numer 3 19 marca 2018 aktualnoŚci - .górski j. fizjologia wysiłku i treningu fizycznego pzwl

Download Numer 3 19 marca 2018 AKTUALNOŚCI - .Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego PZWL

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Numer 3 19 marca 2018

Wpyw ruchu na serce Wystpowanie wikszoci chorb cywilizacyjnych niejestzdarzeniemlosowym,alemidzyinnymi,efektembrakuaktywnocifizycznej.Wysiek fizyczny mona zmierzy oceniajc objtopobieranego przez organizm tlenu. Na tzw. puaptlenowy, maj wpyw czynniki zwizane z czynnociukadusercowo-naczyniowego,ukaduoddechowegoi czynniki zwizane z miniami szkieletowymi np.ilo naczy wosowatych znajdujcych si w tkanceminiowej.Ukadkreniaadaptujesidowysikupoprzezzmianywpracysercasercemocniej iszybciejsikurczy,cowpywanawikszedostarczanietlenudopracujcychmini szkieletowych. Podczas wysiku fizycznego80-85%krwipompowanejprzezsercewciguminutyjestdostarczanejdominiszkieletowychorazwzrasta4krotnieprzepywkrwiprzeznaczyniawiecowe.

Regularnytreningwpywanaserce,przedewszystkimzwalniajc czynno serca poprawia odywieniekomrek minia sercowego i zwiksza ilo tlenudostarczanegodotychkomrek.Dzikitemuzwikszasiwydolnokomrekminiowychiichzdolnodo

1

Modyfikowalne czynniki ryzyka chorb serca:

1. Palenie tytoniu,

2. Wysoki poziom cholesterolu,

3. Siedzcy tryb ycia,

4. Nadwaga,

5. Otyo.

J e e l i p r z y j r z y m y s i powyszym czynnikom ryzyka wida ju na pierwszy rzut oka, e aktywno fizyczna moe wpyn na cztery z piciu.

Zatem doczajc zaplanowan aktywno fizyczn do swojego planu dnia, trzeba jeszcze tylko rzuci palenie, aby znacznie zmniejszy ryzyko choroby serca.

AKTUALNOCI Spacer po Zdrowie - zapro swojego lekarza

Projekt finansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Numer 3 19 marca 2018

przyjmowania i efektywniejszego zuywania tlenu.Jeeliorganizmpotrafilepiejzuywadostarczonytlen,czowiek czuje si peen energii. Ju po okoo 2tygodniach regularnych wicze czujemy si silniejsi imniejzmczeni.Toniejakopierwszeefektytreningu.

W duszej perspektywie aktywno fizycznaprzyczynia si do zmniejszenia poziomu cholesteroluLDLitrjglicerydw,zwikszeniapoziomucholesteroluHDL, zmniejszenia masy ciaa i zmniejszenieinsulinoopornoci. Wszystkie te zmiany zmniejszajryzykowystpieniachorobyserca.

Regularny trening obnia rwnie cinienie ttnicze.Najbardziej prawdopodobnym mechanizmem jestzmniejszenie oporu w maych obwodowychnaczyniach krwiononych, poprzez ich rozszerzeniepod wpywem wysiku. Pod wpywem wysikuzmniejszasirwniepobudzenieukadunerwowego,ktry generuje wysze cinienie ttnicze, poza tymdochodzi do zmian w wydzielaniu hormonwmajcychwpywnawysokocinieniattniczego.Regularny trening przyczynia si do powstawaniadodatkowych naczy krwiononych dostarczajcychjeszczewicejtlenudokomrekminiasercowego.

Zmianytesszczeglniewaneuosbzistniejcajuchorob serca, poniewa mog spowolni progresjchoroby.

2

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego - PARQ

1. Czy twj lekarz kiedykolwiek mwi Ci, e masz chorob ukadu krenia lub serca?

2. Czy odczuwasz bl w klatce piersiowej podczas aktywnoci fizycznej?

3. Czy w ostatnim miesicu odczuwae bl w klatce piersiowej w czasie odpoczynku?

4. Czy masz zaburzenia rwnowagi z powodu zawrotw gowy lub kiedykolwiek miae utrat przytomnoci?

5. Czy masz problemy w ukadem kostnym lub stawami, ktre mog nasili si podczas wysiku fizycznego?

6. Czy lekarz przepisuje Ci leki na nadcinienie ttnicze lub chorob serca?

7. Czy znasz jak inna przyczyn, dla ktrej nie powiniene podejmowa aktywnoci fizycznej?

Jeeli na chocia jedno pytanie odpowiedziae twierdzco, wskazana jest konsultacja medyczna przed rozpoczciem programu wicze.

Numer 3 19 marca 2018

Jednostkmiary aerobowego treningu jestMET. JedenMET to ilo tlenu zuywana przeztkankiw czasie spoczynku to ok. 3,5ml tlenu na kgmasy ciaa naminut.Osoby, ktredziki treningowi zwikszyy swoja wydolno o 1 MET zmniejszaj ryzyko incydentwsercowo-naczyniowychook.15%, zatemzwikszajc swojawydolno z5METdo7METzmniejszasiryzykozgonuzprzyczynsercowycho30%.

Jak zatem zaplanowa trening dla serca, aby poprawi swoj kondycj, wydolno izmniejszyryzykoostrychzespowwiecowych?Najlepsz form aktywnoci fizycznej poprawiajcej wydolno minia sercowego jesttreningaerobowy,czyliinaczejtlenowy.

Bardzo bezpiecznym sposobem rozpoczynania aktywnoci fizycznej jest spacer, ktrypowinien trwa co najmniej 30 minut dziennie. Spacer posiada wszystkie wymienionepowyej zalety aktywnoci fizycznej szczeglnie dla osb pocztkujcych. Jedn z lepszychmetod poprawy wydolnoci minia sercowego jest trening interwaowy, co oznaczanaprzemiennesesjemaksymalnejaktywnocifizycznejizwolnie.Monatenrodzajtreninguzastosowarwniepodczasmarszu.Dla osb bardziej zaawansowanych z dobr kondycja wyjciow kady rodzaj treninguinterwaowegobdzienajlepiejpoprawiakondycjesercamoetobybieganieczytreningfunkcjonalny. Podczas przyspiesze dochodzi do przyspieszenia czynnoci serca,zwikszonegodostarczaniatlenudokomrekminiowych,wikszegoprzepywukrwiprzeznarzdy.Wszystkieteczynnikisprzyjajpoprawiewydolnocisercaitymsamymzmniejszajryzykorozwojuchorobyserca.

Jakwidamoliwoci jestnaprawdwieletrzebawybra tak formaktywnocifizycznej,ktradajeprzyjemno,poniewatylkotogwarantujezmiannawykwiwczeniewysikufizycznegodocodziennejrutyny.

Bibliografia

1. Braksator W. Mamcarz A. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej PZWL 2016

2. Grski J. Fizjologia wysiku i treningu fizycznego PZWL 2015

3. Jegier A. Dziak A, Nazar K. Medycyna Sportowa PZWL 2013

3