji, sierant Gabriela Kurzawa. - Kada informacja w t