numer: 2/2014

Download NUMER: 2/2014

Post on 28-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Azory, Bronowice Wielkie, Grka Narodowa, Krowodrza Grka, Prdnik Biay Wschd,Prdnik Biay Zachd, os. Prdnicka, Tonie, Witkowice, abiniec

  nr 2/2014 (235) ISSN 1427-9053egzemplarz bezpatny

  PISMO RADY DZIELNICY IV PRDNIK BIAY

  do bazgrow! s. 2 i s. 6DNI DZIELNICY IV PRDNIK BIAY 2014

  DZIE DZIECKA W DWORKU 8

  FESTYN AZORSKI 9

  TURNIEJ PIKI NONEJ 10

  KONKURS FOTOGRAFICZNY 10, 16

  fot. MARIUSZ BEMBENEK

 • 2 GAZETA LOKALNA 2/2014

  Walczmy z bazgroamiProblem zamalowywania cian budynkw wulgaryzmami lub innymi bohomazami

  jest wszystkim nam znany i uciliwy. Powszechnie rwnie wiadomo, e nie ma spo-sobu na upilnowanie odmalowanej elewacji. Jedynym rozwizaniem byoby postawie-nie odpowiedniego funkcjonariusza czy stra przy kadej cianie, co z oczywistych powodw nie jest moliwe. Nie mona jednak rozkada rk i nic nie robi lub co gorsza udawa, e problemu nie ma Bazgroy rnej treci pojawiaj si zarwno na budynkach publicznych, jak i prywatnych. Jako przewodniczcy dzielnicy kilku-krotnie wywoywaem ju dyskusj na temat nielegalnego graffiti. Pojawiay si rne pomysy i inicjatywy, skadane byy apele i proby do stray miejskiej i policji. Dziaania te nie przyniosy podanych efektw, nie oznacza to, e zamierzamy, jako dzielnica si podda wrcz przeciwnie. Sprawa jest cay czas ywa, postanowilimy wic skorzysta z dowiadczenia tych, ktrzy maj swoje sukcesy na polu walki z obszczy-murkami, bo tak nazywa ich inicjator Pogromcw Bazgrow, Waldemar Domaski. Dlatego nasza Dzielnica IV zawara sojusz z Pogromcami Bazgrow, dziaajcymi do tej pory na osiedlu Kliny. Pierwsze dziaanie, jakie podjlimy na terenie dzielnicy to walka z bazgroami na przychodni przy ul. Pachoskiego na Prdniku Biaym Zachd. Pojawi si pomys zagospodarowania elewacji budynku przychodni pozytywnym przekazem i praw-dziwym graffiti. Ta-kim, ktre nie szpe-ci, ale w nawizaniu do funkcji budynku dodaje mu kolo-rytu, poprawiajc jego estetyk. Pro-jekt malunku, ktry mia powsta na przychodni zosta wyoniony wrd projektw przygo-towanych przez studentw Uniwer-sytetu Pedagogicz-nego. 9 czerwca, pod kierunkiem profesora Piotra Jargusza rozpoczli oni prace, ktrych fina, mimo niesprzyjajcej deszczowej aury nastpi 14 czerwca, w sobot, przy udziale miesz-kacw. W pracach pomagali rwnie pracownicy Miejskiego Przedsibiorstwa Oczyszczania, Zarzdu Budynkw Komunalnych w osobie Pani Anny Dunajskiej, byli rwnie radni dzielnicy i oczywicie Pogromcy Bazgrow. Obecno swoj zaznaczya rwnie stra miejska i policja. Niestety i tym razem obszczymurki day zna o sobie elewacj zamalowano wulgaryzmami. W efekcie 5 lipca wszyscy wyej wspomniani oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Prdnik Biay odmalowali graffiti. [wicej o akcji piszemy na stronie 6.]

  Jak Pastwo widz, to temat nieatwy, nawet, jeeli wiele zainteresowanych stron wsplnie prbuje zaj si spraw. Namalowanie bohomazw czy bazgro-w to kilka sekund. Prosz, by opisany przykad nie zniechca Pastwa, a wrcz przeciwnie mobilizowa do wsplnej walki z bazgroami. Jako Rada Dzielnicy IV deklarujemy kolejne tego typu akcje. Zapraszamy do wsppracy zarzdy wsplnot mieszkaniowych z Azorw i Krowodrzy Grki (termin planowanej akcji 23 sierp-nia), oraz Prdnika Biaego Wschd (30 sierpnia). Liczymy na Pastwa odzew. Pokacie, e naprawd macie do bazgrow. Mieszkacy chccy wzi udzia w akcji oraz wsplnoty mieszkaniowe prosimy o zgaszanie si do biura dzielnicy na adres e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl lub pod numerem telefonu: 12 638 10 12.

  OKIEMPRZEWODNICZCEGO

  DYURY ZARZDUDZIELNICY IV PRDNIK BIAY

  PrzewodniczcyJakub Kosekczwartki: 3, 10, 24 lipca;7, 21 sierpnia; 11, 18, 25 wrzenia;w godz. 17.00-18.00

  WiceprzewodniczcyGrzegorz Chmurzyskiwtorki: 15, 29 lipca; 6, 20 sierpnia; 9, 23 wrzenia; w godz. 15.30-16.30

  Czonkowie zarzduponiedziaki, w godz. 17.00-18.00

  Mariusz Bembenek(praworzdno i bezpieczestwo, informacja i promocja, GazetaLokalna)7, 21 lipca; 1, 15 wrzenia, Stefan Figiel(infrastruktura, ochrona rodowiska i zagospodarowanie przestrzenne)14 lipca; 14, 18 sierpnia;8, 22 wrzenia,Joanna Sadowy(edukacja i kultura, sport, sprawy spoeczne)28 lipca; 11, 25 sierpnia; 29 wrzenia

  DYURY RADNYCHDZIELNICY IV PRDNIK BIAY

  Hermina Bulkawrzesie: pitki; w godz. 14.00-16.00Ireneusz Lisiaksierpie, wrzesie:czwartki; w godz. 16.00-17.00Magorzata Wyrwiska-Cielaklipiec, sierpie: czwartki;wrzesie: pitki;w godz. 15.00-16.00

  DYURY ODBYWAJ SI W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY

  BIURO RADY

  Przyjmuje strony w dni powszednie: poniedziaki, w godz. 9.00-16.00 wtorki, w godz. 10.00-18.00 rody, w godz. 11.00-18.00 czwartki, w godz. 12.00-16.00 pitki w godz. 9.00-16.00

  RADA i ZARZDDZIELNICY IV PRDNIK BIAYul. Biaoprdnicka 331-221 Krakw(Zajazd Kociuszkowski)

  tel./fax 12 638 10 12e-mail: rada@dzielnica4.krakow.plwww.dzielnica4.krakow.pl

  Bazgroy na os. Azory

 • 3GAZETA LOKALNA2/2014

  Pozytywne efekty mobilizacji mieszkacwPragn si z Pastwem podzieli sukcesem, jaki odnielimy wsplnie z miesz-

  kacami Grki Narodowej, Prdnika Biaego Wschd i Witkowic. Sprawa dotyczy komunikacji miejskiej oraz efektw zeszorocznego sondau na jej temat. By to pierwszy tego typu sonda w naszej dzielnicy i prawdopodobnie w caym miecie. Skala przedsiwzicia bya spora obejmowaa trzy osiedla. Temat by bardzo wany komunikacja dla tych osiedli. Przypomn, e zrodzi si w Zarzdzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu pomys zabrania z Grki Narodowej i ul. Kunicy Kota-jowskiej autobusu 115 i skierowanie go ul. Mackiewicza, a mieszkacy Prdnika Biaego Wschd mieli straci autobus na 503 na rzecz Grki Narodowej. Problem w tym, e w ten sposb cz Grki Narodowej (ul. Kunicy Kotajowskiej) oraz cze Prdnika Biaego Wschd (os. Bociana, os. Mozarta, mieszkacy ul. Siewnej, Szafirowej oraz ul. Zawodzie) traciaby lini autobusow (odpowiednio 115 lub 503). W sondau mieszkacy opowiedzieli si za pozostawieniem linii 115 bez zmiany trasy. Teoretycznie autobus 503 mia zosta przeniesiony na Grk Narodow. Po sondau, w ktrym wzio udzia prawie 1 500 osb, Zarzd Dzielnicy IV wystosowa pismo do ZIKiT z informacj o wynikach, ale te ze wskazaniem, jak duym zaintere-sowaniem cieszy si sonda, co jednoznacznie wskazuje na bardzo due potrzeby komunikacyjne osiedli Grka Narodowa i Prdnik Biay Wschd. Zwrcilimy uwag na konieczno uzupenienia ewentualnej wyrwy powstaej po zabraniu autobusu 503 z Prdnika Biaego Wchd. W efekcie kocowym trasy autobusw nie ulegy zmianie, a z czasem ZIKiT wprowadzi now lini 169 na Grk Narodow os. Gotyk, osiedle, ktre nie posiadao adnego autobusu.

  yeczk dzieg-ciu pozostaj dwie sprawy. Po pierw-sze trzeba byo tak duej akcji, aby powstrzyma na pierwszy rzut oka krzywdzce miesz-kacw zmiany, po drugie tylko os. Gotyk zyskao dodatkowy trans-port, ktrego swoj drog potrzebowa-o. Oczywistym jest bowiem, e Prdniki Biae (Wschd i Za-chd) powinny do czasu powstania linii tramwajowej otrzyma z powrotem lini 114, o co na razie bezskutecznie zabiega Rada Dzielnicy IV.

  Na koniec pragn podkreli bardzo due zaangaowanie mieszkacw w sonda i podzikowa za udzia w nim. Na uwag zasuguje rwnie oddolne zorganizowanie i zaangaowanie w wiele akcji, nie tylko w walce o nowy autobus mieszkacw Grki Narodowej, dziki ktrym w duej mierze powstaa linia 169.

  JAKUB KOSEKprzewodniczcy Rady i Zarzdu Dzielnicy IV Prdnik Biay

  fot. JOANNA DOLNA

  Powstaa nowa linia autobusowa 169

  DYURYSTRAY MIEJSKIEJ

  DYURY RADNYCH MIASTAw siedzibie RADY DZIELNICY

  Janusz Chwajo17 lipca21 sierpnia18 wrzenia czwartki, w godz. 18.00-19.00

  Teodozja Maliszewska11, 25 lipca8, 22 sierpnia12, 26 wrzeniapitki, w godz. 16.00-17.00

  Stranicy rejonowiz Oddziau Krowodrza

  Stray Miejskiejpeni dyur w siedzibie

  Rady Dzielnicy IV Prdnik Biay,w pierwszy i trzeciczwartek miesica,w godz. 16.00-17.00

  BEZPATNEKONSULTACJEPRAWNEZapraszamy w rody:2 lipca, 6 sierpnia,3 wrzenia, 1 padziernika;w godz. 14.00-17.00

  Biuro Dzielnicy IVPrdnik Biay,ul. Biaoprdnicka 3

  Porad udzielaj prawnicyz KancelariiRadcy PrawnegoAgnieszki Rembiesy,Krakw, ul. Lea 12A/2

  do bazgrow!

  zamaluj je z nami! Azory 23 sierpnia | Krowodrza Grka 23 sierpnia | Prdnik Biay Wschd 30 sierpnia

  ZAPRASZAMY MIESZKACW I WSPLNOTY MIESZKANIOWEczekamy na zgoszenia: tel. 12 638 10 12, e-mail: rada@dzielnica4.krakw.pl

 • 4 GAZETA LOKALNA 2/2014

  W czasie XLIX sesji rady dzielnicy, ktra odbya si 10 kwietnia 2014 r. radni podjli 15 uchwa.

  I Przyjto Przeniesiono rodki (2 200 z) w planie finansowym wydatkw dzielnicy w 2014 r. z zakupu usug pozostaych na zakup materiaw i wyposaenia. Dokonano korekty listy rankingowej zada powierzonych na 2014 r. w za-kresie tworzenia, modernizacji i utrzymania zielecw i skwerw wraz z ma architektur, ogrdkw jordanowskich i osiedlowych placw zabaw (wersja aktualna L sesja rady dzielnicy). Dokonano korekty zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Fi-nansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2013-2014: modernizacja ul. Ryckiego (jednostka realizujca: Zarzd Infrastruktury Komunalnej i Transportu): 2013 wykonanie projektu (22 000 z zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z owietleniem wydatkowano 15 375,00 z), 2014 kontynuacja opracowania projektu wraz z realizacj (407 160 z zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z owietleniem). Zmieniono zakres rzeczowy zadania dotyczcego Klubu Seniora na Azo-rach, ujtego w uchwale nr 610/XLVIII/2014, z dofinansowania adaptacji pomieszcze i wyposaenia, na wspfinansowanie remontu i wyposaenia nowo przydzielonego lokalu na Azorach przy ul. Weissa 8, na potrzeby Klubu Seniora (15 000 z). Zmieniono zakres rzeczowy zadania dotyczcego Centrum Kultury Dworek Biaopradnicki, przyznanego uchwa 592/XLVI/2014, z zadania: spotkania Wigilijne i Wielkanocne dla seniorw (6 000 z), na zadanie: spotkania Wigilijne i Wielkanocne dla seniorw (4 000 z) oraz wyjazdy integracy