nutritia in patologie - hipertensiune arteriala

Author: radu

Post on 24-Feb-2018

252 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  1/28

  HIPERTENSIUNEA

  ARTERIAL

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  2/28

  Tensiunea arterial (TA)

  TA reprezint presiunea pe care oexercit snele cn! se lo"e#te !eperetele "ascular

  Este "aria$il %n !ecursul celor &' !e

  ore ale unei zile

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  3/28

  HTA

  eini*ie+ "aloarea TA+ ,-'./0. 11H 2inta TA (%n eneral)+ 3-4./5. 11H

  Reprezint un actor !e risc car!io"ascular1a6or

  Poate !uce la aectarea+ ini1ii7 rinic8ilor7oc8ilor7 "aselor cere$rale

  Asociat cu insulinorezisten*a #i o$ezitatea

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  4/28

  I1portan*

  9n 1a6oritatea *rilor europene pre"alen*a %n popula*ia eneral+ -:;&:

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  5/28

  =actori care inter"in %n patoenie

  =actori enetici

  >$ezitatea

  Insulinorezisten*a

  =actori lea*i !e !iet Aportul crescut !e Na Aportul sczut !e ?7 @a

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  6/28

  @[email protected] TAS (11H) TA (11H)

  TA opti1 3-&. 35.Nor1otensiune 3-4. 35:TA %nalt;nor1al -4.;-40 5:;50

  HTA !e ra!ul - (u#oar) -'.;-:0 0.;00Su$rup+ HTA !e rani* -'.;-'0 0.;0'

  HTA !e ra!ul & (1o!erat) -.;-B0 -..;-.0HTA !e ra!ul 4 (se"er) C-5. C--.

  HTA sistolic izolat -'.;-'0 30.Su$rup+ HTA !e rani* C-'. 30.

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  7/28

  Dsuri !e 1o!iicarea stiluui !e "ia*

  Sc!ere pon!eral la o$ezi #i suprapon!erali

  Li1itarea aportului !e [email protected] Aport a!ec"at !e ?7 @a #i D Re!ucerea aportului !e rsi1i saturate #i

  colesterol

  Li1itarea aportului !e alcool Sistarea u1atului

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  8/28

  ieta cu aport re!us !e Na #i aportcrescut !e ructe7 leu1e #i lactate!eresate sca!e TA+ TA sistolic cu ';-& 11H TA !iastolic cu -;4 11H

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  9/28

  [email protected]

  Daxi1+ [email protected]/zi &4.. 1 Na/zi

  I!eal+

  A!ult -0;:. !e ani+ -:.. 1/zi A!ult :.;B. !e ani+ -4.. 1/zi A!ult peste B- !e ani+ -&.. 1/zi

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  10/28

  Do!alit*i !e re!ucere a

  aportului !e Na

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  11/28

  Alee*i ali1ente cu con*inut sczut sau re!us !e Na sau"arianta r sare a ali1entelor sau con!i1entelor (!ac este

  !isponi$il)

  Alee*i leu1e proaspete7 conelate sau conser"ate (cucon*inut 1ic !e Na sau r a!aos !e sare)

  =olosi*i carne !e pasre7 pe#te7 ro#ie sla$ proaspt #i nuconser"at7 au1at sau procesat

  Alee*i cereale !e 1ic !e6un cu con*inut re!us !e Na

  Li1ita*i aportul !e ali1ente preparate (cu1 sunt #unca #i6a1$onul)7 ali1entele conser"ate cu sare (1urturi7 1sline7"arz 1urat) #i con!i1entele (1u#tar7 8rean7 etc8up7 sosuri)F

  Li1ita*i aportul sosurilor (inclusi" !e soia)7 c8iar !ac sunt cucon*inut re!us !e so!iuF =olsoi*i aceste con!i1ente econo1ic7

  a#a cu1 olosi*i #i sarea !e 1asF

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  12/28

  =ier$e*i orezul7 pastele #i cerealele r sareF

  Li1ita*i aportul !e ali1ente se1ipreparate7 pizza7conser"e !e supe7 !ressinuri !e salat7 acestea !eo$icei au un con*inut 1are !e so!iuF

  @lti*i ali1entele conser"ate (ton7 leu1inoase)7pentru a %n!eprta so!iulF

  =olosi*i con!i1ente %n loc !e sareF 9n ti1pul titului#i %n ti1pul 1esei7 aro1atiza*i cu ier$uri7

  con!i1ente7 l1ie7 le1one7 o*et7 preparate rsareF

  9ncepe*i prin %n6u1t*irea cantit*ii !e sareF

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  13/28

  ?

  Dini1 'B.. 1/zi

  Nu supli1ente Ali1ente $oate %n ?

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  14/28

  @a

  Su$ :. ani (a!ul*i)+ -... 1/zi Peste :. ani+ -&.. 1/zi

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  15/28

  Gita1ina

  Eect $eneic

  Expunere la soare Supli1entare ali1entar

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  16/28

  Alcoolul

  @ur$ %n Aport 1ic (-;& por*ii /zi)+ eect $eneic Aport 1are (,4 por*ii/zi)+ eect nea"ora$il

  Sca!e cantitatea !e D !in *esuturi

  - por*ie -' alcool pur

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  17/28

  @olesterolul

  I!eal+ su$ &.. 1/zi

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  18/28

  Altele

  @aeauanu este contrain!icat %ncantit*ile rco1an!ate %n eneral

  Se reco1an!+ @eai !e 1ce#e

  @eai "er!e @acao7 ciocolat (1ai ales near)

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  19/28

  ieta ASH

  Lipi!e+ &B< !in N@

  Lipi!e saturate+ < !in N@

  Proteine+ -5< !in N@

  Jluci!e+ ::< !in N@

  @olesterol+ -:. 1

  N@ necesar caloric &-.. cal/zi

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  20/28

  ASH

  Na+ -:..;&F4.. 1

  ?+ 'FB.. 1

  @a+ -F&:. 1

  D+ :.. 1

  =i$re+ 4.

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  21/28

  ieta ASH

  Jrupa Por*ii/zi Se1niica*ie

  @ereale #i pro!use B;5 luci!e #i i$re Leu1e ';: ?7 D7 i$re =ructe ';: ?7 D7 i$re Lapte #i lactate culipi!e pu*ine sau !eloc &;4 @a7 proteine7 ?7 D @arne7 ro#ie7 pasre7 pe#te K& proteine7 D Nuts7 se1in*e7 leu1inoase uscate ';:/spt D7 ?7 proteine7 i$re

  Ulei #i rsi1i &;4 ulciuri 3:/spt

  Source+ A @linical Trial o t8e Eects o ietarM Patterns on loo!

  PressureFO Ne Enlan! ournal o De!icineF -00BF44+---B;--&'F

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  22/28

  @ereale (B;5 por*ii/zi)

  =in !e o"z

  @ereale cu con*inut 1are !e i$re cu con*inut 1ic !e za8r

  Pine #i paste !in in interal !e ru

  Jer1eni !e ru

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  23/28

  Leu1e (';: por*ii/zi)

  Dorco"i @artoi !ulci (SUA) o"leac

  Leu1e cu runze "erzi ($roccoli7 "arz) Leu1inoase "erzi Suc !e ro#ii Alte sucuri !e leu1e

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  24/28

  =ructe (';: por*ii/zi)

  =ructe proaspete+ 1ere7 $anane7 pepene7 lu$eni*7ructe !e p!ure

  Struuri ro#ii sau neri Suc !e struuri (- can/zi) Jraperuit (%n special cel roz Q '.< 1ai 1ult $eta

  caroten) =ructe uscate+ caise7 cur1ale7 prune Sucuri !e ructe $oate %n antioxi!an*i aine7

  portocale7 1eri#or7 ro!ie @eai "er!e Gin ro#u

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  25/28

  Lapte #i lactate lo;at(&;4 por*ii/zi)

  Lapte #i iaurt !eresat (&:. 1l/zi)

  rnzeturi cu con*inut sczut !e lipi!e(4.;': /por*ie)

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  26/28

  @arne (ali1ente $oate %nproteine) (K & por*ii/zi)

  @arne sla$ !e pui sau !e curcan

  So1on sau alte tipuri !e pe#te (1acrou7sar!ine7 $ato)

  Tonul nu este in!icat7 pentru c poate

  con*ine 1ercur7 care cre#te TA

  @arne sla$ sau cu rsi1ea !at la o parte

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  27/28

  Nuts7 se1in*e7 leu1inoaseuscate (';: por*i/spt1n)

  Ara8i!e7 nuci7 1i!ale7 istic7 alte tipuri+ cu 1o!era*ie

  Se1in*e !e !o"leac7 !e loarea;soarelui7

  !e susan

  =asole usat7 nut

 • 7/25/2019 Nutritia in Patologie - Hipertensiune Arteriala

  28/28

  Ulei #i rsi1i (&;4 por*ii/zi)

  Ulei !e 1sline

  Ulei !e canola

  essinuri !e salat cu+

  s1ntn !eresat iaurt