numer 2/2012

Download Numer 2/2012

Post on 11-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • N11Is it the time

  to redefineemerging markets?

  To Zalezy

  .

  Niezaleny Magazyn Studencki

  Nr

  3/20

  12ISSN 2084-7874

 • Ksik, ktr ostatnio reklamuj na prawo i lewo jest Mr. China Tima Clissolda. Sprowadzajc t niezwyk i autentyczn opowie do jednego zdania, jest to historia dwch facetw, ktrzy w por zorientowali si, co bdzie si dziao w Chinach i polecieli tam, uzbrojeni w miliony dolarw, by z marszu konsolidowa cae brane. Ostatecznie ponieli sromotn klsk. Pienidze i umiejtnoci, ktre wynieli z topowych instytucji, przegray w starciu z tym, co zastali na miejscu. Pomimo tego, i Chiny cigle rosy, oni sami brnli w kolejne problemy, ktrych rozwiza nie potrafili cigani przez nich eksperci i psy wojny biznesu. Ksika ta wietnie obrazuje, jak na pierwszej linii frontu wyglda inwestowanie w emerging markets. Wiele podobnych sytuacji wydarzyo si rwnie i w Polsce. Znamy przecie perypetie firm, ktre wyruszyy na podbj wyzwolonego kraju, ale musiay si wycofa, gdy tutaj wci obowizyway inne zasady gry. Pomimo tych poraek zarwno Chiny, jak i Polska, byy w grupie pastw uczestniczcych z sukcesami w globalnym wycigu konwergencji. Wycig ten doprowa-dzi te do innego typu rywalizacji. Jest ni gwkowanie na temat nowych punktw na mapie wiata, ktre bd zapewnia wysokie stopy zwrotu. Kraje BRICS (Brazil, Russia, India China, South Africa), MIKT (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey), N11 (Next Eleven Economies), a przy okazji i PIIGS, bardzo szybko przewdroway z raportw bankw inwestycyjnych do publikacji naukowych. Rwnie i w trakcie wrzeniowego Forum Ekonomicznego w Krynicy, pord wypowiedzi politykw i naukow-cw, najsilniej przebi si gos dra Jana Kulczyka, ktry nawoywa do otworzenia si na Afryk. Kon-tynent ten niewtpliwe bdzie rs, jednake kady potencjalny Mr. Africa bdzie musia pamita, e sukcesu nie zapewni mu jedynie otwarta gospodarka, zderegulowany rynek i masy niezaspokojonych konsumentw.

  Majc to na uwadze postanowilimy powici tej tematyce dwa artykuy w kolejnym, trzecim ju wy-daniu To Zaley. Opisujemy potencjalne korzyci i zagroenia pynce z inwestycji krajw N11 oraz sprawdzamy jedn z najstarszych koncepcji inwestycyjnych jak s kraje BRICS.

  Miej lektury!

  Redaktor Naczelny

  W poszukiwaniu nowych moliwoci

  Editorial

  Spis treci ARTYKU GOCINNY Refleksje gracza giedowego ALBERT ROKICKI 4

  RYNKI KAPITAOWE GPW przesiada si do Pendolino BARTOSZ WASILEWSKI 6 Rynek Catalyst w poszukiwaniu atrakcyjnych okazji inwestycyjnych SZYMON KAMISKI 8

  TEMAT NUMERU Jedenacie szans wedug Goldman Sachs MATEUSZ NIEWISKI 10

  MAKROEKONOMIA Kraje BRIC koncepcja inwestycyjna czy chwyt marketingowy? BARTOSZ JURA 16 QE kto zyskuje, kto traci? DAMIAN OLKO 20

  REDAKCJA TO ZALEY POLECA Akademia Mediw Rekrutacja do III edycji 22

  WIAT Czy warto dywersyfikowa rda regulacji? MARCIN SENDERSKI 24

  PRAWO FATCA czyli nie ukryjesz si przed USA DOROTA MALINOWSKA 27

  EDUKACJA Stawka POLONIA a mechanizmy transmisji polityki monetarnej PRZEMYSAW PRYSZCZ 30 Droga spki na rynek NewConnect PIOTR ZYGMANOWSKI 34 Saba edukacja finansowa Polakw doprowadza do tragedii KAMIL MICHALAK 36

  RELACJE Emerging Markets Business Summit JAKUB FLORKIEWICZ 38 Dokd zmierza strefa euro? JAROSAW GRSKI, JAN JCZMYK 40

  SYLWETKI Henry Kravis KAJA GOLONKIEWICZ-RYBSKA 44 Jeff Bezos PIOTR SIDORUK 46

  ENGLISH SECTION Tobin or still not Tobin: Did the financial crises change our minds? ROMEDIUS TROBERG 48 The Real Estate Market as Tulipomania 2.0 ERIK MERKUS 50

  Redaktor Naczelny Jan Jczmyk Redaktor Prowadzcy Przemysaw Pryszcz

  Projekt, skad, korekta Agnieszka urawskaKorekta sekcji anglojzycznej Matuesz NIemiec

  Strona internetowa tozalezy.pl Ewa Dbska

  Kontakt: redakcja@tozalezy.pl

  Wydawca:

  Koo Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego

  Traditionally, we continue to provide readers with English Section in To Zaley magazine. This time you can find a contribution from two new editors. One of them, Romedius Troberg, introduces you to the idea of financial tax, commonly known as the Tobin tax for short term currency trans-actions. We are all aware that in todays world fast-growing technology means that even nanoseconds could make a difference on the financial markets. The so called HFT (High Frequency Trading) becomes nowadays something common and it tends to generate huge price movements, especially during crises. More and more hedge funds and financial institutions try to overtake each other in seeking mispriced instruments in order to make fast money. The question is whether we really want such financial mar-kets? Well, if all you have is a hammer, every problem looks like a nail And maybe we should just re-consider modern methods of trading.

  In the second article Erik Merkus familiarizes us with the current situation in the real estate market in the Netherlands. We know that history likes to repeat itself and Erik tries to answer the question whether we will see the next Tulipomania bubble in the Dutch housing market.

  I am happy to invite you to read English Section because it is a really good piece of work. I would also like to express my gratitude to Romedius and Erik for their contribution. Thank you!

  Przemysaw PryszczEditor at To Zalezy

 • Artyku gocinny4 Artyku Gocinny 5

  Zwycistwo tylko cieszy,

  poraka uczy Wchodzc na rynek finansowy, naley liczy si, e ta pierwsza, dua poraka prdzej czy pniej nadejdzie i trzeba odpowiednio wczenie przygotowywa si na ni. Pamitajmy, e to reakcja na niepowodzenie i sposb, w jaki zareagujemy, bd by moe determinoway nasz dalsz przyszo. Trzeba kad porak traktowa jako poyteczn lekcj w drodze do uzyskania statusu dojrzaego inwestora. Ja, po dwunastu latach samodzielnych inwestycji, mog zapewni, e gry na giedzie nie da si nauczy, j trzeba przey. To rynek finansowy bowiem jest najlepszym z moliwych nauczycieli i to on mwi nam, czy mamy racj czy nie. Nikt inny! Paradoksalnie zatem, im wicej bdw popenimy, tym wicej si nauczymy i prdzej zrozumiemy reguy panujce przy inwestowaniu kapitau. Kto mgby powiedzie, e moe przytrafi si sytuacja, w ktrej pocztkujcy inwestor bdzie dokonywa samych udanych zagra prze dugi czas. Owszem, jest to moliwe i w wiecie inwestycyjnym nazywane jest szczciem pocztkujcego, tym niemniej jest to co najgorszego, co moe si przytrafi raczkujcemu inwestorowi! Mody inwestor popada wtedy w samozachwyt i poczucie boskoci. To ja jestem Bogiem zaczyna piewa, i staje si coraz wikszym niewolnikiem tego przekonania. Kiedy rynek zaczyna i w przeciwn stron, przez bardzo dugi czas zaprzecza rzeczywistoci i udzi si, e przecie skoro on tak twierdzi, to rynek musi kiedy w kocu zawrci. Podsumowujc, naley zawsze by pokornym

  wobec rynku i traktowa kad porak jako bezcenn lekcj, a im ona jest wiksza, tym wiksza jest szansa na to, e wycigniemy z niej naleyte wnioski. Jak to mwi mj znajomy inwestor poraki musz bole i stosuje pewn, podchodzc pod masochizm technik, a mianowicie biczuje si przypominaniem o poniesionych stratach w przeszoci poprzez czytanie prowadzonego przez siebie skrupulatnie dziennika transakcji.

  By zwycionym i nie ulec to

  zwycistwo, zwyciy i spocz na laurach

  to klska Jzef Pisudski (1867-

  1935)Jak ju zdylicie si zorientowa, to paradoksalnie poraki i niepowodzenia czyni z nas tymi, kim jestemy. To one ksztatuj nasz osobowo i rzebi nasz charakter. Dlatego nigdy nie naley si poddawa. Naley zawsze mie mentalno ludzi i elfw z Dwch wie J.R. Tolkiena, jak mieli podczas obrony Helmowego Jaru. Nie jest wane to, co nas czeka i jak zowrogie siy stan nam na drodze, nigdy nie moemy

  przesta walczy, gdy jeli w co bardzo wierzymy, to jest nadzieja, e pojawi si Gandalf na biaym koniu i nam w tych trudnociach pomoe. Jednak tym biaym rycerzem, Gandalfem, nie bdzie jaka fikcyjna posta, mityczny czarodziej czy anio, ale my sami. To my moemy dokonywa cudw i pokonywa samych siebie w nawet najciszych momentach. Na tym bowiem polega w gruncie rzeczy inwestowanie na cigej, niekoczcej si walce z najwikszym przeciwnikiem jakiego mamy, a mianowicie z samym sob. Nie jeste Bogiem, wiem, e zawiod w tym momencie wiele osb, nie jeste pewnie nawet jednym z najlepszych ludzi na wiecie, ale jeli pokonasz siebie i to zrozumiesz, moesz naprawd bardzo duo osign na rynkach finansowych. Rynek finansowy sam dokonuje co roku naturalnej selekcji po tej pierwszej, wielkiej porace wikszo modych inwestorw si poddaje i porzuca gied na duszy czas. Wielu zranionych amatorw, szybkiego i atwego zarobku przeywa tak wielk traum, e ju nigdy nie wraca Dlatego chciabym w tym miejscu jeszcze raz podkreli, e poraka jest nieunikniona, ale reakcja na ni zadecyduje o tym, czy staniemy si inwestorami sukcesu.

  Zostaem poproszony o napisanie artykuu do magazynu, ktrego odbiorcami s w wikszoci studenci i dosy sporo czasu zaja mi odpowied na pytanie: o czym mgbym napisa?. Sam byem kiedy studentem i mam z tym okresem wspaniae wspomnienia, aczkolwiek nie chciabym za nic w wiecie cofn si w czasie z powodu, ktry moe wielu z was zaszokowa. Poziom mojego postrzegania wiata by bowiem zgoa odmienny od tego jaki jest obecnie. Po drodze popeniem wiele bdw, jakich ju z pewnoci nigdy nie popeni. Aby z kolei nie straci niczego z tamtych lat, musz codziennie szkoli w sobie umiejtno podtrzymywania tamtej energii, tamtego romantycznego wrcz niekiedy zapau. Jedyn przewag nad, cytujc klasyka, rednio starszym trzydziestolatkiem, jest bez wtpienia wielki optymizm i zapa dwudziestolatka, oraz jego wielka energia yciowa. Tak jak bokser wagi cikiej, ktry jeszcze nigdy nie otrzyma cikich ciosw, wydaje si wam, e jestecie niepokonani i moecie zawojowa wiat. Tak, to prawda, kady z was ma taki potencja i takie moliwoci, jeli w nie uwierzycie, ale uwierz