numer specjalny, kwiecień 2004

Download Numer specjalny, kwiecień 2004

Post on 21-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Archiwalny numer SN.

TRANSCRIPT

 • Obiekt Wybudowany zosta w latach 1862-1864, w czasie , gdy na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego trwao Powstanie Styczniowe 1863 r. Od pocztku budynek przeznaczony jest na szko.

  Dyrekcja Moda, prna, pena inwencji i pomysw. Szko kieruje w sposb bezkonfliktowy. Prac Pani dyrektor Jolanty Lewandowskiej wida na kadym kroku. Szkoa jest czysta. Tylko u nas modzie chodzi w kapciach, co jest z poytkiem dla higieny uczniw i parkietw szkolnych. W czasie kadych wakacji i ferii w szkole odbywaj si kolejne remonty i inwestycje.

  Jak Pani wspomina ten czas?

  Bardzo mile wspominam okres szkoy redniej. By to czas wytonej nauki oraz poznawania nowych ludzi. Naley doda, e licea w okresie, kiedy rozpoczynaam nauk byy szkoami elitarnymi i daway bardzo dobre przygotowanie do dalszej nauki. Warto zaznaczy, e z mojej licealnej klasy tylko ja i moja koleanka pracujemy w szkolnictwie i praca ta daje nam satysfakcj.

  Gazetka Szkolna ZSE-M w Legnicy

  Numer specjalnykwiecie 2004

  Przeczytajcie, a dowiecie si, e jestemy lepsi od innych

  Pooenie szkoy Szkoa pooona jest w centrum Legnicy. Sie komunikacji publicznej z przystankami na placu Sowiaskim umoliwia komfortowy dojazd z dzielnic zachodnich, wschodnich i poudniowych. Stosunkowo bliskie pooenie dworcw kolejowego i autobusowego umoliwia dojazd dla modziey zamiejscowej.

  Kilka pyta do dyrekcji Do jakich szk chodzia Pani jako uczennica? Szkoa podstawowa, do ktrej uczszczaam to nieistniejca ju Szkoa Podstawowa nr 14 w Legnicy. Jeli chodzi za o szko redni, to wybraam II Liceum Oglnoksztacce im. Stanisawa Wyspiaskiego.

 • Od kiedy pracuje Pani w ZSE-M? Z nasz szko zwizana jestem prawie 24 lata. Obrona mojej pracy magisterskiej odbya si w czerwcu 1980 roku, a ju we wrzeniu tego roku podjam prac jako nauczyciel w ZSE-M. Na pocztku swojej kariery zawodowej opiekowaam si szkoln Organizacj Harcersk, ktrej byam komendantem. Z sentymentem wspominam wsplne rajdy i obozy harcerskie. Ze wzgldu na to, e szkoa ta jest typowo techniczna staraam si rwnie zainteresowa uczniw tematyk humanistyczn poprzez organizowanie sztuk teatralnych. Sztuka, ktra najbardziej cieszya si uznaniem wrd uczniw i grona pedagogicznego nosia nazw Warszawianka Stanisawa Wyspiaskiego. W 1987 roku obiam funkcj Wicedyrektora szkoy, a nastpnie w roku 2000 zaproponowano mi stanowisko Dyrektora szkoy, ktre zajmuj do dnia dzisiejszego. Jak wspomina Pani prac na stanowisku Wicedyrektora? Prac na tym stanowisku wspominam bardzo mio, a jest to spowodowane tym, e bardzo lubi blisk wspprac z modzie, a penienie tej funkcji umoliwiao mi to. Wsppracujc z modzie organizowaam studniwki, audycje telewizyjne, opiekowaam si Samorzdem szkolnym. Bliskie byy mi problemy modych ludzi. Staraam si na co dzie rozwizywa ich problemy. Uczniowie dzielili si ze mn swoimi radociami i troskami. By to rwnie okres, w ktrym nabieraam dowiadczenia jak kierowa szko i dba o jej dobro.

  Nowe inwestycje w szkole Wiele zmienia si w wygldzie naszej szkoy. Kierownik gospodarczy - pan Krzysztof Sierpina udzieli nam wyczerpujcych informacji na temat prac remontowych i inwestycji. Nie strasz ju swoim wygldem toalety dla chopcw na pierwszym pitrze i na parterze. Odnowiono obydwa pomieszczenia. Zmodernizowano sal nr 12 pracowni pana Cymbalaka, sal 202 pracowni komputerow pana Sowiskiego, sale lekcyjne nr 2 i 3. fizyki i chemii. Naprawiono dach. Zmodernizowano wze sanitarny w sali gimnastycznej i szatni chopcw przy sali 111. Pooono glazur w pomieszczeniach piwnicznych. Pooono panele w szatni dla uczniw. Ostatnie przedsiwzicia to remont pomieszczenia w piwnicy przeznaczonego na siowni i remont maej sali gimnastycznej. Koszt wykorzystanych materiaw na zorganizowanie siowni to 8500 z, natomiast wszystkie prace adaptacyjne przeprowadzono we wasnym zakresie. Szkoa otrzymaa 10000 zotych z Urzdu Miasta na wyposaenie siowni. Odnowiono rwnie szkoln czytelni, w ktrej znajduj si trzy stanowiska komputerowe z dostpem do Internetu.

  Tomasz Madej

  Wzruszajce chwile w Pani karierze? Jedn z wielu takich chwil byo spotkanie po dwunastu latach z absolwentami klasy, ktrej w 1986 roku byam wychowawczyni. Profil mojej byej klasy to telekomunikacja. W klasie miaam 29 wychowankw w tym dwie dziewczyny. Spotkanie to odbyo si 11 padziernika 2003 r. Spotkanie to przynioso mi wiele satysfakcji i wzrusze. Co moe uzna Pani za swj najwikszy sukces, a co za porak? Do moich najwikszych sukcesw zaliczam bezporedni kontakt z uczniami jako Wicedyrektor szkoy. Nastpnie ju jako Dyrektor szkoy wzbogacenie bazy szkoy (m.in. remont toalet, zainstalowanie prysznicw przy sali gimnastycznej, doposaenie pracowni elektrycznych, zapewnienie staego dostpu do Internetu oraz stworzenie nowej siowni) i tu szczeglne podzikowania nale si rodzicom uczniw. Warto tu rwnie wspomnie o zakadach i firmach, wrd s ktrych s Telekomunikacja Polska S.A. oraz Zakady Energetyczne, ktre rwnie pomagaj realizowa nam nasze plany. Jeli chodzi o poraki to dotycz one uczniw opuszczajcych godziny czy te nieprzestrzeganie statutu szkoy. Wywiad z Pani Dyrektor przeprowadzili: Adam Kierepka i Radosaw Salamon. Zdjcia: Piotr Krzy

 • Z historii szkoy Nasza szkoa istnieje ju 57 lat. Historia szkoy siga roku 1946. Wtedy utworzono Szko Zawodow dla Modziey Pracujcej. W 1947 roku wrczono szkole pierwszy na Dolnym lsku sztandar. W 1951 roku zmieniono nazw szkoy na Zasadnicz Szko Zawodow, a w 1952 roku poczono ZSZ ze Szko Energetyczn pod nazw Technikum Energetyczne i Zasadnicza Szkoa Zawodowa w budynku przy ulicy Lampego 4. W 1972 odby si I zjazd absolwentw poczony z nadaniem szkole imienia Mikoaja Kopernika.

  Absolwenci, z ktrych jestemy dumni Fragmenty wywiadu z Piotrem Borysem Marszakiem Wojewdztwa Dolnolskiego absolwentem szkoy z roku szkolnego 1995/1996. Panie Marszaku, co skonio Pana do wyboru nauki w Technikum Elektroenergetycznym? Przede wszystkim mwi Marszaek Borys renoma szkoy. Energetyk mia opini najlepszej szkoy technicznej midzy Zotoryj, a Gogowem. Nauka w tej szkole dawaa konkretny zawd, dyplom technika i otwieraa drog na studia. Jak Pan Marszaek wspomina nauk w naszej szkole? Bardzo dobrze. Czas pobytu w szkole dzieliem midzy nauk i dziaalno w samorzdzie szkolnym. Czsto wystpowaem w szkolnej telewizji. By to wielki zaszczyt, bo tylko nasza szkoa w Legnicy miaa wasne studio telewizyjne. Wielokrotnie reprezentowaem szko w rnych konkursach. Mimo dziaalnoci spoecznej szko ukoczyem ze redni 5,0. Z wielk sympati wspominam atmosfer yczliwoci wobec uczniw i wybitnych nauczycieli. Szkoa rednia to okres ksztatowania charakteru i osobowoci modego czowieka. Tak stao si ze mn, to energetyk mnie uksztatowa. Wywiad przeprowadzili dnia 1.04.2004 r. Adam Kierepka, Radosaw Salamon. Zdjcia Piotr Krzy.

  Prowadzony nabr na rok szkolny 2004/2005 4- letnie technikum elektroniczne

  technik elektronik technik telekomunikacji

  4 letnie technikum elektryczne

  technik elektryk (2 klasy)

  Fragmenty wywiadu z Emilianem Staczyszynem Burmistrzem miasta Polkowice absolwentem szkoy w roku szkolnym 1982/1983. Jak Pan wspomina pobyt w szkole? Bardzo dobrze wspominam ten okres mojego ycia, cho nie byo atwo. Szkoa bya przeznaczona dla zdolnej modziey, wobec tego wymagania by ogromne. Nie mona byo si poobija, ale presti uczszczania do bardzo dobrej szkoy by wysoki. Przypomn, e bya to najlepsza szkoa techniczna w byym wojewdztwie Legnickim z dum mwi Emilian Staczyszyn. Co lubi Pan robi jako prywatna osoba? Przez okres trzynastu miesicy byem Marszakiem Wojewdztwa Dolnolskiego i musiaem dojeda do pracy do Wrocawia. Teraz jestem Burmistrzem Polkowic, temu miastu powicam swj czas. Ostatnio tego czasu mam wicej, bo ukoczyem budow domu. Mog wic robi to co lubi czyli podrowa. Dzikujemy za rozmow. Wywiad przeprowadzili dnia 2.04.2004 r. Adam Kierepka, Radosaw Salamon. Zdjcia Piotr Krzy. 3 - letnie liceum profilowane

  profil elektroniczny profil elektrotechniczny

  3 letnia szkoa zawodowa

  elektryk monter urzdze telekomunikacyjnych lusarz

  3 letnie technikum uzupeniajce

  technik elektryk

 • Targi edukacyjne W dniach 18-19 marca 2004 r w Hotelu Qubus, odbyy si Targi Edukacyjne, w ktrych uczestniczyy szkoy ponadgimnazjane oraz wysze uczelnie. W tym roku zorganizowanie wystawy powierzono mi oraz pani Joannie Bondaryk. Uczniowie klasy 4t: Micha Fibingier, Bartek Kotwa, Piotrek Kowalewski, ukasz Tomaszczyk, Pawe Kulig, Andrzej Retelski, ukasz Szymaski, Rafa Cicho (4h) przygotowali pod nasz opiek ukady elektryczne, majce na celu promowanie naszej szkoy i myl, e ten cel zosta osignity. Nasze

  Propozycje wszystkich legnickich szk rednich byy do siebie bardzo podobne. Bez wzgldu na targi, gimnazjalici wybieraj i tak najlepsze szkoy ponadgimnazjalne I i II LO oraz Zesp Szk Elektryczno-Mechanicznych. Nie dziwi nas, e wrd legnickich szk rednich zdobylimy po raz kolejny, zasuone II miejsce. Pewn nud targw przerwa wykad na temat: Idc do Unii Europejskiej nie zapominajmy o przeszoci. Wykad dla wszystkich uczestniczcych w targach edukacyjnych wygosi pan Ryszard Grajek. To wystpienie nie byo nudne, nie byo te podobne do innych wykadw. Mona go nazwa wykadem dynamicznym. Prelegent omwi korzyci wstpienia do Unii Europejskiej oraz obawy towarzyszce temu procesowi. Nastpnie omwi rocznice przypadajce w roku 2004: 60-t rocznic ldowania Sprzymierzonych w Normandii, Wybuchu Powstania Warszawskiego i Bitwy o Monte Cassino oraz 60-t rocznic reformy walutowej Wadysawa Grabskiego i ustanowienie zotwki jako polskiej waluty narodowej. Wykad urozmaicony by prezentacj orderw, odznacze wojskowych, w tym Orderu Wojennego Krzya Virtuti Militari, Krzya Walecznych i innych. Oprcz odznacze wykad wzbogacony by wietnie dobranymi piosenkami: Pamitajcie o ogro

Recommended

View more >