numer 2 (2)

Download Numer 2 (2)

Post on 09-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Numer 2 Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego - gazety bezpłatnej

TRANSCRIPT

 • Nr 2 (2) 19 marca 2008 r. Rok I

  FAKTY WYDARZENIA OPINIE KULTURA SPORT PROGRAM TV

  TV dodatek

  Cafe Lattez Artyst str. 22

  Listkiewiczo Euro 2012 str. 14

  Co z obwodnic?! str. 4

  14.000 zna start! str. 6

  TUNEL MIERCI

  str. 2

  Wydanie witeczne!

  8 ofi ar na krajowej 8

 • Gazeta bezpatna KURIER LOKALNY POWIATU KPISKIEGO Numer 2 (2) 19 marca 2008 r.2

  Drodzy Czytelnicy,Oddajemy w Wasze rce kolejny numer Gazety Bezpatnej Kurier Lokalny Powiatu Kpiskiego. Dzikujemy za zaufanie, jakim Pastwo nas obdarzylicie! Zostalimy absolutnie zaskoczeni tak duym zainteresowaniem ze strony Czytelnikw, a take naszych dotychczasowych Suchaczy, Widzw i Internautw.

  Mam nadziej, e drugi numer Gazety Bezpatnej Kuriera Lokalnego Powiatu Kpiskiego dostarczy Pastwu ciekawych i intrygujcych informacji z ycia naszego regionu, pomoe w codziennych sprawach oraz umili wolne chwile.

  Wydanie witeczne to rwnie okazja, by w imieniu caej redakcji przekaza Pastwu najserdeczniejsze yczenia zdrowych, spokojnych oraz radosnych wit Wielkiej Nocy w gronie rodziny, przyjaci i znajomych.

  Andelika Modanowskaredaktor naczelna

  TUNEL MIERCI

  Tunel mierci - tak kierowcy nazwali odcinek drogi kra-jowej nr 8 przebiegajcej przez gmin Bralin. Statystyki bij na alarm! Od pocztku roku

  na krajowej semce ycie stracio a 8 osb.Bezporedni przyczyn tych wszystkich tragicznych zdarze na pewno nie byy barierki za-montowane wzdu krajowej semki ale brawura kierow-cw. Nasuwa si jednak pytanie skoro na caym wiecie, buduje si szerokie drogi, stare podle-gaj modernizacji, a co za tym

  idzie poszerzaniu, to dlaczego na odcinku gminy Bralin drog zwono, a na pasie, ktry do tej pory by poboczem pooo-no kostk i tak powsta chodnik

  kosztem jezdni. Zupenym ab-surdem jest zamontowania barie-rek przy chodniku od strony pl, gdzie jedynym zagroeniem dla pieszego jest rw melioracyjny. Z nieofi cjalnych informacji wie-my, e na zwenie drogi bardzo narzekaj take kierowcy pogo-towia, stray poarnej i policji, ktrzy maj utrudniony dojazd do wypadku drogowego. Nieste-

  ty statystyki take nie przema-wiaj za argumentem poprawy bezpieczestwa na tym odcinku drogi. W roku 2007 na drodze krajowej nr 8, w obszarze dzia-

  alnoci KPP Kpno odnotowali-my 13 wypadkw drogowych, w ktrych mier poniosy 2 osoby. Niestety w tym roku statystyka jest poraajca. Na krajowej 8 zgino ju 8 osb powiedzia-a st. post. Gabriela Kurzawa Ofi cer Prasowy KPP w Kpnie. Za modernizacj drogi odpowie-dzialna jest Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad.

  Gmina Bralin, niewiele w tym zakresie miaa do powiedzenia stwierdzi wjt Roman Wojty-siak. Przy takich inwestycjach nie ma rozwiza idealnych, zawsze s plusy i minusy. Za-montowane barierki na pewno poprawiy bezpieczestwo pie-szych w centrum Bralina. Wida, e po cigu pieszo-rowerowym do Kpna i z powrotem jedzie wicej osb rowerami. Minusem jest to, e, zwenie drogi nega-tywnie pyno na prace sub ra-tunkowych, ktre nie kiedy maj problem z szybkim przedosta-niem si do wypadku czy kolizji doda Wojtysiak. Projektanci modernizacji drogi zasaniaj si cyframi, wyliczeniami na pa-pierku, twierdzc, e jeli samo-chody jad przy krawdzi drogi, to wwczas bez problemu rod-kiem jezdni mone przejecha trzecie auto. Szkoda e kto w tych wszystkich wyliczeniach zapomnia uwzgldni wysepki zamontowanej na rnych od-cinkach na rodku jezdni. Moe warto czasem pokierowa si tym co przynosi ycie. Nie mo-na wykluczy, e nagle komu np. popsuje si samochd i co za tym idzie powstan kolejne utrudnienia w ruchu. Przeciwko montaowi barierek protestuj mieszkacy kilku wiosek, jak np. Perzowa, gdzie jak mwi nie chc takiego bezpieczestwa u siebie. Wyglda na to, e GDD-KiA planuje monta barierek praktycznie wzdu caej drogi od Sycowa do Wieruszowa. Jest to bowiem program pilotaowy, a wic nie mona wykluczy, e podobnie bd wyglda inne drogi.

  (dete)

  WESOYCH WI T, SMACZNEGO JAJKAORAZ MOKREGO DYNGUSA

  YCZY RE DAKCJAKURIE RA LOKALNEGO,RADIA I T ELEWIZJI SUD

  Tomek:Bagam zlikwidujcie te barierki na semce!!!izka chojcin:USUCIE TE BARIERKI odkd JE POSTAWILI TO JEST CORAZ WICEJ wypadkw nev:barierki - barierki i jeszcze raz barierki... W caym normanym wiecie, przy coraz wikszym nateniu samochodw dy si do tego by drogi byy szersze - tylko u nas ogranicze si je barierkami... TOTALNA GUPOTA. Niech znaj-dzie si cho jeden KIEROWCA ktry wypowie si pozytywnie o barierkach (poza tym ktry na nich zarobi) a przeprosz na tym forum... Kto te ofi ary

  wemie na swoje sumienie???Gall anoim:po co s te barierki krajowa 8 to po prostu TUNEL MIERCIwojtek:wogle ta caa bezpieczna 8 to jest niebezpieczna 8 a te barierki to moe i s dobre, ale jak stoj na hali produkcyjnejAnonim:po co s te barierki? ;/ przecie nie ma nawet gdzie uciec eby uchroni sie od wypadku, zjecha na pobocze, itd.; kto to wymyli... brak sw, tak nie powin-no by... ;/

  Wypowiedzi internautw z naszej strony www.radiosud.pl:

  Szanowni Pastwo,piszcie do nas,komentujcie,

  podpowiadajcie tematy,informujcie

  o problemach.

  Czekamy na Pastwaopinie na

  www.radiosud.ploraz pod numerem

  telefonu:062 58 315 70

  lub adresem pocztyelektronicznej:

  redakcja@radiosud.pl

  INFORMACJE

 • 3Pijany wpad w BorkuBlisko 1,5 promila alkoholu wydmucha w policyjny alko-mat 49-letni mieszkaniec gmi-ny Rychtal zatrzymany przez patrol kpiskiej policji. M-czyzna kierujcy samochodem fi at wpad w miejscowoci Borek, w gminie Trzcinica, w miniony wtorek, 11 marca. Po-stpowanie w tej sprawie pro-wadzi Komenda Powiatowa Policji w Kpnie. 49-latek naj-prawdopodobniej straci prawo jazdy. (maw)

  Wamania w Skoro-szowieW miejscowosci Skoroszw nieustalony dotd sprawca po uprzednim przeciciu kdek zabezpieczajcych bramy ga-raowe w zabudowie szere-gowej wszed do trzech kolej-nych garay skd zabra w celu przywaszczenia akumulator, agregat prdotwrczy, radio-odtwarzacz, wkady lusterek o cznej wartoci 2.700,00 z. na szkod osb prywatnych. Zodzieja cay czas szuka po-licja. Funkcjonariusze apeluj jednoczenie o to, by nie zosta-wia w samochodach cennych przedmiotw. (maw)

  Ukradli aparatAparat fotografi czny marki samsung wraz z kart pamici skradziono w sobot, 7 marca w jednym z kpiskich skle-pw przy ulicy Wawrzyniaka. Zodziej wykorzysta nieuwa-g sprzedawcy. Poszkodowany wyceni poniesione straty na kwot 300 zotych. Postpo-wanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji z Kpna. (maw)

  Kaliski sdzia straci immunitet?Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach wystpia do sdu z wnioskiem o uchylenie immunitetu kaliskiemu s-dziemu Tadeuszowi S. 60-let-ni mczyzna rok temu mia pobi 12-letni dziewczynk. Incydent mia miejsce przed jednym z blokw przy ul. Ko-nopnickiej w Kaliszu. Z rela-cji poszkodowanej wynika, e sdzia wybieg z mieszkania, zabra pik i uderzy 12-latk w twarz. wiadkami byy jej koleanki. Prokuratura zna-laza podstawy do wszczcia ledztwa. Przekazano je do Skierniewic. Wszyscy wiad-kowie zostali ju przesuchani. Wszystko wskazuje na to, e sdziemu zostan przedstawio-ne zarzuty. (maw)

  INFO-RAPORTTragiczna mier motocyklistyChojcin. 19-latek zgin w tragicznym wypadku drogowym

  Wszystko wskazuje, e zawi-ni kierujcy tym ostatnim mczyzna. 29-letni mieszkaniec gminy Blizanw najprawdopo-dobniej podj manewr skrtu w lewo. Wymusi pierwszestwo. Rozpdzony motor z impetem uderzy w mask forda. Sia ude-rzenia byo ogromna. 19-latek ja-dcy yamach z du prdkoci nie mia adnych szans na prze-ycie. Ponis mier na miejscu. Motocykl dosownie rozsypa si na czci. Ciaa denata dugo nie mona byo wydosta spod roz-bitego auta. Nie wiadomo jesz-cze, czy by trzewy. Ustali ma to zarzdzona przez obecnego na miejscu wypadku prokuratora sekcja zwok. Kierowca transita

  w szoku powypadkowym zosta odwieziony do szpitala w Kp-nie. Tam miaa zosta pobrana mu krew do bada na zawarto alkoholu.

  Na drodze krajowej nr 8 byskawicznie ustawi si gigantyczny korek. Policja nie miaa moliwoci, by przygo-towa objazdy dla ciarwek. Auta osobowe kierowano jedn z bocznych drg, Po kilkudzie-siciu minutach ruch odbywa si wahadowo. Jest to kolejny, tragiczny wypadek w ostatnim czasie na krajowej semce.

  (maw)

  19-letni mieszkaniec Bralina zgin w tragicznym wypadku drogowym w podk-piskim Chojcinie. Motocykl, ktrym podrowa zderzy si czoowo z dostaw-czym fordem transitem. Do tragedii doszo w poniedziaek, 10 marca kilka minut po godzinie 14.

  Bjka w nocnymklubie

  W minion sobot, 8 mar-ca o godz. 05:35 dyur-ny kpiskiej policji otrzyma informacj o bjce w jednym z nocnych lokali na terenie gm. Perzw. Patrol policjantw na-tychmiast wyruszy na miejsce. Funkcjonariusze weszli do lo-kalu w momencie gdy bijaty-ka jeszcze trwaa. Na widok mundurw, jeden z bijcych si mczyzn rzuci si do uciecz-ki. Jednak bezskutecznej, gdy zosta zatrzymany. Zatrzymani zostali rwnie pozostali uczest-nicy rozrby. Mczyni w trakcie interwencji zachowywali si bardzo agresywnie i wulgar-nie zwracali si do policjantw. Dwch z zatrzymanych agreso-rw jest znanych policji z wcze-niejszych swoich wyczynw.

  Maj na swoim koncie rozboje, kradziee oraz zniewaanie poli-cjantw. Caa trjka sprawcw to mieszkacy powiatu wieluskie-go, w wieku od 25 do 27 lat. Policjanci ustalili przebieg zaj-cia. Ot, do dwch siedz-cy przy stoliku mieszkacw powiatu kpiskiego, podeszli zatrzymani mczyni i bez ad-nego powodu wszczli bjk. Zabrali te zaatakowanym doku-menty oraz pienidze w kwocie 3.5 tys. zotych. O brutalnoci rozbjnikw wiadcz obraenia napadnitych. Jeden z mczyzn ma zaman uchw i nos, a dru-gi wybity zb i rany na twarzy. Wszyscy mczyni, zarwno zatrzymani jak i pokrzywdzeni, byli nietrzewi.

  (maw)

  Kpiscy policjanci zatrzymali trzech mieszkacw powiatu wieluskiego. Sprawcy wpadli w rce strw prawa kilka-nacie minut po tym jak pobili i okradli klientw lokalu nocnego. Mczyznom grozi k